کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16
[1396/05/29]

جلسه: 113 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هفدهم بهمن ماه 1329  

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات قبل از دستور -آقایان: نورالدین امامی - آزاد - پیراسته - دکتر راجی - عزیز‌اعظم زنگنه - محمدعلی مسعودی - گنجه

3 - معرفی آقای دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقای نخست وزیر

4 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

5 - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

6 - اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا

7 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏16

 

 

جلسه: 113

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه هفدهم بهمن ماه 1329

 

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - بیانات قبل از دستور -آقایان: نورالدین امامی - آزاد - پیراسته - دکتر راجی - عزیز‌اعظم زنگنه - محمدعلی مسعودی - گنجه

3 - معرفی آقای دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقای نخست وزیر

4 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

5 - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دارایی

6 - اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا

7 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهری

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت و چهل و پنج دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1 - تصویب صورت مجلس‏

رئیس - صورت غایبین جلسه گذشته قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر مصباح‌زاده - مجید موسوى - عرب شیبانى - اورنگ – مجتهدى - اسلامى- علی‌محمد دهقان- عماد تربتى - سود‌آور - محمد ذوالفقارى - امیر افشارى – دکتر مصدق- طباطبایی - دکتر شایگان - جمال امامى‏

غایبین بى‌اجازه- آقایان: سالار سنندجى- کاظم شیبانى- تولیت- جواد مسعودى- آشتیانى‌زاده‏

دیر‌آمدگان با اجازه- آقایان: گودرزى دو ساعت – ملک‌مدنى دو ساعت- صفایی دو ساعت- فرامرزى یک ساعت‏

دیر‌آمدگان بى‌اجازه- آقایان: سلطانى 45 دقیقه - محمد هراتى یک ساعت - شهاب خسروانى یک ساعت حسن اکبر یک ساعت- برومند سى دقیقه – ابریشم‌کار یک ساعت - خاکباز یک ساعت‏

رئیس - نسبت به صورت مجلس جلسه پیش نظرى نیست؟ آقاى فقیه‌زاده‏

فقیه‌زاده - تلگرافى که پریروز از قزوین رسیده بود از متولیان و متصدیان موقوفه بوده که از آنها دولت به موجب تصویب‌نامه صدى پنج مطالبه می‌کند در صورتی که مطابق تصویب‌نامه حق ندارند یک همچو وجوهى از متصدیان و متولیان آنجا بگیرند تصویب‌نامه غلط است در صورت مجلس آن طوری که بنده عرض کردم نوشته نشده استدعا مى‌کنم تصحیح بشود.

رئیس - اصلاح می‌شود، آقاى آزاد

آزاد - دیروز یک سؤالاتى از طرف اعضاى فراکسیون وطن از دولت شده بود می‌خواستم عرض کنم سؤالاتى که از طرف تمام آقایان اعضاى فراکسیون وطن بود و سؤالاتى که خود آقایان اعضا کرده بودند مربوط به خود آقایان بود و متعلق به فراکسیون وطن نیست (صحیح است)

رئیس - آقاى رضوى‏

رضوى - عرض بنده گر چه راجع به خود صورت جلسه نیست ولى جایی براى تذکر آن جز در صورت جلسه ندارد و آن این است که اوراقى را که براى ثبت‌نام مخالف و موافق و براى گفتگو کرده در لوایح می‌گذارند بنده مشاهده کردم غالباً از آن لوایحى که در دستور مجلس است بیرون است و به این جهت افرادى که راجع به این لوایح مطالعه نکرده‌اند غالباً افکارشان لوث می‌شود و نظریاتشان  تأمین نمی‌شود نظرم این بود ریاست مجلس و هیئت رئیسه که دستور نصب این اوراق را براى لوایحى که جزو دستور مجلس نیست می‌دهند در نتیجه موقع ذکر اسم و ثبت‌نام براى گفتگو در لایحه از بین می‌رود می‌خواستم تقاضا بکنم که مقرر بفرمایید جز اوایحى که در دستور است لوایح دیگرى براى ثبت‌نام نصب نکنند.

رئیس - در این قسمت چون دستور براى دو هفته معین مى‌شود به این جهت باید همان اوراقى که مربوط به آن دستور است نصب شود همین طور هم گفته‌ام عمل شود، آقاى نورالدین امامى

نورالدین امامى - خیلى معذرت می‌خواهم بنده با این نظر جناب آقاى رضوى موافق نیستم (صحیح است) آیین‌نامه یک مقرراتى معین کرده براى تعیین دستور در هر دو هفته ولى لوایحى که در

+++

کمیسیون‌ها می‌گذرد و گزارشش می‌رسد و طبع و توزیع مى‌شود باید ورقه آن در تابلو زده بشود و ثبت‌نام هم بشود.

رضوى - این طور نیست

نورالدین امامى - روى مقررات و اصول پارلمانى و آیین‌نامه عرض مى‌کنم باید این طور باشد.

رئیس- چون قبلاً دستور معین مى‌شود همان لوایحى که معین مى‌شود و بین آقایان توزیع مى‌شود همان‌ها مطرح می‌شود این بحثى ندارد

فرامرزى - این مطالب مربوط به صورت مجلس است؟

اردلان - آقاى رئیس دستور فى‌المجلس عوض مى‌شود.

رئیس - آن موضوع دیگرى است هر وقت 15 نفر از آقایان تقاضا بکنند و مجلس موافقت کند دستور عوض می‌شود، آقاى کشاورز‌ صدر

کشاورز‌ صدر - بنده استدعا می‌کنم که مقام ریاست و نمایندگان محترم به این تذکر و عرض بنده توجه بفرمایند و آن این است که گاهى از اوقات یک سؤالاتى است که امکان دارد با گفتگوى طرفین وکیل و وزیر مرتفع بشود ولى یک کسى که معتقد نیست هر روز دولت را متشنج بکند یک سؤالى می‌کند که از استیضاح هم بهتر است و آن را به صورت سؤال مطرح مى‌کند بنده سؤالى کردم که سه میلیون لیره تصرف غیر قانونى شده این امر حیاتى دارد اگر بنا باشد که این بماند بعد از 199 سؤال دیگر تا آخر دوره 16 هم براى جواب موعدش نمی‌رسد بنده مى‌خواستم استدعا کنم که مقام ریاست یکى از این جلسات معمولى را براى جواب سؤالات اختصاص دهند و الّا به میل وکلا نیست خودشان یک جلسه را بگویند براى این سؤالات براى این که به عقیده بنده وضع قوانین و عدم اجرایش بدتر از این است که وضع نشود آقا بنده سؤالى کردم و سؤالم هم خیلى مهم است و نمى‌خواهم دولت را استیضاح بکنم تکلیف بنده چیست نباید این موضوع منتفى بشود و این دو پول را هم ببرند و تمام بشود آن وقت بیایند و بگویند این سؤال را که کردید صحیح نیست‏.

رئیس - سؤالاتى که آقایان کرده‌اند البته مهم مى‌دانسته‌اند که سؤال کرده‌اند و تقدم با آن کسى است که زودتر سؤال کرده است مگر این که اهمیتش را خود مجلس شوراى ملى معین بکند و صلاح بداند که زودتر مطرح بشود علیهذا مکرر گفته شده یک جلسه فوق‌العاده آقایان معین بفرمایند که سه ساعت طول بکشد و تمام سؤالات مطرح بشود (کشاورز‌ صدر - خودتان معین بفرمایید) آقایان باید معین بکنند غیر از روز دوشنبه هم نمی‌شود روزى تعیین کرد چون روزهاى دیگر مجلس سنا است یا جلسه مجلس شورای ملى دیگر نظرى نسبت به صورت جلسه نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2 - بیانات قبل از دستور- آقایان: نورالدین امامى- آزاد- پیراسته دکتر راجى- عزیز ‌اعظم زنگنه- محمد‌على مسعودى- گنجه

رئیس - آقاى نورالدین امامى‏

نورالدین امامى - جناب آقاى فهیم‌الملک راستى راستى پیرى چیز بدى است حقیقتاً چیز بدى است انشاء‌الله آقا همیشه جوان مى‌مانید و به سن ما نمی‌رسید خیلى چیز بدى است مخصوصاً آدم مثل بنده تب داشته باشد مریض باشد و بوى الرحمن گرفته باشد جلسه گذشته با حال تب و کسالت آمدم اینجا و جناب آقاى رئیس هم سر ما شیره مالیدند فرمودند عرایضى که دارید آخر جلسه به عرض آقایان برسانید ولى آخر جلسه ممکن نشد این بود که امروز صبح بنده با این حال تب و کسالت ساعت 6 آمدم جا گرفتم مثل آن خانم‌هایی که قبلاً می‌رفتند میدان سپه جا می‌گرفتند براى تماشاى دسته‌ها بنده هم آمدم جا گرفتم و ثبت‌نام کردم استدعا می‌کنم شخص جنابعالى که جوان مجرب و با اطلاع و وارد به کارها هستید این عرایض من را درست توجه بفرمایید من باور نمى‌کنم که کسى از آقایان این فکر را نکند چه دست‌هاى مرموزى در این مملکت ایران الان کار می‌کند که این دست‌هاى مرموز بدون این که خود دولت توجه داشته باشد دولت را وارد کورانى می‌کند (مکى - خود دولت می‌کند) استدعا می‌کنم آقاى مکى توجه بفرمایید. بدون این که نورالدین امامى خودش توجه کرده باشد او را وارد یک کورانى می‌کند بدون مطالعه و دقت بدون این این که ببینیم عواقب کار چه می‌شود یک روز به نام این که قصاب‌ها حق ندارند گوشت را گران بکنند قبل از این که بنشینیم و مطالعه بکنیم ببینیم آقا حقیقتاً این به نفع قصاب‌ها است که گوشت را کیلویی دو تومان بفروشند یا نفروشند قبل از این که بیاییم بنشینیم با ریش‌سفید‌ها مشورت بکنیم مى‌آییم موضوع قصاب‌ها را این جور می‌کنیم اگر دولت حقیقتاً یک روزى توجه کرد که قصاب می‌خواهد گوشت را گران بفروشد دولت یک اعلامیه‌اى صادر بکند که مردم ایران من که دولتم و شما مردم می‌گویم گوشت نخورید آقا فکر بکنید در این شهر چه بازى در آوردند چه دسته‌جاتى درست کردند قصاب‌ها اعتصاب کردند امروز صبح آمدم من گوشت خریدم کیلویی سه تومان قبلاً قصاب مى‌خواست بفروشد کیلویی 25 ریال قبول نکردند این الم شنگه بر پا شد و حالا سه تومان می فروشد کسى هم حرفى نمى‌زند.

اردلان - براى این که انجمن شهر نداریم این هم کار شد که پایتخت انجمن شهر نداشته باشد؟

صدرزاده - شهرستان‌ها دارد پایتخت ندارد.

نورالدین امامى - صحیح است یکى از نواقص بزرگ کار عدم تشکیل انجمن شهر است براى عمران تهران براى این که این مردم یک قدرى راحت باشند براى این مردمى‌که این قدر زحمت کشیده‌اند بایستى اختیار را بدهید به دست خود مردم هر کارى مى‌خواهند بکنند تا کار درست بشود قصاب را گفتیم گوشت را گران نفروش اعتصاب کرد قهوه‌چى چرا اعتصاب کرد؟ توجه بفرمایید قهوه‌چى گفت من دیزى مى‌پزم و گوشت مى‌خواهد پس باید نانوا هم اعتصاب بکند که قهوه‌چى از من نان مى‌خرد صلاح مملکت نیست در این موقع ....

کشاورز‌صدر - این اعتراضات به کى است؟

نورالدین امامى – به تمام تشکیلات شما هم از من می‌خواهید ریش بگیرید من ریش دست کسى نمی‌دهم (اردلان - انجمن باید تشکیل بشود اما باید رویش ایستادگى کنیم) با فرض این که صلاح بود که قصاب گوشت را دو ریال گران‌تر بفروشد (فرامرزى - الان سه تومان می‌فروشد و می‌خندد به نرخ شهردارى) در این موقعى که دنیا در آتش می‌سوزد براى این که سر و صدا بخوابد ما باید تمام جدیتمان کوششمان همان این باشد که روحیه مردم را ساکت نگه داریم مردم را با هم متحد بکنیم نه این که هر روز یک انگشتى برسانیم موضوع قصاب‌ها رفت حالا آمدند موضوع عطار و سقط‌فروش را درست کردند چند سال است که توزیع قند در تهران و در شهرستان‌ها به وسیله یک شرکت‌هایی که تشکیل شده انجام می‌شود اینها سهمیه می‌دهند به آقایان عطارها براى توزیع (تیمور‌تاش - حالا دیگر نیست) الان هم هست تا آخر بهمن ماه هم این کار را می‌کنند باز هم آمدند این کار را کردند می‌گویم آقا جان چرا می‌کنید اگر حقیقتاً دولت مطالعه کرده دیده شرکت عطار درست توزیع نمی‌کند شرکت عطار خداى نکرده دارد اینجا دزدى می‌کند یا دیده عامل سوء‌استفاده می‌کند با مطالعه با دقت با مشورت بردارد یک اعلامیه صادر بکند و بگوید مردم این است جریان تا سیه‌روى شود هر که در او غش باشد نمى‌شود آقا ده هزار نفر پنج هزار نفر را جلو در مجلس شوراى ملى بریزیم براى چه؟ چه شده است؟ خوشبختانه یا بدبختانه این مدیر قند و شکر بر‌خلاف برادرش آدم خیلى خوبى است مورد اعتماد من هم هست ولى تقصیر او چیست؟ او چه تقصیر دارد؟ تنها مثل آن برادرش نیست آقا باید اینها را مطالعه کرد جناب آقاى فهیمى باید دقت کرد اگر یک روزى هم دیدید که خداى نکرده این شرکت مورد اعتماد نیست ده سال است که می‌خورد ده روز هم بگذارید کنار تا وضع دنیا روشن بشود (تیمور‌تاش- الى‌الابد که نمی‌شود) الى‌الابد نیست حالا وضع بد است وضع دنیا بد است باید حساب دنیا را کرد باید حساب مملکت را کرد (پیراسته - آقاى امامى بقیه وقتتان را به آقاى آزاد قول داده اید) حالا خودم خیلى حرف دارم آن روز جناب آقاى دکتر کاسمى یک چیزى اینجا فرمودند راجع به این قانون بهداشت راجع به آقایان اطبا صحبت می‌کردند اطبا تاج سر ما هستند کسى که رفته است ده سال بیست سال جان کنده است زحمت کشیده است از جیب خودش خرج کرده طبیب شده براى معالجه بنده و جنابعالى این اینجا بد نمی‌شود هیچ کس هم به او با نظر بد نگاه نمی‌کند آدم‌هاى محترم و قابل اعتماد هستند و ما از آن جهت حرفى نداریم ولى می‌گوییم تا وقتى که کادر طبیب در این مملکت تکمیل نشده این نیمچه طبیب

+++

از هیچى بهتر است (صحیح است) آن نیمچه دندانساز از آن دلاک که تا پریروز دندان می‌کشید و آن داروساز پراتیکى از آن که هیچ چیز بلد نیست بهتر است تا کادرمان تکمیل نشده اینها را چرا می‌ریزید بیرون (صحیح است)

دکتر کاسمى - بیرون ریخته نشده شما فکر دانشگاهتان را هم بکنید

فرامرزى - یعنى چون شاگرد دانشگاه هست سایرین بمیرند؟

نورالدین امامى - دانشگاه مورد احترام تمام ملت ایران است اگر یک روزى بنا بشود که مشروطیت ایران تکمیل شود این قسمت با دست دانشگاه انجام خواهد شد همه مورد احترام هستند همه به آنجا احترام می‌گذارند. در جلسه ماقبل که بنده اینجا عرایضى مى‌کردم من جمله اسمى از جناب آقاى على هیئت دادستان سابق وزیر عدلیه سابق و دادستان کل سابق بردم در همان جلسه آقاى بهادرى از آنجا یک جمله‌اى فرمودند که آن جمله مسبوق به سابقه بود پس از فوت منصور‌السلطنه عدل خدا رحمتش بکند که پدر دادگسترى ایران بود و فوت ایشان یک ضایعه‌اى براى مملکت بود (صحیح است) و بعد از انتصاب جناب آقاى ساعد به سفارت ایران در ترکیه دو نفر از سناتورهاى آذربایجان کم شد استدعا شد از پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که یکى از سناتورها را که معین مى‌فرمایند جناب آقاى هیئت را انتخاب بفرمایند و تمام اهالى آذربایجان هم تلگرافاً و کتباً از نمایندگان آذربایجان خواستند که این استدعا از پیشگاه اعلیحضرت همایونى بشود این بود که آن روز جناب آقاى بهادرى در اینجا یک اشاره‌اى فرمودند که با این که این استدعا شده بود ایشان انتخاب نشدند جناب آقاى نصرالملک هدایت در مجلس محترم سنا راجع به این قسمت بیاناتى فرمودند نظر آقاى بهادرى و بنده تحقیر مجلس سنا نبود آنها اشخاص محترمى هستند و سمت پدرى و بزرگى به ما دارند همه از ریش‌سفیدان محترم و صدر مشروطیت هستند (صفایی - یعنى اکثریتشان) البته همه جا آدم بد مثل بنده و جنابعالى پیدا می‌شود بنابراین نظر توهین نبوده و همیشه مورد احترامند. یک موضوع دیگر بنده در آن جلسه قبل راجع به املاک صحبت کردم اسمى از چاکوتایی‌ها بردم بنده با آقایان علاوه از رفاقتى که دارم یک نزدیکى هم دارم خانم آقاى صالح چاکوتایی دختر یکى از محترمین آذربایجان است و خیلى هم آن فامیل مورد احترام من هستند بنده به آقایان نظر شخصى نداریم من‌باب مثل عرض کردم که می‌گویند این جورى است (صحیح است)

فقیه‌زاده - مخصوصاً صالح که بسیار جوان خوبى است.‏

امامى - استدعا مى‌کنم آقایان توجه بفرمایند با این بیاناتتان وقت من را می‌گیرید و آقاى رئیس هم مى‌فرمایند که وقت تمام شده به آقاى آزاد هم قول داده‌ام اجازه بفرمایید بنده نظرم این نبود که از آقایان تنقید بکنم آقایان چاکوتایی‌ها همه از اشخاص صالح و اشخاص لایق و خوب و وطن‌پرست هستند منتها بنده من ‌باب مثل عرض کردم که یک همچو چیزى شده اگر حقیقت ندارد آقاى وزیر دارایی بیایند و بگویند صحیح نیست (فرامرزى - شما یک دفعه بى‌لطفى کردید بس است) چون بنده اطلاعى که به دست آوردم و تحقیقى که بعداً کردم دیدم عرایض من همه‌اش صحیح نبوده است و اطلاعاتى که به بنده داده شده است ناقص بوده است این است که خواستم در اینجا آن بى‌احترامى‌که شده است پس بگیرم (احسنت) اما راجع به پزشکیاران جناب آقاى فهیم‌الملک مجلس تصویب کرده که حقوق آنها را بدهند الآن عده‌ای از خانم‌ها دم در مجلس بودند معلوم مى‌شود این هم آنتریک است این هم حساب شده است آقایان دندا‌نسازهاى پراتیکى باز هم امروز دم در جلوى نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى را گرفته‌اند تلگرافاتى هم از ولایت و مخصوصاً آذربایجان رسیده است راجع به همین قسمت استدعا مى‌کنم که توجهى هم در این قسمت بفرمایید که خانواده آنها گرسنگى و بیچارگى نکشند (صحیح است)

گنجه - باقى وقتشان را به بنده داده‌اند

آزاد- پنج دقیقه‌اش را به بنده داده‌اند.

رئیس - سه دقیقه مانده که قبلاً به آقاى آزاد داده‌اند آقاى آزاد بفرمایید.

آزاد - بنده عرایضم خیلى خیلى مختصر است عرض کنم ماده 11 مرامنامه حزب استقلال می‌نویسد که املاک مزروعى باید بین زارعین تقسیم شود (احسنت) خوشبختانه در این چند روز اخیر اعلیحضرت همایونى پیشقدم شدند براى تقسیم اراضى که متعلق به ایشان است (پناهى - آقا این تقسیم نیست فروش است) (صفوى - فروش املاک است) بنده خواستم اظهار خوشوقتى کنم که اعلیحضرت همایونى پیشقدم در این امر شده‌اند (احسنت) و حزب استقلال هم تشکر مى‌کند از اعلیحضرت همایونى براى این پیشقدمى‌ که کردند عرض دیگرم این بود باید در نظر داشت که محیط دنیاى امروز یک محیطى است که بیشتر باید رعایت حال رنجبر را کرد و اگر رعایت آنها را نکنیم ممکن است طورى پیش بیاید که هم ملک از بین برود و هم مالک آقایان باید یک قدرى تعدیل بکنند در زندگى طبقه محروم و این کار به منفعت خود آقایان تمام می‌شود مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این است که کارمندان اداره بنگاه راه‌آهن شکایت مى‌کنند به این که مدت‌ها است دولت در تمام ادارات تابعه خودش ترفیع رتبه کارمندان را داده ولى تا کنون ترفیع رتبه کارمندان راه‌آهن داده نشده خواستم استدعا کنم آقاى کفیل وزارت دارایی که تشریف دارند کمک بکنند که ترفیع و رتبه کارمندان راه‌آهن داده بشود که موجب شکایت آنها نشود.

رئیس - آقاى دکتر راجى.

پیراسته - آقاى رئیس نوبت بنده است.‏

رئیس- به ایشان واگذار نکردید؟

پیراسته - ایشان بقیه نوبت بنده را خواستند.

رئیس - پس توجه بفرمایید که بقیه بماند.

پیراسته - به طوری که آقایان محترم مستحضر هستند مدتى است که یکى از مسائلى که مورد کمال توجه ملت ایران است و مورد توجه آقایان علماى اعلام هم هست و در سازمان ملل متفق مطرح است مسئله کشمیر و برادران هم‌کیش و مسلمان ما کشمیری‌ها است (صحیح است) بنده عقیده دارم که دولت ایران باید کمال جدیت را براى احقاق حق برادران مسلمان کشمیرى ما بکند (صحیح است) و بایستى به نمایندگان خودش دستور بدهد در سازمان ملل متفق از آزادى فکر و عقیده که اساس سازمان ملل متفق است تقویت بکند و مردم کشمیر را آزاد بگذارند تا آنچه که می‌خواهند درباره خودشان تصمیم بگیرند بنده در این قسمت سؤالى هم از دولت کرده‌ام که تقدیم مقام ریاست می‌کنم مطلب دیگرى که می‌خواستم عرض کنم این بود آقایان توجه فرمودند که در ضمن یکى از لوایح وزارت جنگ بنده پیشنهاد کردم که نسبت به بازماندگان افراد و افسران شهید یک توجه بیشترى بشود و آقاى وزیر جنگ اینجا قول دادند که لایحه این را بیاورند و  تأمین زندگى افرادى که در راه این مملکت شهید شده‌اند بکنند (صحیح است) چند روز پیش نامه‌اى به من رسیده از خانمى‌ که مادر ستوان یکم وثوقى که بنده نمى‌شناسمش شکایت کرده است پسرم که تنها نان‌آور زندگى من بوده است در جنگ در راه مملکت کشته شده من و خانواده‌ام را بى‌سرپرست گذاشته است حالا صد تومان تمام حقوق و وظیفه‌اى است که به ما مى‌دهند از این صد تومان چهار تومان باید خرج بکنم که بروم این صد تومان را بگیرم و ماهى شصت تومان هم کرایه خانه می‌دهم و بقیه را باید صرف زندگى کنم که می‌ماند 36 تومان یعنى روزى 12 ریال که من و چند نفر دیگر باید با این روزى 12 ریال زندگى کنیم بنده عقیده دارم که مجلس شوراى ملى از وظایف مهمش این است که نسبت به بازماندگان اشخاصى که در راه مملکت شهید مى‌شوند کمال توجه را بکند که هر کس در راه میهنش خواست خدمت و فداکارى بکند لااقل نگران عائله‌اش نباشد بداند که اگر از بین رفت زندگى عائله‌اش  تأمین است مطلب دیگرى که یکى از مسائل اساسى روز است و مخصوصاً مى‌خواهم نظر آقایان را جلب بکنم و مسئله‌ای است که مورد توجه قرار گرفته است موضوع فروش به اقساط املاک اعلیحضرت همایونى است به اقساط این اقدام بدون تردید و مبالغه بزرگ‌ترین اقدامى است که در این چند سال اخیر به عمل آمده (صحیح است)

کشاورز‌صدر - و دیگران باید تقلید بکنند.

پیراسته - تأثیر و انعکاس این عمل خیر خیلى بیش‌تر از آن چیزى است که ما فکر مى‌کنیم آقایان انعکاس این اقدام را در جراید خارجه ملاحظه فرموده‌اند و کم و بیش در جراید داخلى هم منتشر شده است بنده عقیده دارم که اولیاى دولت باید به این موضوع کمال توجه و دقت را بفرمایند این املاک گر چه تا به حال عوایدش هم صرف امور خیر می‌شده (آشتیانى‌زاده- کمیسیونش کمیسیون خوبى نیست) (محمد‌على مسعودى- آقا بگذارید حرفش را بزند) آقایان شاهدند عواید این املاک خرج نگهدارى فقرا و مصرف ساختن

+++

درمانگاه‌ها می‌رسد آقایان نمایندگان ولایات می‌دانند که در اقصى نقاط مملکت جایی که شاید قرن‌ها اسم دارو و دوا نشنیده‌اند در آنجا سازمان شاهنشاهى درمانگاه درست کرده و این اقدام یعنى تقسیم املاک یک اقدام اساسى است (حکیمى - تقسیم نیست آقا فروش است) فروش است ولى مثل تقسیم است اعلیحضرت همایونى که شاید 4500 پارچه آبادى دارند و هر سال میلیون‌ها عایدى آن است با کمال بزرگوارى و گذشت صرف‌نظر کردند و فرمودند که تقسیم بشود و قریباً تقسیم می‌شود به عقیده بنده باید عموم متمکنین و سرمایه‌داران به این عمل شاهنشاه تأسى بکنند و خودشان براى تعدیل ثروت و رفاه طبقه کشاورز که توده واقعى را تشکیل می‌دهند فکرى کنند (صحیح است) تعدیل سرمایه تنها در مورد املاک نیست تعدیل سرمایه تنها براى مالکین نیست بایستى اموال منقول و غیر منقول همه‌اش تعدیل بشود آن جنایتکارانى که می‌آیند با هزاران وسیله آخرین رمق این مملکت را می‌مکند و پولش را خارج می‌کنند اینها را هم باید در نظر گرفت تنها مالکین و مربوط به مالکیت نیست باید تذکر بدهم که بایستى یک مالیات عادلانه نسبت به سرمایه گرفته شود (مهدى ارباب - همه‌اش را هم به باد می‌دهند) باید به نسبت سرمایه هر کس هر چه دارد اعم از منقول و غیر منقول مالیات بدهد در صندوق‌هاى تعاونى جمع بشود و دولت با آن پول براى زارعین یا املاک بخرد یا اراضى بایر را دائر بکند این عملى که در تمام دنیا شده در ایران هم که یک مملکت اسلامى است ما مطابق تعالیم دینمان مطابق دستورات دینمان مکلف هستیم که به ضعفا کمک بکنیم ما مکلف هستیم که از این اقدام پیروى بکنیم (کشاورز‌صدر - اگر خمس و زکات می‌دادند این اموال جمع نمى‌شد) ما باید تأسى بکنیم به مولا امیرالمؤمنین و بدانیم اگر ما این کار را نکنیم خواهندکرد بنده یک قضیه تاریخى را عیناً مى‌خوانم:

آقایان می‌دانند که قشون جبار و خونخوار مغول بر دنیاى عصر خود تسلط یافت و به بزرگ‌ترین حکومت عصر یعنى حوزه خلافت عباسى دست یافت و المستعصم بالله خلیفه عباسى را کشت و خلافت را بر انداخت نکته‌ای که در تاریخ برجسته مانده و باید درس عبرتى براى همه باشد حرفى است که خان وحشى مغول چند روز قبل از قتل خلیفه به او گفته است و بنده عین عبارت و شرح قضیه را به طوری که خواجه نصیرالدین طوسى در رساله کوچک فتح بغداد نگاشته به عرض می‌رسانم (چون خلیفه نزد هولاکو رسید خواص او را از ائمه و سادات و مشایخ به دروازه کلواز فرود آورده و بعد از آن فرمود تا شهر را غارت کردند و پادشاه به مطالعه خانه خلیفه را حاضر کردند خلیفه را فرمود تا پیشکش‌ها کرد آنچه آورد پادشاه هم در حال به خواص و امرا و لشگریان و حاضران ایثار کرد و طبقى زر پیش خلیفه نهاد که بخورد گفت نمی‌توان خورد گفت پس چرا نگه داشتى و به لشگریان ندادى و این درهاى آهنین را چرا پیکان نساختى و به کنار جیحون نیامدى تا من از آب نتوانستمی‌ گذشت خلیفه به جواب گفت تقدیر خداى چنین بود. پادشاه گفت آنچه بر تو خواهد رفت هم تقدیر خدا است و شب را بازگشت. آنگه خلیفه را فرمود که زنانى که با او و پسران او پیوسته‌اند بیرون آورد و به سراى خلیفه رفتند 700 زن و 1300 خادم بودند و دیگران را متفرق کردند چون از غارت فارغ شدند بعد از یک هفته اهل شهر را امان دادند و غنیمت‌ها جمع کردند و چهاردهم صفر پادشاه از در شهر کوچ فرمودند خلیفه را طلب کرد و او را آنجا آوردند و پسر میانین را بر عقب آوردند با پنج شش خادم آن روز در آن دیه کار او به آخر رسید دیگر روز پسر مهین را و کسانى را که با او بودند به دروازه کلواز کار او به آخر رسید و زنان و خادمان را متفرق کردند) ملاحظه فرمودید که جواهرات بى‌حد و حصر خلیفه عباسى چون به موقع به مصرف نرسید کوچک‌ترین بهره از آنها نبرد و خلافت و سلطنت و زن و بچه و جان خود و میلیون‌ها مردم بى‌گناه را هم بر سر آن نهاد. آقایان. در هر عصر و زمان متأسفانه خونخوارانى نظیر چنگیز و هلاکو پیدا شده و می‌شوند منتها راه و رسم و اسم و عنوان خود را به مقتضاى زمان عوض کرده‌اند به هر صورت بنده عقیده دارم که فکر عاجل و عاقلانه باید براى تعدیل ثروت در این مملکت مثل سایر ممالک بشود بنده معتقد هستم که بایست دستگاه وصول مالیات منظم باشد این خلاصه عرض بنده بود بدترین دستگاه دستگاه فعلى ما است مثلاً براى یک پیشه‌ور جزء ده برابر سرمایه‌اش می‌گیرند و بعد از آن که این بدبخت خسارت زیادى می‌کشد یک مرتبه تشخیص مالیات چند هزار تومانى به چند ریال تبدیل می‌شود براى مثال پرونده‌ای است که بنده یادداشت کرده‌ام از شخصى به نام وصال که بنده او را نمى‌شناسم اول یک میلیون و هشتصد هزار ریال مالیات مطالبه کرده‌اند و کمیسیون‌هاى متعدد هم چندین مرتبه اخذ این مالیات را تأیید کرده‌اند سپس در مراحل دیگر این رقم به پنج هزار ریال یعنى پانصد تومان تنزل یافته است و من نمی‌دانم آیا آن یک میلیون و هشتصد هزار ریال درست است یا پانصد تومان؟

در خاتمه عرایضم چند نفر از کارمندان شرکت نفت آمده‌اند اینجا و از طرز رفتار شرکت نفت با کارمندان شکایت می‌کنند آقایان اینها حرف‌شان بسیار صحیح و حسابى است من نمی‌دانم شرکت نفت با اینها می‌خواهد چه کار کند می‌گویند ما ضمن خدمت در شرکت نفت چند ماه است مسلول شده‌ایم و معالجه هم کرده‌ایم و حالا به کار قبول نمی‌کنند و شکایتى هم از پزشکیاران رسیده که عیناً تقدیم می‌شود و بقیه وقتم را می‌دهم به آقاى دکتر راجى.

دکتر راجى - آقایان اطلاع دارند که بنده اخیراً سفرى به خوزستان نمودم اجازه می‌خواهم نکاتى چند راجع به مشاهدات اخیر خود به عرض برسانم.

اولاً عمل هیئت اعزامى مبارزه با مالاریا به حدى خوب انجام شده که تمام مردم در حوزه خرمشهر از این اقدام بى نهایت شکرگذارند زیرا از تعداد مبتلایان به مالاریا فوق‌العاده کاسته شده و همچنین حشرات موذیه دیگر از بین رفته و از این حیث موجبات آسایش اهالى فراهم شده.

البته آقایان می‌دانند که عمل مبارزه با مالاریا باید به طور منظم چند سال ادامه پیدا کند و اگر چنانچه رعایت نظم در عملیات بشود می‌توان امیدوار بود که در مدت سه سال ممکن است ریشه مالاریا را در منطقه‌ای که شروع به مبارزه شده کنده شود ولى اگر نظم مبارزه به هم بخورد یعنى عمل گردپاشى در فصول معین انجام نشود حشرات مقاومت خاصى در مقابل گرد « د د ت » پیدا می‌کنند و کلیه زحمات و خسارات در راه مبارزه بى‌اثر می‌ماند. امیدوارم این عمل در کلیه نقاط کشور انجام گردد.

قبل از این که بنده به خوزستان بروم هفته‌هاى متوالى در کمیسیونى که مرکب بود از آقایان سناتور‌هاى خوزستان، معاون وزارت دارایی و کلیه نمایندگان خوزستان شرکت می‌نمودم مقصود این کمیسیون عملى کردن قانون مصوبه مجلس شوراى ملى راجع به واگذارى اراضى در خوزستان بود در جلسات متعدد در آیین‌نامه قبلى اصلاحاتى به عمل آمد و همچنین پیشنهاد شد که عشر عایدات حاصله از نفت براى عمران خوزستان اختصاص داده شود این پیشنهاد که مورد قبول کلیه اعضاى این کمیسیون بود مورد توجه رئیس دولت نیز قرار گرفت و ایشان هم موافقت خود را اصولاً اظهار فرمودند و قرار بود آیین‌نامه مزبور به شکل تصویب‌نامه از هیئت دولت بگذرد.

در ایامى‌که خوزستان بودم در روزنامه اطلاعات طرح آیین‌نامه دیگری را که وزارت کشاورزى تنظیم کرده بود خواندم تصور می‌کنم آیین‌نامه وزارت کشاورزى اصالتاً براى سیستان نگاشته شده و تعجب بنده از اینجا است که چرا قبل از تصویب در جراید منتشر گردیده یقین دارم در این کار سوء‌نیتى نبوده ولى متأسفانه عدم توجه یا عدم همکارى حقیقى وزارت کشاورزى را در این امر نمی‌توان ندیده گرفت بنده مصراً توجه هیئت دولت را راجع به تصویب آیین‌نامه‌اى که در وزارت دارایی مورد قبول قرار گرفته است جلب می‌کنم.

آقایان اکنون که با واگذارى املاک موقوفه پهلوى به ساکنین بزرگ‌ترین قدمى را که لااقل در نیمه قرن اخیر براى مردم کشاورز ایران ممکن بوده برداشته شده یقین دارم تقسیم این اراضى و واگذارى خالصه‌جات دولتى به مردم به قدرى مؤثر خواهد بود که تعداد ناراضى‌هاى کشور را بی‌نهایت تقلیل خواهد داد.

متأسفم که عده‌اى از مالکین با عملى شدن واگذارى املاک مخالف نموده و با تشبت و سخنان بى‌اساس تصور می‌کنند که می‌شود مانع اجراى آن شد این آقایان یا خوابند یا به اوضاع دنیا و حتى کشورهاى مسلمان همجوار ما توجه ندارند چه فایده‌اى دارد کسى اراضى وسیع و بى‌پایانى را به نام یک ده در تصرف داشته باشد و نسبت به سطح تولید در آن زمین کمترین اقدامى نکند.

تنها یک ده در خوزستان 72 کیلومتر در 48 کیلومتر وسعت دارد (12 فرسخ در 8 فرسخ) سه ایستگاه راه آهن هر یک به فاصله چهار فرسخ از این

+++

آبادى می‌گذرد اراضى خالصه زیادى ضمیمه آن گردیده یک حد آن رودخانه شاپور و حد دیگر آن رودخانه کرخه است با همه این تفصیل این آبادى فقط سالى سى و شش هزار تومان یعنى 8 هزار تومان کم‌تر از مبلغى که صاحب ملک به عنوان مالیات به دولت می‌پردازد اجاره داده شده و اگر سودى در میان باشد مستاجر یا مستاجرین بهره آن را می‌برند. اگر آقایان ملاکین این قبیل اراضى را از لحاظ بذر و آلات مکانیزه کشاورزى، کودهاى فسفاته و ازته همان طور که در همه جاى دنیا معمول است تقویت نمایند و اصول تجدد در کشاورزى را قبول کنند به جاى پنج تخم 90 الى 130 تخم برداشت محصول‌شان خواهد بود آن وقت می‌توان گفت که ملاک سود شایسته‌اى برده و سهم زارع نیز قابل توجه است و الّا خوب است همین اراضى و همین خالصه‌جات روى اصول قانون واگذارى اراضى تحت اداره هیئت مدیره‌اى در آیین‌نامه جدید پیش‌بینى شده و آباد شود.

در اتحادیه‌هاى کارگران آبادان اشخاصى را دیدم که با دست‌هاى پینه بسته هوش سرشار و فهم فراوان و گفتار منطقى دارند اکثرشان تمام قانون فعلى کار را از حفظ می‌دانستند اول شکایت و اعتراض آنان این بود که همین قانون فعلى که در مرحله آزمایش است درست انجام نمی‌شود

نکته دیگرى راکه متذکر مى‌شدند این بود که طبق ماده 17 قرارداد قبلى شرکت نفت به زن و فرزند کارگران در مواقع بیمارى آن طور که باید توجه نمی‌شده در تهران معلوم شد که وزارت کار به نفع کارگران اقداماتى نموده که امیدوارم موجب استرضاى کارگران از این لحاظ بشود و طبق تقاضاى اینجانب جناب آقاى علم قبول فرمودند که شخصاً به آبادان رفته به شکایات کارگران از نزدیک توجه فرمایند.

اظهارات یکى از آقایان نمایندگان در مجلس شوراى ملى وحشتى ایجاد کرده که کارگران به رفقاى خود از دادن خون مضایقه کنند بنده در حسن نیت جناب آقاى حسین مکى کمترین تردیدى ندارم و کارگرى که به ایشان شکایت کرده است که در سال چهار مرتبه از مشارالیه خون گرفته شده آقاى مکى را تحت تأثیر احساسات قرار داده است و ایشان هم اظهارات او را در اینجا بیان فرمودند، به گواهى آقاى دکتر صالح وزیر بهدارى شکایت آن کارگر مورد رسیدگى قرار گرفت و معلوم شد که مشارالیه مبتلا به ناخوشى است که هر 4 ماه یک بار لازم بوده پنج سانتى‌متر مکعب خون وى را گرفته و آزمایش کنند.

چون دادن خون به بیماران امروز در دنیا به حدى متداول شده که در اغلب مواقع نمى‌توان از آن صرف‌نظر کرد و زندگانى بسى اشخاص مرهون تزریق خون است بنده خواستم این توضیح را بدهم که کارگران و مردم از دادن خون به بیماران و دوستان خود مضایقه نکنند.

متأسفم که باز هم راجع به راه خرمشهر به اهواز باید وقت آقایان را بگیرم. موقعى که بنده در خرمشهر بودم 200 کامیون در راه خرمشهر به اهواز به واسطه انسداد راه متوقف مانده بود و روزهاى متوالى رانندگان بى‌قوت و غذا مانده بودند حتى یک عمله هم در راه کار نمی‌کرد وزارت راه یک میلیون تومان به مقاطعه‌کار پول داده و یک سال است که این وجه پرداخته شده کجاى دنیا به مقاطعه‌کار که اسباب و ادوات کار ندارد و قادر نیست از عهده کار برآید پول می‌دهند که برود اسباب کار تهیه کند حالا مشخصات ساختمان راه را به طوری که شنیده‌ام مقاطعه‌کار خیال دارد عوض کند در بعضى جاها از مقدار خاک‌ریزى کاسته و از سد‌بندى صرف‌نظر کرده از ضخامت آسفالت می‌خواهد کسر بگذارد و با وجود این در نظر دارد مبلغ 7 یا 8 میلیون تومانى که براى انجام مقاطعه تعهد نموده تا حدود 50 درصد بیافزاید. من از آقاى وزیر راه خواهش می‌کنم اظهار مرا سؤال تلقى فرموده و براى روشن شدن اذهان توضیحات کافى بدهند اکنون که روى سخنم با جناب آقاى وزیر راه است مطلبى را که عده‌اى از پزشکان تهران از بنده خواسته‌اند در اینجا ذکر می‌کنم البته آقایان مسبوقند که روز شنبه 14 بهمن بیمارستان مجلل و کاملى که راه‌آهن ساخته بود به دست اعلیحضرت همایونى افتتاح گردید با داشتن چنین بیمارستانى و با وجود پزشکان ایرانى مجرب چه ضرورتى ایجاب نموده که وزارت راه در مجاورت مجلس بیمارستان دیگرى گشوده و بدون اجازه قانونى پزشکان اجنبى را براى آن بیمارستان استخدام کند. به نظر بنده خوب است هر چه زودتر جناب آقاى مهندس شریف‌امامى مجوز قانونى استخدام این پزشکان را به مجلس آورده یا آن که این بیمارستان را تعطیل فرمایند و پزشکان خارجى آن را در اختیار سازمان شاهنشاهى یا وزارت فرهنگ به عنوان استاد دانشکده شهرستان‌ها بگذارند. یکى از مقاطعه‌کاران آبادانى به طور محرمانه و با دلسوزى زیاد و احساسات وطن‌پرستى وافرى به من می‌گفت اگر ما مخترع نیستیم لااقل آجر‌پزى که بلد هستیم چرا وزارت دارایی اجازه می‌دهد که آجر و شن و ماسه در کشورى که قسمت اعظمش از صخره و سنگ و شن تشکیل یافته از خارج وارد کنند؟ بنده انتظار دارم وزارت دارایی اجازه ورود آجر و سنگ و شن را از خارج کشور دیگر ندهد.

باز هم از وزارت دارایی تقاضا دارم به اشخاصى که مالیات‌هاى معوقه خود را در نخلستان‌ها پرداخته‌اند مفاصا حساب داده و موافقت کنند که متصرفین هر چه زودتر بتوانند املاک خود را به ثبت برسانند و به دیوان محاسبات دارایی محل دستود دهند در اجراى این امر به جاى ایجاد اشکال به مردم کمک کنند.

در خاتمه عرض می‌شود که در وزارت کشور کمیسیونى به نام کمیسیون عمران بنادر جنوب تشکیل گردیده و پیشنهاد شده که بخشداری‌ها را فرماندارى بنمایند و وکلاى خوزستان شرکت ندارد. به هر حال هنوز بندر شاهپور به قدر یک آبادى معمولى ساختمان و ساکن ندارد ولى براى این که ممکن است در آتیه ترقى کند از حالا می‌خواهند آن را فرماندارى کنند (احسنت) رئیس - آقاى اعظم زنگنه‏

آقاى عزیز‌اعظم زنگنه - به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مستحضر هستند اعلیحضرت شاهنشاه با صدور فرمانى دستور فرمودند که املاک اختصاصى که تقریباً ثلث املاک و اراضى مزروعى ایران را تشکیل می‌دهد با شرایط عادلانه وسیعى به زارعین و کشاورزان با اقساط طویل‌المدت فروخته شود (صحیح است) این اقدام خیر شاهنشاه که مقرون به کمال صلاح و از روى نهایت حزم و دقت انجام گرفته است در خور کمال تحسین و تکریم است موجب گشته از خارج شایعاتى منتشر شود و اخبار مجهولى نشر یابد به این مضمون که مالکین و مخصوصاً نمایندگانى که مالک می‌باشند با این موضوع مخالفت دارند بنده که یکى از نمایندگان مجلس و مالک هستم صریحتاً و با صداى رسا اعلام می‌کنم که تمام مالکین روشنفکر و مال‌اندیش با هر گونه اقدامى‌ که براى رفاه طبقه کشاورز و زارع که مفیدترین و مولد‌ترین طبقات کشور هستند کمال موافقت را دارند (احسنت- احسنت) هم اکنون مالکیتى را مى‌شناسم که بدون اغراق نصف بیش‌تر از عواید املاک خود را براى رفاه طبقه کشاورز به کار می‌برند و یا ساختمان درمانگاه‌ها و مدارس خصوصى و راه‌هاى فرعى و غیره موجبات آسایش این طبقه را فراهم مى‌آورند (آفرین) و اصلاً روابط بین اکثریت مالکین ایران و کشاورزان دوستانه و برادرانه است. بنده اعلام مى‌دارم که کلیه طبقات روشن‌فکر و اصلاح‌طلب اعم از مالک و غیر مالک با هر گونه اصلاح و تعدیل ثروت (احسنت - احسنت) کمال موافقت را دارند و باید خود آقایان متمکنین اعم از مالکین اموال مزروعى و غیره مزروعى در تعدیل ثروت پیشقدم شوند (احسنت - صحیح است) و همان طور که همه آقایان عقیده دارند با تشکیل صندوق‌هاى تعاونى باید دولت براى زاعین و دهقانان و بیکاران اراضى تحصیل نماید.

آقایان محترم بنده که یک نفر مالک هستم معتقدم که همه باید به شاهنشاه خود تأسى کنیم (صحیح است احسنت) و در تعدیل ثروت و توجه بیش‌تر به زارعین و دهقانان پیشقدم شویم (صحیح است احسنت) و عقیده دارم که خود مالکین مجلس باید طرحى عادلانه و خداپسند تهیه نمایند و با در نظر گرفتن اصل مالکیت که نزد همه بدون استثنا محترم است در تهیه رفاه مردم و علاقمند کردن بیش‌تر طبقه سوم به کشور بکوشیم (صحیح است احسنت) بنده اعلام می‌دارم که اگر خداى نخواسته اشخاصى پیدا شوند که بر‌خلاف جریان و دیانت بخواهند شنا کنند و مقتضیات روز و زمان و مکان را فراموش کنند خود تیشه بر گرفته در درجه اول به ریشه خود و سپس به ریشه کشور و هم‌میهنان خود زده‌اند (صحیح است احسنت)

بنابراین همان طور که عرض کردم با در نظر گرفتن اصل مالکیت که در مذهب مقدس اسلام و قانون اساسى ما مورد کمال احترام است باید مجلس شوراى ملى در تعدیل عادلانه ثروت پیشقدم شود و طرحى دنیاپسند

+++

و بدون دخالت دولت از طرف مجلس تهیه گردد (احسنت آفرین)

رئیس - آقاى مسعودى‏

محمدعلى مسعودى - عرض بنده راجع به موضوع اساسى روز بود ولى چون جناب آقاى گنجه فرمودند که مطلب فورى دارند لذا بنده وقتم را پس از دو دقیقه به ایشان تقدیم می‌کنم عرض بنده راجع به فروش املاک اعلیحضرت همایونى و این اقدام خدا‌پسندانه ایشان است در این چند روزه دیدم که نظریات مختلفى چه در محافل خصوصى و چه در روزنامه‌ها راجع به آن ابراز شده آنچه که مشاهده شد اکثریت مردمان این کشور معتقدند براى حفظ بقا و استقلال مملکت باید ثروتمندان عموماً از هر طبقه‌اى که هستند باید راضى بشوند که در ثروت آنها تعدیل بشود (صحیح است) حالا این یا مالک است یا کارخانه‌چى است یا مستغل‌دار است یا تاجر است بنده چون تصمیم این بود که راجع به این موضوعات در اینجا اظهار نظر شخصى بکنم و چون وقت نیست این مطلب را براى روز دیگر می‌گذارم و بقیه وقتم را تقدیم جناب آقاى گنجه می‌نمایم ولى امیدوارم که عموم مالکین خودشان بنشینند و هر چه زودتر طرحى تهیه بکنند که مدتى طول نکشد در پشت همین تریبون مجلس افرادى بیایند و مجبور بشوند خداى نکرده صحبت‌هایی بکنند (بهادرى - تنها مالک نیست باید تمام متمولین این کار را بکنند حتى کارمندان دولت)

رئیس - آقاى گنجه

گنجه - عرض بنده راجع به توضیحاتى بود که آقاى نورالدین امامى در یکى از جلسات گذشته و همچنین در جلسه امروز راجع به خانواده چاکوتایی‌ها صحبت کردند خواستم این مطلب را براى آقایان روشن کنم که این چاکوتایی‌ها آقاى صالح چاکوتاهى و خانواده او در سال 1315 با تعویض املاکشان با املاک خالصه خراب آذربایجان به آنجا آمده و در مدت کمى مشغول عمران و آبادى شدند و تا سال 1320 این وضعیت ادامه داشت و خیلى هم مورد توجه عمومى بودند پس از سال 1320 که اوضاع آن سامان به هم خورد و یک قسمت از مالکین و سایر اشخاص شروع کردند به مهاجرت از آذربایجان بنده در آن سال آنجا بودم و فکر می‌کردم که چون اینها بو‌مى نیستند و از اهالى بو‌مى آذربایجان نیستند شاید اینها قبل از همه مهاجرت بکنند ولى صحبتى که با آنها کردیم گفتند که براى ما شیراز و آذربایجان فرقى ندارد و به همین مناسبت در اینجا خواهیم ماند (صحیح است) و با این که قانون اجازه می‌داد که بروند و املاک خودشان را تصرف بکنند نرفتند و ماندند و بعد از آن روزهاى بدبختى و تیره‌ترى در سال 24 و 25 پیش آمد با وجود این باز آنجا ماندند و با بومی‌ها و میهن‌پرستان محلى همکارى کردند خوشبختانه جناب آقاى فهیمى هم که اینجا تشریف دارند یکى از رجال مطلعى هستند که در امور آذربایجان به خصوص از همه کس بیشتر اطلاع دارند و اکثر آقایان آذربایجانى را فرداً فرد می‌شناسند و براى این که این مطلب روشن بشود و راپورت و گزارش دروغى که به آقاى امامی ‌گفته بودند و خودشان هم اینجا گفتند که این طور نبوده بالاخره با مراجعه به وزارت دارایی نامه‌اى در تأیید اظهارات بنده و این که تنها ایشان املاک آذربایجان را در تصرف دارند و املاک شیراز کمافى‌السابق در دست دولت است شرحى نوشته‌اند که تقدیم مجلس می‌کنم (یکى از نمایندگان - بخوانید) براى این که بیش‌تر از این وقت آقایان را نگیرم شرح را نمی‌خوانم و اینجا صراحتاً تصدیق کرده است که املاک شیراز در تحویل دولت است و املاک خالصه آذربایجان را که داده‌اند در دست آنها است و نامه را تقدیم مقام ریاست می‌کنم و هر یک از آقایان بخواهند می‌توانند آن را مطالعه فرمایند.

رئیس - اولاً نظر آقایان هست که بنا شد نطق قبل از دستور به یک نفر بیشتر واگذار نشود اگر بنا باشد که این 15 دقیقه به 10 نفر قسمت شود نمى‌شود بعد از این آقایان دقت بفرمایندکه وقت به یک نفر بیش‌تر داده نشود

فرامرزى - فرقى نمی‌کند جناب آقاى رئیس.

امامى‌اهرى- در تأیید فرمایشى که فرمودید در جلسه قبل هم مذاکره شد به چند نفر نمی‌توانند وقت بدهند مگر این که تمام وقت‌شان را بدهند.

رئیس - صحیح است در آیین‌نامه هم هست که سه نفر بیش‌تر نباید صحبت بکنند ولى چون گفته شد که ممکن است نمایندگان مطالبى داشته باشند این بود که قرار شد به یک نفر وقت داده شود

نورالدین امامى - آقاى رئیس اجازه بفرمایید چون آقاى گنجه بیاناتى فرمودند بنده عرضى دارم

رئیس – بفرمایید.

نورالدین امامى - بنده خیلى متأسفم و انتظار نداشتم که بعد از بیانات من جناب آقاى گنجه‌اى بیایند اینجا و بیاناتى بفرمایند بنده آن روز راجع به کلیات صحبت می‌کردم و عرض کردم در موقعی که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى املاک خودشان را می‌خواهند به اقساط طویل‌المدت به رعایا بفروشند و می‌خواهند در سرمایه‌ها تعدیل بشود دولت چهارصد پارچه آبادى نمی‌دانم در کجا به اشخاص داده و منجمله این موضوع چاه‌کوتاهى را هم شنیده بودم و با توجهى که آقاى کفیل وزارت دارایی دارند اگر عرایض من صحیح نبود ایشان می‌بایست تکذیب بکنند ایشان هم تکذیب نفرمودند تا امروز روى اطلاعات خارجى مخصوصاً از جناب آقاى دکتر علوى نماینده محترم که وکیل محلى هستند و اطلاعات‌شان خیلى بیش‌تر از بنده هست پرسیدم فرمودند این طور نیست ومن آمدم اینجا و گفتم که آن موضوع صحیح نبود پس نظر شخصى با این آقایان ندارم حالا جناب آقاى گنجه‌اى آمدند بیانات بنده را تأیید فرمودند و می‌خواهند این آقایان را به عرش اعلا برسانند در ایران خیلى اشخاص هستند که باید به عرش اعلا برسند (امامى ‌اهرى - تأیید فرمایش شما را کردند) بنده وقتى عذز خواستم وقتى خودم گفتم ممکن است اشتباهى شده باشد و نظر شخصى ندارم اینجا این بیانات دیگر مورد نداشت موضوع دیگر جناب آقاى نخست وزیر استدعا می‌کنم توجه بفرمایند ضمن بیاناتم چند دقیقه قبل موضوع پزشکیاران را عرض کردم چند جلسه قبل ما قانون گذراندیم و رأى دادیم که حقوق اینها از تاریخ استخدام داده شود وزارت دارایی و وزارت بهدارى که این بدبخت‌ها را استخدام کرده‌اند حالا می‌گویند از حقوق خبرى نیست یک عده گرسنه هر روز می‌آیند دم در مجلس از شخص آقاى نخست وزیر استدعا می‌کنم چون به طوری که معلوم مى‌شود به عرایض آقاى وزیر بهدارى هم در کابینه توجه نمی‌شود از شخص بندگان عالى می‌خواهم که به این موضوع رسیدگى و دستور صادر فرمایند.

مکى - بنده طبق ماده 90 اخطار دارم

رئیس - ماده 90 راجع به چه موضوعى؟

مکى - آقاى دکتر راجى عرایض بنده را تحریف کردند.

3 - معرفى آقاى دکتر زنگنه به وزارت فرهنگ به وسیله آقاى نخست وزیر

رئیس - آقاى نخست وزیر بفرمایید

نخست وزیر - به طوری که آقایان نمایندگان محترم اطلاع دارند چون آقاى دکتر جزایرى از سمت خودشان استعفا دادند و برکنار شدند لذا جناب آقاى دکتر زنگنه را به سمت وزیر فرهنگ به جاى ایشان معرفى مى‌شود (صحیح است- مبارک است)

مکى - میرغضب آزادى را آوردند

رئیس - آقاى مکى بفرمایید.

مکى - بنده در سه چهار ماه قبل راجع به چند نفر از کارگران شرکت نفت آبادان یک بیانى در اینجا کردم و نامه‌هایی هم که آنها نوشته بودند آنها را قرائت کردم بعداً نامه‌ها را به وسیله یکى از مستخدمین مجلس فرستادم خدمت آقاى نخست وزیر که اینها چند نفر کارگران شرکت نفت هستند و مدعى می‌باشند که شرکت نفت هر چند یک مرتبه مقدارى از خون اینها را گرفته هر دفعه 20 گرم بعد آقاى نخست وزیر هم به آقاى دکتر صالح وزیر بهدارى دستور فرمودند که اینها را معاینه کنند اولاً اینها یک نفر نبودند بلکه چند نفر بودند و آقاى دکتر صالح هم اینها را در پایین معاینه‌شان کردند و از ایشان سؤال کردند که مبتلا به مرض بودید؟ جواب دادند خیر و اینها شکایتشان این بود که ما به خاطر شرکت نفت خودمان را به این روز انداختیم و اسکلت شدیم وقتی که آمدند اینجا چند تا اسکلت بودند و شکایت آنها این بوده که حالا چرا کار از کار برکنار کرده‌اند چرا خون ما را که گرفتند ما را بیکار کردند و آقاى دکتر صالح هم آمدند اینها را که یک نفر نبودند بلکه چند نفر بودند در همین سرسرا معاینه‌شان کردند بنده خواستم خدمت آقاى دکتر راجى عرض کنم که یک نفر نبودند بلکه سه چهار نفر بودند به علاوه اگر احتیاجى به خون جهت کارگران باشد بنده خیال می‌کنم پلاسما در دواخانه‌ها هست و شرکت نفت هم می‌تواند تهیه کند و الان هم در همه جاى دنیا که احتیاج به تزریق خون داشته باشند می‌توانند پلاسما تهیه کنند یا خون خشک

+++

دیگر احتیاج به این ندارند که خون کارگران را بگیرند اینها خون ملت ایران را گرفته‌اند بنده ادعایم این است که خون ملت ایران را شرکت نفت مکیده است‏.

4 - بقیه مذاکره در گزارش راجع به بهداشت شهرى‏

رئیس - گزارش بهداشت شهرى مسطرح است به پیشنهاد آقاى دکتر راجى در جلسه قبل اعلام رأى شده و باید رأى گرفته شود حالا خودشان توضیحى دارند

دکتر راجى - عرض کنم اجازه بفرمایید بنده توضیحى راجع به اظهارات آقاى مکى بدهم بعد هم راجع به پیشنهاد خودم

رئیس - ایشان چیزى نگفتند راجع به پیشنهاد خودتان توضیح بدهید

دکتر راجى - چون پیشنهاد دیگرى شده و نظر بنده  تأمین است پیشنهادم را مسترد می‌کنم

رئیس - پیشنهادى که رسیده قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد مى‌کنم تبصره زیر به ماده 3 اضافه شود رسیدگى به تخلفات شغلى (غیر جزایی) پزشکان از وظایف نظام پزشکى و در صورت عدم تشکیل آن وظیفه شوراى عالى بهداشت است که آیین‌نامه آن طبق نظر کمیسیون بهدارى و دادگسترى تنظیم مى‌شود. خسرو قشقایی- دکتر علوى- رضوى- مرتضى حکمت- دکتر سید ‌امامى- قراگوزلو- دکتر راجى‏

رئیس - آقاى دکتر علوى بفرمایید.

دکتر علوى - از آقایان محترم استدعا می‌کنم توجه بفرمایند در این پیشنهاد قید شده است (رسیدگى به تخلفات غیر جزایی صنفى اطبا) در جلسه گذشته یک سوء‌تفاهمى براى بعضى از آقایان محترم ایجاد شده بود و تصور می‌فرمودند به این که منظور ما این بود که محکمه اختصاصى براى اطبا تشکیل بشود و اطبا در آن محکمه محاکمه بشوند و اطبا به محاکم جزایی عادى دادگسترى نروند و حا‌ل آن که منظور ما این است که در مسائل تخلفات عادى آنها هم مثل افراد عادى در محاکم دادگسترى تعقیب شوند ولى یک مسائل فنى و شغلى هست که هیچ ارتباطى با مسائل جزایی ندارد بنده به طور مثال عرض می‌کنم مثلاً یک مریضى که در حین معالجه به طبیب دیگرى به طبیب دوم مراجعه بکند و طبیب دوم اگر آن مریض را قبول بکند از لحاظ صنفى مرتکب خلافى شده این اصول پزشکى است که اگر مریض بخواهد به دکتر دیگرى مراجعه بکند باید با موافقت طبیب اولى باشد در تمام دنیا این اصل محترم شمرده می‌شود این یکى از تخلفات صنفى است فرض بفرمایید طبیبى در حال مستى مشغول رانندگى است به کلانترى جلب مى‌شود و جریمه نقدى مى‌شود ولى محکمه ا‌طبا این جریمه را خیلى شدید‌تر قائل می‌شود ممکن است مادام‌العمر سلب اجازه طبابت از او بکند طبیبى که در حال مستى طبابت مى‌کند حق طبابت ندارد منظور بنده این تخلفات صنفى و غیر جزایی اطبا است که اگر خود اطبا محکمه‌اى داشته باشند به طوری که در تمام دنیا هم این محکمه انتظامى اطبا هست و هیچ بستگى به دادگسترى ندارد خود اطبا آنجا رسیدگى بکنند و دامن جامعه را از دست یک عده اشخاص متخلف و خطاکار کوتاه کنند (فقیه‌زاده - ولایات چه کنند) ولایات هم تابع این هستند براى این که نظام پزشکى و شوراى عالى بهداشت شعبى دارند در ولایات که به وسیله آن شعب به تخلفات صنفى رسیدگى می‌کنند آقایان اگر بخواهید اطبا با کمال دلگرمى و دقت خدمتگزارى کنند باید اجازه بدهید که اطبا جامعه خودشان را از لوث یک عده اشخاص ناصالح تصفیه بکنند و بتوانند کار خودشان را با حسن وجه انجام بدهند این بود که بنده می‌خواهم از آقایان استدعا کنم که خلط محبث نکنند منظور از این پیشنهاد این است که در مواردی که تخلفات عمومى از طرف اطبا می‌شود همان طوری که دیگران به محاکم دادگسترى رجوع می‌شوند آنها هم باید مراجعه بشوند و در آنجا محاکمه شوند ولى در مورد تخلفات صنفى حق رسیدگى با شوراى عالى بهداشت و نظام پزشکى است.‏

صدر‌زاده - صحیح است مثل تخلفات ادارى است

رئیس - آقاى اردلان مخالفید (اردلان - بلى) بفرمایید.

اردلان - متأسفانه آقایان نمایندگان محترمى‌که طبیب هستند این تعصب حرفه‌اى آنها را وادار مى‌کند که پیشنهاداتى مى‌کنند در صورتی که باید توجه بفرمایید که گذشته از طبابت وکیل مجلس شورای ملى هم هستند (دکتر سید ‌امامى - آن را هم در نظر داریم) پریروز جناب آقاى دکتر هدایتى این موضوع را خوب اینجا تشریح کردند و وقتى که آقایان این توضیح را خوب گوش کردند مجلس هم به این پیشنهاد رأى نداد و من نمی‌دانم که چطور ریاست مجلس شورای ملى اجازه دادند که مجدداً این مطرح شود (چند نفر از نمایندگان - غیر از این بود) آقا ما باید محاکم اختصاصى را از بین ببریم هر فردى حق دارد به محاکم قضایی از هر فرد دیگرى شکایت بکند چه دکتر باشد چه غیر دکتر و محکمه خودش تشخیص می‌دهد که صلاحیت دارد اگر اطلاعاتش کافى نبود از اطبای دیگرى نظرشان را مى‌پرسد و بعد رأى خودش را می‌دهد آقا در مملکت قوه قضاییه منحصر به یک دستگاه است و آن دستگاه دادگسترى است شما چطور می‌خواهید این حق را از دستگاه قوه قضاییه بگیرید و بدهید به شوراى عالى بهداشت (دکتر علوى - مانع‌الجمع نیست) مانع‌الجمع است و این صحیح نیست آقا هر فرد این مملکت از هر قبیل که به او تعدى می‌شود باید بتواند به دادگسترى شکایت کند شما چطور جلو قوه قضاییه را می‌گیرید قوه قضاییه تنها قوه‌اى است که باید قضاوت بکند چه نسبت به طبیب چه غیر طبیب مثلاً فرض بفرمایید بنده از روى پلى رد می‌شوم و آن پل خراب می‌شود می‌روم از مهندس شکایت می‌کنم آن وقت صنف مهندسین بیایند بگویند که این یک مسئله تخصصى است باید مهندسین بیایند قضاوت کنند شما که می‌خواهید این راه را باز کنید باید متوجه شوید که تمام شئون دنیا دنیاى تخصصى است شما در رشته پزشکى تخصص دارید رشته معمارى تخصصى جداگانه‌اى دارد شما آن وقت باید براى هر کارى یک صنفى تعیین بکنید و آن وقت شکایت را ببرید آن صنف رسیدگى بکند این که صحیح نیست آقا ما باید یک دادگسترى منحصر به فرد داشته باشیم در کشورمان مثل تمام ممالک متمدن دنیا هز شکایتى را او رسیدگى بکند اگر خود قاضى نتوانست مطلب را از کارشناس مى‌پرسد نظر شوراى عالى بهداشت را مى‌پرسد نظر جامعه پزشکى را مى‌پرسد بعد روى فکر صحیح خودش قضاوت می‌کند در تمام داورى‌ها این طور است و آقاى کشاورز ‌صدر هم یادداشتى مرقوم فدرموده‌اند آن روز آقاى دکتر هدایتى هم توضیح فرمودند در هر موردى که لازم باشد و براى محکمه یک چیزى مجهول باشد از کارشناسان مربوطه کسب نظر مى‌کند شما می‌خواهید قضاوت را محدود بکنید و محکمه اختصاص به وجود بیاورید این فقط یک تعصب صنفى است که آقایان اطبا را وادار می‌کند که یک همچو پیشنهاداتى بکنند بنده تقاضایم این است که شما در عین حال که طبیب هستید نماینده مجلس شوراى ملى هم هستید تمام مملکت را در نظر بگیرید در ضمن آقاى رئیس این پیشنهاد رد شده و مجلس مخالفت کرد تمنا می‌کنم پیشنهاد‌تان را پس بگیرید اگر یک دستگاه دادگسترى درست داشته باشیم ولى متأسفانه آن دستگاه در مملکت ما نیست، از آقاى نخست وزیر مخصوصاً بنده چند مرتبه استدعا کردم و از وزیر دادگسترى هم خواهش کردم که تمام کوشش خودمان را بکنیم که یک دادگسترى دنیاپسندى به وجود بیاوریم وقتى یک همچو دادگسترى داشتیم طبیب، مهندس و هر کس از هر طبقه‌اى باشد باید بدون استثنا در آنجا محاکمه شود قاضى محکمه اگر نتواند هر مطلبى را درک کند از کارشناس مربوطه کسب نظر می‌کند و بعد رأى می‌دهد (صحیح است)

رئیس - آن پیشنهاد سابق راجع به تخلفات از اصول و موازین پزشکى بود این راجع به تخلفات شغلى است و مخصوصاً بین‌الهلالین گذاشته غیر جزایی

کشاورز‌ صدر - فرق نمى‌کند همان هم جزایی است.

رئیس - البته جزایی به محکمه می‌رود، غیر جزایی همان طور باید صنفى باشد.

کشاورز‌صدر - کى تشخیص بدهد؟

رئیس – شورای عالى بهداشت. باید رأى گرفت عده کافى نیست آقاى وزیر بهدارى.

وزیر بهدارى - بنده تصور می‌کنم که یک سوء‌تفاهمى ایجاد شده براى جناب آقاى اردلان راجع به این موضوع براى این که آقاى دکتر علوى و آقاى دکتر راجى نگفتند که اگر طبیبى تخلف جزایی داشت آن به محاکم جزایی نرود. منظور این بود که یک دفعه یک اتفاق یا یک تخلف براى یک طبیب می‌افتد که تخلف صنفى است، محکمه بدون این که اطلاع صحیح داشته باشد می‌رود به عنوان جلوگیرى از تبانى یک طبیبى را می‌گیرد و حبس می‌کند و بعد هم مدتى

+++

نگاه می‌دارد و بعد هم می‌گوید برو این قبیل قضایا اتفاق افتاده مقصود آقاى دکتر علوى و سایر آقایان این است که در مورد تخلفات صنفى نظر نظام پزشکى و شورای عالى بهداشت که خود آن هم مصوب مجلس شورای ملى است نظر آنها را جلب بکنند قبل از این که یک قاضى تصمیم بگیرد که یک پزشکى را بگیرد و به عنوان جلوگیرى از تبانى حبس بکند برود از صنف از شورای عالى بهداشت از جامعه پزشکى قانونى بپرسند و جلب نظر بکنند منظورشان این است و الّا اگر یک کسى یک خطاى جزایی کرد، دکتر یا یک کس دیگر فرق نمی‌کند او را می‌گیرند مطابق مقررات مملکت هر عملى هم که انجام داده باشد او را مجازات می‌کنند. منظور آقاى دکتر این بود که اگر این تخلف صنفى بود از صنف بپرسند و جلب نظر صنف را بکنند. و یک مطلب دیگری را هم لازم بود به آقایان عرض کنم چه بسا دیده‌ایم که طبیبى را محاکم محکوم نکرده در صورتى که اگر می‌دادند دست خود ما، محکوم می‌کردیم، چرا؟ به دلیل آن که واردیم اولاً همدیگر را می‌شناسیم یکى و دوم تخلفات صنفى را ما می‌توانیم تشخیص بدهیم که این تخلف کرده یا نکرده، بنابراین ما یک کمکى می‌شویم به این دستگاه دادگسترى با این توضیح تصور می‌کنم نظر آقاى دکتر علوى را آقایان استقبال بفرمایند ایشان نمی‌گویند طبیب را بگذارند در طبق اخلاص و طبیب از تمام صنف‌ها بالاتر است و نبایستى که محاکمه بشوند در عدلیه، نخیر طبیب را محاکمه بکنند، کار بدهم اگر کرده حبسش هم بکنید. تخلف کرد پدرش را هم در بیاورید ولى در موارد صنفى قبل از این که کارى بشود اصولاً این مطلب را از شورای عالى بهداشت یا جامعه پزشکى قانونى که از هر حیث وارد به این کار است بپرسید و آن وقت اقدام کنید، مقصود ایشان این است.

اردلان - فقط تعصب صنفى است آقا صحیح نیست.

رئیس - رأى گرفته می‌شود پیشنهادی که آقایان کرده‌اند، توجه بفرمایید مجدداً قرائت می‌شود

(به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دیگر در ماده 3 پیشنهادى نیست، رأى به خود ماده گرفته می‌شود.

اردلان - بنده تقاضاى تجزیه می‌کنم.

رئیس - نسبت به کدام قسمت؟

اردلان - همین تبصره را تقاضاى تجزیه مى‌کنم.

رئیس - پس اول رأى می‌گیریم به ماده 3 بدون این تبصره ..

دکتر معظمى - پیشنهاد تجزیه باید در آخر بشود.

رئیس - آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأى می‌گیریم به تبصره‌هایی که حالا مطرح شد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا باید به مجموعش رأى گرفت. آقایانى که با مجموع موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 4 قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 4 - وزارت بهدارى موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت را به موجب آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندى نموده و براى هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه شهر و رعایت دستورات فنى و بهداشتى مقررات خاصى تهیه و آگهى نماید صاحبان این قبیل مؤسسات موظف به انجام دستور‌هاى فنى و بهداشتى مقرره بوده و در صورت تخلف در دفعه اول بهدارى به متخلف کتباً اخطار خواهد نمود که ظرف مهلت معینى که نسبت به اهمیت موضوع از یک هفته تا چهار ماه تجاوز ننماید مقررات مذکور را به موقع اجرا گذارده و پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتى که مطابق اخطار عمل ننموده دادگاه به اتقاضاى بهدارى بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات عدم سلامت و یا ناراحتى به هزینه خود و یا تعطیل محل کار محکوم خواهد کرد این حکم موقتاً اجرا مى‌شود به علاوه متخلف از ده روز تا 2 ماه حبس تأدیبى محکوم خواهد شد.

رئیس - این لایحه بهداشت 15 ماده است و چند جلسه وقت مجلس را گرفته است اگر توجه بیشترى بشود و در موقع رأى دادن آقایان حضور داشته باشند زودتر تمام می‌شود آقاى کشاورز‌ صدر مخالفید؟

کشاورز‌صدر - بله

رئیس - بفرمایید

کشاورز‌صدر - بنده تعجب مى‌کنم که چرا وقتى یک موضوعى به مجلس مى‌آید یک مسائلى مخلوطش می‌شود که انحراف حاصل می‌کند از آن اصول اولیه همه کس به پزشکان و جامعه پزشکى احترام می‌گذارد ولى انصاف هم که خوب چیزی است باید یک قدرى آقایان نمایندگان گوش بدهند قاضى اگر وقتى بخواهد به کار یک طبیبى رسیدگى بکند محکمه می‌گوید یک طبیب متخصص بیاید و جلب نظر او را بکنیم. مطلب اصولى و اساسى را آقاى اردلان فرمودند ما مى‌خواهیم محاکم اختصاصى از بین برود پس‌ فردا اگر وزارت دارایی آمد گفت در اداره مالیات بر درآمد یکى از مأمورین من دزدى کرده و دزدى هم چون یک دزدى فنى است و از عایدات است و می‌خواهم که با جلب نظر مأمورین وصول مالیات محاکمه بشود چه خواهید گفت والله به خدا این برخلاف اصل است من تعجبم در این است که هنوز مقررات تخلفات صنفى وضع نشده است ما می‌آییم می‌گوییم که این در صلاحیت کیست؟ این را بگذارید همان موقع که آمد بعد پیشنهاد تجزیه مى‌آید و باز می‌افتد به اشکال. آقایان اطبا ولى این صحیح نیست درست نیست مثل این که بگویند محاکم عدلیه وکلاى عدلیه را حق ندارند تعقیب بکنند مگر این که اجازه بگیرند از کانون وکلا این برخلاف قانون اساسى است (رئیس - این مطالب که مربوط به ماده 4 نیست) اما راجع به این ماده بنده آن دفعه گفتم آقا براى این مردم تهران که اکثر از کسانى هستند که تمام در آمدها را از خارج بر می‌دارند و مى‌آورند اینجا بهداشت کافى داریم بهداشت شهرستان‌ها را من مخالفم علناً می‌گویم بهداشت براى آن کارگر کارخانه مادر مرده باید درست کرد و آن را هم گذاشت گردن آن صاحب کارخانه گردن کلفتى که تمام دلارها را برداشته برده خارج. شما هى مى‌آیید اینجا می‌گویید هى تهران، هى تهران، خدا بگویم زیر و زبرش بکند. جنابعالى آقاى دکتر صالح مرد صالحى هستید ولى همیشه که در رأس وزارت بهدارى نیستید و جنابعالى هم در جزء جزء امور مختلف که نمى‌توانید نظارت کنید الان می‌گویید دستورى که ما اعلام می‌کنیم براى رعایت بهداشت این اجرا بشود من قبول دارم ولى آیا آن پاسبان و آیا آن مأمور تفتیش و مأمورین بازرسى که مى‌خواهند این کار را رسیدگى بکنند دوباره وسیله به دستش نمى‌افتد که آن بیچاره بقال و چقال بدبخت و سبزى‌فروش را زیر مهمیز بکشند؟ این یک مختصر راه باریکى که براى اعاشه خودش و زنش یک بخور و نمیرى دارد آن را هم ببرند والله به خداى واحد قسم است اگر مأمورین شما بروند آنجاها که رقص مى‌کنند آنجاها که دانسینگ، مانسینگ می‌گویند بلد نیستم و نرفتم والله بالله اگر بروند آنجا و تعقیب بکنند شما اگر توانستید کسى را که مهمانخانه باز کرده و سى و پنج هزار تومان مشروب خارجى در آنجا می‌فروشد تعقیب کنید اگر مأمور شما رفت آنجا گفت چرا اینجا مشروب می‌فروشى اگر بازرس رفت آنجا و گفت که چرا دود زیاد است و پنجره‌ات را باز نکردى؟ اینها مقرراتى است که وضع می‌شود براى طبقه پایین براى مردم فلک‌زده براى آنهایی که نان به ما می‌دهند، مى‌خوریم مى‌آییم اینجا که مقررات وضع بکنیم که آزار برسانیم به آنها. شما مگر خیال می‌کنید که مقررات ما نداریم؟ والله به خدا مقررات داریم قانون داریم، اجرا نمى‌شود. من پشت این تریبون عرض می‌کنم یک روزنامه هم گرفته‌ام کشاورز آزاد بالایش شعارش این است که حکومت باید از بین کشاورز و طبقه رعیت و کارگر بیرون بیاید و تا اتکا به کشاورز و کار نکند حکومت نیست نباید به جاهاى دیگر اتکا بکند. حکومت را باید طبقه واقعى مملکت کسبه، مستخدمین جزء کارگر کشاورز بکند کشاورز‌صدر هم علمدار و نوکر آنها است (دکتر مجتهدى - راستى راستى شما به گفته خودتان ایمان دارید؟) شما مثل این که خودتان به خودتان ایمان ندارید. من بی‌شرفم اگر به این که می‌گویم ایمان نداشته باشم. باید این فکر از دماغ همه بیرون برود که آن مردم بدبخت که چیزى ندارند مالیات بدهند الان تمام مالیات را طبقه پایین می‌دهد بیایید مردانگى کنیم و تکیه بکنیم به این طبقه و جز این طبقه کسى را نشناسیم این است که استدعاى من از حضور آقایان این است که در اینجا هر وقت وزیر یا رئیس‌الوزرا یا وکیل مى‌آید پشت تریبون یک قدرى امتحان کنند از آنها حمایت کنید که والله این شهر، شهر گفتن که این شهر مملکت را ویران‏

کرد که خدا ویرانش کند این تهران را.

حاذقى - اصلاحش بکند.

رئیس - آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهدارى - آقاى کشاورز‌صدر به عنوان مخالف صحبت فرمودند ولى در حقیقت موافق بودند

+++

براى این که ایشان می‌گویند که از طبقه ضعیف باید حمایت کرد. بنابراین عرض کنم (کشاورز صدر - بگویید که وزیر آنها هستم) بسیار خوب وزیر آنها هستم بنابراین نظر ایشان با این لایحه موافق است. خاطر آقایان هست پایین شهر این مردم بدبخت بیچاره به قول آقاى کشاورز‌ صدر این بیچاره‌ها و بدبخت‌ها که ساکن پایین و جنوب شهر هستند چقدر دود خورده‌اند چقدر خاک خورده‌اند این لایحه براى همین است که دود توى حلق مردم پایین شهر نرود که نمی‌توانند راه بروند با یک زحمتى آمدیم حالا یک قانونى می‌گذرانیم که اگر اماکن ناراحتى یک نفر آمد کسى آمد پشت در خانه شما یک کارخانه چرم‌سازى درست کرد آب چرم و این کثافات را از توى خانه‌تان رد کرد بتوانید بگویید این کار را نکن و بگویید به موجب قانون به تو اخطار مى‌کنیم که جایت را عوض کن پس این لایحه مال ضعفا است، مال بیچاره‌ها است مال بدبختى‌هایی است که ممکن است دچار این اشکالات بشوند پس جنابعالى با این لایحه موافق بودید و مخالفتى نداشتید مقصود آقاى کشاورز‌صدر این بود که بیش‌تر به این طبقات رسیدگى شود و بنده هم صد در صد به نظر ایشان موافق و امیدوارم نظر ایشان  تأمین شود.

غلامرضا فولادوند - آقاى رئیس بنده مخالفم آقاى کشاورز ‌صدر موافق بودند

رئیس - آقاى حاذقى موافقید؟

حاذقى - بلى

رئیس - آقاى نورالدین امامى موافقید؟

نمایندگان- نیستند

رئیس - آقاى فولادوند بفرمایید.

غلامرضا فولادوند - جناب آقاى وزیر توجه بفرمایید آقاى کشاورز‌ صدر فرمایشات بسیار پسندیده‌ای کردند ولى به عقیده بنده مربوط به این ماده نبوده، این ماده این است که اگر مراکز خطرناکى از لحاظ قسمت اهالى شهر در شهر بود با اینها وزارت بهدارى امر کند که در ظرف یک هفته تا سه ماه (دکتر مجتهدى - تا چهار ماه) از شهر خارج شوند و اگر خارج نشدند اینها را مجازات کنند عین این ماده را ما داریم در دوره 15 عین این ماده ضمن یک تبصره‌ای تصویب شد و جناب آقاى رئیس‌الوزرا دستور فرمودند اجرا کنند، روزى هم که ما تصویب کردیم فقط به اسم کوره‌پز‌خانه‌ها بود که سلامت ناحیه جنوب شهر را از بین برده بودند در موقع اجرا که قبل از آن که جناب آقاى رزم‌آرا رئیس‌الوزرا بشوند و در زمان ایشان مأمورین شروع کردند به آزار مردم یعنى قانون فقط کوره‌پزخانه بود، ولى رفتند نعل‌بند‌ها را هم گرفتند سراج‌ها را هم گرفتند و به قدرى آزار دادند که آقاى نخست وزیر دستور دادند اجرا نکنند نسبت به کوره‌پزخانه‌ها یک مقدارى اجرا کردند نسبت به بقیه آقاى نخست وزیر دستور دادند از آزار مردم خوددارى بکنند حالا هم این یک ماده‌ای است جناب آقاى وزیر خیلى کلى توجه کنید این ماده بسیار کلى است فردا شروع مى‌کنند به آزار به تمام کسبه بدبخت شهر البته باید دقت کرد و یک رعایت دیگر هم باید بکنید و آن این است این که اینجا قید شده از یک هفته تا سه ماه این کافى نیست (مخبر - چهار ماه است) براى بعضی‌ها چهار ماه هم کافى نیست بعضى، مؤسسات هست که به قدر یک اداره بزرگ دستگاه دارد. این سه ماه چهار ماه ساخته نمی‌شود اگر می‌خواهیم واقعاً قانونى بگذرد که به حال مردم مضر نباشد باید این مدت زیاد بشود آن کارخانه‌چى هم که آمده یک کارخانه درست کرده و از نظر حفظ سلامت مردم باید برود بیرون البته باید برود سلامت مردم  تأمین باشد ولى باید آن قدر مهلت داشته باشد که بتواند برود یک مؤسسه‌ای بسازد این است که بنده عرض مى‌کنم که در این ماده بایستى نهایت دقت را کرد سه ماه هم کم است به عقیده بنده باید از یک هفته تا یک سال باشد (وزیر بهدارى - نه آقا زیاد است) از یک هفته تا یک سال با تشخیص وزارت بهدارى بعضی‌ها یک هفته، بعضى‌ها را شما واقعاً اگر تشخیص دادید که قبل از یک سال نمی‌تواند کارخانه را بیرون ببرد بیش‌تر مهلت بدهید به تشخیص وزارت بهدارى خواهد بود.

رئیس - پیشنهاد کفایت مذاکرات از آقاى دکتر سید ‌امامى رسیده قرائت مى‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم پس از آن که یک مخالف و موافق صحبت کردند مذاکره در ماده 4 کافى باشد و پیشنهادات خوانده شود دکتر سید‌امامى.

رئیس - آقاى دکتر سید‌امامى‏

دکتر سید ‌امامى - عرض کنم همان طوری که جناب آقاى رئیس فرمودند و آقایان هم همه مسبوق هستند این لایحه خیلى طولانى است و مطالب مهمى تویش هست که باید زودتر به تصویب برسد و اگر آقایان بخواهند در هر ماده این قدر صحبت شود و مذاکره بشود، وقت مجلس خیلى گرفته مى‌شود آقایان اجازه بدهند وارد پیشنهادات بشویم و سعى بفرمایند کم‌تر پیشنهاد بدهند و کم‌تر در اطراف این لایحه صحبت شود تا به یک جایی برسد.

رئیس - آقاى ارباب‏

مهدى ارباب - چون یک موضوعى روشن نشده لازم دیدم ضمن مخالفت با کفایت مذاکرات ذهن آقایان را بیش‌تر متوجه کرده باشم راجع به این مؤسساتى که مضر به سلامت و آسایش مردم هست آقایان شاید همه گرفتار نیستند بنده از جمله یکى را به عرض آقایان می‌رسانم که یک کارخانه‌ای است که اطاق اتوبوس می‌سازد در سه راه امین حضور سر و صداى این کارخانه یک عده‌ای را مبتلا به مرض هیسترى کرده هشت سال است مردم شکایت می‌کنند و به جایی نمی‌رسد این تبصره‌ای که در دوره گذشته گذشت بنده قرائت مى‌کنم تبصره جزء قانون بودجه 1328 است در 23 تیر ماه 28 تصویب شده عین تبصره 30 این است از تاریخ تصویب این قانون ایجاد تأسیسات و کارگاه‌هایی که منافى بهداشت و موجب سلب آسایش مجاورین باشند در شهرها و حومه ممنوع است و آنچه در شهر‌ها و حومه موجود است، صاحبان آنها باید در ظرف شش ماه به محل مناسبى در خارج شهر منتقل نماید وزارت کشور مأمور اجراى این قانون است این قانون جز در دوره جناب آقاى رزم‌آرا که مردم را از دود و خاک نجات داد دیگر هیچ قسمتش اجرا نشده مأمورین سابق شهردارى هم مرتب پول می‌گرفتند و هى مدت اجرا را تمدید می‌کردند آقا سلامت و آسایش مردم آقایان بر منافع یک مؤسسه‌اى ترجیح دارد شما آقایان هم ترجیح بدهید سلامت مردم را در نظر بگیرید و نگذارید یک نفر براى نفع شخصى خودش یک محله‌اى را آزار بدهد بنده مخالفتم را پس می‌گیریم.

رئیس - باید رأى گرفته شود

ارباب - بنده پس می‌گیرم

رئیس - وقتى مخالف هم که نباشد، پیشنهاد کفایت مذاکرات که شده باید رأى گرفته شود، رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر بر خاستند) تصویب شد هشت پیشنهاد رسیده است در این ماده قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 پس از کلمات اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت اضافه شود، و اماکنى که مسبب فساد اخلاق بوده همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم نمایند دکتر سید‌امامى‏

کشاورز ‌صدر - پیشنهاد بنده راهم قرائت بفرمایید

نورالدین امامى - جناب دکتر پیشنهاد خیلى خوبی است یک قدرى گنگ است یک قدرى تصریح بفرمایید که یک پیشنهاد خیلى خوب و نافعى است

رئیس - آقاى دکتر سید ‌امامى بفرمایید.

دکتر سید‌ امامى - در ماده 4 می‌گویید دولت موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک ناسالم یا ناراحت هر کلمه‌ای یک موردى دارد خطرناک بر آن جاهایی است که ممکن است خطر براى همسایه داشته باشد مثل بنزین‌فروشى و یک کارخانه‌ای که ممکن است موجب حریق بشود، ناسالم جاهایی است که ممکن است تولید کثافت بکند یک جا هست که آنجا زباله می‌ریزند یا جایی است که یک مریضى بخوابانند که نباید بخوابانند، ناراحت یک جایی است که تولید صدا می‌کند، عملیاتى مى‌شود که همسایه را ناراحت مى‌کند، یک عملیات به خصوصى مى‌شود که ما در این قانون نداشتیم مثل جاهایی که مثلاً زنان ولگرد منزل مى‌کنند، توجه بفرمایید آقا یک موضوع مهمى است که الان مشغول هستند در شهرها و مى‌خواهند آنها را از آن منازل خارج کنند و براى آنها کسارى تهیه کنند چون اغلب آنهایی که آنجا هستند از روى بیکارى و استیصال است. این نظر هست ولى این دچار اشکال شده است براى این که یک قانونى نیست و الان نمى‌توانند از گذاشتن این لفظ بنده مقصودم این بود که اماکنى که تولید فساد مى‌شود و براى همسایه‌ها خیلى اسباب زحمت است مثل این که اگر یک همچو جایی باشد براى مردم خیلى اسباب زحمت است، همسایه‌ها هم در عذابند اشتباهاً مى‌آیند در آنها را می‌زنند و چاقو‌کشى مى‌شود این بودکه بنده این کلمه را اضافه کردم و خواهش می‌کنم که آقایان موافقت بفرمایند.

وزیر بهدارى - قبول کردم

+++

غلامرضا فولادوند - بنده مخالفم

رئیس - بفرمایید 

غلا‌مرضا فولادوند - آقاى دکتر منظورشان فاحشه‌خانه‌ها است پس صریحاً اگر در پیشنهادشان بنویسند فاحشه‌خانه‌ها، شیره‌کش‌خانه‌ها و تصریح بفرمایند من موافقم این کلمه کشدار است و فردا مردم گرفتار مى‌شوند روشن بنویسند فاحشه‌خانه و شیره‌کش‌خانه

دکتر سید‌ امامى - بنده خواستم این لغت را استعمال نکنم.‏

رئیس - آقاى دکتر طبا

دکتر طبا (مخبر) - بنده اصلاً گمان می‌کنم نظر آقاى دکتر سید ‌امامى در همین ماده چهار تأمین است، وقتى که نوشته شد اماکن خطرناک یا ناسالم من گمان مى‌کنم طبعاً شامل اماکن فساد هم می‌شود ایشان هم اگر می‌خواهند که پیشنهادى بکنند همان نظر آقاى فولادوند را بنده موافقم که صریحاً عبارت فاحشه‌خانه فقط اضافه شود اگر نه گنگ است و مبهم.‏

رئیس - می‌نویسند اماکن منافى عفت

مخبر - اماکن منافى عفت را بنده موافقم

رئیس - حالا این قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایند چطور اصلاح شده

(به شرح زیر قرائت شد)

اینجانب پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 پس از کلمات اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت اضافه شود، و اماکنى که منافى عفت عمومى و سبب فساد اخلاق بوده هم چنین مزاحمت مجاورین را فراهم مى‌نماید

وزیر بهدارى - آقا قبول کردیم رأى بدهید

رئیس - رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده اول اضافه شود،

صاحبان کارخانه‌جات چه خصوصى و چه دولتى و مالکین مکلف هستند با برنامه‌ای که وزارت بهدارى تهیه و به آنان ابلاغ می‌نماید موجبات تأمین بهداشت و نظافت کارگران و کشاورزان و عائله آنان را فراهم سازند، بدیهى است هر کارفرما و هر مالک باید نسبت به کارگر و کشاورز خود به ترتیبى که برنامه معین می‌شود اقدام نماید، کشاورز‌صدر

رئیس - آقاى کشاورز‌ صدر

کشاورز‌ صدر - بنده خیلى خوشوقتم که مى‌بینم نمایندگان محترم مجلس همه توجه دارند به این که یک کارى به نفع این طبقات بکنند و این مایه کمال خوش‌وقتى است، یک نکته‌ای اینجا عرض می‌کنم و مرخص می‌شوم و می‌گذارم به نظر پاک آقایان و آن این است که برزگر و کارگر به منزله اعصاب و عضلات یک کشورى هستند. هیچ کس راضى نیست که اعصاب و عضلاتش ضعیف یا مریض باشد، از این جهت است که بنده پیشنهاد کردم که صاحب کارخانه و مالک ملک، اعم است یعنى همان مالک یک شمیرى خرده مالک هم براى آن برزگر یک مبلغى را قبل از نان خوردن خودش براى بهداشت کسى که بیل دستش است اختصاص بدهد و یا برنامه‌اى که وزارت بهدارى تهیه می‌کند و از جناب آقاى دکتر صالح که خودشان را الان اینجا وزیر کارگران و برزگران معرفى کردند و حتماً هم این طور است این هم یک نوع کارگرى است ایشان لطفاً از حالا که نمایندگان محترم تصویب می‌فرمایند این را این برنامه را تعیین بفرمایند و ابلاغ کنند و جناب آقاى نخست وزیر هم سفارش بکنند که این برنامه که به دست مأمور دولت افتاد اسباب مزاحمت براى افراد نشود بنده هیچ عرض دیگرى ندارم. و اجمالاً عرض مى‌کنم که یک کسى یعنى هر کس که یک سهمى از مزایاى مملکت داشته باشد باید به فکر کارگر و برزگر باشد یک شعرى هم هست می‌خوانم و مرخص می‌شوم‏

اى صاحب کارخانه و مالک مال

بزداى ز قلب کارگر زنگ ملال‏

آسایش تو بسته به آسایش اوست

راحت ز تو رنج از او محال است محال‏

رئیس - آقاى دکتر راجى‏

دکتر راجى - با آن که پیشنهاد جناب آقاى صدر کشاورز کاملاً مورد تأیید بنده است چون با قانون کار بیش‌تر تناسب دارد بنده اینجا مخالفت می‌کنم چون بهداشت کارگر در قانون کار پیش‌بینى شده فقط قسمتى که مربوط می‌شود به کشاورزى و آقاى صدر کشاورز پیشنهاد کردند خیال می‌کنم فقط کشاورزان بگذارند بهتر است براى این که براى کارگران در قانون کار پیش‌بینى شده است

بعضى از نمایندگان - پس گرفتند

کشاورز‌ صدر - من حق پس گرفتن ندارم

رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى کشاورز‌ صدر آقایانى که موظفند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد کشاورز‌صدر - معلوم است که تصویب نمى‌شود

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى ارباب به شرح زیر قرائت گردید)

متخلفین از اجراى تبصره 30 از ماده 2 قانون بودجه 1328 با شش ماه حبس تأدیبى محکوم خواهند شد

دکتر طبا - این اصلا قابل طرح نیست

رئیس - آقاى ارباب

ارباب - عرض کنم انشاء‌الله آقاى دکتر که رئیس مجلس شدند آن وقت می‌توانند بفرمایند که قابل طرح هست یا نیست چون با نظر رئیس مجلس است از طرفى این تبصره‌اى است که قبلاً توضیح دادم چون نظر بنده با تصویب این ماده 4 تأمین می‌شود این است که پیشنهادم را پس گرفتم‏.

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى دکتر کاسمى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار به جاى محوطه شهر، کلمه (از آن محل) گذاشته شود

رئیس - آقاى دکتر کاسمى‏

دکتر کاسمى - این در ماده 4 نوشته شده است « براى هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه شهر » بنده پیشنهاد کردم کلمه محوطه شهر برداشته شود و به جاى آن از آن محل گذاشته شود دلیلم هم این است که اولاً وقتى که یک مؤسسه‌اى در یک نقطه شهر صلاح ندانست وزارت بهدارى ممکن است در یک نقطه دیگر که مجاور خانه‌ها نباشد اجازه بدهد ولى به طور مطلق بگوییم از محوطه شهر آن وقت اسباب اشکال می‌شود این یکى ثانیاً اگر ما محوطه شهر را گفتیم آن وقت قسمت‌هاى دهات را به کلى جدا کردیم و حال آن که ممکن است یک شخصى بیاید در وسط یک دهکده آبادى یک جذامخانه درست کند وزارت بهدارى نباید اجازه بدهد که یک جذامخانه در یک نقطه‌اى باشد که کاملاً دور از آبادى و تماس با مردم آن ده باشد وقتى کلمه محوطه شهر گذاشتیم دیگر آن وقت نمی‌توانیم بگوییم آن جذامخانه از آن ده برداشته شود با این که این قانون نه تنها براى شهرها است بلکه باید رفته رفته تعمیم پیدا بکند و در دهات و قصبات هم به موقع اجرا گذاشته شود بنابراین اگر جناب آقاى وزیر بهدارى عنایت بفرمایند محوطه شهر به جایش آن محل گذاشته شود که دست وزارت بهدارى هم در این جور موارد باز باشد.

رئیس - آقاى امامى‌اهرى‏

امامى‌اهرى - جناب آقاى دکتر کاسمى البته نظرشان صحیح است ولى بنده تصور می‌کنم این پیشنهاد نظرشان را تأمین نمی‌کند براى این که ماده 4 این است وزارت بهدارى موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت را به موجب آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندى نموده و براى هر یک از لحاظ لزوم یا خارج شدن از محوطه شهر و رعایت و مقررات فنى و بهدارى مقررات خاصى تهیه و آگهى نماید بالاخره منظور تأمین بهداشت شهر است فرض بفرمایید من‌باب مثال همان مثالى که فرمودید همان جذامخانه بالاخره یک افرادى عده‌اى از اهالى مملکت مبتلا به یک امراض می‌شوند اینها باید معالجه بشوند منتها براى بهداشت افراد شهر گفته شد خارج از محوطه شهر باشد در یک فرسخى یا دو فرسخى شهر باشد در صورتی که از آن محل معنى و مفهومى ندارد از آن شهر منظور شهر است ممکن است قید شود از محوطه شهر یا ده یا قید شود به یک فرسخى یا دو فرسخى شهر چون محل منظور حضرتعالى را تأمین نمى‌کند ممکن است اینجا قید شود در یک فرسخى یا دو فرسخى آن نقطه‌اى که جمعیت است خلاصه نظر بنده این است که آن محل منظور حضرتعالى را

+++

تأمین نمی‌کند بلکه در آینده اسباب زحمت هم می‌شود ممکن است بگذارند از محوطه شهر و آبادى

وزیر بهدارى - حومه شهر هم اضافه شود.

دکتر کاسمى - براى این که نظر آقاى امامى تأمین شود می‌گذاریم از محوطه شهر یا آبادى.

وزیر بهدارى - با حومه موافقم

دکتر کاسمى - جناب آقاى وزیر بهدارى موافقت کردند محوطه شهر و حومه بنده هم موافقم

رئیس - به عنوان شهر و حومه رأى گرفته می‌شود رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر کاسمى با این اصلاح شهر و حومه آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد آقاى دکتر معظمى قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 4 اضافه شود وزارت بهدارى مکلف است یکى از قسمت‌هاى موجوده بیمارستان‌ها را براى معالجه و بسترى نمودن بیماران مبتلا به افیون و شیره اختصاص دهد.

رئیس - آقاى دکتر معظمى‏

دکتر معظمى - عرض کنم پیشنهادى که بنده کردم در نتیجه ابتلا مراجعین است که معرفیشان می‌کنم به بیمارستان‌ها مخصوصاً امروز صبح که یک جوان بیست و پنج شش ساله‌ای که با مادرش مراجعه کرده بود و مبتلا به استعمال شیره بود و به هر بیمارستانى که مراجعه می‌کند یک مؤسسه‌اى که او را بخوابانند وجود ندارد حتى به آقاى دکتر چهرازى که رئیس مریضخانه روزبه هستند من تلفن کردم گفتند که ما جا براى خواباندن نداریم ولى براى سر پا می‌توانیم دوا بدهیم و کسى که مبتلا به شیره است اگر تحت نظر طبیب نباشد آن وقت آن دوا هم مؤثر نخواهد بود و این قسمت هم قانون لازم ندارد و بنده هم می‌دانم ولى چون بیمارستان‌هاى ما این قسمت را ندارند در پیشنهادم نوشتم یک قسمتى از آن را براى این کار تخصیص بدهند که تأمین می‌کنند نظر بنده را و این قسمت را ایجاد کنند براى مبتلایان به این امراض بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم‏.

رئیس - آقاى وزیر بهدارى‏

وزیر بهدارى – انشاء‌الله یک روز لایحه منع تریاک خواهد گذشت و این سم مهلک از بین خواهد رفت ولى الان هم نظر آقایان را تا حدى تأمین کرده‌ایم در بیمارستان پانصد تختخوابى، وزارت جنگ بیمارستان شماره 3 ارتش را به ما داد یک محل مخصوصى براى معتادین تریاک ایجاد کردیم و عده‌اى که آنجا مى پذیریم البته کم است سعى می‌کنیم که در سایر بیمارستان‌ها هم همین کار را بکنیم که نظر آقا تأمین شود.

دکتر معظمى - پس می‌گیرم

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى گنجه‌اى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در آخر ماده 4 جمله زیر اضافه شود (کارخانه‌جات دولتى و سایر مؤسسات مخالف بهداشت متعلق به دولت نیز مشمول این ماده خواهد بود)

رئیس - استثنایی ندارد این مسلم است آقاى گنجه‌اى‏

گنجه‌اى - خاطر آقایان مستحضر است که در سال 28 ضمن یک تبصره‌اى در قانون بودجه همین مورد تصویب شد یعنى گفتیم که کارخانه‌جاتى که از لحاظ بهداشتى مضر هستند آنها را از حوزه شهر خارج کنند متأسفانه این قسمت‌ها اگر تماس با دولت نداشته باشد مثل همین کوره‌پزخانه‌ها که با دستور آقاى نخست وزیر عمل شد اجرا می‌شود ولى در مورد کارخانه‌جات تقطیر که یکى از مراکز واقعاً ضد بهداشتى است و کثافات دارد عملى نشده مخصوصاً یکى از این کارخانه‌ها در تبریز در وسط شهر است که آقاى شعاعى کاملاً از پرونده آن اطلاع دارند و شاید دو سه هزار شماره در این مورد مبادله شده است متأسفانه ما نتوانستیم دولت را وادار به اجراى قانون کنیم که این مرکز تقطیر را ببرد چهار کیلو‌متر آن طرف و این یک سابقه‌اى هم دارد که این محل سابقاً قبرستان بوده و بعداً آمده‌اند در آن قبرستان متروکه یک چنین ساختمانى کرده‌اند و این کار از لحاظ دینى هم خوب نیست و جناب آقاى فهیمى هم خوب مستحضرند بنده در این پیشنهاد مقصودم این است که استثنا نشود نسبت به این قبیل مؤسسات چه مال دولتى باشد چه مال مردم قانون اجرا بشود و اگر منظور بنده تأمین بشود پیشنهاد را پس می‌گیرم.‏

رئیس - آقاى وزیر بهدارى

وزیر بهدارى - عرض کنم عین همین شکایت از اصفهان هم رسیده و در هیئت وزیران هم مطرح شد جناب آقاى نخست وزیر امر فرمودند تمام مؤسسات رسومات چه در تهران و چه در شهرستان‌ها از شهر خارج خواهند شد بنابراین نظر آقاى گنجه‌اى تأمین است.‏

رئیس - آقاى گنجه‌اى

گنجه‌اى - اگر آقاى وزیر بهدارى چاره‌جویى کنند بنده پیشنهادم را مسترد می‌کنم

رئیس - پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى فولادوند به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 ذکر شود از یک هفته تا یک سال به تشخیص وزیر بهدارى‏

رئیس - آقاى فولادوند

فولادوند - در ماده 4 قید شده است مراکزى که مضر است از یک هفته تا چهار ماه به خارج شهر منتقل شود بنده پیشنهاد می‌کنم که از یک هفته تا یک سال به تشخیص وزیر بهدارى.

دکتر طبا - شش ماه بکنید

رئیس - آقاى نورالدین امامى مخالفید؟ بفرمایید.

نورالدین امامى - بنده دو تا عرض دارم اولاً یک قانون می‌خواهم براى بهداشت شهر تصویب کنیم نمی‌خواهیم قانون بگذاریم پدر مردم را در آوریم شما که قاضى هستید دولت خودش دو ماه را چهار ماه کرده آن وقت شما می‌گویید یک سال؟ (فولادوند - این خفیف‌تر است) عرض دوم بنده این است که استدعا می‌کنم آن قدر پیشنهاد ندهید و خود آقایان پیشنهادشان را پس بگیرند بلکه این چند ماده را زودتر تصویب کنیم.‏

وزیر بهدارى - بنده تا شش ماه قبول کردم

بعضى از نمایندگان - مجدداً قرائت کنید

(به شرح زیر قرائت شد)

(پیشنهاد می‌نمایم در ماده 4 ذکر شود از یک هفته تا شش ماه به تشخیص وزیر بهدارى

رئیس - نسبت به یک هفته تا شش ماه که آقاى وزیر بهدارى هم موافقت کردند رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم نسبت به اماکن مندرجه در ماده چهار به تشخیص رئیس بهدارى محل و دو نفر از اعضای انجمن شهردارى هر شهر ملاک تعقیب واقع گردد و در صورتی که هیئت مزبور اماکن را خطرناک یا ناسالم یا ناراحت تشخیص دادند طبق ماده 4 عمل شود

رئیس - آقاى فقیه‌زاده‏

فقیه‌زاده - از این قانونى که جناب آقاى وزیر بهدارى آوردند مخصوصاً ماده 4 من فوق‌العاده خوش‌وقتم براى این که شرکتى است به نام شرکت میکده قزوین در تابستان به قدرى عفونت دارد که اصلاً تمام اهالى شهر منزجرند (نورالدین امامى - اسمش را نبر) و آنچه فریاد می‌کنند به جایی نمی‌رسد و اما این که آقایان فرمودند ممکن است دچار مأمورین دولت بشویم مأمورین بهدارى اماکن را خطرناک تشخیص بدهند که واقعاً خطرناک نباشد و اسباب زحمت مردم را فراهم کنند این بود که بنده پیشنهاد کردم که رئیس بهدارى محل به اتفاق دو نفر از اعضای انجمن شهرداری‌ها در تمام شهرها تشکیل خواهد شد و نظر آقاى اردلان تأمین می‌شود و ثانیاً مأمورین جزء نمی‌توانند براى اشخاص پاپوش درست کنند و استدعا می‌کنم از آقایان که با پیشنهاد بنده موافقت بفرمایند که کار سهل‌تر شود.

رئیس - آقاى حاذقى‏

حاذقى - ممکن است تمام این نکاتی که از طرف آقایان پیشنهاد می‌شود همه مفید و صحیح باشد ولى آقایان باید الاهم فالاهم را در نظر بگیرند خود این قانون تصویبش یک کار خیلى اساسى و مهم است اما این پیشنهاداتى که آقایان می‌دهند موجب بطوء جریان می‌شود که این لایحه تصویب نشد و آقایان خسته بشوند و پیشنهاد خروج از دستور بدهند اگر آقایان همکاران محترم حوصله می‌فرمودند و جلسه‌هاى سه چهار ساعتى تشکیل می‌دادند و مرتباً مقام ریاست پیشنهادها را مورد ردى قرار بگیرد ولى این کار نمی‌شود وکار به تأخیر می‌افتد استدعا می‌کنم که همکار محترم آقاى فقیه‌زاده پیشنهاد خودشان را مسترد بکنند و پیشنهادهاى مشابه داده نشود که زودتر این لایحه تصویب شود.

رئیس - آقاى دکتر طبا

+++

دکتر طبا - چون اظهار نظر درباره این مواد مربوط به امور فنى می‌شود به علاوه اعضای انجمن شهر ممکن است که محظوراتى از حوزه خودشان داشته باشند از این جهت استدعا می‌کنم که پیشنهاد شان را مسترد بدارند.

رئیس - پس گرفتید؟ (فقیه‌زاده- خیر پس نگرفتیم) رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى فقیه‌زاده آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود

(پیشنهاد آقاى صفوى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم در ماده 6 بعد از عبارت کنسرو‌سازى- کره‌سازى کمپوت‌سازى هم علاوه شود.

بعضى از نمایندگان- پس گرفتند

رئیس - پس گرفتید؟ (صفوى- این پیشنهاد مربوط به ماده 6 است در آن ماده مطرح شود) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود. (پیشنهاد آقاى آزاد به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم کارخانه رسوبات را تا 3 ماده دیگر دولت از شهر به خارج انتقال دهد.

رئیس - آقاى آزاد

آزاد - مطابق تبصره بودجه سال 1328 بنا بود تمام این کارخانه‌جات را دولت از شهر بیرون ببرد ولى متأسفانه کارخانه رسومات را دولت به خارج انتقال نداده است چندین مرتبه هم اهالى خیابان تقاضا کردند و شکایات کردند از شهرها هم شکایت رسیده در این قسمت من به آقاى نخست وزیر تذکر دادم ایشان جواب دادند که به زودى به خارج منتقل می‌شوند حالا بنده می‌خواستم پیشنهاد کنم که تا سه ماه دیگر اینها را به بیرون انتقال دهند.

نخست وزیر - جاهایشان معین شده و انتقال پیدا خواهند کرد

آزاد - جناب آقاى رئیس آقاى نخست وزیر قول می‌دهد و به این جهت بنده پیشنهادم را پس گرفتم.

رئیس - دیگر پیشنهادى نیست

کشاورز‌صدر - بنده یک پیشنهادى داده‌ام.

رئیس - پیشنهاد آقاى کشاورز‌ صدر قرائت مى‌شود ولى مربوط نیست.

(به شرح ذیل خوانده شد)

آقایان دکتر‌هاى درجه اول طب حق انتخاب شدن در مجلس نخواهند داشت

رئیس - این مربوط به این لایحه نیست

کشاورز‌ صدر - مراد بنده این بود که آقایان انتخابات نشوند چون وجودشان در خارح مفید‌تر از مجلس است.

اردلان - بنده پیشنهادى داده بودم استدعا مى‌کنم قرائت شود.

رئیس - وارد نیست.

اردلان - اجازه بفرمایید قرائت شود

(پیشنهاد آقاى اردلان به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تا ماده 4 براى اجرا به دولت ابلاغ شود و بقیه موارد به کمیسیون برگردد.

رئیس - نمی‌شود مخالف آیین‌نامه است فقط وزیر بهدارى یا مخبر می‌توانند تقاضا کنند که لایحه به کمیسیون برود.

اردلان - اجازه بدهید بنده توضیح عرض کنم

رئیس - نصف قانون را که نمی‌شود ابلاغ کرد مخالف آیین‌نامه است آقایانی که با ماده 4 با اصلاحاتى که در آن به عمل آمده موافقند قیام کنند (اغلب بر خاستند) تصویب شد.

5 - تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقاى معاون وزارت دارایی‏

رئیس - آقاى شعاعى‏

معاون وزارت دارایی (آقاى شعاعى) - بنده چند لایحه داشتم که می‌خواستم تقدیم بکنم اولاً به موجب قانون 4 شهریور به دولت اجازه داده شد که تعرفه گمرکى که پیشنهاد کرده بود تا شش ماه به موقع اجرا بگذارد و بعد از شش ماه لایحه را با ترتیباتى که شده و اصلاحاتى که رویش کرده‌اند براى تصویب به مجلس شوراى ملى بیاورد 6 ماه در 21 بهمن ماه خاتمه پیدا می‌کند بنابراین لایحه اصلاح شده تعرفه گمرکى تقدیم می‌شود براى نهایی البته باید توجه بفرمایید که مطابق همان قانون به دولت اجازه داده شده که تا تصویب این قانون آن تعرفه به موقع اجرا گذاشته شود و عمل بشود (صحیح است) موضوع دوم دو فقره لایحه متمم بودجه سال 1320 است که در دو لایحه تقدیم مى‌شود براى این که یکى منحصراً به بودجه مربوط است و دیگرى باید در مجلس سنا تصویب شود لایحه دیگر لایحه دو دوازدهم بوده است براى ماه‌هاى بهمن و اسفند (بعضى از نمایندگان - دادید آقا) آن لایحه از بین رفت لایحه سه دوازدهم تبدیل شد به یک دوازدهم آن لایحه از بین رفت و عجالتاً لایحه دو دوازدهم براى بهمن و اسفند تقدیم می‌شود و استدعا می‌کنم که زودتر مورد توجه بشود راجع به رسومات و کارخانه‌جات صحبت شد این را محل داریم دستور داده شده که هر چه زودتر همان طوری که جناب آقاى نخست وزیر هم فرمودند در ظرف همین مدت به خارج انتقال داده شود.

رئیس - لوایح به کمیسیون‌هاى مربوط فرستاده مى‌شود.

6 - اعلام وصول طرح راجع به اصلاح قانون انجمن شهر از مجلس سنا

رئیس - طرحى از مجلس سنا رسیده است راجع به انتخابات انجمن شهر آن هم به کمیسیون مربوط فرستاده می‌شود.

7 - بقیه مذاکرات در گزارش راجع به بهداشت شهرى‏

رئیس - ماده گزارش بهداشت شهرى قرائت می‌شود،

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 5 - بهدارى موظف است به مالکین و در صورت اقتدا به متصرفین نقاطى که در نتیجه عدم رعایت مقررات بهداشتى باعث مزاحمت مجاورین می‌شوند اخطار نماید در ظرف مهلتى که از سه ماه تجاوز نکند رفع مزاحمت ننمود شهردارى به هزینه خود رفع مزاحمت نموده و هزینه آن را از مالک و بر حسب اقتضا در صورتی که مزاحمت از طرف متصرف شده باشد از متصرف وصول نماید.

رئیس - آقاى اردلان‏

اردلان - بنده خواستم به جناب آقاى وزیر بهدارى عرض کنم این ماده و بسیارى از مواد تا ماده 15 را انجمن شهر می‌تواند خود به خود طبق قوانینى که به تصویب رسیده انجام دهد یعنى از وظایف انجمن شهر است و احتیاجى نیست که ما وقت مجلس شوراى ملى را بگیریم و این طور 15 ماده را که تا حالا براى تصویب چهار ماده‌اش شش جلسه وقت صرف شده به تصویب برسانیم بنابراین بنده عقیده دارم و حدس می‌زنم که 6 جلسه دیگر وقت لازم دارد که مجلس شوراى ملى به این مواد رأى بدهد این بود که بنده پیشنهاد کردم که تا اینجا که تصویب شده به وزارت بهدارى ابلاغ کنند ولى آقاى رئیس فرمودند که قابل اجرا نیست و برخلاف نظامنامه است در صورتی که به عقیده بنده مجلس رأیش قاطع است این چهار ماده که ام‌المواد بوده مجلس رأى داد و تصویب شد خوب است که براى اجرا بفرستیم و این بقیه مواد جزو وظایف شهرداری‌ها و انجمن شهر است اختیارات انجمن شهر را ملاحظه بفرمایید عیناً همین است که در همین ماده 5 نوشته شده در ماده 5 کسى آمد یک زباله‌اى در جلوى خانه‌اش ریخت به او اخطار کندکه بردارد این کار کار انجمن شهر است احتیاجى نیست که بیاییم یک قانون مخصوص براى این کار بگذرانیم به عقیده بنده خوب است آقاى وزیر بهدارى هم موافقت کنند بقیه این مواد که جزو وظایف انجمن شهر است برود به کمیسیون این 4 ماده هم که تصویب شده به دولت ابلاغ شود و الّا قانون انتخابات و قانون‌هاى مهم دیگرى داریم که جزو دستورات قانون اصلاح انتخابات است قوانینى هستند که در امور سیاسى و اقتصادى ما مفید هستند این قانون آمده جلوى آنها را سد کرده ما حالا 6 جلسه است که 15 روز می‌شود 4 ماده این را تصویب کرده‌ایم شما تصور بفرمایید که این 15 ماده است 11 ماده دیگرش مانده باید شش جلسه دیگر وقت صرف بکنیم موافقت بفرمایید این برگردد به کمیسیون چون انجمن عین این وظایف که در ماده 5 ذکر شده است دارا مى‌باشد.

رئیس - این را ممکن است آقاى وزیر بهدارى تقاضا کنند برود به کمیسیون بعضى از موادش که ضرورى‌تر نیست حذف شود (وزیر بهدارى - بنده همچو کارى نمی‌کنم) و الّا باید ماده به ماده رأى گرفته شود تمام مراحل خودش را طى کند حتى به مجلس سنا هم برود آنجا هم تصویب شود.

8 - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز پنجشنبه خواهد بود خواهش می‌کنم آقایان روز پنجشنبه را اول وقت تشریف بیاورند که این لایحه زودتر تمام شود.

( چهل دقیقه بعد از ظهر جلسه ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت

+++

شماره 11 و 10444           11- 11- 29

وزارت دارایی‏

پیرو نامه شماره 11- 9221- 25 ر 6 ر 29 متضمن بودجه تفصیلى سال 1329 وزارت فرهنگ اشعار می‌دارد. کمیسیون بودجه مجلس شورای عالى بنا به تقاضاى وزارتخانه نامبرده در جلسه 26 دی ماه 1329 در قسمت آموزش مرکز و شهرستان‌ها اصلاحاتى به عمل آورده‌اند ولى در رقم کل بودجه تغییرى داده نشده است یک نسخه اصلاحى که ضمن یازده برگ تنظیم یافته و رونوشت آن تلویحاً ایفا می‌گردد که به مقامات مربوطه ابلاغ فرمایند.

م 9339 نخست وزیر

اصلاح بودجه سال 1329 مؤسسات فرهنگى شهرستان‌ها

مشاغل و سازمان حقوق 27653 جمع حقوق 587566450

جمع کل هزینه‌هاى مستمر شهرستان‌ها (قسمت دوم- فصل اول) کسر می‌شود،

ماده 1،

حقوق کارمندان ادارى به قرار ماهى 4900 ریال 9 ادارى حقوق 38 جمع حقوق 2234400

حقوق کارمندان ادارى به قرار ماهى 4350 ریال 9 ادارى 16، 835200

حقوق کارمندان ادارى به قرار ماهى 2960 ریال 7 ادارى 43، 1527360

حقوق کارمندان ادارى به قرار ماهى 2460 ریال 6 ادارى 83، 2350560

حقوق کارمندان ادارى به قرار ماهى 1840 ریال 5 ادارى 87، 1920960

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 5050 ریال 10 آم 5، 303000

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 4490 ریال 9 آم 10، 538800

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 3850 ریال 8 آم 264 12196800

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 3210 ریال 7 آم 509، 19606680

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 2680 ریال 6 آم 740، 23798400

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 2240 ریال 5 آم 1565، 42067200

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 1870 ریال 4 آم 537، 12050280

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 1500 ریال 3 آم 570، 10260000

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 960 ریال 1 آم 455، 5241600

حقوق کمک آموزگاران به قرارماهى 1500 ریال 5 کمک 812، 14616000

حقوق آموزگاران پیمانى 7230، 57770260

حقوق دبیران به قرار ماهى 4900 ریال 9 ادارى 5، 294000

حقوق دبیران به قرار ماهى 3650 ریال 8 ادارى 8، 350400

حقوق دبیران به قرار ماهى 2960 ریال 7 ادارى 17، 603840

حقوق دبیران به قرار ماهى 2360 ریال 6 ادارى 58، 1642560

جمع 13052، 2101208300

مشاغل و سازمان منقول‏

حقوق عده 13052 جمع حقوق 210208300

حقوق دبیران 1840 5 آم 47، 1037760

حقوق دبیران 1360، 4 آم عده 65 جمع 1060800

حقوق دبیران 1040، 3 ادارى عده 49 جمع 611520

حقوق دبیران 840، 2 ادارى عده 5 جمع 50400

حقوق دبیران 5510، 10 دبیرى عده 40 جمع 2644800

حقوق دبیران 4900، 9 دبیرى عده 27 جمع 1587600

حقوق دبیران 4360، 8 دبیرى عده 70 جمع 3662400

حقوق دبیران 3880، 7 دبیرى عده 47 جمع 2188320

حقوق دبیران 3450، 6 دبیرى عده 105 جمع 4347000

حقوق دبیران 3070، 5 دبیرى عده 165 جمع 6078600

حقوق دبیران 2730، 4 دبیرى عده 91 جمع 2981160

حقوق دبیران 2630، 3 دبیرى عده 84 جمع 2449440

حقوق دبیران 2160، 2 دبیرى عده 282 جمع 7309440

حقوق دبیران 1920، 1 دبیرى عده 85 جمع 1958400

حقوق دبیران پیمانى عده 73 جمع حقوق 1144440

+++

مشاغل و سازمان‏

ماده 2 حقوق خدمتگزاران شهرستان‌ها پایه‌هاى قانونى عده 6200 جمع حقوق 48733500

ماده 5 اعتبار فوق‌العاده بدى آب و هوا 3463000

ماده 6 اعتبار فوق‌العاده خارج از مزکز و مدد معاش اولاد و کمک هزینه مهندسین و لیسانسه‌ها و فوق‌العاده مشمولین تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و سایر فوق‌العاده‌ها 59131600

ماده 13 اعتبار خرید اثاثیه و لوازم فنى و اثاثیه ورزش و تعمیر اثاثیه 10900000

ماده 17 اعتبار هزینه سفر و بازرسى 1900000

ماده 18 اعتبار هزینه اتومبیل 200000

ماده 33 اعتبار کلیه هزینه‌هاى دانشسراى مقدماتى روزانه و شبانه‌روزى و کلاس‌هاى کمک آموزگارى و آموزشگاه‌هاى پزشکیارى مشهد و خرید ساختمان و عمارت و تکمیل ساختمان دانشسرا‌ها و اعتبار تأسیس آموزشگاه‌هاى حرفه‌اى و کشاورزى از حقوق و دستمزد و حق‌التعلیم و حق‌التدریس و کلیه هزینه‌هاى مربوط به تأسیس و دائر نگاه داشتن آموزشگاه‌هاى مزبور هنرستان‌هاى صنعتى 19300000

ماده 26 اعتبار اعانات مدارس ملى و اعانه دبستان ایرانیان اسلامبول و دمشق و سایر دبستان‌هاى ایران در خارج از کشور و بنگاه‌هاى ملى تربیتى و ورزش داخلى 6300000 جمع کسور 20487، 399248480 باقى 7166، 188317970

اضافه می‌شود،

ماده 1

حقوق کارمندان ادارى 4900، 9 ادارى عده 37 جمع حقوق 2175600

حقوق کارمندان ادارى 4350، 9 ادارى عده 14 جمع حقوق 730800

حقوق کارمندان ادارى 2960، 7 ادارى عده 45 جمع حقوق 1598400

حقوق کارمندان ادارى 2360، 6 ادارى عده 86 جمع حقوق 2435520

حقوق کارمندان ادارى 1840، 5 ادارى عده 82 جمع حقوق 1810560

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 5050 ریال 10 آم عده 3 جمع حقوق 181800

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 4490 ریال 9 آم عده 11 جمع حقوق 592680

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 3850 ریال 8 آم عده 267 جمع حقوق 12335400

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 3210 ریال 7 آم عده 516 جمع حقوق 19876320

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 2680 ریال 6 آم عده 748 جمع حقوق 24055680

حقوق آموزگاران به قرارماهى 2240 ریال 5 آم عده 1567 جمع حقوق 42120960

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 1870 ریال 4 آم عده 536 جمع حقوق 12027840

حقوق آموزکاران به قرار ماهى 1500 ریال 3 آم عده 569 جمع حقوق 10242000

حقوق آموزگاران به قرار ماهى 960 ریال 1 آم عده 459 جمع حقوق 5287680

حقوق کمک آموزگاران 1500 ریال 5 کمک عده 814 جمع حقوق 14652000

حقوق آموزگاران پیمانى‏

حقوق دبیران به قرار ماهى 4900 ریال 9 ادارى عده 4 جمع حقوق 235200

حقوق دبیران به قرار ماهى 3650 ریال 8 ادارى عده 4 جمع حقوق 175200

حقوق دبیران به قرارماهى 2960 ریال 7 ادارى عده 15 جمع حقوق 532800

حقوق دبیران به قرارماهى 2360 ریال 6 ادارى عده 36 جمع حقوق 1019520

حقوق دبیران به قرار ماهى 1840 ریال 5 ادارى عده 43 جمع حقوق 949440

حقوق دبیران به قرار ماهى 1360 ریال 4 ادارى عده 56 جمع حقوق 913920

حقوق دبیران به قرار ماهى 1040 ریال 3 ادارى عده 39 جمع حقوق 486720

حقوق دبیران به قرار ماهى 840 ریال 2 ادارى عده 4 جمع حقوق 40320

حقوق دبیران به قرارماهى 5510 ریال 10 دبیرى عده 39 جمع حقوق 2578680

حقوق دبیران به قرار ماهى 4900 ریال 9 دبیرى عده 30 جمع حقوق 1764000

+++

مشاغل و سازمان پایه‌هاى قانونى عده جمع حقوق‏

حقوق دبیران به قرار ماهى 4360 ریال 8 دبیرى عده 72 جمع حقوق 3767040 عده 20679 جمع حقوق 409222990

ماده 51 اعتبار تأسیس غرفه در موزه تعلیم و تربیت در ژنو 100000

جمع 8549، 319386680 ریال‏

با تهیه این اصلاحیه اعتبارات زیر نسبت به بودجه مصوبه سال 1329 وزرات فرهنگ در مرکز علاوه شده است‏.

ماده 1، 226800 ریال ماده 32، 860700 ریال‏

ماده 2، 322560 ریال ماده 36، 700000 ریال‏

ماده 15، 150000 ریال ماده 41، 3700 ریال‏

ماده 29، 80000 ریال ماده 42، 30000 ریال‏

ماده 31، 140000 ریال جمع 2513760 ریال‏

اصلاح بودجه سال 1329 وزارت فرهنگ در قسمت مرکز که ضمن 5 برگ تنظیم یافته مطابق صورتى است که کمیسیون بودجه تصویب نموده و قابل اجرا است.

رئیس کمیسیون بودجه‏

اصلاح بودجه سال 1329 وزارت فرهنگ در قسمت مرکز که مربوط به مواد 1 و 2 و 15 و 29 و 31 و 32 و 36 و 41 و 42 می‌باشد در جلسه 26 دی ماه 1329 کمیسیون بودجه به تصویب رسیده است.

مخبر کمیسیون بودجه اصلاح بودجه‏

اصلاح بودجه 1329 وزارت فرهنگ شماره 2

مشاغل و سازمان پایه‌هاى قانونى عده جمع حقوق‏

جمع کل بودجه سال 1329 وزرات فرهنگ (قسمت اول) عده 8468 جمع حقوق 319386680 کسر می‌شود.

ماده 1 حقوق آموزگاران پیمانى عده 827 جمع حقوق 5888880

ماده 2 حقوق خدمتگزاران جز پاسبانان و نگهبانان عده 1751 جمع حقوق 16633680

ماده 6 سایر فوق‌العاده‌ها و فوق‌العاده خارج از مرکز و مدد معاش اولاد کارمندان و کمک هزینه لیسانسه‌ها و فوق‌العاده تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و فوق‌العاده تأهل معلمین و فوق‌العاده مخصوص آقاى بهار و غیره 19500000

ماده 15 اعتبار هزینه ارسال نامه‌ها و مخابرات تلگرافى و تلفنى 500000

ماده 29 اعتبار هزینه جشن و پذیرایى‌هاى رسمى داخلى و مستشرفین و مهمانان خارجى جمع حقوق 300000

ماده 31 اعتبار کلاس‌هاى اکابر و دستمزد معلمین و مدیران و خدمتگزاران جزء، بازرسان و هزینه سفر و فوق‌العاده اضافه کار، سوخت و روشنایی و لوازم کلاس و تنظیف و اثاثیه و خرید لوازم تحصیل براى سربازان و غیره و وسایل تعلیم و تربیت بصرى و سمعى و دستگاه‌هاى مربوط به آن و هزینه مطبوعات مخصوص تعلیم اکابر و هزینه تبلیغاتى جهت راهنمایی بی‌سوادان به ورود در کلاس‌هاى اکابر و غیره 2000000

ماده 32 اعتبار خرید کتاب و لوازم تحصیل و لباس و کمک هزینه محصلین در داخله و خرید کتاب براى کلاس‌هاى ابتدایى به شرح زیر،

الف کمک خرج محصلین در داخله 1504600 ریال‏

ب خرید کتاب و لوازم تحصیل ابتدایی براى محصلین بى‌بضاعت 1000000 ریال جمع حقوق 2504600

ماده 33 اعتبار مصارف دانش‌سراهاى شبانه‌روزى و غیره شبانه‌روزى و کلاس‌هاى تربیت معلم و دانش‌سراى تربیت بدنى و کلاس‌هاى کمک آموزگارى براى تربیت معلمین دهات و کلیه مخارج مربوط به تربیت معلم از حیث خرید اثاثیه و نوشت‌افزار و مخارج اعاشه و کمک هزینه و خرید کتاب و لوازم تحصیل و لباس و پول جیب و غیره و هزینه‌هاى ادارى و فنى و عمومى و فوق‌العاده‌هاى مدارس صنعتى و هنرستان‌هاى بانوان و رنگرزى و هنرسرای عالى و حقوق و کلیه هزینه‌ها و فوق‌العاده‌هاى مدارس حرفه و کشاورزى مرکز و حومه و شهرستان‌ها و حق‌التعلیم و حق‌التدریس معلمین دبیرستان دارایی و مدارس مشروحه و تعمیرات ساختمانى محل‌هاى آنها 19300560

+++

مشاغل و سازمان پایه‌هاى قانونى عده جمع حقوق‏

ماده 36 اعتبار و کمک هزینه آموزشگاه‌هاى ملى و اعانه بنگاه‌هاى فرهنگى و علمى و تربیتى و فرهنگستان و انجمن تربیت بدنى و پیش‌آهنگى و کانون بانوان و دانشکده معقول و منقول و مدرسه عالى سپهسالار و انجمن هنرهاى زیباى ایران در نیویورک و انجمن آثار ملى و حق عضویت ایران در دفتر بین‌المللى تعلیم و تربیت در ژنو و انجمن ایران در لندن و اعانه کمیسیون ملى یونسکو و اعانه انجمن بزم ایران در هندوستان و غیره جمع حقوق 5898380

ماده 41 اعتبار کمک خرج آقاى ایرانشهر در برن 47800

ماده 42 اعتبار فوق‌العاده سرپرست محصلین ایرانى در واشنگتن و هزینه ادارى سرپرستى آمریکا و غیره 400000

ماده 45 هزینه تبلیغات فرهنگى از قبیل نشر آگهی‌ها و تبلیغات مربوط به اجراى قانون تعلیمات اجبارى و غیره 100000

ماده 52 اعتبار خرید ماشین‌هاى فنى و سینما و آزمایشگاه و لوازم فنى براى مدارس و هزینه حمل و مخارج گمرک 2500000

ماده 59 اعتبار تأسیس غرفه در موزه تعلیم و تربیت در ژنو 300000

جمع کسور عده 2578 جمع حقوق 75873900

باقى عده 5890 جمع حقوق 243512780

اضافه می‌شود.

ماده 1 حقوق آموزگاران پیمانى عده 862 جمع حقوق 61115680

ماده 2 حقوق خدمتگزاران جزء و پاسبانان و نگهبانان عده 1797 جمع حقوق 16956240

ماده 6 سایر فوق‌العاده‌ها و فوق‌العاده خارج از مرکز و مدد معاش اولاد کارمندان و کمک هزینه لیسانسیه‌ها و فوق‌العاده تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و فوق‌العاده تأهل معلمین و فوق‌العاده مخصوص آقاى بهار و غیره 18236240

ماده 15 اعتبار هزینه ارسال نامه‌ها و مخابرات تلگرافى و تلفنى 650000

ماده 29 اعتبار هزینه جشن و پذیرایی‌هاى رسمى داخلى و مستشرقین و مهمانان خارجى 380000

ماده 31 اعتبار کلاس‌هاى اکابر و دستمزد معلمین و مدیران و خدمتگزاران جزء و بازرسان و هزینه سفر و فوق‌العاده اضافه کار و سوخت و روشنایی و لوازم کلاس و تنظیمات و اثاثیه و خرید لوازم تحصیل براى سربازان و غیره و وسایل تعلیم و تربیت بصرى و سمعى و دستگاه‌هاى مربوط به آن و هزینه مطبوعات مخصوص تعلیم اکابر و هزینه تبلیغات جهت راهنمایى بی‌سوادان به ورود در کلاس‌هاى اکابر و غیره 2140000

ماده 32 اعتبار خرید کتاب و لوازم تحصیل و لباس و کمک هزینه محصلین در داخل و خرید کتاب براى کلاس‌هاى ابتدایی به شرح زیر:

الف کمک خرج محصلین در داخله و هزینه شبانه‌روزى در 6 ماهه آخر سال 1329 محصلین دانشکده‌هاى علوم و ادبیات دانش‌سراى عالى 2365300 ریال‏

ب خرید کتاب و لوازم تحصیل ابتدایى براى محصلین بى‌بضاعت 1000000 ریال جمع حقوق 3365300

ماده 33 اعتبار مصرف دانش‌سراهاى شبانه‌روزى و غیر شبانه‌روزى و کلاس‌هاى تربیت معلم و دانش‌سراى تربیت بدنى و کلاس‌هاى کمک آموزگارى براى تربیت معلم از حیث خرید اثاثیه و نوشت‌افزار و مخارج اعاشه و کمک هزینه و خرید کتاب و لوازم تحصیل و لباس و پول جیب و غیره و هزینه‌هاى ادارى و فنى و عمومى و فوق‌العاده‌هاى مدارس صنعتى و هنرستان‌هاى بانوان و رنگرزى و هنرسراى

+++

مشاغل و سازمان پایه‌هاى قانونى عده جمع حقوق‏

عالى و حقوق و کلیه هزینه‌ها و فوق‌العاده‌هاى مدارس حرفه و کشاورزى مرکز و حومه و شهرستان‌ها و حق‌التعلیم و حق‌التدریس معلمین دبیرستان دارایی و مدارس مشروحه و تعمیرات ساختمانى و محل‌هاى آنها 19000560

ماده 36 اعتبار اعانات و کمک هزینه آموزشگاه‌هاى ملى و اعانه بنگاه‌هاى فرهنگى و علمى و تربیتى و فرهنگستان و انجمن تربیت بدنى و پیشاهنگى و کانون بانوان و دانشکده معقول و منقول و مدرسه عالى سپهسالار و انجمن هنرهاى زیباى ایران در نیویورک و انجمن آثار ملى و حق عضویت ایران در لندن و اعانه کمیسیون ملى یونسکو و اعانه انجمن بزم ایران در هندوستان 6598380

ماده 41 اعتبار کمک خرج آقاى ایرانشهر در برن و کمک خرج 2 ماهه اول سال آقاى امین‌الله حسینى در پاریس 51500

ماده 42 اعتبار فوق‌العاده سرپرست محصلین ایرانى در واشنگتن و هزینه اداره سرپرستى آمریکا و هزینه سفر معاون اداره سرپرستى و غیره 430000

ماده 45 هزینه تبلیغات فرهنگى از قبیل نشر آگهی‌ها و تبلیغات مربوط به اجراى قانون تعلیمات اجبارى 50000

ماده 52 اعتبار خرید ماشین‌هاى فنى و سینما و آزمایشگاه و لوازم فنى براى مدارس و هزینه حمل و هزینه حمل و مخارج گمرک 1800000

حقوق دبیر به قرار ماهى 3880 ریال 7 دبیرى عده 45 جمع حقوق 2095200

حقوق دبیر به قرار ماهى 3450 ریال 6 دبیرى عده 100 جمع حقوق 4140000

حقوق دبیر به قرار ماهى 3070 ریال 5 دبیرى عده 161 جمع حقوق 5931240

حقوق دبیر به قرار ماهى 2730 ریال 4 دبیرى عده 89 حقوق 2915640

حقوق دبیر به قرار ماهى 2430 ریال 3 دبیرى عده 86 جمع حقوق 2507760

حقوق دبیر به قرار ماهى 2160 ریال 2 دبیرى عده 285 جمع حقوق 7387200

حقوق دبیر به قرار ماهى 1920 ریال 1 دبیرى عده 86 جمع حقوق 1981440

حقوق دبیران پیمانى عده 61 جمع حقوق 853440

ماده 2 حقوق خدمتگزاران جزء شهرستان‌ها عده 6200 جمع حقوق 49076940

ماده 5 اعتبار فوق‌العاده بدى آب و هوا جمع حقوق 3583000

ماده 6 اعتبار فوق‌العاده خارج از مرکز و مدد معاش اولاد و کمک هزینه مهندسین و لیسانسه‌ها و فوق‌العاده مشمولین تبصره 2 ماده 12 قانون تعلیمات اجبارى و سایر فوق‌العاده‌ها جمع حقوق 59381600

ماده 13 اعتبار خرید اثاثیه و لوازم فنى و اثاثیه ورزشى و تعمیر اثاثیه 10750000

ماده 17 اعتبار هزینه سفر و بازرسى 1730000

ماده 18 اعتبار هزینه اتومبیل 280000

ماده 33 اعتبار کلیه هزینه‌هاى دانش‌سراهاى مقدماتى روزانه و شبانه‌روزى و کلاس‌هاى کمک آموزگارى و آموزشگاه‌هاى پزشکیارى و اعتبار تأسیس آموزشگاه‌هاى حرفه‌اى و کشاورزى از حقوق و دستمزد و حق‌التعلیم و حق‌التدریس و کلیه هزینه‌هاى مربوط به تأسیس و دائر نگاه داشتن آموزشگاه‌هاى مزبور و هنرستان‌هاى صنعتى 19180000

ماده 36 اعتبار اعانات مدارس ملى و اعانه دبستان ایرانیان اسلامبول و دمشق و سایر دبستان‌هاى ایران در خارج از کشور و بنگاه‌هاى ملى و تربیتى و ورزشى داخلى 6550000، 587566450

با تهیه این اصلاحیه اعتبارات زیر نسبت به بودجه مصوب سال 329 وزارت فرهنگ در قسمت شهرستان‌ها علاوه شده است‏.

2 نفر پایه 7 ادارى 2 نفر پایه 5 کمک آموزگارى‏

3 نفر پایه 6 ادارى 187 نفر آموزگار پیمانى

+++

مشاغل و سازمان پایه‌هاى قانونى عده جمع حقوق‏

1 نفر پایه 9 آموزگارى 3 نفر پایه 9 دبیرى‏

3 نفر پایه 8 آموزگارى 2 نفر پایه 8 دبیرى‏

7 نفر پایه 7 آموزگارى 2 نفر پایه 3 دبیرى‏

8 نفر پایه 7 آموزگارى 3 نفر پایه 2 دبیرى‏

2 نفر پایه 5 آموزگارى 1 نفر پایه 1 دبیرى‏

4 نفر پایه 1، آموزگارى 1 نفر پایه 1 دبیرى جمعاً 230 نفر معلم‏

ترمیم حقوق خدمتگزاران جزء به مبلغ 343440 ریال ماده 5 فوق‌العاده بدى آب و هوا 120000 ریال‏

ماده 6 فوق‌العاده خارج از مرکز 250000 ریال ماده 18 هزینه اتومبیل 80000 ریال‏

ماده 36 اعانات مدارس ملى 250000 ریال‏

اصلاح بودجه 1329 وزرات فرهنگ در قسمت شهرستان‌ها که ضمن شش برگ تنظیم یافته مطابق صورتى است که کمیسیون بودجه تصویب نموده و قابل اجرا است.

رئیس کمیسیون بودجه‏

اصلاح بودجه 1329 وزرات فرهنگ در قسمت شهرستان‌هاکه مربوط به مواد 1 و 2 و 5 و 6 و 18 و 26 می‌باشد در جلسه 26 دی ماه 1329 کمیسیون بودجه به تصویب رسیده است.

مخبر کمیسیون بودجه‏

گزارش کمیسیون‌ها 19 و 10 و 29

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون بودجه لایحه شماره 24571 دولت راجع به تقاضاى وام جهت ساختمان مدارس مرکز و شهرستان‌ها را که کمیسیون فرهنگ رسیدگى و تصویب نموده بود با حضور آقایان معاونین وزارت دارایی و فرهنگ مطرح و با توضیحاتى که آقاى معاون وزارت فرهنگ بیان نمودند گزارش کمیسیون فرهنگ مورد تأیید کمیسیون بودجه واقع و اینک نظر کمیسیون را براى تصویب به عرض مجلس شوراى ملى مى‌رساند

مخبر کمیسیون بودجه- دکتر کیان‏

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون فرهنگ با حضور آقاى وزیر فرهنگ لایحه شماره 24571 دولت راجع به تقاضاى وام جهت ساختمان مدارس مرکز و شهرستان‌ها را مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحات مفصلى که آقاى وزیر فرهنگ دادند ماده واحده پیشنهادى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است از تاریخ تصویب این قانون لغایت مدت پنج سال سالیانه 100000000 ریال از بانک ملى ایران وام دریافت نمو ده و طبق برنامه پنج ساله‌اى که با در نظر گرفتن احتیاجات و جمعیت نقاط مختلف کشور تهیه مى‌شود تحت نظر معتمدین محلى به مصرف ساختمان دبستان‌هاى مرکز و شهرستان‌ها و بخش‌ها و دهستان‌ها رسانده و وام مزبور را در ظرف ده سال از محل اعتبارات اجاره خانه‌هاى مدارس و اعتبارات ساختمانى بودجه وزارت فرهنگ تأمین و واریز نماید.

تبصره - این اعتبار ده درصد آن به مصرف مرکز مى‌رسد و نود درصد آن اختصاص به شهرستان‌ها و بخش‌ها دارد.

مخبر کمیسیون فرهنگ- فرهودى‏

سؤالات نمایندگان‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم دستور فرمایند به جناب آقاى وزیر پست و تلگراف و تلفن اطلاع دهند که براى جواب سؤال ذیل در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

وزارت پست و تلگراف در سال 1313 در حدود ماه واحده مصوب دی ماه 1310 مجلس شوراى ملى صاحب و مالک یک میلیون تومان از سهام شرکت تلفن بوده است در سال مزبور به موجب ماده 27 قانون متمم بودجه به وزارت پست و تلگراف اجازه داده شد که کلیه سهام شرکت تلفن را با منافع حاصله تا تاریخ واگذارى به چهار شرط به شرکت مزبور واگذار نماید.

تا آنجا که اینجانب اطلاع دارم شرکت هیچ یک از شرایط قانونى مذکور مخصوصاً تأمین حق نظارت وزارت پست و تلگراف و توسعه تلفن تهران و شهرستان‌ها را در مدت لازم انجام نداده است و لذا چون واگذارى سهام مزبور مشروط بوده حقاً لازمه آن تملک دولت نسبت به یک میلیون تومان سهام شرکت است وضع فعلى سهام مرقوم چیست و دولت چه اقدامى در این خصوص به عمل آورده است؟

دکتر محمد‌على هدایتى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است به جناب آقاى وزیر کار اطلاع داده شود که براى جواب سؤال ذیل در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانند.

دولت ایران از سال 1919 تا کنون عضو رسمى سازمان بین‌المللى کار می‌باشد ظرف این مدت که بالغ بر سى سال تمام است به مقیاس بودجه فعلى دولت سالى یک میلیون ریال به ارز خارجى به سازمان مزبور حق عضویت پرداخته ‏

خواهشمندم توضیح فرمایند با پرداخت مبالغ مزبور تا کنون چه فایده و نفعى عاید ملت ایران شده است‏.

با تقدیم احترامات فائقه- دکتر محمد‌على هدایتى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمندم به جناب آقاى وزیر خارجه اطللاع بدهند براى جواب سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حاضر شوند

1 - آیا نماینده ایران در کمیته سیاسى سازمان ملل متحد در رأى راجع به متجاوز شناختن دولت کمونیست چین شرکت نموده و بر له این تصمیم رأى داده است یا خیر اگر جواب مثبت است لطفاً معلوم فرمایند اولاً آیا دستورى در این باب از طرف دولت ایران به نماینده مزبور داده شده است یا نماینده ایران سرخود این کار را کرده و اگر دستورى در این خصوص داده شده به امضای کدام مقام بوده و آیا صدور این دستور با اطلاع و تصویب کمیسیون امور خارجه مجلس شوراى ملى بوده است یا خیر ثانیاً دادن رأى مثبت از طرف نماینده ایران مبنى بر چه مصلحتى بوده است محمود نریمان‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

خواهشمند است به جناب آقاى وزیر امور خارجه ابلاغ فرمایند هر چه زودتر در مجلس توضیح دهند که نسبت به تقاضاى برادران هم‌کیش کشمیرى ما مبنى بر تأمین آزادى آنان براى تعیین سرنوشت و اداره خود از طرف دولت ایران چه اقدامى ‌شده و نمایندگان دولت ایران در سازمان ملل متفق چه روشى را اتخاذ خواهند نمود

سید مهدى پیراسته‏

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى‏

با کمال احترام‏

متمنى است مقرر فرمایید کفالت وزارت دارایی جواب سؤال ذیل را در مجلس اعلام فرمایند

سؤال- مدت‌ها است راجع به مزارع اردکان و دشمن زیارى مذاکراتى در وزارتخانه بوده و ماده خاصى هم به نفع زارعین آن دو محل تصویب گردیده است علت آن که تکلیف آنها هنوز مشخص نیست چه بوده است.

ابوالحسن رضوى

+++

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

دستور فرمایید سؤال اینجانب را براى وزارت کشور بفرستند که وزیر محترم مسئول در مجلس شوراى ملى حضور به هم رسانیده از چگونگى نمایندگان محترم را مستحضر سازند

سؤال‏

قنواتى چند شهر تهران را مشروب می‌ساخت و می‌سازد و به طور اغلب این قنوات یا به عنوان اجاره یا عنوان دیگر در دست شهردارى بوده و هست لازم است توضیح فرمایند قنواتى که در شهر جارى می‌شود چند رشته است و شهردارى تهران چه تعدادى از آنها را اجاره نموده و چه مبلغى در سال بابت اجاره مى‌پردازد و چند رشته از آنها را به طور امانت در دست دارد و بابت تعمیر قنوات در سال چه مبلغ هزینه می‌شود غرض آن است که معلوم و مشخص گردد شهردارى تهران براى رفاه اهالى پایتخت چه اقدامات مؤثرى کرده و براى آن که مردم در تمام فصول سال بى‌آب نمانند از چه راه منظور عمومى را تأمین کرده و می‌کنند و در ضمن توضیح داده شود که راجع به مجرى آب کرج در سال چه مبلغى هزینه تعمیر شده و می‌شود بدیهى است توضیحات لازمه را در موقع طرح سؤال خواهم عرض نمود.

سید محمد‌على شوشترى‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

متوقع است جناب وزیر امور خارجه را براى جواب پرسش ذیل به مجلس شوراى ملى دعوت فرمایند.

اول علت تسامح دولت در شناسایی حکومت چین کبیر چه بوده دوم علت این که نماینده ایران در سازمان ملل متحد با این که حکومت چین کبیر را به رسمیت نشناخته بوده او را متجاوز شناخته است چه بوده.

حائرى‌زاده‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

امر فرمایید سؤال زیرین را براى وزارت کشور ارسال دارند که جناب آقاى وزیر کشور هر چه زودتر براى پاسخ حاضر شده مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم را از چگونگى مستحضر فرمایند.

سؤال‏

سالیانى است پایتخت و شاید اغلب شهرهاى مهم در مواقعى از سال دچار آشفتگى می‌شود مردم راجع به تهیه گوشت مصرفى و نان دچار اشکال مى‌شوند آنچه بر اینجانب در مدت چهل سال و اندى معلوم گردیده گناه این موضوع مربوط به دولت‌ها نبوده بلکه منحصراً بعضى اشخاص خارج از صنف و بعضى افراد ذی‌منفعت چه در داخل صنف و چه در خارج آشفتگى را مصنوعاً ایجاد مى‌کنند و در نتیجه مبالغى به جیب زده و مردم بیچاره چند روزى یا چند ماهى از نتیجه عمل آنها به سختى و رنج مى‌افتد که آن دست‌ها بتوانند تأثیر کافى داشته باشند ولى موضوع قصابخانه و کشتارگاه و قصابى لاینحل مانده و در نتیجه اغلب ملاحظه فرمودند که سال گذشته مردم دچار بى‌گوشتى شدند و چند روز است که این بازار آشفته نیز ایجاد گردیده لذا مقتضى است جزئیات گذشته و حال را وزیر محترم کشور توضیح فرمایند و نمایندگان محترم را مستحضر سازند که چه اقدامى براى رفع این مفاسد شده و در نظر گرفته‌اند و از چه راه باید دست‌هاى ناپاک و استفاده‌جویان را قطع نمود.

سید محمد‌على شوشترى‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى‏

استدعا دارد مقرر فرمایید سؤال اینجانب را براى وزارت کشور ارسال با قید حضور در ظرف هفته قانونى جناب آقاى وزیر کشور حاضر شوند و پاسخ به سؤال اینجانب بدهند.

سؤال‏

دکه‌هایی که در حواشى خیابان‌ها و معابر عمومى‌شهردارى تهران با اشخاص برگذار مى‌کند از روى چه قانون بوده و به چه مجوز قانونى قسمتى از معابر عمومى را به افرادى خاص برگذار مى‌کند- دیگر آن که تا این تاریخ چه تعداد دکه برگذار شده و به چه اشخاص داده شده و با رسیدگى دقیق گزارش فرمایند که شهر تهران استعداد چه انداره دکه دارد و یا دکه‌هاى برگذار شده بابت برگذارى پولى به شهردارى داده‌اند یا خیر بدیهى است توضیحات لازمه را در موقع طرح سؤال در مجلس شوراى ملى خواهم داد.

سید محمد‌على شوشترى‏

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم‏

ریاست محترم مجلس شوراى ملى،

استدعا دارد امر فرمایید سؤال اینجانب را براى وزارت فرهنگ ارسال و تأکید فرمایید در مدت یک هفته قانونى براى پاسخ حاضر شوند.

موضوع سؤال‏

1 - کلیه موقوفات مملکتى را از وقف دائم و یا حبس و یا موقوفه اولاد به طور اعم چه آن رقبایی که وقف براى اماکن متبرکه و امامزادگان و بنا و تعمیر مساجد و یا مدارس قدیمى و یا بیمارستان‌ها اعم از موقوفه خاص و یا تمام به استثنای موقوفات حضرت امام هشتم رضا صلوات‌الله علیه و على آبائه که از جزئیات آن اینجانب مستحضرم صورت آن را تهیه و به مجلس تقدیم دارند.

2 - توضیح فرمایند که رقابت وقف شده متولى خاص دارد و منصوص و یا متصدى و مباشر.

3 - همچنین معین فرمایند که اداره کل اوقاف تا چه حد و از روى چه قرار نظارت قانونى خود را در موقوفات معمول می‌دارد.

4 - و نیز مشخص فرمایند که عواید رقبایی که متعذرالمصرف است و یا نحوه خیرات جاریه دارد غیر از عواید رقبایی که على‌الحساب ما به وقف باید به مصرف برسد به چه مصرف مى‌رسد و روى چه مقرراتى متصدیان و اداره اوقاف آن عواید را خرج می‌نماید. خلاصه- آن که جواب سؤال اینجانب باید متضمن تمام جزئیات حتى موقوفاتی که تولیت آن با شاهنشاه وقت است و یا دولت به طور جامع باید باشد که در موقع توضیحات و تشریحى که در مجلس شوراى ملى می‌نمایم با همفکرى نمایندگان محترم و استعانت از اولیای حق و پشتیبانى ملت ایران بتوانیم از این اقدام هم قدم‌هاى خیرى براى کشور برداشته و به عالم اسلام هم خدمت لازم را بنمایم و متمکین و اشخاصی که واجد ملکات فاضله احسان و خیرند تشویق شده از دارایی خود با اطمینان خاطر مقدم به امور صواب بشوند.

سید محمد شوشترى‏

انتصابات و احکام‏

شماره 29991 و 70054،     14 و 11 و 29

در وزارت کشور

آقاى لطیف امامى خامنه از تاریخ ورود به محل مأموریت با پایه هفت و 2960 ریال حقوق و 888 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت بخشدار آران منتقل و منصوب مى‌شوید. وزیر کشور

شماره 30128 و 95562، 14 و 11 و 29

آقاى یحیى صمصامى رئیس دایره امور مرزى اداره سیاسى به موجب پیشنهاد شماره 4733- ‌27 ر 10 ر 29 استاندارى آذربایجان از تاریخ شانزدهم بهمن ماه 29 با پایه هشت و 3650 ریال حقوق و 730 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز به سمت فرماندارى شهرستان سراب منتقل و منصوب مى‌شوید.

وزیر کشور

شماره 27979 ر 87881،‌ 12 و 11 ر 29

آقاى على مقدم بازرس اداره کل امور شهردارى‏ها

به موجب پیشنهاد شماره 1021-‌ 10 ر 10 ر 29 استاندارى پنجم از تاریخ صدور این ابلاغ با پایه 7 و 3360 ریال حقوق و 1470 ریال فوق‌العاده اشتغال خارج از مرکز و 592 ریال فوق‌العاده بدى آب و هوا و استفاده از حق مقام حداقل پایه 9 به سمت فرماندار شهرستان قصر‌شیرین منتقل و منصوب مى‌شوید. ضمناً از تاریخ ورود به محل مأموریت مادام که در محل توقف دارید ماهیانه مبلغ دو هزار ریال به عنوان هزینه پذیرایى درباره شما برقرار و به شرط وجود اعتبار پرداخت خواهد شد. پرداخت مابه‌التفاوت حقوق از 2960 ریال به 3660 ریال موکول به صدور گواهینامه اداره بازنشستگى است‏.

وزیر کشور

در وزارت دادگسترى‏

شماره 35033 ر 20526،‌ 12 ر 11 ر 29

آقاى محمد‌اسماعیل نجفى سردفتر ازدواج بلوک رباطات گلپایگان‏

نظر به این که بر اثر گزارش واصله مورد تعقیب دادگاه انتظامى سردفتران واقع شده‌اید وزارت دادگسترى طبق ماده 39 قانون دفتر اسناد رسمى‌ شما را از تصدى دفتر ازدواج معلق مى‌نماید وزیر دادگسترى

+++

شماره 35015 ر 19217،‌ 12 ر 11 ر 29

آقاى مجتبى امامى بیستگانى سردفتر اسناد رسمى و ازدواج باغباداران لنجان اصفهان‏

به موجب این ابلاغ استعفاى شما از تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج پذیرفته می‌شود

وزیر دادگسترى‏

شماره 35019- 19871،‌ 12 ر 11 ر 29

آقاى محمد‌هادى غروى سردفتر ازدواج و طلاق قریه سپاهپوش طارم قزوین‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفاتر شما به منجیل گیلان تبدیل می‌شود طبق مقررات مشمول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 20064- 35011،      12 ر 11 ر 29

آقاى محمد‌على خوشنویسان‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج گلپایگان منصوب مى‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19391 ر 35023،     12 ر 11 ر 29

آقاى حسام‌الدین امامى‏

به موجب این حکم به سمت سردفترى استاد رسمى درجه سوم دهستان‌هاى بادرود و طرق‌رود بخش 11 کاشان منصوب مى‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19393 ر 35021،     12 ر 11 ر 29

آقاى حسام‌الدین امامى سردفتر ازدواج شهر کاشان‏

به موجب این ابلاغ محل رسمیت دفتر ازدواج شما به دهستان‌هاى بادرود و طرق‌رود منتقل مى‌شود طبق مقررات انجام وظیفه نمایید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 35219 ر 19390،     12 ر 11 ر 29

آقاى مجید همایونى سردفتر اسناد رسمى ‌شماره 65 اصفهان‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج 126 اصفهان منصوب مى‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19975 ر 35291،     15 ر 11 ر 29

آقاى ملاعزت هادى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج ده ورگهان اهر منصوب مى‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 19988 ر 35432،     15 ر 11 29

آقاى سیف‌الله احمدى‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج ده کارلیق از دهستان کندوان میانه منصوب مى‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

شماره 20077 ر 35430،     15 ر 11 ر 29

آقاى میرزا کنگوزه‏

به موجب این ابلاغ به سردفترى ازدواج دهستان پشتکوه خاش منصوب مى‌شوید.

وزیر دادگسترى‏

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294632!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)