کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 123 صورت مشروع مجلس شنبه 10 دى ماه 1311 (3 رمضان 1351)  

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم میرزا صادق خان اکبر - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 123

صورت مشروع مجلس شنبه 10 دى ماه 1311 (3 رمضان 1351)

فهرست مذاکرات:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم میرزا صادق خان اکبر - ختم جلسه‏

مجلس ساعت هشت بعد از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس چهار شنبه هفتم دی ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غابین بااجازه: آقایان آشتیانی - طباطبایی وکیلی - وکیل - بنکدار - موقر - آقازاده سبزواری

غایبین بی‌اجازه: آقایان تیمورتاش - میرزا سید مهدی خان فاطمی - افشار - اورنگ - صادق خان اکبر - بیات - اعظم زنگنه - دکتر لقمان - صفاری - احتشام‌زاده - رهنما - عبدالحسین خان دیبا - دربانی - قوام - حاج غلامحسین ملک

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان حاج حبیب‌الله امین - امیر اعلم - بوشهری - افخمی - پیرنیا - یونس آقا وهاب‌زاده - کازرونی - اسعد بختیاری)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. بیانات آقاى رئیس دایر به ابراز تأسف از فوت مرحوم میرزا صادق خان اکبر - ختم جلسه‏

رئیس - هنوز از فقدان مرحوم مهدوى تسلیت نیافته بودیم که مواجهه با فوت المناک میرزا صادق خان اکبر شدیم!! این مرد شریف که عفاف و نجابت خانوادگى در طرز رفتارش دیده می‌شد. میان ما مطبوع و در جرگه ما محترم و محبوب بود (صحیح است)

مهربانى، مهمان‌نوازى مکارم اخلاق ایشان را همه روزه دیده و به قدری تکرار شده بود که ما به آن عادت کرده و یک کار جارى و عادى گمان می‌کردیم (صحیح است)

طورى که در رفتار خودش ملایم و موقر بود که به همه رغبت و ‌اشتیاق تقلید و بیرون به آن رفتار القا می‌کرد. در زندگانى خویشتن معتقد به مبادی و اصولى بود که از آن منحرف نمی‌گردید.

+++

خداپرست و پرعاطفه بود (صحیح است) میان خانواده خودش، بین رفقا و دوستانش متساویاً جنبه پدرى و شفقت داشت (صحیح است)

در رنج و خوشى دوستانش شرکت می‌کرد و براى افسردگان با آن رویه و نجیب خودش تسلى و مرهم بود (صحیح است)

از خداوندى که خلق کریم و رفتار نجیب را دوست دارد امیدواریم که آن مرحوم را مشمول کرم و بزرگوارى خود فرموده در حریت روح و آسایش بازماندگانش به فضل و عظمت خود عمل فرماید.

به احترام آن فقید جلسه را ختم و جلسه آینده به رعایت سرعت در کارها فردا یکشنبه ساعت هفت دستور لوایح جاریه‏

(مجلس هشت ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى - دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293356!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)