کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 12
[1396/05/15]

جلسه: 124 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 مهرماه 1320  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد وکیل- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره 12

جلسه: 124

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 20 مهرماه 1320

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد وکیل- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز چهارشنبه 16 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم محمد وکیل- ختم جلسه‏)

رئیس- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است یکى از همکاران محترم ما مرحوم محمد وکیل فوت شده به واسطه فقدانش واقعاً اسباب تأثر همه را فراهم کرده (صحیح است) آقاى وکیلى به طورى که همه آقایان می‌دانند به علاوه این که از خانواده‌هاى محترم کردستان و پدران و اسلاف‌شان خادم دولت و ملت بوده‌اند خود ایشان هم از وقتی که به نمایندگى مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند چندین دوره نماینده بوده‌اند همیشه به طور متانت و آرامى و با یک صداقتى انجام وظیفه نموده و همیشه خدمات دولت و ملت را به همه چیز ترجیح می‌دادند (صحیح است) البته فوت این شخص با حیثیت و صفاتى که داشت براى همه اسباب تأثر است. (صحیح است) و بنده از طرف خود و همکاران محترم خود غفران خداوندى را براى آن مرحوم خواستارم و نسبت به بازماندگان ایشان تسلیت می‌گویم و با احترام آن مرحوم اگر تصویب بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 24 مهر ماه سه ساعت بعد از ظهر دستور لوایح موجوده‏.

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293857!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)