کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 114 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای عباسقلی گلشائیان به سمت وزارت دارایی

3- سؤال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی

4- بیانات آقای مؤیداحمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی

5- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 170 تا 185

6- اقتراع شعب شش‌گانه

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 114

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 23 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- معرفی آقای عباسقلی گلشائیان به سمت وزارت دارایی

3- سؤال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی

4- بیانات آقای مؤیداحمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی

5- بقیه شور دوم لایحه اجرای احکام و تصویب مواد 170 تا 185

6- اقتراع شعب شش‌گانه

7- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز سه‌شنبه 18 شهریور ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد. اینجا یک عبارتى در صورت مجلس نوشته شده که آقایان نمایندگان از این پیش آمد نا خشنود نمی‌باشد باید این طور نوشته شده باشد (و هیچ کس این طور تعبیر نمى‌کند که آقایان نمایندگان از این پیش‌آمدها خشنود می‌باشند) و به همین ترتیب اصلاح می‌شود.

نخست وزیر- همان طور که در صورت مجلس نوشته شده صحیح است.

رئیس- عبارت این طور نوشته می‌شود: هیچ کس این طور تعبیر نمی‌کند که آقایان نمایندگان از این پیش‌آمدها خشنود می‌باشند.

نخست وزیر- می‌باشند؟

رئیس- بلى‏

نخست وزیر- بسیار خوب این طور هم باشد عیبى ندارد

رئیس- صورت مجلس تصویب شد.

[2-معرفى آقاى عباسقلى گلشائیان به سمت وزارت دارایى‏]

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى دارند.

نخست وزیر- بر حسب اراده اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آقاى گلشائیان را که تا‌کنون به سمت کفالت وزارت دارایى متصدى عمل بودند و خدمتشان در وزارت دارایى در پیشگاه ملوکانه مستحسن واقع شده است به وزارت دارایى به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم.

(نمایندگان انشاء‌الله مبارک است)

+++

[3- سوال آقای صفوی راجع به جواهرات سلطنتی و جواب آقای وزیر دارایی]

رئیس- آقای صفوی

صفوی- از یک هفته به این طرف انتشارات و شایعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس در شهر جریان یافته که البته همه مطلع شده‌اند. گفته می‌شود که جواهرات دست خورده شده و نقل و انتقال‌هایی داده شده و این انتشارات و مذاکرات موجب تزلزل و نگرانی افکار عمومی‌شده است از آقای کفیل وزارت دارایی که به مقم وزارت معرفی شده‌اند سؤال شد که اطلاعات خود را راجع به این موضوع به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند حالا هم که آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا می‌شود رفع نگرانی بفرمایند.

(نمایندگان- صحیح است)

وزیر دارایی (آقای گلشائیان) - خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت ایران در قفسه‌ها و صندوق‌هایی که ممهور به مهر وزیر دربار وقت وزیر دارایی و رئیس بیوتات سلطنتی بود به موجب ثبت و سیاهه‌های مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگاهداری می‌شد.

جواهرات مزبور یک قسمت آن جنبه تاریخی داشته و به واسطه اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن جزء اثاثیه سلطنتی محسوب و حفظ و نگاهداری آن برای کشور لازم است و یک قسمت که دارای جنبه مزبور نبود به موجب قانون مصوب 25 آبان 1316 مقرر گردید به بانک ملی انتقال داده شده که در موقع مقتضی به ترتیبی که در ماده 3 آن قانون پیش‌بینی گردیده فروخته شده و حاصل بهای آن منحصراً به مصرف خرید شمش زر برسد. طبق ماده 2 قانون مزبور مقرر گردید که تفکیک جواهرات از نقطه‌نظر اهمیت تاریخی و منحصر به فرد بودن آن توسط کمیسیونی به عمل آید مرکب از رئیس دولت و دو نفر از وزرا‌ و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی که برای این منظور انتخاب می‌شوند.

کمیسیون تفکیک جواهرات در 25 دی ماه 1316 مرکب از آقایان جم نخست وزیر وقت و آقای بدر وزیر دارایی و آقای علاء وزیر بازرگانی با حضور آقایان مؤیداحمدی و اعتبار نمایندگان مجلس شورای ملی جلسات خود را تشکیل و جواهرات را تفکیک آن چه قابل فروش تشخیص کردند به موجب صورت مجلس و ثبت ریز آن که موجود است در سی و سه صندوق که به مهر اعضاء کمیسیون ممهور گردیده به انضمام بیست و دو عدد صندلی که دارای روکش طلا بوده در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شد و آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی بود کماکان در قفسه‌های تالار موزه و صندوق‌های نسوز طبق سیاهه و ثبت به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور و تحویل رئیس بیوتات گردید.

فروش جواهراتی که به بانک منتقل گردید نیز به موجب ماده 3 قانون آبان 1316 محتاج به تشریفاتی است که قانون پیش‌بینی کرده است ولی چون با اوضاع جهان مناسب بنود چیزی از آن فروخته شود عین جواهرات به عنوان پشتوانه اسکناس در خزانه‌های بانک نگاهداری شده تا هر وقت مقتضی شد به ترتیب مقرر در قانون ارزیابی و فروخته شده و برای آن صرف خرید شمش زر بشود.

این جواهرات در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون تفکیک جواهرات مثل طلا و نقره‌هایی که پشتوانه اسکناس است در خزانه‌های مخصوص که در بانک ملی ساخته شده می‌باشد. کلید خزانه‌های مزبور در پاکتی که به مهر اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکناس که عبارت از دو نفر آقایان نمایندگان مجلس (که فعلاً آقایان مؤید‌احمدی و لیقوانی می‌باشند) وزیر دارایی دادستان دیوان کشور مدیر کل بانک ملی ایران خزانه‌دار کل بازرس دولت در بانک ملی ممهور است بوده و پاکت مزبور در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگاهداری می‌شود.

به طوری که توضیح داده شد جواهرات مزبور همان طور که در موقع خود بسته شده الان نیز در صندوق‌های ممهور به مهر اعضاء کمیسیون سابق بوده و در خزانه بانک موجود و صورت ریز آن با تمام مشخصات که به امضاء اعضاء کمیسیون رسیده لاک و مهر شده در وزارت دارایی ضبط است.

+++

اما آن چه مربوط به اثاثیه سلطنتی تشخیص گردید چنان که گفته شد در قفسه‌ها و صندوق‌ها سربسته در تالار موزه کاخ گلستان بود چون این اواخر در ا‌طراف کاخ گلستان و تالار موزه ساختمان‌هایی می‌شد که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر می‌رسید این جواهرات نیز در نظر گرفته شد به خزانه بانک ملی موقتاً انتقال داده شود. به موجب سیاهه که با حضور وزیر دربار و معادن وزارت دارایی و رئیس بیوتات تهیه گردید جواهرات مزبور در تاریخ 4 شهریور 1320 در شش صندوق و یک بسته ممهور و با حضور اعضاء هیئت نظارت اندوخته اسکنان در خزانه بانک ملی گذارده شده و کلید خزانه به ترتیبی که در فوق گفته شد تحویل هیئت نظارت اندوخته اسکناس گردید و به این ترتیب کلید جواهرات فعلاً در خزانه‌ی بانک ملی موجود و معاینه و تطبیق آن‌ها با سیاهه و ثبت‌های گذشته هر ساعت میسر است. همان طور که توضیح داده شد جواهرات اهم از آن که جواهرات سلطنتی تشخیص شده و‌ آن چه به عنوان پشتوانه بانک ملی تحویل شده الان در خزانه‌های بانک ملی موجود و ممکن است تقاضا شود یک عده یا حتی نمایندگان با حضور عده‌ای از کارمندان بلند پایه دولت عیناً جواهرات را معاینه و با صورت ثبت و سیاهه آن تطبیق کنند.

[4- بیانات آقای مؤید احمدی در تعقیب سؤال آقای صفوی ]

رئیس - آقای مؤید احمدی

مؤید‌احمدی - خاطر محترم آقاین نمایندگان محترم مسبوق است که همین طور که آقای وزیر دارایی توضیح فرمودند از چندی قبل کمیسیونی از طرف مجلس شورای ملی انتخاب شد بر حسب قانون بنده و آقای اعتبار هم جزء آن کمیسیون بودیم و در عمارت خوابگاه آن وقت (وزارت دارایی فعلی) با رئیس‌الوزرا‌ وقت (آقای جم) و آقای علاء وزیر تجارت و آقای بدر که در آن وقت وزیر دارایی بودند تقریباً در ظرف 45 روز صندوق‌های جواهرات را باز کردیم و آن چه جنبه تاریخی و جنبه اثاثیه سلطنتی داشت از هم جدا کردیم و تحویل دادیم به اداره بیوتات سلطنتی برای موزه سلطنتی و مقدار زیادی که جنبه تاریخی نداشت آن‌ها را در 33 صندوق کردیم و همین طور که فرمودند به مهر آن هیئت آوردند در بانک ملی و در خزانه مخصوص گذاشتند – آن وقت (این را خواستم بنده تذکر بدهم) جواهرات پشتوانه اسکناس نبود برای این که اسکناس منتشره در آن وقت تقریباً یک میلیارد بود و صدی شصت طلا و نقره پشتوانه موجود داشت آن وقت هم موجود بود الان هم موجود است و بعداً قانونی از مجلس گذشت که یک مقدار اسکناس منتشر بشود چون از این صدی شصت میزان پشتوانه پایین می‌آمد و مخالف قانون تأسیس بانک بود از این جهت مجلس رای داد که این جواهرات جزو پشتوانه اسکناس باشد از این جهت هیئت نظارت ذخیره اسکناس مجبور شد که آن جواهرات را هم مهر کند و صندوق‌های ممهور را هم ضبط کند و در روز چهارم شهریور ماه همین طور که آقای وزیر دارایی فرودند هیئت نظارت اندوخته اسکناس را در بانک احضار کردند که بنده هم بودم آقای لیقوانی و آقای مدعی العموم تمیز و آقای وزیر دارایی و آقای وزیر دربار و آقای قانع بصیری را با یک بسته در بانک گذاردند به عنوان جواهراتی که در موزه بوده است و آن‌ها به مهر وزیر دربار و وزیر دارایی و رئیس بیوتات ممهور بود ما هم آن‌ها را به عنوان امانت نگهداشتیم چون آن‌ها جزء پشتوانه اسکناس نیست مطابق قاعده. شش صندوق یک بسته در تاریخ مزبور آوردند در بانک گذاردند به عنوان امانت. مخصوصاً در خزانه جواهرات سلطنتی هم نگذاردیم آن‌ها در خزانه طلا و نره یعنی در خزانه که پشتوانه اسکناس است این جواهرات را در آن جا گذاشتیم.

بنده چیزی نمی‌خواهم عرض کنم فقط یک موضوع بود و آن هم برای تکذیب این انتشارات است و آن این است که هر وقتی به عرض بخواهند در بانک در خزانه بانک را باز کنند همین طور که حالا آقای وزیر دارایی هم فرمودند که بیایند و ببینند این یک تشریفات مخصوصی دارد که اولاً در صندوق‌های مخصوصی است و درب‌های بانک خیلی

+++

محکم است از خارج وارد کرده‌اند اسباب‌ها و رمز مخصوصى دارد اگر تمام کلیدها را هم به آن بیندازید این درب‌ها باز نمی‌شود و این کلیدها را هم به آن بیاندازند این در بها باز نمی‌شود و این کلیدها در پاکت‌هاى مخصوصى است که اینها به مهر اعضاء هیئت نظارت لاک می‌شود و مهر می‌شود و محفوظ می‌ماند و اینها در صندوق‌هاى سر به مهر محفوظ می‌مانند و هر وقت بخواهند خزانه را باز کنند اول آن هیئت حاضر می‌شود و اول مهر پاکت را رسیدگى مى‌کنند و در صورت صحت آن وقت مطابق آن مقررات و تشریفات باز می‌کنند و این طور بروند و درب‌ها را باز کنند البته معمول و معقول نیست همین طور که آقاى وزیر دارایى فرمودند الان هم طلا و هم نقره و هم جواهرات امانى و هم جواهرات پشتوانه در بانک ملى موجود است فقط بنده یک عرضى می‌خواهم بکنم و اضافه بکنم بفرمایش آقاى وزیر دارایى که فرمودند هیئتى از نمایندگان بیایند البته ما هم به هم بسته‌ایم وقطع داریم هر هیئتى از مجلس یا دولت بروند آن جا همه نمایندگان اطمینان دارند همه به نظار بانک اطمینان دارند ولى معهذا براى این که معلوم شود همان طور که حضرت ابراهیم خواست که بداند خداوند چه جورى مرده را زنده می‌کند و خدا گفت مگر اطمینان ندارى گفت چرا لیطمئن قبلى و مسلماً علم‌الیقین است الان شاید به نظر بنده همان طور که آقاى وزیر دارایى هم فرمودند براى این که علم‌الیقین حاصل کرده‌اند که جواهرات سلطنتى و امانى هر دو در بانک موجود است براى این که علم‌الیقین هم داشته باشند بیایند وبچشمان به بینند بهتر این است که بنده می‌خواهم پیشنهاد کنم که یک روزى همین کنند که آقایان نمایندگان بیایند و ببینند هر کس میل دارد و مایل است تشریف بیاورد اینها را باز کنیم و ببینند و اگر لازم باشد هر کس میل دارد البته اجبارى نیست هر کس مایل است بیاید و ببیند دشتى جا نیست چرا بنده جا می‌دهم. چرا بنده جا میدهم سیصد نفر هم جا است و بعداً هم ممکن است یک دعوتى بکنند از اطاق تجارت تهران و رؤسا اطاق طهران هم تشریف بیاورند و ببینند این است نظر بنده (نمایندگان صحیح است)

رئیس- آقاى ارگانى‏

ارگانى- عرض ندارم‏

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- عرضى ندارم‏

رئیس- آقاى دبستانى‏

دبستانى- نظر بنده با این فرمایشات تأمین شد نظر بنده این بود که اکتفا نکنند به یک عده‌ای مخصوص هر کس می‌خواهد برود (صحیح است)

نخست وزیر- بنده عرض زیادى ندارم و براى تأیید گفتار آقایان مخصوصاً خواستم خواهش کنم که این اقدام را بکنند و بعداً هم گزارش آن را به مجلس شوراى ملى اطلاع بدهند.

[5- بقیه اجراى احکام و تصویب مواد از 170 تا 185]

رئیس- شور دوم لایحه اجراى احکام دادگسترى از ماده 170 مطرح است ماده 170:

(مبحث دوم ترتیب برداشتن سیاهه اموال منقول)

ماده 170- قبل از توقیف اموال منقول باید صورتى مرتب شود که در آن کلیه اسامى اشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل وزن و عدد اشیاء معین خواهد شد طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت قید می‌شود و در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین می‌شود و در کتاب‌ها اسم کتاب ومولف وتاریخ طبع ودر صورت تصویر وپرده هاى نق اشى مفاد پرده وطول وعرض آنها و نام نقاش و در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاى دیگر نام مال‌التجاره و عده عدل شماره آنها تصریح می‌شود. از اسهام و کاغذهاى قیمتى عدد و نوع و بهاى اسمى آنها در سیاهه معین می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 171:

+++

ماده 171- اگر در سیاهه ریز اشیاء سهو و اشتباهى شود و در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا می‌رسد.

تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 172:

ماده 172- در سیاهه اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 173:

ماده 173- در مواردی که سیاهه اشیاء موجود باشد مأمور اجراء سیاهه جدیدى ترتیب نمی‌دهد و به همان سیاهه رسیدگى کرده اختلاف را قید مى‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 174:

ماده 174- هر‌گاه نسبت به اشیایی که توقیف می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقى نماید مأمور اجرا‌ نام مدعى و چگونگى اظهار او را قید می‌کند

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 175:

ماده 175- عدد وکیل و وزن باید با تمام حروف و با اعداد نوشته شود سیاهه باید قیطان کشیده و ممهور به مهر مامور اجرا باشد.

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 176:

ماده 176- در سیاهه باید تاریخ شروع توقیف و انجام آن نوشته شده و تصیحاتى که در صورت سهو و اشتباه به عمل می‌آید در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا برسد تراشیدن و پاک کردن در سیاهه ممنوع است:

رئیس- موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد ماده 177:

ماده 177- در مواردی که محکوم‌له و محکوم‌علیه و گواهان حاضر باشند سیاهه امضاء آنها می‌رسد. هر‌گاه امتناع به امضاء نمایند مراتب در سیاهه قید می‌شود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 178:

ماده 178- اشخاص مزبور در ماده قبل می‌توانند اگر ایرادى راجع به ترتیب سیاهه دارند اظهار نمایند و مأمور اجرا ایرادات آنان را با جهات رد قبول در آخر سیاهه قید می‌کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 179:

ماده 179- به درخواست محکوم‌له و محکوم‌علیه مأمور اجرا رو نوشتى گرفته می‌شود در تعرفه وزارت وزارت دادگسترى مقرر می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 180:

ماده 180- هر‌گاه اموال منقول در جاى محفوظ معینى باشد مأمور اجرا‌ مدخل آنجا را بسته و مهر و لاک می‌نماید و هر‌گاه اشیاء در جاى محفوظ و معین نباشد به هر کدام اشیاء کاغذى وصل کرده و مهر می‌کند. بستانکار و بدهکار نیز می‌تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نمایند.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد ماده 181:

ماده 181- هر‌گاه طول توقیف باعث فساد بعضى اشیاء توقیف شده باشد مانند اشیاء پشمى باید اشیاء مزبور را جدا کرده طورى توقیف نماید که بتوان سرکشى و مراقبت نمود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 182:

ماده 182- هر‌گاه محکوم‌له و محکوم‌علیه در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و ایرادى ننمایند بعد حق ایراد و شکایت و اقدامات مأمور اجرا راجع به ترتیب سیاهه اموال توقیفى نخواهد داشت به استثناى مواردى که

+++

بازداشت باید فوراً و بدون انتظار حضور محکوم‌له و محکوم‌علیه بشود مانند مورد بازداشت اشیاء ضایع شدنی

رئیس - موافقین برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد.

ماده 183:

ماده 183 - هرگاه اموال بازداشت شده کافی نبوده یا ناقص و یا معیوب باشد در صورت مجلس قید می‌گردد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثراً برخاستند) تصویب شد.

ماده 184:

ماده 184 - هرگاه بستانکاری که طلب آن‌ها ثابت باشد معرفی شوند نام آن‌ها و مقدار طلب در صورت مجلس نوشته می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده 185:

ماده 185 - رونوشت صورت مجلس به محکوم‌له و محکوم‌علیه و بستانکاران جدید به درخواست آن‌ها داده می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 185 برخیزند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

[6- اقتراع شعب ششگانه]

رئیس - موعد قانونی شعب به پایان رسیده است. شعب اقتراع می‌شود. عدة حاضر در مرکز 118 نفر به هر شعبه 19 نفر و به شعبه‌های اول و دوم و سوم و چهارم یک نفر علاوه می‌شود.

(آقای نبیل سمیعی اقتراع نموده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول – آقایان : معینی - دکتر مک زاده - مهذب - فروهر - طباطبایی نایینی - ملک زاده آملی - همراز - ناصری - دهستانی - مؤید قوامی‌- جهانشاهی - ارگانی - نیک پور - عزیزی - دبستانی - اصفهانیان - ملک مدنی - ملایری.

شعبه دوم – آقایان : امامی‌- موقر - مولوی - قزل ایاغ - مستشار - کازرونیان - اوحدی - مسعودی خراسانی - دکتر جوان - دکتر ضیاء - بوداغیان- حمزه باش - مقدم - پارسا - شاهرودی – مسعودی- دکتر غنی - عطاءالله پالیزی - مرآت -اسفندیاری.

شعبه سوم - آقایان : رضوی - صفاری - علیقلی - هدایت - حسن اسفندیاری- جلایی - بهبهانی - دکتر ادهم - افخمی‌- صفوی - یار احمدی -فرخ - ذوالقدر - اردبیلی - اهری - اورنگ - طهرانچی - تراقی - شیرازی - عیسی مشار .

شعبه چهارم - آقایان : محمد طباطبایی - حریری - وزیری - دشتی - انوار - معتضدی - نواب یزدی - جلیلی - رحمت سمیعی - مؤید‌ثابتی- اعتبار - معتصم سنک - مؤید‌احمدی - دکتر سمیعی - طوسی - ناهید - افشار - سلطانی - فتوحی.

شعبه پنجم - آقایان : اقبال - گودرزنیا – دکتر سنک – محیط لیقوانی – شباهنگ - دکتر تاج بخش - پناهی - ‌هاشمی‌- مشیر دوانی - آزادی - دکتر تهورای - حسین فاطمی‌- ابراهیمی- ‌ریگی - مهدوی - دکتر طاهری - ساگینیان - لاریجانی - نوبخت.

شعبه ششم - آقایان : اعظم زنگنه - مخبر فرهمند - فیاض - روحی - مجد ضیایی - بیات - داور - چایچی - تولیت- سمیعی -شهدوست - اصفهانی - هدایت الله پالیزی - امیر تیمور صدر -منصف – دولتشاهی - نقابت - خواجه نوری.

به شعبه اول اضافه می‌شود: آقای سزاوار.

به شعبه دوم اضافه می‌شود: آقای ثقةالاسلام.

به شعبه سوم اضافه می‌شود: آقای رهبری.

به شعبه چهارم اضافه می‌شود: آقای محمد وکیل.

رئیس - آقایان در شعب خود حاضر خواهند شد و هیئت رئیسه خودشان را زودتر معین می‌کنند که برای کار حاضر باشد و کمیسیون عرایض و مرخصی را هم معین خواهند کرد که خبرهای مرخصی برای جلسه دیگر حاضر باشد.

[7- موقع و دستور جلسة بعد – ختم جلسه ]

رئیس - تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه سی ام شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293846!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)