کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 110 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- معرفی هیئت دولت و بیانات آقای فروغی نخست وزیر

3- بیانت آقای صدر

4- بیانات آقای مؤِداحمدی

5- تقاضای رأی اعتماد نسبت به هیئت دولت از طرف آقای نخست وزیر و اخذ رأی اعتماد

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 110

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- معرفی هیئت دولت و بیانات آقای فروغی نخست وزیر

3- بیانت آقای صدر

4- بیانات آقای مؤِداحمدی

5- تقاضای رأی اعتماد نسبت به هیئت دولت از طرف آقای نخست وزیر و اخذ رأی اعتماد

6- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز دوشنبه سوم شهریور را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

به طورى که آقایان مستحضرند جلسه ما براى یکشنبه مقرر شده بود ولى چون هیئت دولت لازم دیدند جلسه فوق‌العاده تشکیل بشود براى اظهاراتى که دارند به این جهت منتظر تشریف آوردنشان بودیم آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتند؟

[2- معرفى هیئت دولت و بیانات آقاى فروغى نخست وزیر]

نخست وزیر- اداره مقدس ملوکانه بر این قرار گرفته است که بنده مفتخر شویم به این که هیئت دولت را تشکیل بدهم بنابراین هیئت دولت را به این ترتیب به محضر محترم مجلس شوراى ملى معرفى می‌نمایم: آقاى آهى وزیر دادگسترى آقاى سهیلى وزیر امور خارجه آقاى علم وزیر پست و تلگراف آقاى مرات وزیر فرهنگ آقاى دکتر سجادى وزیر راه آقاى عامرى وزیر کشور آقاى سرلشکر نخجوان کفیل وزارت جنگ آقاى وثیقى کفیل وزارت بازرگانى آقاى گلشائیان کفیل وزارت دارایى آقاى رام رئیس کل کشاورزى وزیر پیشه و هنر بعداً معرفى خواهد شد خاطر آقایان نمایندگان محترم از نیات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهى درباره اصلاحات و پیشرفت امور کشور کاملاً مستحضر است و در ضمن برنامه‌ای که مکرر از طرف دولت‌هاى وقت پیشنهاد مجلس شوراى ملى شده است ملاحظه فرموده‌اند بنابراین دولت امروزى به ورود در برنامه تفصیلى حاجتى نمى‌بیند و همین قدر به استحضار خاطر نمایندگان محترم می‌رساند.

+++

که با نهایت جدیت در حفظ مناسبت حسنه با دول خارجه مخصوصاً همسایگان و تعقیب اصلاحاتی که منظور نظر اعلیحضرت همایونى و عموم ملت است خواهند کوشید ضمناً خاطر آقایان محترم را مستحضر می‌رسانم که چون به طوری که به خوبى آگاهى دارند و دولت و ملت ایران صمیمانه طرفدار صلح و مسالمت بوده و می‌باشد براى این که این نیت تزلزل ناپذیر کاملاً بر جهانیان مشکوف گردد دولت به پیروى نیات صلح خواهانه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى به قواى نظامى کشور هم اکنون دستور می‌دهد که از هر‌گونه عملیات مقاومت خوددارى نمایند تا موجبات خونریزى و اختلال امنیت و مرتفع شود و آسایش عمومى حاصل گردد.

[3- بیانات صدر]

رئیس- آقاى صدر

صدر- در عین حال که ملت نگران اوضاع حاضره بوده با امیدوارى کاملى که همیشه به نیات مقدسه شاهنشاه محبوب خود در حفظ مناسبات دوستانه با دولت همسایه داشته و دارد انتظار می‌رفت که اقدامات موثر و فورى به عمل آید اینک که هیئت دولت جدید به مجلس معرفى می‌شوند به واسطه حسن اعتمادى که ملت به هیئت فعلى دولت دارد و این امیدوارى بیشتر و وسیله اطمینان و آسایش خاطر ملت بهتر فراهم می‌شود و اینک گزارش داریم که هیئت دولت با جدیت در بهبودى اوضاع کوشش کرده نتیجه را به مجلس اعلام فرمایند.

[4- بیانات آقاى موید احمدى‏]

رئیس- آقاى مؤید‌احمدى‏

مؤید‌احمدى- مجلس و ملت کاملاً به نیات مقدسه اعلیحضرت همایونى و اصلاح و پیشرفت امور کشور اطمینان دارد و علاوه بر این هیئت دولت حاضر که به ریاست آقاى فروغى معرفى شده کاملاً طرف اطمینان عامه ملت و مجلس شوراى ملى هستند و مجلس شوراى ملى منتظر است نتیجه اقدامات سریعه و مجدانه دولت را اصلاح کلیه امور کشور خاصه اوضاع که اخیراً پیش آمده ملاحظه کند امید است هر چه زودتر نتیجه اقدامات دولت به عرض مجلس شوراى ملى برسد که موجب تسکین نگرانى عمومى است.

[5- تقاضاى راى اعتماد نسبت به هیئت دولت واخذ اعتماد]

نخست وزیر- اجازه می‌فرمایند آقایان چون هیئت دولت به فوریت باید مشغول کار بشود بنده تقاضا دارم که مجلس شوراى ملى نظر خودشان را نسبت به دولت بفرمایند.

رئیس- بر حسب اظهارات آقاى نخست وزیر رأى اعتماد مجلس نسبت به دولت تقاضا مى‌شود آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمد 91 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- مجلس شو‌راى ملى به اتفاق آراء نود و یک رأى اعتماد خود را نسبت به دولت اظهار داشت.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : عطاءالله پالیزی - هدایت‌الله پالیزی - اعظم زنگنه - خلیل حریری - مولوی - دکتر سنگ - دکتر طاهری - مسعودی خراسانی - دکتر سمیعی - مهدوی - چایچی - دشتی - روحی - رضوی - اقبال - یار احمدی - انوار - اردبیلی مخبر‌فرهمند - دکتر غنی – امیر‌تیمور - همراز - پناهی - دادور - صدر - مهذب - صفاری - مجد ضیایی - رهبری - ساگینیان - نقابت - مؤید احمدی - مشیر دوانی - بوداغیان - معینی - طوسی - آزادی - عزیزی - دکتر قزل‌ایاغ - جعفر اصفهانی - منصف - ابراهیمی ریگی - فتوحی - ملک‌زاده آملی - پارسا - فروهر - کازرونیان - طالش رحمت سمیعی - هدایت - مقدم - نیک‌پور - بیات - اوحدی - دکتر تاج‌بخش - طباطبایی - ملایری - مؤید ثابتی - دکتر ضیاء - دبستانی - محمد محیط - ثقة‌الاسلامی - بهبهانی - هاشمی - امامی - عباس مسعودی - اصفهانیان - محمد وکیل - ملک مدنی - نائینی - ابراهیم سمیعی - جلایی - مرآت اسفندیاری - اعتبار - صفوی - افشار ناهید - کاظم جلیلی - لاریجانی - دکتر ملک‌زاده - معتضدی - نوبخت - شاهرودی - موقر - ذوالقدر - شیرازی - سلطانی - شیخ‌الاسلامی - حمزه تاش - دکتر لقمان - مشار .

[6- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و ششم مرداد ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس دو ساعت وسه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293842!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)