کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى- دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 108 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه 1334  

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- انتخاب هیئت رئیسه (رئیس- نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى- دوره ‏18

 

 

جلسه: 108

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه 26 فروردین ماه 1334

 

فهرست مطالب:

1- قرائت اسامی غائبین جلسه قبل

2- انتخاب هیئت رئیسه (رئیس- نواب رئیس- منشی‌ها- کارپردازها)

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى نورالدین امامی‌(نائب رئیس) تشکیل گردید.

1- قرائت اسامی ‌غائبین جلسه قبل‏

نائب رئیس- اسامی‌ غائبین قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: سرمد- نقابت- دکتر شاهکار- پیراسته- جلیلوند- موسوى- خاکباز- کاشانیان- رضا افشار- عبدالرحمن فرامرزى- صدقى- تجدد.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: خزیمه علم- عبدالحمید بختیار- مکرم- شادلو- بوربور- سعیدى- میراشرافى- احمد صفایی- قراگزلو- سلطانى- امیراحتشامى- کریمى- پناهى- کدیور.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان: دکتر سعید حکمت 45 دقیقه- دکتر پیرنیا یک ساعت و پانزده دقیقه- امیر تیمور کلالى یک ساعت و پانزده دقیقه- اکبر یک ساعت و پانزده دقیقه- اورنگ یک ساعت و پانزده دقیقه- درخشش دو ساعت و سى دقیقه- کیکاوسى دو ساعت و سى دقیقه- لارى 45 دقیقه- اریه 45 دقیقه- دهقان 45 دقیقه.

نائب رئیس- آقاى شوشترى فرمایشى دارید بفرمایید؟

شوشترى- صورت‌مجلس که مطرح نیست.

2- انتخاب هیئت رئیسه (رئیس- نواب رئیس- منشى‌ها- کارپردازها)

نائب رئیس- صورت‌مجلس جلسه گذشته هنوز چاپ نشده است جلسه دیگر مطرح خواهد شد (شوشترى- بسیار خوب) امروز جلسه فوق‌العاده است براى انتخاب هیئت رئیسه- سه نفر به قید قرعه براى نظارت و اخذ رأى انتخاب می‌شوند. (اقتراع به عمل آمد و در نتیجه آقایان شوشترى- عباسى و صادق بوشهرى براى نظارت در اخذ رأى تعیین شدند).

نائب رئیس- آقایان شوشترى- عباسى و صادق بوشهرى بفرمایید پشت تریبون و به اتفاق آقایان منشی‌ها نظارت داشته باشید استدعا می‌کنم آقایان نمایندگان نیز از جایشان حدکت نکنند تا به ترتیب اسامی‌خوانده شود.

رأى گرفته می‌شود براى انتخاب رئیس مجلس شوراى ملى آقایانى که رأى می‌دهند مهره تفتیشیه می‌گیرند و دقت بفرمایید اشتباه نشود. (اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقاى مسعودى (منشى) اعلام و اخذ رأى به عمل آمد.)

آقایان: امیرتیمور کلالى- کاشانى- ثقه الاسلامى- قنات آبادى- رضایی- دکتر بینا- دکتر عدل- دکتر سعید حکمت- عماد تربتى- صفارى- تجدد- محمود افشار- مهندس اردبیلى- تفضلى- باقر بوشهرى- احمد فرامرزى- حمیدیه- امیدسالار- عبدالرحمن فرامرزى- شادمان- حشمتى- مهندس جفرودى- محمودى- مهندس ظفر- عزیز اعظم زنگنه- ایلخانى زاده- دکتر وکیل- سنندجى- اورنگ- مرآت‌اسفندیارى- شفیعى- سهرابیان- بیات ماکو- بوداغیان- صارمى- صدرزاده- یزرگ‌نیا- داراب- پورسرتیپ- ارباب- اکبر- تیمور تاش- عبدالصاحب صفایی- دولتشاهی- نراقى- اردلان- فرید اراکى- بهادرى- کیکاوسى- حمید بختیار- بهبهانى- دکتر عمید- برومند- امیر نیرومند- مشایخى عاملى- شیبانى- توماج- دکتر مشیر فاطمى- دکتر سید امامى- قرشى- سعید مهدوى- لارى- استخر- کى نژاد- حرازى- خلعتبرى- دکتر جزایرى صدقى- درخشش- شاهرخشاهى- حائری‌زاده- امیر نصرت اسکندرى- افشار صادقى- بزرگ ابراهیمى- عمیدى نورى- هدى- نصیرى- غضنفرى- دکتر پیرنیا- سلطان مراد بختیار- مصطفى ذوالفقارى- مرتضى حکمت- دهقان- عرب شیبانى- قوامى- سالار بهزادى- معین‌زاده- دولت آبادى- محمود ذوالفقارى- امیر ابراهیمى- افخمى- اخوان- فرود- گیو- صراف‌زاده- صادق بوشهرى- شوشترى- عباسى- جلیلى- نورالدین امامى- یارافشار- محمد على مسعودى.

 (مهره‌هاى تفتیشیه و آراء شماره شد و پس از قرائت نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

 (مهره تفتیشیه 104- اوراق رأى 104) آقاى حکمت 94 رأى- آقاى دولت آبادى 1 رأى- آقاى بهبهانى 1 رأى- آقاى اورنگ 1 رأى- سفید 7 ورقه.

نائب رئیس- از 104 رأى جناب آقاى حکمت با 94 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. (نمایندگان- مبارک است).

خداوند بزرگ و قادر متعال را سپاسگذارم که نماینده‌گان معظم در مواقع مهم حساس اتحاد و اتفاق و از خود گذشتگى را که شایسته نما یندگى ملت کهنسال و سرافراز ایران ا ست از دست نمی‌دهند (صحیح ا ست- صحیح ا ست)

البته حقاً شخصیت و مقام اقاى حکمت استحقاق ابراز لطف را از طرف نمایندگان محترم داشته است (صحیح است) از درگاه ایزد یکتا توفیق خدمتگذارى را براى همکاران معظم و محبوب مسئلت و به نوبه خود هم به مقام معظم ریاست تبریک عرض می‌نمایم (صحیح است) (احسنت).

بعضى از نمایندگان- تنفس بفرمایید.

نائب رئیس- اجازه بفرمایید بدبختانه تنفس نمی‌توانم بدهم چون اگر بنده از روى صندلى برخیزم دیگر مطابق مقررات نمی‌توانم این‌جا بنشینم (صحیح است)

+++

و چون جناب آقاى حکمت به ریاست انتخاب شده‌اند خوب است با اجازه آقایان به انتخاب دو نفر نائب رئیس بپردازیم (صحیح است) (بعضى از نمایندگان- عده کافى نیست) اگر عده کافى نبود یک وظیفه دیگرى بنده دارم (تجدد- جلسه را ختم کنیم آقایان نمایندگان نمی‌آیند) آقایان خواهش کرده‌اند ده دقیقه تنفس داده شود بلکه در خارج توافق شود (امیرنصرت اسکندرى- چه توافقى؟ تنفس چرا؟)

دکتر عدل- اگر تا به حال توافق نشده (دیگر نخواهد شد).

نائب رئیس- با اجازه آقایان 10 دقیقه تنفس داده می‌شود (اسکندرى- دیگر ما نمی‌آییم). (مجلس در ساعت 10 و 25 دقیقه صبح به عنوان تنفس تعطیل و مجدداً‌ در ساعت یازده و سه ربع تشکیل گردید).

نائب رئیس- با اجازه آقایان شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نائب رئیس به انتخاب جمعى آقایان نظار و منشى‌ها بفرمایند.

یک نفر از نمایندگان- جمعى یعنى چه؟

قنات آبادى- یعنى دو نفرى.

نائب رئیس- بله دو نفر نوشته بشود فردى نباشد.

تیمورتاش- بنده عرضى دارم.

نائب رئیس- بفرمایید.

تیمورتاش- عرض کنم در ظرف این دو سه روز راجع به آقایان نواب رئیس صحبت زیاد شده است و متأسفانه مثل این‌که هنوز توافق کامل نشده است و چون عده‌ای از آقایان در مظان کاندیدا هستند بنده می‌خواستم تقاضا کنم اگر بعضى‌ها خودشان استنباط فرموده باشند قبلاً‌ صرف‌نظر بفرمایند بهتر است (احسنت).

نائب رئیس- این موضوع جایش این‌جا نیست آقاى شیبانى فرمایشى دارید بفرمایید.

شیبانى- بنده از طرف فراکسیون مساوات کاندید نائب رئیسى بودم ولى بنده خودم با تشکر از آقایان نمایندگانى که کاندید کرده‌اند شخصاً کنار می‌روم و رأى خودم را به جناب آقاى نورالدین امامی ‌و آقاى اردلان می‌دهم (احسنت).

نائب رئیس- از اظهار لطف آقا متشکرم و باید به اخذ رأى شروع کنیم آقاى دکتر سید امامى.

دکتر سیدامامى- با بنده هم عده‌ای صحبت کرده بودند و بنده را کاندید کرده بودند براى نیابت ریاست بنده با اظهار تشکر از آقایان تقاضا می‌کنم که چون کاندیدا نیستم خواهشمندم صرف‌نظر بفرمایند متشکر خواهم بود.

نائب رئیس- آقایان نظار و منشى‌ها شروع به اخذ رأى بفرمایید. (اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالى- کاشانى- تفضلى- دکتر بینا- دکتر عدل- صفارى- شادمان- قنات آبادى- داراب- مهندس اردبیلى- حمیدیه- باقر بوشهرى- سالار بهزادى- دکتر سعید حکمت- عبدالصائب صفایی- احمد فرامرزى- امید سالار- عبدالرحمن فرامرزى- تیمور تاش- حشمتى- مهندس جفرودى- محمودى- قباد ظفر- ایلخانى‌زاده- مهدى ارباب- دکتر وکیل سنندجى- بیات‌ماکو- شفیعى- عماد تربتى- بوداغیان- افشار صادقى- شاهرخشاهى- صدرزاده- بزرگ نیا- پور سرتیپ- غضنفرى- اعظم زنگنه- مشایخى- نراقى- کى‌نژاد- دولت‌شاهی- صارمى- اورنگ- اردلان- فرید اراکى- مصطفى ذوالفقارى- سهرابیان- کیکاوسى- حمید بختیار- محمود افشار- توماج- برومند- دکتر امیر نیرومند- عاملى- سرتیپ شیبانى- دکتر مشیر فاطمى- قریشى- دکتر سید امامى- سعید مهدوى- لارى- خرازى- درخشش- صدقى- بهبهانى- دکتر عمید- خلعتبرى- دکتر جزایرى- حائرى‌زاده- اسکندرى- بزرگ ابراهیمى- بهادرى- عمیدى نورى- هدى- نصیرى- دکتر آهى- اکبر- دکتر پیرنیا- سلطان‌مراد بختیار- مرآت‌اسفندیارى- محمود ذوالفقارى- اریه- مرتضى حکمت- دهقان- قوامى- معین‌زاده- دولت آبادى- صراف‌زاده- عرب‌‌شیبانى- امیر‌ابراهیمى- افخمى- اخوان فرود- گیو- جلیلى- یارافشار- صادق بوشهرى- شوشترى- عباسى- مسعودى- امامى- ثقه‌الاسلامى- استخر.

 (مهره تفتیشیه و آراء شماره شده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 105- اوراق رأى 103.

نائب رئیس- اسامی ‌رأى دهندگان را هم که آقایان منشى‌ها نوشته‌اند 103 نفر است دو تا مهره تفتیشیه زیاد است.

 (پس از قرائت آرا‌ نتیجه بدین قرار بود)

آقاى نورالدین امامی‌61 رأى‏- آقاى اردلان 56 رأى‏- آقاى عماد تربتى 43 رأى‏

آقاى بهبهانى 18 رأى‏- آقاى پورسرتیپ 17 رأى‏- آقاى حمیدیه 2 رأى‏

آقاى شوشترى 1 رأى‏- آقاى شیبانى 1 رأى‏- آقاى اسکندرى 1 رأى‏

آقاى قنات آبادى 1 رأى‏

رئیس- از 103 نفر عده حاضر ارادت کیش 61 رأى داشته است (مبارک است) جناب آقاى اردلان 56 رأى (نمایندگان- مبارک است) آقاى عماد تربتى 43 رأى با این ترتیب بنده و جناب آقاى اردلان انتخاب شده‌ایم (مبارک است) بنده نمی‌دانم به چه زبان سپاسگزارى خود را به پیشگاه محترم‌تان تقدیم کنم بیان بنده قاصر از اظهار تشکر است تصور می‌کنم باید با خدمتگذارى و انجام وظیفه عملاً‌ تشکر و سپاسگزارى خود را به پیشگاه محترم نمایندگان و برگزیدگان ملت تقدیم کنم (احسنت)

نائب رئیس- آقاى اردلان‏

اردلان- بنده هم از حسن‌ظن آقایان نمایندگان محترم نمی‌دانم به چه زبانى تشکر کنم براى این‌که آقایان حاضر هستند و می‌دانند که بنده کاندیدا نبودم که در انتخابات شرکت کنم دلم می‌خواست خدمتگذار عادى باشم ولى حالا که انتخاب فرمودند غیر از تشکر عرضى ندارم (احسنت)

نائب رئیس- با اجازه آقایان به انتخاب شش نفر منشى شروع می‌کنیم آقایان نظار و منشى‌ها بفرمایند. (اسامی‌ آقایان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى مسعودى (منشى) اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: مهدى ارباب- امیر‌تیمور کلا‌لى- حائرى‌زاده- کاشانى- تفضلى- دکتر بینا- دکتر عدل- صفارى- عماد تربتى- شادمان- دکتر عمید- دکتر سعیدحکمت- شاهرخشاهى- داراب- اردلان- شیبانى- حمیدیه- باقر بوشهرى- احمد فرامرزى- سالار‌بهزادى- تیمورتاش- حشمتى- قنات آبادى- جفرودى- محمودى- قباد ظفر- مشایخى- ایلخانى‌زاده- اکبر- دکتر وکیل- عزیز زنگنه- دولتشاهی- سنندجى- خرازى- رضایی- شفیعى- برومند- ثقه‌الاسلامى- عبدالرحمن فرامرزى- بیات ماکو- مصطفى ذوالفقارى- محمودى- بوداغیان- افشار‌صادقى- بهادرى- صدرزاده- دکتر نیرومند- بزرگ نیا- پورسرتیپ- دولت آبادى- عبدالصاحب صفایی- غضنفرى- امید‌سالار- دکتر مشیر فاطمى- سلطانمراد بختیار- نراقى- فرید اراکى- عرب‌شیبانى- اردلان- سهرابیان- کیکاوسى- حمید بختیار- صارمى- توماج- محمود افشار- عاملى- محمود ذوالفقارى- دکتر سید‌امامى- قریشى- سعید مهدوى- لارى- کى‌نژ‌اد- درخشش- صدقى- بهبهانى- دکتر جزایرى- خلعتبرى- هدى- اسکندرى- بزرگ‌ابراهیمى- عمیدى نورى- نصیرى- دکتر آهى- دکتر پیرنیا- اسفندیارى- امیر‌ابراهیمى- اریه- مسعودى- استخر- مرتضى حکمت- دهقان- قوامى- معین‌زاده- صرافزاده- شوشترى- افخمى- گیو- فرود- اخوان- یارافشار- جلیلى- عباسى- صادق بوشهرى- امامى.

 (مهره‌هاى تفتیشیه و آراء شماره شد نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 102- اوراق رأى 104.

مسعودى- آقاى دکتر وکیل و آقاى صراف‌زاده مهره نگرفتند.

دکتر وکیل- بنده گرفتم‏

.مسعودى- پس آقاى صراف‌زاده نگرفته است.

نائب رئیس- در اینصورت قاطى کنید یک رأى بیرون بیاورید و 103 رأى قرائت کنید.

 (پس از خارج کردن یک ورقه و قرائت آراء نتیجه بدین قرار بود)

آقاى یارافشار 65 رأى- آقاى مسعودى 64 رأى- آقاى باقر بوشهرى 56 رأى- آقاى جلیلى 55 رأى- آقاى ثقه الاسلامی ‌49 رأى- آقاى حمیدیه 49 رأى- آقاى محمود افشار 43 رأى- آقاى افخمی‌41 رأى- آقاى اعظم زنگنه 36 رأى- آقاى صدرزاده 34 رأى- آقاى سالار‌بهزادى 32 رأى- آقاى کاشانى 26 رأى- آقاى سعیدى 18 رأى- آقاى محمودى 14 رأى- آقاى جلیلوند 8 رأى- آقایان دکتر بینا و دکتر امیر‌نیرومند هر یک یک رأى.

نائب رئیس- آقاى یارافشار با 65 رأى- آقاى مسعودى با 64 رأى- آقاى بوشهرى با 56 رأى- آقاى جلیلى با 55 رأى- آقاى ثقه‌الاسلامی‌با 49 رأى- آقاى حمیدیه با 49 به سمت منشى انتخاب شدند (مبارک است) حالا انتخاب سه نفر کارپرداز شروع می‌شود آقایان نظار بفرمایند (اسامی ‌آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقاى جلیلى‏

 (منشى) اعلام در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد)

آقایان: امیرتیمور کلالى- قریشى- شاهرخشاهى- دکتر بینا- رضایی- دکتر عدل- صفارى- عماد تربتى- داراب- اسکندرى- ارباب- عاملى- بهادرى- قنات‌آبادى- مهندس اردبیلى- حمیدیه- مشایخى- باقر بوشهرى- غضنفرى- بزرگ‌نیا- احمد فرامرزى- دولت‌شاهی- ثقه الاسلامى- دولت آبادى- امید سالار- دکتر سعید حکمت- حائرى‌زاده- شادمان- عبدالرحمن فرامرزى- زنگنه- محمودى- شیبانى- افشار- اخوان- حشمتى- مصطفى ذوالفقارى- مهندس جفرودى- تفضلى- مهندس قباد ظفر- ایلخانى‌زاده- دکتر وکیل- بزرگ ابراهیمى- سهرابیان

+++

 حمید بختیار- شفیعى- بیات ماکو- افشار صادقى- بوداغیان- صدرزاده- کى نژاد- پورسرتیپ- دکتر سید امامى- اریه- برومند- تیمور ‌تاش- نراقى- اردلان- فرید اراکى- کاشانى- خرازى- کیکاوسى- صارمى- دکتر امیر نیرومند- توماج- دکتر مشیر‌فاطمى- سلطان‌مراد بختیار- دکتر آهى- لارى- سعید مهدوى- درخشش- صدقى- صراف‌زاده- قوامى- دهقان- سالار سعید سنندجى- مرتضى حکمت- استخر- هدى- سالار بهزادى- اکبر- دکتر پیرنیا- عبدالصائب صفایی- اسفندیارى- نصیرى- عمیدى نورى- خلعتبرى- دکتر جزایرى- دکتر عمید- شیبانى- فرود- گیو- شوشترى- محمود ذوالفقارى- جلیلى- عباسى- امامى- مسعودى- صادق بوشهرى- افخمى- یارافشار- معین‌زاده- امیر‌ابراهیمى- عرب‌شیبانى.

 (مهره‌هاى تفتیشیه و آرا‌ شماره شد نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 103 اوراق رأى 103

 (پس از قرائت آراء نتیجه بدین قرار بود)

آقاى امی‌سالار 57 رأى- آقاى شادمان 52 رأى- آقاى خرازى 43 رأى- آقاى صارمی‌42 رأى- آقاى پناهى 36 رأى- آقاى دکتر نیرومند 32 رأى- آقاى میراشرافى دو رأى- آقایان دولت‌آبادى- دکتر عدل- قریشى- سالار بهزادى- خلعتبرى- حائرى‌زاده- بهادرى- دهقان- لارى هر یک یک رأى.

نائب رئیس- آقاى امید سالار با 57 رأى آقاى شادمان با 52 رأى آقاى خرازى با 43 رأى براى کارپردازى انتخاب شدند آقاى صارمی‌42 رأى داشته‌اند.

3- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده فردا روز یکشنبه خواهد بود دستور ابتدا اقتراع شعب و بعد طرح برنامه دولت.

 (مجلس یک ساعت و ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

نائب رئیس مجلس شوراى ملى- نورالدین امامى.

+++

یادداشت ها
Parameter:294935!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)