کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/25]

جلسه: 119 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 23 آبان ماه 1327  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-قرائت نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها

3- تصویب بیست و نه فقره مرخصی نمایندگان

4-دو فقره طرح پیشنهادی مربوط به مالیات‌ها با دو فوریت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 119

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 23 آبان ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2-قرائت نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها

3- تصویب بیست و نه فقره مرخصی نمایندگان

4-دو فقره طرح پیشنهادی مربوط به مالیات‌ها با دو فوریت

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

پنجاه دقیقه پیش از ظهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

[1- تصویب صورت مجلس]

 صورت جلسه قبل را آقا‌ى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت کردند

پنجاه و پنج دقیقه به ظهر روز پنجشنبه سیزدهم آبان مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت گردید

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است‏

غائبین با اجازه آقایان: عزت‌الله بیات- علی‌محمد غضنفرى- عبدالرحمن فرامرزى- جوا‌د گنجه‌اى- تقى برزین- على‌اکبر سالار بهزادى- بهاء‌الدین کهبد

غائبین بى‌اجازه آقایان: محمد‌حسین صولت قشقایى- محمد‌رضا آشتیانى‌زاده- ابوالفضل حاذقى- اردشیر شادلو- محمد‌على دادور- عباس قبادیان- ابوالفضل تولیت- کامل ماکویى- احمد اخوان- ابوالقاسم بهبهانى- محمد‌ابراهیم امیر‌تیمور- دکتر جلال عبده- فر‌ج‌الله آصف- جواد ملکپور- حسین وکیل- ناصر‌الدین ناصرى- محمد‌تقى بهار- یمین اسفندیارى- دکتر ابوالحسن ملکى- سید عباس فاضلى- صفا امامى‏

صور‌ت جلسه و صورت مجلس سابق با تذکر چند نفر از آقایان نمایندگان تصویب شد و آقاى رئیس بیان داشتند آقایان اسکندرى و مکى که آن استیضاح را قبول کرده بودند مسترد داشتند و دیگر مورد‌ى ندارد که دولت در این موضوع وارد بحث شود

آقاى کشاورز صدر در قبال مذاکرات آقاى آزاد گفتند دیکتاتورى مولود هرج و مرج و اغتشاش است و من طالب آن نبوده‌ام کسانى طالب آن هستند که دولت‌ها را تضعیف می‌کنند

آقا‌ى خسرو هدایت در پاسخ بیانات آقاى آزاد راجع به اداره کار آگاهى راه‌آهن و مسائل دیگر گفتند کسانى که اطلاعاتى به آقاى آزاد داده‌اند سوء‌نیت داشته‌اند و اضافه نموده‌اند که موافقند کمیسیونى براى رسیدگى به مطالب اظهار شده تشکیل شود و در صورت عدم صحت گوینده تعقیب گردد

آقاى سعیدى معاون وزارت راه اظهار داشتند آقایان نمایندگان هر مطلبى می‌شنوند قبلاً رسیدگى و تحقیق کنند در دستگاه وسیع راه‌آهن ریخت و‌ پاش‌ها و خلاف مقرراتى شده دولت هم در نظر دارد هیئتى براى رسیدگى تشکیل شود ولى اداره کار آگاهى راه‌آهن براى کشف جرائمى است که در قطارها اتفاق می‌افتد و نیز اعلام خطر نمودند که چون شش ماه است وسایل مورد احتیاج بنگاه راه‌آهن خریدارى نشده است تا دو ماه دیگر چیزى از آن باقى نخواهد ماند و مطالبات متفقین که روى حساب‌هاى دقیقى رسیدگى ومعین شده باید زودتر وصول وصرف تهیه لوازم اساسى راه‌آهن شود اصول مشروطیت و قانون اساسى است ولى لازم است وضع دولت‌ها در ادوار گذشته مورد نظر قرار گیرد همچنین در حکومت‌هاى مشروطه وجود اقلیت دستگاه حکومت را از صاعقه مصون مى‌دارد ولى باید انتقاد و ایراد مجالى هم براى دولت‌ها باقى گذارد و تصمیمات اکثریت واجب‌الرعایه باشد نه آن که چند نفر به دلخواه خود دستگاه مشروطیت را مختل نمایند در حالى که‏

 +++

دولت هم هیچ گونه عمل خلاف اصولى نکرده است استیضاح فقط در مورد نقض قانون می‌شود که از طرف همان دولت به عمل آمده باشد و موارد این استیضاح مربوط به من و همکاران من و زمان تصدى من نیست و پس از ذکر رئوس مطالب آقاى آزاد در چند جلسه استیضاح گفتند فقط موضوع ارز در دولت من بوده که آن نیز مورد استیضاح قرار گرفت و 93 رأى به دولت من داده شد سپس در موضوع حیات داودى گفتند مورد عفو قرار گرفته بود و راجع به شرکت رى از چگونگى آن اظهار بى‌اطلاعى نمودند و نسبت به بنگاه راه‌آهن و مخارج آن گفتند شخصاً هم موافقم طرحى هم پیشنهاد خواهد شد که در هیئت نظارت راه‌آهن تکمیلى به عمل آید و چند نفر از نمایندگان مجلس نیز ضمیمه شوند و رسیدگى کنند به علاوه مسئول مخار‌ج آن در مواردى که ایراد شده کسى است که در سال 26 سرکار بوده است در موضوع املاک آقاى قبادیان گفتند در سال 24 چند پارچه از املاک مورد ادعا به ایشان اجاره داده شده است و مربوط به دولت من بنوده و موافقم کمیسیونى براى رسیدگى به این موضع تشکیل شود به شرط آن که در صورت عدم صحت از گوینده سلب مصونیت و تعقیب شود و در باب قاچاق چاى و غیره از گمر‌ک نیز به همین طریق حاضر به رسیدگى هستم و در این باره توضیحاتى نیز دادند درباب مداخله در امور دولت نامه بانک کشاورزى سبزوار و نامه آقاى آزاد را قرائت نمودند و در موضوع تصفیه حساب راه‌آهن گفتند جز 22 میلیون و هشتصد هزار تومان به رسم على‌الحساب چیزى به دولت نرسیده و قرار قاطعى داده نشده است و سپس به موضوع مطبوعات اشاره نمود‌ند که در دوره این حکومت جراید آنچه خواستند نوشتند و براى حفظ احترام مطبوعات شخصاً به محکمه رجوع کرده‌اند و موجباتى براى اختناق فراهم نشده است راجع به قحطى مصنوعى یاد‌آور شدند که در شهریور 24 صد و پنجاه و هشت هزار تن و در شهریور 25 یک صد و یازده هزار تن و در شهریور 26 یک صد و سیزده هزار تن و در اول سال 27 سى و هفت هزار تن غله موجود بوده است و از طرف این دولت تاکنون 175 هزار تن تعهد گرفته شده و صد هزار تن جمع‌آورى شده و نان مملکت تأمین گردیده است اعتراض مربوط به شرکت نفت هم مربوط به دولت من نیست ولى در تعقیب اقداماتى که قبلاً به عمل آورده‌ام با پشتیبانى مجلس شوراى ملى در انجام این وظیفه از بذل جهد دریغ نخواهم کرد

آقاى آزاد در پاسخ بیانات آقاى نخست وزیر در باب تقاضاى تغییر رئیس بانک ملى سبزوار و نصب نماینده شعبه بانک کشاورزى چون توضیحاتى داده گفتند اقلیت هیچ گاه درصدد برهم زدن اکثریت و اخلال کار مملکت نبوده است‏

در این موقع بر طبق ماده 92 اخذ رأى اعتماد به عمل آمد از 88 نفر عده حاضر 67 نفر موافق و 8 نفر مخالف بودند و آقاى نخست وزیر از اعتماد آقایان نمایندگان اظهار امتنان نمودند

طرحى به امضاء جمعى از آقایان نمایندگان براى تشکیل کمیسیون رسیدگى به امور راه‌آهن قرائت شد

آقاى عباس اسکندرى پیشنهاد نمودند از مجلس نیز سه نفر انتخاب شوند و در کمیسیونى که معین می‌شود شرکت نمایند

آقاى نبوى با فوریت آن و تعیین افراد کمیسیون رسیدگى از طرف مجلس مخالف بودند و آقاى ملک‌مدنى با فوریت طرح موافق بودند و در این باره نیز شرحى بیان نمودند

یک ساعت و نیم بعد از ظهر مجلس خاتمه یافت و به روز یکشنبه محول گردید

رئیس- نسبت بع صورت جلسه نظرى نیست آقاى شهاب خسروانى بفرمایید

شهاب خسروانى- در صورت مجلس بنده خاطرم هست که آقاى رئیس‌الوزرا‌ راجع به غله فرمودند که تهران و ولایات تأمین شده ولى اینجا از ولایات ذکرى نبود بنده می‌خواهم توجه دولت وقت را نسبت به غله در ولایات جلب کنم زیرا وضعیت غله در ولایات فوق‌العاده بد است و مردم از حیث غله خیلى در زحمتند

رئیس- دیگر نسبت به صورت جلسه اعتراضى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد

[2- قرائت نتیجه استخراج اراء کمیسیون‌ها]

رئیس- چون کمیسیون‌ها استخراجش تمام شده اسامى اعضاء کمیسیون‌ها قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

کمیسیون فرهنگ حائزین اکثریت آقایان: دکتر معظمى- صدرزاده- گنابادى- عبدالرحمن فرامرزى- دکتر متین دفترى- نواب- دکتر بقائى- کفایى- نبوى- منصف- نراقى- حاذقى- دکتر آشتیانى- محمود محمود- صفوى- مکى- دماوندى‏

کمیسیون امور خارجه حائزین اکثریت آقایان : ساعد- تقى‌زاده- دکتر شفق- دکتر متین دفترى- مامقانى- ناصر ذوالفقارى- زنگنه- کفایى- عامرى- برزین- دکتر عبده- رفیع- وثوق- عباس مسعودى- محمد‌حسین قشقایى- یمین اسفندیارى- اقبال- رحیمیان‏

کمیسیون دادگسترى حائزین اکثریت آقایان: صدر‌زاده- صاحب جمع- ضیاء ابراهیمى- گنابادى- فولادوند- رضوى- شیرازى- نبوى- میرسید على بهبهانى- سلطانى- کشاورز صدر- مامقانى- عامرى- نراقى- وکیل لاهوتى- شریعت‌زاده- سزاوار- اورنگ‏

کمیسیون بهدارى حائزین اکثریت آقایان: دکتر طبا- دکتر راجى- دکتر مجتهدى- دکتر آشتیانى- دکتر ملکى- دکتر فلسفى- شریف‌زاده- کامل ماکویى- احمد فرامرزى- حسین وکیل- گلبادى- گنجه‌اى‏

کمیسیون قوانین دارایى حائزین اکثریت آقایان: قوامى- موسوى- حائرى‌زاده- سلطانى- امیر‌نصرت اسکندرى- اردلان- آقاخان بختیار- گنجه‌اى- مسعود ثابتى- ظفرى- وکیلى- دکتر اعتبار- افخمى- یمین‌اسفندیارى- ابوالقاسم امینى‏

کمیسیون کشور حائزین اکثریت آقایان: منصف- عدل- اسفندیارى- نواب- برزین- رضوى- شیرازى- عبدالرحمن فرامرزى- محمد‌على مسعودى- عرب شیبانى- سزاوار- آزاد- حائرى‌زاده- ملک‌مدنى- بیات- مکرم- مشایخى- پالیزى- نیک‌پى‏

کمیسیون کشاورزى حائزین اکثریت آقایان: امیر‌حسین خان- ایلخان- شاد‌لو- لیقوانى- قوامى- مهدى ارباب- کامل ماکویى- سالار بهزادى- عدل اسفندیارى- معین‌زاده- ابوالقاسم امینى- اسلامى- دولتشاهى- مسعود ثابتى- قهرمان- امیر‌تیمور- صاحب‌دیوانى- بهادرى‏

کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانى حائزین اکثریت آقایان: وکیلى- ارباب گیو- مهندس رضوى- بوداغیان- ملک‌پور- موسوى- شهاب خسروانى- ابوالقاسم بهبهانى- معین‌زاده- نیک‌پور- ارباب مهدى- حاج امین صادقى- اردلان- دکتر امینى- کهبد- اسلامى‏

کمیسیون راه حائزین اکثریت آقایان: دکتر طبا- شهاب خسروانى- نصر‌ت‌الملک ملکى- امامى اهرى- امامى خویى- اسلامى- دکتر ملکى- گرگانى- مکى- آشتیانى‌زاده- خسرو هدایت- گلبادى‏

کمیسیون نظام حائزین اکثریت آقایان: عرب شیبانى- قبادیان- آصف- محمد ذوالفقارى- عباسى- بیات- شادلو- پالیزى- قهرمان- صاحب‌دیوانى- دهقان- بهادرى‏

کمیسیون پست و تلگراف حائزین اکثریت آقایان: خوئیلر- سالار بهزادى- حسین وکیل- محمود نیک‌پى- دماوندى‏

کمیسیون عرایض منتخبه از شعب آقایان: محمود محمود- حسین مکى- شریعت‌زاده- افشار- هاشم وکیل- سلمان اسدى‏

کمیسیون مبتکرات منتخبه از شعب آقایان: دکتر اعتبار- مشایخى- رحیمیان- مکرم- احمد فرامرزى- امامى خویى- حبیب‌الله امین- عباسى- ساعد- عباس اسکندرى- جرجانى- کهبد

[3- تصویب 29 فقره مرخصى نمایندگان]‏

رئیس- مرخصى‌ها قرائت شود گزارش مرخصى آقاى سلطان‌العلماء به شرح زیر قرائت شد آقاى سلطان‌العلماء به واسطه ابتلاء به مالاریا مدت 45 روز غائب بوده‌اند و با ارائه تصدیق طبیب درخواست مرخصى نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست مذکور موافقت و گزارش آن را براى تصویب تقدیم می‌دارد

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى سلطان‌العلماء آقایانى که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى غضنفرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى غضنفرى درخواست پانزده رو‌ز مرخصى از تاریخ انقضاى مرخصى سابق خود نموده‌اند و در کمیسیون عرایض و مرخصى با ده روز آن موافقت نموده این که گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى غضنفرى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى رحیمیان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى رحیمیان درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

+++

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى رحیمیان موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى عباسى قرائت می‌‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى عباسى سه ما‌ه و یک روز از تاریخ نهم اردیبهشت هزار و سیصد و بیست و هفت غایب بدون اجازه بوده‌اند به موجب گواهى پزشک معالج و رئیس بهدارى سقز مریض و تحت معالجه بوده‌اند اکنون درخواست تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده و با این تقاضا موافقت نموده این که گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى عباسى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى قهرمان قرائت شد به شرح زیر قرائت شد

آقاى قهرمان از تاریخ انقضاى 12 روز مرخصى سابق خود را درخواست ده روز تمدید نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى قهرمان موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى نورالدین امامى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى نورالدین امامى درخواست 20 روز مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى نورالدین امامى موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى ظفرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى ظفرى درخواست 38 روز مرخصى از تاریخ 6 تیر 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده این که گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى ظفرى موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى قبا‌دیان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى قبادیان در خواست دو ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و در کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى قبادیان موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

مرخصى- آقاى عامرى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى عامرى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 14 شهریور 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى عامرى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى گلبادى قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

آقا‌ى گلبادى درخواست 15 روز مرخصى از تاریخ 5 شهریور 1327 نموده‌اند و در کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی‌ که با مرخصى آقاى گلبادى موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى اقبال قرائت مى‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى اقبال درخواست 19 روز مرخصى از تاریخ 15 تیر ماه 1327 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آ‌ن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى اقبال موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى بوداغیان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى بوداغیان درخواست 18 روز مرخصى از تاریخ 17 مرداد 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى بوداغیان موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى رفیع قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى رفیع درخواست چهل روز مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزار‌ش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى رفیع موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى فاضلى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى فاضلى درخواست 45 روز مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده این که گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى فاضلى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى دکتر ملکى قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد آقاى دکتر ملکى براى تکمیل معالجه‌ى خودشان در آلمان درخواست چهل روز مرخصى از تاریخ انقضاى یک ماه مرخصى سابق خودشان نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى فعلاً با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

صفوى- اجازه می‌فرمایید

رئیس- بفرمایید

صفوى- عرض کنم بنده می‌خواستم عرض کنم که آقاى مخبر محترم کمیسیون عرایض و مرخصى توضیح بفرمایند به طوری که خواندند گو‌یا آقاى غضنفرى 15 روز مرخصى خواسته‌اند یا ده روز آن موافقت شده ولى با بعضى مرخصى‌ها با دو ماه و سه ماه موافقت کرده‌اند همین طور راجع به آقاى دکتر ملکى‏

مکى مخبر کمیسیون عرایض- عرض کنم طبق معمول آقایان در هر سال می‌توانند از یک ماه مرخصى استفاده کنند و اگر آقایان دو ماه در این دو سال استفاده کرده باشند بیش از این نمی‌توان به آن ها مرخصى داد مگر این که تصدیق طبیب با یک مدرکى داشته باشند که معذور باشند مثلاً آقاى عباسى که سه ماه و ده روز مرخصى خواسته بودند و تصدیق طبیب هم آوردند

رئیس بهدارى سنندج هم که تصدیق کرده بود که ایشان مبتلا به مالاریا و امراض دیگر بوده‌اند بنابراین با سه ماه و ده روزشان موافقت شده ولى آقایانى که دو ماه مرخصى گرفته‌اند دیگر موافقت نمى‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى دکتر ملکى موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى تولیت قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى تولیت درخواست 4 ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى تولیت موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى یمین اسفندیارى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى یمین اسفندیارى درخواست 3 ماه مرخصى از تاریخ حرکت به عنوان معالجه و لزوم مسافرت به اروپا نموده‌اند

کمیسیون عرایض و مرخصى فعلاً با 45 روز آن موافقت نموده اینک گزار‌ش آ‌ن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى یمین اسفندیارى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى لیقوانى قرائت شد

آقاى لیقوانى درخواست 45 روز مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با یک ماه آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى لیقوانى موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب مرخصى آقاى محمد‌على مسعودى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى محمد‌على مسعودى درخواست 44 روز مرخصى از تاریخ 28 تیر ماه 1327 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با 28 روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى محمد‌على مسعودى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى زنگنه قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى عزیز اعظم زنگنه درخواست 15 روز مرخصى از تاریخ 1/ 7/ 27 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى زنگنه موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى ملک‌پور قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

+++

 آقاى جواد ملک‌پور از تاریخ استفاده درخواست یک ماه مرخصى نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى ملک‌پور موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى ضیاء ابراهیمى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد آقاى ضیا‌ء ابراهیمى درخواست 24 روز مرخصى از تاریخ 27/ 6/ 21 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده است اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى ضیاء ابراهیمى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى برزین قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد آقاى برزین درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى برزین موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى بختیار قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى آقا‌خان بختیار درخواست بیست روز مرخصى از روز یکشنبه 28 شهریور 327 نموده و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى بختیار موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى دکتر مصباح‌زاده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد آقاى دکتر مصباح‌زاده درخواست نموده‌اند مد‌ت بیست روز‌ی که در التزام موکب ملوکانه به اروپا مسافرت نموده‌اند جزء مرخصى سالیانه محسوب گردد کمیسیون عرایض و مرخصى با مدت مذکور موافقت اینک گزارش آن براى تصویب به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى دکتر مصباح‌زاده موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى عباس اسکندرى قرائت می‌شود بشرح زیر قرائت شد

آقاى عباس اسکندرى براى معالجه در اروپا با ارائه تصدیق طبیب درخواست سه ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست سه ماه مرخصى ایشان موافقت اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى عباس اسکندرى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

مرخصى آقاى ملک‌الشعراء بهار قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد آقاى ملک‌الشعراء بهار به واسطه دوام کسالت و لزوم توقف در اروپا و ادامه معالجه درخواست سه ماه مرخصى از تاریخ انقضاى مرخصى سابق نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى ملک‌الشعراء اردلان اجازه مى‌فرمایید

رئیس- بفرمایید اردلان استدعاى بنده این بود که راجع به مرخصى آقاى ملک‌الشعراء بهار ریالى که ایشان دریافت می‌کنند به ارز تبدیل شود براى معالجه ایشان‏

رئیس- همین طور عمل می‌شود آقایانی که با مرخصى آقاى ملک‌الشعراء بهار موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى محمد‌حسین قشقائى قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى محمد‌حسین قشقایى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ استفاده نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى قشقایى موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد مرخصى آقاى اخوان قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

آقاى اخوان به واسطه کسالت و لزوم معالجه ناچار به مسافرت اروپا شده‌اند و درخواست دو ماه مرخصى از تاریخ اول آبان 1327 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- آقایانی که با مرخصى آقاى اخوان موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

[4- دو فقره طرح پیشنهادى نمایندگان راجع به مالیات‌ها]

رئیس- مرخصى‌ها تمام شد پیشنهاداتى رسیده است براى دستور امروز مکى بنده پیشنهادى تقدیم کرده‌ام پیشنهادى رسیده است راجع به طرح تعیین تکلیف مالیات‌ها اگر موافقید این طرحى است که دو فوریت دارد پیشنهادى هم رسیده است راجع به سفارت پاکستان حالا طرحى که به قید دو فوریت تقدیم شده قرائت می‌شود

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که تعیین تکلیف مالیات‌ها از مهمترین وظایف مجلس است و گزارش کمیسیون قوانین وظایف مجلس است و گزارش کمیسیون قوانین دارایى به شماره 567 20/ 4/ 27 مشتمل بر 31 ماده است تقدیم مجلس گردیده ولى متأسفانه تصویب این گزارش مستلزم فرصت بیشترى است لهذا اینجانبان امضا‌ء‌کنندگان براى این که لااقل تا تصویب گزارش مزبور تکلیف دولت و مردم موقت معلوم باشد ماده واحده زیر را که قبلاً هم به عنوان تبصره یک دوازدهم و همچنین ماده واحده از طرف عده زیادى از آقایان نمایندگان پیشنهاد شده است با قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید

اردلان- این نیست آقاى رئیس ما یک طرحى قبلاً تقدیم کرده‌ایم‏

رئیس- بگذارید بخوانند بعد اگر حرفى دارید بگویید بخوانید

ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود مواد پنجم و هشتم با سه تبصره و نهم با هفت تبصره از گزارش کمیسیون قوانین دارایى به شماره 567   20/ 4/ 27 را تا زمانى که گزار‌ش مزبور از تصویب مجلس نگذشته است موقت به موقع اجرا گذارد

اردلان- چرا استثناء می‌کنید آقاى رئیس ما استدعا می‌کنیم آن طرحى که قبلاً پیشنهاد شده قرائت شود

رئیس- در همین موضوع است‏

اردلان- بلى در همین موضوع است آن کاملتر است اجازه بفرمایید آن را بخوانند تا یک دفعه‌ای کار تمام شود

رئیس- بسیار خوب آن هم خوانده می‌شود

اردلان- بنده اخطار نظامنامه‌اى دارم‏

رئیس- طبق چه ماده‌اى‏

اردلان- نظامنامه صراحت دارد که به ترتیب باید طرح‌ها قرائت شود

رئیس- بسته به نظر مجلس است اگر مجلس موافق است که آن طرح مطرح شود به فوریت این طرح رأى نمی‌دهد

اردلان- جزء دستور است یک دقیقه تأمل بفرمایید الان می‌آورند آقا بنده مخالفم‏

رئیس- با چى مخالفید

اردلان- با این طرح‏

رئیس- کسى هنوز این طرح را مطرح نکرده که شما مخالفید هر دو قرائت می‌شود بعد مجلس با هر کدام موافق باشد به آن رأى می‌دهد بخوانید

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى به طوری که خاطر محترم مستحضر است در بهمن ماه 1326 از طرف دولت لایحه مالیات‌هاى مستقیم به مجلس شوراى ملى تقدیم گردید و اینک که آخر تیر ماه 1327 است کمیسیون قوانین دارایى لایحه فوق را جرح و تعدیل نموده و گزارش آن را تقدیم داشته است محتاج به توضیح نیست که لایحه فوق از لوایح فوق‌العاده مهم و تماس مستقیم با اغلب افراد و طبقات مختلف کشور دارد و چون دو شورى است شاید چند ماه به طول انجامد تا به تصویب مجلس شوراى ملى برسد از طرف دیگر هزینه‌هاى جارى و مستمر دولت اجتناب‌ناپذیر و باید به هر وسیله هست به نحوى به دست آمده و پرداخت گردد و بدیهى است هر اقدام دولت نیز که مبنى بر وصول مالیات و عوارض که متکى به قانون نباشد برخلاف قانون اساسى است اینک براى این که هم تکلیف دولت و همچنین مؤدیان مالیات در اسرع وقت معین شده باشد این جانبان امضاء‌کنندگان درخواست مى‌نماییم قبل از این که گزارش کمیسیون قوانین دارایى راجع به وضع مالیات‌هاى مستقیم از تصویب مجلس شوراى ملى بگذرد اجازه داده شود که مصوبات کمیسیون قوانین دارایى را دولت به موقع اجرا بگذرد تا مجلس لایحه آن را مورد شور قرار داده و آن را تصویب فرماید و براى اجراى این منظور ماده واحده زیر راپیشنهاد و به قید دو فوریت درخواست تصویب آن را مى‌نماییم‏

ماده واحده- دولت مکلف است مأخذ وصول مالیات‌هاى مستقیم را از این تاریخ بر طبق گزارش کمیسیون قوانین دارایى مورخه‌ى 20/ 4/ 27 شماره 567 قرار داده و نسبت به وصول مالیات‌هاى مختلف عین مواد مصوبه آن کمیسیون را که مشتمل بر 31 ماده و 19 تبصره است عیناً به موقع اجرا بگذارد تا قانون آن به تصویب مجلس شوراى ملى برسد

+++

یمین اسفندیارى- پالیزى- اردلان- نبوى- شهاب خسروانى- مسعود ثابتى- کامل ماکویى- صدر‌زاده- کهبد- فاضلى- هاشم وکیل- جواد عامرى- على‌اکبر ملکى- معتمد دماوندى- بوداغیان- صادقى- قوامى- و عده‌اى ا‌مضاء‌هاى دیگر

دکتر اعتبار- کدامیک مطرح است

‏رئیس- اولى ولى آقاى معاون وزارت دارایى نظرى دارند که می‌خواهند اظهار کنند بفرمایید آقاى معاون وزارت دارایى‏

بهنیا معاون وزارت دارایى- بنده امروز متذکر نبودم که این طرح در مجلس مطرح خواهد شد به این جهت سوابق و پرونده‌هایى که مربوط به این کار بود همراه نیاوردم ولى سابقه‌اى که نسبت به این موضوع داشتم و مذاکرات مفصلى که در کمیسیون قوانین دارایى در ظرف زمستان سال گذشته شد باین نتیجه رسیدیم که یک طرحى از طرف دولت در موعد مقرر قانونى در اصلاح تصویب‌نامه‌هاى دولت سابق مورد بحث قرار گرفت و طرح دولت کاملاً مورد تصویب کمیسیون واقع نشد در طرح دولت یک تغییراتى داده شدکه این تغییرات از لحاظ مالیاتى خیلى قابل توجه است و به نظر بنده و همکاران بنده که بالاخره باید مأمور اجراى این طرح باشند در طرح پیشنهادى کمیسیون یک نواقص زیادى است که باید مورد توجه و مباحثه قرار بگیرد مخصوصاً دقت بشود که طرح آقایان با یک مشکلات تازه‌اى برخورد نکند چیزى که بیش از همه در کمیسیون قوانین دارایى مورد مطالعه قرار گرفت موضوع مالیات املاک مزروعى یک اختلاف زیادى پیدا شد و چیزى که هست نقصى که در طر‌ح پیشنهادى کمیسیون قوانین دارایى هست این است که موضوع حل اختلاف و تشخیص مالیات اساساً پیش‌بینى نشده و آن موادى که مربوط به این کار بوده اساساً در طر ح پیشنهادى کمیسیون قوانین دارایى که اتفاقاً اصل آن مواد هم بنا به پیشنهاد ایشان شد بنده مذاکرات زیادى هم با ایشان کردم و ایشان را توجه دادم به موضوع حل اختلاف در مسئله مالیات‌ها که یک مسئله مهمى است اساساً اکثر شکایات مردم مربوط به این است که مأمورین دارایى بنا بر اختیاراتى که دارند یک مالیات‌هایى براى مردم تشخیص می‌دهند که این رقم مالیاتى مطابق با واقع نیست صحیح است و باید یک مرجع صلاحیتدارى باشد که قانوناً این اختلافات را حل بکند در کلیه قوانین و مقررات رسیدگى به تشخیص مأمورین مالیاتى به کمیسیون‌هایى واگذار شده بود که این کمیسیو‌نها جنبه‌هاى مختلف داشت گاهى تحت نظر فرماندار گاهى تحت نظر مأمورین دادگسترى و این اواخر هم با حضور نماینده وزارت کشور و دو نفر نماینده اصناف و بازرگانان و دو نفر هم نماینده دولت که یکى نماینده دارایى و دیگرى نماینده یکى از ادارات بود تشکیل می‌گردید و به این اختلافات رسیدگى می‌شد بعد یک مرحله تجدید نظرى بود بعد از مرحله تجدید در موارد محدودى که رقم مالیاتى زیا‌د بود اختیار مراجعه به دیوان محاکمات دارایى داده شده بود این مسائل در طرح پیشنهادى کمیسیون قوانین دارایى پیش بینى نشده بود بنده نمی‌توانم بفهمم که چطور ممکن است که اختبار وصول مالیات به مأمورین دارایى و یا یک کمیسیون‌هایی صنفى بیفتد که هیچ ملاک قانونى نداشته باشد و د رمورد املاک مزروعى که آقایان اعضاء محترم کمیسیون قوانین دارایى اصرار داشتند که رژیم مالیاتى آینده همان رژیم سابق باشد استدلالشان مبنى برای نبود که باید از هر نوع مقرراتى که ایجاد اصطکاک جدید بکند خوددارى بشود بنده هم به سهم خودم همین عقیده را دارم براى این که اوضاع و احوال امروز طورى نیست که بشود مقررات تازه‌‌اى وضع کرد و یک رژیم جدید‌ی را ایجاد کرد بدبختانه از سال 22 به این طرف مردم این مملکت و خصوصاً مأمورین مالیه به قدرى گرفتار مقررات و قوانین تازه بودند و خودشان از اجراى آن اساساً عاجز شده بودند چیزى که هست این است که اگر ما بیاییم به اسم این که می‌خواهیم اصطکاک را از بین ببریم یک مقررات کهنه‌ای را زنده بکنیم این هم نسبتاً یک کار مشکلى است عیب این موضوعى که آقایان در مورد مالیات املا‌‌‌ک مزروعى پیش‌بینى کرده‌اند این است که به نفع یک قسمت مملکت و به ضرر یک قسمت دیگر است در جزء جمع 304 الى 1313 در قسمت شمال ایران تغییرات کلى که در ظرف 20 سال اخیر داده شده بود داده نشده و براى مثال بنده عرض می‌کنم که در حوزه گیلان هفت هزار هکتار چای کارى ایجاد شده و اراضى زیادى در مازندران و گرگان تبدیل به برنج‌کارى و پنبه‌کارى شده املاک اطراف تهران یک مقدارى زیادى آباد شده و هیچ کدام از اینها در جزء جمع سال‌هاى 1304 و 1313 نیست در صورتى که در آذربایجان یا خوزستان یا فارس یا کرمان ما اطلاعات صحیحى داریم به این که مقدارى هم کسر شده و میزان درآمد تقلیل پیدا کرده صحیح است و به هیچ‌وجه طبق جزء جمع سابق نمی‌توان مالیاتى از آن املاک گرفت بنده مى‌خواهم عرض کنم که یک ملکى که متعلق بیک کسى است به موجب یک سند رسمى که هیچ جاى تردید نیست صد و چهل هزار تومان در خوزستان به اجاره داده شد ولى با قوانین موجود چهل هزار تومان براى آن مالیات تعیین شده یعنى بیش از یک ثلث بایستى مالیات داده شود اگر اساس روى رژیم قبلى وضع بشود هیچ وقت نمی‌شود قبول کرد که یک ملکى که صد و چهل هزار تومان به موجب اوراق رسمى که به هیچ‌وجه قابل تردید نیست به اجاره رفته طبق این قانونى که آقایان پیشنهاد می‌فرمایید چهل هزار تومان مالیات بپردازد و آن وقت هفت هزار هکتار چای‌کارى شمال و چندین هزار هکتار پنبه‏کارى ایالات شمالى از مالیات معاف باشند و همان رژیم مالیاتى چندسال قبل برقرار شود یا املاک اطراف تهران هر کرت صیفى‌کارى که یک روزى 6 ریال اجاره می‌دادند و حالیه 6 تومان اجاره می‌رود همان مالیات را بپردازد که در سال 1304 می‌داده است بنده از حضور را آقایان استدعا می‌کنم که از این مطلب صرف نظر بفرمایند این موضوع اهمیت این را دارد که بعد از تشکیل دولت و تعیین وزیر دارایى که مسئولیت این کار را دارد صحیح است مجدداً مورد بحث قرار بگیرد و البته با نظر آقایان نمایندگان محترم یک تصمیمى گرفته شود که مورد اشکال نباشد

اردلان- آقاى رئیس اجازه بفرمایید بنده توضیحى بدهم‏

رئیس- این طرحى که قبلاً قرائت شد مختصر‌تر از این طرحى است که بعد قرائت شد این فقط دو قسمت ازان لایحه است و به فوریتش رأى گرفته می‌شود و تکلیفش معین می‌شود فوریت اول مطرح است آقاى ملک‌مدنى اجازه خواسته بودند بفرمایید

ملک‌مدنى- بنده همیشه سعى دارم که از نظامنامه مجلس تخلفى نشود و اطمینان داشته باشید که برخلاف نظامنامه عرضى نمی‌کنم بنده با فوریت این طرح اول موافق هستم حالا هم عرض مى‌کنم بیانات آقاى بهنیا معاون وزارت دارایى بیانات کلى بود و یک قسمتش به نظر بنده صحیح بود همان طورى که اظهار کردند هیچ منافاتى با نظر ماندارد ما موافقیم که در این مملکت کسانى که ملکشان آباد شده مالیات بدهند بنده از آنهایى هستم که با این طرحى که پیشنهاد شده با یک قسمتش موافق نیستم یعنى مالیات بر درآمد اشخاصى را که درآمد زیاد دارند کم تشخیص داده‌اند (صحیح است) براى این که بنده عقیده دارم هر کسى که درآمد زیاد دارد مالیات هم باید زیادتر بدهد علت این که این پیشنهاد را ما دادیم براى این است که اصناف این شهر که شاید همه آقایان ملاحظه کرده‌اند یک دسته از این اصناف سلمانی‌ها هستند اینها یک گرفتارى فوق‌العاده‌اى از حیث مالیات صنفى دارند مثلاً یک سلمانى که تمام دستگاه سلمانى او هزار تومان مالیات بر درآمد برایش تعیین کرده‌اند الان یک سال است که این لایحه را دولت آورده است به مجلس و متأسفانه ما نتوانستیم تا به حال براى این بیچاره‌ها فکرى بکنیم علت این که این طرح را پیشنهاد کرده‌ایم این است که این موضوع اصناف که طبقه‌بندى شده این را ما در مجلس تکلیفش را معلوم کنیم و همان طرح اول یک قسمتش مربوط به همین مالیات اصناف است یک قسمت دیگر هم مربوط به مالیات بر درآمد یکى هم مربوط به مالیات املاک مزروعى است بیانات آ‌قاى بهنیا مربوط به مالیات املاک مزروعى است و بنده می‌خواهم عرض بکنم که این طرح را مطرح کنیم و مورد بحث واقع شود اگر در قسمت املاک مزروعى حرفى دارید بماند ولى قسمت اصنافش را تصویب بفرمایید که این بیچاره راحت شوند و این موضوعى که ایشان اظهار کردند که دولت بیاید تا دولت بیاید و برنامه‌اش را بدهد و در اطراف برنامه بحث شود این مسلماً یک ماه دیگر طول می‌کشد صحیح است‏

رئیس- آقاى بهنیا

معاون وزارت دارایى- جناب آقاى وکیلى به خاطر دارند که در موقعى که همین طرح مربوط به اصناف در کمیسیون قوانین دارایى مطرح بود ایشان یک پیشنهادات مفیدى کردند و بنده هم با پیشنهادات ایشان موافقت کردم لایحه‌اى هم که در سال گذشته تقدیم شده به مجلس شورای ملى در تابستان امسال با یک ارفاق بیشترى براى اصناف تقدیم شده اگر منظور این است که فقط قسمت اصناف مطرح

+++

شود به شرط این که به مقررات مربوط به لایحه دولت خللى وارد نیاید یعنى قسمت اصناف مورد بحث قرار گیرد بنده حرفى ندارم ولى به شرط این که این چیزى که مطرح شده و تصویب خواهد عین آن پیشنهادى باشد که دولت کرده و بعد در کمیسیون قوانین دارایى با نظریات آقایان تعیین شده با این قسمت بنده موافق هستم ولى در سایر چیزهاى دیگر بنده در عرض سابق خود باقى هستم‏

اردلان- آقاى رئیس اجازه بفرمایید بنده یک توضیحى در باب مالیات اصناف بدهم‏

رئیس- در فوریت دوم بفرمایید چون فوریت اول مطرح شده یک نفر باید به عنوان مخالف صحبت کند

مهندس رضوى- کسى به عنوان مخالف صحبت نکرد

رئیس- بنده از آقاى ملک‌مدنى پرسیدم ایشان گفتند که مخالف هستند ولى بعد‌اً برعکس صحبت کردند

دکتر اعتبار- بنده یک تذکرى دارم‏

رئیس- تذکر که مورد ندارد

دکتر اعتبار- اجازه بفرمایید عر‌ض کنم که این توضیحى که آقاى بهنیا دادند یک سوء‌تفاهمى شد در صورتى که ایشان شرطى قائل نشدند ایشان نظرشان این بود که راجع به اصناف لایحه‌اى خود دولت داده و اگر مجلس شوراى ملى بخواهد تصویب کند همان لایحه مورد بحث قرار گرفته و تصویب شود بنده از آقاى رئیس خواهش می‌کنم که همان لایحه را مطرح بفرمایند

رئیس- زحمت کم شده هیچ کس در خارج نیست که عده براى رأى کافى شود

رضوى شیرازى- وارد اصل موضوع که شده‌اند اجازه بفرمایید توضیحى در برابرش داده شود

رئیس- ایشان خارج از نوبت می‌توانند توضیح بدهند اگر مطلب مطرح شد و مجلس رأى داد که صحبت خواهد شد چون هیچ کس در خارج نیست پس آقایان اجازه بفرمایید که بماند براى جلسه بعد چند نفر از آقایان نمایندگان می‌خواهند صحبت کنند و اجازه نطق خواسته‌اند که قبل از ختم جلسه صحبتشان را بکنند آقاى رضوى بفرمایید آقایان در موقع بیرون رفتن سعى بفرمایند که مجلس از اکثریت نیفتد

رضوى شیرازى- عمده بحث بنده در خصوص این موضوعاتى بود

در این موقع مجلس از اکثریت افتاد

[5- موقع و دستور جلسه آینده ختم جلسه‏]

رئیس- بنده تذکر دادم که مجلس از اکثریت نیفتد صحبت آقاى رضوى هم می‌ماند به اول جلسه آینده جلسه را ختم می‌کنیم جلسه پس فردا روز سه‌شنبه ساعت هشت و نیم صبح‏

ده دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

شماره 10913/ 21227          13/ 8/ 27

آقاى سید على پیشوایى دفتر‌یار درجه اول دفاتر اسناد رسمى بندر پهلوى‏

به موجب این حکم به سمت سر دفترى اسناد رسمى درجه سوم خمام گیلان منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید

وزیر دادگسترى‏

شماره 10896/ 21010     12 / 8/ 27

آقاى محمد سید ربانى سردفتر ازدواج و طلاق سابق تهران‏

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به صدور حکم قطعى به شش ماه انفصال از تصدى دفتر طلاق شده و مدت محکومیت مزبور خاتمه یافته به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را اعلام می‌دارد

وزیر دادگسترى‏

شماره 10962/ 21930    11/ 8/ 27

آقاى سید محمد‌حجت رضوى سر دفتر اسناد رسمى شماره 31 تهران‏

نظر به این که محاکمه انتظامى شما منتهى به توبیخ کتبى شده به موجب این ابلاغ رفع تعلیق شما را از تصدى دفاتر اسناد رسمى و گواهى صحت امضاء اعلام می‌دارد

وزیر دادگسترى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294429!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)