کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه: 114 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 مردادماه 1336  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- تقدیم یک فقره لایحه قرارداد نفت به وسیله آقاى نخست‌وزیر.

3- قرائت لایحه فوق و توضیحات مقام ریاست و اخذ رأى و تصویب ارجاع لایحه به کمیسیون نفت.

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر فرهنگ.

5- طرح و تصویب دو فوریت لایحه و اجازه استخدام معلمین و خدمتگزاران وزارت فرهنگ.

6- طرح و عدم تصویب فوریت گزارش مربوط به معافیت ماشین‌هاى حروف‌چینى و حروف‌ریزى از حقوق گمرکى.

7- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه: 114

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 13 مردادماه 1336

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس.

2- تقدیم یک فقره لایحه قرارداد نفت به وسیله آقاى نخست‌وزیر.

3- قرائت لایحه فوق و توضیحات مقام ریاست و اخذ رأى و تصویب ارجاع لایحه به کمیسیون نفت.

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر فرهنگ.

5- طرح و تصویب دو فوریت لایحه و اجازه استخدام معلمین و خدمتگزاران وزارت فرهنگ.

6- طرح و عدم تصویب فوریت گزارش مربوط به معافیت ماشین‌هاى حروف‌چینى و حروف‌ریزى از حقوق گمرکى.

7- ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و پنجاه دقیقه پیش ازظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- صورت غایبین بین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بااجازه - آقایان: دکتر آهى. حشمتى. بزرگ ابراهیمى. کشکولى. سراج حجازى. قرشى. دهقان. اردلان. عامرى. سالار بهزادى. ذوالفقارى. بهادرى. مسعودى. مهندس اردبیلى. پرفسور اعلم. دکتر بینا. اکبر. خزیمه علم. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمى. دکتر عمید. معین‌زاده. مهندس جفرودى. کدیور. ثقه‌الاسلامى. شادمان. دولتشاهى. دکتر فریدون افشار. پناهى. دکتر سعید حکمت. امید سالار. اورنگ. امامى خویی. کاظم شیبانى. دکتر هدایتى. اقبال. برومند. مهندس بهبودى.

غایب بی‌اجازه: آقاى دکتر طاهرى

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه - آقایان: پردلى. موسوى. دکتر رضایی. دکتر حسن افشار. رامبد. زنگنه. مهندس ظفر. مهندس فیروز. بزرگ‌نیا. دکتر وکیل. طباطبایی قمى. هدى. دیهیم. سنندجى. قنات‌آبادى.

رئیس ـ نظرى نسبت به صورت مجلس نیست؟ (اظهارى نشد).

صورت مجلس جلسه قبل تصویب می‌شود.

2- تقدیم یک فقره لایحه قرارداد نفت به وسیله آقاى نخست‌وزیر

رئیس ـ آقاى نخست‌وزیر بفرمایید.

نخست‌وزیر (دکتر اقبال) ـ بنده قبلاً از آقایان نمایندگان محترم که در این گرماى تابستان قبول زحمت فرمودند و تقاضاى دولت را که یک جلسه فوق‌العاده تشکیل بدهند قبول فرمودند سپاسگزارى می‌کنم همان‌طور که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر است یکى از مواد برنامه دولت استفاده از منابع زیر‌زمینى بود. در دنبال آن یک لایحه‌ای تقدیم مجلس شد که در حقیقت اصول و مبانى که دولت بایستى راجع به نفت اقدام بکند تقدیم شد و آقایان تصویب فرمودند اینک در دنباله آن اولین قراردادى که بین شرکت ملى نفت و یک شرکت ایتالیایی منعقد شده است تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم و از مقام ریاست استدعا می‌کنم که اجازه بفرمایند که متن نامه دولت قرائت بشود و بعد طبق مقررات و آئین‌نامه داخلى مجلس اقدام مقتضى به عمل آید.

3- قرائت لایحه فوق و توضیحات مقام ریاست و اخذ رأى و تصویب ارجاع لایحه به کمیسیون نفت

رئیس ـ لایحه دولت قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مجلس شوراى ملى تقریباً از مدت یک سال پیش مذاکرات و مباحثات مفصل و مبسوطى بین شرکت ملى نفت ایران و نمایندگان شرکت ایتالیایی (آجیب ممنیر اریا) با استحضار دولت سابق در جریان بود و زمینه مذاکرات مزبور بر این اساس قرار داشت که سازمان مشترکى با تساوى سهم بین طرفین ایجاد و عملیات تفحص و بهره‌بردارى نفت در سه ناحیه مختلف کشور توسط این سازمان شرکت شروع گردد به طوری که تأمین مخارج اکتشاف برعهده شرکت ایتالیایی باشد و منافع حاصله از عملیات پس از پرداخت 50 درصد مالیات دولت ایران متساویاً بین طرفین تقسیم شود، این مذاکرات که بر اساس وظایف و اختیارات مطرح در ماده 5 اساسنامه قانون شرکت ملى نفت ایران از طرف آن شرکت صورت می‌گرفت در تاریخ 23 اسفند ماه 1335 (14 مارس 1957) منتهى به امضاى طرح موافقت‌نامه‌ای بین طرفین گردید و در متن موافقت‌نامه مصرحاً قید شد که طرح مزبور بدون تصویب دولت و مجلسین فاقد هرگونه اعتبار و اثرى خواهد بود. ضمناً درطرح مزبور پیش‌بینى شده بود که دولت ایران یکى از طرف‌هاى قرارداد خواهد بود ولى اکنون که به موجب ماده 2 قانون نفت این ترتیب امکان‌پذیر نیست موافقت‌نامه به صورتى که طرف‌هاى آن فقط شرکت ملى نفت ایران و شرکت آجیب منیر اریا می‌باشد به تاریخ 12 مرداد 1336 تجدید شده است. هر چند طرح این موافقت‌نامه قبل از تصویب قانون جدید نفت تنظیم گردیده لیکن به طوری که آقایان نمایندگان ملاحظه خواهند فرمود شرایط آن از حدود مقررات قانون تجاوز نمی‌کند و دولت و شرکت ملى نفت این موافقت‌نامه را از هر حیث متضمن منافع کشور و انعقاد آن را موفقیت بزرگى می‌دانند، زیرا این اولین‌بار است که هدف دولت و شرکت درباره مشارکت به میزان پنجاه درصد به نحوى که منافع ایران مجموعاً معادل 75 درصد سود ویژه عملیات گردد از مرحله فکر به میدان عمل وارد می‌شود. اینک موافقت‌نامه مورد بحث را که طبق مقررات ماده دوم قانون نفت از طرف شرکت ملى نفت ایران به هیئت دولت تسلیم

+++

 گردیده و مفاد و شرایط آن مورد تأیید دولت قرار گرفته است به ضمیمه ماده واحده به شرح زیر تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید. ماده واحده مجلس شوراى ملى موافقت‌نامه پیوست را مشتمل بر چهل و هفت ماده و هفت ضمیمه که راجع به تفحص و اکتشاف و بهره‌بردارى نفت بین شرکت ملى نفت ایران از یک طرف و شرکت سهامى ایتالیایی آجیب منیر اریا از طرف دیگر به امضا رسیده و مفاد آن طبق مقررات ماده دوم قانون نفت مصوب 7/ 5/ 36 مورد تأیید دولت واقع گردیده است تصویب نموده و اجازه مبادله و اجراى موافقت‌نامه مزبور را می‌دهد. نخست‌وزیر وزیر دارایی رئیس چند موضوع را بنده باید قبلاً به اطلاع آقایان نمایندگان برسانم. یکى اینکه به موجب ماده 2 قانون مدنى قانونى که تصویب و توشیح می‌شود در تهران باید ده روز پس از انتشار به موقع اجرا گذاشته شود ولى در همین ماده دو این قانون نوشته شده است که قوانین در تهران ده روز پس از انتشار در ولایات بعد از انقضاى مدت مزبور به اضافه یک روز براى هر شش فرسخ لازم‌الاجرا است (این قسمت را توجه بفرمایید).

مگر اینکه در خود قانون ترتیب خاصى براى موقع اجرا تعیین شده باشد چون در قانونى که براى نفت تصویب شده ذکر شده از تاریخ تصویب قابل اجراست بنابراین این ده روز با این ترتیب دیگر موردى ندارد خواستم در مذاکراتى که می‌شود خاطر آقایان مستحضر باشد اما اینکه در این لایحه نفت ذکر کرده‌اند که شرکت ملى نفت قبلاً یک مذاکراتى کرده است چون یک قانونى بوده است که در آن قانون منعى براى مذاکره بوده است که ناظر به نخست‌وزیر و وزیران بوده است که ناظر به نخست‌وزیر و وزیران بوده است ولى در آن قانون هم در ماده دومش نوشته است که نخست‌وزیر وزیران می‌توانند براى فروش نفت و طرزى که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملى را مستحضر نمایند خواستم این موضوع نیز به عرض آقایان برسد. موضوع سومى که می‌خواستم کمیسیون خاص نفت است به طورى که خاطر آقایان مستحضر است آن از آقایان انتخاب شدند و همان آقایان هم به این قانون وارد شده‌اند و اطلاعاتى پیدا کرده‌اند من به عقیده خودم لازم نیست که براى ارجاع این لایحه کمیسیون خاصى تعیین شود اگر آقایان موافقت بفرمایند این لایحه را بفرستیم به همان کمیسیون تارسیدگى کنند کسى با این نظر مخالف نیست؟

دکتر شاهکار ـ بنده عرضى دارم.

رئیس – بفرمایید.

دکتر شاهکار ـ البته مجلس شوراى ملى هر نظرى داد محترم است ولى من خیال می‌کنم که آن کمیسیون نفت براى رسیدگى به لایحه نفت بود و این لایحه یک قراردادى است که باید در کمیسیون‌هاى دارایی و خارجه ودادگسترى رسیدگى بشود و بنده خیال می‌کنم آن کمیسیون از نظر آئین‌نامه صلاحیت نداشته باشد مگر اینکه مجلس یک رأى فوق‌العاده بدهد.

رئیس ـ عرض کنم سابقه‌ای که هست اینطور است وقتى یک موضوع در مجلس مطرح می‌شود مجلس می‌تواند یک کمیسیون خاص رأى آن انتخاب کند. در موقع طرح لایحه کنسرسیوم هم همین کار را کرد فقط کمیسیون نفت با تعیین و تصویب مجلس انتخاب شد و چون کمیسیون خاصى است گمان می‌کنم دیگر بی‌نیاز هستیم که مجدداً انتخاب بکنیم (صحیح است).

دکتر شاهکار ـ اختیارات این کمیسیون‌هایی که عرض کردم به آن کمیسیون تفویض می‌شود؟

رئیس ـ تمام این اختیارات به کمیسیون نفت تفویض می‌شود و آن کمیسیون خاص نفت جانشین تمام کمیسیون‌هاى دارایی دادگسترى و حتى خارجه هم هست. حالا آقایان اگر موافقند که این کمیسیون فعلى این کار نفت را هم مطالعه کرده و گزارش آن را تقدیم مجلس کند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند). تصویب شد. لایحه به کمیسیون خاص فرستاده می‌شود تصویب شد. آقاى وزیر فرهنگ فرمایشى دارید بفرمایند.

4- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر فرهنگ

وزیر فرهنگ (دکتر مهران) ـ چون عده‌ای مدارس جدید براى اول سال تحصیلى باید تأسیس شود براى تحصیل مجوز براى استخدام معلمین و خدمتگزاران مورد احتیاج لایحه‌ای با قید دو فوریت تقدیم می‌شود.

5- طرح و تصویب دو فوریت لایحه اجازه استخدام معلمین و خدمت‌گزاران جزء وزارت فرهنگ

رئیس ـ لایحه قرائت می‌شود و فوریت آن مطرح می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد).

ریاست محترم مجلس شوراى ملى خاطر عالى مستحضر است که همه ساله عدة مدارس جدید باید تأسیس شود و به علاوه بعضى از معلمین و خدمتگزاران جزء بازنشسته می‌شوند و یا از خدمت مستعفى می‌گردند که به جاى آنان باید معلمین و خدمتگزاران جدید استخدام نمود به علاوه براى ایجاد و توسعه مدارس کشاورزى و حرفه‌ای و تشکیل معلمین دانشکده‌های شهرستان‌ها احتیاج به استخدام جدید می‌باشند. اینک براى تحصیل مجوز استخدام اشخاص مورد احتیاج ماده واحده زیر را با قید دو فوریت تقدیم نموده. تقاضاى تصویب آن را می‌نماید. ماده واحده به وزارت فرهنگ اجازه داده می‌شود براى تأسیس مدارس جدید و تکمیل و توسعه آموزشگاه‌هاى موجود و تکمیل معلمین دانشکده‌ها در حدود اعتبار موجود در بودجه مصوب سال 36 وزارت فرهنگ معلمین و کارمندان فنى مورد احتیاج اعم از دانشیار و دبیر و آموزگار و دستیار و پزشک و پزشک‌یار را با رعایت قوانین مربوط استخدام و به کار گمارد و در مورد خدمتگزاران جزء و کارمندان فنى از قبیل ماشین‌نویس و راننده اتومبیل و راننده وسایل موتورى کشاورزى و تلفنچى در درجه اول باید از کارمندان فنى و خدمتگزاران جزء اضافى سایر وزارت‌خانه‌ها استفاده شود: وزیر فرهنگ وزیر دارایی نخست‌وزیر

رئیس ـ فوریت اول مطرح است آقاى دولت‌آبادى مخالفید؟ (دولت‌آبادى ـ موافقم). آقاى صدرزاده (صدر‌زاده ـ موافقم). آقاى ارباب‏ (ارباب ـ موافقم). آقاى مشایخى (مشایخى ـ موافقم). بنابراین رأى گرفته می‌شود به فوریت اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است آقاى صدرزاده (صدرزاده ـ موافقم) آقاى صارمى (صارمى ـ موافقم) آقاى ارباب (ارباب ـ موافقم) آقاى رامبد (رامبد ـ بنده مخالفم).

رئیس – بفرمایید.

رامبد ـ بنده در خاطر دارم شش ماه قبل یا کمى کمتر چهار ماه قبل جناب آقاى دکتر اقبال نخست‌وزیر تشریف آوردند و برنامه حکومت خودشان را کار اعلام کردند (صحیح است). انتظار می‌رفت براى اینکه کارى انجام بشود ابتدا دستگاهى که باید این مدت با همان تشکیلات و با همان دستگاهى که هیچ کار انجام نداده بود. ایشان خواستند کار بکنند نمی‌گویم کار نکردند یا کار کردند براى اینکه آقایان بهتر واقفند و خودشان هم بهتر از هر کسى واقفند که به این تشکیلات و این دستگاه نمی‌شود کارکرد (صحیح است). اولین کارى که براى این مملکت لازم است این است که باید مردم را از دست تشکیلات ناقصى که فعلاً به عنوان سازمان ادارى در این مملکت وجود دارد خلاص کرد و اولین ماده‌ای که براى عیب این دستگاه می‌توان قائل شد زیادى مقدار کارمندان حقوق‌بگیر و مزاحم و کارنکن است (صحیح است). خود ایشان هم که چندین‌بار وزارت کرده‌اند واقفند که در تمام دستگاه ایشان تعداد کارمندان آنقدر زیاد هستند که مانع کار کسانى هم می‌شوند که می‌خواهند کار بکنند. بنابراین تصویب لوایحى که براى استخدام باشد به امید اینکه براى فرهنگ براى بهدارى قدمى برداشته می‌شود همیشه از طرف مجلس شورای ملى استقبال می‌شود ولى من نشنیدم که یک‌بار یک لایحه‌ای بیاورند و بگویند از فلان وزارت‌خانه و فلان وزارت‌خانه دویست نفر زیادى داشتیم منتقل کردیم به فرهنگ خواستند کار بکنند نخواستند خداحافظ. شما این تعداد زیادى که هر روز به عنوان خاصى روزى به عنوان گارد مستقل گمرک روز به اسم گارد مستقل جنگلبانى روزى به اسم سازمان برنامه و چه و چه و چه استخدام می‌کنید همه بر مملکت تحمیل می‌شود و این ملت فقیر می‌شود روزى خواهید دید و همین حالا قادر نیستید خودتان را از دست اینها خلاص بکنید. روزى خواهد رسید که شما هزارها و هزارها نفر دیگر هم به آنها اضافه بکنید. آقاى وزیر دارایی براى اینکه به عنوان معادل بودن بودجه را به مجلس بیاورد ارقامى می‌آورند به مجلس و جز حقوق پرسنلى هیچ کارى در این مملکت انجام می‌شود ترا به خدا بیایید یک‌بار بگویید که شاگردان مدارس یک سال تحصیل نکنند و این مملکت از دست این سازمان انباشته خلاص بشود.

(صارمى ـ چطور تحصیل نکنند). به هرحال موکول به تصویب آقایان نمایندگان است. اما به عقیده بنده ترجیح دارد که شاگردان مملکتى یک سال تحصیل نکنند ولى مملکت از دست این سازمان فاسد و انباشته‌ای خلاص بشود.

رئیس ـ آقاى نخست‌وزیر.

نخست‌وزیر ـ فرمایشات جناب آقاى رامبد اصولاً صد درصد صحیح است تا تشکیلات ادارى این مملکت اصلاح نشود آقایان انتظار هیچ نوع اصلاحاتى نداشته باشند. ولى گفتن این موضوع از روى آن صندلى وکالت و نمایندگى با نشستن روى این صندلى که بنده فعلاً افتخارش را دارم خیال می‌کنم فرق دارد. انشاالله اگر تشریف آوردید و نشستید و انشاالله تشریف خواهید آورد و خواهید دید به این آسانى‌ها که جنابعالى می‌فرمایید نیست (صحیح است).

این دولت از روز اولى که آمده برنامه کارش اول همین کار است و بس. هم خود دولت متوجه این کار است و هم اوامر کلیدى بندگان اعلیحضرت همایونى صادر فرمودند اینکه می‌فرمایید کارمندان زائد را بریزیم بیرون اولاً معلوم نیست که کارمند زائدى وجود داشته باشد براى اینکه هیچ‌گونه احصائیه درستى نداریم و اگر یک تشکیلات صحیحى می‌دادیم بنده هم تردید دارم شاید کارمند به اندازه کافى نداشته باشیم بعداً هم فراموش نفرمایید که این کارمندان اهل این مملکتند زن دارند و بایستى که اعاشه و زندگى بکنند با وضعیت آنها را تثبیت نکنید. یک کارى برایشان درست نکنید نمی‌شود. دستشان را گرفت و انداخت دور (صحیح است) والا بنده کاملاً تصدیق می‌کنم.

+++

 از آن طرف فرمودند که این لایحه فرهنگ را زائد می‌دانند که عده‌ای بر کارمندان اضافه می‌شود یک مملکت مترقى نمی‌تواند همین‌طور بایستد و درجا بزند باید جلو برود و از همه مهم‌تر در درجه اول براى ممکلت آدم سالم لازم است و آدم عالم اگر این دو قسمت در یک مملکتى تأمین شود آن مملکت پیش خواهد رفت والا اگر مملکتى آدم داشت و همه‌شان مریض بودند یک شاهى به درد نمى‌خورد و آن مملکت درجا خواهد زد از این جهت به عقیده بنده اگر دستگاه فرهنگ سعى بکند که بچه‌ها عوض اینکه توى خیابان استامبول و لاله‌زار ول بگردند درس بخوانند خیال می‌کنم در انجام وظیفه‌اش کوتاهى نکرده است و خدمت کرده است به علاوه اگر این لایحه را مطالعه می‌فرمودند که انشاالله خواهند فرمود نوشته است که اشخاص و کارمندان جزء زائد را از ادارات و وزارت‌خانه‌های دیگر وزارت فرهنگ استفاده کند و این نظر آقا تا اندازه‌ای تأمین است این دولت الان سه چهار ماه است که سرکار است. ما علاقه به تظاهر نداریم و حرف هم کم می‌زنیم و انشاالله یک مرتبه خواهید دید که یک کارهایی شده است این دولت از روز اول در تمام وزارت‌خانه‌ها مشعول است و دارند مطالعه می‌کنند که یک تشکیلات منظم و صحیحى ترتیب بدهند روى آن تشکیلات تعداد کارمندان را دقیقاً معین می‌کنند و بعداً اگر یک عده‌ای کارمند زائد باشد آنها را هم نمی‌شود ول کرد توى خیابان به عنوان اینکه تو کارمند زائد هستى و برو از گرسنگى بمیر. این کار را بنده نمى‌توانم بکنم. یک موضوع دیگر هم هست که بنده از فرصت استفاده می‌کنم وقتى دولتى سرکار می‌آید اشخاص مختلف تقاضاى کار و مقام می‌کنند اگر آن مقامات را بهشان دادند خواهند گفت که این دولت به به چه خوب کار کرده است و مملکت بهشت شده است. یکى از آقایان از بنده دو سه تا پست خواسته بود بهش نداده بودند. گفت آقا آب از آب تکان نخورده است همان مهره‌ها است و همان اشخاص هستند و ما از دکتر اقبال تعجب می‌کنیم که با همان مهره‌ها می‌خواهد کار کند بنده اینجا رسماً می‌گویم براى اطفاى شهوت مقامى اشخاص این دولت در رأس کار نیست این را آقایان باید بدانند اگر بنده آن پست‌ها را به آن اشخاص داده بودم در یک جایی مقاله می‌نوشت و می‌گفت نگفتم که چقدر خوب شده است. اصلاً ملاحظه بفرمایید که این آفتاب سیزده مرداد امسال با آفتاب 13 مرداد پارسال فرق کرده (رامبد ـ بنده که نبودم). جنابعالى را عرض نکردم روى صحبتم با جنابعالى نیست نه جنابعالى و نه هیچ کدام از آقایان نمایندگان. یک چنین تقاضایی نکردند ولى اشخاص بیرون هستند که می‌خواهند وزیر بشوند معاون بشوند می‌خواهند عضو هیئت مدیره فلان شرکت بشوند تعداد این پست‌ها معین است بنده باید یک نفر را بردارم یک نفر دیگر را بگذارم جایش. آن یک نفر را که برداشتم داد و بیداد می‌کند که آقا من چه تقصیرى دارم و آن یکى هم که آمده و به قول خودش حقش را گرفته است می‌گوید مملکت بهشت برین شده است و از نظر او اصلاحات صد درصد شروع شده اما از نظر آن بدبخت بی‌چاره‌‌ای که بیرونش کردند یک آئینه بسیار تاریک غمناک در پیش است این است که بنده خواستم عرض کنم که این دولت براى اطفاى شهوت مقامى اشخاص نیامده است‏.

رئیس ـ آقاى صدرزاده‏.

صدرزاده ـ البته استخدام جدید براى ادارات و سازمان‌ها قابل تأمل هست زیرا همان‌طوری که جناب آقاى نخست‌وزیر هم اشاره فرمودند هنوز یک آمار دقیق و صحیحى تنظیم نشده است که ما بدانیم براى سازمان‌های دولتى تفاوت دارد ملاحظه بفرمایید در همین سال جارى شاید 150 هزار نفر محصل جدید بر عده محصلین قدیم افزوده می‌شود یعنى در سال گذشته در حدود یک میلیون محصل بود و امسال یک میلیون و 150 هزار نفر خواهد بود به تناسبى که عده محصلین در مملکت زیاد می‌شود احتیاج بوجود آموزگار و دبیر و دانشیار خواهد بود و اما اینکه از مستخدمین سایر ادارات می‌خواهند استفاده کنند این نکته هم باید گفته شود که مسئله آموزگارى و معلمى یک مسئله فنى است هر کس یک معلوماتى داشته باشد نمی‌تواند از عهده این وظیفه بیرون بیاید بلکه اشخاصى که فن آموزگارى را آموخته باشند یا تحصیلات مربوط به این کار را انجام داده باشند لیاقت و استحقاق این کار را دارند که دعوت بشوند و استخدام بشوند. اما نکته‌ای که جناب آقاى رامبد اشاره فرمودند که براى یک سال متوقف بکنید تحصیلات را البته این بیان ناشى از یک احساساتى بود که به واسطه زیادى مستخدمین دولت و عدم تعادل بودجه فرمودند و شاید قصد انشا در این بیان نداشتند. ولى ما همه‌مان مواجه هستیم با تقاضاهاى روزافزونى که از حوزه‌های انتخابیه براى دبیر و آموزگار می‌شود. مخصوصاً روز گذشته من با جناب آقاى وزیر فرهنگ ملاقات داشتم نامه‌هایی از لارستان و نى‌ریز و سایر شهرستان‌ها‌ى فارس به بنده رسیده بود که نوشته بودند که ما احتیاج داریم به تأسیس کلاس ششم و اگر کلاس ششم در این نقاط تأسیس نشود اشخاصى که امروز کلاس پنجم را دیده‌اند ترک تحصیل خواهند کرد و وجود آنها عاطل و باطل می‌ماند (عمیدى نورى ـ همه شهرستان‌ها اینطور است) و من می‌دانم همه آقایان نمایندگان محترم از این لحاظ در حوزه انتخابیه‌شان دچار مضیقه هستند یک نکته‌ای را هم باید اینجا گفت.

رئیس ـ آقاى صدرزاده فعلاً فوریت مطرح است باید در فوریت صحبت بکنید.

صدرزاده ـ بنابراین تصور می‌کنم با این مقدماتى که بیان شد و توضیحاتى که جناب آقاى نخست‌وزیر فرمودند در لزوم و فوریت این لایحه محل تردید نباشد و آقایان محترم به فوریت دوم آن هم رأى خواهند داد.

رئیس ـ رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى چاپ فرستاده می‌شود در جلسه بعد مطرح خواهد شد.

6- طرح و عدم تصویب فوریت گزارش مربوط به معافیت ماشین‌هاى حروف‌چینى و حروف‌ریزى از حقوق گمرکى‏

رئیس ـ آقایان مسبوق هستند که کمیسیون بودجه وقتى بودجه کشور را تصویب کرد و به سنا فرستاد یک تبصره‌ای آنجا علاوه کردند و آن تبصره فرستاده شد. به کمیسیون گزارش کمیسیون که اینجا مطرح شد مجلس رأى داد که مجدداً برود به کمیسیون و مورد شور و طرح قرار بگیرد. حالا 15 نفر از آقایان تقاضا کرده‌اند که آن گزارش مطرح شود گزارش قرائت می‌شود (به شرح زیر خوانده شد).

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شوراى ملى کمیسیون دارایی در جلسه دوشنبه 24 تیر ماه 36 با حضور آقاى وزیر دارایی قسمت اخیر تبصره 23 قانون بودجه سال 1336 مربوط به معافیت ماشین‌هاى مخصوص حروف‌چینى و حروف‌ریزى از حقوق و عوارض گمرکى را که براى رسیدگى مجدد به کمیسیون دارایی ارجاع گردیده بود مورد شور و رسیدگى قرار داده و ماده واحده را با مختصر اصلاحى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد ماده واحده ماشین‌هاى مخصوص حروف‌چینى و حروف‌ریزى براى تمام کشور در مدت سه سال از پرداخت حقوق و عوارض گمرکى معاف خواهد بود. مخبر کمیسیون دارایی مشایخى‏

رئیس ـ پیشنهاد شده است که این گزارش با یک فوریت مطرح شود پیشنهاد قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

مقام ریاست معظم مجلس شوراى ملى امضا‌کنندگان تقاضا داریم. گزارش مربوط به معافیت ماشین‌هاى حروف‌چینى و حروف‌ریزى از پرداخت حقوق گمرکى به قید یک فوریت مطرح شود دکتر محمد شاهکار. دکتر حسن افشار. مشایخى. صفارى. محمودى. دولت‌آبادى. فضایلى. عماد تربتى. عمیدى نورى. مهدوى. خلعت‌برى. علامه. تیمورتاش. امید سالار.

قائم مقام رئیس ـ چون تقاضاى فوریت هم کرده‌اند حالا فوریت این گزارش مطرح است مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به فوریت این گزارش آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمترى برخاستند) 26 نفر از 59 نفر رأى دادند بنابراین تصویب نشد.

7- ختم جلسه

رئیس ـ عجالتاً جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه بعد را پس از اینکه گزارش کمیسیون نفت رسید به آقایان اطلاع می‌دهیم.‏

(مجلس یک ساعت و ربع پیش از‌ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى ـ رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:295178!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)