کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 121‏ صورت مشروح مجلس روز سه¬شنبه 8 دى ماه 1321  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى بیات راجع به صرف‌نظر نمودن از استیضاح و موافقت آقاى امیر تیمور

3 - تقدیم لایحه تعلیمات اجبارى عمومى و استرداد لایحه مربوط به استخدام آقاى محمد قزوینى‏

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دارایى‏

5 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى‏

6 - بیانات آقاى انوار راجع به تمدید مدت استرداد وام به مستخدمین‏

7 - بیانات آقاى طباطبایى راجع به تعیین تکلیف توقیف‌شدگان در اثر وقایع اخیر

8 - طرح و تصویب لایحه استخدام چهار نفر همراهان آقای دکتر میلیسپو

9 - تقدیم و تصویب لایحه استخدام دو نفر همراهان دکتر میلیسپو

10 - بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى طباطبایى راجع به استیضاح‏

11 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 121‏

صورت مشروح مجلس روز سه­شنبه 8 دى ماه 1321

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس‏

2 - بیانات آقاى بیات راجع به صرف‌نظر نمودن از استیضاح و موافقت آقاى امیر تیمور

3 - تقدیم لایحه تعلیمات اجبارى عمومى و استرداد لایحه مربوط به استخدام آقاى محمد قزوینى‏

4 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دارایى‏

5 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى‏

6 - بیانات آقاى انوار راجع به تمدید مدت استرداد وام به مستخدمین‏

7 - بیانات آقاى طباطبایى راجع به تعیین تکلیف توقیف‌شدگان در اثر وقایع اخیر

8 - طرح و تصویب لایحه استخدام چهار نفر همراهان آقای دکتر میلیسپو

9 - تقدیم و تصویب لایحه استخدام دو نفر همراهان دکتر میلیسپو

10 - بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى طباطبایى راجع به استیضاح‏

11 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز پنجشنبه سوم دی ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بی­اجازه -آقایان: منصف، مرآت اسفندیاری، تولیت، ملایری، موقر، ارگانی، مشیردوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، حمزه­تاش، دکتر سنگ، فاطمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، دولتشاهی، مقدم، گرگانی، پناهی، آزادی، مستشارف کامل ماکو

دیر آمدگان بی­اجازه آقایان: امامی، منشور .

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى گودرزنیا

گودرزنیا - خاطر مبارک مستحضر است که بنده در جلسه گذشته در مجلس بودم ولى در موقع رأى به قانون مطبوعات چون کسالت داشتم از مجلس بیرون رفته بودم اسم بنده را جزو رأى دهندگان نوشته‌اند نمى‌دانم کى این کار را کرده است خواهش مى‌کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس - در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - بیانات آقاى بیات راجع به صرف‌نظر نمودن از استیضاح و موافقت آقاى امیر تیمور

رئیس - آقاى بیات‏

بیات - در جلسه قبل آقاى نخست وزیر جواب استیضاح آقاى امیر تیمور را به امروز موکول فرموده بودند چون موضوع استیضاح مربوط به وقایع اسف‌آور هفدهم و هجدهم آذر است که دولت مشغول تحقیقات است از این جهت بى‌مناسبت نیست خواهش کنم از آقاى امیرتیمور که از استیضاح منصرف شوند و البته دولت نتیجه تحقیقات را

+++

به اطلاع مجلس شوراى ملى خواهد رسانید (صحیح است)

امیر تیمور - اجازه مى‌فرمایید

رئیس - بفرمایید

امیر تیمور - با پیشنهادى که جناب آقاى بیات فرمودند و تقاضایى که از بنده فرمودند موافقت می‌کنم (صحیح است)

رئیس - نظر به این که از استیضاح منصرف شدند بعد از این که موضوع استیضاح از میان رفته است مجلس داخل می‌شود به کارهاى خودش‏

3 - تقدیم لایحه تعلیمات اجبارى عمومى و استرداد لایحه مربوط به استخدام آقاى محمد قزوینى‏

وزیر فرهنگ - بر خاطر نمایندگان محترم پوشیده نیست که در کشورهاى پیشرفته و متمدن امروزى که از نعمت آزادى و مساوات برخوردار هستند تعلیمات ابتدایى عمومى و اجبارى است (صحیح است) و همه افراد کشور در حداقلى از سواد خواندن و نوشتن و معلومات مربوطه به تاریخ و جغرافیا و ریاضى و غیره اطلاعات دارند در این کشورها دولت وظیفه خودش می‌داند که افراد را در سال‌هاى نخستین زندگانى یکسان تعلیم و تربیت بدهد (صحیح است) براى این که هم رعایت عدالت و مساوات شده باشد و هم این که بنیان فکرى و اخلاقى افراذ مردم یکسان باشد و مطابق مصالح عمومى و مصالح ملى باشد در ایران هم به این امر توجه شده درسى و پنج سال پیش دولت ایران، ملت ایران، مجلس ایران متوجه شد و در قانون اساسى اشاره شده است صریحاً به لزوم تعلیمات عمومى اجبارى ولى بدبختانه در عرض این سى و پنج سال این قسمت علمى نشده است و موجباتى در کار بوده است که یکى نبودن وسایل بوده است یکى نداشتن نقشه صحیح کار و چون این امر اساسى‌ترین قدمى است که در اصلاحات اجتماعى برداشته می‌شود جایز نیست بیش از این تأخیر شود به این جهت دولت نقشه و طراحى تهیه کرده است که در زمان اندک یعنى در عرض ده سال این امر عملى شود، لایحه این کار تهیه شده است و براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى مى­شود (نمایندگان - بسیار خوب احسنت) چندى پیش راجع به استخدام آقاى محمد قزوینى لایحه‌اى تقدیم مجلس شد چون در آن لایحه نقصى بود آن را پس می‌گیریم ولى به نمایندگان محترم اطمینان می‌دهم که از وجود این دانشمند محترم استفاضه می‌شود و بیش از پیش هم استفاضه خواهد شد (صحیح است)

رئیس - لایحه به کمیسیون رجوع می‌شود.

4 - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت دارایى‏

معاون وزارت دارایى (آقاى اردلان) - براى حفاظت زر و سیم که از کشور خارج نشود لایحه قانونى تقدم مجلس شوراى ملى می‌شود و تمنا دارم که به کمیسیون ارجاع شود (بعضى از نمایندگان - در این باب قانون داریم) این را توضیح عرض کنم که این غیر از آن است و این براى حفظ پشتوانه است در بانک ملى و وسیله هم البته فراهم خواهد شد که جلوگیرى از خروج بشود و در کمیسیون توضیحات لازمه را به عرض می‌رسانم. لایحه دیگرى است براى تغییر تعرفه مالیات کشتار که چون آن قانون که در 1307 تصویب شده بود از آن موقع تا به حال لازم بود که یک اصلاحاتى در آن بشود به این جهت لایحه قانونى تقدیم می‌کنم. یک لایحه مهم دیگر موضوع استخدام همکاران دکتر میلیسپو رئیس کل دارایى است براى چهار نفر از همکاران او در دو جلسه قبل لایحه‌اى تقدیم شد دو نفر دیگر از همکاران او هم معلوم شده‌اند که لایحه آن تقدیم می‌شود و استدعا می‌کنم موافقت بفرمایند در جلسه این شش نفر رأى داده شود که زودتر اسباب حرکت آنها فراهم بشود زیرا دولت انتظار دارند که مجلس شوراى ملى نسبت به این شش نفر همکارهاى رئیس کل دارایى موافقت بفرمایند که اشکالى در حرکت آنها فراهم نشود. این را تقاضاى فوریت کرده‌ام با آن لایحه‌اى که پیشتر تقدیم کرده‌ام‏.

5 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر و بازرگانى‏

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى (آقاى هژیر) - خاطر محترم آقایان از کمال اهمیتى که حفظ تندرستى و بهداشت کارگران کارخانه‌ها دارد البته مسبوق است. سال‌هاى

+++

متمادى است که یکى از بهترین محصولات صنعتى مملکت و صادرات عمده کشور قالى بوده (صحیح است) و خوشبختانه دیده می‌شود که در عرض این ماه‌هاى اخیر هم رواج زیادى پیدا کرده است و طالب زیادى دارد به همین دلیل هم البته جا دارد که هر گونه مساعدتى به مولدین و سازندگان این صنعت بزرگ بشود بنابراین مادام که قانونى نگذشته باشد که دولت بتواند رعایت حال این عده از مردمان مملکت را که در واقع ستون فقرات قسمت اقتصادى مملکت حساب می‌شوند رفاهیت‌شان را فراهم آورد البته هر تصمیمى را که دولت بگیرد مزیت قانونى را فاقد خواهد بود و چون دیده شده است که مجلس شوراى ملى تصمیم رفاه عامه را نسبت به تمام مردم به خصوص به این دسته از مدت‌ها قبل دارند یک لایحه تنظیم شده است تقدیم می‌کنم به کمیسیون خواهد رفت ملاحظه خواهند فرمود که اسباب رفاهیت کارگران فراهم بشود. یک لایحه مختصرى هم هست از طرف آقاى وزیر کشاورزى تقدیم می‌کنم براى این که دو مرتبه تصدیع ندهیم راجع است به تأمین حقوق اشخاصى که از مدارس کشاورزى صاحب تصدیق می‌باشند و چون محل مخصوصى در بوجه مصوب نبود این است که در نظر گرفته‌اند بودجه مصوب مختصرى تصویب شود که از آن محل حقوق آنها تأمین بشود.

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود

6 - بیانات آقاى انوار راجع به تمدید مدت استرداد وام پرداختى به مستخدمین‏

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده می‌خواستم موضوعى را عرض کنم و خوشبختانه آقایان وزرا هم تشریف دارند و آن راجع به مستخدمین است و مخصوصاً مستخدمینى که منتظر خدمت هستند بنده اطلاع دارم که هیئت دولت مخصوصاً آقاى رئیس­الوزرا یک توجه مخصوصى نسبت به مستخدمین دارند و در نظر دارند قرضى که داده‌اند به آنها انشاء‌الله سال دیگر داده شود مستخدمین دیگرى هم هستند که منتظر خدمت هستند آنها هم بر دو قسمند بعضى از آنها محل ایراد واقع شده و تحت محاکمه هستند و یک قسم دیگرى هم هستند که تخلفى نکرده‌اند و هیچ عنوان تخلف ندارند مگر بى‌مرحمتى وزیر که گفته است که مقتضیات ادارى چنین بوده است و روی مقتضیات اداری آنها را منتظر خدمت کرده‌اند و اینها هم از بودجه دولت استفاده می‌کنند یعنى نان­شان از آنجا است و همه هم تصدیق دارند که این جنگ بین‌المللى و جنگ عالم‌گیر در تمام جاها فشارش مخصوصاً بر مستخدمین دولت است حتى در ممالک دیگر هم یقین دارم این فشار بیشتر بر مستخدمین است چون ملل مثل هم هستند ماها که از خزانه دولت می‌خوریم هیچ کالایى نداریم کالاى ما خدمت کردن است ولى اشخاص دیگر کالایى که دارند هر ساعت بالا می‌برند ظهر یک قیمت است و عصر یک قیمت است، شب یک قیمت است و هیچ رادع و مانعى براى کارشان نیست و آن مالیاتى هم که باید بدهند نمی‌دهند ولى مستخدمین بدبخت دولت کالایشان خدمت کردن است و من یقین دارم که مستخدمین دولت روز به روز خدمت‌شان را بهتر می‌کنند این است که خواستم آقاى رئیس‌الوزرا و هیئت دولت در نظر بگیرند در اداراتى که تشکیل می‌دهند تا می‌توانند از منتظرین خدمت که تحت محاکمه نیستند بیاورند و یک ظلم دیگرى که نسبت به منتظرین خدمت شده است از حیث دادن برنج و قرض و بعضى چیزهاى دیگر که در حق مستخدمین می‌شود به این منتظرین خدمتى که بى‌مرحمتى وزیر آنها را منتظر خدمت کرده است شامل حال آنها بشود و استدعا می‌کنم آقاى رئیس‌الوزرا مرحمت بفرمایند که این منتظرین خدمت هم مشمول آن مرحمت بشوند.

معاون وزارت دارایى - نظر جناب آقاى نخست وزیر همیشه مساعدت با مستخدمین دولت بوده است و همین طور که آقاى انوار تذکر دادند نسبت به استرداد آن قرضه که داده شده است لایحه قانونى در دست تهیه است و قریباً به مجلس شوراى ملى می‌دهیم. راجع به منتظرین خدمت هم همین مساعده داده شده است و استفاده خواهند کرد و به علاوه به تمام وزارتخانه‌ها نوشته شده است که اگر احتیاج به استخدام جدید داشته باشند مادام که مستخدمین منتظر

+++

خدمتى که البته به درد کار آنها بخورد موجود باشد از استخدام آنها خوددارى کند و این موضوع کاملاً مورد نظر دولت هست این است که تمنا می‌کنم وارد دستور شوند و لایحه استخدام شش نفر مستخدمین آمریکایى که باید استخدام شوند مطرح شود (صحیح است)

7 - بیانات آقاى طباطبایى راجع به تعیین تکلیف توقیف‌شدگان در اثر وقایع اخیر

رئیس - آقاى طباطبایى‏

طباطبایى - بنده آن فرمول را که آقاى بیات از روى یادداشت خواندند و جوابى که داده شد ...

(بعضى از نمایندگان - این موضوع مطرح نیست) یک خرده توجه بفرمایید تا عرضم تمام شود. آن را بنده درست نفهمیدم که چطور شد (عده‌ای از نمایندگان - با همهمه) مطرح نیست آقا

رئیس - آن مطلب خاتمه پیدا کرد

طباطبایى - صحبت مطرح بودن یا مطرح نبودن نیست بنده اصلاً نفهمیدم آن استیضاح چطور شد منصرف شدند یا جور دیگرى شد؟ عرض کنم خیلى اسباب خوشوقتى من بود که در جلسه گذشته آقاى رئیس‌الوزرا را دیدم که مهیا بودند براى جواب و حالا بنده خواستم تصریح شود که صحبت انصراف و غیر انصراف نیست این طور که بنده فهمیدم استیضاح کننده خودش پس گرفت‏

جمعى از نمایندگان (باهمهمه) - این موضوع مطرح نیست آقا

امیر تیمور - بنده پس نگرفتم. اجازه می‌فرمایید الان هم استیضاح می‌کنم.

رئیس - آقاى طباطبایى این موضوع مطرح نیست.

طباطبایى - بنده خواستم از دولت تقاضا کنم همان طور که وعده شده است به این قضیه زودتر رسیدگى شود و عده‌اى هستند که در اثر آن حادثه تحت تعقیب در آمده‌اند البته آن عده که از مأمورین هستند با کمال جدیت و سختى تعقیب می‌شوند بنده صد در صد موافقم ولى سایرین و اشخاص آزاد اشخاصى که مستخدم دولت نبودند و به اتهام بودن در این حادثه گرفتار هستند مخصوصاً بنده از دولت تقاضا می‌کنم که زودتر به کار آنها رسیدگى شود و اگر مسئول نیستند بیش از این مورد تعقیب نباشند یعنى در توقیف نمانند در این چند روزه به خود من مکرر کسان این اشخاص که گرفتار هستند و متهم هستند مراجعه کرده‌اند و حالا بنده خواستم مخصوصاً اغتنام فرصت کنم و تقاضا کنم از رئیس محترم دولت که به این قضایا زودتر رسیدگى شود و همان طور که وعده فرموده‌اند نتیجه آن زودتر به عرض مجلس برسد.

8 - طرح و تصویب لایحه استخدام چهار نفر همراهان دکتر میلسپو

رئیس - لایحه چهار نفر همکاران دکتر میلیسپو مطرح است:

مجلس شوراى ملى - طبق ماده 16 قانون بیست و یکم آبان ماه مربوط به دستیاران آقاى دکتر میلیسپو رئیس کل دارایى اینک بنا بر پیشنهاد مشارالیه به شرح آتى لایحه استخدام چهار نفر از دستیاران او را تقدیم و تصویب آن را به قید فوریت درخواست دارد تا هر چه زودتر بتوان ترتیب حرکت آنها را داد.

رئیس - فوریت لایحه مطرح است (مخالفى نیست) موافقین با لایحه قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى ملک­مدنى.

ملک­مدنى - موافقم.

رئیس - آقاى نوبخت

نوبخت - بزرگ‌ترین بدبختى یک ملتى حتى یک فردى از افراد این است که از خودش سلب اعتماد کند یعنى به نیروى فکرى و عملى خود ایمان نداشته باشد و خیال کند که با قوه خودش نمی‌تواند زندگانى خویش را اداره کند. این عقیده که نام آن را باید وهم و گمان و بدبینى گذاشت اولین مرحله بدبختى و مهم‌ترین باعث تزلزل در ارکان اجتماعى او است. مردمى‌که در دنیا پیشرفت کرده‌اند تمام سرمایه آنها اعتماد به خودشان بوده است و هیچ مرد روشن فکرى حاضر نمی‌شود که خود یا ملت یا کشور خویشتن را در برابر اقتدار دیگران خاضع و فرومایه نشان بدهد و چنانچه علماى درجه اول اروپا معتقدند برترى آن است که انسان خود را برتر بداند

+++

من نمی‌گویم شما مثل بنیچه آلمانى فکر کنید و معتقد باشید که بد شما به خوب دنیا ترجیح دارد من می‌گویم بد دیگران را بر خوب خود رجحان ندهید و با داشتن صدها بلکه هزارها مرد تحصیل کرده و زحمت کشیده ایادى خارجى را در مهم‌ترین شئون اجتماعى خود داخل نکنید لازم نیست بازرس و خزانه‌دار و حتى دبیر و منشى هم از آمریکا استخدام کنید و مکرراً ایرانی‌ها نشان داده‌اند که در اداره کردن هر کارى که متعلق به خود آنها است بر دیگرى برترى و رجحان دارند هنوز چرخ مملکت با همان حرکت محکمى‌ که اعلیحضرت پهلوى به او داد می‌گردد هنوز از همان دارایى اداره شده پیش زندگانى مملکت ما اداره می‌شود. از دیگرى در کارخانه خود استمداد کردن نشانه ضعف و ناتوانى است و براى ما که هزارها سال در دنیا سیادت و آقایى داشته‌ایم حالا قباهت دارد که از دیگران براى ادارات خود استمداد بخواهیم این یک نوع مذلت و خوارى است که پول می‌دهید و می‌خرید و قباهت آن را درک نمی‌کنیم همه ایرانی‌ها که نادان نیستند همه که بى‌کاره و نالایق نیستند شما براى خواربار براى شهربانى براى وزارت جنگ براى امنیه و اخیراً براى دارایى و همه چیز خود بیگانه را حق دخالت می‌دهید و اگر قدرى در این موضوع عقل و خرد خود را به کار ببریم معترف خواهیم شد که منتهاى نادانى و جهالت است. شما این پول‌هاى گزاف را که به آنها می‌دهید به ایرانی‌هاى تحصیل کرده خودتان بدهید اگر بهتر اداره نکردن عملاً مرا تکذیب و تقبیح کنید. من معتقد هستم که ایرانى صد بار بهتر از بیگانه براى شما خدمت می‌کند بلکه معتقدم که آن نفعى را که اجنبى (در نظر شما) براى ما انجام می‌دهد صد بار بدتر از زیان است. شما این اختیارها و این حقوق‌ها را به آن ایرانى تحصیل کرده بخت برگشته بدهید و به حرف او هم گوش بدهید و زندگانى او را هم هر ساعت متزلزل ننمایید تا بر شما ثابت شود که ایرانى صد هزار بار بهتر از خارجى خدمت خواهد کرد. بازرس کل، خزانه‌دار کل، کارشناس کل، دبیر کل اینها یعنى چه؟ مردم از گرسنگى می‌میرند و در کشور شاهنشاهى هزارها نفر عور و برهنه و گرسنه به سر می‌برند چرا پولى که باید خرج این بدبخت‌ها بشود به اسم استخدام به دیگران می‌دهید؟ مگر این همه خارجى که به کشور شما آمده‌اند بس نیست که باز هم می‌خواهید به زور پول آنها را به این مملکت وارد کنید و در کارهاى کشور دخالت بدهید؟ مگر این همه پول که از ما گرفته‌اند و می‌گیرند و خواهند گرفت بس نیست که باز هم خودمان می‌خواهیم به زور به حلقوم آنها بریزیم؟ آن هم این همه مبالغ گزاف با این سهولت و حاتم‌بخشى مگر به یک منتقم حقیقى که عبارت از خداوند توانا است معتقد نیستیم؟ آغاز خدمت از روز حرکت، حقوق گزاف مخارج خانه و سوخت و روشنایى هزینه مسافرت آنها و آقا‌زاده‌ها و مادام‌هاى ایشان تقدیم حقوق دو سال مجانى پس از ختم عمل اینها تسهیلاتى است براى بیگانه که نه خدا راضى است و نه اهل این کشور که صاحب حقیقى این مملکت می‌باشند امریکایى اگر دلسوز ما بود که آقاى روزولت رئیس جمهور آنها آن منشور کذایى را تصویب و امضا نمی‌کرد و براى کشور ما ارمغانى به این سنگینى نمی‌فرستاد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - بنده در اصل قضیه خواستم عرض کنم چون بیانات آقاى نوبخت خوب بود در روزنامه باشد که من مطلع شوم. اساساً این لایحه مربوط به استخدام یک عده امریکایى است که آقاى دشتى در یک شب حقیقتاً با یک ادله محکمى احتیاج مملکت به اینها ثابت کردند و بنده خودم هم لازم می‌دانم عرض کنم که اگر بنا باشد اروپاییان بخواهند عادت ما را اقتباس کنند باید از ما متخصص ببرند ولى وقتى ما می‌خواهیم حکومت خودمان را مطابق فکرى که در آنها است تشکیل بدهیم یا ما نباید آن حکومتى که در دنیا هست تشکیل بدهیم وقتى که خواستیم آن طرز حکومت را اقتباس کنیم ناچاریم معلم بیاوریم. جاهل توجه به عالم می‌کند اصل این است این یک امر طبیعى است در اصول (که ما در این مدرسه سپهسالار می‌خواندیم) مسلم شده است که رجوع جاهل به عالم امر طبیعى است و آنها چون عالم هستند در

+++

طریق زندگانى عالم هستند در طریق اداره عالم هستند در جریان دادن کار این علم آنها احتیاج ما را جلب کرده است که یک عده از آنها بیاوریم و تا این مدت هم که ما دست دراز کردیم به اروپا و آمریکا امریکایى‌ها را فداکارتر دیدیم از دیگران البته آنها فداکار هستند براى خودشان اما امریکایى‌ها فداکارترند. فداکارى خوب کردند براى ما دکتر میلیسپو و مستر شوستر و اشخاص دیگر. این است که بعضى احتیاجات ما را مجبور کرده است که این کارها را بکنیم. دکتر میلیسپو که تنها کار نمی‌کند دستیارانى دارد شش نفر بر حسب لایحه که وزارت دارایى داده است شش نفر دیگر را تشخیص داده است که لازم دارد و لایحه آن را پیشنهاد کرده است و اگر ما علاقه‌مند به آنها هستیم علاقه‌مند به کمک­شان هستیم و می‌خواهیم زودتر آنها بیایند و این مالیه ما را سر و صورتى بدهند ترتیبات‌مان را مرتب کنند باید زودتر به لایحه استخدام آنها رأى بدهیم که شاید انشاء‌الله ما راه نجات پیدا کنیم.

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده موافقم.

رئیس - آقاى معدل‏

معدل - بنده هم موافقم‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول:

ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحده آمریکاى شمالى هستند به عنوان دستیاران رئیس کل دارایى به مدت پنج سال استخدام نماید: آقاى سرهنگ ریچارد بونووال Colonel Richard Bonnevalle به سمت بازرسى کل دارایى با سالى دوازده هزار دلار حقوق. آقاى دکتر الگین کروز کلوز Dr.Elgin Groseclose به سمت خزانه­دار کل با سالی ده هزار دلار حقوق. آقای دکتر پول آتکینس Dr.Poul Atkins به سمت کارشناس اقتصادیات با سالى دوازده هزار و پانصد دلار حقوق. آقاى هوج چیس Huge Chose به سمت دبیر آقاى دکتر میلیسپو با سالى شش هزار و پانصد دلار حقوق.

رئیس - آقاى روحى

روحى - عرض کنم در کلیه قراردادهایى که تا به حال براى مستخدمین خارجى گذشته است یک قسمت حقوق آنها با ریال منظور شده است. من عقیده دارم که دولت توجه به امروز نکند ممکن است در آتیه وضعیت اسعار طورى مشکل بشود که ما نتوانیم با یک مشکلاتى آنها را فراهم کنیم ولى امروز صلاح است خوب آنها هم باید خرج کنند در این شهر باید براى‌شان خواربار تهیه کنند منزل تهیه کنند کرایه بدهند این دلار را چه بکنند؟ من عقیده دارم یک مقدارى هم براى‌شان ریال تهیه کنند همین طور هم که در قالب کنترات‌ها منظور مى‌شد حالا اگر دولت نظر دیگرى دارد بفرماید که بنده هم مطلع شوم.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ماده اول موافقین با ماده اول برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - آغاز خدمت این چهار نفر از روز حرکت‌شان از آمریکا محسوب می‌شود و پس از انقضاى سه سال دولت ایران با اشخاص مزبور مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى

دکترطاهرى - با اصل ماده بنده موافقم جز این که یک ترجمه دارد که به نظر بنده اشتباه شده است و اصلاحى می‌خواهد. در سطر ماقبل آخر آن می‌نویسد «هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از سه سال اول» قبل از سه سال اول همین حالا است مقصود این است که قبل از انتهاى سال سوم باشد (صحیح است) یعنى چهار ماه پس از انقضاى سال سوم. این اصلاح عبارتى است که باید نوشته شود از این جهت پیشنهاد می‌شود و دولت هم قبول می‌کند.

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى - پیشنهاد کنید قبل از

+++

انقضاى سه سال اول قبول می‌شود

رئیس - این اصلاح صحیح است مسلم است که اشتباه شده است. موافقین با ماده دوم با این اصلاحى که شد برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم.

ماده سوم - خانه و سوخت و روشنایى این چهار نفر به هزینه دولت خواهد بود. لکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20% (بیست در صد) حقوق‌شان دریافت دارند.

رئیس - موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم.

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم.

ماده پنجم - در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرومانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى با خود او به عهده دولت ایران خواهد بود

رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ششم.

ماده ششم - در صورتی که قرارداد استخدام چهار نفر مذکور به جهاتى غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شد پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد نمود.

رئیس - موافقین با ماده شش برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - در قانون استخدام مستخدمین خارجى که هستند چهار چیز باید در قانون ذکر شود. اینجا ذکر شده است آن چهار چیز اساسى که مجلس باید تصویب کند عبارت از ملیت و مدت استخدام و سمت و حقوق باشد. این چهار چیز را باید مجلس رأى بدهد. یک شرایط دیگرى هست براى استخدام مستخدمین خارجى که در ذیل آن قانون تصویب می‌شود و آن این است که سایر شرایط مطابق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود این قسمت فراموش شده است به عنوان ماده 7 بنده پیشنهاد می‌کنم که این قسمت هم اضافه شود. خواستم این را ضمیمه همین ماده 6 بکنیم ولى چون اعلام رأى شده بود و رأى داده شد باید به عنوان ماده 7 اضافه شود و این در تمام کنترات‌ها هست.

رئیس - این صحیح است در تمام کنترات‌ها هست. آقاى نخست وزیر موافقید؟

وزیر پیشه و هنر و بازرگانى (هژیر) - بلى موافقت حاصل است پیشنهاد بفرمایید به عنوان ماده الحاقیه قبول می‌کند دولت.

انوار - بنده خواستم که کلمه دستیاران که غالباً مال دزدها است (خنده حضار) این کلمه دستیاران را بردارند کلمه همکارن را بگذارند بهتر است.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى ماده هفتم را پیشنهاد کنید رأى بگیرید پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى:

پیشنهاد می‌شود به عنوان ماده 7 اضافه شود:

سایر شرایط استخدام مشار الیهم برطبق قانون 23 عقرب 1301 معین خواهد شد. دکتر طاهرى‏

رئیس - موافقین با ماده 7 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

انوار - آن پیشنهاد اصلاحى را هم بخوانید

رئیس - آن اصلاح می‌شود. مذاکره در کلیات دوم است (مخالفتى نیست) آقاى نقابت‏

نقابت - عرض کنم در قانون استخدام دکتر میلیسپو در ماده 14 ذکر شده است «رئیس کل دارایى حق ندارد در مسائل سیاسى یا مذهب مداخله کند و نباید با مؤسسات بازرگانى خصوصى بستگى داشته باشد و به طور کلى به جز در مواردى که در این قانون تصریح شده است رئیس کل دارایى

+++

موظف است طبق قوانین ایران که فعلاً مجرى است یا بعداً وضع می‌شود رفتار کند. چون درباره دکتر میلیسپو این ماده تصویب شده است و این اشخاص هم چون طبق همان قانون در تحت مسئولیت دکتر میلیسپو استخدام می‌شوند بنده خیال می‌کنم که این ماده 14 به این مستخدمین هم شمول دارد یعنى اینها هم باید بر طبق این ماده 14 از هر گونه مداخله در امور مذهبى یا سیاسى یا اقتصادى که خودشان شرکت داشته باشند امتناع کنند معهذا اگر مطلب حاجتى به ذکر ندارد در این لایحه و کافى است که یک توضیحى از طرف دولت بدهند و اگر حاجتى دارد ممکن است قید شود.

وزیر پیشه و هنر - یک اصولى همیشه البته در موقع استخدام مستخدمین خارجى رعایت خواهد شد اعم از این که قید شده باشد در قراردادشان یا نشده باشد. در قانون استخدام دکتر میلیسپو که ملاحظه فرمودید البته این موضوع تصریح شده حالا که ایشان قید این قسمت یاتوضیحى را یادآورى فرمودند بنده گمان می‌کنم به موجب همان ماده الحاقیه 7 که در اینجا تصویب شد کلیه شرایط مربوط به حدود و مقررات و قیود همه این اشخاص در ضمن کنترات‌شان قید خواهد شد. (صحیح است)

رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار - بنده خواستم عرض کنم قانون 23 عقرب 1301 کافى است براى این مطلب. (صحیح است) عرض دیگرى ندارم‏

رئیس - آقاى دکتر طاهرى که مطلبى ندارید؟

دکتر طاهرى - خبر. در آن قسمت موادی که مطابق قانون 23 عقرب 1301 قید می‌شود این قبیل مطالب منظور خواهد شد

رئیس - رأى می‌گیریم به مجموع این مواد با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 77 ورقه سفید یک ورقه کبود و چهار ورقه بدون امضا شمرده شد)

رئیس - عده حاضرین در موقع اعلام رأى نود و سه به اکثریت 77 رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین: آقایان: فریدونی - ثقةالاسلامی - موید ثابتی - موید قوامی - نائینی - مهدوی - فرشی - معینی - فیاض - رضوی - انوار - اصفهانیان - معتصم سنگ - اردبیلی - یار احمدی - مسعودی خراسانی - صفاری - نقابت - دکتر سمیعی - دکتر طاهری - رهبری - ملک­زاده آملی - شباهنگ - مجد ضیایی - ساگینیان - لیقوانی - طالش خان - یمین اسفندیاری - دکتر عباس نفیسی - دادور - پارسا - اصفهانی - شیرازی - پالیزی - فرخ - رفیعی - اکبر - معتضدی - دکتر قزل ایاغ - لاریجانی - نیک­پور - معدل - افخمی - اعتبار - جلایی - ملک­مدنی - امامی - محیط لاریجانی - بیات - نواب یزدی - ابراهیم سمیعی - منشور - دهستانی - دکتر ملک‌زاده - اوحدی - چایجی - دکتر لقمان - عزیزی - فتوحی - هاشمی - نمازی - طباطبایی - بوداغیان - نصرتیان - ذوالقدر - مکرم افشار - فروهر - کازرونیان - دکتر غنی - شهدوست - فرمانفرماییان - اقبال - گیو - دکتر ضیا - مهذب - خسرو شاهی - ناهید.

مخالف - آقای نوبخت

ورقه سفید بدون امضا - 4)

رئیس - لایحه دوم راجع به استخدام دو نفر امریکایى دیگر مطرح است. لایحه خوانده می‌شود:

مجلس شوراى ملى

پیرو لایحه شماره 38522 - 27196 که در تاریخ 26/ 9/ 1321 تقدیم گردید معروض می‌دارد:

طى ماده شانزدهم قانون بیست و یکم آبان مربوط به دستیاران آقاى دکتر میلیسپو رئیس کل دارایى اینک بنا به پیشنهاد ایشان به شرح آتى لایحه استخدام دو نفر دیگر از دستیاران او را تقدیم و تصویب آن را به قید فوریت درخواست دارد تا بتوان هر چه زودتر ترتیب حرکت آنها را داد .

ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحد آمریکاى شمالى هستند به عنوان دستیاران رئیس کل دارایى به مدت پنج سال استخدام نماید.

رئیس (خطاب به آقاى طوسى) - دستیاران را همکاران بکنید (صحیح است)

آقاى جیمس رابین سن به سمت رئیس درآمد داخلى با سالى دوازده هزار و پانصد دلار حقوق.

آقاى ح شم یار جر به سمت ریاست حسابدارى و ممیزى

+++

حساب‌ها با سالى ده هزار دلار حقوق.

ماده دوم - آغاز خدمت این دو نفر از روز حرکت‌شان از آمریکا محسوب می‌شود و پس از انقضاى سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشند.

ماده سوم - خانه و سوخت و روشنایى این دو نفر به هزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20% حقوق‌شان دریافت دارند.

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم - در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.

هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفى یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذى‌حق خواهند بود.

ماده ششم - در صورتی که قرارداد استخدام دو نفر مذکور به جهاتى غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شد پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد نمود.

ماده هفتم - این دو نفر حق خواهند داشت در صورتی که در پایان یک سال خدمت اوضاع مانع از این امر باشد که خانواده خودشان را به ایران بیاورند آن موقع به خدمت خود خاتمه بدهند و حق دریافت هزینه سفر و مراجعت به امریکا نیز داشته باشند.

رئیس - آن ماده هفتمى را هم که آقاى دکتر طاهرى در آن لایحه پیشنهاد کردند و ضمیمه شد آن هم به این لایحه علاوه می‌شود (صحیح است) در کلیات این لایحه که نظرى نیست چون عین همان لایحه‌ای است که گذشت (صحیح است) بدواً رأى می‌گیریم به فوریت این لایحه آقایانى که موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات هم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده اول:

ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحده امریکاى شمالى هستند به عنوان همکاران رئیس کل دارایى به مدت پنج سال استخدام نماید

آقاى جیمس رابن سن به سمت رئیس در آمد داخلى با سالى دوازده هزار و پانصد دلار حقوق‏

آقاى ح شم یارجر به سمت ریاست حسابدارى و ممیزى حساب‌ها با سالى ده هزار دلار حقوق‏

رئیس - آقایان موافقین با ماده اول برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - آغاز خدمت این دو نفر از روز حرکت‌شان از امریکا محسوب می‌شود و پس ازانقضاى سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشد.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - عین همان اصلاحى که در آن لایحه به عمل آمده در اینجا هم لازم است بشود یعنى چهار ماه به انقضا سال سوم مانده یا چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول یکى از این دو عبارت باید نوشته شود و بهتر است همان چهار ماه قبل از انقضاى سال سوم باشد.

رئیس - بلى همان طور که در آن لایحه گذشت در اینجا هم اصلاح می‌شود. چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول (صحیح است)

+++

دکتر طاهرى بلى چهار ماه قبل از انقضاى سال سوم یا چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول فرقى نمی‌کند

وزیر پیشه و هنر صحیح است. چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول‏

رئیس - موافقین با ماده دوم با این اصلاحى که شد برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم - خانه و سوخت و روشنایى این دو نفر به هزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20% حقوق‌شان دریافت دارند

رئیس - آقاى انوار

انوار - اینجا دو موضوع را خواستم عرض کنم یکى این که در آن لایحه و در لایحه که براى آقاى دکتر ملیسپو بود حق مرخصى را تعیین کرده بودند ولى در این لایحه حق مرخصى برای‌شان معین نشده است که در سال چقدر مرخصى دارند و بعد می‌توانند مرخصى‌شان را جمع کنند براى آخر مدت‌شان به ترتیبى که در لایحه دکتر میلیسپو بود یا خیر؟ این موضوع در اینجا نیست و چطور شده است که وزارت مالیه این را ملاحظه نکرده است این که ایرانى نیست که دست بردارد از مرخصیش و ول کند و باید وزارت دارایى در این امر توجه داشته باشد. موضوع دیگر این است که بنده این بیست درصد را خیلى زیاد می‌دانم بابت کرایه و برق حساب کنیم و بدهیم این بیست درصد خیلى زیاد است و این را نظر رفقا هم همین است که صرفه‌جویى کنند و کمش کنند.

کفیل وزارت دارایى بیست درصد یک حد معتدلى است که در نظر گرفته شده و نوشته شده است ممکن است انسان خیلى خرج بکند و پنجاه درصد بشود ممکن است کم خرج کند و ده درصد باشد ولى حد معتدل همین بیست درصد بود که پیشنهاد شده است‏

رئیس - موافقین با ماده سوم برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده پنجم - در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود هر گاه علل فوق در دوسال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفى یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذى‌حق خواهند بود

رئیس - آقاى افشار

افشار - عرض کنم یکى از معایب لوایح فورى این است که در کمیسیون‌ها مطالعه نمی‌شود و خود آقایان وکلا که می‌خواهند رأى بدهند از روى تعمیق نمی‌توانند رأى بدهند.

عده‌اى از نمایندگان - این طور نیست.

افشار - حالا همین ماده پنجم را که ملاحظه می‌فرمایید یک عیبى دارد. می‌گوید در صورتی که این آدم در ایران فوت کند یا علیل بشود معادل دو سال حقوق به او بدهند فرض کنید که لدى‌الورود یکى‌شان مرد

منشور - خدا نکند

افشار - مرحوم شد فوراً ما باید دو سال به ورثه او حقوق بدهیم؟ به عقیده بنده اینجا یک قید و شرطى لازم است البته در ازا خدمت حق دارد که دو سال حقوق پس از فوت به او داده شود ولى کسى لدى‌الورود فوت کند سه روز بعدش مریض بشود یا بمیرد ما باید دو سال حقوق به او بدهیم که چون او از امریکا آمده است؟ این یک ماده‌ای است که به عقیده بنده در آن درست مطالعه نشده و محتاج به دقت و ملاحظه است که اقلاً یک شرطى بگذارند که اگر دو سال یا سه سال خدمت کرد و فوت شد آن وقت دو سال حقوق مى‌خواهند

+++

بدهند و الا اگر این بلافاصله پس از ورود یا دو ماه سه ماه بعد فوت کرد نباید داد.

رئیس - آقاى انوار

انوار - در نتیجه نادانى و جهل خیلى از این خرج‌ها باید کرد چون ما نادانیم و راه نداریم دستمان دراز است به سوى علم و هر خرجى را باید تحمل کنیم‏

افشار - اینها که عالم هستند آقاى انوار

انوار - عالمند دیگر پس جاهلند؟ جاهل که ما نمی‌آوریم عالمند دیگر (خنده نمایندگان)

افشار - شما سفسطه می‌کنید آقاى انوار

انوار - صبر کنید آقاى افشار. صبر کنید. ماده پنجم را بنده می‌خوانم: در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرومانند دولت ایران معادل دو سال حقوق به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود هرگاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفى یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه خدمت ذى‌حق خواهند بود.

این اعم است از اول که بیاید و فوت کند یا یک ماه یا دو سال بماند و فوت شود دولت قبول کرده است با این ترتیب با آنها معامله کند و با این ترتیب صحبت کرده است با دکتر میلیسپو و با آنها و با این شکل این ماده را تنظیم کرده است براى این که دولت و مجلس تشخیص را داده است که این به صلاح مملکت است و آنها هم با دولت مذاکره کرده‌اند که ما با این شرایط حاضر هستم شما می‌فرمایید حاضر نیستم؟ اول چرا رأى دادید رأى دادن براى احتیاج است که کشور دارد احتیاج هم قبول می‌کند که مطابق این ماده پنجم اگر آمدند و همان روز اول فوت کردند این حق را دارند بعد استثنا دارد که اگر دو سال آخر خدمت باشد ورثه می‌توانند همان حقوق را بگیرند دیگر مخارج مراجعت را نگیرند دولت این نظر را گرفته است حالا اگر آمد و از آمریکا آمد و مرد چه کار کنیم جلوى اجل را که نمی‌توانیم بگیریم مطابق این ماده با آنها مذاکرات شده است و تنظیم شده است لازمه احتیاج و لزوم رجوع جاهل به عالم همین است و باید این را قبول بکنیم‏

رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. ماده ششم‏

ماده ششم - در صورتی که قرارداد استخدام دو نفر مذکور به جهالتى غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد نمود.

رئیس - موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم - این دو نفر حق خواهند داشت در صورتی که در پایان یک سال خدمت اوضاع مانع از این امر باشد که خانواده خودشان را به ایران بیاورند آن موقع به خدمت خود خاتمه بدهند و حق دریافت هزینه سفر و مراجعت به آمریکا نیز داشته باشند.

رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - موافقم اگر چه این ماده موضوعى ندارد

رئیس - موافقین با ماده هفتم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم یعنى همان ماده که آقاى دکتر طاهرى در آن قانون سابق پیشنهاد کردند و در اینجا هم اضافه می‌شود:

ماده 8 - سایر شرایط استخدام مشارالیهما بر طبق قانون 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.

دکتر طاهرى - صحیح است‏

وزیر پیشه و هنر - صحیح است‏

رئیس - رأى می‌گیریم به ماده هفتم آقایان موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد در کلیات دوم مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد این لایحه. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد:

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 77 ورقه سفید و دو ورقه سفید بى‌امضا شمرده شد)

+++

رئیس - عده حاضر موقع اعلام رأى 94 به اکثریت 77 رأى تصویب شد. ورقه سفید بى‌امضا دو.

وزیر کشاورزى (آقاى عدل) - دو لایحه از طرف وزارت کشاورزى مدتى است تقدیم مجلس شوراى ملى شده است یکى لایحه جنگلبانى است که شور اول آن هم در مجلس شوراى ملى تمام شده و شور دوم آن هم در کمیسیون تصویب شده و دیگرى لایحه قانونى راجع به آبیارى است که خبرش مدتى است به مجلس شوراى ملى داده شده است استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان محترم موافقت بفرمایند که در دستور گذاشته شود (صحیح است) مخصوصاً قانون جنگلبانى بعد از آن هم لایحه قانونى آبیارى مطرح شود (صحیح است)

10 - بیانات آقاى رئیس در تعقیب اظهارات آقاى طباطبایى راجع به استیضاح‏

رئیس - ناگزیرم یک جمله را در خاتمه مجلس عرض کنم. آقاى طباطبایى در موضوع استیضاح مذاکراتى کردند و آقاى امیرتیمور هم جوابى دادند و بنده با کمال تعجب عرض می‌کنم در صورتی که موضوع استیضاح به آن طور از میان رفته بود (صحیح است) دیگر لازم نبود در این باب مذاکره در مجلس بشود (صحیح است) موضوعى نبود که این صحبت بشود (صحیح است)

11 - موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه.

جمعى از نمایندگان - یکشنبه.

رئیس - روز پنجشنبه دهم دی ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه جنگلبانى و آبیارى (صحیح است)

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام چهار نفر اتباع کشورهاى متحده امریکاى شمالى همکاران رئیس کل دارایى

ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که اتباع کشورهاى متحده آمریکاى شمالى هستند به عنوان همکاران رئیس کل دارایى به مدت پنج سال استخدام نماید.

آقاى سرهنگ ریچارد بونوال Colonel Richard Bonnevalle به سمت بازرس کل دارایى با سالى دوازده هزار دلار حقوق‏

آقاى دکتر الکین کروز کلوز Dr.Elgin Grosclose به سمت خزانه‌دار کل با سالى ده هزار دلار حقوق.

آقاى دکتر پول آتکینس Dr Paul Atkins به سمت کارشناس اقتصادیات با سالى دوازده هزار و پانصد دلار حقوق‏

آقاى هیوج چیس Huge Chaseبه سمت دبیر آقاى دکتر میلیسپو با سالى شش هزار و پانصد دلار حقوق.

ماده دوم - آغاز خدمت این چهار نفر از روز حرکت­شان از امریکا محسوب می‌شود و پس از انقضاى سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشد.

ماده سوم - خانه و سوخت و روشنایى این چهار نفر به هزینه دولت خواهد بود لکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل 20% بیست در صد حقوق‌شان دریافت دارند

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم - در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرومانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.

هر گاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفى یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذی‌حق خواهند بود.

ماده ششم - در صورتی که قرارداد استخدام چهار نفر مذکور به جهاتى غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد نمود.

ماده هفتم - سایر شرایط استخدامى چهار نفر نامبرده طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر هفت ماده است در جلسه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه استخدام دو نفر اتباع کشورهاى متحده امریکاى شمالى همکاران رئیس کل دارایى‏

ماده اول - دولت مجاز است اشخاص نامبرده در پایین را که کشورهاى متحده امریکاى شمالى هستند به عنوان همکاران رئیس کل دارایى به مدت پنج سال استخدام نمایند.

+++

آقاى جمس رابین سن James Rabinsun به سمت رئیس درآمد داخلى با سالى دوازده هزار پانصد دلار حقوق‏

آقاى ح. شم بارجر. H.Shambarger به سمت رئیس حسابدارى و ممیزى حساب‌ها با سالى ده هزار دلار حقوق‏

ماده دوم - آغاز خدمت این دو نفر از روز حرکت‌شان از آمریکا محسوب می‌شود و پس از انقضاى سه سال دولت ایران یا اشخاص مزبور مجاز خواهند بود دو سال باقى مدت استخدام را ادامه دهند یا فسخ نمایند ولى هر یک از طرفین باید قصد خود را دایر به فسخ قرارداد استخدام چهار ماه قبل از انقضاى سه سال اول به طرف مقابل اعلام نموده باشند.

ماده سوم - خانه و سوخت و روشنایى این دو نفربه هزینه دولت خواهد بود لیکن اشخاص نامبرده مختارند در عوض آن معادل صدى بیست حقوق‌شان را دریافت دارند.

ماده چهارم - هزینه مسافرت به ایران و مراجعت اشخاص مزبور و خانواده بلافصل ایشان از طرف دولت ایران تأدیه می‌شود و همچنین هزینه مسافرت آنها در ایران براى انجام خدمت به عهده دولت خواهد بود.

ماده پنجم - در صورتی که اشخاص مذکور قبل از پایان مدت استخدام فوت نمایند و یا در نتیجه خدمت به دولت ایران ناتوان شوند و از کار فرو مانند دولت ایران معادل حقوق دو سال به ورثه متوفى یا به خود او تأدیه خواهد نمود و همچنین هزینه برگشتن خانواده متوفى یا خود او به عهده دولت ایران خواهد بود.

هرگاه علل فوق در دو سال آخر خدمت پیش آید ورثه متوفى یا خود او فقط به دریافت حقوق بقیه مدت خدمت ذی‌حق خواهد بود.

ماده ششم - در صورتی که قرارداد استخدام دو نفر مذکور به جهاتى غیر از آنچه در ماده پنجم ذکر شده پایان یابد دولت ایران به طور منصفانه با او رفتار خواهد نمود.

ماده هفتم - این دو نفر حق خواهند داشت در صورتی که در پایان یک سال خدمت اوضاع مانع از این امر باشد که خانواده خودشان را به ایران بیاورند آن موقع به خدمت خود خاتمه بدهند و حق دریافت هزینه سفر و مراجعت به آمریکا را نیز داشته باشند.

ماده هشتم - سایر شرایط استخدامى دو نفر نامبرده بر طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و بیست و یک به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293991!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)