کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 117 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم مهرماه 1336  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- تقدیم دو فقره سؤال و دو نامه به وسیله آقاى بهبهانى.

3- سؤال آقاى اردلان راجع به درآمد و هزینه شهردارى تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور.

4- سؤال آقاى فضائلى راجع به آسفالت راه‌ها از محل درآمد عوارض بنزین.

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بهدارى.

6- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به جاده سوم و جواب آقاى معاون وزارت کشور.

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت کشور.

8- طرح گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به معاونین ثابت وزارت‌خانه‌ها و ارجاع به کمیسیون.

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى اراضى کارخانه سابق تهیه الکل‌هاى صنعتى.

10- طرح و تصویب ماده 17 اصلاحى قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت.

11- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 117

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه شانزدهم مهرماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- تقدیم دو فقره سؤال و دو نامه به وسیله آقاى بهبهانى.

3- سؤال آقاى اردلان راجع به درآمد و هزینه شهردارى تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور.

4- سؤال آقاى فضائلى راجع به آسفالت راه‌ها از محل درآمد عوارض بنزین.

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بهدارى.

6- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به جاده سوم و جواب آقاى معاون وزارت کشور.

7- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت کشور.

8- طرح گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به معاونین ثابت وزارت‌خانه‌ها و ارجاع به کمیسیون.

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى اراضى کارخانه سابق تهیه الکل‌هاى صنعتى.

10- طرح و تصویب ماده 17 اصلاحى قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت.

11- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى عماد تربتى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس - اسامى غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود. (به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه - آقایان: باقر بوشهرى. امید سالار. موسوى. دشتى. مسعودى. سنندجى. دکترضیایی. دکتر وکیل. قرشى. اسفندیارى. کدیور. دکتر شاهکار. معین‌زاده. دکتر امیر حکمت. مجید ابراهیمى مشار. ذوالفقارى. قبادیان. سعیدى. دکتر آهى. دکتر نفیسى. صدرزاده. دادگر. شادلو. بزرگ‌نیا. جلیلى. مهدوى. سراج حجازى. اورنگ. امامى خویی. دکتر هدایتى. کورس. صراف‌زاده. دکتر سید امامى. عبدالحمید بختیار. دکتر اسدى. دکتر عدل. هدى. مهندس هدایت. دکتر جهانشاهى. مهندس اردبیلى. غضنفرى. دکتر دیبا. دیهیم. بزرگ ابراهیمى. بهادرى. دکتر امین. رامبد. صارمى. مشایخى.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهرى. دکترسعید حکمت. دکتر اصلان افشار. عامرى. اریه. سالار بهزادى. پردلى.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه - آقایان: اخوان. مهندس فروغى. دکتر پیرنیا. حشمتى. ابتهاج. اقبال. عمیدى نورى. محمودى. خلعتبرى. اکبر.

نایب‌رئیس - اعتراضى نسبت به صورت جلسه نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب می‌شود.

2- تقدیم دو فقره سؤال و دو نامه به وسیله آقاى بهبهانى

بهبهانى – دو تا سؤال است یکى راجع به بازداشت شدگان اخیر است، یکى هم راجع به طوفان تهران و دو تا شکایت هم هست یکى راجع به قلعه شهر نو و یکى هم راجع به قسمتى از لوله‌کشى آب تهران که تقدیم می‌کنم.

نایب‌رئیس – به جریان گذارده می‌شود، سؤالات مطرح است، جناب آقاى اردلان.

3- سؤال آقاى اردلان راجع به درآمد و هزینه شهردارى تهران و جواب آقاى معاون وزارت کشور

اردلان - آقایان محترم و عموم اهالى تهران خیال می‌کنم بنده هم اینطور فکر می‌کنم که این چند سال اخیر شهردارى تهران کارى براى این شهر نکرده و براى اینکه مطلب تا حدى روشن شود بنده عایدات سه سال شهردارى و هزینه این چند سال را البته در چند قسمت از وزارت کشور سؤال کردم و خواهش می‌کنم حالا جناب آقاى وزیر اگر نیستند جناب آقاى معاون توضیحات خودشان، آن ارقام را که بنده سؤال کرده‌ام نسبت به درآمد و هزینه سنوات قبل شهردارى و اینکه بودجه امسال شهردارى تصویب شده یا نشده بیان کنند تا اگر ایرادى داشتم خدمتشان عرض کنم.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کشور.

معاون وزارت کشور (دکتر صدر) - راجع به شهردارى تهران و بودجه سه ساله 1333 و 1334 و 1335 شهردارى ارقامى را که جناب آقاى اردلان سؤال فرموده بودند خدمت آقایان عرض می‌کنم مجموع درآمد سال 1333 (25/ 366177538) ریال درآمد سال 1334 (65/ 420545327) ریال درآمد سال 1335 (65/ 504064609 ریال) این درآمد‌های سه ساله است هزینه این سه سال هزینه و حقوق پرسنلى در سال 1333 60/ 47427459 ریال سال 1334 (10/ 60673578) سال 1335 (20/ 66206019) براى سال 1336 (77031916 ریال) پیش‌بینی شده است (قنات‌آبادی سه برابر از مردم می‌گیرند) (یکى از نمایندگان - پس خیلى اضافى داریم در این چند سال؟) حالا سایر مخارج این سه سال را هم عرض می‌کنم (دکتر بینا - همه‌اش مال اداره است و پرسنل خلاصه) هزینه ادارى در سال 0533/ 940195 ریال در سال 1334 15/ 7254564 ریال در سال 1535/ 5953708 ریال

+++

 براى سال 36 8180000 ریال پیش‌بینی شده هزینه شهرى در سال 1333 05/ 077653055 ریال در سال 1334 50/ 78757072 ریال براى سال 36 133965122 ریال پیش‌بینی شده هزینه فرهنگى سال 1335 29053319 ریال براى سال 36 31194667 ریال پیش‌بینی شده هزینه خیریه (دکتر بینا - خیریه که می‌گیرند چه هزینه‌ای دارند؟) (قنات‌آبادی - توى خودشان قسمت می‌کنند) هزینه خیریه در سال 33 45810792 ریال در سال 34 30/ 57494746 ریال در سال 35 34318347 ریال براى سال 36 47600000 ریال پیش‌بینی شده است (قنات‌آبادی - خودشان یک عده‌ای هستند که بین خودشان تقسیم کنند) هزیه بهداشت سال 8533/ 23554900 ریال سال 34 10/ 27634151 ریال سال 35 45/ 30142137 ریال براى سال 36 38993334 ریال پیش‌بینی شده است هزینه ساختمان و آسفالت در سال 33 30/ 85518710 ریال سال 1334 85/ 140615775 ریال سال 1335 60/ 116881224 ریال براى سال 36 30/ 185934225 ریال پیش‌بینی شده هزینه وصول سال 33 9840401 ریال سال 4534/ 4256792 ریال سال 36 9000000 ریال پیش‌بینی شده صدى دو سهم وزارت کشور سال 726333035 ریال براى سال 779866736 ریال پیش‌بینی شده دیون و واریز اسناد سنواتى سال 6533/ 60508701 ریال سال 34 80/ 25557860 ریال سال 1335 45/ 63589458 ریال براى سال 36 15/ 162686043 ریال پیش‌بینی شده است راجع به بودجه سال 36 که سؤال فرموده بودند ارقام پیش‌بینی سال 36 را به طور جزء عرض کنم (چند نفر از نمایندگان - رقم کل را بگوئید) رقم کل براى سال 4536/ 702383974 ریال پیش‌بینی شده این به انضمام موجودى نقدى است که در آخر سال 35 وجود داشته است مجموع درآمد براى سال 36 که پیش‌بینی شده است 471 میلیون است براى هزینه سال 36 چون بودجه شهردارى تصویب شده یعنى در حال تصویب است و تصور می‌کنم همین روزها اداره کل امور شهردارى تمام کند (چند نفر از نمایندگان - هزینه را بفرمائید) (دکتر بینا - کارهایی که شده بفرمائید).

(قنات‌آبادی - بنده به شما عرض می‌کنم هیچ سؤال ندارد غیر از اینکه شهردارى را درش را تخته کنند و مردم را راحت کنند هیچ چاره‌ای ندارند) سؤال جناب آقاى اردلان راجع به بودجه پیش‌بینی شده سال 36 بود پیش‌بینی هزینه را تا چند رقم عرض کردم و مجدداً عرض می‌کنم پیش‌بینی براى 36 هزینه پرسنلى 77031916 ریال هزینه ادارى 8180000 ریال هزینه شهرى 133965122 ریال فرهنگى 31194667 ریال این هزینه است که براى شهر می‌کنند خیریه 47600000 ریال هزینه بهداشت 38993334 ریال هزینه ساختمان و آسفالت 30/ 185934225 ریال هزینه وصول 9000000 ریال صدى دو سهم وزارت کشور 7798667 ریال دیون و واریز اسناد سنواتى 15/ 162686043 ریال اینها پیش‌بینی سال 36 است حالا ممکن است در این ارقام تغییر پیدا بشود هنوز ابلاغ نشده (خرازى - جناب آقاى دکتر تکلیف این 18 میلیون تومانى که روغن خریدند چیست؟ این را کى باید ضررش را بدهد؟) یک نفر از آقایان سؤال فرموده‌اند در موقع جواب عرض می‌شود.

نایب‌رئیس - جناب آقاى اردلان توضیحى دارید؟ (اردلان - بله) بفرمائید.

اردلان - مقصود بنده از این سؤال و خواندن ارقام براى این بود که آقایان توجه بفرمایند که پول‌ها از مردم چه جور گرفته می‌شود و عمل هم براى مردم چه جور می‌شود (صحیح است) این خلاصه‌ای بود که بنده خواستم به عرض آقایان نمایندگان محترم برسد حتى براى اینکه مقصودم زیاد انتقاد نیست یکى دو مطلب را می‌خواهم بپرسم یکى اینکه درآمد بنزین جزء این درآمدهاى عمومى که نوشته شده هست یا نه؟ و یکى هم اینکه این درآمد را براى فقرا می‌گیرند این هم هست یا علیحده حساب می‌شود؟ به طور خلاصه غیر از بودجه‌ای که به تصویب می‌رسد یک بنگاه‌هاى دیگرى هم هست که بودجه علیحده داشته باشند یا نه این را هم ممکن است تحقیق بفرمائید و به بنده جواب بفرمائید ولى چیزى که حائز اهمیت است این است که این عمارت شهردارى الان سه سال است در وسط شهر تهران به حال خرابى مانده (صحیح است) خجالت‌آور است که شهردارى سالى 50 میلیون عایدات داشته باشد و این عمارت همینطور با این هیکل باقى بماند. یک کسى می‌گفت مسافرین خارجى می‌آیند چه می‌گویند؟ گفتم خوشبختانه چون آنها می‌آیند و می‌روند خیال می‌کنند در دست اقدام است امروز می‌بینند و فردا می‌روند نمی‌دانند که سه سال است همینطور مانده ولى واقعاً اسباب تأثر است که انسان این وضعیت را ببیند و ساکت باشد. یک موضوع دیگر هم اینکه این تکدى با این موضوع دیگر هم اینکه این تکدى با این پولى که گرفته می‌شود چه صورتى دارد آقایانى که غالباً کار دارند پیاده راه می‌روند. ملاحظه می‌فرمایند انواع و اقسام تکدى موجود است و معلوم نیست که چه کار می‌کنند این هم باید روشن بشود واقعاً با این پولى که از مردم می‌گیرند عمل هم در کار هست؟ درآمد زیاد دارند ولى کارها همینطور می‌ماند مثلاً ملاحظه بفرمائید در دو سال پیش با چه عجله‌ای از مجلس شورای ملى براى ماده سوم رأى گرفته شد آقایانى که تشریف داشتند می‌دانند که گفته می‌شد اگر الان این رأى را ندهید میلیون‌ها زیرورو می‌شود چه کارها می‌شود، هرچه ما می‌خواستیم بگوئیم اگر نقشه علنى باشد که استفاده‌اش مشروع است یعنى اگر هم مردم فهمیدند که یک خطى از اینجا عبور می‌کند بنده که مالک زمین باشم دلم می‌خواهد می‌فروشم دلم بخواهد نگه می‌دارم یکى دیگر دلش بخواهد می‌خرد دلش بخواهد می‌فروشد هیچ مانعى ندارد هرچه گفتیم آقا این نقشه‌اش علنى باشد بهتر است کسى دلش بخواهد می‌فروشد دلش بخواهد می‌خرد مخفى نگه داشتند و دو سال از تاریخ تصویب مجلس گذشت و بالاخره هیچ قدمى برنداشتند اینکه زندگى نمی‌شود بالاخره باید تکانى خورد و کارى کرد همه‌اش حرف و حرف بالاخره نتیجه هیچ‏.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کشور توضیحى دارید؟

معاون وزارت کشور - عرضى ندارم.

4- سؤال آقاى فضائلى راجع به آسفالت راه‌ها از محل عوارض بنزین‏

نایب‌رئیس - سؤال دیگر مطرح است سؤال آقاى فضائلى بفرمائید.

فضائلى - بنده دو سؤال کردم یکى از آقاى وزیر دارایی و یکى از آقاى وزیر راه تصور می‌کنم جناب آقاى وزیر راه هر دو سؤال را چون نهایتاً مربوط به وزارت راه می‌شود جواب خواهند داد سؤال بنده مربوط است به اینکه به طوری که استحضار دارید در دوره نخست وزیرى مرحوم قوام‌السلطنه که روانش شادباد تصویب‌نامه‌ای گذشت راجع به عوارض بنزین براى آسفالت راه‌هاى کشور و ‌همچنین از فروش اتومبیل بنده سؤال کردم که از تاریخ تصویب و اجراى آن تصویب‌نامه که بعد صورت قانونى پیدا کرد با تصویب مجلس تاکنون چقدر پول از این بابت گرفته شده است و به وزارت دارایی تحویل داده شده است آقاى وزیر دارایی هم به موجب مصوبات همه ساله بودجه این را بایستى جمعاً و خرجاً در اختیار وزارت راه بگذارند. دوم این که از محل این پول و این عوارض چقدر آسفالت در این مملکت شده است یعنى چه مساحتى آسفالت شده است که ما ببینیم چقدر آسفالت در راه‌هاى مملکت شده و کجا آسفالت شده بنده حتى لازم می‌دانم این تذکر را بدهم که سؤال بنده فقط مربوط به این دولت حاضر نیست بلکه ارتباط پیدا می‌کند به دولت‌هایی که از تاریخ اجراى این تصویب‌نامه این عوارض را گرفته‌اند تاکنون ولى اصولاً دولتى که بر سر کار است جوابگوى تمام کارها باید باشد به این معنى که اگر قصورى نقصى در کارهاى گذشته باشد با کمال صراحت بگوید به مجلس که اینجا قصور شده نقض شده و درست عمل نشده در اینجا درست مصرف نشده است یا درست خرج نشده است و همچنین راجع به دوره عملکرد خودش باز البته بایستى که جواب کافى و شافى یعنى جوابی که نقصى نداشته باشد و تمام آنچه صحیح است به عرض مجلس برساند.

نایب‌رئیس - آقاى وزیر راه بفرمائید.

وزیر راه (سرلشگر انصارى) - بنده بایستى بدواً از جناب آقاى فضائلى نماینده محترم تشکر کنم براى توجهى که به موضوع آسفالت و درآمد و نحوه خرج آسفالت کرده‌اند سؤال ایشان موجب شد که خزانه‌داری کل با دقت به کلیه ارقام درآمد آسفالت رسیدگى کرد و نتیجه معلوم شد که رقمى معادل 171 میلیون ریال بابت آسفالت در خزانه‌دارى موجود است که قبول کردند در اختیار وزارت راه بگذارند آنچه راجع به هزینه آسفالت و درآمد آسفالت است صورت‌هایی است که تهیه شده است که خلاصه آن را بنده بایستى به عرض آقایان محترم برسانم که از آبان ماه 35 تا آخر سال 1335 معادل یک میلیارد و ششصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و سى هزار ریال طبق نامه خزانه‌درای کل وصول شده که از مبلغ فوق 1417000000 ریال طبق صورت‌هایی که موجود است به مصرف آسفالت رسیده است و مبلغ 75/ 39425325 در آخر سال 35 موجودى وزارت بوده که مبلغ 171545000 ریال تاکنون در اختیار وزارت را بگذارند، مبلغ 25/ 674، 859، 417، 1 ریال به شرح زیر به مصرف آسفالت شهرها رسیده است در حدود 34 درصد کل است از این مبلغ مطابق فهرست شماره یک ملاحظه می‌فرمائید که به اکثر شهرهاى ایران اعتبارى براى آسفالت فرودگاه بوده و پنج درصد براى هزیه وزارت راه در شش ماه اول سال 36 مبلغ 15/ 300690642 ریال بابت عوائد آسفالت و وامى که از شرکت نفت با موافقت وزارت دارایی گرفته و مطالبات سنواتى وزارت راه وصول شده‏ (ابتهاج - آقا اشتباهاً پل را هم جزء آسفالت آورده‌اند) پل هم چون قسمت‌هایی باید آسفالت می‌شد جزء آن منظور شده است درآمد آسفالت در شش ماهه اول سال جارى 65/ 63526303 ریال وصولى از موجودیهاى سنوات قبل 75/ 12061715 ریال دریافتى وام از شرکت نفت 75/ 125102622 ریال بوده است در ظرف این دو سال اخیر در راه آمل بین تهران و آب على 19 کیلومتر

+++

به مساحت 159 هزارمتر مربع آسفالت شده در راه کرج 30 کیلومتر به مساحت 306 هزار متر مربع آسفالت شده در راه کرج و قزوین 84 هزار متر مربع آسفالت شده تهران شریف‌آباد راه خراسان 61 هزار متر مربع آسفالت شده اصفهان نجف‌آباد 98000 متر مربع آسفالت شده (دکتر امین – اینها را کسى نمی‌بیند در آذربایجان که هیچ نشده) (یک نفر از نمایندگان – چرا کسى نمی‌بیند) جمع آسفالت در سال 98935 هزار متر مربع است و آنچه که در سال 36 آسفالت شده 689 هزارمتر مربع است به طوری که در ظرف این دو سال 1678000 متر مربع آسفالت شده در ظرف دو سال 35 و 36 جمع کیلومترش 5/ 205 کیلومتر است و آنچه از اعتبارات سازمان برنامه دریافت شده است 275 کیلومتر آسفالت شده است در ظرف سال 35 و شش ماهه سال 36 و به طور متوسط هزینه آسفالت در حدود متر مربعى 985 ریال است که براى هر کیلومتر به عرض 7 متر 689500 ریال هزینه‌اش می‌باشد.

نایب‌رئیس - آقاى فضائلى توضیحى دارید بفرمائید.

فضائلى - بنده از شرکت نفت قبلاً سؤالى کره بودم یعنى بعد از اینکه سؤال را تقدیم کردم از شرکت نفت پرسیدم شما چقدر پول داده‌اید در صورت شرکت نفت البته عوارض فروش اتومبیل نیست و البته وجوهى را که ذکر فرمودند مباینتى با این ندارد ولى بنده براى اینکه می‌خواهم استفاده کنم که چنین رقمى هم در پیش من هست می‌گوید که از تاریخ یازده دی ماه 325 تا ده اردیبهشت ماه سال جارى اندکى بیشتر از 1150000000 ریال یعنى 115 میلیون تومان (این البته تا اردیبهشت است) بابت مورد فوق‌الذکر وصول و ایصال شده است و با توضیحاتى که جناب آقاى وزیر راه دادند یک مقدارى بیشتر البته حسابش را داشتند و یک مقدارى هم وام گرفتند از آن جهت که کار آسفالت در شش ماهه اول سال انجام می‌گیرد مذاکراتى فرموده‌اند که مقدارى وام بگیرند و بعد مستهلک می‌شود نکته دیگر در بیان جناب آقاى وزیر بود و آن عبارت از این است که به طور متوسط قیمت آسفالت کارى کمتر از متر یکصد ریال است مترى 98 ریال فرمودند بنده شیفررندش کردم گفتم یکصد ریال به نفع وزرات راه یعنى از این یک میلیارد فقط دو تا صفر که بزنیم در واقع مجموع مساحت آسفالت را می‌توانیم در این مملکت حساب کنیم یادم می‌آید در حدود 930 کیلومتر فاصله از تهران تا مشهد است عرض کنم این 930 کیلومتر را هم هزار کیلومتر در نظر بگیرید می‌شود هزار هزار متر یعنى یک میلیون متر و ضرب در 7 متر و 6 متر و 5 متر عرض جاده لته داشته‌اند همه جور داشته‌اند همچو حساب بفرمائید البته بنده محاسب دقیقى نیستم با این پول 4 دفعه راه تهران و مشهد را مى‌شود آسفالت کرد. بنده از آقایان نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى سؤال می‌کنم آیا شما چنین آسفالتى در مملکت ملاحظه فرموده‌اید؟ کجا آسفالت شده؟ البته بنده تصدیق می‌کنم آسفالت شده نه اینکه هیچ آسفالت نشده یک مقدارى البته قانون را منحرف کرده‌اند تقصیر هم نداشته‌اند شد اینجور و این آسفالت‌ها را کشیدند به شهرها و البته شاید از یک جهاتى مفید بوده و یک قدرى از شهرها آسفالت شد آن هم آنقدر میزانش کم است و آن قدر غیرقابل ذکر است که بنده می‌توانم به صراحت حضور آقایان عرض کنم این مبلغ به این زیادى که ملاحظه می‌فرمائید که قطعاً براى ملت سنگین است به هدر رفته است. جناب آقاى وزیر با این که عرض کردم خدمتشان باید جوابگوى صادق باشند

بنده نمی‌گویم که مدافع جوابگوى کار از سال 25 تاکنون باشند ولى باید بفرمایند که در آن سال‌ها هم چه کارى شده چقدر پول جمع شده و چقدر کار انجام شده آیا کار انجام یافته با پول وصول شده مطابقت داشته است یا  نه در این باب البته سعى کرده‌اند سکوت کنند ولى من خودم تصریق می‌کنم در دوره‌ای که ایشان سمت وزارت راه داشته‌اند و دارند وزارت راه فعالیت محسوسى در کارها داشته (صحیح است) من این را تصدیق می‌کنم که این فعالیت نسبت به سنوات گذشته محسوس بوده است چه در موقعى که در کابینه گذشته ایشان تشریف داشته‌اند و چه این موقع که در کابینه فعلى هستند این را من و همه می‌بینند و حق و انصاف نیست که انسان چیزى را ببیند و به ملاحظاتى نگوید معهذا باید عرض کنم که نظر قانون‌گذار نظر آن دولتى که این تصویب‌نامه را تصویب کرده بود نظر مجلس که این قانون را گذرانده بود این بود که راه‌هاى کشور مثلاً اگر چهارراه اساسى شمال به جنوب و چهارراه اساسى شرق به غرب داریم به تناسب ارجحیت و اولویت آسفالت آن شروع بشود آسفالت بشود برود جلو ما به بینیم که مثلاً راه خراسان به اهواز آسفالت شده است یک تکه آنجا یک تکه اینجا وقتى آدم نگاه می‌کند می‌بیند که بعضى از شهرها خیلى کم یک تکه‌اش نیمه کاره آسفالت شده است و بعد این آسفالت براى فلان راه فرعى که شهر را به یکى از ییلاقات آن شهر متصل می‌کند صرف شده است و تازه وقتى که مجموع کار آسفالت راه‌هایی که در دست ما است نگه می‌کنیم می‌بینیم با پولى که به دست آمده ابداً تناسب در بینشان نیست یعنى به ضرر مملکت عمل شده است این است که بنده انتظار داشتم که جناب آقاى وزیر راه با صراحت بیشتر بیان می‌فرمودند چون اینجا مجلس است باید واقعاً هر چه صحیح است و سقیم است گفته شود و جا داشت که با صراحت بیشتر می‌فرمودند که کجا تفریط شده است چه قصورها و چه تقصیراتى در این کار بوده است چه سال‌هایی خوبى کار شده است و حالا هم چه رویاى در کار خواهند داشت که تا اندازه‌ای جلو ضرر و زیان و بى‌ترتیبى و آشفتگى کار گذشته را گرفته باشند و تکرار نشود. (دکتر امین – در آذربایجان یک متر هم آسفالت نشده).

نایب‌رئیس - آقاى وزیر راه بفرمائید.

وزیر راه (سرلشگر انصارى) - از اظهار مرحمتى که جناب آقاى فضائلى نسبت به بنده و همچنین نسبت به همکارانم فرمودند بی‌نهایت سپاسگذارم و تشویق ایشان موجب خواهد شد که همه بیش از پیش در انجام وظایف کوشا و ساعى باشند آنچه که مربوط به آسفالت شهرها و راه‌هاى کشور مربوط به گذشته است بایستى عرض کنم آسفالت در مملکت چیز تازه‌ای است (یک نفر از نمایندگان - چطور؟) شاید بیش از 15 سال نیست که ما وارد مرحله آسفالت کردن جاده‌ها شده‌ایم متأسفانه زمان جنگ یک ترتیب بدى از آسفالت‌کارى جاده‌ها توسط قولى خارجى که بعضى از جاده‌های کشور را از نظر آسفالت‌کارى داشتند آموختیم که تا چند سال بعد این نحوه ادامه پیدا کرده بود روى عجله‌ای که داشتند جاده‌ها را زیر سازى نمی‌کردند یک سطح مختصرى آسفالت می‌گذاشتند براى یک مدت توقف بعد همه‌جا اینجور استنباط شد که زیرسازى احتیاجى نیست اگر چنانچه یک قشر دو سانتیمتر آسفالت روى جاده‌ها یا خیابان‌ها باشد کافى خواهد بود تا چند سال بعد هم همین طور عمل می‌شد تا اینکه به تدریج متوجه شدیم که به هیچ‌وجه این ترتیب صحیح نیست بایستى خاکى که می‌ریزند براى ساختن جاده کاملاً آماده بشود و روى آن قشرى از سنگ بگذارند که یک فصل زمستان از آن بگذرد بعد رویش را آسفالت کنند (ابتهاج - راجع به قیمت آسفالت مترى 98 ریال اشتباه نفرمودید؟)

در این دو سال اخیر سعى کردیم از سازمان ملل متحد که عضویتش را داریم چند نفر متخصص آوردیم از متخصصین کامپساکس هم که تجربه کافى داشتند کمک خواستیم و سعى کردیم زیرسازى‌هایی که می‌شود مرتب باشد تا این که آسفالت دوام داشته باشد بنابراین اگر ملاحظه فرمودید که درگذشته آسفالتى شده است و دوام زیادى نداشته است بنده باید عرض کنم که مربوط به عدم اطلاع و عدم بصیرت بوده است یک عامل دیگرى که فوق‌العاده مؤثر بوده است در نگاهدارى جاده‌های کشور نحوه بارگیرى کامیون‌هاى است که از شمال به جنوب و از جنوب به شمال می‌آیند و آنها را شروع کردیم به کنترل کردن و به این نتیجه رسیدیم که کامیون‌ها به مراتب بیش از واگن‌های راه‌آهن که روى یک قشر 50 سانتى متر سنگ و 20 سانتى متر تراورس و 12 سانتیمتر ریل حرکت می‌کنند بارگیرى می‌شود فشار محور یک واگن باربرى راه آهن 18 تن است در صورتى که کامیون‌هایی اندازه‌گیرى شد که با 32 تن فشار محور داشته‌اند البته براى جلوگیرى از این ترتیب بارگیرى و بى‌احتیاطى کامیون‌ها که هم باعث از بین رفتن کامیون‌ها است و هم موجب خرابى جاده‌های کشور است اقدام کردیم (دکتر بینا - آن هم اسباب زحمت خواهد شد در دروازه‌ها پدر مردم را در خواهند آورد). جناب آقاى دکتر بینا پیش‌بینی شده است که به جاى این قبیل بارگیرى کامیون‌ها از تریلى استفاده کنند تا این که این اشکال مرتفع بشود به هر حال بنده به جناب آقاى فضائلى اطمینان می‌دهم که با نهایت صراحت تمام ارقام را اینجا به عرضشان رساندم اگر در صورت ملاحظه فرموده باشند یک رقم 16 میلیون در اختیار شهردارى‌ها گذاشته شده است که 34 درصد بوده است و نکته‌ای که بنده استدعا دارم این است که اجازه بفرمایند اکنون که سازمان برنامه براى آسفالت شهرها کمک می‌کند اعتبارات راه‌سازى به مصرف راه‌هاى کشور برسد یک روز افتخار داشته باشم که به عرضتان برسانم که این مقدار کیلومتر از راه‌هاى کشور آسفالت شده است (دکتر امین – به نسل آتیه کشور می‌رسد) سراج حجازى سرکار مرد شریفى هستید وهمه هم می‌دانند ولى راه ساخته نشده.

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر بهدارى‏

نایب‌رئیس - آقاى وزیر بهدارى بفرمائید.

وزیر بهدارى (دکتر راجى) - لایحه‌ای است که با قید دو فرویت تقدیم مجلس شورای ملى می‌کنم مربوط به استخدام طبیب و دندان‌پزشک قابله داروساز که بشود مقدار زیادى باز از این آقایان را براى نقاط دور افتاده کشور استخدام کرد و در حدود اعتباراتى که در بودجه تصویب فرمودید (ارباب - آقا چیزى هم به بندرعباس می‌رسد؟) ده بهدار به بنادر رفته (ارباب – دو نفر دندان‌پزشک چهارتاماما).

6- سؤال آقاى عمیدى نورى راجع به جاده سوم و جواب آقاى معاون وزارت کشور

نایب‌رئیس - بقیه سؤالات مطرح است آقاى عمیدى نورى بفرمائید.

عمیدى نورى - سؤال بنده راجع به جاده سوم بود که با جناب آقاى اردلان هم یک تبادل فکرى شد بین ما و بحثى در این موضوع فرمودند که از ایشان تشکر می‌کنم اهمیت هر کشور مشروطه در این است که هم آهنگى در بین دستگاه‌ها

+++

 باشد قوه مقننه و قوه مجریه در حکم چرخ‌های گردش حکومت مشروطه هستند اگر قرار بشود در اجتماعى در یک رژیم مشروطه در یک حکومت دمکراسى لوایح و قوانینى به مجلس بیاید و از مجلس بگذرد و آن قوانین قدرت اجرایی نداشته باشد و یا اجرا نشود نظام اجتماعى مختل خواهد ماند و بنده تعجب می‌کنم که چرا ما به نام پارلمان و دولت به نام دولت منتخب یا مورد اعتماد مجلس هیچ فکر نمی‌کنیم که ماوراء این دو دستگاه یک قدرتى یک عده‌ای یک مردمى به نام ملت هم وجود دارد و این قوانین مؤثر در حیات آنها است و چطور ممکن است که ما با بی‌اعتنایی و سهل‌انگارى به قوانین نگاه کنیم و منکر آثار این قوانین در زندگانى مردم باشیم آن روزى که این قانون جاده سوم در این مجلس گذشت همینطور که فرمودند با سرعت و عجله گذشت بنده خوب یادم می‌آید جناب آقاى علم وزیر کشور بودند بنده از ایراداتى که به آن قانون داشتم یکى این بود که چرا این نقشه جاده سوم ضمیمه این لایحه نیست این خیلى اهمیت داشت چرا؟ براى این که در زندگى مردم مؤثر است آن مردمى که در مسیر این جاده قرار گرفته‌اند وقتى که یک همچو قانونى می‌گذرد و یک مدتى تا یک سال ضرب‌الاجلى برایش معلوم می‌شود زندگى‌شان مختل می‌شود یکى می‌خواهد خانه بسازد نمی‌تواند براى اینکه باید تکلیفش معین باشد یک کسى زمین دارد می‌خواهد بفروشد تکلیفش را نمى‌داند نتیجه‌اش این است که یک سال باید زندگى آنها مختل بشود یک سال گذشت قانون اجرا نشد من سؤالم این است که چرا قانون از مجلس می‌گذرد و اجرا نمی‌شود به این جهت منتظرم به بینم جناب آقاى وزیر کشور که خودشان تشریف ندارند آقاى معاون وزارت کشور چه جوابى خواهند فرمود یادم می‌آید آقاى وزیر کشور در مصاحبه‌های خودشان آن موقعى که من سؤال کردم فرمودند مدت گذشته حالا ببینم چه نظریه‌ای اتخاذ کرده‌اند چه جواب می‌دهند و چه فکرى براى حقوق کسانى که در مسیر این جاده قرار گرفته‌اند کرده‌اید و بالاخره تکلیف این کار چیست البته بعد از توضیحاتشان اگر قانع نشدم یا محتاج به توضیحات دیگرى بود به عرض خواهم رساند.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کشور بفرمائید.

معاون وزارت کشور (دکتر صدر) - آقایان بخاطر دارند که قانون تأسیس جاده سوم در 16 فروردین سال 35 بوده است یعنى سال گذشته و یک سال هم مهلت داده شده است در این یک سال بایستى عملیات و تمام کارهاى مربوط به نقشه‌بردارى یا مساحى و تمام کارهاى جزیی این کار بشود و تمام بشود (اردلان - وقتى قانون را ‌می‌گذراندند می‌گفتند نقشه حاضر است نقسه موجود است) در این یک سال گذشته کارهایی که انجام شده الان عرض می‌کنم نقشه‌بردارى کار به کلى تمام شده یعنى مسیر هم معلوم شده است این مسیر که شهردارى و متخصصین فنى تهیه کرده‌اند تصویب شده است یک قسمتى از جاده هم علامت‌گذارى شده یک قسمت دیگر مانده یک قسمتى هم باید نقشه با جزئیات زمین تطبیق بشود آن هم جزئیاتش مانده است متأسفانه این یک سال تمام شد و این دو قسمت 4 و 5 تمام نشده.

7- تقدیم تمدید مدت احداث جاده سوم به وسیله آقاى معاون وزارت کشور

معاون وزارت کشور – به همین مناسبت بنده لایحه تقاضاى تمدید این مدت یک سال را آورده‌ام تقدیم کنم (پرفسور جمشید اعلم - براى چند سال؟) براى سه سال (خنده حضار).

نایب‌رئیس - آقاى عمیدى نورى بفرمائید.

عمیدى نورى - خوشبختانه معاون محترم وزارت کشور در ضمن توضیحاتشان اعتراف فرمودند که یک تخلفى یک نقض قانونى به عمل آمده پس قانونى از پارلمان گذشت در فروردین ماه 1335 مدت اجراى آن قانون تا فروردین سال 1336 بود خوشبختانه یک سال خاتمه یافت (دکتر رضایی - بدبختانه نه خوشبختانه) خیر خوشبختانه از این جهت خوشبختانه می‌گویم که گاهى با یک روح عناد می‌بینم همه‌مان که حقایق را هم ممکن است منکر بشویم ولى خوب آقا اینجا قانونى گذشته است و اجرا نشده است شاید دفاعشان این باشد مربوط به ما نبوده ما یعنى دولت حاضر در فروردین 36 آمدیم و این تخلف و نقض قانون را دولت سابق کرده است خوب این حرف صحیح است و البته بحث ما بحث کلى از نظر مملکت است که به چه مناسبت دولت‌ها اینطور نقض قانون می‌کنند و به چه مناسبت در اجراى قانون اینطور سهل‌انگارى می‌کنیم بنده معتقد هستم مملکت ما خوشبختانه الان در یک حریانى افتاده است که کارهاى بسیار بزرگ در پیش داریم چنانچه شخص اول مملکت رئیس مملکت پریروز در پشت این تریبون وقتى نطق افتتاحیه مجلس سنا را فرمودند به  ملت ایران مژده دادند که یک چنین قرارداد لوله‌کشى از قم به اسکندرون بسته شده. اثر بسیار بزرگى در دنیا پیدا کرده است ما امروز در یک مرحله‌ای از پیشرفت هستیم که یک چنین نقشه‌های عظیم جهانى می‌خواهیم به وجود بیاوریم براى اینکه خیلى مؤثر است در حیات صنعتى اروپا با وضعى که فعلاً در خاورمیانه از لحاظ نفت پیش آمده است کشوری که امروز در یک چنین مقامى و با یک چنین نقشه‌هایی و با یک چنین اراده قوى که از طرف شاه مملکت در جریان است لازمه‌اش اینست که ما هم بجنبیم و بیشتر کار کنیم. دولت نباید این قبیل تخلفات را در چنین مملکتى در‌ مملکتى که شخص اول مملکت با یک چنین اراده‌ای و این چنین روحیه‌ای کار می‌کنند از خود نشان بدهد براى چه سه سال دیگر مردم را مردم تهران را سرگردان کنیم براى چه؟ براى اینکه هر روز نقشه عوض شود بنده پریروز دیدم که یک شکایتى جناب آقاى خرازى از مردم تهران داده بودند همین مردم تهران به همه مراجعه می‌کنند و اطلاع داریم که هر روز در دستگاه شهردارى این مسیر عوض می‌شود، هر روز این نقشه تغییر می‌کند فعلاً اراضى که در یک مسیرى می‌خواهند بفروشند می‌آورند با قوامشان مراجعه می‌کنند شایعه و هویی راه میاندازند و یک عده را بدبخت می‌کنند که می‌روند زمین می‌خوند و بعد فردا نقشه را عوض می‌کنند این بدبخت‌ها از بین می‌روند ورشکسته می‌شوند چرا مگر اینها دشمن مردم هستند، چرا قوانینى که با حسن نیت از پارلمان کشور می‌گذرد در مقام اجرا دستگاه‌هاى اجرایی اینطور مردم را باید اذیت کنند. بنده معتقد هستم براى اینکه ما بیش از این یک چنین نقشه خوبى یک کار حسابى که می‌خواهیم یک جاده سومى براى تهران به وجود بیاوریم با این ترتیب و این تشکیلات و این وضعیت این را خنثى نکنیم و اثر معکوسى از آن نگیریم. یعنى ما می‌خواهیم مردم تهران را راضى کنیم و بگوئیم شهر شما را می‌خواهیم زیبا کنیم ببریم به عمران نتیجه این می‌شود که کارها لنگ می‌شود و به این کیفیت می‌ماند خدا می‌داند یکى از عللى که مسکن در  این شهر کم است و زمین بالا می‌رود همین احتکار زمین است می‌دانید احتکار زمین چیست احتکار زمین اینست که یک مقدارى از این اراضى که در تهران ممکن است مورد استفاده خانه‌سازى شود این زمین‌ها همینطور بلاتکلیف می‌ماند نتیجه چه می‌شود؟ در نتیجه آن زمین‌هایی که بلاتکلیف نیست آن زمینهایی که می‌شود از آن استفاده کرد قیمتش بالا می‌رود، احتکار زمین همین است یک عده‌ای محتکر زمین را نگاه می‌دارند و یک عده‌ای هم با این نقشه‌ها بلاتکلیف می‌مانند و قیمت آن زمین‌هایی که تکلیفش روشن است می‌رود بالا (یکى از نمایندگان – خود دولت هم همین کار را مى‌کند) این احتکار یکى همین است یکیش هم اینست که هیئت پنج نفرى باید زودتر این عرضحال‌هایی که داده شده تمام بکند و درست رسیدگى کند وقتى درست رسیدگى نکرد یا تمام نکرد یک مقدار از این اراضى بلاتکلیف خواهد ماند مثل جاده سوم یک سال بود سه سال دیگر هم بماند این عملیات فلج کردن کار مسکن و زندگى مردم تهران است اینست که خواستم بنده توجه نمایندگان محترم را به این موضوع اساسى جلب کرده باشم و تقاضا کرده باشم که راجع به این لایحه یک فکر عاجلى بکنند و راجع به این سه سال هم بنده مخالفم البته نقشه حتماً باید ضمیمه بشود حالا که می‌گویند مسیر هم تعیین شده باید جناب آقاى دکتر صدر نقشه را ضمیمه کنند که هم مجلس شورای ملى مستحضر شود و هم مردم تهران بدانند که فردا این نقشه عوض نمی‌شود و حتماً سوء‌استفاده نمی‌شود.

اردلان - نقشه باید حتماً ضمیمه باشد.

نایب‌رئیس - آقاى معاون وزارت کشور توضیح دیگرى ندارید؟

معاون وزارت کشور - عرضى ندارم.

نایب‌رئیس - لایحه‌ای از طرف آقاى وزیر بهدارى تقدیم شده چون تقاضاى یک فوریت شده بود لذا در جلسه آینده مطرح می‌شود (یکى از نمایندگان – دو فوریت بود) اصلاح کردند دو فوریت را به یک فوریت. همینطور لایحه‌ای که از طرف آقاى معاون وزارت کشور داده شده راجع به جاده سوم که با یک فوریت است آن هم در جلسه آینده مطرح خواهد شد چون در آن لایحه هم تقاضاى یک فوریت شده لذا به آن لایحه هم در جلسه آینده رأى گرفته خواهدشد.

8- مذاکره در گزارش کمیسیون امور استخدام راجع به معاونین ثابت وزارت‌خانه‌ها و ارجاع به کمیسیون‏

نایب‌رئیس – در جلسه گذشته ماده 7 مطرح بود لذا همان ماده حالا مطرح است موافقین و مخالفین می‌توانند اگر بحثى باشد بفرمایند. حالا ماده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7 - برکنارى معاون ثابت ادارى فقط با تصویب هیئت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود. به این ترتیب که هرگاه طرز کار معاون ثابت ادارى مورد رضایت وزیر نباشد موضوع در هیئت وزیران مطرح خواهد شد و هیئت وزیران پس از رسیدگى به دلایل وزیر و مدافعات معاون ثابت ادارى چنانچه دلایل را کافى نداند معاون ثابت ادارى را تغییر خواهد داد.

نایب‌رئیس - آقاى اردلان.

اردلان - بنده موافقم.

نایب‌رئیس - بنابراین چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 7 آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند)

+++

 تصویب شد ماده 8 مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده هشتم - معاون ثابت ادارى نباید به هیچ‌وجه در هیچ حزب و جمعیت سیاسى شرکت داشته باشد و با عضویت آن را قبول کند. چنانچه شرکت و عضویت معاون ثابت ادارى در هر حزب و دسته و جمعیت سیاسى به هیئت دولت ثابت شود از مقام معاونت ثابت ادارى برکنار خواهد شد.

نایب‌رئیس - مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست اعلام رأى می‌شود آقایانی که با ماده 8 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

لایحه معاونین ثابت وزارت‌خانه‌ها از آن لوایحى است که مورد علاقه همه آقایان است براى اینکه وزرا برسند به امور کلى و از همین جهت مورد علاقه است و در جلسه گذشته در اطراف پیشنهادات بحث‌های زیادى شد و قابل دقت زیادترى است و لذا با اجازه ماده 116 آئین‌نامه ارجاع می‌شود به کمیسیون (صحیح است) تا با توجه به تمام پیشنهادها در ظرف مدت مقرر لایحه مزبور با اجازه آقایان به مجلس بیاید و یک لایحه بسیار کاملى آنطوری که مطابق شئون مجلس شوراى ملى و انتظار مردم است تمام بشود و لذا آقایان اگر اجازه می‌فرمایند مجدداً به کمیسیون ارجاع می‌شود. فعلاً ماده 116 را قرائت بفرمائید.

(ماده 116 به شرح زیر توسط منشى قرائت شد)

اصلاحاتی که ضمن مذاکره شور نهایی طبق ماده 114 نسبت به لوایح و طرح‌ها تجدید می‌شود در صورت تقاضاى مخبر یا وزیر یا معاون او به کمیسیون ارجاع می‌گردد و کمیسیون مکلف است ظرف پنج روز نظر خود را به مجلس اطلاع دهد و نیز مجلس می‌تواند برحسب تذکر رئیس یا پیشنهاد پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس اصل طرح یا لایحه و کلیه پیشنهادها را بدون تفکیک به کمیسیون ارجاع نماید که ظرف 5 روز مجدداً به مجلس گرازش دهد.

نایب‌رئیس - حالا آقایانى که با این نظر موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. قبل از طرح لایحه دیگرى که مطرح خواهد شد بنده خواستم این مطلب را به عرض برسانم که بعد از تعطیلات زیادى که بود مجلس آماده کار شده است و به طوری که شایسته است کمیسیون‌ها قبلاً تشکیل نگردیده است و حتى روز گذشته هم کمیسیون بودجه تشکیل نشده بود به وقع مردم از مجلس این است که سرمشق انضباط کار و اجراى مقررات باشد (صحیح است) اینست که بنده خواهش می‌کنم از آقایان منشى‌ها که ماده 28 آئین‌نامه و همینطور ماده 67 را قرائت بفرمایند و همینطور استدعا می‌کنم از آقایان رؤساى کمیسیون‌ها که این دو ماده را به نحو کامل اجرا فرمایند

(مواد 27 و 67 آئین‌نامه داخلى مجلس توسط منشى به شرح زیر قرائت شد)

ماده 28 - هر شرح یا لایحه‌ای که به کمیسیون ارجاع می‌شود باید گزارش آن منتهى ظرف یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون به مجلس شورای ملى داده شود و گرنه هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را جزو دستور مجلس قرار دهد و حق تقدم طبق ماده 72 تعیین خواهد شد ولى در مورد لوایح مفصل هر گاه کمیسیون نتوانست رسیدگى به آن را در این مدت تمام کند باید به رئیس مجلس گزارش دهد و براى اتمام مطالعات و اتخاذ تصمیم تقاضاى تمدید نماید که به تصویب مجلس برسد ولى به هر حال این تمدید نباید بیش از یک مرتبه و طولانى‌تر از دو ماه باشد و در هر صورت درخواست تمدید باعث وقفه کار کمیسیون نخواهد شد و اگر کمیسیون پس از انقضاى مهلت بازهم نتیجه نگرفته باشد رئیس مجلس مکلف است لایحه را در مجلس مطرح سازد.

ماده 67 - نمایندگان باید در جلسات کمیسیون‌ها که شعب و هیئت رئیسه در ساعتى که قبلاً تعیین می‌شود حاضر شوند و در صورت عدم حضور براى هر پانزده دقیقه غیبت یک ششم حقوق روزانه آنها کسر خواهد شد و چنانچه عضوى بدون عذر موجه و اطلاع قبلى سه جلسه متوالى غیبت نماید مستعفى شناخته شده و شعبه یا کمیسیون مربوط موظف است به جاى او عضو بعدى و یا با انتخاب مجدد جانشین او را تعیین و اعلام نماید.

9- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى اراضى سابق کارخانه تهیه الکل‌های صنعتى

نایب‌رئیس - فعلاً گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذارى اراضى سابق کارخانه تهیه الکل‌هاى صنعتى به وزارت فرهنگ و شهردارى مطرح است و قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملى

کمیسیون قوانین دارایی لایحه شماره 3697 دولت راجع به واگذارى اراضى سابق کارخانه تهیه الکل‌هاى صنعتى به وزارت فرهنگ و شهردارى را با حضور آقایان وزیر دارایی و معاون وزارت کشور مورد رسیدگى قرار داده و ماده واحده را با اصلاحاتى تصویب نمود اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود محل سابق کارخانه تهیه الکل‌هاى صنعتى واقع در خیابان شهناز را به استثناى شش هزار متر مورد نیاز وزارت دارایی به طریق زیر تقسیم نماید:

1 – دو هزار متر آن را براى ساختمان یک باب دبستان بلاعوض به وزارت فرهنگ واگذار نماید.

2- بقیه زمین براى احداث باغ و گردشگاه عمومى مجاناً به اختیار شهردارى تهران واگذار شود.

شهرداى تهران مکلف است محل مزبور را منتها تا دو سال پس از تصویب این قانون به باغ و گردشگاه عمومى تبدیل و در معرض استفاده اهالى پایتخت قرار دهد.

شهردارى تهران به هیچ‌وجه مجاز نخواهد بود که زمین مزبور را به فروش رسانده و یا ساختمانى براى تأسیسات خود بنماید

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملى

کمیسیون کشور لایحه شماره 3697 دولت راجع به واگذارى اراضى سابق کارخانه تهیه الکل‌هاى صنعتى به وزارت فرهنگ و شهردارى را با حضور آقاى وزیر کشور رسیدگى و گزارش کمیسیون دارایی را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌گردد.

مخبر کمیسیون کشور سعید مهدوى

نایب‌رئیس - بالاخره موافقید یا مخالف؟

دکتر مشیر فاطمى - بله به عنوان مخالف عرضى می‌کنم.

نایب‌رئیس - بفرمائید.

دکتر مشیر فاطمى - بنده منظورم از گرفتن وقت آقایان این بود که اساساً این لایحه‌ای نیست که در مجلس با آن مخالفت شود غرض بنده این است که از وزارت دارایی تقاضا کنم و مخصوصاً از جناب آقاى وزیر مشاور تمنى دارم که این موضوع را در هیئت دولت مطرح بفرمایند که یک لایحه‌ای به طور کلى بیاورند که این زمین‌هایی که در تهران و شهرستان‌ها متعلق به دولت است این را یک کمیسیونى بنشیند و براى تمام اداراتى که مورد احتیاجشان است قسمت کنند (صحیح است) بنده الان من باب نمونه عرض می‌کنم که یک زمینى است در شهر اصفهان یک تکه‌اش را می‌خواهند براى وزارت فرهنگ ساختمانى بسازند وزارت کار مخالف می‌کند یا براى تلفنخانه یا پستخانه می‌خواهند بسازند مال وزارت فرهنگ است او مخالفت می‌کند، یکى را وزارت کار می‌خواهد وزارت راه مخالفت می‌کند، این صورت از بین برود و این اراضى دولت است مال دولت است یک لایحه‌ای بیاورند به مجلس که این به اختیار هیئت وزیران یا به اختیار یک کمیسیون خاصى باشد و به اداراتى که بخواهند ساختمان کنند به مؤسساتى که می‌خواهند واگذار کنند (صحیح است) (مهران – آن وقت کمیسیون به هیچ کدامشان نمی‌دهد.) و هر روز این گرفتارى پیش نیاید. دیگر عرضى ندارم.

نایب‌رئیس - آقاى دولت‌آبادی جنابعالى موافق هستید؟ (دولت‌آبادی - بله) بفرمائید.

دولت‌آبادی - طرح این لایحه دولت نه بنده فرصت می‌دهد که یک موضوع مهم و قابل توجهى را به استحضار آقایان نمایندگان برسانم و مخصوصاً براى تذکر دولت اینجا بیان کرده باشم و آن موضوع وفور جمعیت تهران و نداشتن تفرجگاه و باغات عمومى است (صحیح است) در آن موقعى که بنده افتخار خدمتگذارى در شهردارى تهران را داشتم ارضى سنگلج را تقسیم کرده بودند و بیش از شصت هزار متر زمین را نگذاشته بودند بنده با فقر مالى آن وقت شهردارى و بودجه محدود و گرفتارى زیاد توانستم بقیه آن را یعنى دویست هزارمتر زمین تقسیم شده را بگیرم دیوار بکشم و درخت برایش تهیه کنم و برایش آب تهیه کنم و امروز پارک شهر شده است. براى بنده انجام خدمت بوده است و چیز مهمى نیست ولى امروز که مردم دچار سختى زندگى و نداشتن منزل و فضا از لحاظ مسکن هستند می‌روند آنجا رفع خستگى می‌کنند آن وقت که این کار شد شهر تهران یک میلیون جمعیت داشت ولى الان شهر تهران می‌توانم عرض کنم بیش از یک میلیون و نیم جمعیت دارد یک قدم به عقب برگردیم تاریخ پنجاه سال پیش تهران را نگاه کنیم شهر تهران صد هزار صد و پنجاه هزار جمعیت داشته است و تمام این شهر خودش پارک بوده است یعنى شهرى که این آب را نداشته است، آب کرج را که نهر بزرگى است نداشته و با چندتا فنات آبیارى می‌شد. همینجا پارک بهارستان بوده است، پارک نظامیه بوده است، لاله‌زار پارک بوده است و مردم از اینها استفاده می‌کردند پارک شعاع‌السلطنه بوده است، پارک مسعود بوده است در تمام تهران پارک‌هاى بزرگى بوده است (یکى از نمایندگان - پارک اتابک) خوشبختانه آن یکى هنوز هست در تمام اینها باز بوده است و در تمام این شهر مردم استفاده می‌کردند از هواى باغهاى بزرگى که در شهر بوده و به منزله ریه شهر بوده است زیرا امروز پارک در دنیا تفسیر می‌شود به

+++

 ریه شهر حالا همه آنها تبدیل به شهر شده است و این از نظر بهداشت عمومى زیاد بسیار شایان توجه است و بنده الان اینجا اعلام خطر می‌کنم. شهر تهران هوایش قابل تنفس نیست یعنى جمعیت زیاد ناسلامتى و نداشتن غذاى کافى آن وقت ما هم به جاى خاکه و زغال که سابق مصرف می‌کردیم امروز بدون اطلاع از طرز مصرف گازوئیل آن را هم به دست خودمان می‌ریزیم توى تنورها و هر روز می‌بینیم حریقى ایجاد می‌شود و صدها نفر مردم کشته می‌شوند غافل از اینکه به جز این تلفاتى که می‌بینیم نمی‌دانیم چه عواقب وخیمى را براى برباد دادن سلامت این مردم در بیش دارد (یکى از نمایندگان - اتوبوس را هم بفرمائید) اتوبوس هم همینطور، در ممالک راقیه دنیا در ممالک مترقى دنیا امکان ندارد که شما یک اتوبوسى را در شهر ببینید که گازوئیل می‌سوزاند در صورتى که بنزین را در آنجا از فرسنگ‌ها مسافت حمل می‌کنند و به آنجا می‌برند ولى ما به حساب موهوم مثل این می‌ماند که بگوئیم اگر در روزه قران در زندگیمان صرفه‌جویی کنیم بجاست یک کسى را به خطر مرگ بیندازیم این حساب صحیح نیست بایستى حتماً اتومبیل‌هایی که گازوئیل می‌سوزاند از تهران برود، این کثافت محسوس است براى همه هم مشهود است تمام ‌حمام‌ها و تنورها و شیرینى‌پزی‌ها با گازوئیل می‌سوزاند اگر به حوادث هم توجه بفرمائید می‌بینید که چقدر حوادثى روى عدم اطلاع از مصرف گازوئیل پیدا می‌شود در سایر ممالک که گازوئیل می‌سوزاند احتراق آن کامل است یعنى تبدیل می‌شوند به بخارى که مسموم نیست ولى در شهر تهران توى همان دکان نانوایی یک سرلوله را گذاشته است توى دکان و گازوئیل را می‌سوزاند و نانش را من و شما می‌خوریم و هوایش را هم استشاق می‌کنند ولى چه باید کرد؟ البته این اقدامى‏ که از طرف دولت شده است خیلى مهم نبود ولى چون من قدردانى می‌کنم این عمل کوچک و ناچیز هم قابل قدردانى است مطلب دیگرى هم است که بنده می‌خواهم از جناب آقاى وزیر مشاور خواهش کنم که یادداشت کنند و از حضور اعلیحضرت همایونى بخواهند، زیرا من با صراحت کلام می‌گویم از شاه خیرخواه‌ترى براى این مملکت نیست (صحیح است) این حقیقت است در همه‌جا هم نشان داده‌اند و آن اینست که اراضى باغشاه را مى‌فروشند یعنى تأسیسات ارتش موافق همه جاى دنیا از شهر بیرون می‌رود آن وقت هم که باغشاه سربازخانه بود آنجا را هم می‌فروشند و می‌برند سربازخانه‌ها را بیرون، باید هم ببرند این تنها فرصتى است که دولت می‌تواند براى نجات مردم این شهر از این دو محل استفاده کند (یکى از نمایندگان - باستیان و قورخانه را هم بفرمائید) به جاى اینکه اینها را بفروشند چه بهتر از اینکه صد دینار از جیب مردم فقیر برود اما یک افتخارى، یک قدم اساسى براى بهداشت این مردم و این ازدحامى که راه چاره را بر همه بسته است و هیچ کس در تهران تنفس سالم ندارد برداشته شود (صحیح است).

بنابراین این را از آقاى وزیر مشار می‌خواهم که به اطلاع دولت برساند و از پیشگاه اعلیحضرت همایونى استدعا کنند و همین استدعاى بنده را که خواسته تمام مجلس شورای ملى است (صحیح است) به عرض ایشان برسانند و امر صادر شود یعنى به جاى فروش، این دو محل را اختصاص بدهند براى پارک شهر تهران و سربلند باشند که در موقع فرصت یک چنین خدمتى کردند (خرازى این استدعاى تمام اهالى تهران است)

نایب‌رئیس - چون درخواستى دیگر نشده است لذا به ورود در ماده رأى می‌گیریم آقایانى که موافق هستند با شور در ماده واحده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفید آقاى ارباب. (ارباب - بله) بفرمائید.

ارباب – وقتی که دولتها براى آسایش مردم هم بذل و بخشش می‌کنند این قدر سر و ته آن را می‌زنند که چیزى که مفید باشد نیست و به درد مردم نمی‌خورد، مخالفت بنده در این قسمت است که می‌گوید به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود محل سابق کارخانه تهیه الکل صنعتى را واقع در خیابان شهناز به استثناء شش هزار متر مورد نیاز خود وزارت دارایی عرض کنم این قسمت فرهنگیش بسیار خوب است (صفارى - آن دلیل دارد براى ساختمان چاپخانه است لازم است) این همان به عقیده بنده اهالى یک ناحیه‌ای که در سال‌هاى متمادى بوى تعفن این الکل‌ها را استشمام کرده‌اند اقلاً یک باغ وسیعى داشته باشند که نسل آنها عواقب آنها اولاد آنها اقلاً یک هواى لطیفى استنشاق بکنند که جبران آن بدبختیهاى گذشته بشود ولى با این شش هزار متری که وزارت دارایی تخصیص به  خودش داده است دیگر چیزى باقى نمی‌ماند براى یک پارکى که مردم بتوانند استفاده کنند و این شش هزار متر را بنده مخالفم که از این مساحتى که می‌خواهند به باغ ملى تخصیص داده بشود کسر بکنند و پیشنهاد هم می‌کنم که این شش هزار متر را صرف‌نظر بکنند و فقط و فقط آن قسمتى که براى فرهنگ تخصیص داده می‌شود هیچ مانعى ندارد که در کنار باغ ملى دبستان بنا بشود ولى اینکه یک قسمتش را وزارت دارایی براى کارهاى خودش می‌خواهد جدا کند و یک قسمت ناچیزى براى پارک محل تخصیص بدهد این را بنده مخالف هستم و استدعا می‌کنم آقایان هم توجه بفرمایند که یا دولت اصلاً صرف‌نظر بکند و این بخشش را به مردم نکند والا اگر می‌خواهد وسیله آسایش مردم را فراهم بکند و در ضمن شش هزار متر آن را نیز خودش استفاده کند این صحیح نیست.

صدرزاده - کلش چقدر است؟ در لایحه منعکس نیست کل اراضى چقدر است.

نایب‌رئیس - اگر نواقصى به نظر آقایان می‌رسد حالا موقعش است که پیشنهاد بدهند و پیشنهاداتى هم که می‌رسد قرائت می‌شود و به کمیسیون ارجاع می‌شود و در اینجا ممکن است مورد توجه واقع بشود. آقاى اردلان بفرمائید.

اردلان – به نظر بنده آن چیزی که مورد نیاز دولت است و دولت خودش می‌خواهد استفاده کند اصلاً قانون لازم ندارد براى اینکه جزو خالصجات دولتى است امروز وزارت دارایی از آن استفاده می‌کند فردا وزارت راه این را خود دولت نقل و انتقال می‌دهد براى اینکه در خالصه تغییرى حاصل نمی‌شود و این قانون براى این آمده که مقدارى از این اراضى به شهردارى داده می‌شود و شهردارى یک وضعیت خاصى دارد مربوط به دولت نمی‌شود یعنى شهردارى خودش استقلال دارد این لایحه از این جهت تقدیم شده است و آن قسمتى که جدا گذاشته‌اند آن مورد احتیاج دولت براى محل چاپخانه است که می‌خواهند از اینجا منتقل کنند وروى این نظر در کمیسیون آقایان توجه پیدا کردند که چاپخانه جایی ندارد و براى انتقال آن محل دیگرى نیست و اگر دولت بخواهد یکجایی را بخرد برایش گران تمام می‌شود و صلاح نیست و اگر دولت بخواهد یکجایی را بخرد برایش گران تمام می‌شود و صلاح نیست که این اجازه داده بشود بنابراین آقایان هم موافقت می‌فرمایند که امروز این قانون بگذرد.

نایب‌رئیس - آقاى مشایخى (مخبر).

مشایخى (مخبر کمیسیون دارایی) - آقایانى که در اطراف این موضوع بحث فرمودند اصولاً منظورشان این بود که باید تهران داراى پارکهاى متعددى باشد و از نظر اصول و تشریفات پارلمانى اگر کسانى هم به نام مخالفت بحث کردند در کسانى هم به نام مخالفت بحث کردند در اصل موضوع به هیچ نحوى از انحاء اظهار مخالفتى نشده است و قطعاً هم حق همین است و همه ما علاقمندیم که در تهران گردشگاه براى سلامت عموم و بالاخص براى اطفال تهیه بشود و لازمه شئون پایتخت همین است که در نقاط مختلف پارک‌ها و باغ‌هاى متعدد باشد البته بایستى توجه دولت جلب بشود و وسائل حقیقى و موجبات ایجاد پارک‌ها تحصیل بشود اما راجع به این لایحه اولاً مجموع این اراضى 23 هزار متر مربع است (صفارى - 24 هزار متر مربع است) در حدود 22 الى 23 هزار متر مربع است همانطوری که آقایان فرمودند متأسفانه اینجا یک محلى بود که از لحاظ صحى براى مردم آن محل مضر تشخیص داده شد و توجه شد و از این لحاظ موافقت شد که این اراضى به اختیار شهر دارى گذاشته شود اما این چیزى که استثناء شده است یعنى آن شش هزار متر مربع به نحوى که آقایان اطلاع دارند اخیراً مطبعه مجلس شورای ملى به وزارت دارایی واگذار شد و وزارت دارایی یک جایی احتیاج دارد که این مطبعه را ببرد من همین الان از آقاى معاون وزارت دارایی سؤال کردم که آیا وزارت دارایی یک زمین دیگرى دارد که این مطبعه را در آنجا نصب بکند؟ متأسفانه گفتند خیر و اگر چنانچه بخواهیم این شش هزار متر را کسر نکنیم بالاخره باید در مقام خرید زمین برآئیم و آنجا هم با وضع کمى بودجه کشور صلاح نیست به این جهت این شش هزار متر زمین استثناء شده براى نصب چاپخانه مجلس شوراى ملى و بقیه تخصیص داده خواهد شد براى پارک و یک قسمتى هم براى دبیرستان و دبستان به هر حال آنچه که لایحه دولت بوده است در کمیسیون کاملاً مورد توجه این زمین اختصاص داده بشود براى احداث پارک ولى براى منظورى که دولت دارد ناچار شدیم که این قسمت را استثناء کنیم و از این لحاظ تصور می‌کنم که نظر آقایان تأمین باشد و تقاضاى تصویب را دارم‏

(دکتر امیر حکمت - براى مطبعه سه هزار متر کافى است) عرض کنم به طورى که می‌گویند بررسى کردند براى مطبعه مجلس شوراى ملى و سایر تأسیسات چاپخانه و سازمان‌هایی که براى این کار لازم است تشخیص داده است که شش هزار متر مورد احتیاج است نقشه‌ای هم که براى این کار تهیه کرده‌ایم زیاد درش بررسى شده است جناب آقاى صفارى که رئیس کمیسیون دارایی هستند در این موضوع بسیار بحث و بررسى فرموده‌اند از ایشان هم که سؤال کردم توضیح دادند شش هزار متر لازم است که براى نصب چاپخانه زمین بدهیم مضافاً به اینکه با بودجه فعلى تهیه زمین دیگر مشکلاتى ایجاد می‌کند به این جهت کمیسیون با کسر این شش هزار متر موافقت کرد اما راجع به قسمتى که جناب آقاى دکتر مشیر فاطمى فرمودند از نقطه‌نظر اینکه این اراضى دولت به وسیله کمیسیون که از طرف خود دولت تشکیل می‌شود براى احتیاجات دولتى تخصیص داده بشود لازم است به عرضشان برسانم اصولاً نقل و انتقال اراضى دولتى از یک وزارت‌خانه به یک وزارت‌خانه دیگر محتاج به قانون نیست زیرا همانطوری که آقاى اردلان توضیح فرمودند این زمین‌های خالصه زمین‌های عمومى است مثلاً وزارت دارایی اگر زمین داشته باشد عرض کنید وزارت کشور مثلاً احتیاج

+++

 به آن زمین داشته باشد واگذار می‌کند این کار قانون نمی‌خواهد و تشریفاتى لازم ندارد اما اراضى متعلق به شهرها متعلق به شهردارى‌ها است اگر بخواهند به دولت واگذار بکنند مجوز می‌خواهد و قانون می‌خواهد از این جهت این لایحه تقدیم شده است.

نایب‌رئیس - آقاى بهبهانى.

بهبهانى - بنده با توضیحاتى که جناب آقاى مشایخى دادند مخالف این لایحه شدم به دلیل اینکه اگر اینجا را بخواهند پارک شهر بکنند و براى بهداشت و حفظ‌الصحه مردم باشد این کار منافات با این دارد که یک مطبعه‌ای در آنجا بسازند (دکتر وکیل - که تق و تق و سر صداى چاپخانه راه بیفتد) بلى سروصدا و دود کثافت بعداً خواهد داشت بنده عقیده‌ام این است که اگر بخواهند مطبعه را ببرند آنجا صرف‌نظر بکنند از اینکه آنجا را براى تفریح مردم باغ و پارک درست بکنند (مهندس فروهر – و مدرسه) و مدرسه اگر چنانچه می‌خواهند اینجا حتماً باغ باشد و شهردارى احساس می‌کند که براى تفریح و تفرج مردم آنجا احتیاج به پارک دارد از اینکه اینجا مطبعه احداث بشود صرف‌نظر بکنند بنده خیال می‌کنم همه آقایان با فرمایش آقاى دولت‌آبادی در مورد اینکه تهران احتیاج به یک تفریحگاه‌ها باغات طبیعى دارد و مردم در خانه‌های کوچک زندگى می‌کنند و بایستى مثل شهرهاى بزرگ شهر داراى باغاتى باشد که مردم بتوانند تفریح کنند موافق باشند و مورد تصدیق همه آقایان باشد ولى ما آمده‌ایم یک کار ناچیزى می‌خواهیم بکنیم یک قدمى می‌خواهیم برداریم فورا در کنارش یک مطبعه می‌خواهیم درست بکنیم از این جهت بنده خیال می‌کنم باید وزارت دارایی صرف‌نظر بکند از این کار و این شش هزار متر هم جزو این لایحه تشود و به شهردارى بدهند جزء باغ باشد.

مهران - بنده پیشنهاد کردم‏

نایب‌رئیس - آقا انوارى (معاون وزارت دارایی)

معاون وزارت دارایی - این لایحه ایکه دولت تقدیم کرد فقط منحصر بود به دو هزار متر از این براى ساختمان فرهنگ ما بقى براى تفرجگاه عمومى اطفال بود در خلال این مدتى که این لایحه تقدیم شده بود و مشغول بررسى بودند قضیه مطبعه مجلس پیش آمد که به وزارت دارایی واگذار شود و ما ناچار بودیم این دستگاهى که اینجا نصب است از اینجا برداریم و به جاى دیگر ببریم براى این کار مطالعات زیادى شد محلى که الان در دست خود وزارت دارایی باشد و این دستگاه را ببریم آنجا نداشتیم (ابتهاج - ببرید به دخانیات) دخانیات احتیاج دارد براى انبارهاى خودش هم جا کم دارد (ابتهاج - تازه زمین خرید).

(مهندس فروهر – از این زمین‌های راه کرج بخرید) قبلاً خیلى جاها را در نظر گرفتند که مناسب نبود بالاخره تصمیم گرفته شد که ضمن لایحه‌ای که تقدیم شده شش هزار متر از این اراضى براى این کار تخصیص داده بشود جناب آقاى بهبهانى می‌فرمایند که این براى تفریگاه عمومى مانع است و مضر است سال‌ها این مطبعه در اینجا بوده است نه دودى ازش بلند است و نه سر و صدایی هست (همهمه نمایندگان) این همان مطبعه است و همان دستگاه است که می‌رود آنجا کار کند و وزارت دارایی مجبور است که شش هزار متر از این زمین‌ها را براى مطبعه و 2 هزار مترش را براى فرهنگ در نظر بگیرد و بقیه‌اش تفرجگاه عمومى اطفال است مثل سنگلج نیست براى تفریحگاه عمومى اطفال است و گمان نمی‌کنم ضررى داشته باشد الان ضرر این مطبعه در اینجا چیست؟ (بهبهانى اینجا محل کاراست اینجا محل تفریح نبود) در هر صورت اگر بخواهید حذف کنید زمینى که مورد نظر است ما نداریم خرید زمین هم با این گرانى اشکال دارد و باز نقل و انتقال چاپخانه مجلس به تاخیر میافتد.

نایب‌رئیس - آقاى دکتر رضایی

دکتر رضایی - عرض کنم به حضور انور آقایان امروز شهرسازى یکى از فنون مهم هر اجتماعى است و هنگامی که مسئولین امور شهردارى اقدام به تهیه نقشه شهر می‌کنند بایستى همین نکاتى که جناب آقاى بهبهانى در آنجا تذکر دادند مورد توجه خودشان قرار بدهند بدین معنى که ملاحظه بفرمایند در شهر تهران و در شهرستان‌های دیگر در مناطق مسکونى در جایی که مردم براى استراحت روزانه و بعد از انجام کارهاى خود می‌روند ببینند کارخانه هست اصطبل هست و سایر مکان‌هایی وجود دارد که مانع آسایش مردم باشد؟ پس هنگامی که نقشه شهر تهیه می‌شود بایستى تمام این مسائل مورد توجه قرار بگیرد و به همین دلیل است که امروزه در ضمن شهرسازى یک روشى به نام روش منطقه‌بندى مسئولین امور و متخصصین هر منطقه از شهر را به یک امر خاصى تخصیص می‌دهند و در این قسمت بنده وارد جزئیات نمی‌شوم مثلاً در جایی که پارک شهر جهت آسایش و تفریح مردم تخصیص داده می‌شود هیچ وقت مؤسساتى که سر و صدا داشته باشد و یا مزاحم مردم باشد قرار نمی‌دهند بنده درباره اینکه آیا چاپخانه سر و صدا دارد یا ندارد در اینجا بحثى نمی‌کنم ولى از آنجایی که این لایحه شور اولش هست و به کمیسیون برخواهد گشت این موضوع را می‌خواهم تذکر بدهم آقایان در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودند که شهردار تهران نقشه شهر را با کمک متخصصین بهیه کرده است و این نقشه را دیروز آقاى نخست وزیر و وزیر کشور حضور اعلیحضرت همایونى برده بودند که مورد مطالعه قرار بگیرد من فکر می‌کنم که هر آینه این نقشه توسط متخصصین تهیه شده باشد محققاً در این نقشه مسئله منطقه‌بندى مورد توجه قرار گرفته است و با مراجعه به این نقشه می‌توان تصمیم گرفت که آیا قراردادن چاپخانه مجلس در آن منطقه صلاح هست یا خیر بنده فقط خواستم پیشنهاد کنم که در کمیسیون آقایان به نقشه مراجعه بکنند ببینند مسئولین امور قراردادن چاپخانه را در آن منطقه صلاح می‌دانند یا خیر؟ یعنى آن منطقه جزو مناطقى هست که کارخانه و یا چاپخانه‌ای در آن منطقه قرار بدهند یا خیر بنده خیال می‌کنم با مراجعه به آن نقشه این اشکال مرتفع خواهد شد.

نایب‌رئیس - چون دیگر درخواستى نشده است لذا پیشنهادات قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌نمایم تبصره زیر به ماده واحده اضافه شود:

تبصره - حقوق مکتسبه تهیه‌کنندگان الکل‌های صنعتى در اراضى مزبور رعایت و قبل از تصرف باید تأمین شود.

فیلکس آقایان پیشنهاد می‌کنم در ماده واحده اصلاحات ذیل به عمل آید:

1- شش هزار متر وزارت دارایی حذف شود.

2- زمین اهدایی به وزارت فرهنگ به چهار هزار متر ترقى داده شود که یک دبستان دخترانه و یک پسرانه ساخته شود.

احمد مهران

بنده پیشنهاد می‌کنم که اولاً میزان قطعى مساحت پارک تعیین شده و ثانیاً محل قطعى زمین‌هایی که باید به وزارت دارایی واگذار شود در خود لایحه تعیین گردد.

ابتهاج تبصره

ذیل به ماده واحده اضافه شود: براى احداث باغ در محل کارخانه تهیه الکل‌هاى صنعتى وزارت دارایی از استفاده شش هزار متر صرف‌نظر نماید و به استثناى ساختمان فرهنگ بقیه تمام مساحت اختصاص به پارک محل داده شود.

مهدى ارباب

بنده در مورد لایحه مطروحه پیشنهاد می‌نمایم: که شش هزار مترى راکه وزارت دارایی براى چاپخانه در نظر گرفته سه هزار متر کافى است و سه هزار متر دیگر به قسمتى که براى باغ ملى در نظر گرفته شده افزوده شود.

دکتر امیر حکمت‏

نایب‌رئیس - کلیه پیشنهادات به انضمام اصل گزارش براى شور دوم به کمیسیون ارجاع می‌شود.

10- طرح و تصویب ماده 17 اصلاحى قانون مجازات اخلالگران در صنعت نفت‏

نایب‌رئیس - لایحه‌ای بود مربوط به مجازات اخلالگران در صنایع نفت که بعد از تصویب مجلس سنا در مجلس شوراى ملى مطرح شد و ماده 18 آن حذف شد با حذف ماده 18 مجدداً به مجلس سنا ارجاع شد در مجلس سنا در ضمن این ارجاع نسبت به ماده 17 اصلاحاتى که از طرف مجلس سنا شده عیناً و نیز آن ماده‌ای که قبلاً به تصویب مجلس رسیده بود قرائت می‌شود و بعد از قرائت آن اصلاحى که در مجلس سنا شده است مطرح مذاکره قرار خواهد گرفت در ضمن اصلاحات عبارتى هم شده بود که آن اصلاحات عبارتى قابل رأى نیست من جمله کلمه سرویس‌ها به مؤسسات تبدیل شده بود که گمان می‌کنم این تبدیل عبارات مناسب‌تر باشد فعلاً همان ماده 17 اصلاحى مجلس سنا و ماده 17 قبلى قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده 17 - تعقیب متهمین و رسیدگى بزه‌های مذکور در این قانون در صلاحیت دادستانى ارتش و دادگاه‌هاى دائمى نظامى خواهند بود. مأمورین سازمان اطلاعات و امنیت کشود در اینگونه موارد طبق ماده 3 قانون مربوط به تشکیلات سازمان و اطلاعات و امنیت کشور عمل خواهند کرد.

نایب‌رئیس - ماده 17 مصوب مجلس شوراى ملى هم خوانده می‌شود

(اینطور خوانده شد)

ماده 17 - رسیدگى به کلیه جرائم فوق در دادسراها و دادگاه‌ها خارج از نوبت انجام خواهد شد و در نقاطى که اعلام حکومت نظامى شده باشد جرائم مزبور در صلاحیت دادگاه‌هاى نظامى خواهد بود.

نایب‌رئیس – با اصلاحى که در مجلس سنا نسبت به ماده 17 به عمل آمده است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) چون مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به ماده 17 با اصلاحى که در مجلس سنا به عمل آمده است آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

11- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه.

نایب‌رئیس - چون کارى در دستور نداریم جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز پنجشنبه هجدهم مهرماه خواهد بود.

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى - عماد تربتى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295181!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)