کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 108 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 مهرماه 1311(5 جمادی‌الثانیه 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) انتخاب رئیس

3) بیانات آقای رئیس و انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه

4) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 108

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 14 مهرماه 1311(5 جمادی‌الثانیه 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) انتخاب رئیس

3) بیانات آقای رئیس و انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه

4) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند. اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بااجازه - آقایان : تیمورتاش - آشتیانی - روحی - عبدالحسین خان دیبا - شریفی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : حاج میرزا حسین خان فاطمی - امیر ابراهیمی - ایزدی - دکتر سنک - فقیه - امیر تیمور - حکمت - قوام نایب رئیس- آقاى ناصرى‏

ناصرى- در تأخیر بنده تصور می‌کنم اشتباهى حاصل شده است می‌خواستم استدعا کنم مقرر فرمایید اصلاح شود

نایب رئیس- در کمیسیون اصلاح می‌شود چون اعتراضى نیست صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب هیئت رئیسه)

نایب رئیس- به مناسبت چهاردهم مهر باید شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه. اولاً شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر براى نظارت به حکم قرعه بعد شروع می‌شود به انتخاب رئیس (آقاى مؤید احمدى اقتراع نموده و آقایان فهیمى، دکتر لقمان، ابوالحسن خان پیرنیا براى نظارت انتخاب شدند)

نایب رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب رئیس‏

(اوراق رأى توزیع شد)

نایب رئیس- آقایان فهیمى، دکتر لقمان پیرنیا براى نظارت تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 94 اوراق رأى 96

آقاى دادگر 78 رأى‏

آقاى حاج میرزا حسن خان اسفندیارى 2 رأى‏

ورقه سفید (علامت امتناع) 16

+++

نایب رئیس- از 96 نفر عده حاضر در اینجا آقاى دادگر با 78 رأى به ریاست انتخاب شدند (صحیح است)

براى انجام بقیه انتخاب هیئت رئیسه ده دقیقه تنفس داده می‌شود.(صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از بیست دقیقه به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید)

(3 - بیانات آقاى رئیس و انتخاب بقیه اعضاء هیئت رئیسه‏)

رئیس- دوازده مرتبه است که در چهار سال است به طور موقت و دائم ولى در هر حال متوالى و پى در پى مرا به سرپرستى خدمات خودتان انتخاب فرموده‌اید.

بنده نیز به نوبه خود سعى کرده‌ام که به این اعتماد و الطاف مبذوله صادق خادم صمیمى و وفادار باشم امید است که این تصمیم حق شناسانه بنده در عمل اثبات و احراز شده باشد. (صحیح است)

مدت کمى از مأموریت ما باقى مانده از خداوند مسئلت می‌کنیم که در این فاصله نیز ما را به تکمیل خدمات خودمان قادر ساخته و توانایى دهد که به نیکى و نیکنامى دوره هشتم تقنینیه را به پایان رسانیم(انشاء‌الله) شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب رئیس.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقاى فهیمى، دکتر لقمان پیرنیا تشریف بیاورند

(اوراق رأى اخذ و استخراج شده این طور نتیجه حاصل شد)

مهره تفتیشیه 95 اوراق رأى 93

فهیمى- اوراق دو تا کمتر است‏

آقاى افسر 84 رأى آقاى داور 2 رأى‏

ورقه سفید 2 رأى‏

رئیس- اولاً ضرور است یادآورى کنیم که در شماره اوراق رأى اشتباه شده است بعد در شماره آراء معلوم شد که عدد مهره‌هاى تفتیشیه با عدد آراء مساوى و یکسان است. آقاى افسر با 84 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (مبارک است) شروع می‌شود به انتخابات نایب رئیس دیگر

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 92 اوراق رأى 92

آقاى دادور 85 رأى آقاى دیبا 1 رأى‏

ورقه سفید 6

رئیس- آقاى دادور با اکثریت 85 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند.(صحیح است) شروع می‌کنم به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى.

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان فهیمى، دکتر لقمان و پیرنیا تشریف بیاورند. براى نظارت.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه حاصله به قرار ذیل حاصل بود)

مهره تفتیشیه 89 اوراق رأى 89

آقاى مؤید احمدى 87 رأى آقاى مخبر فرهمند 87 رأى‏

آقاى فرونى 86 رأى آقاى دبیر سهرابى 86 رأى‏

ورقه سفید 2

رئیس- عده حضار 89 آقاى مؤید احمدى با 87 رأى آقاى فرهمند با 87 رأى آقاى فزونى با 86 رأى آقاى دبیر سهرابى با 86 رأى به سمت منشى‌گرى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند(صحیح است) شروع می‌شود به انتخاب سه نفر به انتخاب جمعى‏

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 82 اوراق رأى 82

آقاى ارباب کیخسرو 73 رأى آقاى امیر حسین خان ایلخان 73 رأى‏

آقاى حیدرى 70 رأى‏

آقایان مؤید احمدى مخبر فرهمند فزونى هر کدام یک رأى‏

ورقه سفید 5

+++

رئیس- عده حضار 82 آقاى ارباب کیخسرو با 73 رأى آقاى ایلخان با 73 رأى آقاى حیدرى با 70 رأى به مباشرت مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. (صحیح است)

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- آقاى فهیمى و قسمت زیادى از آقایان ابراز علاقه می‌کنند که کارهاى داخلى مجلس شوراى ملى به وضعى تمام بشود که روز معهود براى کارهاى ما در موقع خودش باشد و تغییر نکند و در همان موعد خودش کار کردن ممکن باشد(صحیح است) این است که جلسه آتیه را روز یکشنبه 17 مهر ماه معین می‌کنیم. (صحیح است)

دستور هم انتخاب کمیسیون‌ها. (صحیح است)

(مجلس سه ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293341!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)