کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 116 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس چهارشنبه 26 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-قرائت و امضا قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاهی پهلوی و فرمایشات دائر به مصالح کشور- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 116

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس چهارشنبه 26 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-قرائت و امضا قسم نامه از طرف اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاهی پهلوی و فرمایشات دائر به مصالح کشور- ختم جلسه

مجلس چهار ساعت و چهل دقیقه بعداظهر با حضور عموم نمایندگان و هیئت دولت تشکیل گردید

(اعلیحضرت همایون محمد‌رضا شاهنشاه پهلوى در ساعت چهار و چهل و پنج دقیقه در مجلس حاضر و در حضور کلام الله مجید متن قسم‌نامه را طبق اصل 39 متمم قانون اساسى به شرح زیر زیر قرائت و امضا نمودند)

بسمه تعالى من خداوند قادر متعال را گواه گرفته‌ام به نام کلام الله مجید و به آنچه نزد خداى محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده و حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسى مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفرى اثنى‌عشرى سعى و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوى جزء سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشیم و از خداوند متعال در خدمت به ترقى ایران توفیق می‌طلبیم از ارواح حطیبه اولیاى اسلام استمداد مى‌کنیم.

(پس از امضاء قسم‌نامه فرمایشات زیر را از نظر مصالح کشور واهالى بیان فرمودند)

اکنون که مقتضیات داخلى کشور ایجاب مى کند من وظایف خطیر سلطنت را عهده‌دار شوم و در چنین موقعى سنگینى مهام امور کشور را مطابق قانون اساسى تحمیل نمایم لازم می‌دانم با توجه وافى به اصول مشروطیت و تفکیک قوا لزوم همکارى دائم و کامل را بین دولت و شوراى ملى خاطر نشان نموده براى تأمین مصالح عالى کشور متذکر شوم که من هم دولت و هم مجلس شوراى ملى و عموم افراد ملت هر یک باید مراقبت تام نسبت به انجام وظایف خود داشته باشیم و هیچ گاه به هیچ‌وجه از رعایت کامل قوانین فرو‌گذار نکنیم‏

در این زمینه مخصوصاً براى رفاه اهالى کشور فرمان مؤکد داده شده که به عموم مأمورین و مستخدمین کشورى و لشکرى ابلاغ گردد که هر کس از حدود قوانین و مقررات وابسته تجاوز و یا به حقوق افراد تعدى کند موافق قانون به کیفر مقرر خواهد رسید.

دولت مأموریت دارد گذشته از اهتمام جدى در اجراى دقیق قوانین براى حصول تأمین قضایى برنامه جامعى حاکى

+++

از روش اصلاحات مربوطه به امور اجتماعى و اقتصادى مالى و تغییر مقرراتى که با احتیاجات و مقتضیات امروز وفق نمی‌دهد هر چه زودتر با موافقت و تصویب مجلس تهیه نموده به موقع اجرا بگذارد که موجبات آسایش عموم طبقات اهالى کشور و همچنین بهبود اوضاع زندگانى خدمتگزاران لشکرى وکشورى از هر جهت آماده و وسایل رفاهیت آینده کشور را فراهم گردد این نکته را مخصوصاً یاد‌آور می‌شویم که من جد وافى خواهم داشت پیوسته وظایف خود را موافق قانون و وجدان انجام دهم و انتظار دارم نمایندگان ملت و عموم کارکنان ادارات دولت و طبقه روشن فکر را همین معنى را نصب العین خود نموده براى سعادت و بهروزى میهن که مقصود مشترک همه ماها می‌باشد از این روش منحرف نگردد ضمناً دولت من اهتمام کامل بعمل خواهد آورد که با همکارى نزدیک با دولتهاى که منافع ما با آنها ارتباط مخصوص دارد به طوری که مصالح مملکتى کاملاً رعایت شود مشکلاتى که فعلاً براى ما پیش آمده حل شده و جریان امور بر وفق دلخواه گردد در این صورت امیدواریم به فضل خداوند با منتهاى کوشش که همه با تمام قوا به عمل خواهیم آورد کشتى سلامت کشور را به ساحل برسانیم‏

(مجلس پنج ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293848!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)