کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره چهاردهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14
[1396/05/22]

جلسه: 116 صورت مشروح مذاکرات مجلس‏ روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1324  

 

فهرست مطالب: ‏

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

2 - انتخاب هیئت رئیسه.

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏14

 

 

جلسه: 116

صورت مشروح مذاکرات مجلس‏ روز سه‌شنبه 14 فروردین ماه 1324

 

فهرست مطالب: ‏

1 - قرائت و تصویب صورت خلاصه جلسه پیش

2 - انتخاب هیئت رئیسه.

 

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى نایب رئیس تشکیل گردید.

1 - قرائت و تصویب خلاصه صورت جلسه پیش

صورت مجلس روز یکشنبه بیست و هفتم اسفند ماه را آقاى (طوسى) منشى به شرح زیر قرائت نمودند

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى تشکیل و صورت جلسه قبل قرائت و چون عده براى اخذ رأى کافى نبود تصویب آن موکول به بعد گردید.

اسامى غایبین با اجازه- آقایان: تهرانچى- تهرانى- دکتر عبده- فتوحى- فرمانفرماییان- رضا تجدد- روحى- امیر ابراهیمى- سید ضیاء‌الدین- صمصام- ساسان- اخوان- امینى- اکبر- گرگانى- قشقایى- صفوى- نقابت- مؤید قوامى- پوررضا- گله‌دارى- سلطانى- دولت‌آبادى- سیف‌پور- حیدرعلى امامى

نتیجه استخراج آرای متخذه جلسه قبل موبوط به یک نفر ناظر بانک قرائت و انتخاب آقاى مخبر فرهمند به اکثریت 47 رأى به این سمت اعلام پس از آن براى شرفیابى حضور ملوکانه جهت تبریک عید نوروز اقتراع به عمل آمده: آقایان:

اقبال- منصف- رفیعى- فاطمى- آشتیانى- ثقة‌الاسلامى- گله‌دارى- کفایى- پروین- گنابادى- عزت‌الله بیات- اردلان و محمد گرگانى تعیین و چون عده براى اخذ رأى کافى شده بود صورت جلسه قبل تصویب و عده از آقایان ورود در دستور را تقاضا و پس از مخالفت آقاى دکتر مجتهدى و موافقت آقاى مهندس فریور به ورود در دستور رأى گرفته شده تصویب و دو فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى دائر به موافقت با مرخصى آقایان:

سنندجى و منصف قرائت و چون معارضى نبود نسبت به هر یک جداگانه اخذ رأى شده هر دو فقره تصویب و آقاى مهندس فریور پیشنهاد نمودند گزارش کمیسیون نظام راجع به اصلاح قانون نظام وظیفه مطرح شود آقاى محمد طباطبایى به استناد اصل 40 قانون اساسى و ماده 42 آئین‌نامه داخلى از لحاظ عدم حضور وزیر مسئول یا معاون او با طرح گزارش نامبرده مخالف و آقاى مهندس فریور پس از مختصر توضیحى دائر به مسئولیت مشترک هیئت وزیران در مقابل مجلس شوراى ملى پیشنهاد خود را مسترد و تقاضا نمودند به آقاى نخست وزیر تذکار داده شود معاون پارلمانى وزارت جنگ را زودتر تعیین و معرفى نمایند تا در غیاب آقاى وزیر جنگ که بیمار هستند در مجلس حاضر و از لوایح دفاع نمایند.

گزارش کمیسیون بودجه راجع به بقیه مواد و دوازدهم مطرح و آقاى نبوى پیشنهاد نمودند ماده دوازدهم گزارش که مربوط به شهرداری‌ها است ماده مستقلى تلقى شده و خبر آن جداگانه تنظیم شود آقاى دکتر شفق معتقد بودند مذاکره شور کلیات گزارش کمیسیون که در جلسه قبل مطرح شده خاتمه یافته تلقى گردیده و پس از ورود در شور مواد به ترتیب اساسى و منظم کلیه مواد مطرح و تصویب شود.

آقاى ملک‌مدنى نیز با پیشنهادد آقاى نبوى موافق و معتقد بودند چند ماده ضرورى و مورد احتیاج دیگر نیز از گزارش کمیسیون مجزا و به عنوان خبر مستقل مطرح و قبل از سال جدید به تصویب مجلس شوراى ملى برسد، بالأخره بر حسب تذکار آقاى دکتر معظمى، آقایان فاطمى مخبر کمیسیون بودجه و اردلان وزیر دارایى موافقت خود را با پیشنهاد آقاى نبوى اعلام و نسبت به آن رأى گرفته شد تصویب و ماده دوازدهم و تبصره گزارش کمیسیون راجع به وصول صدى سه اضافه بر قیمت دولتى تریاک و دخانیات و قماش و قند و شکر و چاى و تسلیم عواید هر شهرستان به شهردارى همان محل و استهلاک مبلع مسترد نشده از وام پرداختى به شهرداری‌ها ظرف سال 1324 قرائت و آقاى فرهودى با وضع مالیات به عنوان شهرداری‌ها بر قند و قماش شکر و چاى که جزو مایحتاج عمومى و ضروریات اولیه طبقه دوم و سوم می‌باشد مخالف و معتقد بودند هزینه شهردارى هر شهر به وسیله ساکنین همان شهر پرداخته شده و تحمیل آن بر بودجه عمومى کشور و عموم طبقات برخلاف اصل بوده گذشته از این معایب تصویب این ماده موجب سوء‌استفاده و ایجاد طرق قاچاق خواهد بود.

آقاى مهندس فریور به عنوان اخطار نظامنامه موضوع را مربوط به وضع مالیات جدید و طبق مقررات آئین‌نامه داخلى در حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارایى دانسته و اظهار نمودند گزارش مربوطه براى اظهار نظر باید به کمیسیون نامبرده ارجاع گردد. آقاى محمد طباطبایى با این نظریه مخالف و توضیح دادند بر طبق قانون تعیین بهاى کالاهاى

+++

انحصارى با خود دولت بوده و صدى سه اضافه پیش‌بینى شده وضع مالیات جدید نبوده و با وضع مفلوک شهرداری‌ها تخصیص این اضافه بهاى غیر محسوس از انحلال شهرداری‌ها جلوگیرى نموده و موجب رفاه و فعالیت این سازمان‌هاى ملى خواهد بود. آقاى قبادیان نیز با اصل موافق ولى تجزیه آن را از گزارش کمیسیون بودجه برخلاف اصل دانسته و معتقد بودند بالفعل از دستور خارج شود. آقاى دکتر زنگنه نیز شمه دائر بر موافقت با ماده و ضرورت تصویب آن براى بهبود حال شهرداری‌ها ایراد و آقایان دکتر شفق و صادقى با نظریه آقاى مهندس فریور دایر به لزوم ارجاع ماده به کمیسیون قوانین دارایى موافق و آقاى وزیر دارایى توضیحاً اظهار نمودند وضع مالیات تجدیدى منظور نظر نبوده و چون تعیین نرخ اجناس انحصارى با دولت است این افزایش جنبه مالیاتى نداشته منتها اجازه خرج آن براى مورد مخصوص باید با اجازه و تصویب مجلس شوراى ملى بوده و دولت نیز از نظر علاقه آقایان نمایندگان با موضوع موافقت کرده و به ارجاع آن به کمیسیون قوانین دارایى نیز موافقت حاصل است.

آقاى نبوى مجدداً شرحى مبنى بر لزوم تصویبى ماده ایراد و بالأخره قرار شد با موافقت آقایان نمایندگان و وزیر داراى موضوع به کمیسیون قوانین دارایى ارجاع شود، آقاى محمد طباطبایى با این نظریه مخالف و موضوع را صرفاً اجازه خرج و از حدود صلاحیت کمیسیون قوانین دارایى خارج و مربوط به کمیسیون بودجه می‌دانستند و بالأخره با اظهار نظر آقاى دکتر شفق مقرر گردید متن پیشنهاد به همین ترتیب اصلاح شده و مطرح گردد.

آقاى فداکار پیشنهاد نمودند وجوه حاصله به مصرف بهدارى هر محل اختصاص خواهد یافت پس از توضیح در اطراف آن و پاسخ اقایان ملک‌مدنى و هاشمى و نبوى در تأمین نظریه ایشان آقاى فیروز‌آبادى نیز مختصرى در اطراف ماده تقریر و آقاى نبوى به جاى ماده مورد بحث پیشنهاد نمودند دولت مکلف است صدى سه از فرش قند و شکر و چاى و قماش را به شهرداری‌هاى هر محل اختصاص دهد آقاى دکتر معظمى با موافقت در اصل موضوع و ضرورت تعیین تکلیف شهرداری‌ها از لحاظ رعایت اصول و مقررات در وضع قوانین معتقد بودند موضوع به کمیسیون قوانین دارایى ارجاع و گزارش جامعى که منظور مجلس شوراى ملى را تأمین نماید تقدیم و مطرح گردد آقاى طوسى پیشنهاد خروج از دستور را نموده و پس از توضیح آقایان طباطبایى و دکتر زنگنه آقاى نجومى بودجه سال 1324 مجلس شوراى ملى را از طرف اداره کارپردازى تقدیم و به کمیسیون محاسبات مجلس ارجاع شده و نسبت به ارجاع پیشنهاد آقاى نبوى به کمیسیون قوانین دارایى مجدداً بجث مختصرى به عمل آمده و با تذکار آقاى دهستانى دایر به لزوم فعالیت از طرف مجلس شوراى ملى در تصویب لوایح بالأخره حسب پیشنهاد آقاى دکتر شفق جلسه آتیه به روز دوشنبه 28 اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر موکول و دستور آن بقیه دستور همین جلسه مقرر و مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد.

نایب رئیس - جلسه براى روز 28 اسفند ماه اعلام شده بود به علت این که اکثریت حاصل نشده بود جلسه تشکیل نگردید آقاى حاذقى نسبت به صورت جلسه اعتراض داشتید؟

حاذقى - آقاى مؤید قوامى را که غایب بدون اجازه نوشته بودند در اثر عارضه کسالت بسترى بودند و تقاضای‌شان را هم به وسیله بنده به مقام ریاست داده بودند تقاضا مى کنم مقرر بفرمایید غیبت‌شان با اجازه تلقى شود اصلاح بفرمایید.

نایب رئیس - در صورت جلسه دیگر اعتراضى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - انتخاب هیئت رئیسه

نایب رئیس - مطابق نظامنامه دستور جلسه امروز انتخاب هیئت رئیسه است یعنى از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند ولى مطابق نظامنامه و سوابق ابتدا باید انتخاب هیئت رئیسه به عمل بیاید بنابراین بدواً براى استخراج آرا سه نفر به قرعه معین می‌شوند (اقتراع به عمل آمد و آقایان بهادرى و فاطمى و ذکایى براى نظارت در استخراج آرا معین شدند)

نایب رئیس - آقاى دشتى راجع به انتخاب هیئت رئیسه است بفرمایید.

دشتى - اینجا صحبت بود راجع به انتخاب رئیس و کاندیداها و یکى از کسانى هم که در اطراف او صحبت می‌شد خود بنده بودم ولى در این چند روزه هم که صحبت بود عقیده بنده این بود که براى ریاست مجلس یک اکثریت قاطعى ایجاد بشود (صحیح است) براى این که هر گونه تشتت و اختلافى خوب نیست و بالأخره بنده فقط می‌خواستم عرض بکنم که بنده کاندیدا نیستم زیرا ممکن بود بعضى از آقایان به بنده رأى بدهند و رأى راجع به کاندیداهاى مسلم کم بشود خواستم عرض کنم که کسى به بنده رأى ندهد.

نایب رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس عده حاضر در مرکز 104 عده حاضر در مجلس 103 رأى هم بایستى به طور مخفى نوشته شود و داده شود آقاى ذکایى آقاى بهادرى آقاى فاطمى تشریف بیاورید.

(اخذ و شمارش آراء به عمل آمده و نتیجه به طریق زیر حاصل شد)

عده حاضر 103 مهره تفتیشیه 102 عده آرا 102 آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى 47 رأى آقاى فرخ 44 رأى آقاى امیر تیمور 2 رأى آقاى سید محمد طباطبایى یک رأى ورقه سفید علامت امتناع 9

نایب رئیس - عده حاضران در موقع اعلام رأى 103 نفر مهره تفتیشیه 102 عدد آرا 102 آقاى طباطبایى 47 آقا فرخ 44 آقاى امیر تیمور 2 آقاى سید محمد طباطبایى 1 ورقه سفید بنابراین اکثریت حاصل نشده است مجدداً شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس عده حاضر فعلاً 97 نفر است آقایان ذکایى و فاطمى و بهادرى تشریف بیاورند.

( اخذ و شمارش آراء به عمل آمده 100 مهره تفتیشیه شماره شد)

نایب رئیس - سه نفر از آقایان آقاى کاظمى و دو نفر دیگر بعداً آمدند عده صد نفر شد

(نتیجه شمارش آرا به قرار ذیل شد)

مهره تفتیشیه 100 عده آرا 100 آقاى طباطبایى 49 آقاى فرخ 48 آقاى سید محمد طباطبایى 1 ورقه سفید 2

نایب رئیس - عده حاضر 100 عده آرا و مهره تفتیشیه 100 آقاى طباطبایى 49 آقاى فرخ 48 بنابراین باز هم اکثریت حاصل نشده است در مرتبه سوم بایستى با اکثریت نسبى انتخاب بشود و ار طرفى آقاى امینى پیشنهاد داده‌اند.

آقاى امینى - بنده توضیح زیادى ندارم فقط خواستم عرض کنم همان طور که آقاى دشتى هم تذکر دادند چون بایستى رئیس مجلس با اکثریت کافى انتخاب شود تا اتفاق رأى حاصل شود.

نایب رئیس - آقاى هاشمى

هاشمى - اولاً آقایان خوب است قبل از استماع حرف طرف متفرق نشوند بعد عرض می‌شود آقا پیشنهاد تنفس فرمودند بنده مخالفم براى این که چنین چیزى سابقه نداشته است روز چهاردهم فروردین می‌بایستى هیئت رئیسه مجلس انتخاب بشود هیچ‌وقت هم پیش‌بینى نشده بود که این اندازه با این گرفتاری‌هاى دنیا تشتت آرا باشدحالا این دفعه نظامنامه مجلس تکلیف را قطعى خواهد کرد یعنى هر کس اکثریت نسبى دارد انتخاب می‌شود آقایانى هم که ورقه سفید می‌دهند خدا را شاهد بگیرند و حاضر بدانند هر کس را صالح می‌دانند براى این مقام بنویسند جاى عصبیت نیست.

یمین اسفندیارى - صالح بودن تنها کافى نیست.

هاشمى - صلح را در نظر بگیرید.

نایب رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى امینى.

عده از نمایندگان - مورد ندارد اعلام رأى شده است. صحیح است.

نایب رئیس - بسیار خوب بنابراین شروع می‌کنیم به أخذ رأى عده حضار فعلاً 92 نفر و تمنا می‌کنم آقایان بعد از رأى دادن بیرون تشریف نبرند و در موقع رأى هر کدام از آقایان وارد شدند به عده فعلى اضافه می‌شود، آقاى فاطمى- آقاى ذکایى آقاى بهادرى تشریف بیاورند.

(اخذ رأى شروع شد)

نایب رئیس - الآن عده 94 نفر شد.

( اخذ رأى به عمل آمده و پس از شماره مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى نتیجه به قرار ذیل حاصل شد.)

مهره تفتیشیه 101 اوراق رأى 101

بعضى از نمایندگان - عده 94 نفر بود.

نایب رئیس - در موقع اخذ رأى آقایان خاکباز- جلیلى- لنکرانى- بعد از اعلام رأى وارد جلسه شدند

استخراج آرا به عمل آمده و نتیجه به این قرار حاصل گردید

آقاى طباطبایى 49 رأى- آقاى فرخ 48 رأى آقاى سید محمد طباطبایى 1 رأى ورقه سفید 2. (سنندجى- این طور نیست) بنابراین آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى به اکثریت نسبى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.

بعضى از نمایندگان - این طور نیست.

نایب رئیس - مطابق نظامنامه تشخیص با هیئت رئیسه است و بنده هم ناچارم نهایت بى‌طرفى را حفظ کنم. بنده که این در را باز می‌کنم می‌آیم اینجا تمام علایق و دوستى و دشمنى را پشت در می‌گذارم فقط وظیفه‌ام را انجام می‌دهم در اینجا 49 رأى است که دو سه رأى به اسم طباطبایى مطلق است اولاً در مجلس غیر از آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى طباطبایى دیگر کاندید نبود و کاندید‌ها معین بودند و ثانیاً طباطبایى مطلق آقاى

+++

سید محمدصادق طباطبایى بود و نظر به وظیفه وجدانى که به من محول شده است ناچارم وظیفه‌اى را که نظامنامه به من محول کرده است انجام دهم. بنابراین آقاى سید محمدصادق طباطبایى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است) آقاى سنندجى اعتراضى دارید؟ بفرمایید.

سنندجى - عرض کنم آرا موجود است اینجا 48 رأى به اسم آقاى طباطبایى است و 49 رأى به اسم آقاى فرخ در صورتى که آرای آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى فقط 46 رأى است یک رأى هم به اسم آقاى سید محمد طباطبایى بود و همین دلیل است که طباطبایى مطلق کاندید نیستند و طباطبایى دیگرى هم در مجلس هست آقاى آقا سید محمد طباطبایى هستند و با این ترتیب نبایستى طباطبایى مطلق به حساب ایشان بیاید و آقایانى که طباطبایى نوشته‌اند مقصودشان آقاى سید محمد‌صادق طباطبایى نبوده است.

آرا هم موجود است ممکن است دوباره آرا را قرائت بفرمایید و اگر هم تردیدى هست دو مرتبه رأى گرفته شود و تصریح شود که آقاى طباطبایى مطلق فقط ایشان هستند.

مظفر‌زاده - هیئت رئیسه اعلام رأى کرده است این حرف‌ها فایده ندارد.

نایب رئیس - آقاى بهبهانى.

بهبهانى - اولاً تشخیص آرا با هیئت رئیسه است (صحیح است) و هیئت رئیسه هم اعلام کرد و عقیده خودش را گفت این نکته‌ای را که اینجا بیان کردند راجع به طباطبایى مطلق و محمد طباطبایى و محمد‌صادق طباطبایى و صادق طباطبایى اینها یک چیزهایى است که به نظر عمیق و نظر دقت معلوم است و الا آقاى طباطبایى مطلق ایشان هستند به مناسبت این که به ایشان می‌گویند آقاى طباطبایى، میرزا محمد‌صادق نمى‌گویند و به آقاى آقا سید محمد ضیاءالدین طباطبایى (همهمه نمایندگان) استدعا می‌کنم مخالفت نکنید آقایان، آخر این که وضع پارلمان نیست، هر کس که مخالفت دارد بعد مخالفت کند.

نایب رئیس - بفرمایید آقا

بهبهانى - آقاى طباطبایى را تمام می‌گویند طباطبایى، آقاى سید محمد طباطبایى را آقا سید محمد طباطبایى می‌گویند آقاى سید ضیاء‌الدین را هم می‌گویند آقاى سید ضیاء‌الدین طباطبایى بنابراین رأى مطلق طباطبایى مال آقاى میرزا محمد‌صادق است (یک نفر از نمایندگان نیست- این طور) با دلیل بگویید بى‌دلیل که نمی‌شود، عرض کنم آن رأى سید محمد طباطبایى را هم که آقایان مناقشه مى‌کنند علیحده گذاشته‌اند، بنابراین بنده تصور می‌کنم که رأى اعلام شده است و روى صحت هم اعلام شده است (صحیح است)

نایب رئیس - اجازه بفرمایید بنده و ظیفه وجدانى و نظامنامه‌اى خودم را عرض کردم بنابراین رأى را اعلام کردم، اگر اجازه می‌فرمایید یک پیشنهادى از آقاى بهبهانى رسیده است قرائت بشود: (صحیح است) پیشنهاد می‌نمایم تنفس داده شود. (همهمه نمایندگان)

سنندجى - آقا باید اول تکلیف رئیس معلوم شود

جمعى از نمایندگان- تکلیف معلوم شده است اعلام هم شد.

سنندجى- نیست این طور

نایب رئیس - بفرمایید توضیح بدهید

بهبهانى- انتخاب رئیس که تمام شد آرا را ببرند بیرون .....

جمعى از نمایندگان - تنفس موضوع ندارد.

بهبهانى - چرا! تنفس هم موضوع دارد برای این که در سایر مواقع هم موقعى که رئیس انتخاب می‌شد تنفس داده می‌شد و بعد از تنفس مجدداً جلسه به ریاست رئیس تشکیل می‌شد و به انتخاب سایر اعضای هیئت رئیسه می‌پرداختند.

سنندجى - هنوز تکلیف انتخاب رئیس معلوم نشده است آرا حاضر است و از نو شماره بشود.

هاشمى - چرا نشده است آقا؟ من علاقه‌اى به عضویت هیئت رئیسه ندارم ولى این که ترتیب کار نیست اگر اعلام رأى فرمودید پس چرا این قدر صحبت می‌شود.

زنگ نایب رئیس

نایب رئیس - آقاى هاشمى بفرمایید چرا بى‌اجازه صحبت مى کنید.

هاشمى - با عصبانیت آخر این که وضع نمى‌شود، چرا ما باید این قدر رعایت نکنیم وقتى هیئت رئیسه اعلام کرد دیگر این حرف‌ها موضوع ندارد، چرا باید این حرف‌ها را بزنند

نایب رئیس - آقاى هاشمى چرا بدون اجازه صحبت می‌کنید من به شما اخطار می‌کنم.

هاشمى - معذرت می‌خواهم

نایب رئیس - آقاى بهبهانى توضیحتان را بدهید.

بهبهانى - عرض کردم بنده معتقدم تنفس داده شود و به طوری که معلوم شد در باب تعیین نواب رئیس و سایر اعضای هیئت رئیسه که باید انتخاب بشوند هنوز تصمیم قطعى گرفته نشده است و اگر بعضى‌ها هم گرفته باشند عده دیگر نگرفته‌اند رئیس هم که تعیین شده است.

سنندجى - نخیر نشده است باید تکلیف این کار معلوم شود.

بهبهانى - و چون انتخاب رئیس به عمل آمده است على‌العجاله تنفس داده شود تا نسبت به بقیه اعضای هیئت رئیسه هم تصمیمى اتخاذ شود و استدعا می‌کنم به پیشنهاد بنده رأى گرفته شود.

مجد ضیایى - اجازه می‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید.

مجد ضیایى - ماده نهم نظامنامه داخلى می‌گوید هیئت رئیسه دائمى تا شش ماه در مشاغل خود باقى است و همه ساله در چهاردهم مهر ماه و چهاردهم فروردین تجدید انتخاب به عمل مى‌آید امروز هم روز چهاردهم فروردین است در موضوع رئیس هم که انتخاب شد نظر هیئت رئیسه قاطع است و اگر دقت بفرمایید هیت رئیسه را هم براى همین کار گذاشته‌اند و اگر یک وقتى مورد نظر شد رأى هیئت رئیسه مورد قبول واقع می‌شود و علاوه بر این در باب نواب رئیس چون بنده منفرد هستم و نظرى هم ندارم به اعتقاد بنده آقایان نواب رئیس سابق با کمال حسن انتظام انجام وظیفه کرده‌اند و بنده معتقدم که خوب است همین امروز بقیه اعضاى هیئت رئیسه انتخاب شوند و همان آقایان نواب رئیسى که سابق بوده‌اند مجدداً انتخاب شوند براى این که تشتتى پیش نیاید و وقت هم تلف نشود.

نایب رئیس - بنابراین باید رأى بگیریم بپیشنهاد آقاى بهبهانى ..

امیر تیمور- رأى گرفتن لزومى ندارد آقا بعد از انتخاب رئیس می‌بایستى خود ایشان مجلس را اداره کنند و بنابراین احتیاج به رأى نیست و باید تنفس داده شود (صحیح است)

نایب رئیس - بسیار خوب، بنابراین تنفس داده می‌شود.

(در این موقع نیم ساعت بعد از ظهر جلسه به عنوان تنفس تعطیل شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر معظمى

 

اخبار مجلس

روز پنجشنبه نهم و یکشنبه دوازدهم فروردین ماه نظر به مسافرت اغلب آقایان نمایندگان مجلس اکثریت حاصل نشده و جلسه علنی مجلس تشکیل نگشت.

 

روز سه‌شنبه چهاردهم قبل از تشکیل جلسه چند فراکسیون برای مشاوره در امر انتخاب ریاست مجلس مدتی منعقد بود و بالأخره از بین چند کاندید مختلف ( غیر از آقای طباطبایی) مقرر شد در خارج از مجلس رأی گرفته شود و هر کدام اکثریت بیش‌تری داشتند سایر کاندیدا‌ها از آرای خود به نفع او صرف‌نظر نمایند و در نتیجه آقای فرخ از طرف آن دسته با اکثریت کاندید شدند و قبل از تشکیل جلسه علنی کاندیدهای ریاست منحصر به آقایان طباطبایی و فرخ گردید .

کمیسیون عرایض و مرخصی‌

کمیسیون عرایض و مرخصی‌ با حضور آقایان نمایندگان زیر:

1 - آقای امام جمعه شیراز                            رئیس

2 - آقای افشار صادقی                               نایب رئیس

3 - آقای حاذقی                                        مخبر

4 - آقای ذکایی                                         منشی

5 - آقای سرتیپ‌زاده                                   عضو

6 - آقای‌ ظفری                                         عضو

در این هفته روزهای شنبه 11 / 1 / 24 و سه‌شنبه 14 / 1 / 24 و پنجشنبه 9 / 1 / 24 تشکیل گشت و مقدار 282 عریضه که از متظلمین ونقاط مختلفه کشور به مجلس رسیده بود مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته هر یک به وزارتخانه‌های مربوطه رجوع شد که با تحقیقات لازمه موجبات احقاق حق و رفع شکایت فراهم شود همچنین مقدار (80)جواب مرجوعات قبل متضمن اعلام نتیجه اقدامات وزارتخانه‌های مربوطه واصل و از دبیرخانه قانونگذاری به متظلمین ابلاغ شده است.

اداره دبیرخانه مجلس شورای ملی

+++

به تاریخ 29/ 12/ 1323 شماره 32

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى

لایحه شماره 35067 دولت مربوط به اصلاح دفاتر اسناد رسمى قبلاً در کمیسیون دادگسترى مطرح و با اصلاحاتى تصویب و گزارش آن به شماره 18 مورخه 9/ 11/ 23 به مجلس تقدیم شده بود پس از طرح در مجلس و وصول پیشنهادات مجدد به کمیسیون ارجاع گردید. کمیسیون دادگسترى با حضور آقاى معاون وزارت دادگسترى در دو جلسه مورد شور و مداقه کامل قرار داده قسمتى از پیشنهادات مورد قبول کمیسیون واقع و بقیه رد شد اینک گزارش ثانوى لایحه مزبور را با اصلاحات و تغییراتى براى طرح در مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد:

ماده 1 - شرایط علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتریاران و تعداد دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در محل به موجب آئین‌نامه‌اى که از طرف وزارت داد گسترى تهیه و به تصویب کمیسیون دادگسترى مجلس شوراى ملى می‌رسد تعیین خواهد شد و وزارت دادگسترى مکلف است که از تاریخ تصویب آئین‌نامه مزبور تا سه ماه در تهران و تا شش ماه در سایر شهرستان‌ها نسبت به صلاحیت علمى و عملى و اخلاقى سردفتران و دفتریاران اسناد رسمى و سردفترداران ازدواج و طلاق کشور تحت نظر شوراى عالى ثبت تجدید نظر نموده کسانى را که واجد صلاحیت نباشند منفصل و از بین واجدین صلاحیت عده لازم را بر حسب تقدم تاریخ تاشتغال انتخاب نماید. در این مورد به خصوص شوراى عالى ثبت تحت نظر وزیر یا معاون وزارت دادگسترى تشکیل و یک نفر از کارمندان قضایى یا ادارى وزارت دادگسترى نیز به انتخاب وزیر دادگسترى به عضویت شوراى مزبور معین خواهد شد رأى اکثریت شوراى عالى قطعى است.

تبصره 1 - سردفتران و دفتریاران واجد شرایط که از لحاظ کاسته شدن از عده دفاتر اسناد رسمى از کار برکنار شوند در صورتی که در آینده وزارت دادگسترى احتیاج به سردفتر یا دفتریار پیدا کند بر سایر داوطلبان حق تقدم خواهند داشت

تبصره 2 - کسانى که داراى دانش‌نامه لیسانس به بالا از دانشکده حقوق یا سیاسى یا دانشکده معقول و منقول هستند یا اجازه اجتهاد از طرف مراجع مسلم تقلید دارند از رسیدگى به صلاحیت علمى معافند.

تبصره 3 - تبصره اول از ماده 4 قانون دفاتر اسناد رسمى مصوب 15 خرداد 1316 از این تاریخ ملغى است.

ماده 2 - هر کاه دو یا چند نفر مشترکا مرتکب هر یک از جرایم دزدى، کلاهبردارى، خیانت در امانت، جعل و کلیه هر نوع جرمى که بالنتیجه ضرر مالى به اشخاص یا دولت وارد آید اعم از این که جرایم مزبور به امور دفاتر اسناد رسمى و ثبت مربوط باشد یا به غیر آن علاوه بر مجازات مقرر در قانون اشخاص نامبرده متضامناً مسئول پرداخت تمام ضرر و زیان مدعیان خصوصى خواهند بود اگر چه منشأ این خسارات حد اکثر سه سال قبل از تصویب این قانون باشد. در مورد این ماده اگر دادگاهى که صلاحیت رسیدگى به اصل جرم را دارد تشخیص دهد که یک یا چند نفر از متهمین به قصد اضرار مدعیان خصوصى معاملاتى کرده‌اند حکم بطلان آن معاملات و جبران خسارات وارده به مدعى خصوصى را خواهد داد اگر چه تاریخ آن معاملات قبل از تصویب این قانون باشد.

تبصره 1 - درجه مسئولیت مالى معاونین جرم را براى جبران خسارت وارد به مدعیان خصوصى دادگاه در ضمن حکم خود تعیین می‌نماید کسانى که براى جبران خسارت وارد متضامناً محکوم شده‌اند می‌توانند نسبت به مقدار مسئولیت خود به یکدیگر رجوع نمایند.

تبصره 2 - در بزه‌هاى مذکور در ماده فوق دادستان می‌تواند مستقلاً اموال متهم را به عنوان تأمین توقیف نماید ولى اگر تا مدت دو ماه از تاریخ توقیف مدعیان خصوصى به توسط دادگاه اموال مزبور را تأمین نکردند دادستان مکلف است از اموال رفع توقیف نماید و در صورتی که مقدار تأمین شده از طرف دادگاه کمتر از میزانی باشد که دادستان توقیف نموده دادستان باید از مازاد نیز رفع توقیف کند.

مخبر کمیسیون قوانین دادگستری - نبوی

 

سؤالات نمایندگان

به قرار اطلاع آقاى محسن بدر از طرف وزارت پیشه و هنر به خرج دولت به بهانه خرید اثاثیه یدکى کارخانه‌هاى قند به آمریکا عازم است. آیا واقعاً کارخانه قند احتیاج به اثاثیه یدکى دارد؟ به فرض این که تهیه آنها در ایران غیر ممکن باشد آیا از همین جا نمی‌توان سفارش داد و حتماً اعزام یک نفر به آمریکا لازم است (با وجود یک هیئت اقتصادى در آمریکا) به فرض لزوم اعزام شخصى به آمریکا براى این کار آیا انتخاب مشارالیه متکى به کدام سابقه یا معلومات مخصوصى است؟ و آیا در وزارت پیشه و هنر مهندس ماشین یا مهندس مکانیک سابقه‌دارى وجود نداشته که این کار به ایشان که ظاهراً در نبات‌شناسى تحصیلاتى دارند واگذار شده است؟

غلامعلى فریور

 

تصویب‌نامه

شماره    23778

29 / 12 / 32

هیئت وزیران در جلسه 28 اسفند ماه 1323 طبق پیشنهاد شماره 29411/ 85873 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارضى به شرح زیر:

1 - از پروانه کسبه و پیشه‌وران صدى 10 مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب.

2 - از برگ‌هاى معاینه پیشه‌وران پنج ریال در ماه.

3 - از کارخانه‌ها اعم از این که موتورى باشند یا نباشند به تناسب قوه اسب هر اسب 5 ریال در ماه کارخانه‌هاى غیر موتورى از نظر تعیین قوه اسب باکارخانه‌هاى موتورى تطبیق خواهد شد.

4 - از بهاى محصولات کوره‌پزى صدى 20

5- از هر دستگاه اتوبوس‌هاى کرایه 500 تا 2500 ریال تاکسی‌هاى کرایه از 300 تا 1500 ریال درشکه 240 ریال درسال از عرابه‌هاى اسبى 120 ریال دوچرخه‌هاى پایى 120 ریال در سال

6 - از کشتار هر رأس بز ده ریال بزغاله و گوسفند 12 ریال گوساله 30 ریال گاومیش وبچه گاومیش 50 ریال خوک یکصد ریال  

7 - از خانه‌هاى مسکونى غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال به بالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال.

8 - اماکن عمومى به ترتیب درجه‌بندى 50 الى 600 ریال در ماه به تشخیص انجمن.

9 - از رادیو و تلفن در سال 240 ریال

10 - از کلیه معاملاتى که در دفاتر رسمى انجام مى‌شود صدى 15 از تمبر الصاقى به اسناد.

11 - اجناس صدورى از هر قبیل به استثنای قالى و گلیم هر عدلى یکریال قالى و گلیم هر عدلى 15 ریال.

12 - جهازات بادى از ده تن تا 20 تن سالیانه پنجاه ریال از 21 تن الى 30 تن سالیانه یکصد ریال از 31 تن تا 75 تن سالیانه 300 ریال از 76 تن تا 100 تن سالیانه 350 ریال از 101 تن به بالا سالیانه پانصد ریال موتور‌سنج دریایى از یک الى پنج تن سالیانه 300 ریال از پنج تن تا ده تن سالیانه 600 ریال از ده تن تا پانزده تن سالیانه یک هزار ریال از 16 تن تا 20 تن سالیانه یک هزار و پانصد ریال از 21 تن تا 25 تن سالیانه دو هزار ریال از 26 تن به بالا سالیانه 2500 ریال به نفع شهردارى بندر‌عباس دریافت و به درآمد شهردارى منظور گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است. نخست وزیر

+++

 مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره چهاردهم

 

 

 بقیه جلسه: 116

 

سه ربع قبل از ظهر روز پنجشنبه شانزدهم فروردین ماه مجلس به ریاست آقای سید محمدصادق طباطبایی تشکیل گردید.

3- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه

رئیس - چون جلسه سابق به عنوان تنفس تعطیل شده بود حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نایب رئیس به انتخاب فردی آقای بهادری جزء نظار بودند و حالا مریض هستند باید یک نفر به قرعه به جای ایشان انتخاب شود.

افتراق به عمل آمده آقای دکتر شفق انتخاب شدند

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس عده حاضر فعلاً هشتاد و هشت نفر هستند.

اخذ و شماره آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد

مهره تفتیشه 95 اوراق رأی 94

فاطمی - یکی اختلاف دارد

رئیس - چون مهره یکی زیاد است اشکالی ندارد.

دشتی - عده حضار چقدر بود؟

رئیس - ابتدا 88 نفر بودند ولی بعداً‌ به تدریج زیاد شد تا 95 نفر

استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به طریق ذیل حاصل شد

آقای ملک مدنی 74 رأی

آقایان دکتر طاهری - امیر تیمور - حاذقی - امینی - دکتر مصدق - نصرةالله اسکندری هر کدام یک رأی ورقه سفید 14

رئیس - آقای ملک مدنی با کثریت 74 رأی از 94 نفر به نیابت ریاست مجلس شورای ملی انتخاب شدند حالا شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس دیگر آقایان فاطمی - ذکایی دکتر شفق تشریف بیاورید برای اخذ آرا

اخذ و شماره و استخراج به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد

مهره تفتیشه 101 اوراق رأی 101

آقای دکتر معظمی 71 رأی - آقای ثقة‌الاسلامی 15 رأی آقای ملایری 3 رأی - آقایان فرخ فولادوند - حاذقی و بابا هر کدام یک رأی

ورقه سفید

رئیس - آقای دکتر معظمی به اکثریت 71 رأی از 101 نفر رأی دهندگان به نیابت ریاست انتخاب شدند آقای ثقةالاسلامی هم 15 رأی داشتند

حاذقی - آقای دکتر معظمی 72 رأی داشتند

هاشمی - مناط استخراج اداره تندنویسی است. (صحیح است) و این طور صورت داده‌اند

رئیس - چند دقیقه تنفس داده می‌شود و بعد از تنفس بقیه انتخابات هیئت رئیسه به عمل خواهد آمد (صحیح است)

در این موقع (مقارن ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید

سؤالات نمایندگان

آقای رئیس مجلس شورای ملی

خواهشمند است به آقای وزیر فرهنگ اطلاع دهید برای جوب سؤال زیرین در مجلس حاضر شوند.

سؤال - در نامه مورخ 12 فروردین که در پاسخ نامه اینجانب ارسال داشته‌اید اعتراف کرده‌اید که انتخاب کفیل فرهنگ سبزوار بر حسب پیشنهاد بعضی از آقایان نمایندگان بود ضمناً در همان نامه مرقوم داشته‌اید (البته دستور لازم به رئیس فرهنگ جدید داده خواهد شد که مفاد بخشنامه‌های ارسالی را که بر طبق قانون صادر شده است به موقع اجرا گذاشته و از ورود سیاست در مدرسه جلوگیری نمایند.)

1-‌ جواب دهید کدام یک از نمایندگان، کفیل فرهنگ سبزوار بر شما تحمیل کرده و شما که مدعی هستید باید فرهنگ مستقل و بر کنار از اعتراض سیاسی باشد چگونه زیر بار تحمیلات سیاسی نمایندگان می‌روید و حتی از اعضای کارگزینی خود وزارت فرهنگ در این‌ گونه موارد کسب اطلاعات نمی‌کنید.

2- پاسخ دهید بخشنامه‌های شما بر طبق کدام یک از مواد قانون است و آیا قانون اساسی که حق شرکت در اجتماعات را به تمام افراد اعطا کرده است نقض شده است؟

پروین گنابادی

+++

آقای رئیس مجلس شورای ملی

خواهشمند است با آقای وزیر دادگستری اطلاع دهید هرچه زودتر برای جواب سؤال زیرین در مجلس حاضر شوند.

سؤال - با این که طبق اصل 79 متمم قانون اساسی «مرجع رسیدگی به تقصیرات سیاسیه و مطبوعات باید با حضور هیئت منصفه به عمل آید» معذلک همه روزه در جراید دیده می‌شود که عده‌ای از مدیران جراید را در دادگاه جنحه بدون حضور هیئت منصفه برای محاکم دعوت می‌کنند و این عمل محاکم و قوه قضاییه بر خلاف اصل 79 قانون اساسی می‌باشد.

پروین گنابادی

آقای رئیس مجلس شورای اسلامی

خواهشمند است به آقای وزیر کشور اطلاع دهید برای جواب سؤال زیرین در مجلس حضور یابند

با این که انتخابات انجمن شهرداری سبزوار بر طبق اصول صحیح به عمل آمده و 6 نفر که اکثریت داشته‌اند صلاحیت آنان را فرماندار محل هم تصدیق کرده است مع‌الذالک وزارت کشور اشخاص دیگری را که دارای اکثریت نبوده‌اند به جای شش نفر اول بر مردم تحمیل کرده است برای دادن توضیحات هر چه زودتر در مجلس حاضر شوید.

پروین گنابادی

ریاست محترم مجلس شورای ملی

استدعا دارم به جناب آقای وزیر دارایی اطلاع داده شود برای پاسخ سؤال در مجلس شورای ملی مطابق ماده 54 حاضر شده توضیحات لازمه را بیان فرمایند

به اتحاد کاملی که فیمابین دول معظم متحده و کشور ما موجود است و امروز جنگ دارد به نفع متفقین دلیر ما خاتمه پیدا می‌کند در پیمان منعقده فیمابین در بند 2 از فصل چهارم به این عبارت تصریح شده که عیناً ذکر می‌شود.

بعد از اعتبار یافتن این پیمان یک یا چند قرارداد راجع به تعهدات مالی که دول متحده نسبت به مقررات این فصل و فقره (ب - ج - د) در بند دوم فصل سوم بر عهده خواهند داشت در اموری از قبیل خریدهای محلی و اجاره ابنیه و تأسیسات صنعتی و به کار گرفتن کارگران و مخارج و حمل و نقل و امثال آن فیمابین منعقد خواهد شد همین طور در فصل هفتم در تأیید و تصریح مساعدت و ابراز صمیمیت و همکاری در مقابل زحمات و خسارات طاقت فرسای مواقع جنگ که کشور ما برای پیروزی نهایی دول متفق هم پیمان متحمل شده‌اند فصل هفتم عیناً درج می‌شود.

فصل 7 - دول متحده مشترکاً متعهد می‌شوند که بهترین مساعی خود را به کار برند که حساب اقتصادی ملت ایران را در مقابل تضییقات و اشکالاتی که در نتیجه جنگ حاضر پیش می‌آید محفوظ بدارند پس از این که این پیمان اعتبار یافت برای بهترین وجه عمل کردن به این تعهد مابین دولت ایران و دول متحده مذاکرات شروع خواهد شد الی آخر.

در مقابل این مواد مصرحه که باید آقای وزیر دارایی ناظر اجرای آن باشند و ملت ایران و دول متحده ما در اجرای آن با نهایت احترام علاقه‌مند هستند و در این چند سال برای پیروزی نهایی به مقررات این فصول عمل شده آقای وزیر دارایی و دولت توضیحات لازمه را بدهند قراردادی که معین شده کرایه محمولات هنگفت با راه‌آهن حمل و نقل شده به روی چه ترتیب و اصل دریافت می‌شود؟ هزینه آن چه مبلغ است؟ چون یکی از وظایف مجلس و نمایندگان مجلس نظارت در دخل و خرج کشور است و اغلب از طرف ملت در این بابت توضیحات خواسته می‌شود طرز وصول آن و اجرای قرارداد مالی که بچه ترتیب عمل می‌شود و به روی چه ماخذی کرایه محصولات تا این تاریخ گرفته می‌شود و بر روی چه مأخذی کرایه محصولات تا این تاریخ گرفته می‌شود بیان فرمایند از قرار در این قسمت مینوت هم به امضای طرفین رسیده است توضیحات کافیه بفرمایید.

مجید ضیایی

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 526           14/1/23

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 11 فروردین ماه 1324 طبق پیشنهاد شماره 30194/88115 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر

1- از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران از صدی ده الی بیست مال‌الاجاره کسب و حرفه

2- کارخانه‌ها به تناسب قوه اسب و کارکرد مربوطه از 100 الی 350 ریال در ماه

3- اتومبیل‌های سواری 6 نفری در ماه از 150 الی 200 ریال

4- از اتومبیل‌های باری در ماه از 100 الی 500 ریال

5- از اتوبوس در ماه از 150 الی 350 ریال

6- از عرابه اسبی در ماه از 5 الی 25 ریال

7- از عرابه‌های الاغی در ماه از 5 الی 15 ریال

8- از عرابه‌های گاوی در ماه از 5 ای 25 ریال

9- از حیواناتی که در حوزه شهرداری کشتار می‌شود به شرح زیر:

الف - از بز            رأسی 10 ریال

ب - از بزغاله         رأسی 12 ریال

ج - از گوساله       رأسی 12 ریال

د - از بره             رأسی 15 ریال

هـ - از گاو            رأسی 25 ریال

و - از گوساله        رأسی 30 ریال

ز - از گاومیش و بچه گاومیش            رأسی 50 ریال

10- از رادیو و تلفن در ماه از 50 الی 150 ریال

11- از کارخانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال به بالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال

12- اماکن عمومی به ترتیب درجه‌بندی 50 الی 600 ریال در ماه به تشخیص انجمن

13- تمبر محاضر رسمی از صدی ده به صدی پانزده ترقی داده شود.

به نفع شهرداری گنبد کاوس وصول می‌شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

شماره 528        14/1/23

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه اسفند ماه 1323 طبق پیشنهاد شماره 29411/85873 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1- از بهای بلیط‌های ورودی به تئاترها و تماشاخانه‌ها و هر گونه ضیافت منجمله مجالس رقص رستوران‌ها و غیره صدی 15 از بهای بلیط‌های سینما صدی 20.

2- از کارخانه‌های موتوری به تناسب از هر قوه اسب پنج ریال در ماده

3- از آسیاب‌هایی که در حوزه شهر هستند به درجه اهمیت آسیاب از 40 الی 80 ریال در ماه

4- از وسایط مسافربری به شرح زیر

الف - اتوبوس ماهیانه          100 ریال

ب - اتوبوس کوچک ماهیانه    70 ریال

ج - تاکسی شش نفری       60 ریال

د - تاکسی پنج نفری          50 ریال

هـ - درشکه                      20 ریال

و - ارابه دستی                 20 ریال

ز - دوچرخه پایی                5 ریال

5- از برگ‌های معاینه پیشه‌وران در ماه 5 ریال

6- از پروانه‌های کسبه و پیشه‌وران صدی 20 مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب

7- از خانه‌های مسکونی غیر اجاره شهر به تناسب قیمت از هر ده هزار ریال به بالا هر ده هزار ریال ده ریال در سال

8- اماکن عمومی به ترتیب درجه‌بندی 50 الی 600 ریال در ماه به تشخیص انجمن

9- از حیواناتی که در حوزه شهرداری کشتار می‌شود به شرح زیر:

الف - از بز            رأسی 10 ریال

ب - از بزغاله         رأسی 12 ریال

ج - از گوسفند       رأسی 12 ریال

د - از بره             رأسی 15 ریال

هـ - از گاه            رأسی 25 ریال

و - از گوساله        رأسی 30 ریال

ز - از گاومیش و بچه گاومیش            رأسی 50 ریال

ح - از خوک           رأسی 100 ریال

10- از هر دستگاه تلفن در ماه 10 ریال

11- از رادیو در ماه 20 ریال

12- از معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود از قیمت تمبر صدی 25

به نفع شهرداری ساری وصول شود

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

شماره 530         14/1/23

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 28 اسفند ماه 1323 طبق پیشنهاد شماره 30194/88115 وزارت کشور تصویب نمودند از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1- از برگ‌های معاینه پیشه‌وران در هر ماه 5 ریال.

+++

2- از بهای محصولات کوره‌پزی صدی 20

3- از کشتار هر رأس بز 10 ریال بزغاله و گوسفند 12 ریال بره 15 ریال گاو 25 ریال گوساله 30 ریال گاومیش و بچه گاومیش 50 ریال

4- از هر دستگاه رادیو و تلفن ماهیانه 20 ریال

5- از کلیه معاملاتی که در دفاتر رسمی انجام می‌شود صدی پانزده از تمبر الصاقی باشند.

6- از پروانه کسبه و پیشه‌وران صدی 10 مال‌الاجاره ماهیانه محل کسب

بنفع شهرداری نی‌ریز دریات و به درآمد شهرداری منظور گردید.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

نخست وزیر

شماره 190        8/1/1324

وزارت دارایی

تصمیمات راجع پایان‌نامه‌های دکتر میلیسپو

هیئت وزیران در جلسه هجدهم بهمن ماه 23 قسمتی از آئین‌نامه‌های دکتر میلسیو رئیس سابق کل دارایی را که مطابق تصویب‌نامه مورخ 9 بهمن 1323 جز سازمان اقتصادی دولت گردیده مورد بررسی قرار داده و طبق اختیاراتی که به موجب قانون الفا اختیارات اقتصادی مصوب 18 دی 23 به هیئت دولت داده شده تصمیمات زیر را نسبت به آیین نامه‌های مزبور اتخاذ نمودند

1- آئین‌نامه‌های زیر

آئین‌نامه شماره 34/122 - 9/11/23 و 133/2 مربوط ببخش 19/11/23 و 145/12 - 17/3/23 و 155/43 - 15/4/23 و 167/1 12/5/23 و 168/15 - 15/5/23 و 170/7 15/5/23 و 180/3 - 8/7/23 و 184/13 - 9/7/22 و ده شش 4/3 - 15/8/23 به قوت خود باقی خواهد بود.

2- آئین‌نامه‌های زیر به ترتیبی که ذیلاً‌ نوشته می‌شود اصلاح گردیده و از تاریخ صدور این تصویب‌نامه به اصلاحات مزبور مورد عمل و اجرا خواهد بود

ماده 1 آئین‌نامه شماره 3 تثبیت قیمت‌ها 1 و 3 و 22 به طریق ذیل اصلاح می‌شود

(نیازمندی‌های هر یک از دول خارجی که باید به وسیله خریدهای داخلی در ایران تأمین شود هر شش ماه یک مرتبه طبق قراردادی بین نمایندگان دولت مربوطه خارجی یا مقام کشوری یا نظامی خارجی و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر و سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید و برای هر شهرستان جواز صادر خواهد شد)

ماده 2-3-4 آئین‌نامه حذف می‌شود

ماده 1 و بند الف آئین‌نامه شماره 8/329/22 به قوت خود باقی و بند ب آن به طریق ذیل اصلاح می‌شود.

«به سازمان اقتصادی دولت»

ماده 12 به طریق ذیل اصلاح می‌شود

ماده 2- از این به بعد هیچ اتومبیل سواری یا باری جز اتومبیل متعلق به ارتش متفقین و در حدود مقررات محرکی اتومبیل‌های هیئت‌های سیاسی و قونسولی خارجی و ترانزیتی اجازه خروج از ایران نخواهند داشت مگر این که از سازمان اقتصادی دولت پروانه مخصوص برای این منظور تحصیل نماید.

ماده 13 عیناً‌ ابقا ولی شماره آن از 13 به 3 تبدیل می‌شود و سایر مواد آئین‌نامه فوق ملغی می‌گردد.

ماده 7 آئین‌نامه شماره 13 - 20/4/22 آئین‌نامه تثبیت قمیت‌ها به طریق ذیل اصلاح می‌شود

ماده 7- اجرای آئین‌نامه فوق با سازمان اقتصادی دولت می‌باشد

بقیه مواد آن به قو خود باقی است

مواد 1-2-3-4-5-6-10-11-12 آئین‌نامه شماره 14-2 و 22 تثبیت قیمت‌ها و بقیه مواد آن به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

ماده 7- (ماده 1- به موجب این آئین‌نامه گندم و جو اجناس انحصاری دولت اعلام می‌گردد و در آتیه در صورتی که ضرورت ایجاب نماید مواد دیگر خوارباری را نیز دولت می‌تواند به خود انحصار دهد و فروش غلات نامبرده به جز سازمان اقتصادی دولت ممنوع است مگر با اجازه به سازمان مزبور.

حمل و نقل و انتقالات غلات در داخله ایران جز با اجازه سازمان اقتصادی دولت ممنوع است غلاتی که با اجازه سازمان اقتصادی دولت ممنوع است غلاتی که احتکار شده یا بدون اجازه در بازار آزاد به فروش رسیده بلاعوض ضبط خواهد شد.

صدور غلات به خارج کشور ممنوع است مگر با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت وزیران

هر قرارداد با جواز جهت خرید یا حمل و نقل غله در ایران به وسیله نمایندگان ارتش‌های خارجی یا سایر مقامات خارجی باید پیشنهاد سازمان اقتصادی و به تصویب هیئت وزیران برسد.

ماده 8- (ماده 2- سازمان اقتصادی دولت می‌تواند گندم و جو وارد به اشخاص و به مؤسسات بفروشد و یا به آنها اجازه خرید بدهد.

ماده 9- (ماده 3- سازمان اقتصادی می‌تواند همه ساله با توجه به وضعیت محصول آن سال مقررات لازمه را برای جمع‌آوری غله در حدود اختیارات مصرحه در مواد فوق تنظیم و برای اطلاع عموم اعلام نماید.

مواد 2-3-4-5 آئین‌نامه شماره 20-26 و 6 و 322 تثبیت قیمت‌ها الغا می‌شود و ماده 1 آن به ترتیب ذیل اصلاح می‌گردد.

ماده 1- (ماده واحده - به منظور تسهیل امر حمل و نقل اجناس متعلقه به بازرگانان به وسیله راه‌آهن تقسیم و تخصیص واگن‌های راه‌آهن برای حمل اجناس غیرنظامی به عهده سازمان اقتصادی دولت محول می‌گردد که مقررات لازمه را تنظیم و پس از تصویب شورای عالی آن سازمان به موقع اجرا گذارده و به تدریجی که در وضعیت باربری کشور تسهیلاتی فراهم گردد سازمان اقتصادی دولت مداخلات خود را تقلیل داده یا مرتفع خواهد ساخت.

ماده 2-3-4-5-6-8-9 آئین‌نامه تثبیت قیمت‌ها شماره 116 و 32-10 و 11 و 322 ملغی می‌شود سایر موارد آن به طریق ذیل اصلاح می‌گردد.

ماده 1- (ماده 1 بها و سهمیه مقدار جیره‌بندی کلی اجناس انحصاری و تحت کنترل که در داخل کشور تهیه و فروخته می‌شود و پیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران تعیین می‌گردد.

ماده 7- (ماده 2- بهای کالایی که از طرف سازمان اقتصادی دولت در کشورهای خارجی خریداری و یا به آن کشورها صادر می‌گردد و یا از مقامات خارجی در ایران خریداری یا به آن مقامات فروخته می‌شود توسط هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت تعیین خواهد گردید.)

ماده 7- به آئین‌نامه د 2 و 2-12 و 7 و 322 حسابداری و ممیزی به شرح زیر اضافه می‌شود.

ماده 7- این آئین‌نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که طبق تصویب‌نامه مورخه 9 بهمن 1323 تأسیس شد نمی‌باشد. سازمان مزبور به صورت بازرگانی اداره شده و دارایی خود را مستقلاً ادره نموده و دارای حساب مستقل مخصوص بخ خود خواهد بود.

مواد 24 و 25 به شرح زیر به آئین‌نامه شماره 35-6 و 5 و 2 و 323 اضافه می‌شود.

ماده 24- وظایفی که در این آئین‌نامه به عهده قسمت غله و نان و رئیس کل دارایی محول شده به سازمان اقتصادی دولت منتقل می‌شود.

ماده 2 این آئین‌نامه برای محصول سال 1323 به قوت خود باقی و در سال‌های بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و سازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود که در اول سال محصول 1324 و سال‌های بعد مفاد آن را با رعایت مقتضیات روز و با تصویب هیئت وزیران اصلاح نماید.

ماده 9 به آئین‌نامه شماره 165 و 10-8 و 5 و 23 اضافه می‌شود به شرح زیر.

ماده 9- این آئین‌نامه برای محصول سال 1323 ابقا و در سال‌های بعد نیز قابل اجرا خواهد بود و به سازمان اقتصادی دولت اختیار داده می‌شود در اول سال محصول 1324 و سال‌های بعد مفاد آن را با رعایت مقتضیات روز اصلاح نماید.

ماده 14- به آئین‌نامه شماره 172 و 11-1 و 6 و 23 اضافه می‌شود به شرح زیر

ماده 14- این آئین‌نامه تا موقع محصول سال 324 ابقا می‌شود وظایفی که برای قسمت غله و نان معین شده به عهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود.

ماده 9- به آئین‌نامه شماره 179/4 - 8/7/23 به شرح زیر اضافه می‌شود.

ماده 9- این آئین‌نامه نسبت به محصول چای داخلی سال 1323 و سهمیه چای و دارایی سال 1944 عیناً قابل اجرا است نسبت سهمیه چای وارداتی سال 1944 عیناً قابل اجرا است نسبت به سهمیه چای وارداتی سال 1945 و محصول داخلی سال 1324 و سال‌های بعد سازمان اقتصادی دولت با توجه بیقتضیات وقت اصلاحات لازمه را به عمل خواهد آورد.

آئین‌نامه شماره 182 و 19-8 و 7 و 23 به شرح زیر اصلاح می‌شود.

از ماده اول جمله ذیل «و تحت نظارت رئیس کل دارایی قلمداد» حذف می‌شود و به جای آن جمله ذیل:

«و تحت نظارت سازمان اقتصادی دولت» گذارده می‌شود.

و مواد 3 و 4 و 5 به آن اضافه می‌شود به شرح زیر:

ماده 3- تعیین تکلیف کالاهای انحصاری فوق که بدون پروانه ورود صادر از قسمت‌های اقتصادی وزارت دارایی وارد و در گمرکات موجود و یا وارد شود و یا بعداً بدون اجازه و توافق سازمان اقتصادی دولت وارد ایران می‌شود به عهده سازمان اقتصادی دولت خواهد بود که نسبت به آنها می‌تواند یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نماید.

1- آنها را به مأخذ مطابق بهایی که برای عین آن کالاها یا مشابه آنها که به حساب خود از کشور تهیه کنند خریداری کرده یا ممکن بود خریداری نماید یا منظور داشتن سود عادلانه خریداری کند.

2- بدون قید و شرط یا با شرایط معینی و یا در مقابل دریافت وجهی که میزان آن را هیئت مدیره سازمان اقتصادی معین می‌کند از وارد کننده اخذ و کالاها را مرخص نماید.

ماده 4- در هر موقع که مقتضی باشد با پیشنهاد سازمان اقتصادی و تصویب هیئت دولت پاره از اجناس را که در این آئین‌نامه به انحصار دولت در آمده می‌توان به طور دائم با موقت از انحصار دولت خارج نمود و یا به مؤسسات دیگر دولت که جز سازمان

+++

اقتصادی نیست منتقل کرد همچنین می‌توان کالاهای دیگری را به انحصار دولت در آورد و تصدی آن را به سازمان اقتصادی دولت محول نمود.

ماده 5- اداره کل گمرک نسبت به کالاهای انحصاری که انحصار آن به سازما اقتصادی دولت واگذار شده بدون اجازه سازمان مزبور اجازه ترخیص نخواهد داد.

آئین‌نامه شماره 189/17 - 7/8/23 ابقا و به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

جلمه ذیل - (و برای حمل کالاهای معینی خصوصاً‌ کالاهای انحصاری دولت حق تقدم قائل شود) به آخر ماده 2 اضافه می‌شود.

جمله ذیل - (با موافقت وزارت دارایی) از ماده 5 حذف و به جای آن این جمله (طبق دستور سازمان اقتصادی دولت) گذارده می‌شود.

ماده 1 آئین‌نامه د 1 و 1ش1 - 10/9/22 به ترتیب زیر اصلاح می‌شود.

ماده واحد 5 - حق صدور برنج به خارجه در انحصار دولت است نظر به مقتضیات روز صدور برنج را مستقیماً‌ عهده‌دار و یا با شرایط معینی برای محصول هر سال صدور آن را آزاد می‌نماید مقررات لازم به پیشنهاد سازمان اقتصادی دولت و تصویب هیئت وزیران توسط سازمان مزبور اجرا می‌شود.

سایر مواد آئین‌نامه فوق حذف می‌شود.

3- آئین‌نامه‌های زیر

د1 ش1- 20/6/22 - د 2 - 24/6/22 د 4 ش 3 آئین‌نامه عمومی 14/3/23 د 4 ش 1 5/4/22 - هـ د هـ - 20/5/22 - آئین‌نامه عمومی شماره د 12 - 14/10/22 - 112 - 5/11/22 13/115 - 9/11/22 - 127/15 - 14/1/23 128/16 - 17/1/23

134/ 8 - 28/1/23/139/17 - 25/2/23 و 146/18 - 17/3/23/18/20 - 5/7/22 و 187/21 - 20/7/23 و د 6 و 4/11 7/22 و د7 و 7-12/9/22 و د 2 و 2-12/7/12/7/22 و د 4-21/10/22 و د 2 و 2 ش 2-8 و 10/22

از تاریخ صدور این تصویب‌نامه شامل سازمان اقتصادی دولت و ادارات تابعه آن که مستقلاً‌ به طرز بازرگانی اداره می‌شود نخواهد بود.

4- آئین‌نامه‌های زیر:

د 1 ش1 و 4/7/22 - 153/42 - 7/4/23 156/44 - 17/4/23 - 157/13 - 17/4/23 158/17 - 19/4/23 - 161/14 - 22/4/22 166/20 - 11/5/23 - 183/2 - 19/7/23 - 185/21 - 12/7/21 و د 1 و 1-12/8/22 و د 4 ش 3-4/22 و د 3 ش 2-22/1/22 و آئین‌نامه عمومی 158/17 - 19/4/23 و 4 مربوط به تثبیت قیمت‌ها شماره 15 - 10/5/22 و شماره 18 تثبیت قیمت‌ها 10/6/22 و 21 تثبیت قیمت‌ها 20/7/22 و 26 تثبیت قیمت‌ها - 15/8/22 و 28 تثبیت قیمت‌ها 20/9/22 و 31/110 تثبیت قیمت‌ها 4/11/22/118/16 - 10/11/22 و 35/124 - 29/11/22 تثبیت قیمت‌ها ملغی می‌شود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است:

م - 624                  نخست وزیر

شماره 23204                       15/1/24

تصمیم قانونی

وزارت امور خارجه

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای بیات نخست وزیر که بعد از اعلام اعلان جنگ با دولت ژاپن که در جلسه دهم اسفند ماه 1323 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

تصمیم قانونی دایر به ابراز رأی اعتماد به کابینه آقای بیات نخست وزیر.

مجلس شورای ملی در جلسه دهم اسفند ماه 323 به کابینه آقای بیات نخست وزیر با کثریت 91 رأی از 94 نفر عده حاضر رأی داده است.

این تصمیم در جلسه دهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.

رئیس مجلس شورای ملی

سید محمدصادق طباطبایی

اصل تصمیم قانونی در دفتر نخست وزیر است

نخست وزیر

 

انتصابات و احکام

آقای محمدعلی آق‌اولی از تاریخ صدور این حکم به سمت بازرس ویژه سازمان اقتصادی دولت منصوب می‌شوید. رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت - فروهر

آقای عبدالباقی شعاعی به موجب این حکم به ریاست اداره تمرکز حساب‌ها منصوب می‌شوید.

رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی دولت - فروهر

+++

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی ، دوره 14

 

 

بقیه جلسه: 116

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز شنبه 18 فروردین ماه 1324

 

فهرست مطالب:

4- تقدیم لایحه اجازه فروش خالصه‌جات از طرف آقای وزیر دارایی

5- انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه

6-موقع و دستور جلسه بعد

 

نیم ساعت قبل از ظهر روز شنبه 18 فروردین 1324 مجلس به ریاست آقای ملک مدنی نایب رئیس تشکیل گردید صورت مجلس جلسه قبل به وسیله آقای (طوسی) منشی شروع به قرائت گردید.

بعضی از نمایندگان- تنفس بود قرائت صورت مجلس لازم نیست.

نایب رئیس- اگر نظر آقایان این است که تنفس بوده صورت جلسه را نمی‌خوانیم (صحیح است)

4- تقدیم لایحه اجازه فروش خالصه‌جات از طرف آقای وزیر دارایی

نایب رئیس- آقای وزیر دارایی یک لایحه دارند اجازه می فرمایید تقدیم مجلس کنند آن وقت شروع می‌کنیم به انتخاب منشی‌ها و کارپردازی‌ها

وزیر دارایی (آقای اردلان)- لایحه‌ای است راجع به فروش خالصه‌‌جات به طور کلی با در نظر گرفتن این که یک مزایایی نسبت به کشاورزانی که در آن دهات و مزارع ساکن هستند و مشغول زراعت هستند و همچنین مزایایی برای کارمندان دولت که بخواهند مشغول به زراعت بشوند و خاتمه بدهند به خدمت خودشان برای این منظور و تسهیلاتی که در طرز پرداخت در نظر گرفته شده تهیه شده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌شود.

دکتر کشاورز- اینجا اسم زارعین را بیخود بدنام گردید.

نایب رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

5- بقیه انتخاب اعضاء هیئت رئیسه

نایب رئیس- شروع می کنیم به انتخاب چهار نفر منشی به انتخاب جمعی آقایان نظار تشریف بیاورند.

بعضی از نمایندگان- آقایان فاطمی غایب هستند.

نایب رئیس- یک نفر به جای آقای فاطمی با قرعه انتخاب می‌شود.

قبادیان- اجازه می‌فرمایید.

نایب رئیس- اعلام رأی شد نمی‌شود مذاکره کرد.

قبادیان- عرض بنده هم راجع به همین موضوع است.

نایب رئیس- بفرمایید.

قبادیان- چون بعضی از آقایان بنده را برای کارپردازی در نظر گرفته‌اند بنده می‌خواستم عرض کنم کاندید نیستم و رأی خودشان را خراب نکنند که بنده حاضر نیستم.

(اقتراع جهت تعیین یک نفر برای نظارت در استخراج آراء به عمل آمده آقای دکتر کشاورز معین شدند)

دکتر کشاورز- چون بنده را در تلگرافخانه برای تلگراف حضوری خواسته‌اند به این جهت بنده معذورم فقط رأی می‌دهم و مرخص می‌شوم که به اتفاق آقای رئیس برای تلگراف حضوری باید برویم.

نایب رئیس- بسیار خوب پس یک نفر دیگر معین می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده آقای اردلان معین شدند)

نایب رئیس- عده حاضر 96 نفر بود و نفر دیگر آقای تهرانی و آقای عامری بعد اضافه شدند شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشی به انتخاب جمعی (اخذ و شماره آراء و مهره‌های تفتیشیه به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 98 عده آراء 98

آقای صادقی 56 رأی. آقای هاشمی 50 رأی- آقای طوسی 49 رأی ، آقای جواد معسودی 47 رأی آقای ذوالفقاری 47 رأی آقای صمصام 39 رأی آقای شهاب فردوسی 39 رأی آقای فولادوند 20 رأی آقای حاذقی 19 رأی

آقایان: فیروزآبادی - دشتی - کاظمی- محیط امینی - نبوی - صدر قاضی - سرتیپ‌زاده - ذکایی - هر یک یک رأی

نایب رئیس- عده حاضر 98 نفر آقای صادقی 56 آقای هاشمی 50 آقای طوسی 49 آقای جواد مسعودی 47 آقای ذوالفقاری 47

+++

آقای صمصام 39 آقای شهاب فردوسی 29 رأی داشتند بنابراین دو نفر از آقایان آقای صادقی و آقای هاشمی انتخاب شدند و برای انتخاب دو نفر دیگر تجدید رأی می‌شود.

آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ آرا به عمل آمده و مهره‌های تفتیشیه و اوراق رأی شماره شده و پس از استخراج نتیجه بدین قرار بود)

مهره تفتیشیه 99 اوراق رأی 99

آقای طوسی 43 رأی آقای جواد مسعودی 41 رأی آقای ذوالفقاری 32 رأی آقای شهاب فردوسی 31 رأی آقای صمصام 17 رأی آقای حاذقی 11 رأی آقای فولادوند 4 رأی.

آقایان ملایری و امام جمعه هر کدام دو رأی

آقایان هاشمی - فیروزآبادی - مؤید ثابتی - صدر قاضی - تربیتی - دکتر طاهری و نبوی هر یک یک رأی.

نایب رئیس - آقای طوسی 43 رأی - آقای جواد مسعودی 41 رأی - آقای ذوالفقاری 32 رأی آقای شهاب 31 رأی آقای صمصام 17 رأی آقای حاذقی 11 رأی داشتند بنابراین هیچ کدام از آقایان حائز اکثریت نیستند برای مرتبه سوم اخذ آرا نسبت به دو نفر منشی می‌شود و این دفعه اکثریت نسبی است.

(اخذ رأی به عمل آمده و پس از استخراج نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

مهره تفتیشیه 91 اوراق رأی 91

آقای جواد مسعودی 44 رأی آقای طوسی 37 رأی آقای ذوالفقاری 35 رأی آقای شهاب فردوسی 28 رأی آقای صمصام 10 رأی آقای حاذقی 6 رأی آقای ملایری 3 رأی.

آقایان: فولادوند - یمین اسفندیاری - کاظمی - صدقاضی - تولیت هر کدام یک رأی

نایب رئیس - آقای جواد مسعودی 44 رأی آقای طوسی 37 رأی آقای ذوالفقاری 35 رأی آقای شهاب 33 بنابراین آقای جواد مسعودی و آقای طوسی به اکثریت نسبی انتخاب شدند. آقای معدل:

معدل - بنده خواستم خدمت اقایان عرض کنم روی همان اصل و نظریه که در خارج هم بنده صحبت کرده بودم در باب انتخاب هیئت رئیسه که همان اشخاص انتخاب بشوند حالا هم راجع به مباشرین آقایان موافقت بفرمایید همان مباشرین دوره قبل انتخاب بشوند دلایلی هم که دارم عرض می‌کنم آقای مرآت اسفندیاری

ایرج اسکندری - آقا این جا جلسه پر پا کاند نیست.

دکتر کشاورز - آقا معمول نیست که در موقع رأی صحبت بشود تبلیغ که نباید کرد در مجلس:

معدل - هنوز که اعلام رأی نشده است و بنده عقیده‌ام این است که همان مباشرینی که داریم بنویسیم و از تشتت جلوگیری کنیم و حتی‌المقدور کاری بکنیم که وقت‌مان تلفن  نشود اگر آقایان موافقت بفرمایند همان سه نفری که بودند و اشکال و اختلافی هم نبوده انتخاب بشوند به نظر بنده بهتر است.

نایب رئیس - هنوز اعلام رأی نشده است و بعد از انتخاب منشی‌ها آقای طوسی تشریف بیاورید بالا. آقای هاشمی.

هاشمی - می‌خواستم از عموم آقایان محترم از طرف خود و سایر دبیران مجلس اظهار تشکر کنم (جمال امامی - آنهایی که رأی داده‌اند) بنده به آنهایی که رأی داده‌اند و آنهایی که رأی نداده‌اند شاید به طور تساوی در انجام وظیفه علاقه دارم و خدمتگذار هستم (صحیح است) گزارش مختصری که نسبت به محوطه مجلس دارم این است که البته مرکز کارپردازی سمت قلب را نسبت به مجلس و تمام ادارات مجلس دارد در خود مجلس یک اقداماتی در شش ماه گذشته شد نسبت به یک امری که البته وجود یک کارپرداز بسیار دقیق و متوجه به امور جزئی و انتخاب چنین اشخاصی کمال ضرورت را برای مجلس دارد (صحیح است) بنده عرض نمی‌کنم که کی باشد و کی نباشد آقایان مختارند در رأی خودشان بنده در این جا فقط خواستم حفظ الغیب یک نفر رفیقی که غایب است بکنم و آن هم آقای مرآت اسفندیاری است چون کارپردازی یک امری است که باید روزی سه چهار ساعت منظماً‌ کار کرد تا کارهای مجلس انجام بشود آقای مرآت اسفندیاری گذشته از این که پانزده شانزده سال در این امر سابقه دارند نسبت به انجام وظایف خود هم کوتاهی نمی‌کردند اخلاقاً عرض کردم (مجد ضیایی - آقای افخمی هم همین طور) و البته آقایان همه‌شان خوب هستند همه‌شان انجام وظیفه کرده‌اند آقای افخمی و آقای نجومی همه‌شان خوبند ولی چون آقای مرآت غایب هستند خواستم عرض کنم.

نایب رئیس - بنابراین شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 88 اوراق رأی 88

آقای نجومی 44 رأی آقای مظفرزاده 35 رأی آقای حشمتی 35 رأی آقای مرآت 32 رأی آقای افشار صادقی 24 رأی آقای نبوی 25 رأی آقای خلعت‌بری 14 رأی آقای افخمی 7 رأی آقای قبادی 2 رأی.

آقایان فرخ - دشتی - مخبرفرهمند - فرمندگیو - صدرقاضی - فرهودی - ذکایی - فولادوند - ملایری - کیخسروشاهرخ - وکیل ارامنه - وکیل کلیمی‌ها هر کدام یک رأی.

ورقه سفید 2

نایب رئیس - مهره تفتیشیه 88 اوراق رأی 88.

آقای نجومی 44 رأی آقای مظفرزاده 35 رأی آقای حشمتی 35 رأی آقای مرآت 32 رأی آقای افشار صادقی 24 رأی آقای نبوی 25 رأی بنابراین هیچ کدام اکثریت پیدا نکردند.

یکی از نمایندگان -اکثریت هم نیست.

دکتر اعتبار - تا کی برای انتخاب هیئت رئیسه باید مجلس را معطل کرد.

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه هم فردا (روز یکشنبه) دستور انتخاب کارپرداز‌ها (صحیح است)

(مجلس یک ساعت و بیست و پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شورای ملی - ملک‌مدنی

شماره 8217/382 - 44/5538      

لایحه تقدیمی دولت راجع به فروش خالص‌جات

مجلس شورای ملی

چون مدت اعتبار قانون فروش خالص‌جات مصوب هفدهم دی‌ماه 1312 مقتضی گردیده به منظور عمران و آبادی کشور و تقویت و تشویق زارعین به امور کشاورزی و همچنین برای تصفیه امور ایلات و عشایر و ترضیه خاطر کسانی که اراضی و املاک آنها در سنوات اخیر مورد تصرف دولت واقع شده لایحه زیر که مشتمل بر 19 ماده است تقدیم و تصویب آن مورد استدعا است:

ماده 1- وزارت دارایی مجاز است کلیه املاک و اراضی دایر و بایر خالصه دولتی را ام از عرصه و اعیانی به استثنای آن چه که نگاهداری آنها از لحاظ سیاست محلی مفید و یا برای مؤسسات دولتی مورد احتیاج می‌باشد طبق مقررات این قانون بین رعایا و یا افراد ایلام محلی هر ملک به فروش رسانیده و یا واگذار و یا مبادله و تعویض نماید.

ماده 2- وزارت دارایی مجاز است اراضی هر ده را بر حسب وضعیت محلی با در نظر گرفتن اصول فنی (کشت و آبیاری) به قطعات مختلف تقسیم نموده و بدون رعایت مقررات مزایده به اقساط ده ساله به رعایای محلی بفروشد.

بهای املاکی که به رعایا فروخته می‌‌شود نباید از دوازده مقابل درآمد سالیانه ملک تجاوز نماید.

قطعات مورد فروش پس از تنظیم سند رسمی تحویل خریدار خواهد شد عین ملک تا پرداخت کلیه اقساط در رهن دولت خواهد بود و در هر صورت برای مدت ده سال خریدار حق فروش یا انتقال آن را به غیر ندارد.

تبصره 1- برای دایر نگاهداشتن قنوات و مصارف عمومی محلی کمیسیون‌های محلی مرکب از کدخدا و دو نفر از معتمدین محل تحت نظارت بنگاه کل آبیاری تشکیل می‌گردد که قنات هر ملک محل تقسیم و مخارج عمومی که می‌شود از محصول برداشت نمایند.

ماده 3- خریداران موظفند در مدت ده سالی که ملک در رهن دولت است طبق برنامه عمرانی که در آئین‌نامه جداگانه تنظیم خواهد شد عمل نمایند و هرگاه از انجام تعهدات عمرانی خودداری نمایند بدون استرداد اقساط معامله فسخ و ملک بدولت مسترد می‌گردد.

ماده 4- در دهات خالصه که اراضی آن بیش از استعداد و توانایی اداره کردن زارعین و رعایای محلی باشد وزارت دارایی می‌تواند اراضی زائد را در درجه اول به اشخاصی که در آن دهات سابقه خوش‌نشینی دارند و در صورتی که آن اشخاص مایل نباشند به اشخاص متفرقه که مالک ده شخصی نبوده ولی سابقه زراعت دارند به اقساط ده ساله بدون رعایت مقررات مزایده بفروشد مشروط بر این که تا ده سال حق انتقال به غیر را نداشته باشند.

تبصره 1- کارمندان دولت که بیش از ده سال سابقه خدمات دولتی داشته و با موافقت وزارتخانه متبوع از داشتن شغل دولتی صرف‌نظر نمایند می‌توانند از این ماده قانون استفاده کرده و وزارت دارایی مجاز است حداکثر تا پنج جفت گاوبندی در دهات

+++

خالصه که گنجایش داشته باشد بدون رعایت مقررات مزایده از اراضی دولتی به هر یک از این کارمندان فروخته و بهای آن را به اقساط ده ساله دریافت دارد مشروط بر این که کارمند متعهد کند که در محل زراعت اقامت نموده و شخصاًً متصدی امور زراعت شود و تا مدت ده سال ملک خریداری شده را به هیچ عنوان منتقل نکند. مهندسین و دیپلمه‌های کشاورزی با تساوی شرایط بر دیگران حق تقدم دارند.

ماده 5- دولت می‌تواند برای رعایت مصالح سیاسی املاک اشخاص را با رضایت مالک به موجب تصویب‌نامه هیئت وزیران تعویض نماید.

تعویض و یا مبادله به وسیله ارزیابی عوض و معوض صورت خواهد گرفت ارزیابی به وسیله سه نفر کارشناس که دو نفر آنها اختصای و یک نفر کارشناس مرضی‌الطرفین باشد به عمل خواهد آمد.

ماده 6- دولت می‌تواند بنابر پیشنهاد وزارت دارایی اراضی بایر و بی‌آب خالصه را که استعداد آبادی را بالقوه داشته باشد بین رعایا و یا ایالات محل و یا اشخاص شهرنشین و همچنین شرکت‌های داخلی که از عهده عمران و کشت آن بر می‌آیند به قیمتی که مقتضی بدانند فروخته و تقسیم نماید به شرط این که در مدتی که دیرتر از دو سال نباشد شروع به آبادی اراضی بنمایند و در صورت انتضا این مدت و عدم اقدام جهت آبادی زمین واگذار شده به دولت اعاده می‌شود.

ماده 7- دولت می‌تواند بنابر پیشنهاد وزارت دارایی از اراضی بایر کشور که به جهاتی آبیاری آنها خالی از اشکال نیست بدون رعایت مزایده مقداری که در حدود توانایی شرکت‌های داخلی و یا اشخاص تبعه کشور شاهنشاهی باشد به طور امتیاز و یا به اجاره طویل‌المدت واگذار نماید مشروط بر این که در مدتی که دیرتر از دو سال بنمایند و در صورتی که این مدت منقضی و عملی انجام نشده باشد معامله لغو خواهد شد در این قبیل اراضی هر گاه آب متعلق به دولت باشد حق آب این مدت اعم از آن که استفاده کرده باشند و یا نکرده باشند دریافت خواهد شد.

ماده 8- آن چه از املاک و اراضی دایر خوزستان که قبلاً بین رعایا تقسیم و واگذار شده و در تصرف دارند و همچنین آن‌ چه از اراضی خوزستان که خالصه دولت است و رعایای دولت ایران در آن نخیلات غرس نموده‌اند بر حسب پیشنهاد وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران مجانی یا به قیمتی که صلاح بدانند ترتیب تقسیم جز به آنها واگذار و سند مالکیت آن صادر شود.

ماده 9- آن چه از اراضی دایر سیستان که با مفاد مقررات قانون سابق به زارعین و کشاورزان و اهالی آنها و یا اشخاص دیگر فروخته شده چنانچه پس از مدت یک سال از تاریخ اجرا این قانون از طرف متصرفین اقدام به کشت آنها نشود و یا متصرفین آنها فراری و متواری وبده و اراضی لم یزرع مانده باشد به دولت مسترد می‌گردد. تا طبق ماده دوم این قانون به اشخاص دیگر واگذار شود بعضی اراضی خالصه سیستا که خریداری آنها بین زارعین آن جا و اشخاص مورد گفتگو است و هر کدام همان زمین به خصوص را طالب هستند باید گفتگوی آنها طبق رسیدگی‌هایی که وزارت دارایی به عمل آورده و تصویب‌نامه هیئت وزیران قطع و فصل گردد.

ماده 10- وزارت دارایی مجاز است کلیه مستغلات متعلق به دولت را که برای مؤسسات دولتی مورد احتیاج نیست به طریق مزایده به فروش برساند.

ماده 11- مستغلات خالصه دولتی پس از ارزیابی و تعیین بها از طریق مزایده به هر کسی که مشتری و ؟؟؟؟ حداکثر شد فروخته و بهای هر یک از آنها در صورتی که از پنجاه هزار ریال تجاوز ننمود باید یک مرتبه و در صورت تجاوز پنجاه هزار ریال آن را نقداً و بقیه به قسط متساوی در ظرف سه سال دریافت نمود.

ماده 12- دلت می‌تواند عرصه نقاط خالصه را که اعیانی آنها متعلق غیر است به انجام مقررات ارزیابی و تعیین بها بدون رعایت مزایده به صاحبان اعیانی همان عرصه بفروشد.

ماده 13- مواد 6 و 7 قانون مصوب 17 دی ماه 1312 به قوت خود باقی مانده و وجوه حاصله از فروش کلیه املاک و اراضی و مستغلات خالصه دولت به سرمایه بانک کشاورزی و پیشه و هنر افزوده می‌شود.

ماده 14- بانک کشاورزی و پیشه هنر ایران موظف است خورده مالکیتی را که احتیاج به عمران و کشاورزی و تنتیه قنوات ملک خود دارند بر سایر صاحبان املاک اربابی مقدم دانسته و سرمایه خود را بر طبق مقررات مربوط در درجه اول به مصرف بهبود وضع در رفع حوائج خورده مالکین برساند.

ماده 15- از تاریخ مصوب این قانون کلیه مراتع عمومی که در دولت است در حکم اماکن عمومی محسوب شده و طبق ماده قانون مدنی هر نوع تملیک و تملک در آنها به کلی ممنوع است و هر یک از افراد ایلات و عشایر و دادمداران تبعه ایران می‌توانند تا قبل از تصویب برنامه که برای مراتع عمومی تنظیم خواهد شد طبق پیشینه محلی آنها را مورد تعلیف اغنام و احشام خود قرار دهند.

ماده 16- جهت اصلاح این مراتع و بهداشت رمه‌ها وزارت دارایی از هر رأس دامی که به آنجا وارد می‌شود 15 دینار دریافت خواهد داشت. از تاریخ تصویب این قانون آن چه بابت حق‌المرتع تا کنون دریافت می‌شده ملغی است.

ماده 17- تعلیف رمه در جنگل‌ها اکیداً ممنوع است و حدود آن را از طرف وزارت کشاورزی معلوم و به اطلاع عامه خواهد رسید.

ماده 18- سایر شرایطی که برای ترتیب فروش و مبادله و معاوضه املاک اراضی دولت مقرر در این قانون لازم باشد ضمن آئین‌نامه‌های دیگر از طرف وزارت دارایی پیشنهاد و پس از تصویب هیئت دولت به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

ماده 19- قانون فروش خالصه‌های اطراف تهران مصوب 20 آبان 1316 و قوانین دیگری که ناقض مواد این قانون باشد از تاریخ تصویب این قانون ملغی خواهد بود.

نخست وزیر - بیات وزیر دارایی - اردلان

 

تصویب نامه‌ها

شماره 688              15/1/24

هیئت وزیران در جلسه 8 فروردین ماده 1324 در اجرا قانون مورخه دی ماه 1323 و برای استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و به اصلاحیت به منظور بررسی و نظارت در امور اقتصادی کشور و تهیه برنامه‌های اقتصادی و مالی اساس‌ نامه شورای عالی اقتصادی را به شرح زیر تصویب نمودند:

1-‌ شورای عالی مرکب از 25 نفر خواهد بود که از طرف هیئت وزیران طبق پیشنهاد نخست وزیر از اشخاص بصیر و مطلع در امور اقتصادی و مالی و کشاورزی و فنی به موجب تصویب نامه برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد وزیر دارایی - وزیر پشه و هنر - وزیر کشاورزی رؤسای سازمان اقتصادی دولت بانک ملی - بانک رهنی - بانک کشاورزی شرکت بیمه ایران همچنین رئیس اطاق بازرگانی تهران رئیس انجمن شهر تهران عضویت شورا را مادام که شاغل سمت‌های مزبور هستند دارا خواهند بود.

تبصره - هرگاه از عده 25 تن عضو مذکور در این ماده یک یا چند نفر به واسطه استغفا یا به علل دیگر کاسته شود به جای آنها اشخاص دیگری پیشنهاد شوری و تصریب هیئت وزیران انتخاب خواهند گردید

2- ریاست افتخاری شوری به شخص نخست وزیر است.

3- رئیس و نایب رئیس شوری با اکثریت نام از بین اعضا شوری انتخاب خوهند شد.

4- وزرا می‌توانند در جلسات حضور به هم رسانند و در مذاکرات شرکت نمایند و نیز شوری حق دارد لدی‌الانتضا هر یک از وزرا را برای مشورت و تبادل نظر دعوت نماید.

5- اعضا شوری به اعتبار تخصص و اطلاعات‌شان به کمیسیون‌های لازم تقسیم می‌گردند که در مشاغل مرجوعه مطالعه و نتیجه مطالعات را به شوری گزارش دهند شوری و این کمیسیون‌ها می‌توانند از اشخصا به صیر و مطلعی نیز که عضو شوری نمی‌باشند برای مطالعه در امور خاصی دعوت نمایند. و یا از اشخاص کمیسیون‌های مخصوصی تشکیل دهند.

6- آئین‌نامه‌های داخلی و مقررات مربوط به جریان امور شوری و کمیسیون‌های آن پس از تصویب شوری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

7- وزارتخانه‌ها و بنگاه‌های دولتی مکلفند اطلاعاتی را که شوری اقتصادی کشور برای مطالعات خود احتیاج دارد در اختیار شوری بگذارند.

8- هیئت دولت و آقایان وزرا می‌توانند نسبت به مسائلی که در امور اقتصادی کشور مؤثر باشد قبل از اتخاذ تصمیم نظریه شورای اقتصادی را جلب نمایند در این صورت شورای اقتصادی موظف است موضوع را مورد بررسی قرار داده و گزارش جامعهی جهت اطلاع آنان تهیه و تسلیم نماید.

9- طرح برنامه اقتصادی به منظورهای زیر و تقدیم آن به هیئت دولت وظیفه اصلی شوری می‌باشد.

الف- تعدیل قیمت‌ها.

ب- بررسی در مسائل پولی و ارزی.

ج- تشویق و تکثیر تولید محصولات کشاورزی و صنعتی و استفاده کامل از محصولات مزبور.

د- مطالعات کامل در کشاورزی و آبیاری کشور از روی اصول فنی وتهیه نقشه‌های سودمند عملی به دست متخصصین فنی.

هـ- امور کارخانجات املاک و مستغلات دولتی

و- تقویت و تکثیر نفوس و ازدیاد نیروی کار و تربیت اقتصادی افراد

ز- ایجاد نظم و توازن در امور اقتصادی مالی کشور و تأمین حداقل هزینه زندگی و تعمیم بهداشت و ایجاد کارهای عام‌المنفعه.

ح- حسن روابط میان کارگر و کارفرما و مالک و کشاورز و حفظ حقوق طرفین به منظور ترقی کشاورزی و صنایع

ط- جلب سرمایه‌های لازم جهت استفاده از کان‌ها و حداکثر از آب‌های کشور.

+++

ی - اصلاح وضع عمومی تجارت داخلی و خارجی کشور و تشخیص اصولی که باید مبنای تجارت خارجی قرار گیرد.

ک- تکیمل وسایل باربری داخلی و خارجی و رفع مشکلات و معایب آن و تنظیم امور راه و ارتباطات.

ل- وفق دادن اقدامات اقتصادی وزارتخانه‌ها و بانک‌ها و سایر مؤسسات دولتی.

م- اجراء اصول بیمه اجتماعی در کشور.

ن- پیش‌بینی‌های لازم برای اعاده اوضاع اقتصادی و مالی کشور به حال طبیعی بلافاصله بعد از جنگ

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

29/12/23

شماره 12856

وزارت دارایی

هیئت وزیران در جلسه 28 اسفند ماه 1323 بنا به پیشنهاد وزارت راه و موافقتنامه شماره 18643 / 252/ 99 / 22942 به تاریخ 20/7/1323 وزارت دارایی تصویب نمودند که:

1- احتساب کرایه

دو ماده 33 و 61 تعرفه مصوب 23 آذر 1317 ملغی و در عوض ماده زیر گنجانده شود:

ملاک احتساب کرایه تن کیلومتر بار غیرخالص بر حسب طبقه‌بندی مندرجه در ماده 34 تعرفه نامبرده می‌باشد مگر در موارد زیر:

1- در مورد اجناس زیرین: برگ و خاشاک پوست درخت و پوست بادام و پوست گردو و نی و این قبیل ذغال - چوب - هیزم- علوفه  کاه و یونجه و سایر کالاهای مشابه کم‌بها که وزن‌شان نسبت به حجم‌شان هست چنانچه بار نامبره کلیه فضای یک واگن را اشغال کند مأخذ احتساب کرایه 3/2 ظرفیت واگن بر حسب نرخ کرایه یک طبقه پایین‌تر خواهد بود (مگر این که جنس طبقه 5 باشد)

2- الف- جز در موارد مندرجه در بند (1) هر گاه حجم بار طوری باشد که واگذاری یک واگن دربست را ایجاب کند ولو وزن آن کمتر از ظرفیت وزنی واگن بوده و صاحب باز هم تقاضای واگن دربست ننموده باشد.

ب- هر گاه بازار حیث وزن و حجم هر دو کمتر از ظرفیت یک واگن بوده ولی نتوان محمول دیگری را با آن در یک واگن حاصل نمود.

کرایه 3/2 ظرفیت واگن به مأخذ نرخ و طبقه‌بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد.

ج- در صورتی که صاحب بار تقاضای واگن دربست نماید کرایه تمام ظرفیت واگن به مأخذ نرخ و طبقه‌بندی مندرجه در تعرفه اخذ خواهد شد.

تبصره 1- حق تقدم در حمل محصولات به طریق زیرین خواهد بود.

1- کسانی که واگن دربست تقاضا نموده و کرایه تمام ظرفیت واگن را می‌پردازند.

2- کسانی که طبق ماده بالا کرایه 3/2 ظرفیت واگن را می‌پردازند.

3- اشخاصی که بارشان بر حسب وزن حقیقی حمل می‌شود.

انتصابات و احکام

به موجب حکم صادره آقای مهندس محمد مقدس به سمت کفالت اداره کشاورزی همدان منصوب شده‌اند.

2- حق توقف واگون‌ها

ماده 49- تعرفه قبلی و تصویب‌نامه شماره 28676 مورخه 15/10/22 هیئت وزیران به صورت زیرین اصلاح شود.

واگن‌هایی که در اثر مسامحه یا ملل صاحب بار و یا به عللی که متوجه فرستنده یا گیرنده است بیش از 24 ساعت پس از انقضای 24 ساعت مهلت مقرره در روز اول و دوم حق توقف واگن‌های دو محوره از قرار هر 24 ساعت با کسر آن 240 ریال و واگن‌های 4 محوره 480 ریال و از روز سوم تا پنجم حق توقف واگن‌های 2 محوره از قرار هر 24 ساعت با کسر آن 300 ریال و واگن‌های 4 محوره 600 ریال می‌باشد.

از روز پنجم به بعد حق توقف واگن‌های دو محوره از قرار هر 24 ساعت با کسر آن 500 ریال و برای واگن‌های 4 محوره 1000 ریال خواهد بود.

تصویب‌نامه در دفتر نخست‌وزیر است.

نخست‌وزیر

+++

یادداشت ها
Parameter:294231!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)