کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 116 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 آذر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 116

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 آذر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى بیات (نایب رئیس) تشکیل گردید

صورت مجلس روز 12 آذر ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بی‌اجازه- آقایان: افخمی، مرآت اسفندیاری، تولیت، دکتر ضیا، رهبری، نوبخت، اورنگ، ارگانی، طالش، مشیردوانی، ناصری، امیر ابراهیمی، دکتر سنگ، فاطمی، دبستانی، جهانشاهی، آصف، صادق وزیری، امامی، اردبیلی، کامل ماکو)

1- تصویب صورت مجلس

نایب رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد:

جمعى از نمایندگان- ختم جلسه‏

نایب رئیس- دو نفر دیگر از آقایان مانده‌اند

عده از نمایندگان- ختم جلسه. ختم جلسه‏

2- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

نایب رئیس- بسیار خوب اگر اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز سه‌شنبه 17 آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لایحه جنگل.

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى- بیات‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293986!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)