کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 109 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 27 فروردین ماه 1334  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس جلسه 24 فروردین‏

2- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تشکر از انتخاب ایشان

3- اقتراع شعب شش‌گانه‏

4-مذاکره در برنامه دولت و اخذ رأى و ابراز اعتماد به دولت آقاى علاء نخست وزیر

5-اعلام و توافق دو فقره اصلاحات مجلس سنا در بودجه 1334 کل کشور و اخذ رأى و تصویب آن‏

6-بیانات بعد از دستور آقایان: وزیر دارایى- وزیر کشور ارباب و شوشترى

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 109

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه 27 فروردین ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس جلسه 24 فروردین‏

2- بیانات آقاى رئیس دائر به ابراز تشکر از انتخاب ایشان

3- اقتراع شعب شش‌گانه‏

4-مذاکره در برنامه دولت و اخذ رأى و ابراز اعتماد به دولت آقاى علاء نخست وزیر

5-اعلام و توافق دو فقره اصلاحات مجلس سنا در بودجه 1334 کل کشور و اخذ رأى و تصویب آن‏

6-بیانات بعد از دستور آقایان: وزیر دارایى- وزیر کشور ارباب و شوشترى

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس دو ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1-تصویب صورت مجلس جلسه 24 فروردین‏

رئیس- اسامى غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

غائبین با اجازه- آقایان: سرمد، نقابت، دکتر شاهکار، پیراسته، جلیلوند، موسوى، کاشانیان، رضا افشار.

غائبین بى‌اجازه- آقایان: خزیمه‌علم، مکرم، اشادلو، بوربور، سعیدى، میراشرافى، سید احمد صفائى، قراگزلو، سلطانى، امیر‌احتشامى، پناهى، کریمى، کدیور، دکتر حمزوى.

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى شوشترى اعتراضى دارید بفرمایید.

شوشترى- بنده در صورت مجلس مطالبى عرض کرده بودم در آن جلسه که آن مطالب ایجاب می‌کرد براى یک پیش‌آمدى توضیحاتى بدهم ولى چون براى نطق قبل از دستور وقت دارم از این جهت فعلاً صرف‌نظر می‌کنم و آن‌وقت عرض خواهم کرد.

رئیس- بسیار خوب آقاى دکتر سید امامى.

دکتر سید امامى- در نطق بنده غلط‌هایى بود که تصحیح می‌کنم و می‌دهم به تندنویسى.

رئیس- بسیار خوب آقاى تیمورتاش (تیمورتاش- بنده عرضى ندارم) آقاى نورالدین امامى.

نورالدین امامى- آقاى دکتر حمزوى اینجا تشریف داشتند در جلسه ما قبل هم چند دقیقه دیر آمدند که بنده اجازه داده بودم.

رئیس- اصلاح می‌شود، در صورت مجلس دیگر نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس جلسه 24 فروردین تصویب شد.

2- بیانات آقاى رئیس دائر بابر از تشکر از انتخاب ایشان

رئیس- از مراتب الطاف و حسن ظن و اعتمادى که همکاران محترم در جلسه دیروز نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند صمیمانه شکرگزارى می‌نمایم و از خداوند متعال مسئلت دارم همچنان که در سال پیش نمایندگان ملت را با روح وحدت و میهن‌دوستى که دارا هستند در رفع مشکلات و حل غوامض و معضلات موفق فرمود در این سال نیز ما را به پیروى از منیات مقدسه شاهنشاه مفخم براى اعتلای کشور و اصلاحات ضرورى و بهبود وضع اقتصادى مردم به وسیله قوانین سودمند و نظارت کامل بر دستگاه دولت که وظیفه مختصه این مجلس ملى است توفیق عنایت فرماید (ان‌شاءالله) امیدوارم بنده هم با مساعدت معنوى و لطف آقایان کماکان در حفظ حیثیت مجلس شوراى ملى و وظایفى که به عهده بنده قرار داده‌اید کوتاهى نکنم (ان‌شاءالله)

3- اسقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس- امروز باید شعب استقراع بشوند (صحیح است) یک توضیحى باید به عرض برسانم در آئین‌نامه اولین وقتى که شعب استقراع می‌شوند در زیر نظر رئیس سنى هر یک از نمایندگان که در تهران هستند جزء شعبه قرار داده می‌شوند و آنهایى که خارج از مرکزند جزء قرعه نمى‌آمدند و نام‌شان ذکر نمی‌شود علتش هم این است که هنوز نمایندگى آنها معلوم نیست (صحیح است) ولى حالا که آقایان انتخاب شده‌اند آنهایى هم که غایب هستند نام‌شان باید در قرعه گذاشته شود (صحیح است) اگر آقایان موافقت می‌فرمایند به این ترتیب شروع می‌کنیم به استقراع (صحیح است) دو نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند

(جمعى از نمایندگان- دستور دستور)

شوشترى- آقا عرایض من از دست می‌رود (بعضى از نمایندگان- جلسه آینده باشد)

رئیس- آقایان موافقت کنند که نطق قبل از دستور بماند براى بعد از دستور و اگر بعد از دستور نشد حقشان محفوظ بماند براى جلسه بعد (ارباب- باید با حضور هیئت دولت بشود) هیئت دولت در جلسه بعد هم مى‌آیند بهر حال رأى گرفته می‌شود از مجلس رأى می‌گیریم آقایانى که با ورود در دستور موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد پس بنابراین بماند براى بعد از دستور فعلاً اقتراع می‌شود براى شعب، به هر شعبه بیست و یک نفر و به شعبه‌هاى از اول تا چهارم بعد یک نفر اضافه می‌شود.

(اقتراع بعمل آمده شعب ششگانه بترتیب ذیل تعیین شد)

 شعبه اول- آقایان: حیدر شفیعى، مراد اریه، منوچهر تیمورتاش، رضا افشار، حسن کاشانیان، دکتر وکیل، مهندس شاهرخ شاهى، محمود رضایى، مهدى معین‌زاده، احمد فرامرزى، عبدالله توماج، محمدرضا خرازى، مهندس ظفر، عبدالحمید بختیار، امیر نیرومند

+++

 سعید مهدوى، عرب شیبانى، قنات آبادى،. کاشانى، حسین صدقى، رستم گیو،

شعبه دوم- آقایان: عزیز زنگنه، بزرگ ابراهیمى، دکتر حسین پیرنیا، احمد بهادرى، دکتر حمزوى، کاظم شیبانى، دولتشاهى، عاملى، حیدر برومند، هدى، صدر‌زاده، حمیدیه، قرشى، سهرابیان، محمود محمودى، نورالدین امامى، قوامى، عماد تربتى، ایلخانى‌زاده، فرود، مصطفى ذوالفقارى.

شعبه سوم- آقایان: صارمى، استخر، مرآت اسفندیارى، افشار‌صادقى، مهدى ارباب، کى‌نژاد، اکبر، شوشترى، کدیور، دکتر شاهکار، پیراسته، حسن مکرم، دکتر جزایرى، اسکندرى، سرمد، خزیمه‌علم، صادق بوشهرى، بوربور، قراگزلو، مهندس جفرودى، دکتر عمید.

شعبه چهارم- آقایان: صراف‌زاده، حائرى‌زاده، اخوان، دهقان، عباسى، ثقه‌الاسلامى، دکتر مشیر فاطمى، میر اشرافى، عبدالصاحب صفایى، تفضلى، سالار بهزادى، بوداغیان، دولت‌آبادى، موسوى، جلیلوند، احمد صفایى، دکتر آهى، تجدید، پور‌سرتیپ، کیکاوسى، مسعودى.

شعبه پنجم- آقایان: مهندس اردبیلى، شادمان، سعیدى، دکتر حکمت، اردلان، امیرابراهیمى، خلعتبرى، عمیدى نورى، شادلو، بیات ماکو، حشمتى، خاکباز، یارافشار، پناهى، سلطانى، نراقى، اورنگ، مشایخى، افخمى، صفارى، محمود افشار.

شعبه ششم- آقایان: بهبهانى، باقر بوشهرى، عبدالرحمن فرامرزى، رضا حکمت، سنندجى، نصیرى، دکتر سید امامى، نقابت، امیرتیمور، فرید اراکى، لارى، درخشش، داراب، امید‌سالار، بزرگ‌نیا، محمود ذوالفقارى، دکتر بینا، جلیلى، دکتر افشار، نادعلى کریمى، سلطان‌مراد بختیار.

به شعبه اول علاوه می‌شود آقاى دکتر غلامرضا عدل به شعبه دوم علاوه می‌شود امیر احتشامى به شعبه سوم علاوه می‌شود آقاى مرتضى حکمت‏

به شعبه چهارم علاوه می‌شود آقاى غضنفرى‏

رئیس- تمنى دارم در اولین فرصت آقایان شعب را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه را انتخاب کنند که باید کمیسیون‌ها از شعب انتخاب بشوند.

 (شوشترى- روز چهارشنبه)

4-مذاکره در برنامه دولت و اخذ راى و ابراز اعتماد به دولت آقاى علاء نخست وزیر

رئیس- آقاى تیمور‌تاش در جلسه قبل نسبت به برنامه دولت پیشنهاد کفایت مذاکرات دادند حالا توضیح می‌دهند بفرمائید.

تیمور‌تاش- جناب رئیس در جلسه قبل مقرر داشتند که آقاى انتظام قبل از کفایت مذاکرات صحبت بفرمایند در حقیقت کار بنده را تسهیل کردند چون نشانه آن است که مجلس می‌خواهد به کفایت مذاکرات رأى بدهد بنده مایل بودم که کفایت مذاکرات زودتر مطرح می‌شد و آقایان هم زودتر رأى می‌دادند به دلیل این که در این برنامه من هر چه مطالعه کردم دیدم در واقع چیز تازه‌اى نیست یک قسمت یعنى قسمت اعظم این برنامه مربوط به تجلیل از دولت گذشته و عملیات دولت گذشته است و طبیعتاً هم باید این طور باشد چون که ارکان اصلى این کابینه را (زنگ رئیس)

رئیس- در کفایت مذاکرات صحبت بفرمائید

تیمورتاش- عرض کردم یک قسمت از این برنامه عبارت است از تجلیل دولت گذشته جز این هم نمی‌شود توقع داشت به دلیل این که ارکان حکومت فعلى قسمت اعظمش را همان وزراى کابینه گذشته سابق تشکیل می‌دهند که چون به حکم مسئولیت مشترک در نیک و بد کابینه گذشته شریک بوده‌اند (صحیح است) سهمى براى خودشان قائل شده‌اند از این افتخارات و به‌جا هم بوده است به دلیل این که خود این آقایان از مفاخرشان این بود که بعد از قیام ملى 28 مرداد آمدند و زمام امور را در دست گرفتند که همین قابل ملاحظه است در این برنامه ذکرى از یکى از صفحات درخشان تاریخ پرافتخار کشور یعنى قیام 28 مرداد شده است این را هم بنده خیال می‌کنم کسانی که به بقاء و استقلال این مملکت علاقمند و پایبند هستند جز این نمی‌توانند بگویند (صحیح است) باید عرض بکنم که این قیام مردانه فقط نباید در .....

رئیس- آقاى تیمورتاش راجع به کفایت مذاکرات بفرمائید.

تیمورتاش- دلیل این که بنده می‌خواهم کفایت مذاکرات مطرح بشود این است که این قیام مردانه نباید فقط روى صفحه کاغذ نقش ببندد باید در عمل هم آنهایی که معارض و مخالف با این قیام بودند سرکوب بشوند (صحیح است) و آنهائی که واقعاً کمک کردند همت کردند سینه‌شان را سپر بلا کردند اینها تشویق بشوند (صحیح است) (محمودى- کى باید تشخیص بدهد) حالا عرض می‌کنم گفتم باید تشخیص بدهند تشخیص را آنهایى که عمل کردند چه برله و چه برعلیه و بر مردم این کشور معلوم و آشکار است و اما از این مرحله که گذشت برنامه دولت عبارت است از مبارزه با فساد و این امرى است که همه کس موافق است همه کس می‌خواهد (تفضلى- جز دزدان) کى بود گفت که جز دزدان؟ (تفضلی- بنده جنابعالى جهانگیر تفضلى) جز دزدها که آنها هم ممکن است به زبان بیاورند ولى از دل نمی‌خواهند این محتاج به عمل است در عمل چنانچه آقاى نایب نخست وزیر اظهار داشتند ما اهل حرف نیستیم بلکه اهل عمل هستیم در عمل باید ثابت بشود و امیدوارم که در این قسمت توفیق حاصل کنند آقایان و عملاً ثابت بفرمائید که مبارزه با فساد می‌فرمایند فقط بنده میخواهم از مقام ریاست استدعا بکنم که دو دقیقه اجازه بفرمایند که نکته‌اى را که جناب انتظام فرمودند و آن عبارت است از اصل تنبیه و تشویق را آن طورى که بنده استنباط می‌کنم به عرض برسانم.

رئیس- آقاى تیمورتاش از موضوع خارج می‌شوید شما باید دلائل کفایت مذاکرات را بفرمایید براى این که آن کسى هم که براى مخالفت مى‌آید آن هم می‌خواهد صحبت کند روى دلایل شما با عدم کفایت مذاکرات صحبت کند خواهش می‌کنم تخلف از آئین نامه نفرمائید.

تیمور تاش- می‌خواهید بنده صحبت نکنم؟

رئیس- در اصل موضوع باید صحبت بکنید شما می‌گوئید مذاکرات کافى است باید دلائل‌تان را بفرمائید شما این را رعایت بفرمایند، آقاى قنات‌آبادى هم این رعایت را بفرمایند آقاى قنات‌آبادى.

قنات آبادى- جناب رئیس گربه را در حجله کشتند ما هم مثل این که (تیمورتاش- شما هم بگوئید مخالفم و بیایید پایین) الان عرض می‌کنم مخالفت بدون دلیل نمى‌شود و دلیل من هم این است که در عرایضى که من در مخالفت با برنامه دولت عرض کردم بعضى مطالبش به طور کلى جواب داده نشد و شاید بعضى از این مطالب خیلى از نظر مملکت و مجلس قابل اهمیت بود و آن موضوعى بود که من اشاره کردم بسیاست خارجى و از دولت خواستم که این مطلب را براى ما روشن بکند که ما در چه مرحله‌اى هستیم و چه برنامه‌اى و چه نقشه‌اى از نظر سیاست خارجى داریم و دلیل دیگرى که بنده مخالفم با کفایت مذاکرات این است که بعضى از عرایض بنده را آن‌طورى که باید و شاید توجه بهش نشده دلیل این که توجه نشده است این است که جواب بایستى مطابق با سئوال باشد وقتى صحبت از مبارزه با فساد می‌شود به خصوص در محیطى که متنفذین و آنهایى که خودشان مجسمه فساد و تباهى هستند براى این که یقه آنها گرفته نشود شروع می‌کنند آنها هم به دنبال آن کسانى که داد مبارزه با فساد را می‌زنند آنها هم دنبال آنها داد می‌زنند آنها هم می‌گویند باید با فساد مبارزه کرد آنها هم می‌گویند با دزدى باید مبارزه کرد و حال آنکه این عمل جز خلط مبحث و گم شدن موضوع و از بین رفتن آن کسانى که بهشان ظلم شده و ابقاء آن کسانى که فاسد هستند اثر دیگرى ندارد موقعى واقعاً مبارزه با فساد صحیح است و موقعى واقعاً مبارزه فساد در مجراى حقیقیش مى‌افتد و جریان پیدا می‌کند که مبارزین با فساد به هیچوجه در منطقشان رحم و شفقت و دوستى و رفاقت وجود نداشته باشد (صحیح است) فاسد باید از بین برود دزد را باید از جامعه طرد کرد خیانتکار را باید از بین برد منتسب به هر فرد و به هر مقام و به هر دسته و به هر شخص باشد (احسنت) دولت وقتى که اینجا ادعا می‌کند که من براى این روى کار آمدم که با فساد مبارزه کنم همه نمایندگان و همه مردم متوجه می‌شوند و می‌بینند این دولت در عمل چه می‌کند و الّا به صرف گفتن و فریاد زدن کسى باور نمی‌کند چون تاکنون در این مملکت تمام دولت‌ها این ادعا را کرده‌اند شما یک دولتى را بیاورید نشان بدهید که نگفته است من با فساد می‌خواهم مبارزه کنم همه دولت‌ها گفته‌اند که برنامه من مبارزه با فساد است و برنامه من بهبود وضع مردم و بالابردن سطح زندگى است همه کم و بیش این مطلب را گفته‌اند اما ما عمل می‌خواهیم آن چیزى که مورد تقدیر است جناب آقاى انتظام عمل است وقتى شما عمل کنید و واقعاً با فساد مبارزه کنید هیچ‌کس ولو این که بسیار وقیح و مغرور هم باشد جرأت مخالفت مبارزه ندارد چون مبارزه با فساد و دزدى به قدرى عمل قوى مقتدرى است که هیچکس قدرت مقابله ندارد اما وقتى دولت می‌گوید که من با فساد مبارزه می‌کنم و مفسدین را سر کار می‌آورد و دزدها را بهشان کار می‌دهد این را نمی‌شود قبول کرد که این دولت در مبارزه با فساد موفق خواهد شد آن روزى که بنده عرض کردم حسن کلانترى را شهردارى دو مرتبه سر کار آورده است جناب آقاى علم فرمودند که این ‌طور نیست و حال آن که جناب آقاى علم به ایشان حکم بازرسى ویژه دادند و طبق اطلاعاتى که بنده دارم خیلى از ادارات شهردارى در زیر نظر ایشان اداره می‌شود در این احکام انتظار خدمتى که در شهردارى داده بودند همان روز بلافاصله.............

رئیس- آقاى قنات‌آبادى در کفایت مذاکرات بفرمائید بنده هم موافقم با اینها اما راجع به کفایت مذاکرات نیست.

قنات‌آبادى- الان عرضم تمام مى شود در احکام انتظار خدمتى که در شهردارى دادند و مفسدین را بیرون ریختند یکى از مفسدین را بلافاصله حکمش را لغو کرده‌اند و آن آقاى عقیلى است یک عکسى دارم از این آقاى عقیلى در موقع

+++

گزارش رفراندم است که من الان تقدیم جناب آقاى علم می‌کنم که دارد به آن اشخاص که کارگردان رفراندم بودند گزارش مى‌دهد مبارزه با فساد رحم نباید سرش بشود دوستى نباید سرش بشود آشنائى نباید سرش شود باید به طور کلى همه مفسدین را دور بریزید و اگر این کار بشود همه موافقت مى کنند و همه قبول مى‌کنند و همه تقدیر مى‌کنند و من به آقایان وزرا عرض می‌کنم که به مجردى که این مطلب به منصه ظهور برسد اولین نماینده‌اى که از پشت این تریبون هیئت محترم دولت را تقدیر می‌کند من که اول مخالف هستم خواهم بود البته مطالب دیگرى گفته شده که بنده در موقع خودش استفاده خواهم کرد و جوابش را به عرض مجلس شوراى ملى خواهم رساند بنده چون نمی‌خواهم جدل کنم نمی‌خواهم بگویم که جناب آقاى انتظام فرمودند در جبین این کشتى نور رستگارى هست انشاءالله امیدوارم که باشد از خدا می‌خواهم که نور رستگارى باشد کدام ایرانى است که علاقمند نباشد که دولت او به مردم و وطن او خدمت کند خدا کند که در جبین این کشتى نور رستگارى باشد و دولت در خدماتش موفق شود اما جناب آقاى انتظام به چهره شدن چون پرى کى توانى با فعال ماننده شومر پرى را

رئیس- رأى می‌گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام کنند (عده‌اى برخاستند) آقایان تأمل کنند که درست شماره شود، از 93 نفر عده حاضر 48 نفر قیام نموده‌اند تصویب شد رأى می‌گیریم به برنامه دولت موافقین ورقه سفید با امضاء خواهند داد.

(اسامى آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امیر تیمور کلالى، دکتر بینا، کاشانى، دکتر عدل، صفارى، عماد، تربتى، رضائى، محمود افشار، مهندس اردبیلى، داراب، قنات‌آبادى، احمد فرامرزى، امید سالار، زنگنه، عبدالرحمن فرامرزى، تیمور تاش، عباسى، حشمتى، مهندس جفرودى، محمودى، مهندس ظفر، باقر بوشهرى، دولتشاهى، ایلخانى‌زاده، دکتر وکیل، سنندجى، صادق بوشهرى، اورنگ، سهرابیان، شفیعى، بوداغیان، بیات‌ماکو، افشار صادقى، نورالدین امامى، صدرزاده، بزرگ نیا، شادمان، پورسرتیپ، ارباب، غضنفرى، عبدالصاحب صفائى، سلطان‌مراد بختیار، صدقى، شوشترى، دکتر مشیر فاطمى، تفضلى، بهادرى، اردلان، فرید اراکى، حمیدیه، کیکاوسى، حمید بختیار، شاهرخشاهى، نراقى، کى نژاد، دکتر حمزوى، برومند، توماج، دکتر نیرومند، عاملى، شیبانى، مشایخى، ثقه الاسلامى، دکتر سید امامى، قرشى، مهدوى، لارى، معین‌زاده، مصطفى ذوالفقارى، خرازى، بهبهانى، دکتر عمید، دکتر جزایرى، خلعتبرى، حائرى‌زاده، امیر نصرت اسکندرى، بزرگ ابراهیمى، مرآت اسفندیارى، عمیدى، نورى، هدى، نصیرى، دکتر آهى، عرب شیبانى، دکتر پیرنیا، سالار بهزادى، قوامى، دهقان، استخر، مرتضى حکمت، گیو، اخوان، افخمى، فرود، محمود ذوالفقارى، اکبر اریه، یدالله ابراهیمى، دولت آبادى، سرافزاده، جلیلى، مسعودى.

(پس از شماره آراء مأخوذه نتیجه به قرار ذیل بود)

92 ورقه موافق‏

2 ورقه مخالف‏

7 ورقه سفید علامت امتناع‏

رئیس- از 102 نفر عده حاضر به اکثریت 92 رأى به دولت ابراز اعتماد شد.

(نمایندگان- مبارک است)

اسامى موافقین- آقایان: دکتر آهى، قوامى، گیو، محسن اکبر، صراف‌زاده، دکتر پیرنیا، مرتضى حکمت، اخوان، محمود ذوالفقارى، نصیرى، علی‌محمد دهقان، جعفر بهبهانى، سالار بهزادى، کیکاوسى، پورسرتیپ، افشار صادقى، صدرزاده، بهادرى، بزرگ نیا، مهندس ظفر، دکتر بینا، قرشى، افخمى، سنندجى، داراب، اردلان، دکتر مشیر فاطمى، بختیار، اعظم، زنگنه، حشمتى، دکتر وکیل، تیمورتاش، عاملى، توماج، عبدالصاحب صفائى، محمد عباسى، فرید اراکى، غضنفرى، بوداغیان، باقر بوشهرى، ارباب، صادق بوشهرى، سلطان‌مراد بختیار، مشایخى، دکتر امیر نیرومند، عرب شیبانى، سهرابیان، جهانگیر تفضلى، رضایى، لارى، هدى، معین‌زاده، حمیدیه، نورالدین امامى، شادمان، اورنگ، صفارى، امید‌سالار، محمود افشار، شیبانى، بزرگ ابراهیمى، اریه، فرود، دولت آبادى، یدالله ابراهیمى، ثقه‌الاسلامى، دکتر عدل، ایلخانى‌زاده، محمودى، عماد، تربتى، جلیلى، خرازى، عمیدى‌نورى، مرآت‌اسفندیارى، امیر نصرت اسکندرى، دکتر عمید، دکتر جزایرى، مصطفى ذوالفقارى، خلعتبرى، دکتر سیدامامى، مهدوى، استخر، احمد فرامرزى، شفیعى، دولتشاهى، مهندس جفرودى، محمد على مسعودى، مصطفى کاشانى (با قید جمله به برنامه مبارزه با فساد دولت رأى اعتماد می‌دهم) حیدرعلى برومند (با قید جمله انشاءالله موفق به اصلاحات خواهد شد)

ورقه سفید موافق بى‌اسم و لایقرء- دو ورقه.

اسامى مخالفین- آقایان: حائرى‌زاده- قنات‌آبادى.

ورقه سفید علامت امتناع- هفت برگ.

رئیس- آقاى وزیر امور خارجه‏

نایب نخست وزیر وزیر امور خارجه (انتظام)- بنده خواستم از طرف دولت از اظهار اعتمادى که نسبت به دولت شده از مجلس شورای ‌ملى تشکر کنم و امیدوارم این حسن‌ظن که به ما نشان دادند در آتیه به خود آقایان ثابت شود که ما لایق این خدمتى که به ما ارجاع شده هستیم از طرف دیگر ما خیلى خوشوقت شدیم آن اقلیتى که البته در مجلس خواهند بود با نظر برپا کننده و سازنده نسبت به ما انتقاد بکنند و راهنمائى بکنند و ما در سایه کمک این اقلیت هم اگر خداى نخواسته اشتباهى بکنیم چشممان باز شود و ارشاد شویم (احسنت) اما راجع به مبارزه با فساد یکى دو کلمه خواستم عرض کنم چون در اطرافش خیلى صحبت شد همان ‌طور که قبلاً هم عرض کردم یک مبارزه با فساد در دستگاه‌هاى دولت است و یکى هم مبارزه با فساد اساسى است در تمام شئون کشور در آن قسمت اول ما الان مشغول شده‌ایم و سعى می‌کنیم در این قدم اول آنهایى که طرف اعتماد نیستند برکنار کنیم تا به کار آنها رسیدگى بشود و همان‌طور که آقایان توضیح دادند بدون اغماض و بدون دوستى و دشمنى آن کسانی که خاطى هستند به وسیله محاکم رسیدگى می‌کنیم البته در این قدم اول ممکن است که ما اشتباهاتى بکنیم چون شناسائى به کار آنها برویه تمام این اشخاص و اعمال‌شان یک کارى نیست که اشتباه درش نباشد باز هم ما از آقایان نمایندگان انتظار داریم که یک همچو چیزى شد به ما تذکر بدهند لازم هم نیست در مجلس تذکر بدهند به خود وزیر مربوطه تذکر بدهند که آقا این شخص که برداشته‌اید بی‌خود برداشته‌اید و دیگرى را آورده‌اید البته این قابل اصلاح خواهد بود ما با نظر بی‌طرفى و بى‌غرضى به این موضوع دقت می‌کنیم به طوری که دو روز قبل عرض کردم ما متحد هستیم با هم که اینکار را بکنیم و براى این که این کار را بکنیم وحشت نداریم باک نداریم اغماض هم نمی‌کنیم وحشت هم نخواهیم داشت (احسنت) یک موضوعى که آقاى قنات‌آبادى اشاره کردند راجع به سیاست خارجى بود و گفتند که جواب داده نشد این را بنده عرض می‌کنم که سیاست خارجى ما همان سیاستى است که در دولت سابق تعقیب می‌شد و آن سیاست روشن بود و الان هم سیاست خارجى ما روشن است ولى البته مطالب روزانه سیاست خارجى یک مطلبى نیست که ما هر روز بیائیم در سطر اول صحبت کنیم آقایان تصدیق می‌کنند که موضع سیاست خارجى یک موضوع دقیقى است و با مطالعه هر قدمى برداشته می‌شود و در دولت سابق هم سیاست خارجى و اداره آن بر عهده بنده بود و در موقع لازم هم از مجلس مشورت کردیم و نظر نمایندگان را خواستیم باز یک بار دیگر بنده تشکر می‌کنم و عرض می‌کنم و ما متحد هستیم اینکار را می‌کنیم ولى اینکار به کمک مجلسین و افکار عمومى عامه مملکت وسیله خواهد شد که ما مقصودى را که در پیش گرفته‌ایم از پیش ببریم (انشاءالله)

5-اعلام و توافق دو فقره اصلاحات مجلس سنا در بودجه 1334 کل کشور و اخذ رأى و تصویب آن‏

رئیس- بودجه‌اى که به مجلس سنا فرستاده شده بود با یک نامه‌اى فرستاده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى عطف به مراسله شماره 9551- 27/12/1334 راجع به لایحه بودجه سال یک هزار و سیصد و سى و چهار کل کشور که براى اظهار نظر به مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دارد:

1- تبصره‌هاى 20 و 22 لایحه مزبور مربوط به امور استخدامى است و مقتضى بود براى تصویب (نه اظهار ملاحظات) ارسال شده بود یقین است من بعد مراعات خواهند فرمود.

2-تعهد پرداخت باقیمانده بهاى عمارت مجلس سنا و همچنین اعتبار ساختمان بناى جدید مزبور اشتباهاً در بودجه سال 1334 ارسالى منظور نشده بود که آقاى وزیر دارائى تبصره 25 را در این‌باره تقدیم داشته‌اند که تصویب و ضمیمه لایحه مزبور گردید که به تصویب آن مجلس محترم نیز برسد.

3- لایحه فوق‌الذکر پس از تصویب فوریت آن در جلسه‌هاى صبح و عصر یکشنبه 29 اسفند ماه 1333 مطرح و ضمن الحاق تبصره 25 مزبور اصلاحاتى در تبصره‌هاى 20، 22 نامبرده بالا به عمل آمد و به تصویب مجلس سنا رسید. اینک یک نسخه از آن به ضمیمه ایفاد می‌گردد.

رئیس مجلس- ابراهیم حکیمى‏

رئیس- آقایان توجه بفرمایید اصلاحى که در این بودجه‌اى که ما فرستاده بودیم در مجلس سنا شده لازم است که به اطلاع مجلس برسانم تبصره بود راجع به سن بازنشستگى که تا 65 سال بود ولى آقایان در مجلس سنا عطف کردند به همان قانون اصلاح مقررات بازنشستگى که تا 75 سال مربوط به استادان و قضات می‌شود، این یک اصلاح یک قسمت را که تذکر داده‌اند دو تا از تبصره‌هاى بودجه استخدامى است و ما اینجا ذکر کردیم با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى باشند نوشته‌اند کمیسیون بودجه مجلسین در صورتی که مجلس شوراى ملى کمیسیون بودجه دارد و مجلس سنا ندارد این را ما اینجا اصلاح می‌کنیم به این عنوان اگر آقایان موافق باشند: کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى و کمیسیون استخدام مجلس سنا (صحیح است) یک قسمت هم سه میلیون و هفتصد هزار تومان است که براى اعتبار ساختمان مجلس سنا در بودجه گذاشته شده با موافقت آقاى وزیر دارائى که آن هم به نظر

+++

بنده اشکالى ندارد (صحیح است) که آقایان در بودجه آن رقم را منظور کنند دیگر اختلافى نیست حالا اگر آقایان موافقند همین‌طور رأى بگیریم (جمعى از نمایندگان- موافقیم) که کمیسیون بودجه مجلس سنا را تبدیل بکنیم به کمیسیون استخدام مجلس سنا و کمیسیون بودجه مجلس شورای ملى.

شوشترى- آقا راجع به آن دو جزء نمایندگان توضیحاتى نباید بدهند؟

رئیس- خود بنده توضیح دادم و آقایان هم موافقت فرمودند حالا رأى می‌گیریم با ورقه- آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اسامى آقایان نمایندگان توسط آقاى جلیلى (منشى) به شرح زیر اعلام و آقایان در محل نطق حاضر شده رأى دادند)

آقایان: امیرتیمور، دکتر بینا، مهندس اردبیلى، صفارى، شادمان، قنات‌آبادى، رضایى، ارباب، تفضلى، صدرزاده، صادق بوشهرى، احمد فرامرزى، پورسرتیپ، عبدالرحمن فرامرزى، دکتر مشیر فاطمى، مهندس جفرودى، محمودى، مهندس ظفر، عباسى، ایلخانى‌زاده، هدى، شفیعى، دکتر وکیل، کاشانى، سهرابیان، بوداغیان، بیات‌ماکو، افشار صادقى، کى‌نژاد، شاه‌رخشاهى، دکتر پیرنیا، داراب، باقر بوشهرى، غضنفرى، صدقى، اردلان، کیکاوسى، شوشترى، نراقى، محمود افشار، دولتشاهى، حمیدیه، دکتر عدل، بهبهانى، توماج، دکتر نیرومند، عاملى، شیبانى، مرآت اسفندیارى، مشایخى، اعظم زنگنه، مصطفى ذوالفقارى، دکتر سیدامامى، قرشى، مهدوى، دکتر آهى، صراف‌زاده، عبدالصاحب صفائى، مرتضى حکمت، دکتر حمزوى، دکتر عمید، دکتر حزایرى، خلعتبرى، امامى، بهادرى، حائرى‌زاده، امیر نصرت اسکندرى، بزرگ ابراهیمى، عمیدى نورى، برومند، نصیرى، عرب شیبانى، اکبر، سالار بهزادى، اریه، دهقان، استخر، قوامى، گیو، فرود، افخمى، بزرگ‌نیا، محمود ذوالفقارى، دولت آبادى، معین‌زاده، خرازى، سلطان‌مراد بختیار، جلیلى، سنندجى، اخوان.

(آراء مأخوذه شماره شد 82 ورقه سفید با اسم علامت موافق و سه ورقه سفید بى‌اسم شماره شد)

رئیس- بودجه سال 1334 کل کشور با 82 رأى موافق تصویب شد.

اسامى موافقین- آقایان: دکتر آهى، شادمان، دکتر بینا، دکتر عدل، شفیعى، ارباب، استخر، رضائى، احمد فرامرزى، صدرزاده، بهادرى، مهندس اردبیلى، مهندس ظفر، مهندس جفرودى، دکتر سیدامامى، عباسى، پورسرتیپ، دکتر مشیر فاطمى، تفضلى، اخوان، کیکاوسى، مرآت اسفندیارى، حمیدیه، صادق بوشهرى، خلعتبرى، عبدالصاحب صفائى، افشار صادقى، عزیز اعظم زنگنه، دکتر وکیل، شیبانى، مصطفى ذوالفقارى، اکبر، مهدوى، سالار بهزادى، دکتر جزایرى، توماج، نورالدین امامى، صفارى، دولتشاهى، صراف‌زاده، هدى، بزرگ ابراهیمى، مشایخى، ایلخانى‌زاده، مرتضى حکمت، قرشى، دهقان، بهادرى، یدالله ابراهیمى، قوامى، گیو، افخمى، نصیرى، برومند، فرود، معین‌زاده، سلطانمراد بختیار، شیبانى، جلیلى، اردلان، افشار، سنندجى، دکتر عمید، بزرگ‌نیا، باقر بوشهرى، حشمتى، عبدالرحمن فرامرزى، سهرابیان، غضنفرى، داراب، محمود ذوالفقارى، کاشانى، دولت‌آبادى، خرازى، دکتر پیرنیا، بوداغیان، دکتر امیر نیرومند، محمودى، عاملى، عمیدى نورى، اریه، مسعودى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع- سه ورقه.

6-بیانات بعد از دستور آقایان وزیر دارایى- وزیر کشور ارباب و شوشترى

رئیس- آقاى وزیر دارایى‏

وزیر دارائى (دکتر امینى)- بنده خواستم ضمن تشکر از توجه نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى چون افتخار عضویت در دولت سابق را داشتم و نسبت به دولت سابق اینجا مذاکراتى شد به طور خیلى مختصر مطالبى عرض کنم همین طور که جناب آقاى وزیر امور خارجه فرمودند موضوع فساد و وجوه فساد تازگى ندارد و همیشه در شئون اجتماعى و ادارى مملکت فساد بوده منتهى شدت و ضعف دارد و تعقیب اشخاصى که سوءاستفاده کرده‌اند بنده خیال مى‌کنم که مورد توجه آقایان نمایندگان (صحیح است) به خصوص دوستان و رفقاى خود تیمسار سپهبد زاهدى است (صحیح است) و بنده می‌خواهم اینجا صریحاً عرض بکنم که اگر نسبت به افراد صحبت مى‌شود به هیچوجه من‌الوجوه ارتباطى با دولت سابق که رئیس بنده و چند نفر دیگر بود ندارد (صحیح است) و مخصوصاً بنده خواستم توجه آقایان را جلب بکنم که توفیقى که دولت سابق در حل قسمتى از مشکلات مملکت حاصل کرد قطع نظر از پشتیبانى کامل اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مدیون و مرهون اتحاد و اتفاق نمایندگان مجلسین بود (صحیح است) و البته ما هم که افتخار عضویت در این دولت را داریم مفتخریم که در دولت سابق بودیم و در این حل مشکلات هم سهیم و شریکیم و بنده خیال می‌کنم که نه فقط اعلیحضرت همایونى تأیید فرمودند خدمات دولت سابق را بلکه دولت حاضر در صدر برنامه خودش این خدمات را تجلیل و تأیید کرده است ولى بنده خیال می‌کنم که مشکلات مملکت هنوز تمام نشده بلکه الان در یک مرحله‌ای است که بایستى کارهاى مثبت شروع بشود امور مالى اقتصادى مملکت محتاج به اصلاح است امنیت عمومى محتاج به تحکیم است بنابراین این اتحاد و اتفاقى که موجب توفیق شده بود بیش از پیش مورد احتیاج و ضرورت است و بنده خیال مى‌کنم که در این قسمت آقایان موافق باشند که مصلحت مملکت و منافع مردم مقدم بر احساسات و عواطف شخصى است (صحیح است) و همه آقایان که اینجا جمع هستند اعم از دولت و نمایندگان محترم در این قسمت موافقند که بایستى همه یک‌دل و یک‌جهت براى پیشرفت امور مملکت با همدیگر متحد و متفق بشوند (صحیح است) و این دولت نسبت به تمام آقایان احترام می‌گذارد و وظیفه‌اش است که احترام بگذارد و ابداً تبعیض بین نمایندگان، یعنى اقلیت سابق مزایاى خاصى در این دولت نخواهند داشت (صحیح است) و دوستان تیمسار سپهبد زاهدى که از دوستان خود ما هستند اینها نباید دولت را مخالف خودشان تلقى کنند (کى‌نژاد- عملاً این طور رفتار مى‌کنید) یک دولتى است که تازه شروع به کار کرده و اگر در عملش هم تخلف و تخطى کرد مجلس باید همیشه ناظر و شاهد باشد در جریان کار دولت و هر نوع سؤال و استیضاح مى‌تواند بکند و بنده من حیث رفیق همه آقایان خیال می‌کنم که اگر آقاى سپهبد زاهدى رفته‌اند وزرائى که هستند نباید مورد لطف و عنایت آقایان واقع نشوند و این را هم بنده قول می‌دهم آقاى کى‌نژاد که به هیچوجه من‌الوجوه نه تبعیض می‌شود و نه دشمنى می‌شود و نه عنادى نسبت به آنها هست حالا خود آقایان معتقدند که هر شخصى کار بدى کرد در هر مقام و منصبى هست باید مجازات بشود و مجازات همه هم به دست دستگاه دادگسترى و بدون حب و بغض انجام شود و اگر غرضى بود آقایان مى‌فرمایند ما هم مطیع هستیم بنابراین بنده خواستم من حیث عضو دولت و فرد این مملکت تقاضا بکنم که آقایان واقعاً این اتحاد و اتفاقى که موجب توفیق دولت گذشته بود این را از دست ندهید و این مملکت هنوز گرفتاریش خیلى زیاد است و هنوز واقعاً یک مریضى است که در حال کنوالسانس و حال نقاهت است و هنوز محتاج به کمک و مساعدت آقایان است و این دوره 18 در یکسال گذشته یادگارهاى بسیار ذى قیمتى از خودش گذاشته و امیدوارم که در این یک سالى که باقى مانده این رویه را تعقیب بکند و در ادوار قانونگذارى ایران واقعاً یک نام نیکى که براى خودش تهیه کرده باقى بگذارد. (احسنت)

رئیس- آقاى وزیر کشور

وزیر کشور (اعلم)- بنده عرض خیلى مختصرى به مجلس داشتم و آن این است که نماینده محترم آقاى قنات‌آبادى یک فرمایشاتى فرمودند در خصوص شهردارى که البته شاید لازم نبود که جواب عرض کرده باشم یعنى مجلس امر نفرموده بودند که جواب بدهم ولى بعضى مسائل است که اگر گفته شد ممکن است اگر جواب داده نشود تولید سوءظن بکند و مضافاً به این بنده شخصاً معتقدم که در مجلس هر چه گفته شد بسیار قابل احترام و تکریم است (احسنت) و ما باید هر نوع اطلاعاتى داشتیم به عرض مجلس برسانیم در مورد آقاى عقیلى اگر خاطر آقایان باشد در هفته گذشته صحبت می‌فرمودند گفتند که ایشان مدیر کل شده‌اند (تفضلى- آقاى کلانترى) بلى آقاى کلانترى معذرت می‌خواهم ایشان مدیر کل شدند بنده عرض کردم که مدیر کل نشدند ولى عرض نکردم که سمت دیگرى ندارند می‌خواستم این عرض را به مجلس کرده باشم که اگر ما اینجا یک عرضى می‌کنیم آقایان مسلم بدانند که آن عرضى که می‌کنیم حتماً صحیح است (فرود- کلانترى مرد خدمتگزارى است) بنده دیروز در شهردارى هم عرض کردم به اعضاء شهردارى گفتم که ما با هیچکس نه عداوتى داشتیم و نه دوستى داریم در کار اجتماعى نه می‌شود عداوت داشت و نه دوستى اگر کارى برخلاف مصالح عمومى از هر کس دیدیم به شدت تنبیه خواهیم کرد (صحیح است) و هیچ هم در فکر عواقب اینکار از جهت منافع شخصى خودمان نیستیم (احسنت) فقط در فکر منافع مردم هستیم، اما مطلبى که در خصوص آقاى عقیلى فرمودند از آقاى عقیلى یک عکسى به بنده دادند که این عکس با مهندس رضوى است یا یکى دیگر بنده نمی‌دانم که اگر کسى عکسى انداخته باشد با کسى این براى کسى جرم فوق‌العاده‌اى باشد (قنات‌آبادى- تصادف نیست، رفراندم بوده رفراندم جرم هست یا نیست) در این عکس مشهود نیست (قنات‌آبادى- نه، پرونده دارد) اگر کسى بر له مردم کار بکند و تقصیرش این باشد که یک وقتى عکسى انداخته با یک کسى او را از کار برکنار بکنیم این کار از ما ساخته نیست حقیقتاً (قنات‌آبادى- ما همچو مطلبى را نگفتیم، این شهردارى که فاسد بوده یکى از کسانى که در شهردارى فساد می‌کرده همین شخص بوده است) این را هم عرض می‌کنم که اگر کسى خدماتى کرده است در 28 مرداد ما نمی‌توانیم جان و مال و ناموس افراد را در اختیار او بگذاریم که در 28

+++

مرداد خدمت کرده اگر خدمت کرده جایزه‌اش را از جاى دیگرى بگیرد. دیروز یک کسى، در مجلس سنا یک صحبتى کرد که یک شخصى در 28 مرداد سر اسب مجسمه اعلیحضرت فقید را در دستمال پیچیده و نگهدارى کرده و ایراد بود که شهردارى این را برکنار کرده و الله بنده خیال نمی‌کنم که اگر کسى سر اسب مجسمه را نگهدارى کرده او را بر جان و مال مردم باید مسلط کرد (قنات‌آبادى- من همچو عرضى نکردم من می‌گویم وقتى می‌خواهید دزدها را بیرون کنید حتماً دزد را بیرون کنید)

رئیس- آقاى قنات‌آبادى بگذارید حرف‌شان را بزنند.

وزیر کشور- بنده دیگر بیش از این عرضى ندارم، مطلب همین بود.

رئیس- با موافقت آقایان نطق‌هاى قبل از دستور که به بعد از دستور گذاشته شده بود شروع می‌شود. آقاى ارباب‏

ارباب- بنده عرایضى که با حال نقاهت داشتم و می‌خواستم عرض کنم، آقاى تفضلى، جناب آقاى تفضلى اجازه بفرمائید منظورم این بود که در حضور هیئت محترم دولت عرایضى کرده باشم زیرا در برنامه دولت مجالى پیدا نشد که بنده هم در تصدیع با آقایان شرکتى کرده باشم خوشبختانه آقایان تشریف دارند و اجمالاً عرض مى‌کنم، در کشورهاى مترقى جهان سوابق زیادى هست که اگر یک برنامه تولیدى، اصلاحى، عمرانى، یک دولتى تنظیم نمود، تغییر دولت‌هاى بعدى یا تغییر وزیر، یا تغییر معاون و مدیر کل آن برنامه را متوقف نمی‌سازد بلکه تغییر هم نمی‌دهد و یک کار خوبى که دولت از خود نشان داده و تعصب به خرج نداده و ابراز خودخواهى نکرده اینست که برنامه دولت سابق را تعقیب می‌کند و بنده به سهم خودم خوشبین هستم از این اقدام دولت، اما جزء برنامه دولت سابق توجه به وضع خراب و ویرانه بنادر جنوب بود، برنامه‌هایى تنظیم کرده‌اند، یک قسمت هم شروع به یک اقداماتى شده ولى هنوز اقدامات مثبتى به عمل نیامده است که بیشتر منظور از عرایضى که می‌کنم این است که دولت فعلى این برنامه را تعقیب بکند و خود این دولت اگر هم ابراز کمال کفایت می‌خواهد بکند موردى و جائى مهم‌تر از احیاى بنادر جنوب نیست، صدها هزار نفر برادران ما از وضع خراب بنادر جنوب سال‌هاست متوارى شده‌اند، یک بنادر تاریخى شاه عباسى که یک قسمت کشور از او باید استفاده بکند مکرر عرض کردم، اسکله ندارد، ساختمان بندرى ندارد، حتى یک جرثقیل که صد کیلو بار را پیاده کند ندارد در حالی که میلیاردها خرج شده و به این حرف‌هایى که از لحاظ اهمیت در درجه اول بوده است توجه نشده، راه ساحلى را سال‌هاست وعده می‌دهند، نقشه آن سال‌هاست که ترسیم شده و هنوز اقدام نشده بنده از وزارت راه متشکرم که نقشه راه میناب به بندرعباس را شروع به تنظیم کرده‌اند ای کاش ما زنده باشیم و ساخته شدن آن راه را ببینیم اخیراً به استحضار آقایان رسید که بارندگى و سیل موحشى که در قشم جارى شد عرض کردم تقریباً نود و پنج درصد خانه‌هاى مردم خراب شده حالا اطلاع دقیق‌ترى رسیده که از نود و هشت درصد هم تجاوز می‌کند. من از شیر و خورشید سرخ و هیئت کمک به سیل‌زدگان متشکرم که توجه کرده‌اند و اما هنوز اقدام عملى نشده است، از هیئت محترم دولت استدعا می‌کنم که در این مورد توجه بفرمایند در میناب که هستى مردم باغات مرکبات است مردم دارند از هستى ساقط می‌شوند کما این که این آفات در شمال هم اثر کرده و جناب آقاى خلعتبرى مکرر در اینجا متذکر شده‌اند و حتى با مینابى‌ها هم ابراز هم‌دردى کرده‌اند که ما متشکریم اگر به این کار توجه فورى نشود هستى مردم از کف‌شان می‌رود و یک کشورى هم از این نعمت محروم می‌ماند دو سال است مشغول مطالعه هستند هر روز مشغولند فرم معالجه پیدا کنند ولى این کفایت نمى‌کند از آقایان محترم وزیران که اینجا هستید استدعا می‌کنم یادداشت بفرمائید این موضوعات را بیشتر توجه بفرمایید خاصه این که جناب آقاى کفیل نخست وزیر یک وعده دیگرى هم به بنده داده‌اند که حاضرم براى آن وعده جانم را بدهم اساساً براى دفع آفات نباتى در کشور سازمان مجهزى لازم است عنوان وزارت کشاورزى صرفاً صادق نیست براى یک کشورى اگر این اندازه مفتضح باشد در این سفر که به عراق مسافرت کردم وضع غرب را دیدم متوجه شدم که اگر در این کشور یک تشکیلات شخم مطمئن تهیه بشود و به طبقه زارع کمک بکند نه این که اول پول تأسیساتش را بگیرد تنزیلش را بگیرد پول پرسنل را بگیرد و بعد بخواهد عمل بکند نه، اگر یک چنین اقدامى بکند اراضى زارعین را قبلاً شخم بزنند شما در سال میلیون‌ها کیلو می‌توانید اضافه از مصرف داخلى از محصول کشور صادر کنید البته شاید به این موضوع هم توجه کرده باشید موضوع دیگر که مخصوصاً تمنا می‌کنم توجه بفرمایید اگر به تقاضاهاى آقایان نمایندگان محترم که بنده هم مفتخرم که با آنها همکارى دارم یا تقاضاى کتبی‌شان این وزارت‌خانه‌ها و ادارات توجه بکنند و یک جواب مثبتى به آنها بدهند اولاً صرفه‌جویى زیادى در وقت آقایان می‌شود و بنده در اینجا با این که آقاى وزیر بهدارى حضور ندارند در حضور آقایان با نهایت صمیمیت تشکر می‌کنم که هر موقع هر یادداشتى به ایشان دادم یا هر تقاضاى شفاهى براى حوزه انتخابیه خودم کرده‌ام بلادرنگ اقدام کرده‌اند و نتیجه عمل را به من اطلاع‏ داده‌اند استدعا مى‌کنم که سایر آقایان وزیران هم همین موضوع را توجه کنند یقین بدانید هیچ وکیلى حاضر نیست هر روز بیاید پله‌هاى وزارتخانه و ادارات را شمارش کنند البته می‌رویم پى کار خودمان (یکى از نمایندگان- به خصوص آقاى وزیر دارایى) از ایشان هم ما گله نداریم و متشکریم ازشان و اگر حقیقتاً چنانچه دولت واقعاً همین‌طور که اظهار مى‌کند مصمم به اصلاحات است دو عمل لازم است که فورى اقدام بکند یکى قطع تماس مأمورین در کار مردم آقایان البته متوجه هستند خیلى میل داشتم این آقایان وزرا هم خودشان جاى مردم باشند و بدانند در تماس با مأمورین چه مضارى وجود دارد اگر این عمل انجام بشود و قطع تماس مأمورین در کار مردم بشود و دیگر اگر بشود این عامل مخرب کشور یعنى ارتشاء را ریشه‌کن بکنند در این کشور هم سرمایه خارجى جلب می‌شود هم سرمایه داخلى به کار می‌افتد هم مفاسدى تولید نمی‌شود و هم هر کسى بکار خودش می‌رسد و غیر از اقدام به این دو عمل هر اقدامى بکنند به عقیده بنده نقش برآب است یک تذکر کوچکى راجع به مشاورین حقوقى ادارات مى‌خواهم عرض بکنم البته ادارات دارائى که جنبه مالى دارند و دعاوى طرح مى‌کنند خوب مشاور حقوقى هم مى‌خواهند بعضى ادارات هستند که اصلاً موضوع ندارد داشتن مشاور حقوقى جز این که یک کارى را به گره و اشکال بیندازد آن ‌وقت حلش را موکول کنند به مشاور حقوقى حالا چکار باید کرد تا حل شود موضوع را شاید بعضى از آقایان توجه فرموده یا خواهند فرمود مثلاً در دوره دولت اسبق وزارت اقتصاد ملى پروانه ورود کالا مى‌داد بعد جلویش را می‌گرفت وقتى مراجعه می‌کردند ارجاع به مشاور حقوقى می‌کرد این چه ارتباطى داشت با مشاور حقوقى؟ تاجر بیچاره باید برود مشاور حقوقى را راضى کن تا او این اجازه را بدهد حالا براى ارضاى او چه عملى را باید بکند آقایان بهتر از بنده می‌دانند در بیانات جناب آقاى دکتر سید امامى اشاره‌اى به اداره گذرنامه و ویزاى تذکره شده بود بنده دیدم اگر این موضوع را اینجا شهادت ندهم نهایت بى‌انصافى است سرهنگ حمیدى رئیس اداره گذرنامه مشاهد کردم که فداکارى می‌کند اداره گذرنامه با نهایت فداکارى خدمت می‌کند یک مرتبه 4000 زوار می‌ریزد سر اینها چکار باید بکنند با نهایت متانت و خوش اخلاقى و خوشرویى کار مردم را انجام می‌دهند و بنده اینجا با مشاهداتى که کرده‌ام تشکر می‌کنم موضوع دیگر این که نقل و انتقالاتى که اخیراً در وزارتخانه‌ها و ادارات داده می‌شود چون عنوان اصلاحات و مبارزه با فساد پیدا کرده بنده استدعا می‌کنم توجه بشود اگر یک عناصر خدمتگزارى هم به جهاتى نمی‌توانند با دیگرى کار کنند طورى حیثیت او تأمین بشود که وقتى از کار برکنار می‌شود جزء اخلالگران و مجرمین اسم او ثبت نشود مثلاً آقاى حداد معاون وزارت فرهنگ بنده آنچه دیدم صحت عمل ازش دیدم (جمعى از نمایندگان- صحیح است) و الان هم روزى زیلو دارد زندگى می‌کند و اینها باید حیثیت‌شان محفوظ باشد البته هر کسى با هر کسى نخواهد کار بکند یا نمی‌تواند کار بکند مربوط به ما نیست بقیه عرایضم را انشاءالله به طور خصوصى خدمت آقایان می‌کنم که توجه مبذول بفرمایند.

رئیس- آقاى شوشترى‏

شوشترى- بسم الله الرحمن الرحیم بنده قبل از دستور اسم نوشته بودم صحبت بکنم و موضوعاتى که داشتم شاید تندتر از حالا بود ولى بعد از بیانات پسر عمویم جناب آقاى انتظام و آقاى دکتر امینى که با ایشان هم دوستم چون تعدیل کردند یک موضوعاتى را من هم تعدیل می‌کنم بیاناتم را یکى از موضوعاتى که در جلسه قبل بعنوان مخالفت با برنامه دولت معروض داشتم تذکر به حفظ اصل 13 قانون اساسى و حقوق نمایندگان و آزادى فرمایشات مبعوثین ملت و آشنا شدن و مطلع شدن افراد مملکت که بیان وکیل اقدام وکیل بر روى چه اساسى است آقا در بیانش خدمتى منظور است یا غرض خاصى مستتر و مضمر است من بعد از بیاناتم وقتى از رادیو و یکى دو روزنامه شنیدم متأثر شدم که چرا بیان من نباید مطرح بشود و سانسور بشود ولى با فرمایشات رئیس محترم مجلس شورای ملى که فرمودند عین نطق نماینده باید در رادیو گفته بشود و اگر گفته نشود نوع من التحریف و تخریب طبق اصل 13 قانون اساسى جرم است و باید اعلام جرم بشود این را فقط تذکر می‌دهم که آقایان رعایت کنند اما یک موضوع دیگر برمی‌گردم به اول که آقایان کدر نشوند حفظ حیثیت نمایندگان مجلس بر تمام افراد و کلاً لازم است (صحیح است) ما اگر اعتراض می‌کنیم یا تسلیم می‌شویم به برنامه سابق است و تکمیل اوست می‌گوئیم در مبارزه با فساد و تمام افراد مملکت با برنامه دولت شریکند ولى در عین حال حاضر نمی‌شویم کسانى که یقولون بالسنتهم ما لیس فى قلوبهم در عمل غیر از این بوده‌اند نسبت به یک عده‌اى به عنوان عده قلیل تلقى کنند و بگویند طرفداران دولت سپهبد زاهدى خود اینها مفسدند و مغرضند و طماع چه بکنیم آقایان نمایندگان دیروز در مجلس سنا تعبیرى شده است اهانت شده است به ما از یک نفرى که درباره آن یک نفر الان من چون افتخار می‌کنم عضو وزارت کشورم و بودم و تمام جریان را سابقه دارم یکى دو تا موضوع را تذکر می‌دهم که بدانید باید متأثر باشید مثل من یا نوه حاج سید مصطفى قنات‌آبادى آقاى شمس یا دیگران نسبت خوب داده نشود آن هم از ناحیه کى از

+++

ناحیه یک از وزراى همکار محترم شما که گزارش می‌دهد تأیید می‌کند استاندار را بیرون می‌کند آن‌وقت نسبت به ما این گزارش را می‌دهد گزارش آقاى دکتر نصر مدیر کل کارگزینى وقت وزارت کشور جناب آقاى علم توجه فرمائید شماره 10791 27- 5- 22 قسمتى از گزارش راجع به دیوان بیگى استاندار خوزستان» آقاى دیوان بیگى استاندار آنجا به موجب شکایاتى که شده به طوری که شنیده می‌شود در اهواز هزار تن خرما موجود است که به واسطه گرماى آنجا قریباً فاسد می‌شود به قرارى که اظهار می‌شود (فرامرزى- دارد مبارزه می‌کند) اجازه بدهید بگذارید دیگران بفهمند که مطلب از کجا آب مى‌خورد به واسطه گرماى آنجا قریباً فاسد می‌شود به قرارى که اظهار می‌شود علت عدم حمل آن به سایر نقاط کشور بر اثر اعمال نظر مقامات ادارى به خصوص استان دارى و فرماندارى است در نتیجه شکایات راجع به خرما که استان‌دار براى حمل خرما از مردم پول می‌خواست شکایت شد بالاخره رسیدگى و معلوم و محقق شد صحیح است و به همین جهت دیوان‌بیگى معزول شد وزارت کشور کلیه پرونده راجع به آقاى دیوان بیگى را در خصوص حمل خرما طبق فلان محتوى 105 برگ پیوست نامه شماره 1317 مورخ 7- 1- 22 براى تعقیب دیوان‌بیگى به وزارت دادگسترى فرستاده است «این پرونده الان در وزارت کشور هست الان اگر خواسته باشند می‌توانند مراجعه کنند فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان. آن گه شو پدید که نامرد و مرد کیست. صحیح‌العمل و فاسد کیست من نمى‌خواهم بگویم این آقا یکى از نمایندگان محترم فعلى را در زمان قوام‌السلطنه دستبند زد که مورد اعتراض آقاى قوام‌السلطنه شد آقاى موسوى بهبهانى را از آنجا برد من نمى‌خواهم بگویم سر کوچه برلن پاهاى هاوارد را گرفته بود توى بغل و التماس مى‌کرد من نمی‌خواهم بگویم. آقایان وزرا جناب آقاى انتظام یک نفر آدمى با این سابقه به رئیس شما به رئیس دولت سابق شما که خدمت کرده توى آن مجلس رفته نسبت سوء می‌دهد و نسبت به نمایندگان این اندازه بى‌احترامى می‌کند آقا طرف تو بچه نیست من آن روز عرض کردم اگر نطق مرا در رادیو هم نخوانند نطق من در ده هزار نسخه طبع می‌شود و به تمام مملکت فرستاده می‌شود من خدمت به شاهنشاه و مملکت و تمام افراد کرده‌ام نمی‌ترسم از فلان آدم، اگر سرم بند شود یک تنه به میدان می‌روم من اینها را می‌فهمم من با شما دوستم کارى نکنید که بى‌سبب و بى‌جهت پهلوان‌هاى مبارز وارد میدان بشوند اگر این آقایان از من نقطه ضعفى دارند بیاورند بیرون من پرونده‌ها را بیرون می‌آورم و یک یک می‌گویم از کجا آب می‌خورد می‌گویم چطور می‌خواهند اثرات قیام مردانه 28 مرداد را از بین ببرند من می‌دانم اگر رسید به آنجا همان‌طور که به مصدق اینجا گفتم کف نفس می‌کنم خود را فدا می‌کنم چهارصد هزار نفر جمعیت حرکت کرد مرده باد شوشترى می‌گفت اما من نمردم خدمت آقایان هستم باز هم حرف می‌زنم باز هم مبارزه می‌کنم آقا ناپاک نباید دیگران را هدایت کند زنى آمد نزد جدم رسول الله صلى الله علیه و آله و سلم و اولاده و سلم و اصحابه و سلم استدعا کرد که بچه‌اش را از خرما خوردن منع فرماید حضرت خرما می‌خورد گفت فردا بیا امروز چون خودم می‌خورم نمی‌توانم منع کنم (دندان آقاى شوشترى افتاد) (خنده نمایندگان) چکنم به خدا پول ندارم به خدا پول ندارم بروم دندان بخرم آقایان پیغمبر گفت امروز خرما خوردم نمی‌گویم فردا بیا که خرما نخورده‌ام کسی که سراپا آلوده است و نسبش را نمی‌تواند بگوید نمی‌تواند به من توهین کند من نسبم معلوم است می‌خواهید بشمرم که 21 پشت می‌رسم به موسى بن جعفر صلوات الله علیه و از آنجا به پیغمبر صلى الله علیه و آله و سلم آقایان قائل به خون بشوید مردى را انتخاب بکنید که خون داشته باشد پدر و مادر داشته باشند علاقه به مملکت داشته باشند هى اهانت می‌کنند ببین آقاى دکتر امینى از شما و جناب آقاى حائرى‌زاده استدعا کردم از شما خواستم در دوره 16 هم بین ایشان و آقاى دکتر معین دفترى که اختلاف بود استدعا کردم این اختلاف را تعقیب نکنید در خارج از ماها و سناتور و وکیل انتظار دیگرى دارند صلاح نیست اگر بین ما کدورتى هست مجادله در مجلسین بیفتد من اینها را می‌دانم ولى بعضى امور قابل تحمل نیست اگر روى غرض یا روى حقیقت به سه نفر حمله کردم اعتراض کردم خیلى تشکر می‌کنم از جناب آقاى انتظام که اصلاً وارد آن مرحله نشد گذاشت وقتى جناب آقاى علاء تشریف آورد خودشان بیایند جواب مجلس را بدهند به آقاى انتظام چه که من را تصدیق کند یا تکذیب کن خودشان جواب من را می‌دهند من ناچار بودم این عرایض را اینجا بکنم که آقایان معترض اینجا بدانند که ما از میدان در برو نیستیم ما خادمین مملکتیم ما به شاهنشاه علاقه داریم و نسبت به مجلسین احترام قائل هستیم آنها هم باید وظیفه خود را بشناسند و پا از حد ادب و نزاکت خارج نگذارند.

7- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- امروز دیگر کارى در دستور نداریم (صحیح است) مجلس را ختم می‌کنیم و لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى در دستور است آقاى وزیر دارایى فرمایشى دارید؟

وزیر دارایى- ‌می‌خواستم تقاضا بکنم که موافقت بفرمائید لایحه جلب سرمایه‌هاى خارجى در دستور جلسه بعد واقع بشود.

رئیس- در دستور هست جلسه بعد مطرح می‌شود جلسه بعد روز سه شنبه ساعت 9 خواهد بود.

 (مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت.

 

یادداشت ها
Parameter:294936!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)