کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 120 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 30 آبان ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-معرفی دولت آقاای ساعد و تقدیم برنامه

3-تقدیم لایحه یک دوازدهم آبان ماه به قید یک فوریت و تصویب آن

4-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 120

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 30 آبان ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-معرفی دولت آقاای ساعد و تقدیم برنامه

3-تقدیم لایحه یک دوازدهم آبان ماه به قید یک فوریت و تصویب آن

4-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس ساعت پانزده و ربع صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس‏]

صورت جلسه قبل را آقای صدر‌زاده منشى بشرح زیر قرائت کردند

سه ربع قبل از ظهر روز یکشنبه 23 آبان ماه مجلس به ریاست آقا‌ی رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت شد

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقا‌یان: عباس قبادیان- عبدالحسین اورنگ- ابراهیم افخمى- عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌قلى قوامى- ملک‌پور- احمد بهادرى- على بهبهانى- جواد گنجه‌اى- محمد‌تقى بهار- شریعت‌زاده- عبدالحسین نیک‌پور- شریف‌زاده- حاج امین محمد‌حسین قشقایى‏

غائبین بى‌اجازه آقا‌یان: آشتیانى‌زاده- حاذقى- دادور- معتمد دماوندى- تولیت- کامل ماکویى- احمد اخوان- ابوالقاسم بهبهانى- امیر‌تیمور- دکتر عبده- آصف- ناصرى- یمین اسفندیارى- عباس فاضلى- صفا امامى- باتمانقلیج‏

دیر آمدگان بى‌اجازه آقا‌یان: دکتر مصباح‌زاده- عباس نراقى- آقاخان بختیار- اسدى- عزیز زنگنه- على وکلیى- حسن اکبر- مسعود ثابتى- قهرمان- گرگانى‏

آقاى شهاب خسروانى راجع به قلت غله در ولایات تذکرى دادند و صورت مجلس تصویب شد و اسامى اعضاء کمیسیون‌ها قرائت گردید و آقاى رئیس بیان داشتند که هیئت رئیسه کمیسیون‌ها زودتر انتخاب شود و گزارش کمیسیون عرایض مربوط به مرخصى آقا‌یان سلطان‌العلماء- غضنفرى- رحیمیان- عباسی- قهرمان- نورالدین امامى- ظفرى- قبادیان- عامرى- گلبادى- اقبال- بوداغیان- رفیع- فاضلى- دکتر ملکى- تولیت- یمین اسفندیارى- لیقوانى- محمد‌على مسعودى- عزیز اعظم زنگنه- ملک‌پور- ضیاء ابراهیمى- برزین- آقاخان بختیار- دکتر مصباح‌زاده- عباس اسکندرى- بهار- قشقایى- اخوان قرائت و تصویب شد

سپس دو طرح مربوط به تعیین تکلیف مالیات‌ها به امضاء جمعى از نمایندگان قرائت گردید و آقا‌ى معاون وزارت دارایى گفتند در لایحه دولت تغییراتى داده شده در طرح پیشنهادى کمیسیون نیز نواقصى وجود دارد بالاخص در مالیات املاک مزروعى و نیز موضوع حل اختلاف و تشخیص مالیات پیش‌بینى نشده است و طى توضیحاتى در این باره تقاضا نمودند فعلاً تا تعیین وزیر دارایى از تصویب این طرح خود‌دارى شود

آقا‌ى ملک‌مدنى با تصد‌یق قسمتى از بیانات آقا‌ى معاون وزارت دارایى گفتند مقصود تعیین تکلیف اصناف مختلف است که گرفتار مشکلا‌ت مالیاتى شده‌اند و ممکن است برطبق نظر معاون وزارت دارایى قسمت مربوط به مالیات املاک مزروعى موقوف بماند

در این موقع چون عده‌اى براى اخذ در فوریت اول طرح کافى نبود آقا‌ى رضوى به عنوان نطق بعد از دستور خواستند مطالبى بیان کنند هشت دقیقه بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و بروز سه‌شنبه محول گردید

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست‏

اردلان- در صورت جلسه یک اشتباهى بود که جناب آقا‌ى منشى قرائت فرمودند که طرحى که به امضاى

+++

نمایندگان بود قرائت گردید در صورتى که دو تا طرح قرائت شد این را استدعا می‌کنم اصلاح بفرمایید

رئیس- اینجا هم دو طرح است آقا‌ى مسعود ثابتى نسبت به صورت جلسه فرمایشى دارید

مسعود ثابتى- بله بنده می‌خواستم عرض بکنم که در جلسه گذشته وقتى که طرحى از طرف آقا‌یان نمایندگان داده شد و در فوریت صحبت شد موقعى نبود که آقا‌ى معاون وزیر دارایى در اصل موضوع وارد صحبت بشوند بنابراین جواب به ایشان داده نشد و الّا جواب‌هاى کافى داشت و برعکس آنچه استدلال کردند که در این طرح رعایت عدالت نشده رعایت عدالت کاملاً منظور شده‏

رئیس- نسبت به صورت جلسه نظر‌ى نیست صورت جلسه تصویب شد آقا‌ى نخست وزیر

[2- معرفى دولت آقای ساعد و تقدیم‌نامه‏]

نخست وزیر آقایان نمایندگان محترم و عزیز

پس از تشکر از حسن ظن و تمایلى که نمایندگان محترم نسبت به اینجانب ابراز داشته‌اند بنا به فرمان مبارک اعلیحضرت همایونى شاهنشاهى دولت را تشکیل و اینک آقا‌یان وزیران را معرفى می‌نمایم جناب آقا‌ى محسن صدر وزیر دادگسترى‏

عباس اسکندرى- آقا‌ اینها کى‌اند که شما معرفى می‌کنید

دهقان- به تو مربوط نیست بنشین‏

امامى اهرى- حق ندارى این مزخرفات را بگویى‏

رئیس- آقا‌ى دهقان به شما اخطار کردم آقا‌ى اسکندرى به شما هم اخطار کردم بننشینید (همهمه نمایندگان- زنگ ممتد رئیس)‏

نخست وزیر جناب آقا‌ى دکتر امیر اعلم وزیر بهدارى‏

جناب آقا‌ى على اصغر حکمت       وزیر امور خارجه‏

تیمسار سپهبد امیر احمدى         وزیر جنگ‏

جناب آقای دکتر سجادى          وزیر فرهنگ‏

جناب آقا‌ى گلشائیان               وزیر دارایى‏

جناب آقا‌ى نادر آراسته             وزیر پست وتلگراف وتلفن‏

جناب آقای جمال امامى           وزیر مشاور

جناب آقای اشرفى                 وزیر آقاتصاد ملى‏

جناب آقای دکتر احمد مقبل      وزیر کشاورزى‏

جناب آقای دکتر طاهرى           وزیر مشاور

عباس اسکندرى- نمی‌شود آقا‌ اینها را معرفى کرد مرده باد دکتر طاهرى‏

امامى اهرى- خفه شو

محمد‌على مسعودى- برو گمشو بیرون (تشنج شدید همهمه نمایندگان زنگ ممتد رئیس)

رئیس- بنشینید آقای مسعودى به شما مربوط نیست‏

در این موقع آقای عباس اسکندرى از جلسه خارج شدند

نخست وزیر- وزارت کشور تا تعیین وزیر به عهد‌ه خود اینجانب خواهد بود

در مدت بیش از چهل و دو سال که افتخار خدمت به وطن عزیز خود را چه در داخل و چه در خارج داشتم همیشه به محرومیت‌ها و ناراحتى‌هاى هموطنان عزیز مى‌اندیشیدم و در فکر اصلاح این اوضاع بودم در دوره نمایندگى مجلس که افتخار همکارى بیشتر با آقا‌یان داشتم مخصوصاً این فکر در من قوت گرفته که باید وضع کشور از آنچه فعلاً هست مخصوصاً از لحاظ اجتماعى و اقتصادى ثابت و بهتر بشود (سزاوار- اگر بشود اینک کلیات امورى که دولت اینجانب بر طبق آن سیاست خود را در مسائل داخلى و خارجى و اقتصادى و غیره تنظیم نموده است ذیلاً به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسانم که برنامه دولت اینجانب خواهد بود

1- حفظ و تحکیم روابط دوستانه با کلیه کشورها مخصوصاً با همسایگان بر اساس احترام متقابل با متابعت از منشور ملل متحد صحیح است‏

2- اجراى کامل قوانین و حفظ امنیت عمومى و بسط عدالت اجتماعى و قضایى‏

3- اجراى برنامه هفت ساله پس از تصویب مجلس شوراى ملى‏

4- فراهم آوردن وسایل رفاه عمومى از حیث احتیاجات اولیه مانند خوار‌بار و برق و لوله‌کشى آب شهرها و سایر مواد زندگانى به قیمت ارزان و تسهیل و تشویق صادرات و توسعه بهداشت و فرهنگ براى عموم‏

5- سعى در بهبود زندگانى کارگران و کشاورزان‏

6 – تعقیب اقدامات دولت‌هاى گذشته به منظور استیفاء حقوق ملت ایران از شرکت نفت جنوب‏

7- اقدام براى استرداد اراضى ایران که بدون هیچ گونه قرار‌داد و معاهده مورد مداخله دیگران و‌اقع شده است (صحیح است احسنت)‏

8- تهیه موجبات استقلال شهرداری‌ها در هر محل و جلوگیرى از تمرکز فوق‌العاده امور اقتصادى و ادارى در مرکز صحیح است‏

9- تنظیم بودجه مملکتى 1328 بر اساس تعادل و توازن با توجه به این نکته که قسمت عمده از درآمد کشور صرف کارهاى تولیدى و عمرانى گردد

10- تقدیم لوایح قانونى براى سازمان وزارتخانه‌ها بر اساس لایحه استخدام که تقدیم خواهد شد

این بود برنامه دولت اینجانب در شئون مختلف کشور ولى آیا تا چه اندازه موفق به اجراى آن خواهم شد بستگى با حسن نظر و پشتیبانى مجلس شوراى ملى نسبت به دولت دارد اگر نمایندگان محترم که اینجانب هیچ شکى در وطن‌پرستى و علاقه آنها به کشور ندارم در گذراندن لوایح قانونى تسریع به عمل آورند امیدوارم آنچه به روى کاغذ آورده‌ایم به مرحله عمل درآید (بعضى از نمایندگان- انشاء الله) و مردم این کشور که براى حفظ میهن خود در مو‌قع بحرانى و مخصوصاً در وقایع نامطلوب سال‌هاى گذشته با همت شاهنشاه معظم و رجال و خدمتگذاران مدیر ایستادگى کردند و موفق شدند اکنون هم بتوانیم در مجاهده که در تمام شئون براى عمران و ترقى کشور در پیش است موفقیت حاصل کنیم و در این راه پیروز شویم با امید به خداوند متعال و توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و پشتیبانى نمایندگان محترم و ملت ایران انشاء‌الله موفق و پیروز خواهیم شد این است در چند جمله برنامه دولت و قبول آن منوط به رأى نمایندگان محترم است و اگر جریان روزهاى اخیر را بعضی جراید با بى‌لطفى منعکس نموده‌اند ناشى از اشتباه و سوء‌تفاهمات است‌ و اگر تبریکات صاف و ساده اهالى شهرستان رضائیه مقیم در مرکز که براى تبریک نماینده شهرستان خود نزد من آمده بودند در بعضى محافل و مجامع سوء‌تعبیر شده و جراید نسبت به احساسات همیشهری‌هاى من تفسیراتى قائل شده‌اند دور از حقیقت است صحیح است همیشهری‌هاى من از طرف خود یک نفر ناطق داشته‌اند که با اهداء دسته گلى ترجمان احساسات بى‌آلایش آنها بوده است و بس بنده شخصاً به حسن نیت و محبت همکاران محترم خود در مجلس ایمان و امیداوارم که در تحت تأثیر هیچ نوع تبلیغات واقع نخواهند شد من وزرایى که بپیشگاه مجلس مقدس معرفى می‌نمایم با هیچ کس و هیچ جمعى سر خصومت نداریم و بلکه مقصود و منظور ما کوشش در ایجاد وحدت در مجلس و در ملت نجیب ایران است و دولتى که من در رأس آن واقع هستم وفادار به درستى متفقین ایام جنگ خود می‌باشیم فقط می‌خواهم آنها به خرابی‌هایى که جنگ در کشور ما به آقاى گذاشته نظر عمیقترى داشته باشند و احتیاج ما را به امنیت و صلح و امکان کسب نان روزانه خود تأمین نمایند صحیح است ما می‌خواهیم سوء‌تفاهمات گذشته که فقط و فقط مولود حس استقلال‌طلبى ملت ایران بوده است برطرف گردد و دست دوستى به طرف همسایه معظم شمالى دراز مى‌نماییم که روابط ما صمیمانه‌تر و همجوارى ما براساس احترام متقابل و حسن‌تفاهم واقعى باشد صحیح است احسنت دولت و ملت‌هاى ترکیه و عراق‌ و افغانستان و پاکستان که همسایه‌هاى دیوار به دیوار ما هستند به دوستى و احساسات و محبت‌هاى برادرانه آنها ایمان راسخ داریم دو متفق معظم دیگر ایام جنگ دولت انگلیس و دولت امریکا گرفتاری‌هاى ما را مى‌بینند و شاهد فداکاری‌هاى ملت ایران در ایام جنگ بودند و احتیاج ما را به ترمیم خرابی‌هاى راه‌آهن و طرق و شوارع که یک وقت پل پیروزى نامیده می‌شد حس می‌کنند با احساسات دوستى و احترامى که نسبت به این دو دولت معظم داریم قدر‌دانى آنها را نسبت به فداکاری‌هاى ملت ایران در ایام جنگ در ابراز مساعدت براى جبران خسارات و ترمیم خرابی‌هاى وارده و تصدیق مطالبات و تقاضاهاى حقه ایران آرزومندیم‏

حالا نمایندگان محترم در این راه براى انجام خدمات سنگین مختارند تشویق و یا تحریم فرمایند صحیح است احسنت‏

رئیس- برنامه‌ى دولت چاپ و بین آقا‌یان توزیع می‌شود و در جلسه آینده در دستور خواهد بود آقای وزیر دارایى‏

مکى- ساعت نسب تابلو را هم بفرمایید

رئیس- هفت و نیم حاضر خواهد بود براى نام‌نویسى پس فردا

[ِ3- تقدیم لایحه یک دوازدهم آبان ماه بقید یک فوریت و تصویب آن]

+++

وزیر دارایى- آرزوى اینجانب و دولت بر این بود که اگر موفق شویم و مجلس شوراى ملى مساعدت بفرمایند دیگر یک دوازدهم به مجلس پیشنهاد نشود و بودجه بگذرد (صحیح است) ولى چون امروز آخر برج است و کارمندان باید حقوق بگیرند به این جهت ناچار ماده واحده‌یى که مربوط به پرداخت یک دوازدهم و بعضى مصارف لازم است با قید یک فوریت تقدیم شد

رئیس- ماده‌ى واحده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود حقوق و هزینه‌هاى مستمر و غیر مستمر وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى و سایر هزینه‌هاى کشور و مصارف عمرانى و تولیدى و عام‌المنفعه را در آبان ماه 1327 در حدود اعتبارات اسفند ماه 1326 و با رعایت تبصره 1 ماده‌ى واحده قانون مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالى و کمک هزینه کارمندان کشورى و لشکرى را مطابق قوانین و آئین‌نامه‌هاى مربوطه از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت نماید

تبصره اول- مبلغ یکصد و سى میلیون ریال اضافه اعتبار کمک هزینه کارمندان موضوع ماده 67 بودجه‌ى پیشنهادى 27 کشور از نظر تأمین کمک ترفیع و اضافات قانونى کارمندان و خدمتگذاران تصویب و اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و آیین‌نامه‌هاى مربوطه از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت شود

تبصره 2- وزارت دارایى مجاز است در اجراى بند ب قانون مصوب 30 مهر 326 مبلغ 25 میلیون ریال براى مخارج مربوط به تفحص فنى و علمى جهت اکتشاف معادن نفت و سازمان مربوطه از اعتبار قسمت 1 بودجه 1327 عمران تخصیص و به تدریجى که مصرف پید‌ا می‌کند در سال جارى و سنوات بعد پرداخت نماید

تبصره 3- مبلغ دو میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال اعتبار بودجه سال 1327 سفارتخانه‌هاى دولت ایران در پاکستان و عربستان سعودى منظور در بودجه سال جارى وزارت امور خارجه تصویب و اجازه داده می‌شود از درآمد عمومى سال 1327 پرداخت گردد

تبصره 4- استرداد اعتبار اعطایى به موجب تبصره 2 قانون پرداخت حقوق و مخارج فروردین ماه کشور موکول به تصویب بودجه وزارت راه می‌گردد

تبصره 5- براى تکمیل وسایل کار و رفع احتیاجات اداره کل هواپیمایى کشورى پرداخت مبلغ 5 میلیون ریال تصویب می‌شود که بعد از تصویب بودجه 27 از اعتبار هزینه اداره مذکور مسترد گردد

تبصره 6- مبلغ 5 میلیون ریال از اضافه اعتبار بوده 1327 گمرک ردیف 35 بوده پیشنهادى سال 1327 براى تکمیل گارد سرحدى گمرک که به منظور جلوگیرى از قاچاق‌ تشکیل یافته تصویب می‌شود که از درآمد عمومى سال جارى کشور پرداخت گردد

تبصره 7- درآمد و هزینه‌هاى بنگاه راه‌‌آهن دولتى ایران در خزانه ادارى کل متمرکز و هزینه‌هاى مربوطه طبق درخواست بنگاه توسط خزانه‌دارى کل پرداخت خواهد شد تا مطابق مقررات مربوطه بنگاه به مصرف برسد رئیس حسابدارى و ذیحساب بنگاه کل راه‌آهن از طرف وزارت دارایى انتخاب می‌شود

تبصره 8- کلیه درآمد‌هاى اختصاصى وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى در خزانه‌دارى کل متمرکز شده و پرداخت‌هاى لازم به وسیله آن اداره طبق مقررات به عمل خواهد آمد

تبصره 9- وزارت دارایى مجاز است از وجوه اختصاصى که در اختیار خود دارد به ضمانت خود مبالغى را که مقتضی بداند به بانک‌ها و شرکت‌هاى دولتى وام و یا سپرده بدهد

تبصره 10- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود از مبلغ 5 میلیون و هفتصد هزار لیره که قرار است دولت انگلستان براى تصفیه مطالبات دولت ایران بابت استفاده نیروى متفقین از راه‌آهن و بنادر ایران نقداً بپردازد مبلغ 2 میلیون لیره از آن را به مصرف تکمیل و رفع نواقص کارخانه‌جات ارتش و حوایج وزارت جنگ رسانیده و بقیه آنها جزء عایدات بنگاه راه‌آهن دولتى ایران منظور دارد که بعد از پرداخت بدهى‌هاى بنگاه بقیه را براى رفع حوایج ضرورى ‌هن مورد استفاده قرار دهند دو میلیون لیره مزبور صورت دین خزانه را خواهد داشت و دولت مجاز است از محل عواید عمومى سال 1327 معادل همان میلغ به ریال براى رفع احتیاجات راه‌آهن دولتى ایران به بنگاه نامبرده مسترد نماید

نخست وزیر   وزیر دارایى‏

مهندس رضوى- خواهش می‌کنم این تبصره را دوباره بخوانید

(تبصره دوباره خوانده شد)

نخست وزیر آقای ساعد- من خواهش دارم قبلاً یک دوازدهم را مطرح فرمایید بعد تبصره‌ها را

رئیس- چون نظر دولت تفاوت پیدا کرد فقط یک دوازدهم مطرح است باز هم آقای فرامرزى فرمایشى دارید

فرامرزى- بنده اعتراضى که دارم این است که این لایحه را دولت بدهد من اعتراض دارم دولتى که هنوز رأى اعتماد از مجلس نگرفته چطور لایحه می‌دهد این باید به عنوان طرح تقدیم شود هنوز مجلس این دولت را نمی‌شناسد قبلاً باید رأى اعتماد بخواهد

نمایندگان- رأى رأى‏

رئیس- فوریت مطرح است آقای ملک‌مدنى مخالفید یا موافق‏

ملک‌مدنى- بنده یک تذکراتى دارم‏

رئیس- به عنوان مخالف می‌خواهید تذکر بدهید یا موافق تقاضاى فوریت فرمودند حالا فوریت مطرح است آقای ملک‌مدنى مخالفید بفرمایید

ملک‌مدنى- بنده که به عنوان مخالف اینجا آمدم از نظر مخالفت با لایحه نیست براى خاطر این که همه ما معتقدیم که باید حقوق کارمندان دولت پرداخته بشود مخصوصاً این تبصره‌اى هم که راجع به اضافات حقوق کارمندان دولت است همین تبصره یک خیلى ضرورت دارد و پیشنهاد می‌کنم در اینجا گذاشته شود ولى بنده براى یک تذکرى به دولت اینجا آمدم و آن تذکر موضوع مسئله نان تهران است (صحیح است) در این چند روزه به همه آقا‌یان قطعاً مراجعاتى شده به بنده چندین نفر مراجعه کرده‌ام صحیح است حتى امروز صبح بنده رفته بودم به دیدن آقای حاجى فلسفى واعظ معروف و آنجا عده‌اى آمده بودند و همین حرف را می‌زدند تا دیدند بنده وکیل مجلس هستم گفتند آقا‌ شما به دولت تذکر بدهید این وضع نان تهران اصلاً فوق‌العاده بد است (مکى- بفرمایید شن‌هایش را کم بکنند) بنده می‌خواستم از جناب آقای نخست وزیر و آقای وزیر دارایى خواهش کنم که قبل از ورود به هر کارى این مسئله نان را فعلاً زیر نظر بگیرند و عملاً درست کنند

رئیس- این به فوریت مربوط نمی‌شود

دکتر مصباح‌زاده- همه‌اش تهران نیست آقا‌ از بندر‌عباس بگیرید تا تهران همه جا خراب است شما هر چه می‌گویید از مردم تهران می‌گویید مردم تهران با مردم بندر‌عباس چه فرق دارند صحیح است آقا‌ اصلاً جنس نمی‌گذارند ببرند به بندر لنگه‏

رئیس- این اصلاً مورد بحث نیست فوریت یک دوازدهم مطرح است باید راجع به آن صحبت بشود

ملک‌مدنى- به هر صورت باید توجه داشته باشید که عملاً این کار را انجام بدهند عرض بنده این بود

رئیس- رأى گرفته می‌شود به فوریت آقا‌یانی که با فوریت موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهادى رسیده که ماده واحده وى تبصره مطرح شود این دیگر محتاج نیست نظر خود دولت هم همین است یکى از نمایندگان به ماده اول رأى بگیرید رأى نباید گرفت باید مطرح کرد اگر کسى صحبت دارد صحبت بکند

اردلان- بنده راجع به متن ماده صحبت دارم‏

رئیس- آقای مهندس رضوى مخالفید بفرمایید

مهندس رضوى- بنده می‌خواهم یک عرضى بکنم که البته شاید با نظر موافق بعضى از آقا‌یان هم مواجه شود ولى عقیده‌مند هستم که وقتى دولتى به مجلس می‌آید و مسائل مربوط به مملکت را می‌خواهد مطرح بکند به آسانى نباید یک موادى را که لازم می‌داند از‌ش صرف‌نظر بکند و مثل دولت قبل که یک دفعه یک قانونى را آوردند و تبصره‌هایى گذاشتند و ما هم پیشنهادهایى دادیم و همه‌ى آنها در بوته‌ى اجمال ماند و فقط اینجا یک دوازدهم را تصویب کردند و گذشت (صحیح است) مسئول مملکت دولت است ما باید اینجا مشورت بکنیم و در مسائل و لوایح قانونى طبق وجدان و طبق وظیفه‌ای که از طرف ملت داریم نظر بدهیم اگر دولت مسائل مهم مملکت را منحصر می‌داند به این که آخر هر ماه حقوق اشخاص را بپردازد آن هم حقوق اشخاص به این طریق که به بسیارى از کارمندان که ابداً کار نمی‌کنند حقوق زاید و به بسیارى از کارمندان دولت که در اکناف مملکت زحمت می‌کشند حقوق بسیار کم داده شود (صحیح است) اگر منظور از تشکیل دولت‌ها این است که در آخر هر ماه همین موضوع تأمین بشود بنده جداً مخالفم و عقیده دارم که دولت به جاى این که اکتفا بکند به رضایت یک همچو موضوعى یعنى تنها

+++

به پرداخت حقوق‌هاى مصوب کسانی که حقوق‌بگیر هستند باید هر مطلبى و موضوعى که باعث رکود کارها و یا موجب تسریع در امور مملکت می‌دانند این را از مجلس بخواهند اگر مجلس به آن دولت اعتماد دارد به آن دولت رأى می‌دهد و دولت کارش را انجام بدهد و اگر ندارد دولت باید فکر دیگرى بکند بنده با این ترتیب که لا‌ینقطع به عنوان چانه‌زدن مجلس این قسمت‌ها را مسکوت بگذارد و منحصراً رأى به حقوق کارمندان بدهد و دولت هم رضایت بدهد که تنها این چرخ‌هاى کند و زنگ‌زده به قرار سابق بگردد‌ و در این مملکت هیچ کار مفیدى انجام نشود جداً مخالفم و کارمندان دولت هم عقیده ندارم که هیچ کدام از آنها مایل باشند در یک همچو جرم بزرگى شرکت بکنند صحیح است که همیشه مسائل مملکت معوق بماند و تنها راجع به حقوق آنها یک تصویب و یک تصدیقى از طرف مجلس شوراى ملى گرفته شود بنده عقیده دارم که نمایندگان مجلس شوراى ملى همگى حاضرند که چندین ساعت و چند‌ین روز پشت سر هم بنشینند کار بکنند مطالعه بکنند پیشنهادات خودشان رامقایسه بکنند مخالفت‌ها و موافقت‌ها را مواجه بکنند و بالاخره قضاوت بکنند و کارهاى مملکت را حل بکنند و بنده عقیده‌مند هستم که دولت نباید در خارج به این عنوان که مجلس حاضر نیست مطالب ما را مطالعه بکند و نظریه بدهد و ما ناچاریم منحصراً به پرداخت حقوق بپردازیم خودش را از مسئولیتى که دارد عارى بداند مسئولیت با دولت است هر وقت هر اشکالى را که دارد بیاید در مجلس مطرح بکند و حل بکند و موضوع نان مملکت هم از آن موضوع‌هایی است که اگر دولت در ظرف مدت بسیار قلیلى به فکر قطعى و ترتبیب بسیار روشن و صریحى برعلیه وضع فعلى قیام نکند عقیده‌مندم در اولین وظیفه خودش قصور کرده است و امیدوارم این قصور از طرف این دولت دیده نشود

رئیس- آقای دکتر اعتبار موافقید؟

دکتر اعتبار- بلى موافقم‏

رئیس- بفرمایید

دکتر اعتبار- بنده قبل از آن که جناب آقای نخست وزیر اینجا اظهار بفرمایند که بقیه این تبصره‌ها باشد و فقط ماده واحده مطرح بشود پیشنهادى داده بودم که ماده واحده و تبصره یک مطرح شود و بقیه بماند براى بعد و خوشوقت هستم که جناب آقای نخست وزیر هم خودشان همین نظر را داشتند ولى تعجب می‌کنم که این لایحه به این بلندبالایى اگر واقعاً نظرى بود که امروز حقوق کارمندان تصویب شود ممکن بود این تبصره‌هاى دیگر هم در یک لایحه دیگرى پیشنهاد بشود این خودش ایجاد تشنج کرد که به عقیده بنده احتیاجى نبود و اما با تصدیق تمام فرمایشات جناب آقای مهندس رضوى بنده خواستم فقط از این فرصت یک استفاده بکنم و آن این است که مجلس شورایملى برخلاف تمام تبلیغاتى که در خارج برعلیه مجلس شده است همیشه براى کار آماده است صحیح است و وقتی که واقعاً دولتى سرکار باشد که از آن دولت اکثریت مجلس شوراى ملى نگرانى نداشته باشد همه جور کمک و مساعدت به آن دولت می‌کند و به عقیده بنده براى جلوگیرى از این تبلیغات که در خارج می‌شود بنده از آن اشخاصى هستم که معتقد هستم برنامه‌‌ى دولت که امروز به مجلس تقدیم شده مذاکره خیلى مفصلى هم در اطراف برنامه نشود (یکى از نمایندگان- صحیح نیست) براى این که برنامه‌هایی که به مجلس داده می‌شود معمولاً برنامه‌هایى هستند که براى همان روز نوشته می‌شود بعد باید در عمل دید که دولت چه کار می‌کند و مخصوصاً موضوعی‌ که مورد توجه همه‌ى آقا‌یان نمایندگان است موضوع نان است و موضوع خواربار مردم که دولت بایستى با یک اقتدار بیشترى با یک فراغت خاطرى بعد از گرفتن رأى اعتماد این را عمل بکند و یک کارى بکند این بود که بنده عقید‌ه‌ام این بود و البته بسته براى مجلس است که واقعاً ما براى مذاکره درباره برنامه زیا‌د بهش علاقه‌مند نباشیم بگذاریم ببینیم که دولت براى وضع خوار‌بار مردم چه می‌کند براى این که وضع خوار‌بار مردم خوب نیست و ما خودمان تصدیق می‌کنیم که اگر در این کار کمکى نشود ممکن است به مشکلاتى بربخوریم‏

رئیس- پیشنهادى از آقای دکتر متین دفترى رسیده که قرائت می‌شود

اردلان- بنده در متن ماده واحده صحبت دارم‏

پیشنهاد آقای دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت گردید

پیشنهاد می‌کنم مذاکرات در اطراف ماده واحده کافى است‏

رئیس- آقای دکتر متین دفترى بفرمایید

دکتر متین دفترى- بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات دادم از لحاظ این که هنوز دولت درست تکلیفش معلوم نیست و بهتر این است که از نظر فوریتى که این کار دارد زودتر بگذرد ماده واحده را بگذرانیم و بعد وارد کارهاى خودمان بشویم و بعد می‌خواهم تقاضا بکنم که آقای نخست وزیر توجه بفرمایند بنده از این اجازه‌اى که گرفتم اینجا استفاده بکنم چون اینجا راجع به مسئله نان صحبت شد چه فرق می‌کند چه ولایات چه طهران البته آنهایى که راجع به تهران صحبت مى کنند نظرشان راجع به تهران تنها نیست راجع به تمام ایران است بنده این چند روز‌ه گرفتار این مسئله بودم و یکى از موضوعاتى که راجع به آن تذکر می‌دادند و به نظر من خیلى صحیح رسید این اختلافى است که بین قیمت نان آزاد و نان دولتى پیدا شده است صحیح است و به عقیده‌ى بنده علتش هم مسئولیتش با وزارت دارایى است وزارت دارایى آمده است عبور و مرور و حمل و نقل گندم را تحت یک تضییقاتى گذاشته است اشخاصى به بنده مراجعه می‌کردند و می‌گفتند که در کرمانشا‌ه گندم آزاد خروارى نود تومان حاضر است برزین خلاف عرض کرده‌اند آقا‌ یک مالک کرمانشاهى این موضوع را به خود بنده گفت ولى به تهران یک حبه گندم کسى حق ندارد وارد کند نتیجه این است‏

برزین- اگر آزاد بشود می‌شود خروارى پانصد تومان‏

دکتر متین دفترى- نتیجه‌اش این است که عرضه و تقاضا در تهران طورى است که نرخ گندم آزاد فوق‌العاده ترقى کرده و باعث اختلاف نرخ نان آزاد و دولتى دریاى تخت شده است و نتیجه این امر این است که بعضى‌ها تقلب می‌کنند آن سهمیه‌اى که از دولت می‌گیرند می‌روند در بازار می‌فروشند اولین فکرى که آقای وزیر دارایى می‌خواهند بکنند بنده در روزنامه‌ها خواندم در رادیو هم شنیدم این کمیسیون‌ها هیچ کارى نخواهند کرد باید علت را از سرچشمه پیدا کرد علت عمده این وضعیت نان به عقیده بنده یکى همین است و خواهش می‌کنم که به این موضع توجه فورى بفرمایید براى این که واقعاً مسئله نان تهران فوق‌العاده اسباب نگرانى و اسباب وحشت است سزاوار تمام ایران همین طور است و در تمام کشور درباره جمع‌آورى گندم خوب عمل نشده است حالا بنده نمی‌خواهم اطلاعاتى که دارم به عرض آقا‌یان برسانم ولى خوب عمل نشده است راجع به جمع‌آورى گندم در ایران و یک معاملاتى هم شده است و ما به این معاملات معترض هستیم ایران بایستى گندم صادر بکند نه این که شما گندم وارد بکنید این کار مورد اعتراض ما است و از آقای نخست وزیر ما انتظار داریم که به این مطلب توجهى بفرمایند

کشاورز صدر- بنده با کفایت مذاکرات مخالف هستم‏

شریعت‌زاده- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم‏

رئیس- مطابق چه ماده‏

شریعت‌زاده- بر طبق ماده 110

رئیس- یعنى می‌فرمایید از موضوع خارج نشوند بنده خودم تذکر دادم که از موضوع خار‌ج نشوند آقای کشاورز بفرمایید صحبت کنید

کشاورز صدر- بنده مخالف کفایت مذاکرات هستم و دولت را هم متوجه می‌کنم براى این که دولت تازه آمده است و یکى از مواقعى که دولت را باید متذکر کرد موضوع طرح بودجه است خود بنده هم صد در صد معتقدم که حقوق مستخدمین دولت زودتر باید پرداخته شود ولى امروز فرصت است که تا ساعت سه بعد از ظهر بنشینیم یک پیشنهاداتى داده شده است که مفید به حال ملت ایران است آن اشخاصى که گرسنه و بدبخت و بیچاره هستند و الان اگر آقاایان خواستند راجع به گندم صحبتى بکنند و پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند حالا که منظورشان تأمین شد خوب است این این پیشنهاد را پس بگیرند که یک مذاکره‌اى در کلیات بشود بعد وارد بحث در ماده بشویم بنده دیگر عرضى ندارم‏

جمعى از نمایندگان- رأى رأى‏

رئیس- آقا‌یانی که موافقند آزاد اکثریت نیست آقا‌یان تأمل کنید پس از چند لحظه عده کافى شد آقا‌یانی که موافقند با کفایت مذاکرات قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاداتى که رسیده است قرائت می‌شود چهل پیشنهاد رسیده حالا پیشنهاد آقای دهقان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

تبصره زیر را براى الحاقاً به یک دوازدهم پیشنهاد می‌نمایم تبصره استرپتومایسین دواى مخصوص مسلولین از پرداخت هر گونه عوارض گمرکى و غیره معاف می‌باشد صحیح است‏

رئیس- آقای دهقان‏

دهقان- بنده آقا‌ پیشنهاد کردم که استرپتومایسین دواى مخصوص معالجه سل از پرداخت

+++

عوارض معاف باشد صحیح است براى این که مى‌دانیم سل یک مرض بسیار خانمانسوزى است و در طبقات بیچاره و بدبخت وجود دارد و این دارو هم یک داروى شفا‌بخشى است عوارض بسیارى از آن می‌گیرند و افراد بیچاره نمى توانند ازاین دارو استفاده کنند این است که بنده پیشنهاد میکنم این دوا از هر گونه عوارض معاف باشد که افراد بتوانند استفاده بکنند

رئیس- آقای وزیر بهدارى موافقید

وزیر بهدارى- بنده موافقم‏

رئیس- آقای وزیر دارایى‏

دکتر طبا- بنده یک تذکرى دارم‏

وزیر دارایى- البته این موضوع قابل این نیست که دولت با آن مخالفت کند ولى بنده فقط می‌خواستم دو سه تا تذکر بدهم خدمت آقا‌یان و استدعا بکنم دولت یک تبصره‌هایى پیشنهاد کرده بود در این ماده واحده که این تبصره‌ها یک مقدارش مربوط به مخارج جارى و مخارج عمرانى کشور بود و روى اصل این که این یک دوازدهم فوریت دارد و حقوق‌ها باید پرداخت شود جناب آقای نخست وزیر صرف نظر فرمودند از این تبصره‌ها بنده می‌خواستم استدعا کنم از حضور آقا‌یان که اگر واقعاً این نظر بوده است که در جلسه‌ى امروز پرداخت حقوق مستخدمین تصویب شود آقا‌یان هم از این پیشنهاد‌ات صرف نظر کنند

مکى- حق وکیل را که نمی‌شود سلب کرد

تقى‌زاده- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم‏

رئیس- بفرمایید راجع به چیست‏

تقى‌زاده- راجع به همین پیشنهاد بنده نمی‌توانم بگویم مطابق کدا‌م ماده است ولى چیزى است که بحث می‌شود شور می‌شود موافق و مخالف صحبت می‌کنند آن وقت یک کسى پیشنهاد ماده الحآقایه می‌کند ولى حالا بدون این که در خود ماده شور شود شروع به خواندن پیشنهادها کرده‌اند

رئیس- در ماده واحده یک نفر مخالف و یک نفر موافق صحبت کرده پیشنهاد کفایت مذاکرات هم داده شد و تصویب شد در فوریت هم آقای ملک صحبت کرده‌اند و حالا پیشنهادات مطرح است وقتى صحبت کردند رأى می‌گیریم آقای دکتر راجى‏

دکتر راجى- علت مخالفت بنده با پیشنهاد آقای دهقان این است که خود بنده یک پیشنهاد نظیر و مشابه پیشنهاد ایشان کردم و بنده به هیچ‌وجه شایسته نمی‌دانم که در مجلس رسماً گفته شود تنها دواى منحصر به فرد معالجه‌ى سل استر‌پتومایسین است براى این که بین بیمارها ایجاد اختلال می‌کنند و آنها متوجه خواهند شد که اگر استرپتومایسین به آنها نرسید حتماً می‌میرند در صورتی که این طور نیست استر‌پتومایسین فقط در موارد معینى تجویز می‌شود و فقط در موارد معینى از آن استفاده می‌کنند و چون بنده پیشنهادى کردم که نظیر و مشابه پیشنهاد آقای دهقان است تمنى می‌کنم که ایشان موافقت بکنند پیشنهاد بنده مطرح شود نظر ایشان هم تأمین می‌شود

سزاوار- البته پیشنهاد شما که تخصص دارید بهتر است‏

رئیس- این پیشنهاد را آقای وزیر دارایى و آقای وزیر بهدارى قبول کردند جزء ماده می‌شود حالا پیشنهاد آقای دکتر راجى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده واحده 1 دوازدهم آبان ماه ضمیمه شود از لحاظ کمک به بهداشت عمومى و درمان بیماری‌هایى که در کشور شیوع دارد داروهایى که براى درمان مالاریا تراخم امراض مقاربتى سل و انگل‌هاى روده که وار‌د کشور می‌شوند از کلیه عوارض گمرکى معاف می‌باشند

سزاوار- مخالفم‏

فولادوند منشى- تمام نشده این تبصره آقای سزاوار اجازه بدهید بنده بخوانم بعد مخالفت کنید صورت ادویه معاف از گمرک از تاریخ تصویب این قانون تا مدت یک ماه باید به تصویب کمیسیون بهدارى مجلس شوراى ملى برسد کلیه وارد‌کنندگان دارو اعم از بنگاه دارویى یا تجار موظفند ترتیب اتخاذ نمایند که مصرف‌کنند‌ه جمعاً بیش از 15% بهاى تمام شده سود نپردازد

رئیس- آقای دکتر راجى‏

دکتر راجى- خدمت آقا‌یان عرض می‌کنم بنده در این دو سه ماه اخیر هر دفعه یک تبصره‌هایى پیشنهاد کردم متأسفانه نوبت به قرائت پیشنهاد بنده نرسیده و قرائت نشد و به نظر آقا‌یان نرسید بنده کلیه تبصره‌هایم را خلاصه کردم در شش تبصره و متوالیاً تقدیم کرم استدعایى که دارم از آقا‌یان این است که توجه بفرمایند می‌خواهند مخالفت بفرمایند میخواهند پیشنهاد اصلاحى بفرمایند فقط مجلس را از اکثریت نیندازند تا این تبصره‌ها قرائت شود وزارت بهدارى یک وظیفه اساسى دارد که تاکنون به آن وظیفه‌اش چنانچه باید عمل نکرده و آن جلوگیرى از بیماری‌هاى واگیر‌دارى است که در این کشور شایع است (صحیح است) مثلاً وزارت بهدارى وظیفه‌اش در درجه اول جلوگیرى از ابتلاء مردم است به مالاریا براى این که مالاریا نه فقط موضوع بهداشتى است بلکه وقتى در یک منطقه‌اى مالاریا بود مردم از لحاظ فکرى و از لحاظ جسمى قدرتشان کاسته می‌شود و نمی‌توانند کمترین کارى را انجام دهند صحیح است لذا وزارت بهدارى وظیفه‌اش این است که از مالاریا شدید‌اً به هر نحوى که می‌تواند جلوگیرى بکند همین طور امراض مقاربتى همین طور سل همین طور تراخم که بعضى شهرستان‌هاى ایران را کور کرده صحیح است به این جهت بنده یک پیشنهادى کرم که ادویه‌اى که براى این امراض عمومى جارى در کشور وارد می‌شود از گمرک معاف باشد شما توجه بفرمایید مثلاً همین استر‌پتومایسین که آقای دهقان پیشنهاد کردند یک دهاتى که مى‌خواهد خودش را معالجه بکند هفتاد گرم استرپتومایسین لازم دارد و براى این هفتاد گرم هفتصد تومان پول بدهد و این هفتصد تومان سیصد و پنجاه تومانش می‌رود در جیب دولت سزاوار باز دواخانه‌چى‌ها به همان مبلغ هفتصد تومان می‌فروشند اجازه بفرمایید آقای سزاوار بنده پیشنهادى کردم که دولت تصمیمى اتخاذ بکند که از قیمت تمام شده‌ تا موقعى که برسد به دست مصرف‌کننده از 15% بیشتر سود نبرند و باز براى این که نظرهاى خصوصى درش ملحوظ نشود بنده پیشنهاد کردم صورت این دواها را وزارت بهدارى موظف است که بیاورد به کمیسون بهدارى و در یک ماه کمیسیون بهدارى نظر بدهد که چه داروهایى از پرداخت گمرک معاف باشد و امیدوارم چون این یک موضوعى است که جنبه عمومى دارد و براى مردم طبقه سوم و چهارم است آقا‌یان موافقت بفرمایید

رئیس- آقای رضوى‏

آزاد- آقای رئیس بنده مخالفم‏

وزیر دارایى آقای گلشائیان- اجازه بفرمایید بنده عرضى دارم‏

رئیس- بفرمایید

وزیر دارایى- پیشنهادى که آقای دهقان فرمودند چون مبلغ آن خیلى ناچیز بود و فقط یک قسم دارو بود بنده قبول کردم و گفتم مانعى ندارد ولى این پیشنهادى که آقای دکتر راجى فرمودند به طور کلى در بودجه کشور تأثیر دارد دکتر طبا تأثیرش ناچیز است بنده می‌خواهم یک نکته را آقا‌یان توجه بفرمایند بودجه‌اش تنظیم شده است توزیع شده و خدمت آقا‌یان هست و خود آقا‌یان تذکر می‌دهند که 150 میلیون کسر دارد اگر بخواهید در جمع و خرج یک دوازدهم هم پیشنهاداتى بشود بدون مطالعه که معلوم نیست ارقامى که تأثیر دارد در درآمد بود جه چقدر است و دولت بلافاصله قبول بکند معلوم نیست که پرداخت مخارج در آخر سال دولت چطور بپردازد با این که ممکن است در وزارت دارایى و هم در مجلس شوراى ملى خدمت آقا‌یان برسم و آقا‌یان قبلاً مذاکره بفرمایند تا راه حلى پیداشود و با این حال بنده می‌خواهم استدعا کنم از آقا‌یان که پیشنهاداتى که ‌‌تأثیر دارد دردرآمد مملکت و ممکن هم هست که براى مردم و طبقه سوم مورد استفاده قرار بگیرد اینها را قبلاً با هم مشورت بکنیم و روى آنها حسابى بکنیم ببینیم اگر واقعاً این پیشنهادات تأثیر‌ى در بودجه مملکت ندارد و مبلغ آن نا‌چیز است بنده قول می دهم خدمت آقا‌یان که بلافاصله قبول بکنیم و در ضمن یک دوازدهم بودجه کشور منظم کنم الان از آقا‌یان خواهش می‌کنم که همان تبصره‌اى که آقای دهقان پیشنهاد کردند باشد آقا‌ هم موافقت کنید این پیشنهاد را پس بگیرید وبعد با هم بنشینم صحبت کنم و توافق کنیم و ببینیم چقدر تأثیر دارد این پیشنهادى که فرمودید آن وقت پیشنهاد بفرمایید

دکتر راجى- اگر آقای وزیر دارایى قول می‌دهند که در ماه آتیه مورد توجه قرار بدهند بنده پس مى‌گیرم (صحیح است)‏

دهقان- آقای رئیس بنده پیشنهادى کردم‏

رئیس- پیشنهاد‌ها زیاد است‏

دهقان- آقای رئیس بنده پیشنهادى کردم‏

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر اعتبار قرائت می‌شود

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

پیشنهاد می‌کنم به ماده واحده و تبصره یک رأى

+++

گرفته و پیشنهادات به انضمام تبصره‌هاى دولت به کمیسیون بودجه ارجاع شود

مکى- بنده مخالفم‏

آزاد- نمی‌شود آقا‌ از اظهار عقیده نمایندگان جلو‌گیرى کرد (زنگ رئیس‏)

مکى- حق پیشنهاد هم نداشته باشیم اگر بخواهید رأى بگیرید از جلسه برویم بیرون‏

رئیس- آقای دکتر اعتبار

دکتر اعتبار- بنده از جناب آقای مکى و همچنین آقای آزاد تقاضا می‌کنم آزاد نمی‌شود آقا‌ بگذارید بنده عرضم را بکنم بعد بفرمایید بنده اگر نتوانستم در توضیحات خودم توجه آقا‌یان را جلب کنم پس می‌گیریم منظور بنده این بود که چند تبصره دولت پیشنهاد کرده 40 پیشنهاد هم آقا‌یان نمایندگان داده‌اند (فولادوند- بیشتر 50 تا) 50 پیشنهاد تا به حال اگر منظور آقا‌یان این است که یک دوازدهم حقوق کارمندان دولت فقط تصویب بشود و پرداخت گردد نمی‌شود روى این پیشنهادات صحبت کرد اگر هم خیر نمی‌خواهید امروز تصویب بشود و روى آن باید صحبت بشود فایده ندارد و این عمل امروز تمام نخواهد شد (صحیح است)‏

رئیس- آقای رضوى‏

رضوى- به عقیده بنده به طور کلى اگر آقا‌یان اصلاً موافقت بفرمایید که پیشنها‌دها همین طورى که مذاکره شد صورتش تغییر نکند آقا‌یان موافقت بفرمایید به صور‌ت یک طرحى همه امضاء بکنند و مطرح بشود بنده گمان می‌کنم که حل تمام مشکلات می‌شود و این پیشنهاداتى که آقا‌یان می‌کنند دولت امروز نمی‌تواند قبول بکند زیر‌ا که دولت بدون مطالعه بر فرض هم اگر قبول کند فایده‌اى ندارد

مکى- اجازه بفرمایید آقای رئیس بنده مخالف بودم‏

رضوى- اجازه بفرمایید آقای مکى بنده صحبت خودم را بکنم بعد جنابعالى بفرمایید صبر کنید می‌دانم حرف من که تمام نشده جنابعالى هم نوبت دارید عرض کنم اگر قرار باشد که تمام پیشنهادها مورد نظر قرار بگیرد و مجلس هم با نظر دولت این را تصویب بکند باز یک اختلالى در وضعیت بودجه و سایر کارها در اول کار فراهم خواهد شد که مجبور می‌شوید دو مرتبه تغییر رویه بدهید در این صورت بنده از آقا‌یان تقاضا دارم که امروز موافقت بفرمایید این ماده واحده حقوق کارمندان تصویب بشود و امروز خاتمه پیدا کند خود بنده هم در این موضوع پرداخت حقوق مطالب قابل توجهى دارم و بخصو‌ص در این سفرى که از فارس آمده‌ام اشخاص به من توجه دادند که هم باید مورد نظر مجلس و دولت قرار بگیرد حتى درباره‌ى خود مستخدمین بابت همین یک دوازدهم هم بود البته باید در سر فرصت باشد امروز عصر و فردا جلسه بشود آقا‌یان مهیاى کار باشند بنده قول می‌دهم که دولت در تمام ساعات بیاید اینجا کار بکند و آن وقت از یک طرف خود آقا‌‌یان می‌فرمایند که دولت مادام که رأى اعتماد نگرفته نباید لایحه بدهد از طرف دیگر می‌فرمایید که لایحه بیاورد و این تبصر‌ه‌ها را قبول بکند اینجا جمع مابین دوامر متناقض بنده نمى‌فهمم چطور خواهد شد بنده در هر صورت خواهش می‌کنم استدعا می‌کنم به نفع آقا‌یان مستخدمین این ماده واحده را تصویب بکنید بعد به پیشنهادات بپردازید

مکى- یک مخالف باید صحبت کند یک موافق ایشان موافق بودند مخالفت نکردند

مهدى ارباب- بنده مخالفم‏

مکى- آقای رئیس ایشان مخالف بودند کجایش مخالف بود

رئیس- آقا‌یان پیشنهاد می‌کنند بعد که می‌آیند از موضوع خارج می‌شوند نمی‌شود کنترل کرد و ملاحظه مواد را نمی‌کنند

مکى- چطور شما به ما اخطار می‌کنید ولى آقا‌یان هرچه دلشان می‌خواهد می‌گویند

رئیس- بفرمایید ولى از موضوع خارج نشوید

دکتر اعتبار- رأى بگیرید

رئیس- مخالف آقای مکى است‏

مهدى ارباب- من نمى‌فهمم ترتیب ثبت اجازه‌ها چطور است در مجلس آخر این چه وضعى است‏

رئیس- آقا‌یان منشى‌ها یادداشت می‌کنند نوبت شما هم می‌رسد

مهدى اباب- آخر بنده قبلاً اجازه گرفته بودم و نوبت بنده است (زنگ رئیس‏)

رئیس- ساکت باشید آقا‌

مهدى ارباب- پسر خودتان نمی‌شود ساکت باشم (خنده حضار) (زنگ رئیس)‏

رئیس- آقای مکى بفرمایید

مکى- همه‌ى آقا‌یان سابقه دارند که چندین برج است ما در یک دوازدهم بودجه پیشنهاداتی‌ که مفید به حال مملکت و مردم است می‌دهم و تصور می‌کنم که مجلس شورای ملى و قاطبه آقا‌یان نمایندگان هم با پیشنهادات مفید موافق هستند و غالب این پیشنهادات هم اگر تصویب بشود واقعاً در وضعیت زندگى مردم وکشور بى تاثیر نخواهد بود همینکه اسم حقوق کارمندان دولت رابیاورید جلوکافى است که گفته بشود اگر امروز تصویب نشود حقوق کارمندان دولت چنین و چنان خواهد شد و نمی‌دانم مثل این که مجلس شوراى ملى با کارمندان دولت یا با پرداخت حقوق آنها مخالفتى دارد هیچ کس با پرداخت حقوق کارمندان دولت مخالف نیست منتهى چیزى که هست یکى از مواردى که می‌شود پیشنهاداتى داد و به تصویب رساند در همین پرداخت حقوق مستخدمین دولت و بودجه است در همین مورد هم که آقا‌یان پیشنهاداتى می‌دهند گفته می‌شود که به ماده واحده رأى بگیرید و بعد از ظهر یا فردا مى‌آییم مى‌نشینیم و بقیه پیشنهادات را به تصویب می‌رسانیم چندین برج است حتى رأیى را که مجلس داده است و آقا‌یان از رأى خودشان عدول کردند و یک دوازدهم را گذراندند و فرداى آن که جلسه تشکیل شده است موضوع یک دوازدهم و پیشنهادات از دستور خارج شده است و موضوع دیگرى جاى آن آمده است  و بنده می‌خواهم از آقا‌یان خواهش کنم که یک ساعت اقلاً بنشینند 40 پیشنهاد هست و غالب آنها با یکدیگر شبیه هستند که یا ممکن است آقا‌یان غالباً بینشان توارد شده باشد در یک پیشنهاد خوانده بشود اگر واقعاً مشابه است که خوانده نشود و اگر هم پیشنهادى است که مفید به حال مردم است مطرح بود و رأى گرفته شود و اگر هم یک پیشنهاداتى است که طاقت‌فرسا است براى آقا‌یان نمی‌شود آن را قبولش کرد به آن رأى ندهید رد می‌شود صحیح است‏

جمعى از نمایندگان- رأى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقای دکتر اعتبار آقا‌یانی که موافقند قیام کنند اکثر بر خاستند تصویب شد

در این موقع آقای مکى و آقای آزاد از جلسه خارج شدند

مکى- در حال خروج از جلسه عده 82 نفر بود

رئیس- 83 نفر بود تکلیف با شما نیست با هیئت رئیسه است‏

اردلان- پیشنهاد بنده در متن ماده واحده است قرائت بفرمایید

دکتر اعتبار- رأى گرفته شد

رئیس- اصلاح در متن ماده واحده دیگر مورد ندارد و مجلس رأى داده است‏

اردلان- آقای رئیس در متن ماده واحده نواقصى دارد اجازه بفرمایید قرائت بشود چرا بى‌لطفى می‌فرمایید اشتباه دارد

رئیس- اگر اشتباهى دارد با دولت است‏

تقى‌زاده- اجازه بفرمایید بنده عرض دار م‏

رئیس- آقای تقى‌زاده در چه قسمت می‌خواهید صحبت بفرمایید

تقى‌زاده- اگر پیشنهاد‌ها مطرح می‌شود بنده عرضى دارم‏

رئیس- پیشنهادها قرائت نمی‌شود رأى گرفته شده است‏

اردلان- آقای رئیس بنده در متن ماده واحده پیشنهاد کرده‌ام‏

رئیس- اگر نظرى دارید با دولت حل کنید و الّا اگر پیشنهادى در ماده واحده مطرح شود صد تا پیشنهاد می‌رسد

اردلا‌ن- در متن ماده واحده اشتباه دارد

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود به شرح سابق قرائت شد

اردلان- در متن ماده بنده عرض دارم‏

رئیس- پیشنهاد شما اضافه هم هست اصلاً دولت نظر ندارد که پرداخت بشود پیشنهاد جنابعالى هم قرائت می‌شو‌د به شرح ذیل قرائت شد پیشنها‌د می‌کنم در متن ماده واحده اضافه شود اعم از این که در اسفند 1326 پرداخت شده باشد یا در جریان سال بابت اسفند 1326 پرداخت شده است‏

جمعى از نمایندگان- صحیح است‏

اردلان- اجازه بدهید توضیح عرض کنم‏

رئیس- خیلى خوب این پیشنهاد را دولت قبول دارد

وزیر دارایى- بلى قبول می‌کنم‏

اردلان- احسنت آقا‌ بسیار خوب‏

جمعى از نمایندگان- رأى بگیرید

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با تبصره با ورقه با آن اصلاحى که آقای وزیر دارایى قبول کردند یکى هم راجع به بهدارى بود که آقای وزیر بهدارى هم قبول کردند عده 84 نفر

+++

اخذ و استخراج آراء به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد

دکتر طبا- تبصره مربوط به استر‌‌پتومایسین هم هست جزء آن‏

رئیس- با اکثریت 77 رأى موافق تصویب شد

اسامى موافقین آقا‌یان: اسدى- نورالدین امامى- خوئیلر- ضیاء ابراهیمى- نراقى- هاشم وکیل- عرب شیبانى- بوداغیان- لاهوتى- دکتر ملکى- معتمد دماوندى- محمود محمود- امیر‌نصرت اسکندرى- امامى اهرى- دکتر مجتهدى- قهرما‌ن- افشار- پالیزى- عباسى- بهادرى- گنجه‌اى- دکتر طبا- شهاب خسروانى- سلطان‌العلماء- دکتر شفق- برزین- حسن مکرم- نبوى- شریعت‌زاده- محسن گنابادى- دکتر مصباح‌زاده- شادلو- دهقان- موسوى- دکتر فلسفى- عباس مسعودى- اردلان- شریف‌زاده- هراتى- احمد فرامرزى- فولادوند- تقى‌زاده- محمد‌حسین قشقایى- عزیز اعظم زنگنه- على وکیلى- مهندس خسرو هدایت- ظفرى- ارباب گیو- على‌محمد غضنفرى- ناصر ذوالفقارى- گرگانى- آقا‌خان بختیار- سالار بهزادى- سلطانى- دولتشاهى- مهدى ارباب- معین‌زاده باقرى- عدل اسفندیارى- ملک‌مدنى- محمد ذوالفقارى- على بهبهانى- منصف- ملکى- مسعود ثابتى- کهبد- دکتر اعتبار- دکتر راجى- اسلامى- ابوالحسن رضوى- مهدى صدر‌زاده- امیر‌حسین ظفر بختیارى- شکرالله صفوى- حسن اکبر- وثوق- امین- موافق بدون اسم یک نفر ورقه سفید علامت امتناع 3

رئیس- آقای وزیر دارایى فرمایشى دارید بفرمایید

وزیر دارایى- ضمن مذاکره در اطراف لایحه یک دوازدهم بعضى از آقا‌یان نمایندگان تذکراتى راجع به به امر غله و نان دادند و لازم بود اقداماتى که دولت تا به حال در ظرف این سه چهار روز کرده به عرض آقا‌یان محترم برسانم قضیه نان همین طورى که خود آقا‌یان توجه دارند از اهم مسائل این دولت یا هر دولتى است که سر کار باشد از روز معرفى دولت به پیشگاه اعلیحضرت همایونى اولین جلسه دولت قبل از تنظیم برنامه صرف رسیدگى به کار غله و نان تهران و سایر شهرستان‌ها شده آنچه که تا امروز توجه شده است یک قسمت متأسفانه تصدیق مطالبى است که آقا‌یان فرمودند راجع به بدى وضعیت نان چه در تهران و چه در سایر شهرستان‌ها این قسمت البته هم در جمع‌آورى غله وهم در توزیع آن شاید مراقبت کاملى نشده باشد و بعضى از اشخاص از این جریان سوء‌استفاده می‌کردند که براى رفع مشکلات باید این قضایا را از هر چند جهت قضاوت کرد

اولاً در قسمت موجودى غله کشور که در رادیو هم گفته شد و به بعضى از مخبرین جراید هم تذکر داد شده من باید اینجا صریحاً عرض کنم حضور آقا‌یان که وضع موجودى غله الان اسباب نگرانى نیست آقا‌یان تصور نفرمایند که وضع موجودى انبارهاى مملکت طورى باشد که ممکن است ایجاد نگرانى کند البته در قسمت دو‌م هم عرض خواهم کرد همان طور که در روزنامه‌ها هم نوشتند موجودى ما در تهران قریب بیست هزار تن یعنى شصت هزار خروار ودرمملکت 92 هزار بلکه قریب صد هزار تن یعنى سیصد هزار خروار موجود در انبارها است و این را که بنده عرض می‌کنم از روى گزارشى است که ‌رسماً نوشته شده این موجودى ماست در انبارها البته جاى نگرانى در شهرستان‌ها از این جهت بود که ممکن بود موجودى شهرستا‌ن‌ها حمل بشود بنده باز هم اینجا صریحاً عرض می‌کنم مادامى که مصرف کلیه شهرستان‌ها تأمین نشده است و مادامى که بنده افتخار خدمتگذارى در این دولت را دارم و نظر دولت هم همین است ممکن نیست یک حبه گندم از خارج به تهران بیاید (احسنت) باید ما سعى بکنیم آن قسمت از شهرستان‌ها که یعنى قراء و قصباتى که نان تهران را می‌داده‌اند و تاکنون غله جمع‌آورى نشده است جمع‌آورى کاملى بشود (صحیح است) بعد از آن که یک مطالعه کاملى شد و اعلام شد که مصرف مملکت بیشتر از موجودى مملکت است باز باید صریحاً عرض کنم آن گاه ناچاریم براى تأمین نان کشور گندم از خارج بخریم و خواهیم خرید ولى فعلاً آن نگرانى براى ما نیست (یکى از نمایندگان- الحمدالله) (صفوى- قیمت نان دولتى گران شده) قیمت نان دولتى نه تنها گران نشده بلکه گران هم نخواهد شد نظر بنده این بود که اگر موجودى تهران 3 برابر این موجودى فعلى بود تمام دکاکین آزاد‌پزى تهران را موقوف می‌کردم براى این که اگر تمام مردم کشور می‌توانستند از نان دولتى یعنى به قیمت 3 کیلو 9 ریال استفاده بکنند تأثیرى کلى و زیا‌د در تمام وضع زندگى عمومى کشور خواهد داشت صحیح است و آرزوى من هم این است که این کار را بکنم مجبور هم هستم که با مطالعه‌اى که در امر نان نه از امروز و دیروز بلکه از روز تأسیس اداره غله و نان دارم در تمام مدتى که افتخار خدمتگذارى در وزارت دارایى را داشتم این را می‌دیدم که قسمت اعظم سوء‌استفاده‌هایی که درقضیه نان دولتى می‌شود وجود دکاکین خبازى آزادپزى است (صحیح است) آرد‌ى که دولت می‌دهد به دکان‌هاى دولتى اکثراً دیده شده که آن مقدارى که باید پخت بکنند مصرف نمی‌کنند و چون تفاوت فاحشى بین نرخ آزاد‌‌پزى و نان دولتى هست آن را الک می‌کنند آرد خوبش را به قیمت گران‌تر به دکان‌هاى آزاد‌پزى می‌دهند و در نتیجه دکان‌هاى دولتى هم جنس را خراب می‌کنند و هم شلوغ می‌شود تفتیشاتى که این دو سه روزه خو د اینجانب به معیت رئیس شهربانى نموده‌ام معلوم شد که در دکاکین آزاد‌پزى تهران نان بسیار فراوان است و ابداً جمعیت نیست ولى آن قسمتى که جمعیت هست شلوغى است و نان بد است قسمت نان دولتى است که 3 کیلو 9 ریال است البته براى طبقه ضعیف و فقیر و بیچاره و عمله و کارگر که به آن دکاکین مراجعه مى‌کنند شلوغ میشود براى رفع این کار چند اقدام شده است یکى انکه اولاً در قسمت جنوب شهر که بیشتر مصرف دارد و بیشتر طبقه عمله و فقیر در آنجا هست معلوم شد که دکاکین موجود براى رفع احتیاجات آنها کافى نیست نقاطى که باید درآنجا دکاکین مجددى برقرار شود در نظر گرفته شده و تاکنون اجازه داده شده است که از مقدارى که آرد دولتى داده می‌شود روزى ده تن هم اضافه داده شود (احسنت) این براى دکان‌هاى دولتى است ولى البته این کافى نخواهد بود اگر ما این را بخواهیم بدهیم به دست یک عده نانوایى که باید گفت در بین این طبقه هم اشخاص ناصالح زیاد است و اینها هم آرد دولتى را به آزاد‌پزی‌ها می‌دهند و این تقض غرض خواهد بود و در نظر گرفته شده است که دو دسته بازرسى که مورد اطمینان باشند و انشاء‌الله مورد اطمینان خواهند بود انشاء‌الله به معیت مأمورین شهربانى قبل از طلوع آفتاب دکاکین را بازرسى بکنند و آردی که به آنها داده می‌شود و پلمپ خواهد داشت در حضور آنها پلمپ برداشته شود و توى آب ریخته شود و خمیر شود و وقتى که خمیر شد دیگر نمی‌توانند بفروشند یک عده دیگر هم مأموریتشان این خواهد بود که که هنگام فروش ببینند به وزن می‌فروشند یا به عدد و چطور می‌فروشند البته براى دکان مخصوص مأمور مخصوصى در نظر گرفته نشده براى این که ممکن است دکاندار با این بازرس مخصوص هم خداى نکرده تبانى بکنند این است که هر یک از آنها را در هر چند روز یک دفعه عوض می‌کنیم بدون این که خودشان بدانند که به کدام ناحیه فرستاده خواهند شد این اولین اقدامى است که از این جهت در نظر گرفته شده است اما در خود اداره غله با تذکراتى که به اینجانب‏ داده شده بود و اطلاعاتى که خود بنده از همکارهاى قدیمى داشتم براى اطمینان خاطر آقا‌یان عرض می‌کنم مدیر غله و نان را معزول کردیم و به جایش آقای مهران را که پیشکار دارایى آذر‌بایجان بود و در این مدتى که در آذربایجان بود چه آقا‌یان وکلاى آذربایجان چه مردم آذر‌بایجان از طرز رفتار او نهایت رضایت را داشتند (امامى‌اهرى- یکى از مردمان بسیار صالح است و از خدمتگذاران صدیق مملکت است به ریاست غله‌اى منصوب شده است همین طور در اداره نان تهران و سیلو و تغییراتى داده خواهد شد که این سوء‌استفاده‌هایى که می‌گویند انشاء‌الله از میان برود (صحیح است) (نراقى- شهرستان‌هایى را هم که غله ندارند بفرمایید اینجا که فایده‌اى ندار‌د در قسمت‌های طرز توزیع و جمع‌آورى هم البته باید تجدید نظرى بشود و این کار هم فرصت لازم دارد حالا تصدیق می‌فرمایید که در ظرف این دو سه روز بیشتر از این نمی‌شد و این قسمت را که ما اقدام کردیم راجع به نان تهران بود ولى قدر مسلم این است که چون من می‌دانم که قضیه غله از اهم کارهاى وزارت دارایى است تحت نظر خود بنده است و شاید روزى 3 ساعت وقت بنده صرف این کار بشود منتهى از آقا‌یان یک استدعایى دارم که قضیه غله و نان گفتنش بیشتر تأثیر دارد تا عملش یعنى وقتى که درباره وضع غله و نان صحبت زیاد در اطراف بدى نان شد این سوء‌شهرت تأثیر‌ى در وضع جمع‌آورى و نگهدارى گندم در طبقه مالکین خواهد شد گفتگوهایى که می‌شود نباید یک قسمت از حدود اغراق‌ و مبالغه بیرون برود اگر این اغراق و مبالغه‌ها گفته شود این صحبت‌ها از رادیو براى تمام دنیا پخش می‌شود و در مردم تأثیر می‌کند و تصور می‌کنند که در تهران وضع نان طورى هست که مردم اصلاً نان به دستشان نمی‌رسد این است که می‌خواهم از آقا‌یان استدعا بکنم که در ضمن صحبتشان با وزارت دارایى تشریک مساعى بفرمایند وقتى تذکراتى چه نسبت به مأمورین و چه نسبت به طرز جمع‌آورى و چه نسبت به موجودى شهرستان‌ها لطفاً به خود من در وزارت دارایى یا در مجلس تذکر بفرمایند و من قول می‌دهم با نهایت دقت و مراقبت اقدام کنم چون وظیفه وجدانیم است و مربوط به کار وزارت دارایى نیست و مادامى که بین خودمان حل نشده است اینجا منعکس

+++

نکنیم تا دولت بیشتر دچار زحمت نشود البته ما مانع نیستیم که صحبت راجع به وضع عمومى بشود ولى این صحبت اگر به قدرى مبالغه‌آمیز راجع به نان بشود تأثیرى در وضع جمع‌آورى غله می‌کند این بود که خواستم خدمت آقا‌یان عرض کنم که این قدر جاى نگرانى نیست و امیدوارم که با کمک آقا‌یان هم این وضع بهتر شود و اگر وزیر دارایى تأیید کنند که همچون چیزى نیست‏

گنجه‌اى- اداره غله ونان تبریز اصرار دارد که نرخ نان تبریز را اضافه کند از آقای وزیر دارایى خواهش می‌کنم دستور فرمایند از این اقدام صرف نظر شود

وزیر دارایى- دستور خواهم داد و به قیمت نان اضافه نخواهد شد

[4- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه]‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و جلسه آینده پس فردا ساعت 5/ 8 و دستور هم برنامه دولت خواهد بود

مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

قوانین‏

شماره 15900                 19/ 8/ 27

وزارت دارایى‏

فرمان همایونى به انضمام قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال 1327 که در جلسه نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیستم و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم‏

ماده اول- قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال 327 که در جلسه نهم آبان ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود

ماده دوم- هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند به تاریخ 12 آبانماه 1327

قانون اجازه پرداخت کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران در سال 1327

ماده واحده- مبلغ یکصد و هشتاد و دو میلیون ریال اعتبار ماده 68 بودجه پیشنهادى سال 327 کشور موضوع کسر اعتبار ترفیع و اضافات کارمندان و خدمتگذاران تصویب و به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود ترفیع و اضافات مشمولیت تبصره 1 ماده اول قانون مصوب اول خرداد ماه 1327 رابابت سال جارى از محل اعتبار بالا پرداخت نماید مبلغ احتیاجى هر یک از وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌هاى دولتى با تشخیص وزارت دارایى به بودجه سال جارى آنها علاوه و مورد استفاده وآقاع خواهد شد این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم آبانماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت به تصویب مجلس شوراى ملى رسید

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

اصل فرمان همایونى و قانون در دفتر نخست وزیر است نخست وزیر م 4685

شماره 10073/ 22064           12/ 8/ 27

آقای سلیمان دیان سر‌دفتر ازدواج و طلاق‌ طایفه کلیمیان اصفهان‏

به موجب این ابلاغ به علت غیبت بدون اجازه و ترک محل کار از تصدى دفاتر ازدواج و طلاق‌ معاف می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 10903/ 21233             13/ 8/ 27

آقای سید ذبیح‌الله موسوى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در کوى سلسبیل تهران براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 21235/ 10900        13/ 8/ 27

آقای سید میر میرزاده دفتر‌یار درجه اول سنقر و کلیایى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى اسناد رسمى درجه سوم سنقر و کلیایى منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 21247/ 10902   13/ 8/ 27

آقای یوسف محرمى زمانى سردفتر ازدواج شهر رشت‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله تحت تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى تا خاتمه رسیدگى به تخلف شما در دادگاه نامبرده شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید

وزیر دادگسترى‏

شماره 22032/ 10281           12‌/ 8/ 327

آقای على‌اکبر کریمى مزرعه شا ه‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در مزرعه شاه دهکده‌‌هاى باقران- بنوید بالا- بنوید پایین و هند چوئیه و رندوان نائین براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

شماره 22054/ 1046    12/ 8/ 327

آقای عبدالباقى مصباحى‏

به موجب این ابلاغ دفتر شما را در قصبه بیدگل کاشان براى ثبت ازدواج رسمیت می‌دهد

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294430!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)