کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 112 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- موکول شدن جواب آقایان شوشتری و خلعتبری به بعد

3- اخذ رأی و انتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس

4- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌های منتخبه از شعب

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملی راجع به جلب سرمایه‌های خارجی تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 112

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 3 اردیبهشت ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس

2- موکول شدن جواب آقایان شوشتری و خلعتبری به بعد

3- اخذ رأی و انتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت اندوخته اسکناس

4- قرائت اسامی اعضای کمیسیون‌های منتخبه از شعب

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملی راجع به جلب سرمایه‌های خارجی تصویب آن

6- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و 15 دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید

1- تصویب صورت‌مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین با اجازه آقایان: سرمد. نقابت. دکتر شاهکار. جلیلوند. خاک از. عبدالرحمن فرامرزى. محمودى. سلطان‌مراد بختیار. احمد صفایی. گیو

غائبین بی‌اجازه آقایان: خزیمه علم. مکرم. شادلو. سعیدى. میراشرافى. پناهى. کدیور. دکترافشار امیر احتشامى‏

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه آقایان: تفضلى چهل دقیقه. مهندس ظفر 45 دقیقه. قوامی‌45 دقیقه. دکتر عمید 45 دقیقه. دکتر سعید حکمت 45 دقیقه. اکبر 45 دقیقه. مهندس جفرودى 45 دقیقه ارباب یک ساعت. عبدالحمید بختیار یک ساعت. صادق بوشهرى یک ساعت. تیمورتاش یک ساعت. ثقةالاسلامی‌یک ساعت. پور سرتیپ یک ساعت. شفیعى یک ساعت. بزرگ ابراهیمی ‌یک ساعت و بیست دقیقه. پیراسته یک ساعت و 45 دقیقه. افشار صادقى یک ساعت و 45 دقیقه. حمیدیه دوساعت.

غایبین در رأى آقایان: تجدد. دهگان. موسوى. محمود افشار. حائرى‌زاده. حشمتى. اریه. اخوان. مهندس شاهرخشاهى‏

رئیس- نسبت به به صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهار نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد

2- موکول شدن جواب سؤالات آقایان: شوشترى و خلعتبرى به بعد

رئیس- امروز سؤالات مطرح است آقاى شوشترى بفرمایید

شوشترى- بسم‌الله الرحمن‌الرحیم بنده یک سؤال کرده بودم از دولت گذشته که عیناً بر سؤال خود در جلسه اسبق باقى ماندم و استدعا کردم که سؤال را بفرستند براى دولت حاضر جواب بدهند در موعد مقرر ولى چون هم ماه مبارک رمضان است و هم دیروز به من اطلاع دادند که این دو سؤال یکى راجع به معادن سبزوار و میزان معادن و اجاره معادن و وضعیت فعلى که کدام مال اشخاص است و کدام مال دولت است این بحث مفصلى دارد چون فعلاً آماده نیستم و به طورى که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند جواب آن را کاملاً حاضر کرده‌اند من هر دو سؤال را استدعا می‌کنم بگذارید براى بعد از ماه مبارک رمضان با این ترتیب که جناب آقاى وزیر دارایی در نظر داشته باشند جواب سؤال مبهم هم نباشد غرض از سؤال و جواب فهمیدن موضوع است و استحضار یک عده‌ای که حقیقتاً از راه راست منحرف می‌شوند باید ارشاد بشوند راه راست را بپیمایند شما باید به طور تحقیق به من جواب بدهید معادن چقدر است وام‌هاى صنعتى چه قدر است کارخانه‌هاى این مملکت چه قدر است چه اشخاصى پول گرفته‌اند آیا پول‌ها را به مصرف رسانیده‌اند یا استدعا دارم جواب سؤال را بگذارید براى بعد از ماه رمضان (عبدالصاحب صفایی- بسیار خوب است) چونکه سؤال من مفصل است و باید جواب مفصل به من داده بشود دیروز هم که به من اطلاع داده شد عرض کردم می‌گذارم براى بعد از ماه مبارک رمضان‏

رئیس- بسیار خوب شما دو سؤال داشتید یکى از وزارت دارایی دیگرى از وزارت اقتصاد ملى‏

شوشترى- هر دو را عرض کردم چون حالا جزء اقلیت هستم باید جواب سؤال را به طور مفصل بدهند

رئیس- آقاى خلعتبرى سؤالى از وزارت کشور کرده بودید

خلعتبرى- بنده صرف‌نظر کردم‏

رئیس- سؤالات سه چهار فقره است که آقایان حالا حاضر نیستند بنابراین وارد دستور می‌شویم امروز دو نفر براى عضویت هیئت نظارت بانک باید انتخاب شوند

اردلان- سؤال بنده را راجع به شهردارى مطرح بفرمایید.

رئیس- نوبت آن امروز نبود، در جلسه پیش فرستاد شد باید دولت حاضر شود بعد مطرح شود

3- اخذ رأى و انتخابات دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت انداخته اسکناس‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت بانک. بدواً سه نفر به حکم قرعه براى نظارت در انتخاب معین می‌شود.

 (اقتراع به عمل آمد آقایان: رستم گیو- ارسلان خلعتبرى- بیات ماکو (حاضر نبودند) شادمان (گفته شد- نیستند) و مشایخى معین شدند)

رئیس- آقایان: گیو- خلعتبرى- مشایخى براى نظارت تشریف بیاورند دو نفر از آقایان منشى‌ها هم نظارت خواهند کرد- شروع می‌شود به اخذ رأى براى انتخاب دو نفر جهت عضویت هیئت نظارت بانک (اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و اخذ رأى در محل نطق به عمل آمد)

آقایان: امیر تیمور کلالى- دکتر عدل صفارى- عماد تربتى- تجدد- محمود- افشار مهندس اردبیلى- باقر بوشهرى- موسوى- عبدالرحمن فرامرزى- احمد فرامرزى- امید سالار- تفضلى- عزیز زنگنه- حشمتى- شوشترى- تیمورتاش- اریه- دولت‌شاهی-

+++

اکبر- محمودى- عباسى- ایلخانى‌زاده- دکتر وکیل- مصطفى ذوالفقارى- سنندجى سهرابیان- پورسرتیپ- شفیعى- افسار صادقى بوداغیان- سرمد- رضایی- بزرگ‌نیا- قنات آبادى- خرازى- دکتر سعید حکمت- مهندس شاهرخشاهى- صدرزاده- غضنفرى- عبدالصاحب صفایی- بوربور- شیبانى- دکتر جزایرى- اورنک- حسن کاشانیان- نراقى- قراگزلو- اردلان- فرید اراکى- عرب شیبانى- صدقى- صارمى- کیکاوسى- درخشش- کى‌نژاد- داراب توماج- امیر نیرومند- برومند- عاملى- دکتر مشیر فاطمى- دکتر سیدامامى- سعید مهدوى- قرشى- محمود ذوالفقارى- کاشانى- صراف‌زاده- سلطانى- اخوان- دکتر حمزوى- بهبهانى- دکتر عمید- حائری‌زاده- اسکندرى- عمیدى نورى- سید احمد صفایی- امامى- بیات ماکو- هدى- نصیرى- دکتر آهى- شادمان- سلطانمراد بختیارى- ثقةالاسلامى- مرآت اسفند یارى- سالار بهزادى- دکتر پیرنیا- دولت آبادى- مرتضى حکمت- رضا افشار- معین‌زاده- یدالله ابراهیمى- افخمى- مسعودى- مشایخى- خلعتبرى- گیو- یارافشار- جلیلى- حمیدیه- کریمى- قباد ظفر- استخر- بزرگ ابراهیمى‏

 (مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد نتیجه بدین قرار بود)

مهره تفتیشیه 100 اوراق رأى 101

رئیس- یک رأى اضافه است آرا‌ را مخلوط کنید و یک رأى را بردارید باطل کنید

حشمتى- بنده مهره نگرفته‌ام‏

رئیس- یک مهره به آقاى حشمتى بدهید و آن یک رأى را هم برگردانید و حساب کنید

 (آرا‌ قرائت شد و نتیجه بدین قرار بود)

آقاى عبدالصاحب صفایی رأى- آقاى عرب شیبانى 60 رأى- آقاى احمد فرامرزى 40 رأى- آقایان دکتر پیرنیا و اورنگ هر یک دو رأى- آقایان: توماج- قراگزلو- مهندس اردبیلى- شوشترى- اسکندرى- شادمان- اخوان- موسوى- دکتر عمید- عاملى- نراقى- تجدد- هر یک یک رأى ورقه سفید یک ورقه‏

رئیس- بنابراین آقایان صفایی و عرب شیبانى با اکثریت براى عضویت در هیئت نظارت بانک انتخاب شدند (مبارک است)

3- قرائت اسامی ‌اعضا کمیسیون‌هاى منتخبه از شعب‏

رئیس- گزارش انتخاب کمیسیون‌ها به اطلاع مجلس می‌رسد و فردا ساعت ده ونیم آقایان در مجلس حاضر می‌شوند و هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب می‌فرمایند

 (به شرح ذیل قرائت شد)

کمیسیون بودجه: شعبه اول آقایان: دکتر وکیل رضایی. حمید بختیار

شعبه دوم: آقایان: عاملى. قوامى. دولت‌شاهی.

شعبه سوم: آقایان: پیراسته. ارباب. بوربور.

شعبه چهارم: آقایان: دکتر مشیر. فاطمى. مشعودى. موسوى.

شعبه پنجم: آقایان: اورنگ. حشمتى. اردلان.

شعبه ششم: آقایان: بهبهانى. جلیلى. نصیرى. کمیسیون برنامه:

شعبه اول: آقایان: عرب شیبانى. تیمورتاش. قباد ظفر.

شعبه دوم: آقایان: شیبانى. صدرزاده. هدى.

شعبه سوم: آقایان: امیر نصرت. اسکندرى. دکتر جزایرى. مهندس جفرودى.

شعبه چهارم: آقایان: صراف‌زاده. پورسرتیپ. تفضلى.

شعبه پنجم: آقایان: عمیدى نورى. نراقى. محمود افشار.

شعبه ششم: آقایان: سلطان‌مراد بختیار. دکتر بینا. دکتر سیدامامى. کمیسیون امورخارجه:

شعبه اول: آقایان: عرب‌شیبانى. رضایی. تیمورتاش.

شعبه دوم: آقایان: دولت شاهى. فرود. زنگنه.

شعبه سوم: آقایان: صارمى. مرآت اسفند یارى. محسن اکبر.

شعبه چهارم: آقایان: ثقةالاسلامى. حائرى‌زاده. دکتر آهى.

شعبه پنجم: آقایان: حشمتى. اردلان. سلطانى.

شعبه ششم: آقایان: باقر بوشهرى. سنندجى. محمود ذوالفقارى.

کمیسیون دادگسترى:

شعبه اول: آقایان: رضا افشار. قنات آبادى. صدقى.

شعبه دوم: آقایان: نورالدین امامى. برومند. عماد تربتى.

شعبه سوم: آقایان: پیراسته. صارمى. دکتر شاهکار.

شعبه چهارم: آقایان: احمد صفایی. اخوان. حائری‌زاده.

شعبه پنجم: آقایان: خلعتبرى. یارافشار. عمیدى نورى.

شعبه ششم: آقایان: بهبهانى. عبدالرحمن. فرامرزى. نقابت.

کمیسیون دارایی:

شعبه اول: آقایان: معین‌زاده. خرازى. سعید مهدوى.

شعبه دوم: آقایان: دکتر پیرنیا. سهرابیان. محمودى.

شعبه سوم: آقایان: مرتضى حکمت. صادق. بوشهرى. کى‌نژاد.

شعبه چهارم: آقایان: تجدد. غضنفرى. اخوان.

شعبه پنجم: آقایان: سلطانى. شادمان. مشایخى.

شعیه ششم: آقایان: بزرگ نیا. باقر بوشهرى. لارى.

کمیسیون کشور:

شعبه اول:

آقایان: احمد فرامرزى. توماج. سعید مهدوى.

شعبه دوم: آقایان: مصطفى ذوالفقارى. حمیدیه. ایلخانى‌زاده.

شعبه سوم: آقایان: شوشترى. مرآت اسفند یارى. استخر.

شعبه چهارم: آقایان: عباسى. کیکاوسى. موسوى.

شعبه پنجم: آقایان: افخمى. اردبیلى. مشایخى.

شعبه ششم: آقایان: سنندجى. محمود. ذوالفقارى. فرید اراکى.

کمیسیون اقتصاد و بازرگانى:

شعبه اول‏

آقایان: خرازى. رضایی. حسن کاشانیان.

شعبه دوم: آقایان: دکتر حمزوى. دکتر پیرنیا. برومند.

شعبه سوم: آقایان: صارمى. سرمد. افشار. صادقى.

شعبه چهارم: آقایان: تجدد. اخوان. دهقان.

شعبه پنجم: آقایان: عمیدى نورى: صفارى. اردلان.

شعبه ششم: آقایان: بزرگ‌نیا. داراب. لارى.

کمیسیون راه:

شعبه اول: آقایان: صدقى. کاشانى. شفیعى.

شعبه دوم: آقایان: حمیدیه. شیبانى. بهادرى.

شعبه سوم: آقایان: پیراسته. مهندس جفرودى. ارباب.

شعبه چهارم: آقایان: ثقةالاسلامى. مسعودى. عباسى.

شعبه پنجم: آقایان: یارافشار. صادق. نراقى. بیات ماکو.

شعبه ششم: آقایان: امید سالار. فرید اراکى. نادعلى کریمى.

کمیسیون کشاورزى:

شعبه اول: آقایان: حمید بختیار. دکترعدل. شفیعى.

شعبه دوم: آقایان: قرشى. دکتر حمزوى. قوامى.

شعبه سوم: آقایان: حکمت. خزیمه علم. محسن اکبر

شعبه چهارم: آقایان: دهقان. جلیلوند. غضنفرى.

شعبه پنجم: آقایان: خاکبار. ابراهیمى. مهندس اردبیلى.

شعبه ششم: آقایان: امیرتیمور کلالى. باقر بوشهرى. امیدسالار.

کمیسیون فرهنگ:

شعبه اول:

آقایان: قنات‌آبادى. توماج. دکتر نیرومند.

شعبه دوم: آقایان: برومند. صدرزاده. سهرابیان.

شعبه سوم: آقایان: دکتر عمید. دکتر جزایرى. استخر.

شعبه چهارم: آقایان: عبدالصاحب صفایی. احمد صفایی. جلیلوند.

شعبه پنجم: آقایان: سلطانى. سعیدى. مهندس اردبیلى.

شعبه ششم: آقایان: درخشش. دکتر بینا. دکتر سیدامامى.

کمیسیون تحقیق:

شعبه اول:

آقایان: احمد صدقى. فرامرزى. معین زاده.

شعبه دوم: آقایان: بزرگ‌ابراهیمى. زنگنه. امیراحتشامى.

شعبه سوم: آقایان: خزیمه علم. شوشترى. صارمى.

شعبه چهارم: آقایان: پور سرتیپ. سالار بهزادى. ثقةالاسلامى.

شعبه پنجم: آقایان: سعید حکمت. افخمى. سلطانى.

شعبه ششم: آقایان: عبدالرحمن فرامرزى. نقابت. دکتر افشار.

کمیسیون بهدارى:

شعبه اول: آقایان: دکتر نیرومند. دکتر وکیل.

شعبه دوم: آقایان: صدرزاده. مصطفى ذوالفقارى.

شعبه سوم: آقایان: امیر نصرت. اسکندرى. حکمت.

شعبه چهارم: آقایان: دکتر آهى. سالار بهزادى.

شعبه پنجم: آقایان: مشایخى. خلعتبرى.

شعبه ششم: آقایان: جلیلى. دکتر سید امامى.

کمیسیون امور اجتماعى وکار:

شعبه اول: آقایان: ارباب گیو. حمید بختیار.

شعبه دوم: آقایان: فرود. عاملى.

شعبه سوم: آقایان: دکتر شاهکار. ارباب.

شعبه چهارم: آقایان: محمد على مسعودى. صراف‌زاده.

شعبه پنجم: آقایان: سعیدى. افخمى.

شعبه ششم: آقایان: بزرگ نیا. جلیلى.

کمیسیون امور استخدام:

شعبه اول: آقایان: شاهرخشاهى. مراد اریه.

+++

شعبه دوم: آقایان: دکتر پیرنیا. زنگنه.

شعبه سوم: آقایان: سرمد. مکرم.

شعبه چهارم: آقایان: میراشرافی. جلیلوند.

شعبه پنجم: آقایان: صادق نراقى. شادلو.

شعبه ششم: آقایان: فرید اراکى. امیدسالار.

کمیسیون نظام: شعبه اول:

آقایان: توماج. دکتر وکیل.

شعبه دوم: آقایان: ایلخانى زاده. بزرگ ابراهیمى.

شعبه سوم: آقایان: افشار صادقى. شوشترى.

شعبه چهارم: آقایان: کیکاوسى. غضنفرى.

شعبه پنجم: آقایان: صفارى. بیات. ماکو.

شعبه ششم: آقایان: دکتر افشار. نادعلى کریمى.

کمیسیون پست و تلگراف:

شعبه اول: آقایان: کاشانى. شاهرخشاهى.

شعبه دوم: آقایان: بهادرى. دولتشاهى.

شعبه سوم: آقایان: محسن اکبر. قراگزلو.

شعبه چهارم: آقایان: دکتر مشیر. فاطمى. سالاربهزادى.

شعبه پنجم: آقایان: شادلو. پناهى.

شعبه ششم: آقایان: داراب. بختیار.

کمیسیون همکارى مجلسین‏

شعبه اول: آقایان: خرازى. قنات‌آبادى.

شعبه دوم: آقایان: نورالدین امامى. عماد تربتى.

شعبه سوم: آقایان: دکتر عمید. امیرنصرت اسکندرى.

شعبه چهارم: آقایان: حائرى‌زاده. دکتر آهى.

شعبه پنجم: آقایان: اردلان. اورنگ.

شعبه ششم: آقایان: سنندجى. امیرتیمور کلالى.

کمیسیون عرایض:

شعبه اول: آقاى: کاشانى.

شعبه دوم: آقاى: بهادرى.

شعبه سوم: آقاى: شوشترى.

شعبه چهارم: آقاى: عبدالصاحب صفایی.

شعبه پنجم: آقاى: خلعتبرى.

شعبه ششم: آقاى: محمود ذولفقارى.

کمیسیون محاسبات:

شعبه اول: آقاى: دکتر نیرومند.

شعبه دوم: آقاى: عاملى.

شعبه سوم: آقاى: کدیور.

شعبه چهارم: آقاى: سالاربهزادى.

شعبه پنجم: آقاى: ابراهیمى.

شعبه ششم: آقاى: نصیرى.

شوشترى- اجازه بفرمایید یک عرضى داشتم، از شعبه سوم کسى را براى کمیسیون همکارى تعیین نکرده‌ایم‏

دکتر جزایرى- آقاى دکتر عمید و اسکندرى را انتخاب کردیم

رئیس- آقاى بیات ماکو اسم شما جزو کمیسیون راه از شعبه پنجم هست و قرائت هم شد متوجه نشده‌اید

بیات ماکو- معذرت می‌خواهم‏

5- مذاکره در گزارش کمیسیون اقتصاد ملى راجع به جلب سرمایه‌هاى خارجى و تصویب آن‏

رئیس- حالا پیشنهادات ماده 4 از لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى کى‌نژاد

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 4 اضافه شود.

سرمایه‌هاى خارجى که به صورت ارز وارد مملکت می‌شود نرخى را که موقع ورود تسعیر می‌کنند موقع خروج ارز از مملکت باید همان نرخ را بپردازد رضا کى‌نژاد

رئیس- آقاى کى‌نژاد

کى‌نژاد- غرض این است چون نرخ ارز الان بالا است و معلوم نیست که چقدر دیگر ترقى می‌کند و آقاى وزیر دارایی هم وعده کرده‌اند که تنزل دهند ولى هنوز انجام نداده‌اند (بوربور- تا وقتى آقاى دکتر امینى وزیر دارایی هستند تنزل نمی‌کند) بنده نظرم این است که حالا که سرمایه خارجى به مملکت می‌آید فرض کنید یک میلیون دلار یا پانصد هزار دلار براى به کار انداختن سرمایه به ایران وارد می‌شود از قرار 8 تومان تسعیر می‌شود یک سال یا دوسال دیگر که سرمایه از مملکت خواست خارج شود شاید دلار شد پنج تومان 4 تومان این تفاوت استفاده سرمایه‌دار خارجى می‌شود به نظر من براى آن سرمایه خارجى آنچه الان تسعیر می‌کند و آنچه بعداً تعیین می‌شود فرقى نمی‌کند بهتر این است که تذکر داده شود و آقایان هم رأى بدهند که این ضرر به مملکت وارد نشود خواهش می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند (عبدالرحمن فرامرزى- برعکس باید بشود) برعکس نباید بشود.

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- بنده خیال می‌کنم آقاى کى‌نژاد دچار اشتباه شده‌اند براى این‌که کارخانه‌ای که می‌آید لازم نیست که به دلار تقویم کنند و قیمت این کارخانه را تبدیل به ریال کنند فرض بکنید یک کارخانه بیاورند دو سه میلیون دلار این کارخانه‌اش را که نمی‌رود تسعیر کنند و دلارش را به بانک به فروشد و ریال بخرد که از این محل استفاده کند در هر صورت این جایش این‌جا نیست و راجع به نرخ ارز جنابعالى یک سؤالى فرموده بودید در موقع خودش جواب عرض می‌کنم و در این‌جا نفهمیدم که چرا می‌نویسید نرخ ارزى که می‌آورند به همان نرخ صادر بکنند هرچه باشد به نرخ ارز خواهد بود (کى‌نژاد- سرمایه نقدى اگر آورد می‌تواند) به نظر من قید این قسمت ضرورت ندارد تقاضا می‌کنم قانون را فرق ندهید این بالاخره به نرخ روز خواهد رفت نرخ ارز هم صبح تا شب تغییر نمی‌کند در هرصورت این پیشنهاد جایش این‌جا نیست‏

کى نژاد- بنده مفید می‌دانم این پیشنهاد را رأى بگیرید.

رئیس- یک پیشنهاد دیگرى هم مشابه است با این پبشنهاد قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

پیشنهاد می‌کنم ماده 4 بدین ترتیب اصلاح بشود: صاحب سرمایه مجاز است که هر ساله سود ویژه حاصل از به کار انداختن سرمایه خود را درایران به همان ارزى که سرمایه را به ایران وارد نموده است طبق آئین‌نامه مذکور در ماده 7 از ایران خارج نماید داراب‏

وزیر دارایی- این دو تا پیشنهاد تقریباً مشابه است‏

رئیس- آقاى داراب‏

داراب- بنده منظور دیگرى از این پیشنهاد داشته‌ام‏

رئیس- چه منظورى بفرمایید

داراب- البته آقایان از اهمیت جلب سرمایه خارجى مطلع هستند ولى متأسفانه باید عرض کنم جز این ‌که جنبه‌هاى مثبت آن ذکر داده شد تذکرات دیگرى کسى نداد این‌جا آقایان البته به مصالح اقتصادى واقف هستند و می‌دانند که جلب سرمایه خارجى علاوه برجنبه‌هاى منفى در بعضى شرایط که نمی‌خواهم این‌جا عرض کنم و آقاى وزیر دارایی بسیار خوب متوجه هستند در بعضى موارد جنبه‌هاى مضرى هم ممکن است داشته باشد مخصوصاً‌ از نظر رقابت با سرمایه‌هاى ملى حالا این شرایط چه هست؟ فقط به طور کلى عرض می‌کنم این شرایط یکى این است که همیشه آقاى وزیر دارایی که وزیر دارایی خوبى هستند و وطن‌پرست هستند تشریف داشته باشند حکومت جناب آقاى علاء هم که حکومت ادامه دهنده حکومت سابق است و دنبال‌کننده اصلاحات حکومت سابق است همیشه وجود داشته باشد اگر این شرایط موجود نباشد سرمایه‌داران جدید که وارد مملکت می‌شوند نرخ مزد را به اندازه‌ای بالا می‌برند که سرمایه‌هاى داخلى نتوانند رقابت بکنند و بالنتیجه رقابت آنها به قدرى باشد که ما مجبور باشیم دست از شهرها بکشیم و برویم بطرف دهات این هم معلوم نیست که باز بتوانیم همان وضعیت کشاورزى قدیم را پیدا کنیم یا خیر؟ به هر جهت این یک کلیاتى بود که نمایندگان محترم می‌بایستى تذکر بدهند که آقایان در آتیه بدانند به چه ترتیبى خواهد بود اما راجه به این پیشنهاد بترتیبى که بنده عرض کردم جمله‌ای به این ماده اضافه شود به این‌که خروج شود از ایران مطابق آئین‌نامه باشد و فقط بنده این جمله کوتاه را اضافه کردم که خروج شود مطابق آئین‌نامه می‌باشد که بعداً تصویب خواهد کرد منظورم از این جمله این ایت که چون در این‌جا بلا شرط گفته شده است هیچ حد و شرطى براى خروج شود نیست و بعضى از آقایان گویا در این مورد نگرانى داشته‌اند که ممکن است خروج شود از ایران اوضاع ارزى ما را متزلزل کند و یا این‌که در بعضى موارد اقتصاد ما را هم حتى دچار نگرانى کند این است که بى‌حد و حصر و بدون قید و شرط اجازه صدور سود دادن به نظر من صلاح نباشد بنابراین اگر آقاى وزیر دارایی مایل هستند که در این‌جا میزانش و حدش معین باشد چنانچه بنده یادم هست در کمیسیون اقتصاد هم موافقت فرمودند که در این‌جا قید و ذکر شودکه مطابق آئین‌نامه‌ای که بعداً وضع خواهد شد که در این‌جا نیست با این پبشنهاد موافقت بفرمایید و من مخصوصاً می‌خواهم در این ماده چهار وقتى که صحبت از انتقال سود می‌شود جمله مقررات آئین‌نامه در این‌جا ذکر شود و تصور نمی‌کنم زیانى داشته باشد و بعد هم دست و بال آقایان در کمیسیونی که آئین‌نامه را می‌نویسد باز باشد

رئیس- آقاى خرازى‏

خرازى- (مخبر کمیسیون اقتصاد) پیشنهادى که جناب آقاى داراب نماینده محترم فرمودند راجع به خروج سود سرمایه‌هاى خارجى که به ایران بیاید و یک اظهار نگرانى فرمودند از این‌که سرمایه‌هاى خارجى که به ایران بیاید با سرمایه‌هاى داخلى رقابت بکند و ما از شهرها هم برویم توى دهات و آن‌جا هم نمی‌دانم بتوانیم زندگى کنیم یا خیر بنده خدمت‌شان این را می‌خواستم تذکر بدهم که اگر توجه داشته باشند درآن هیئتى که در ماده 2 مقرر شده که مرکب است از مدیرکل یانک ملى ایران و معاونین چند وزارتخانه و رئیس اطاق بازرگانى تهران براى همین منظور است اگر ما بتوانیم یعنى سرمایه‌داران داخلى بتوانند یک کارهایی بکنند اعم از تولیدات کشاورزى، صنعتى، معاون با سرمایه‌هاى خودشان عملى بکنند هیچ‌وقت

+++

این هیئت به سرمایه‌داران خارجى اجازه نخواهد داد که بیاید نظایر و مشابه این‌ کار‌ها را بکند و این‌که نگران هستید راجع به سود حتماً در آئین‌نامه قید شود ملاحظه فرمودید در ماده 7 نوشته شده هیئت مذکور در ماده 2 آئین‌نامه‌اش می‌نویسد که آن آئین‌نامه شامل تمام مواد این قانون است و ماده 4 هم مشمول خواهد بود بنابراین تصور می‌کنم نه از نظر این‌که سرمایه‌داران خارجى با سرمایه‌هاى داخلى رقابت بکنند و هم از نظر این‌که در آئین‌نامه راجع به سود و میزان آن و طرز خروج آن قیدى نشود نگرانى نداشته باشید

رئیس- اول پیشنهاد آقاى کى نژاد قرائت می‌شود و رأى گرفته می‌شود بعد پیشنهاد آقاى داراب‏

مشایخى- بنده به عنوان مخالف می‌خواستم صحبت کنم‏

رئیس- بفرمایید

مشایخى- موضوع جلب سرمایه‌هاى خارجى یک از مسائلى است که از نظر کلى در این چند جلسه مورد توجه مجلس شوراى ملى واقع شده و عموم آقایان معتقد هستند که یکى از طرقى که براى ترقى سطح در آمد و تولید و ایجاد کار مملکت می‌توان به این توسل جست همین لایحه است بنده معتقدم در مذاکراتى که می‌کنم چون مشروح مذاکرات و اظهارنظر آقایان در موقع وضع قانون در تفسیر قانون مؤثر است توجه داشته باشیم که خارجیانى که به این قانون علاقه‌مند هستند از تفسیراتى که راجع به این قانون در مجلس می‌شود راجع به جلب سرمایه خارجى رویه‌ای اتخاذ کنیم که اعتماد کامل آنها را جلب کنیم که سرمایه‌هاى‌شان را به مملکت ما بیاورند (شاهرخشاهى- این‌ که محال است) چرا براى این ‌که سرمایه‌هاى خارجى می‌خواهند ایجاد درآمد کنند و خاورمیانه و بالاخص ایران یک مملکتى است به تمام معنى مستعد و به تمام معنى می‌توان در این مملکت فعالیت کرد متأسفانه در دست ایرانی‌ها سرمایه و وسایل کار نیست اگر سرمایه بود و خودمان هم وسایل داشتیم البته توسل به این وسایل نکرده‌ایم اما سرمایه‌داران خارجى کنگاش می‌کنند در هر جاکه بتوانند تحصیل درآمد کنند در هر مملکت که بتوانند سرمایه خودشان را به کار بیندازند به آن مملکت خواهند رفت بنابراین غیرممکن نیست اما موضوعى که مورد بحث است دو پیشنهاد است یکى پیشنهاد آقاى داراب و دیگرى پیشنهاد آقاى کى نژاد، راجع به پیشنهاد جناب آقاى داراب بنده می‌خواهم عرض کنم که سرمایه‌دار خارجى اگر مطمئن نباشد که سودى که از سرمایه خود می‌برد نتواند از مملکت خارج کند دلیل ندارد که سرمایه‌اش را بیاورد به کار بیندازد، سرمایه‌دار خارجى باید حق انتقاد سود ویژه سرمایه خود را داشته باشد. به خصوص براى سودى که تحصیل شده است مالیات بر درآمد پرداخت می‌کند و آنچه که به نام سود ویژه شناخته می‌شود از بانک ملى در صورتى که کنترل ارز بود خریدارى می‌شود و خارج می‌کند، تهدید کردن و موکول به آئین‌نامه کردن و در آئین‌نامه شرایط مخصوصى قرار دادن به نظر من نقض غرض است بهتر این است که با صراحت هر چه تمام‌تر گفته شود که سرمایه‌داران خارجى می‌توانند سود ویژه را صادر کنند و به مملکت مبدأ خودشان ببرند به نظر بنده این بهتر است اما راجع به این‌که اصل سرمایه و یا شود ویژه را با چه نرخى صادر کنند سرمایه خارجى به دو صورت وارد مملکت می‌شود یا به صورت کالا یا به صورت نقد و در تاریخ صدور، یا کمیسیون ارز در مملکت ما هست یا آزادى است (تجدد- انشاءالله نیست) یعنى کنترل عرض نیست، اگر کنترل ارز نباشد می‌رود در بازار براساسى که دلار یا پوند یا استعمار خارجى می‌کنند بنابراین فرض دوم این است که در صورت بودن کنترل ارز و نرخ ارز و این که از بانک ملى به چه نرخى خریدارى کند و صادر نماید این تابع قیمت‌هاى روز خواهد بود نه ورود ما نبایستى در این تاریخ بگوییم بر اساس قیمت ورود زیرا نوسان‌هاى ارزى اگر در این دو سه سال در مملکت به واسطه وضعیت غیر عادى ترقى فاحشى کرد حالا که ما در وضعیت و شرایط عادى هستیم انشاءالله نرخ ارز به آن کیفیت دچار نخواهد شد و آقایان نمایندگان هم نمی‌گذارند که به آن ترتیب باشد علیهذا بنده معتقدم که سرمایه خارجى کمال مطلوب است که در مملکت وارد بشود و نرخ ارز هم تنزل کند ولى به هر حال ترقى فاحش غیر ممکن است بکند زیرا در چند سال اخیر که ارز ترقى کرد براى این بود که یکى از منابع اساسى درآمد ارزى مملکت که از راه تحصیل درآمد نفت بود از بین رفت و ما هم نمی‌توانستیم به وسیله دیگرى تحصیل ارزى بکنیم حالا که این موضوع حل شده تصور نمی‌رود که ارز بالا برود (فرامرزى- پایین چطور؟) پایین هم نباید برود بنابراین من معتقدم در موقع صدور سرمایه تابع قیمت روز خواهد بود نه تابع قیمت ورود

رئیس- پیشنهاد آقاى کى نژاد یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود،

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 4 اضافه شود سرمایه‌هاى خارجى که به صورت ارز وارد مملکت می‌شود نرخى راکه در موقع ورود تسعیر می‌کند موقع خروج ارز از مملکت باید همان نرخ را بپردازد کى نژاد

رئیس- آقایانى که با یشنهاد آقاى کى نژاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی‌قیام نمودند) تصویب نشد.

پیشنهاد آقاى داراب هم مجدداً قرائت می‌شود و رأى می‌گیریم‏.

(به شرح سابق قرائت شد)

رأى می‌گیریم پیشنهاد آقاى داراب آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی‌قیام نمودند) تصویب نشد. پیشنهادى مبنى بر سکوت لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى مسکون بماند، بزرگ ابراهیمى‏

صدقى- احسنت.

رئیس- آقاى بزرگ ابراهیمی ‌بفرمایید

بزرگ‌ابراهیمى- احسنت را قبلاً بگویید که بعداً نگفته باشید، بنده به عیان مغز ناقصم طرفدار تز انحصار تجارت خارجى به دست دولت در مملکت هستم این موضوع علیحده بماند به جایش اما بک سؤال دارم بدبختانه جناب آقاى نائب نخست‌وزیر که وزیر خارجه هم هستید تشریف بردند بیرون، دنیا روى دو بلوک اید‌ئولوژیک زندگى می‌کند دو دسته در دنیا دارند کار می‌کنند یک عده آنهایی هستند که دولت متصدى امر اقتصادى آن‌ها است و آنها جماعتى هستند که اگر وارد خاک یک مملکتى بشوند قدرت اقتصادى آن مملکت را به دست آوردند تز ایده‌ئولوژى خودشان را هم تزریق خواهند کرد بنده می‌ترسم با معامله متقابله‌ای که با دول همجوار و همسایه داریم وقتى که ما گفتیم سرمایه خارجى بیاید به ایران و در این‌جا به مصرف برسد و عمل کند فوراً اگر یکى از دولى که ایدئولوژى آن کمونیزم است خواست سرمایه وارد کند کى تضمین می‌کند که جلو این کار گرفته شود، همین سرمایه خارجى را جلب کنیم خدا حافظ این موضوع ندارد آقایان باید قید کرد آقاى وزیر دارایی تشریف دارند به بنده توضیح بدهند فردا اگر چکسلواکى که امروز مطیع دستگاه کمونیزم است یعنى مملکتش با اصول کمونیزم دارد اداره می‌شود ما هم الان با آن دولت معامله تجارتى داریم چهارتا کارخانه آورد و گفت من ایتجا کار می‌کنم و شصت هزار نفر زارع را هم آورد وارد کارکرد و در کارخانه شروع به تبلیغ ایده‌ئولوژى کمونیزم کرد کى است که تضمین می‌کند جواب بدهد، در این صورت مملکت دچار بدبختى بزرگى می‌شود (داراب- ماده 6 جواب این را داده است) اجازه بفرمایید ماده 6 جواب نمی‌تواند بدهد ما هم خوانده‌ایم سواد داریم می‌فهمیم آقاى وزیر دارایی هم به من جواب بدهند و الّا استدعاى سکوت می‌کنم یک عرض دیگرى هم دارم آقایان من خودم پیشنهاد دهنده‌ام ولى گمان می‌کنم دولت خودش مواد را مطالعه می‌کند و می‌آورد و تقدیم مجلس می‌کند ما باید اگر احیاناً تذکرى لازم شد بدهیم و الّا تبصره دادن به عقیده بنده کار خوبى نیست‏

وزیر دارایی (دکتر امینى)- بنده خواستم توجه آقاى ابراهیمی‌را جلب کنم به ماده یک و دو که اولاً تشخیص این‌که سرمایه مال کى باشد و چه صورتى داشته باشد این وظیفه آن کمیسیونى است که از طرف دولت مطابق این قانون تشکیل می‌شود و در مرحله نهایی هم دولت تصویب می‌کند البته دولت سیاست را در نظر می‌گیرد و بعد هم حدود احتیاج مملکت را هم می‌سنجد و اجازه آن را هم می‌دهد حالا فرض بفرمایید که اجازه صادر کرد و آن کشورى که آقا می‌فرمایید سرمایه‌ای را وارد این مملکت کرد این سرمایه ترتیب خاصى که ندارد، یک حقوق و امتیازاتى ندارد که احیاناً خداى نکرده این نگرانى که جنابعالى دارید پیش بیاید این کار مانع مقررات داخلى مملکت ماست و همین عملى را که نسبت به دیگران می‌کنیم نسبت به آنها هم می‌کنیم به عقیده بنده این قسمت نگرانى ندارد و اگر خداى نکرده مملکت دچار ضعف و فتورى بود که هر کسى بتواند هر کارى که در این مملکت دلش می‌خواهد بکند این یک مطلب علیحده است و امیدوارم که یک همچو روزى پیش نیاید و نگرانى از این راه حاصل نخواهد شد بنابراین تذکر جنابعالى از نقطه‌نظر دقت و مراقبت به جاست و دولت هم باید دقت کند این سرمایه‌هایی که می‌آورد براى توسعه اقتصادى مملکت باشد و با آن منظور اصلى وقف بدهد هم با سیاست عمومی ‌و هم احتیاجات مملکت و آقا از این حیث نگرانى نداشته باشید (خلعتبرى- این ماده 2 که فرمودید شامل ایراد ایشان نمی‌شود جواب صحیح بدهید)

رئیس- ایشان تقاضاى سکوت لایحه را کردند آقا هم اگر نظرى دارید می‌توانید پیشنهاد اصلاحى بکنید آقاى عبدالرحمن فرامرزى.

عبدالرحمن فرامرزى- من چون حرف آقاى ابراهیمی ‌را کاملاً بجا می‌بینم عرضى ندارم فرمایش جناب آقاى وزیر دارایی به نظر بنده قانع کننده نیست.

بزرگ ابراهیمى- اجازه بفرمایید عرضى دارم.

رئیس- اگر پیشنهاد اصلاحى دارید بدهید.

رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد سکوت آقایانى که موافقند قیام بفرمایید (عده کمی‌قیام نمودند) تصویب نشد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره زیر به ماده 4 اضافه شود:

+++

حداکثر سود صاحبان سرمایه‌هاى خارجى برحسب نوع عملیات آنان در آئین‌نامه تعیین خواهد گردید. دکتر پیرنیا

رئیس- آقاى دکتر پیرنیا بفرمایید

دکتر پیرنیا- این پیشنهاد همان است که آقاى وزیر دارایی و آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى قبول فرمودند حداکثر سود صاحبان سرمایه‌هاى خارجى برحسب نوع عملیات آنان در آئین‌نامه تعیین خواهد شد آقاى وزیر دارایی موافقید؟ (وزیر دارایی- بلى موافقم) چون جناب آقاى وزیر دارایی و جناب آقاى کفیل وزیرت اقتصاد ملى این پیشنهاد را می‌پذیرند به عقیده بنده دیگر توضیحات بیشترى لازم نیست که عرض کنم و منظور این است که در آئین‌نامه یک حدودى براى سود قابل صدور تعیین شود که سبب تزلزل مقررات ارزى مملکت نشود و به هر حال یک رابطه‌ای باشد بین سودى که صادر می‌شود و سرمایه‌ای که وارد می‌شود دیگر بنده عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى دکتر پیرنیا دو مرتبه قرائت می‌شود.

(به شرح فوق قرائت شد)

رئیس- کسى اجازه صحبت نخواسته است آقاى وزیر دارایی موافقید؟ (وزیر دارایی- موافقم) (دولت‌آبادى- بسیار خوب است). آقایانى مه با پیشنهاد آقاى دکتر پیرنیا موافقید قیام فرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست معظم مجلس شوراى ملى چون در ماده اول لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى به وارد‌کنندگان سرمایه از خارج اجازه استخراج معادن و بهره‌برداری و صدور مواد معدنى نیز داده شده و در ماده سوم همان لایحه کلیه تسهیلات و معافیت‌هایی که بارى شرکت‌ها و تأسیسات تولیدى داخلى موجود است شامل سرمایه‌هاى خارجى می‌گردد و در قانون تشویق صادرات کلیه شرکت‌ها و مؤسسات تولیدى و معدى براى مدت پنج سال از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض گمرکى و غیره معاف شدند و حتى بنگاهاى حمل و نقل دولتى به خصوص راه‌آهن موظفند براى حمل کالاهاى ضرورى تا 75 درصد از کرایه بها‌ تخفیف قائل شوند لذا کسانى که براى استخراج معادن به ایران سرمایه وارد می‌نمایند هیچ‌گونه منافعى به کشور ما نرسانیده و ذخایر طبیعى و ثروت ملى ما را به انضمام سرمایه اصلى خود به رایگان از ایران خارج می‌نمایند. باتوجه به مطالب فوق پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده 4 لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى اضافه گردد. (بعضى از نمایندگان- پیشنهادات قرائت می‌شود)

رئیس- تا این‌جا مقدمه بود

تبصره- هر خارجى که سرمایه خود را در ایران براى استخراج معادن حاصله سالیانه از ده درصد به دولت ایران تعلق خواهد گرفت. دکتر حمزوى‏

رئیس- آقاى دکتر حمزوى توضیح بدهید.

دکتر حمزوى- من فکر می‌کنم که احتیاج به توضیح بیشترى اضافه بر آنچه در مقدمه نوشته شده نداشته باشد

رئیس- توضیح در مقدمه داده‌اند و تبصره پیشنهادى هم قرائت شد. آقاى وزیر دارایی بفرمایید

وزیر دارایی- بنده درست متوجه نشدم.

رئیس- تبصره دو مرتبه قرائت می‌شود.  

(به شرح سابق قرائت شد) آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- بنده این مقدمه را نفهمیدم که اصلاً از چه نظر هست حالا در معدن یا سایر قسمت‌ها این سرمایه که به کار می‌افتد یک صورى دارد ما هى گفتیم که در آئین‌نامه محدود کنیم به میزان معین قابل انتقال باشد حالا اگر سرمایه‌داران داخلى را معاف کرده باشیم براى این اشخاص که معافیت‌هاى مالیاتى قائل شده‌ایم (دکتر حمزوى- شده‌اید) گفته ایم روى یک اصل تساوى با شرکت‌هاى داخلى بنابراین هر چه در شرکت‌هاى داخلى عمل کردیم با این‌ها هم عمل کنیم (دکتر حمزوى- پنج سال شرکت‌هاى داخلى را معاف کردید و 75 درصد همراه‌ آهن تخفیف می‌دهد) اگر براى این است که واقعاً تشویق بکنید بک مطلب دبگرى است در صورتى که بنده خیال می‌کنم یکى از طرق جلب سرمایه‌هاى خارجى و به کار افتادن آنها در ایران براى کارهاى معدنى مهم‌تر از کارهاى صنعتى است و اگر می‌خواهید یک محدودیتى قائل بشوید و یک تبعیضى قائل بشوید بنده نگران هستم که در آن قسمت عملى نشود سودش هم که محدود است همانطور که آقاى دکتر پیرنیا پیشنهاد فرمودند و آقایان هم تصدیق فرمودند برحسب نوع کار یک سود معین دارد حالا ممکن است در معادن حساب کنید که نتیجه حساب مطابق دلخواه شما باشد اما در متن قانون گذاردن به نظر بنده خالى از خطر نیست (صحیح است)

دکتر حمزوى- اگر استخراج کنند و منافعى هم بدهند اشکالى ندارد ولى شما معافیتى قائل شده‌اید آن‌ها هم استفاده می‌کنند براى راه‌آهن تخفیف قائل شده‌اید، این لایحه خدمت به سرمایه‌هاى خارجى است نه جلب سرمایه خارجى‏

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام بفرمایند (عده کمی‌برخاستند) تصویب نشد. دیگر پیشنهادى در این ماده نیست دو تبصره شده بنابراین به ماده 4 و دو تبصره رأى گرفته می‌شود آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده پنجم مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 5- خروج سرمایه اصلى و منافع آن و یا آنچه که از سرمایه و منافع در کشور باقى مانده باشد با دادن پیش آگهى سه ماهه و با رعایت مقررات موافقتنامه مورخه ژوئیه 1944 صندوق بین‌المللی پول مجاز خواهد بود ولى صاحب سرمایه موظف است براى مدت شش ماه از تاریخ خروج سرمایه اولیه را براى تعهدات احتمالى خود در ایران نگاهدارد

رئیس- در این ماده هم کسى اجازه نخواسته است پیشنهادى هم نرسیده بنابراین رأى می‌گیریم به ماده 5 یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود

(به شرح سابق قرائت شد)

آقایانى که با ماده پنجم موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، ماده 6 مطرح است قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده 6- مقررات این قانون شامل مؤسسات و اتباع دولت‌هایی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیت‌هاى اقتصادى براى اتباع و مؤسسات ایرانى ممکن باشد.

رئیس- اگر آقاى بزرگ ابراهیمی ‌توجه فرموده باشند این ماده جواب آن موضوعى است که ایشان توضیح دادند در این ماده هم کسى اجازه صحبت نخواسته است. آقاى ارسلان خلعتبرى مخالفید بفرمایید. (فرامرزى- صحیح است در آن ماده 6 نظر تأمین است)

ارسلان خلعتبرى- بنده می‌خواهم مطلبى را روشن کنم و توضیحى لازم است راجع به پیشنهاد آقاى بزرگ ابراهیمی ‌و جواب آقاى وزیر دارایی این مسئله مقتضى می‌دانیم تذکر داده شود آقایان مسبوق هستند که در مقابل رژیمی‌ که مردم به طریق آزاد اشتغال به کسب و تجارت دارند و دولى این رژیم را تعقیب می‌کنند ممالکى هم هست که در آن ممالک رژیمش رژیم اقتصادیش توأم با قواعد سوسیالیستى هستند که در آن ممالک بهره‌برداری از زمین و همینطور بهره‌برداری از منابع تولید اختصاص به دولت دارد و دولت براى عموم بهره‌برداری از آن مسائل می‌کند و این قانون در ماده اولش می‌گوید اشخاص شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى خارجى (که خصوصى در مقابل عمومی‌ است) بنابراین استفاده از این قانون محدود است به ممالکى که در آن رژیم سوسیالیستى اقتصادى نباشد ورژیم سرمایه‌دارى باشد توجه فرمودید این قسمت باید تصریح شود و این‌که جناب آقاى وزیر دارایی فرمودند در ماده 2 هیئتى معین شده که آن هیئت باید رسیدگى کند و اجازه بدهد مطابق صریح ماده اول آن هیئت هم حق رسیدگى و اجازه نسبت به ممالکى که در آن رژیم سوسیالیستى اقتصادى هست نخواهد داشت بنابراین چون آن‌ها کار خصوصى نمی‌توانند انجام بدهند و در آن‌جا اشخاص حق کار کردن خصوصى ندارند اگر تقاضاهایی هم شود نه مشمول این است و نه در موقع تنظیم این قانون مقصود این است که شامل آن‌ها باشد و این شامل ممالکى که داراى رژیم اقتصادى سوسیالیستى هستند مطلقاً نخواهد بود. (عبدالرحمن فرامرزى- صحیح است) این را می‌خواستم به اطلاع آقایان نمایندگان محترم برسانم که این مطلب اینجا روشن شود و همینطور ماده 6 که الان مورد بحث است می‌گوید مقررات این قانون شامل مؤسسات و اتباع دولت‌هایی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیت‌هاى اقتصادى براى اتباع و مؤسسات ایران ممکن باشد. چون در کشورهایی که تابع رژیم سوسیالیستى اقتصادى هستند فعالیت اقتصادى و بهره‌برداری و کار آزاد براى مردم ایران و براى هیچ دولتى مقدور نیست و فعالیت در انحصار دولت آن رژیم است بنابراین بنده بیانات آقاى وزیر دارایی را به این نحو تصریح می‌کنم و می‌گویم که این ماده 6 تصریح کرده آن قسمت از ممالک که رژیم سوسیالیستى اقتصادى دارند مشمول این ماده نخواهند بود. (صحیح است)

رئیس- پیشنهاد به این ماده رسیده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

این‌جانب پیشنهاد می‌نمایم کلمه تسهیلات متقابل بعد از کلمه اقتصادى اضافه شود. دولت آبادى‏

رئیس- آقاى دولت آبادى‏

دولت‌آبادى- تردید نیست که تنظیم روابط سیاسى بین هر یک از دول و ملت‌ها بر اساس احترام متقابل است در سیاست اقتصادى هم این اصل بر اساس احترام متقابل استوار است. بنده چندى قبل شنیدم در کشور آلمان غربى که هرگونه احترام براى دولت و ملت ایران قائلند روى مقررات خودشان مشکلاتى براى بازرگانان ما فراهم آورده‌اند (خرازى- آلمان غربى یا شرقى) غربى، با شرقى که سر و کار نداریم، چون ما تمام افرادى را که کارخانه‌جات و ماشین‌آلات می‌آورند مشمول استفاده از تسهیلات و مقررات خودمان کرده‌ام بنده چون عبارات ماده 6 را ناقص دیدیم اضافه کردم به این صورت اصلاح شود، مقررات این قانون شامل مؤسسات

+++

و اتباع دولت‌هایی خواهد بود که در کشور آنها انجام دادن فعالیت‌هاى اقتصادى و تسهیلات متقابل براى اتباع و مؤسسات ایرانى ممکن باشد. زیرا ممکن است بشود تجارت کرد ولى تسهیلات متقابل به ما ندهند پس خواهش می‌کنم آقاى وزیر دارایی و آقاى وزیر اقتصاد ملى اگر دقت به مطلب بنده کرده‌اند قبول بکنند و آقایان هم رأى بدهند تا کمکى به بازرگانان خارج از کشور بشود.

وزیردارایی- اشکالى ندارد موافقم.

رئیس- آقایانى که به این اصلاح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد حالا به خود ماده با این اصلاح رأى می‌گیریم آقایانی که با ماده 6 با این اصلاحی که به عمل آمد موافقند قیام بفرمایند (اکثربرخاستند) تصویب شد. ماده هفتم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 7- هیئت مذکور در ماده 2 بالا آئین‌نامه اجراى این قانون را تهیه و در مدت دو ماه به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین خواهد رسانید.

رئیس- کسى در این ماده اجازه صحبت نخواسته پیشنهادها قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

این‌جانب پیشنهاد می‌نمایم که به آخر ماده 7 تبصره ذیل اضافه شود نوع عملیاتى که اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى خارجى می‌توانند در ایران انجام دهند به وسیله آئین‌نامه مزبور تعیین خواهد گردید. خلعتبرى‏

رئیس- آقاى خلعتبرى‏

ارسلان خلعتبرى- آقایان توجه بفرمایند، از این سرمایه خارجى اگر صحیح استفاده بشود براى مملکت ضرر ندارد و در بعضى از ممالک دنیا طرز استفاده طبق مقرراتى بوده است که استفاده کرده‌اند در ممالک آمریکاى جنوبى اساس استفاده از سرمایه‌هاى خارجى و سرمایه‌هاى آمریکایی اصل 50 در 50 بوده خواستم عرض کنم که در ممالک دیگر هر کدام با یک رویه و شیوه خاصى از این استفاده کرده‌اند . بنده در نطق بدوى به طور خیلى اختصار خدمت آقایان عرض کردم در این قانون نقصى که به نظر بنده می‌رسد این است که در ماده 2 رسیدگى به پیشنهاد‌ها و اجازه دادن به عملیاتى که سرمایه‌دارهاى خارجى می‌توانند در کشور بکنند شرط شده است به تصویب یک کمیسیونى که عبارتند از معاونین وزارت دارایی و وزارت امورخارجه و وزارت اقتصاد ملى و مدیر عامل سازمان برنامه و رئیس اطاق بازرگانى تهران می‌خواهم عرض کنم که این اشخاص به تنهایی به نظر بنده کافى نیستند که در یک مملکتى که فاقد سرمایه است اگر سرمایه‌هاى بزرگ آمد بتواند خیلى خوب استفاده کند، بنده معتقدم نوع عملیاتى که این مؤسسات خارجى در مملکت ما می‌توانند بکنند باید از اختیار این کمیسیون به تنهایی خارج باشد و قبلاً تعیین شده باشد یعنى منظورم این است که نوع عملیات را قبلاً اگر معین کنند بهتر از این است که به اختیار کمیسیون بگذارند، آقاى رضایی توجه بفرمایید این مطلب یک مطلى خیلى مهمی‌است و جنابعالى اطلاعات اقتصادى دارید توجه بفرمایید کمیسون هر کمیسیونى که می‌خواهد باشد، پیشنهادى که به آن می‌رسد یا باید قبول کند یاباید رد کند بنده می‌گویم مجلس شوراى ملى یک تضمین بهترى بگذارد به جای این‌که در هر موضوع خصوصى کمیسیون رسیدگى کند من می‌گویم نوع عملیاتى که سرمایه‌دارهاى خارجى می‌توانند در ایران انجام بدهند در این آئین‌نامه پیش‌بینی شود (عبدالرحمن فرامرزى- مثل بزنید؟) مثل عرض می‌کنم، مثلاً در آئین‌نامه پیش‌بینی می‌شود که معاملات صرافى صنایعى که در ایران ممکن است همان صنایع عمل شود مثل صابون‌سازى، ماهى‌گیرى، و عرض کنم پارچه‌بافى این کارهایی که خود افراد داخلى می‌توانند انجام بدهند و سرمایه لازم ندارد و اگر خارجى آمد سرمایه بزرگى ریخت می‌تواند این کار را از دست اکثر مردم ایرانى در بیاورد این را به جای این‌که دو نفر معاون یک نفر وزیر بنشینند حل کنند این را قبلاً مجلس شوراى ملى از لحاظ این‌که ما در ماده 7 گفته‌ایم هیئت مذکور در ماده بالا یعنى ماده 2 اشخاصش چه اشخاصى هستند معاون وزیر خارجه معاونین وزارت دارایی و اقتصاد مدیرعامل سازمان برنامه و رئیس اطاق بازرگانى تهران پیشنهاد بنده این است، بنده یشنهاد می‌کنم نوع عملیاتى را که اشخاص و شرکت‌ها و مؤسسات خصوصى خارجى می‌توانند در ایران انجام بدهند به وسیله آئین‌نامه مزبور تهیه خواهد گردید چون این آئین‌نامه را کمیسیون اقتصاد ملى باید تصویب کند بنابراین اگر خواستید نخ‌بافى ماهى‌گیرى کوزه‌گرى صابون‌سازى، این نوع کارهایی که مردم می‌توانند انجام بدهند در آئین‌نامه بگذارند کمیسیون مجلس احتمال می‌رود تصویب نکند و آن وقت می‌تواند بگوید نوع عملیاتى که می‌تواند انجام دهند از این قبیل است سد‌سازى، کارخانه الکتریک دایر‌کردن کارخانه اتومبیل‌سازى وارد کردن، کارخانه چرخ‌خیاطى وارد کر‌دن است، می‌خواهم عرض کنم که نوعش را کمیسیون معین کند. استفاده از معادن و امور صنعتى به طور مطلق درست نیست. اینها را اگر قبلاً کمیسیون در آئین‌نامه معین کند بعد دیگر اشکال نداریم دیگر هیچ‌کس نمی‌تواند از آن آئین‌نامه تخطى کند. آن وقت آن کمیسیون که باید پیشنهاد‌ها را رسیدگى کند آئین‌نامه را می‌گذارد جلویش اگر پیشنهاد صابون‌پزى رسیده بود می‌گوید برخلاف آئین‌نامه است و من از آقاى وزیر دارایی خواستم تقاضا کنم که این را قبول کنند براى این ‌که هیچ جایش با این لایحه منافى نیست آئین‌نامه‌ای که می‌خواهید تصویب کنید بنده عرض می‌کنم که نوع عملیات هم در آئین‌نامه معلوم باشد که کمپانى‌هاى خارجى هم بدانند براى چه کارهایی می‌توانند پیشنهاد کنند مثلاً براى تأسیس بانک یشنهاد می‌دهد در آئین‌نامه اگر معین شده باشد که بانک می‌تواند تأسیس کند یا نه مطلب معلوم است که آن وقت دیگر نمی‌توانند کارهاى اساسى مملکت را بگذارند و به کارهاى دیگرى بپردازند چون به شما عرض می‌کنم اگر سرمایه قوى و زیادى در یک مملکت آمد و این قانون تصویب شد هر روز دیگر نمی‌شود این قانون را عوض کرد (صحیح است) و هر روز وهم آقاى وزیر دارایی تشریف ندارند ممکن است اشخاص ضعیفى این حق را از مردم بگیرند و به سرمایه‌داران خارجى بدهند این هیچ مانع‏ نیست و این قانون را این پیشنهاد تعدیل و تضمین می‌کند (صحیح است)

رئیس- آقاى خرازى‏

خرازى- (مخبر کمیسیون اقتصاد ملى)- عرض کنم با توجهى که آقایان نمایندگان محترم دارند و مخصوصاً آقایانى که در رشته قضایی سوابق و اطلاعاتى دارند مثل جناب آقاى ارسلان خلعتبرى، بنده می‌خواستم توجهشان را به ماده یک قانون که اول ماده‌ای است که دولت وقتى خواسته لایحه جلب سرمایه‌داران خارجى را تهیه بکند به این نکته مهم توجه کرده است و آمده در دو سطر آخر نوشته اینهایی که می‌خواهند به صورت نقد و یا ماشین‌آلات و یا کارخانه سرمایه خودشان را بیاورند صریحاً قید آن نوعى که آن منظور نظر جناب آقاى خلعتبرى است نوشته شده که به منظور عمران و آبادى و فعالیت تولیدى اعم از صنعتى و معدنى و کشاورزى باشد حالا جناب آقاى خلعتبرى نگران هستند که ممکن است این هیئتى که در ماده 2 براى رسیدگى به این پیشنهاد معین شده این هیئت توجه نکند و بیایند محصولات و مصنوعاتى که در داخل کشور تهیه می‌شود براى نظایر و مشابه آن هم اجازه بدهند از خارج سرمایه وارد شود و به این کارها بپردازند در صورتى که این قضیه در قانون انحصار تجارت خارجى هم مطرح است که محصولات و مصنوعاتى که به اندازه مصرف در داخل کشور تهیه می‌شود ورود نظایر و مشابهش را نباید از خارج اجازه بدهند وارد شود چه رسد به این‌که یک اشخاص بیایند با سرمایه‌داران داخلى و صاحبان حرف و صنایع داخلى رقابت کنند حالا مطلبى که در این موضوع هست ملاحظه بفرمایید اگر بخواهند در آئین‌نامه تمام مواردى که آن هیئت باید در آن موارد مطالعه کند و تصمیم بگیرد ذکر کند تصدیق خواهید فرمود که ممکن نیست ممکن است یک مواردى بعداً پیش بیاید و به مناسبت این‌که این آئین‌نامه به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین رسیده مقدور نباشد آن پیشنهادى که مفید تشخیص شده قبول شود بنده می‌خواستم توجه جناب آقاى خلعتبرى و همکاران محترم را به این نکته معطوف بدارم که این سه معاونى که از سه وزارتخانه ذی‌صلاحیت یعنى وزارتخانه‌هاى دارایی و خارجه و اقتصاد می‌نشینند و مدیرعامل سازمان برنامه هست مدیرکل بانک ملى هست رئیس اطاق بازرگانى هست مطمئن باشید که آنها هم توجه می‌کنند آنها هم ایرانى هستند آنها هم می‌دانند که اشخاصى که آمده‌اند براى تأسیسات صنعتى و معدنى و کشاورزى که مربوط به بالا بردن سطح تولیدات مملکت است زحمت کشیده‌اند سرمایه‌دارهاى خارجى بیایند کار را از دست آنها بگیرند این هم مثل موضوع کار افراد و شرکت می‌ماند. اگر کارى را افراد با سرمایه شخصى و انرژى شخصى می‌توانند انجام بدهند دیگر احتیاج به شرکت ندارد و شرکت باید براى کار‌هاى مهم تشکیل شود.

در این مورد هم همینطور است و این منظور جنابعالى کاملاً مورد نظر دولت و این هیئت خواهد بود که کارهایی که مردم مملکت با سرمایه خودشان چه تاکنون کرده‌اند و چه بعداً می‌توانند بکنند براى آن‌ها اجازه ندهند سرمایه خارجى بیاید و به کار بیفتد و در ماده 2- صریحاً نوع آن عملیات به طور کلى تعیین گردیده است‏

خلعتبرى- قید نشده است آقاى خرازى‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت اقتصاد ملى.

کفیل وزارت اقتصاد ملى- (کاشانى) بنده در تأیید فرمایشاتى که جناب آقاى خرازى فرمودند می‌خواستم عرض کنم نوع این کارهایی که سرمایه‌هاى خارجى می‌توانند مشغول بشوند در ماده یک ذکر شده مطلب از نظر بنده دوتاست یا خود نوع کار است یا اگر بخواهید در خود کار در این نوع به یک کارهایی اجازه بدهید و یک نوع کارهایی را اجازه ندهید مثلاً در کادر صنعتى بگوئید فلان کار مجاز است ولى فلان کار مجاز نیست در این‌جا بنده خواستم عرض کنم این لایحه به طورى که از اسمش پیداست لایحه جلب وحمایت سرمایه‌هاى خارجى است اگر به این نوع کارهایی که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند با سرمایه‌هاى داخلى هم اجازه داده نمی‌شود البته مسلم است به سرمایه‌هاى خارجى هم اجازه

+++

داده نخواهد شد ولى اگر ما تصور بکنیم که بعضى کارهایی وجود دارد که مفید است ولى سرمایه‌هاى خودمان نمی‌توانند این کارها را بکنند البته سرمایه خارجى می‌توانند این کارها را بکنند بنابریان اگر اسمش را گذاشته‌ایم لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى (خلعتبرى- شما می‌دانید که مملکت به چه چیز احتیاج دارد آنها را در آئین‌نامه تعیین کنید) عرض کنم که اگر آنها را تعیین بکنیم یا باید یک قانون بگذرانیم که در مملکت ما این کارهاى به خصوص را هیچ‌کس نمی‌تواند بکند یا اگر سرمایه ایرانى و خارجى تبعیضى قائل بشویم و بگوییم سرمایه‌هاى خارجى محدود است در حدود این نوع کار این قانون را نمی‌شود اسمش را لایحه جلب و حمایت سرمایه‌هاى خارجى گذاشت (خلعتبرى- چرا نمی‌شود 20 رقم 30 رقم کار را تعیین کنید و بگویید می‌توانند این کار را بکنند صد رقم تعیین کنید) (دکتر جزایرى- کارخانه عروسک‌سازى نیاورند) آمدیم یک کسى یک نوع کار تازه‌ای پیشنهاد کرد چکارش می‌شود کرد (خلعتبرى- آن وقت قانون بیاورید) پس هر روز باید قانون بیاوریم‏

رئیس- آقاى فرامرزى‏

عبدالرحمن فرامرزى- عرضى ندارم.

رئیس- پیشنهاد مجدد قرائت می‌شود.

(به شرح سابق قرائت شد)

رئیس- آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (عده کمترى برخاستند) تصویب نشد. پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌نمایم اصلاح زیر به عمل آید در ماده 7 به جای عبارت (هیئت مذکور در ماده 2) نوشته شود (دولت مکلف است) عمیدى نورى‏

رئیس- عمیدى نورى‏

عمیدى نورى- بنده معتقد هستم در مجلس شوراى ملى البته هم در وضع‌تان و نگهداریش وهم در طرز کارش هر چه بیشتر رعایت اصول بشود هم در جامعه محترم‌تر است هم در همین جا خواستم تذکر بدهم که جناب آقاى خرازى همکار محترم به این‌که مورد احترام هستند و انتخاب هم شده‌اند براى کمیسیون اقتصاد الان مخبر کمیسیون نیستند چون کمیسیون اقتصاد هنوز هیئت رئیسه‌اش را تعیین نکرده است البته اگر این نکته هم رعایت می‌شد قانوناً بهتر بود همینطور اشکالى در ماده 7 دیدم که مجلس شوراى ملى توجه بفرمایند و پیشنهادى هم دادم تصور می‌کنم شاید کمیسیون از فرط وضوع مورد توجه واقع نشده در ماده 7 نوشته شده است هیئت مذکور در ماده بالا آئین‌نامه اجراى این قانون را تهیه و در ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران و کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین خواهد رسانید این عبارت طورى است که نشان می‌دهد که مجلس شوراى ملى غیر از دولت با یک هیئت دیگرى هم طرف است و آن هیئت هم مسئول مجلس است در حالی که فقط دولت در مقابل مجلس شوراى ملى مسئول است نه هیئتى که خودشان تعین کرده‌اند فردا اگر این هیئت در ظرف دو ماه این منظور را عملى نکرد آیا ما می‌توانیم هیئت را استیضاح بکنیم (دکتر امینى- صحیح است) و از هیئت سؤال بکنیم بنابراین بنده یک نقص قانونى را در عبارت ماده 7 دیدم و به این جهت پیشنهاد دادم به جای هیئت مذکور در ماده بالا نوشته شود دولت مکلف است تا اگر دولت وظیفه‌اش را انجام نداد بتوانیم اخذ مسئولیت بکنیم (صحسح است)

رئیس- آقاى عمیدى نورى باید بدانید که من آئین‌نامه را می‌دانم (عمیدى نورى- تذکراً عرض کردم) ماده 39 آئین‌نامه را برایتان می‌خوانند که دیگر تذکر ندهید وقتى هنوز مخبر کمیسیون‌ها تعیین نشده‌اند مخبر سابق دفاع می‌کند ماده 39 قرائت می‌شود:

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده 39 لوایح و طرح‌هایی که در کمیسیون‌هاى مربوطه خاتمه یافته و گزارش آن به مجلس داده شده ولى قبل از طرح در مجلس دوره یک ‌ساله آن کمیسیون‌ها منقضى گردیده باشد آن لوایح و طرح‌ها به کمیسیون‌هاى جدید ارجاع نخواهد شد و مخبر همان کمیسیون از گزارش مزبور دفاع خواهند کرد.

عمیدى نورى- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- بنده به این اصلاح موافقم اشکالى ندارد

رئیس- آقاى وزیر دارایی هم موافقند آقایانى که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد یک پیشنهاد دیگر هم هست که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده 7 اضافه شود به آن قسمت از محصولاتى که صاحبان سرمایه خارجى در ایران به فروش می‌رسانند نباید بیش از 5 درصد سود محسوب شود داراب‏

رئیس- آقاى داراب‏

داراب- البته آقایان اطلاع دارند که در آتیه با بودن این قانون ما سروکار خواهیم داشت با تروست‌ها و کنسرن‌هاى عظیم سرمایه‌دارى که براى ارزان بودن کارو ارزان بودن مواد اولیه در ایران به طرف ایران سرازیر خواهند شد در این تردیدى نیست آنچه در ایران مورد توجه آقایان صاحبان سرمایه است و می‌خواهم عرض کنم این است که کار ما ارزان است و مواد اولیه خام نیست (احسنت) و اما تجربه تلخى که ما در ایران داریم و تجربه تلخى که دیگران دارند نشان می‌دهد که اینها سعى کرده‌اند که مظنه‌ها را مطابق قرارى که در کمیسیون دارند در دنیا نگاهدارند یعنى اتومبیل آمریکا را شما در لندن به همان قیمتى می‌خرید که در ایران می‌خرید این‌ها بازارها راتقسیم کرده‌اند و از لحاظ قیمت هم یک مقرراتى بین‌شان هست که این قیمت‌ها هیچ ‌وقت تغییر پیدا نکند ولى چون ما کار و مواد خام ارزان به آنها می‌دهیم مصرف خودمان را تعیین می‌کنیم از لحاظ قیمت موظف نیستیم قیمت آن‌ها را قبول کنیم فرض کنیم اگر اتومبیل آمدند در ایران درست کنند آن اتومبیل را به همان قیمتى که در لندن هم می‌فروشند به ما بدهند و اگر اجناس دیگرى در ایران درست می‌کنند در مقابل اجناس ارزانى که از ما می‌گیرند لااقل در سودش هم تعدیل قائل بشوند این موضوع بسیار بسیار مهم است و باید مورد توجه باشد که شما فردا اگر بدون این‌که محدود بکنید فردا ناچار خواهید شد به همان قیمتى که اتومبیل آمریکایی و اجناس دیگر را فرض کنید در حساب‌هاى دیگر می‌خرید در ایران هم ناچارید به خرید این یک مسئله اساسى اقتصاد و یک مسئله حتمی ‌است که این‌طور خواهد شد بنابراین من پیشنهاد کرده‌ام آن قسمت از اجناس که آقایان در ایران تهیه می‌کنند و به شما می‌فروشند لااقل مرحمت بکنند 5 درصد سود بگیرند و مثل شرکت سابق نفت انگلیس نباشد که نفتى را که ما تولید می‌کردیم گران‌تر بخریم از آنچه براى خودشان تولید می‌شد و به قیمتى که در جاهاى دیگر می‌فروشند لااقل وقتى ما اگر ارزان می‌دهیم جنس ارزان هم بخریم آقایان این‌جا توجه بفرمایند و استدعا می‌کنم از آقاى وزیر دارایی که موافقت بفرمایند (احسنت)

رئیس- آقاى وزیر دارایی

وزیر دارایی- آقاى داراب رفیق عزیز بنده یک اصل اقتصادى را فراموش فرمودند که اگر بنا باشد در یک کشورى فعالیت اقتصادى زیاد باشد آیا وضع قیمت‌ها و مزد کار به همان ترتیب سابق خواهد ماند؟ هنوز هیچ نشده شما در گرگان عمله روزى هشت تومان پیدا‌ نمی‌کنید در اطراف تهران هم همینطور است بنابراین بنده نفهمیدم این کارگر ارزان و مواد اولیه ارزان که فرمودند چطور است اگر فعالیت زیاد شد هم مواد اولیه بالا می‌رود و این کارتل‌ها و تراست‌ها و این ترتیب‌ها که فرمودید این‌طور تهیه می‌کنند و این‌طور می‌فروشند بنده هیچ نفهمیدم و خیال می‌کنم این مطالب کلى که فرمودند که آن‌ها می‌روند همدست می‌شوند براى این‌که سطح قیمت‌ها یکى باشد بنده خیال می‌کنم در کشور ما مصداق پیدا نکند بنده به آقا قول می‌دهم که اگر بنا شد فعالیت زیاد شد و یا همین برنامه عمرانى به کار افتاد اصلاً کارگرى پیدا نخواهد شد و یکى از مسائل بسیار مشکل در آتیه براى ما همین مسئله فقدان کارگر خواهد بود

رئیس- آقاى رضایی‏

رضایی- پیشنهاد جناب آقاى داراب به عقیده بنده نقض غرض است و خود اصل لایحه را از بین می‌برد چون دولت منظورش از تقدیم این لایحه به مجلس جلب سرمایه‌هاى خارجى است الان یکى از گرفتاری‌هاى تجار داخلى و بازرگانان داخلى و کسانی که سرمایه‌شان را به کار انداخته‌اند همین موضوعى است که گاه گاه وزارت اقتصاد دستگاهش هوس نرخ‌بندى می‌کند و متأسفانه اسباب زحمت می‌شود و هیچ‌وقت هم نتیجه مطلوب ندارد ایشان در توضیحاتى که فرمودند راجع به آمدن سرمایه‌هاى تراست‌ها و کارتل‌هاى خارجى اظهار نگرانى کردند در صورتى که غرض از دادن این لایحه به مجلس و غرض از تصویب این لایحه این است که سرمایه کمپانى‌هاى خارجى بیاید به ایران ایشان مثل این‌که این پیشنهاد را دادند که این سرمایه‌ها بیاید به نظر بنده اگر این پیشنهاد تصویب بشود که بنده خیلى هم امیدوار نیستم که سرمایه‌هاى خارجى بیاید به ایران با تصویب این لایحه ولى اگر بنا شود که این پیشنهاد تصویب بشود مسلماً قسمت عمده‌اش به موجب همین پیشنهاد برخواهد گشت و نخواهد آمد

رئیس- رأى گرفته می‌شود پیشنهاد آقاى داراب آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمی ‌برخاستند) تصویب نشد در پیشنهادى که آقاى عمیدى کردند و تصویب شد که به جای هیئت مذکور دولت گذاشته شود پس بنابراین باید این ماده هم اصلاح شود و به جای «هیئت مذکور موظف است آئین‌نامه آن را تهیه و در ظرف دو ماه به تصویب هیئت وزیران برساند» باید نوشته شود «دولت مکلف است» بنابراین ماده به این صورت اصلاح می‌شود «دولت مکلف است آئین‌نامه اجراى این قانون را تهیه نموده در مدت دو ماه به کمیسیون‌هاى مربوطه مجلسین براى تصویب تسلیم نماید» (صحیح است) اگر آقایان موافقند این اصلاح این‌طور بشود (صحیح است) رأى می‌گیریم به ماده 7 به ترتیبى که اصلاح شد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پیشنهادى رسیده که نسبت به کلیه لایحه با ورقه رأى بگیریم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به اهمیت لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى که زد مجلس مطرح است این‌جانبان تقاضا می‌نماییم رأى نهایی با ورقه به عمل آید شاهرخشاهى. کى نژاد. کریمى. دکتر حمزوى. یارافشار

رئیس- پس به کلیه مواد لایحه با ورقه رأى می‌گیریم. آقایان موافقین ورقه سفید به اسم می‌دهند.

+++

(اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: کاشانى. امیرتیمور کلالى. مهدوى. کریمى. شاهرخشاهى. دکتر عدل. صفارى. عمادتربتى. عبدالرحمن فرامرزى. معین‌زاده. محمودى. بزرگ‌نیا. سلطان‌مراد بختیار. شیبانى. احمد فرامرزى. قنات‌آبادى. دکتر مشیر فاطمى. شادمان. مرآت اسفندیارى. موسوى. بهادرى. مهندس قباد ظفر. اعظم زنگنه. عباسى. ایلخانى‌زاده. کى‌نژاد. امیدسالار. بزرگ ابراهیمى. رضایی. فرود. بوربور. خرازى. سالار بهزادى. ثقةالاسلام. دکتر آهى. عاملى. پور سرتیپ. عبدالصاحب صفایی. مصطفى ذولفقارى. مشایخى. سهرابیان. بوداغیان. بیات ماکو. اخوان. امیر نصرت اسکندرى. دکتر امیر نیرومند. داراب. تیمورتاش. غضنفرى. صدقى. قراگزلو. دکتر سید امامى. نراقى. دکتر وکیل. اردلان. فرید اراکى. مهندس اردبیلى. کیکاوسى. دکتر سعید حکمت. یار افشار. دکتر حمزوى. برومند. توماج. کاشانیان. قرشى. مرتضى حکمت. دکتر عمید. سلطانى. یهیهانى. دکتر جزایرى. خلعتبرى. حائری‌زاده. عمیدى نورى. شفیعى. هدى نصیرى. اکبر. صراف‌زاده. محمود. ذولفقارى. دولت آبادى. افخمى. یدالله ابراهیمى. حمیدیه. باقر بوشهرى. جلیلى. درخشش. سید احمد صفایی. استخر. (آرا‌ء مأخوذه شماره شد. 69 ورقه سفید موافق 8 ورقه کبود مخالف 8 ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

رئیس- لایحه جلب سرمایه خارجى از 89 نفر عده حاضر با 69 رأى موافق تصویب شد

اسامی ‌موافقین- آقایان: دکتر مشیر فاطمى. عماد تربتى. محمود ذوالفقارى. داراب. عمیدى نورى. دکتر عدل. عباسى. باقر بوشهرى. اکبر. نصیرى. مهندس کیقباد ظفر. بزرگ‌نیا. سهرابیان. اعظم زنگنه. احمد فرامرزى. دکتر امیرنیرومند. امید‌سالار. کاشانى. صفارى. سالاربهزادى. شیبانى. بوداغیان. دکتر سیدامامى. اسکندرى. مهدوى. بزرگ ابراهیمى. کاشانیان. مصطفى. ذوالفقارى. دولت‌آبادى. معین‌زاده. عبدالرحمن فرامرزى. مرآت اسفند‌یارى. محمودى. شادمان. بوربور. غضنفرى. بهادرى. خرازى. ایلخانى زاده. رضایی. موسوى. دکتر آهى. ثقةالاسلامى. پورسرتیپ. عاملى. فرود فرید اراکى. اخوان. دکتر وکیل. دکتر جزایرى. شفیعى. برومند. مشایخى. اردلان. تیمورتاش. دکتر عمید. قرشى. توماج. مرتضى حکمت. بهبهایی. استخر. افخمى. گیو. حمیدیه. یدالله ابراهیمى. سلطانى. جلیلى. صراف‌زاده. بیات ماکو.

اسامی ‌مخالفین آقایان: نراقى. دکتر حمزوى. قنات‌آبادى. حائری‌زاده. مهندس شاهرخشاهى. کى‌نژاد. یارافشار. درخشش (با ذکر این جمله: چون تصویب این لایحه را مخالف مصالح مملکت را می‌دانم از این جهت مخالفم) ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع 8 ورقه.

رئیس- آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی- بنده خواستم تشکر کنم و امیدوارم که هرچه زودتر آئین‌نامه‌اش تهیه بشود و از کمیسیون‌ها قبلاً می‌خواهم تقاضا بکنم که در تصویب آئین‌نامه هر چه بیشتر تسریع بفرمایند که هرچه زودتر این قانون اجرا بشود (انشاءالله)

6- تعیین موقه و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- گزارش لایحه تبدیل کارمندان دون پایه و حکمی‌ به رسمی‌ از کمیسیون‌ها رسیده. عده‌ای از آقایان تقاضا کرده‌اند که در دستور قرار بگیرد با فوریت، این است که اول باید رأى بگیریم که این ره در دستور بگذاریم و بعد به فوریتش رأى بگیریم پیشنهاد قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى این‌جانبان پیشنهاد می‌نماییم لایحه تبدیل کارمندان دون پایه و حکمی ‌و روز‌مزد به رسمی‌که گزارش آن از طرف کمیسیون‌هاى استخدام و دارایی به مجلس شوراى ملى تقدیم شده یک فورى تلقى و لایحه مزبور مقدم در دستور قرار بگیرد و تصویب شود.

محمدرضا خرازى. صادق نراقى. کاظم شیبانى. عمیدى نورى و عده‌ای امضا‌ دیگر.

خرازى- براى در دستور قرار گرفتن توضیح لازم ندارد فقط باید رأى بگیریم که عده براى رأى کافى نیست و ده نفر از آقایان بعد از آن‌که رأى با ورقه را داده‌اند رفته‌اند البته جریمه می‌شوند. جلسه آینده روز سه شنبه ساعت 9 صبح خواهد بود دستور هم همین لایحه تبدیل کارمندان‏ (مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملى- رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294939!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)