کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 108 صورت مشروح مجلس شنبه 22 خرداد 1316  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - قرائت تلگراف واصله از مجلس ملى ترکیه‏

3 - بیانات آقاى نایب رئیس و آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به ختم دوره دهم تقنینیه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 108

صورت مشروح مجلس شنبه 22 خرداد 1316

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌مجلس‏

2 - قرائت تلگراف واصله از مجلس ملى ترکیه‏

3 - بیانات آقاى نایب رئیس و آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به ختم دوره دهم تقنینیه‏

(مجلس دو ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى بیات (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت‌مجلس پنجشنبه 20 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایب بااجازه - آقای دولت‌شاهی

غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج ملک - دکتر ادهم - شباهنگ - حاج مشیر - منصف - صدیق - عیسی مشار

1- تصویب صورت‌مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌مجلس تصویب شد.

2 - قرائت تلگراف واصله از مجلس ملى ترکیه‏

نایب‌رئیس- تلگراف مودّت‌آمیزى از مجلس ملی ترکیه مخابره گردیده که براى استحضار آقایان نمایندگان قرائت می‌شود:

متن تلگراف ریاست مجلس ترکیه‏

آنکارا

جناب آقاى رئیس مجلس- طهران‏

مشعوفم از این که خاطر شریف را مستحضر دارم که قراردادهاى مبادله شده بین دولتین ایران و ترکیه در جلسه امروز (7 ژوئن- 17 خرداد) مجلس ملى ترکیه به تصویب رسید تمنّا می‌کنم این موافقت مجلس ترکیه را به انضمام ادعیه خالصانه نمایندگان آن به مجلس ایران ابلاغ فرمایید.

مجلس ترکیه هم از حسن موافقت و سعى جمیلى که در گذراندن و تصویب این قراردادها از طرف نمایندگان مجلس ایران مبذول شده است متشکر و سپاسگزار است احترامات فائقه را تقدیم می‌دارد. عبدالخالق رندا - رئیس مجلس ملى ترکیه

نایب‌رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به مناسبت تلگرافى که از مجلس ملى ترکیه رسیده اجازه می‌خواهم مختصرى عرض نمایم:

مردان نامى و اشخاص بزرگ و فوق‌العاده که آنها را نابغه هم می‌نامند هر وقت در جامعه و کشورى ظهور نمودند

+++

به واسطه عظمت روح و کمال عقل و بلندى همت خودشان اخلاق عادات روحیات و کلیه شئونات اجتماعى اقتصادى سیاسى آن کشور را تغییر داده به سرعت فوق‌العاده‌اى اطلاعات را در آن جامعه بسط داده روح تازه‌اى در آن محیط و کشور ایجاد می‌کنند چنان که در این عصر کشور ما این افتخار را حائز گشته و در سایه افکار بلند شاهنشاه بزرگى مثل رضاشاه پهلوى در مدت بسیار کمى که دوازده سال باشد کشور از هم پاشیده عقب‌افتاده فاقد مراحل تکامل و ترقى را به سرعت می‌پیماید همه‌چیز را به شاهراه ترقى و تعالى سوق داده و در هر ردیف ملل مترقى قرار دادند (صحیح است) که می‌توان گفت در این مدت کم ره صدساله می‌رود.

در این عصر کشور ترکیه هم که همجوار و برادر هستیم به وجود ناجى و قائد تواناى خود حضرت مصطفى کمال آتاترک که از مردان نامى و بزرگ دنیا هستند می‌باشد (صحیح است) این دو قائد توانا و بزرگ اعلیحضرت همایون پهلوى و حضرت آتاترک با عقل کامل و فکر ثاقب و عزم ثابت اساس دوستى دو ملت ایرانى و ترکیه را بر شالوده محکمى بنانهاده اوراق بى‌مهرى‌هاى پیشین را با آب حکمت و مصلحت شسته به وسیله قرارداد مودّت و سایر قراردادهاى دیگر که جلسه پیش در مجلس شوراى ملى ایران و ترکیه به تصویب رسید رشته علایق یگانگى و برادرى را مستحکم نمودند (صحیح است) چنان‌ که پیام محبت و مودتى که از مجلس ملى ترکیه رسیده بود به عرض آقایان رسید.

از خداوند مسئلت داریم سالیان دراز ملت ایران از نعمت وجود شاهنشاه بزرگ خود بهره‌مند و به نام نامى ایشان افتخار داشته باشد (صحیح است- انشاالله) و ملت ترکیه هم از سرپرستى قائد بزرگ خود استفاده و مباهات نماید (انشاالله) و روابط دو ملت هم محکم شود.

در آخر عرایض خود پیشنهاد می‌کنم که مجلس شوراى ملى اجازه دهد مراتب امتنان و مسرّت نمایندگان محترم را از تلگراف ملاطفت‌آمیز رئیس مجلس ترکیه و همچنین از تسریعى که مجلس ملى ترکیه در تصویب قراردادهاى منعقده بین دو دولت نموده به مجلس ملى ترک ابلاغ شود. (صحیح است- صحیح است)

3 - بیانات آقاى نایب‌رئیس و آقاى رئیس‌الوزرا راجع‌به ختم دوره دهم تقنینیه‏

نایب‌رئیس- اجازه می‌خواهم جوابى که لازم است البته تهیه و مخابره شود (صحیح است) چون امروز جلسه آخر است اجازه می‌خواهم مترجم نیت پاک و معنویات بى‌آلایش آقایان نمایندگان محترم واقع شده عرضه دارم که دهمین دوره تقنینیه با روح صمیمیت و یک جهتى که هماره میانه همکاران عزیز مشهود بوده با موافقت کامل دولت شاهنشاهى به انجام وظایف محوله موفق و دوره خود را به پایان رسانیده مجلس دهم از آغاز تا انجام در نهایت اتحاد و یگانگى و ایمان کامل به خدمتگزارى کشور که می‌توان گفت ملیت و جامعه امروزه ایران بر آن اصل بنیاد شده است وظیفه خویش را به انجام رسانید (صحیح است) تا به آنجا که همه آقایان در دوشنبه گذشته که شرفیاب بودیم مشاهده نمودند که اعلیحضرت همایون شاهنشاه قرین افتخارمان فرمودند و با بیانات ملوکانه از طرز کار و اتحاد پایدارى که تا انتها در میان بوده است همه را مورد تفقد شاهانه و مرحمت خسروانه قرارداده و این مرحمت شهریارى براى نمایندگان موجب یک دنیا افتخار و یک جهان شادمانى است (نمایندگان- صحیح است) و به همان‌گونه که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در نطق افتتاحیه فرمودند برنامه این دوره صرفاً کار و مانند همیشه سرعت در سعى و عمل می‌بوده و همه ساکنین کشور شاهنشاهى به خوبى آگاه بلکه گواهند که روزهایى که در ظلّ توجهات مخصوصه شاهانه گذشته‌اند بهره‌هاى بى‌شمار و فایده‌هاى بسیارى از آنها به جاى مانده است (عموم نمایندگان- صحیح است) و گام‌هاى استوارى که به جانب آینده برداشته شده نمونه کامل از کوشش در کار و فعالیت و عرض هنرى است که جلوه‌هاى سودبخش آن در همگى شئون کشور هویدا است (صحیح است) اینک از خداوند متعال یک‌دل و یک‌زبان طول عمر و عظمت جاویدان شاهنشاه

+++

توانا و شهریار هستى‌بخش خود را خواستار گشته و بااجازه آقایان نمایندگان محترم پایان دهمین دوره تقنینیه را اعلام و جلسه را خاتمه می‌دهیم.

رئیس‌الوزرا- بنده از طرف هیئت دولت از بیاناتى که آقاى نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى نسبت به هیئت دولت کردند اظهار امتنان می‌کنم و از همکارى ذى‌قیمتى که از طرف مجلس شوراى ملى در گذراندن لوایح دولت و موافقتى که شده است تشکر می‌کنم. البته به نحوى که بندگان اعلیحضرت همایونى هم در موقع نطق افتتاحیه این دوره را دوره عمل و کار ذکر فرموده بودند همین‌طور هم بوده است. خوشبختانه در تمام رشته‌هاى مملکت پیشرفت‌هاى محسوس حاصل شده است. (صحیح است) وضع عمومى مردم از حیث آسایش و امنیت و ترقیات اقتصادى روزبروز بهتر شده است (صحیح است) و کلیتاً در کلیه رشته‌هاى اقتصادى مملکت یک بهبودى محسوس است که آتیه درخشانى را براى مملکت امید می‌دهد (صحیح است) امیدوار هستم که دوره یازدهم تقنینه هم که شروع خواهد شد در آن دوره هم به طوری که منویات و نیات مبارک همایونى است بهتر و جدى‌تر به خدمات کشور موفقیت پیدا کنیم (نمایندگان- انشاالله) بنده هم عرایض خودم را که چون تمام این ترقیات و جنبش و جوشش‌ها و احساساتى را که در مملکت تولید شده است ناشى از آن منبع فیض و هنر است به بقاى عمر و عظمت سلطنت اعلیحضرت همایونى خاتمه می‌دهم (نمایندگان- صحیح است - صحیح است) و از آقایان تشکر مى‌کنم.

نایب‌رئیس- در خاتمه مجلس لازم است که بنده از زحمات اعضای ادارى مجلس و خدماتى که کرده‌اند قدردانى کنم (صحیح است) و امیدوارم که همیشه موفق به خدمات خودشان باشند چون در دوره فترت باید امور ادارى مجلس اداره شود چنانچه اجازه بفرمایید آقاى ارباب کیخسرو امور ادارى مجلس را کمافى‌السابق تا تشکیل دوره آینده عهده‌دار باشند (صحیح است)

(مجلس دو ساعت و نیم قبل از ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- مرتضى بیات

+++

یادداشت ها
Parameter:293612!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)