کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 120 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سؤال و تلگرافات به وسیله آقایان: عمیدی نوری- سعیدی- خلعتبری- مرآت اسفندیاری و فرید اراکی

3- گزارش آقای وزیر کشور راجع به جلوگیری از دستجات اخلالگر و غیرقانونی و بخش‌نامه‌ای که در این خصوص صادر شده

4- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگی آقایان سناتورها جزء سنین خدمت

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 120

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- تقدیم سؤال و تلگرافات به وسیله آقایان: عمیدی نوری- سعیدی- خلعتبری- مرآت اسفندیاری و فرید اراکی

3- گزارش آقای وزیر کشور راجع به جلوگیری از دستجات اخلالگر و غیرقانونی و بخش‌نامه‌ای که در این خصوص صادر شده

4- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگی آقایان سناتورها جزء سنین خدمت

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

‌مجلس پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید‌

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- امامی ‌غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: نقابت. خاکباز. مسعودى. صارمى. قنات آبادى. پورسرتیپ. سهربیان. عبدالرحمن فرامرزى. اریه. تجدد. بزرگ ابراهیم. دکتر سعید حکمت. خلعتبرى. اورنگ. قوامى. سلطانى. میراشرافى. سرمد.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه علم. مکرم. دهقان. محمود افشار. امیر احتشامى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: لارى. دولت‌شاهی. مهندس ظفر. غضنفرى. شوشترى. کیکاوسى هر یک 15 دقیقه‏

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد

2- تقدیم سؤال و تلگرافات به وسیله آقایان: عمیدى. نورى. سعیدى. خلعتبرى. مرآت اسفندیارى و فرید اراکى‏

عمیدى نورى- بنده چند سؤال از دولت دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- بنده چند سؤال دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقاى مرآت اسفندیارى.

مرآت اسفندیارى- تلگرافاتى از سیرجان رسیده راجع به شیوع بیمارى تیفوس در آن‌جا که استدعا شده در ارسال لوازم و وسایل اقدام کنند.

رئیس- آقاى فرید اراکى.

فرید اراکى- تلگرافى است از بروجرد رسیده تقدیم می‌کنم.

رئیس- امروز نوبت سؤالات است (جمعى از نمایندگان- دستور دستور) پس سؤالات می‌ماند براى جلسه‌ای که سؤالات باید مطرح شود براى این‌ که جلسه بعد هم نطق قبل از دستور است (صحیح است)

3- گزارش آقاى وزیر کشور راجع به جلوگیرى دستجات اخلالگر و غیرقانونى و بخشنامه‌ای که در این خصوص صادر شده‏

رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور- (اسداله علم)- خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است که دولت در اجراى وظایف قانونى خود به منظور جلوگیرى از افراد اخلالگر و دستجات غیرقانونى که منشأ فساد بوده‌اند در چند روز اخیر اقدامات جدى به عمل آورده است (صحیح است) و امروز هم بخشنامه‌ای که به عرض آقایان خواهد سید به عموم استانداران و فرمانداران ابلاغ شده است. ضمناً تصریح می‌شود که دولت با نهایت قدرت و با استفاده از قوانین موجود از هرگونه اخلالگرى و اشاعه فساد جلوگیرى می‌نماید (نمایندگان- احسنت) و اکنون هم براى توضیح بیشتر به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند که پیرو بخشنامه صادره ‌امروز دستور تکمیلى و تأکیدى به استانداران و فرماندارن ابلاغ می‌گردد. که از تشکیل جمعیت‌هایی که به بهانه دین اخلالگرى نموده و عنوان بهائیت را براى اجراى مقاصد سیاسى اتخاذ کرده‌اند چون وجودشان برخلاف قانون و موجب اخلال نظم و امنیت و برخلاف دین و مذهب رسمی ‌مملکت است جلوگیرى شود (نمایندگان- صحیح است- احسنت) و طبق قانون اساسى و قوانین موضوعه مملکت اقلیت‌هایی که داراى ادیان زردشتى کلیمی ‌و مسیحى بوده داراى آزادى کامل در حدود قانون می‌باشند (احسنت- احسنت) اینک مدلول بخشنامه‌ای که به استانداران و فرمانداران مخابره شده به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد. (بخشنامه) چون به موجب اصل اول متمم قانون اساسى مذهب رسمی ‌ایران اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنى عشریه است و به موجب مفهوم اصل بیستم و بیست و یکم قانون اساسى انتشارات ضد دیانت و تشکیل انجمن‌ها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینى و دنیوى و مخل به نظم باشند در تمام مملکت ممنوع می‌باشد لذا در اجراى اصول قانون اساسى اقدام کرده مراکز اجتماعى را که موجب فتنه دینى و دنیوى و مایه اخلال امنیت و انتظام می‌باشد منحل ساخته در آتیه نیز با کمال جدید در انجام این وظیفه مهم که بر طبق قانون اساسى به عهده ‌دارد اقدام و از هرگونه تظاهر و عمل این‌گونه دسته‌ها که به موجب قانون ممنوع است جلوگیرى نمایند ضمناً چون اقدام در این‌گونه ‌امور و اجراى قوانین وظیفه مأمورین دولت است و دخالت افراد و دسته‌جاتی که داراى مسئولیت نیستند موجب اخلال نظم و امنیت خواهد شد به این وسیله یادآور می‌شود که هرگاه کسانى به بهانه

+++

و عنوان مبارزه با فرقه‌هاى گمراه‌کننده به تحریک مردم بر ضد امنیت مملکت بپردازند. یا خود مرتکب عملى شوند که کوچک‌ترین لطمه‌ای به امنیت عمومی ‌و انتظامات کشوى برساند طبق مقررات قانون مجازات عمومی‌ که براى این‌گونه جرایم پیش‌بینی شده با کمال قدرت اقدام نمایند. (صحیح است. احسنت)

4- شور اول گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به احتساب مدت نمایندگى آقایان سناتور‌ها جزء سنین خدمت‏

رئیس- لایحه‌ای از مجلس سنا رسیده بود که به کمیسیون فرستاده شده و حالا گزارش کمیسیون استخدام رسیده مطرح است. قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون امور استخدام طرح شماره 2784- 16/ 9/ 33 مصوب مجلس سنا مربوط به احتساب مدت نمایندگى آقایان سناتورها را که جزو سنین خدمت آنان محسوب گردد مورد رسیدگى قرار داده و با اصلاح مختصرى ماده واحده پیشنهادى را تصوب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید:

ماده واحده- نمایندگان مجلس سنا که سابقه خدماتى دولتى «اعمل از قضایی یا کشورى» دارند از حیث این ‌که مدت نمایندگى آن‌ها جزء خدمت محسوب گردد مشمول ماده 63 قانون استخدام کشورى خواهند بود.

تبصره- مستخدمین کشورى و قضایی و لشکرى که نماینده مجلس شوراى ملى یا سنا شده یا می‌شوند در صورتی که کمتر از سى سال خدمت داشته باشند کسرى آن مدت تا 30 سال از مدت نمایندگى در مجلس شوراى ملى و سنا محسوب و به تناسب مدت مذکور بر حقوق تقاعدشان افزوده خواهد شد مشروط بر این‌ که کسور بازنشستگى مربوط به این مدت را بپردازند.

مخبر کمسیون امور استخدام- نراقى.

رئیس- این جا کسى به عنوان مخالف اسم ننوشته.

مشایخى- بنده با تبصره این ماده مخالفم.

رئیس- بفرمایید

مشایخى- در تبصره‌ای که مورد گزارش کمیسیون استخدام قرار گرفته قید شده است مدت نمایندگى نمایندگان مجلس شوراى ملى و سنا جزء خدمت محسوب می‌شود در صورتی که سنین خدمت این نماینده در خدمات دولتى کمتر از 30 سال باشد اگر چنانچه این موضوع را بخواهیم توضیح بدهم نتیجه این می‌شود که اگر نماینده‌ای 30 سال خدمت داشت مدت نمایندگى جزء مدت خدمت او محسوب نمی‌شود. البته کمیسیون استخدام با توجه به وضع فعلى قانون استخدام کشورى این را تصویب کرده است در صورتی که کسانی که 40 سال سابقه خدمت داشته باشند مشمول مقررات بازنشستگى شناخته، اما قانون استخدامی ‌که در دست دولت است نظریاتى در آن هست و اغلب آقایان نمایندگان هم نظریاتى در آن باره دارند که حقوق بازنشستگى براساس سنین خدمت پرداخته شود ولو این‌که مدت خدمت بیشتر از 30 سال باشد. بنابراین اگر نماینده‌ای 30 سال سابقه خدمت داشته باشد و دو سال هم به عنوان وکالت به آن اضافه شود حقاً باید نسبت به 32 سال از آن برخوردار شود نه نسبت به 30 سال. بنابراین می‌خواستم عرض کنم که این تبصره از نقطه‌نظر نمایندگانى که مشغول خدمات دولتى بوده‌اند قابل توجه است و بهتر این است که ذکر شود که مدت نمایندگى مجلس شورای ملى و مجلس سنا از نظر مقررات بازنشستگى جزو سنین خدمت محسوب می‌شود ولو این‌ که مدت خدمت این نماینده قبلاً بالغ بر 30 سال شده باشد به این جهت بنده اصلاح این تبصره را پیشنهاد می‌کنم.

رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- آقایان سناتورها بعضى به بنده مراجعه کرده‌اند و تقاضا داشتند که این ماده قانون زودتر از تصویب مجلس شورای ملى بگذرد و حالا که مطرح شده به نظر بنده چون مطابق جریانى است تا به حال بوده است، یعنى قانونى است که بیشتر از حقوقى که می‌گرفته‌اند گرفته نشود. یعنى یک سى‌ام حقوق ضرب در سنین خدمت بهتر است که حالا این را تغییر ندهیم و الا بنده هم با نظر آقاى مشایخى موافقم و آقاى دکتر بینا هم یک پیشنهادى دادند که خیلى هم مناسب بود و تصور هم می‌شد که تصویب شده بود معلوم شد که تصویب نشده است (دکتر بینا- آقاى وزیر دارایی قول دادند که درست شود) بنابراین بهتر این است که آقایان موافقت بفرمایند این گزارش به همین وضعى که هست تصویب شود منتهى در قانون استخدام هر تغییرى که صلاح دانستید و تصویب شد به همان ترتیب عمل خواهد شد و نسبت به همه همان طرزى که براى عموم است عمل خواهد شد.

رئیس- آقاى صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده با تبصره موافقم) آقاى دکتر پیرنیا موافقید؟ (دکتر پیرنیا- بلى) بنابراین چون مخالفى نیست براى شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

5- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- گزارشى که امروز دولت به مجلس داد، چون دولت طرف اعتماد مجلس می‌باشد، مورد تأیید آقایان نمایندگان محترم است (صحیح است) (صحیح است) جلسه را ختم می‌کنیم: جلسه روز پنجشنبه خواهد بود دستور هم لوایحى است که در دستور می‌باشد.

 (مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت.

+++

یادداشت ها
Parameter:294947!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)