کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 119 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اخذ رأی و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پیراسته

4- اخذ رأی و تصویب طرح قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات سال‌های 332 و 33 راه‌سازی تا آخر سال 1334

5- اعلام وصول دو فقره لوایح مصوب مجلس سنا و ارجاع به کمیسیون

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 119

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 19 اردیبهشت ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- اخذ رأی و تصویب لایحه پنج میلیون ریال اضافه اعتبار وزارت کشور

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای پیراسته

4- اخذ رأی و تصویب طرح قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات سال‌های 332 و 33 راه‌سازی تا آخر سال 1334

5- اعلام وصول دو فقره لوایح مصوب مجلس سنا و ارجاع به کمیسیون

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: نقابت. ارباب. خاکباز. مسعودى. جلیلوند. صارمى. قنات آبادى. عبدالرحمن فرامرزى. عرب شیبانى. اسفندیارى. حمیدیه. قوامى. اورنگ.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه. علم. مکرم. سعیدى. میراشرافى. امیر احتشامى. دکتر افشار. دکتر عدل. دکتر حمید.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: تربتى. خلعتبرى. احمد صفایی. محمود ذوالفقارى. امیر تیمور کلالى. ثقةالاسلامى. دهقان. باقر بوشهرى. محمودى. شوشترى. فرود. رضایی. یار افشار. تجدد. سهرابیان. دکتر بینا. صراف‌زاده. شیبانى. پور سرتیپ. معین‌زاده. دکتر حمزوى. دکتر شاهکار.

رئیس- نسبت به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد. سه نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند (جمعى از نمایندگان- وقت گذشته) چون وقت گذشته (صحیح است) نوبت آقایان را محفوظ می‌کنیم براى جلسه بعد (مهندس اردبیلى- جلسه بعد سؤالات است آقاى رئیس) در جلسه‌ای که نطق قبل از دستور هم بایستى به عمل بیاید به آقایان اجازه داده می‌شود.

2- اخذ رأى و تصویب پنج میلیون ریال اعتبار وزارت کشور

رئیس- اعتبارى است مربوط به وزارت کشور که مجلس تصویب کرد و به سنا فرستاده شد حالا از سنا برگشته قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

عطف به مراسله شماره 8213- 12- 12- 33 راجع به لایحه شماره 81353- 3/‌11/1333 دولت مربوط به اجازه دریافت مبلغ پنج میلیون ریال جهت کسرى اعتبارات هزینه‌هاى ادارى و پرسنلى وزارت کشور اشعار می‌دارد: لایحه فوق‌الذکر در جلسه روز شنبه 16 اردیبهشت 1334 مطرح و عیناً به تصویب رسید.

نایب رئیس مجلس سنا- دکتر سعید مالک.

رئیس- آقاى ارباب یک پیشنهادى داده‌اند که این اعتبار که براى وزارت کشور تأمین شده تا شش ماه از این سال قابل پرداخت باشد (صحیح است) و آقاى وزیر کشور هم گویا قبول کرده‌اند.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم.

رئیس- دیگر پیشنهادى به این‌کار نمی‌توانیم علاوه کنیم همین‌قدر که آقاى وزیر کشور تقاضا کردند ما به این پیشنهاد رأى می‌گیریم.

وزیر کشور- بنده قبول می‌کنیم‏

اردلان- آقاى وزیر دارایی این تمدید مدتش را باید قبول کنند.

رئیس- آقاى وزیر کشور شما قبول می‌کنید که این اعتبار تا شش ماه از اول سال جارى قابل پرداخت باشد؟ (اردلان- باید وزیر دارایی هم قبول کنند) اگر قابل پرداخت نباشد که این چه رأیى است که می‌دهیم؟ (وزیر کشور- بنده قبول می‌کنم) آقاى بهدارى فرمایشى داشتید؟

بهادرى- بنده یک عرضى داشتم راجع به قانونى در اسفند ماه راجع به لوله‌کشی نیمه‌کاره شهرها گذشت آقاى وزیر کشور قبول کردند که لایحه آن را بیاورند می‌خواستم استدعا کنم که آقاى وزیر کشور لایحه آن را بیاورند.

رئیس- یک لایحه دیگر هم داریم راجع به راه که امروز مطرح می‌شود. آقاى اردلان.

اردلان- تبصره‌ای به قانون بودجه گذشت که در سال 1334 هیچ‌گونه مخارج اضافى علاوه از بودجه مصوبه نباشد و ممنوع است. حالا اگر این جزو بودجه هست که محتاج برأى نیست که تمدید بشود و اگر تمدیدش علاوه از بودجه است این برخلاف تبصره‌ای است که رأى دادیم و به علاوه وزیر دارایی هم باید تأیید کند که این را بدهند یا نه. بنابراین (جمعى از نمایندگان- رأى رأى) اجازه بدهید آقا این رأى نیست پیشنهاد خرج هم نماینده نمی‌تواند بکند.

رئیس- این پیشنهاد خرج نیست می‌گوید قابل مصرف باشد.

اردلان- تمدیدش خرج است اضافه کردن مدت در آن‌ جا برخلاف تبصره مجلس شورای ملى است.

رئیس- فقط مدت آن در این‌جا تمدید شده و چیز اضافى نیست و حالا هم بسته برأى مجلس شوراى ملى است اگر مجلس رأى داد اشکالى ندارد. در بودجه این مبلغ هست (اردلان- اگر هست که رأى نمی‌خواهد)

رأى گرفته می‌شود که تا شش ماه از این سال هم این اضافه اعتبار قابل مصرف باشد رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

+++

(اسامی‌ آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امیر تیمور، کیکاوسى. صفارى. دکتر بینا. دکتر عدل. حمیدیه. دولت آبادى. عماد تربتى. پناهى. مهندس اردبیلى. موسوى. رضایی. صادق بوشهرى. قریش. احمد فرامرزى. شادمان. امیدسالار. کاشانى. کریمى. عبدالصاحب صفایی. حشمتى. مهندس جفرودى. محمودى. اعظم زنگنه. عباسى. ایلخانى‌زاده. دکتر وکیل. سنندجى. دکتر جزایرى. خرازى. بوداغیان. شفیعى. بیات ماکو. افشار صادقى. صدرزاده. بزرگ نیا. داراب. مهدى ارباب. پیراسته. صدق. نراقى. شوشترى. دکتر سید امامى. قره گوزلو. بوربور. جلیلوند. اردلان. معین‌زاده. فرید اراکى. یارافشار. دکتر حمزوى. توماج. دکتر امیر نیرومند. دکتر. مشیر فاطمى. مهدوى. کاشانیان. کدیور. شادلو. سعیدى. تفضلى. عاملى. حمید بختیار. درخشش. دکتر شاهکار. برومند. بهادرى. اسکندرى. هدى. اکبر. حائرى‌زاده. عمیدى نورى. شیبانى. نصیرى. مشایخى. دکتر آهى. دکتر پیرنیا. عرب شیبانى. سلطانمراد بختیار. استخر. مرتضى حکمت. سالار بهزادى. ارباب گیو. فرود. اخوان. افخمى. صراف‌زاده. محمود ذوالفقارى. مرآت اسفندیارى. یدالله ابراهیمى. مصطفى ذوالفقارى. رضا افشار. ثقةالاسلامى. جلیلى. باقر بوشهرى. بهبهانى. تیمورتاش. دولت‌شاهی. احمد صفایی. آرا‌ی مأخوذه شماره شده نتیجه به این قرار بود:

ورقه سفید موافق 84- ورقه مخالف 2 ورقه سفید علامت امتناع 6.

رئیس- لایحه اضافه اعتبار وزارت کشور با 84 رأى موافق تصویب شد.

اسامی ‌موافقین- آقایان: برومند. کدیور. نصیرى. شفیعى. شادلو. دکتر مشیر فاطمى. قریشى. احمد فرامرزى. بوربور کاشانى. محمودى. سعیدى. عاملى. عمیدى نورى. درخشش. اسکندرى. عبدالحمید بختیار. شیبانى. حمیدیه. کاشنیان. دولت آبادى. بهادرى. معین زاده. شادمان. اعظم زنگنه. داراب. مهندس اردبیلى. عماد تربتى. صدقى. دکتر شاهکار. هدى. مشایخى. سالار بهزادى. مرتضى حکمت. بهبهانى. باقر بوشهرى. مصطفى ذوالفقارى. یدالله ابراهیمى. فرود. استخر. عرب شیبانى. سلطانمراد بختیار. تقةالاسلامى. ایلخانى‌زاده. مهندس جفرودى. حشمتى. شوشترى. عباشى. بیات ماکو. افشار صادقى. بوداغیان. صفارى. اخوان. محسن اکبر. فرید اراکى. تیمورتاش. ارباب گیو. صراف‌زاده. دکتر امیر نیرومند. دکتر آهى. بزرگ نیا. جلیلوند دکتر پیرنیا. مهدوى خرازى. دکتر جزایرى. صدرزاده. صادق بوشهرى. توماج. دکتر سید امامى. ارباب. رضایی. دکتر عدل. جلیلى. پناهى. افخمى. دکتر بینا. مرآت اسفندیارى. محمود ذوالفقارى. تفضلى. کیکاوسى. موسوى. امید سالار.

اسامی ‌مخالفین- آقایان: اردلان. رضا افشار.

ورقه سفید علامت امتناع 7 برگ‏

3- تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقاى پیراسته

رئیس- آقاى پیراسته ‌مطلبى داشتید؟

پیراسته- سؤالى از دولت دارم تقدیم می‌کنم.

رئیس- آقاى وزیر کشور.

وزیر کشور- بنده از تأیید مجلس و تصویب این لایحه بى‌اندازه متشکرم.

4- اخذ رأى و تصویب طرح قابل تعهد و مصرف بودن اعتبارات سال‌هاى 32 و 33 راه‌سازی تا آخر سال 1334

رئیس- یک لایحه دیگر هست که از سنا آمده راجع به اعتبار راه‌سازی که تا آخر سال 34 قابل پرداخت باشد قرائ می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى عطف به مراسله شماره 10286- 9- 133402 راجع به طرح قانون مربوط به قابل تعهد بودن اعتبارات راه‌سازی و تعمیرات سال‌هاى 33 و 32 تا آخر سال 1334 که براى اظهار نظر مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دارد: طرح مزبور در جلسه روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه 1334 مطرح و با اظهار‌نظر موافق عیناً به تصویب رسید.

رئیس مجلس سنا- سید حسن تقى‌زاده‏

رئیس- رأى می‌گیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: امیر تیمور. کریمى. دکتر عدل. صفارى. دکتر بینا. حمیدیه. خرازى. حمید بختیار. حبیب پناهى. مهندس اردبیلى. موسوى. صفایی. شادمان. سید مصطفى کاشانى. حشمتى. مهندس جفرودى. محمودى. دکتر مشیر فاطمى. عباسى. رضایی. ایلخانى‌زاده. دکتر وکیل. سالار سعید سنندجى. دولت آبادى. صدقى. مشایخى. بهادرى. دکتر جزایرى. شفیعى. بیات ماکو. امید سلالار. بوداغیان. افشار صادقى. صدرزاده. احمد فرامرزى. بزرگ نیا. داراب. ارباب. پیراسته. تیمورتاش. سالار بهزادى. نراقى. جلیلوند. بوربور. اردلان. دولت شاهى. یارافشار. دکتر حمزوى. توماج. دکتر امیر نیرومند. عاملى. شیبانى. برومند. قراگزلو. دکتر امامى. مهدوى. کشانیان. کدیور. شادلو. سعیدى. تفضلى. دکتر شاهکار. بهبهانى. درخشش. حائری‌زاده سید احمد صفایی. اسکندرى. مرآت اسفندیارى. عمیدى نورى. هدى. نصیرى. دکتر آهى. سلطان مراد بختیار. دکتر پیرنیا. عرب شیبانى. مصطفى ذوالفقارى. استخر. مرتضى حکمت. ارباب گیو. فرود. اخوان. محمود ذوالفقارى. صراف‌زاده. اکبر. افخمى. ابراهیمى. رضا افشار. باقر بوشهرى. جلیلى. ثقةالسلامی‌. غضنفرى.

(آراء مأخوذه شماره شده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

ورقه سفید موافق 76 برگ- ورقه مخالف یک برگ- ورقه سفید علامت امتناع 9 برگ.

رئیس- اعتبار راه‌سازی سال‌هاى 32 و 33 که در سال 1334 قابل مصرف و پرداخت باشد با 76 رأى موافق تصویب شد

 اسامی ‌موافقین- آقایان: عمیدى نورى. داراب. کدیور. تفضلى. توماج. مرآت اسفندیارى. عاملى. دکترپیرنیا. اسکندرى. نصیرى. تیمورتاش. امید سالار مهدوى. افشار صادقى. برومند. دکتر بینا. شیبانى. کاشانى. دکتر مشیر فاطمى. بزرگ‌نیا. حشمتى. هدى. ضفعیعى. عباسى. دکتر جزایرى. شادلو. بوربور. جلیلوند اکبر. دکتر عدل. مهندس جفرودى. رضایی افخمى. خرازى. محمود ذوالفقارى. بهادرى. سعیدى. صراف‌زاده. موسوى. بیات ماکو. صفارى. صدرزاده. دکتر امیر نرومند. ارباب گیو. ایلخانى‌زاده. دکتر آهى. فرید اراکى. محمودى. عرب شیبانى. فرود. صدقى. سالار بهزادى. مشایخى. پناهى. عبدالحمید بختیار. حمیدیه. باقر بوشهرى. بهبهانى. دولت آبادى. مصطفى ذوالفقارى. دکتر سید امامى. دولت‌شاهی. شادمان. بوداغیان. دکتر شاهکار. درخشش. مرتضى حکمت. ثقة‌الاسلامى. جلیلى. ابراهیمى. احمد فرامرزى. سلطانمراد. بختیار. استخر. کاشانیان. ارباب. (با قید جمله: مشروط به این‌که به قدر سهم استحقاقى در راه میناب و بندر‌عباس هم صرف شود موافقم)

مهندس اردبیلى با ذکر جمله (به شرطى موافق که مصرف راه‌سازی باشد نه خاک‌ریزى و سهم آذربایجان هم محفوظ باشد)

مخالف- آقاى رضا افشار.

ورقه سفید علامت امتناع 9 برگ‏

5- اعلام وصول دو فقره لایحه مصوبه مجلس سنا و ارجاع به کیمیسون ارجاع به کمسیون‏

رئیس- دو لایحه است که از مجلس سنا رسیده است یکى راجع به واکسن‌سازى یکى هم راجع به مجازات قطع سیم مخابرات که هر دو به کمیسیون‌هاى مربوط می‌رود آقاى بهادرى فرمایشى دارید بفرمایید.

بهادرى- بنده خواستم حالا که آقاى وزیر کشور تشریف دارند از موقع استفاده کنم اگر خاطر مبارک باشد در به همن ماه براى تکمیل لوله‌کشی تهران لایحه‌ای آوردند بنده آن وقت یک پیشنهادى دادم براى تکمیل لوله‌کشی شهرهاى نیمه‌کاره آقاى وزیر کشور قبول کردند که تا سه ماه لایحه‌اش را بیاورند به مجلس این را استدعا می‌کنم که آقاى علم دستور بدهد که لایحه‌اش را به مجلس بیاورند.

وزیر کشور- بنده لایحه‌اش را می‌آورد.

6- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه.

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم چون چند روزى به واسطه ایام احیا‌ قتل تعطیل است جلسه آینده روز سه‌شنبه 26 اردیبهشت خواهد بود.

 (مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت.

+++

یادداشت ها
Parameter:294946!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)