کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/15]

جلسه: 109 مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس

3- بیانات آقای نخست وزیر

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 109

مذاکرات مجلس‏ صورت مشروح مجلس روز دوشنبه سوم شهریور ماه 1320

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- بیانات آقای رئیس

3- بیانات آقای نخست وزیر

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و نیم بعداز ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز قبل را آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بیات آقاى رئیس‏]

رئیس- البته در نظر آقایان هست که قرار بود جلسه ما روز یکشنبه نهم شهریور ماه تشکیل بشود لیکن به مناسبت پیش‌آمدى که لازم بود دولت به اطلاع مجلس برساند این جلسه فوق‌العاده تشکیل شد و حالا هیئت دولت حاضر هستند و اظهارات خودشان را خواهند نمود.

[3- بیانات آقاى نخست وزیر]

رئیس- آقاى نخست وزیر فرمایشى داشتند بفرمایند.

نخست وزیر (آقاى منصور)- مطالبى که به اطلاع آقایان نمایندگان می‌رسد فقط براى گزارش جریان اخیر و وقایعى است که روى داده است آقایان نمایندگان در این موضوع هر گونه اظهاراتى داشته باشند تمنى می‌شود به جلسات بعد موکول دارند.

به طوری که از ابتداى وقوع جنگ کنونى بنا به فرمان ملوکانه مقرر گردید دولت شاهنشاه بى‌طرفى ایران را اعلام نموده با تمام وسایل و قواى خود دقیقاً این نیات را پیروى به موقع اجرا گذاشته و با یک رویه صریح و روشنى در حفظ کشور از خطر سرایت وقایع جنگ و در صیانت حقوق مشروع تمام دول که به ایران روابط دارند به ویژه دول همسایه کوشیده چنان که تا حال به هیچ وجه خطرى در ایران از هیچ طرف به هیچ یک از آنها متوجه نگردیده (عموم نمایندگان- صحیح است) با این حال دولت انگلیس و بعد از اتفاق آن دولت با دولت شوروى هر دو متفقاً اظهاراتى بر مبنى بر نگرانى از وجوه یک عده آلمانى در ایران نموده و دو نوبت در تاریخ 28 تیر ماه و تاریخ 25 مرداد ماه بر طبق اظهارات مزبور به وسیله نمایندگان خود تذکاریه تسلیم داشته که اخراج قسمت عمده از آلمانی‌هاى مقیم ایران را درخواست مى‌کردند در

+++

پاسخ این اظهارات چه ضمن مذاکرات عدیده شفاهى و چه طى تذکاریه‌هاى تاریخ 7 مرداد تا تاریخ 30 مرداد کتباً اطمینان‌هاى کافى در مراقبت‌هاى دولت ایران نسبت به رفتار کلیه اتباع بیگانه و عدم امکان به روز مخاطراتى از عده محدودى آلمانى که در ایران مشغول کارهاى معینى هستند داده شد و براى مزید اطمینان و دولت اقدامات متقضى براى کاستن عده معتنابهى از شماره آلمان‌ها به عمل آمده و به جریان افتاد و مراتب مکرر چه در طهران و چه در مسکو و لندن به مقامات مربوطه دولت انگلستان و شوروى خاطر نشان و آنچه ممکن بود براى حصول اطمینان و روشن ساختن نظریه آنها کوشش گردیده متأسفانه با تمام این مجاهدات که دولت ایران به منظور حفظ امنیت و آسایش کشور و رفع نگرانى دو دولت همسایه خود نمود در عوض حسن تفاهم و توبه مسالمت‌آمیز قضیه نتیجه این شد که نمایندگان شوروى و انگلیس ساعت 4 صبح امروز به منزل نخست وزیر رفته و هر کدام یادداشتى مبنى بر تکرار مطالب گذشته که جواب آنها با اقدامات اطمینان بخش داده شده بود تسلیم نموده در این یادداشت‌ها توسل خود را بایر نظامى اخطار کرده‌اند و مطابق گزارش‌هایى که رسیده معلوم شد نیروى نظامى آنها در تاریخ همان ساعت که نمایندگان مزبور در منزل نخست وزیر مشغول مذاکره بودند از مرزهاى ایران تجاوز نموده نیروى هوایى شوروى در آذربایجان به بمباران شهرهاى باز و بى‌دفاع پرداخته و قواى زیاد از جلفا به سمت تبریز اعزام شده‌اند در خوزستان قواى انگلیس به بندر شاهپور و خر‌مشهر حمله برده کشتى ما را غافلگیر نموده صدمه زده‌اند و نیروى هوایى آن دولت به اهواز بمب ریخته از طرف قصر شیرین به سمت کرمانشاه در حرکت می‌باشند قواى متجاوز در هر نقطه که با نیروى ارتش شاهنشاهى مواجه شده‌اند طبعاً تصادم زد و خوردى هم رخ داده است.

دولت براى روشن ساختن علت و منظور این تجاوزات به فوریت مذاکرات و اقدامات به عمل آورده نتیجه مذاکرات هستیم.

تقاضا شد در این جلسه غیر از استماع گزارش صحبتى نشود بعد به موقع مجلس را براى استحضار از نتیجه مذاکرات و اتخاذ تصمیم خبر خواهیم داد.

دولت لازم می‌داند به عموم افراد کشور توصیه و تأکید نماید که در این موقع باید کمال متانت و خونسردى را رعایت نموده با نهایت آرامش رفتار نمایند (عموم نمایندگان- صحیح است)

[4- موقع ودستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه نه شهریور ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهار ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293841!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)