کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15
[1396/05/25]

جلسه: 107 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 مهر ماه 1327  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه مذاکرات در بودجه کل کشور

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏15

 

 

جلسه: 107

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 11 مهر ماه 1327

 

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. بقیه مذاکرات در بودجه کل کشور

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1. تصویب صورت مجلس‏

صورت جلسات قبل را آقاى فولادوند (منشى) به شرح زیر قرائت کردند.

یک ساعت و نیم به ظهر روز سه‌شنبه ششم مهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسه پیش قرائت و تصویب شد.

اسامى غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین بااجازه - آقایان: محمد‌حسین قشقایی - بیات - آشتیانى‌زاده - حسن اکبر - دادور - نورالدین - امامى - اورنگ - اخوان - ظفر بختیارى - ناصر ذالفقارى - دکتر طبا - خسرو هدایت - نبوى - رضوى - آصف - بهادرى - مسعودى - بخار - نصرت‌الله اسکندرى - دکتر مجتهدى - ابولفتح قهرمان - حسن مکرم - محمد‌حسین نواب - فتحعلى افشار - عرب شیبانى - نیک‌پى - حاج امین‏

غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاذقى - شادلو - ضیاء ابراهیمى - قبادیان - عزیز زنگنه - تولیت - رضا - رفیع - کامل ماکویی - آقاخان بختیار - ابوالقاسم بهبهانى - امیر تیمور - دکتر عبده - حسین وکیل - مسعود ثابتى - یمین اسفندیارى - گلبادى - دکتر ملکى - فاضلى - صفا - امامى - دکتر دفترى.

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: مهندس رضوى - معین‌زاده - فولادوند - دکتر راجى - سلطانى - عدل اسفندیارى.

دیرآمدگان بى‌‌اجازه - آقایان: دکتر اعتبار - منصف - نراقى - سزاوار - شریعت‌زاده - اسلامى - شهاب خسروانى - نیک‌پور - اسدى - هراتى - صاحب‌دیوانى.

آقاى دکتر شفق اظهار نمودند در چنین موقع مشوش دنیا که مجلس پیش گرفته است هیچ کارى از پیش نمی‌رود بودجه مملکت مطرح و بلاتکلیف و معوق مانده آقایان نمایندگان باید بیشتر به وضع و رویه خود در کار مجلس توجه کنند.

به ورود در دستور اخذ و تصویب شد. آقاى وارسته وزیر دارایی آقاى عبدالحسین بهنیا را به معاونت پارلمانى معرفى نمودند.

آقاى رحیمیان پیشنهاد کردند که بودجه از دستور خارج شود و دولت صورت ریز بودجه را به مجلس تقدیم نماید سپس با اشاره به بودجه 1324 گفتند بودجه فعلى چهارصد میلیون اضافه دارد باید بدانیم این اضافه چگونه دریافت می‌شود و به چه مصرف می‌رسد.

آقاى مخبر کمیسیون بودجه گفتند پس از تصویب بودجه چهار دیوارى دولت می‌تواند صورت تفصیلى بودجه را به مجلس تقدیم کند.

آقاى تقى‌زاده گفتند سابقاً مجلس رأى داده است که دولت ریز بودجه را بدهد بهتر است مذاکرات منقطع نشود و تا یک هفته دیگر صورت ریز مجلس بیاید.

آقاى کشاورز صدر گفتند اعتراض آقاى تقى‌زاده وارد نیست دولت اول باید بودجه خود را بداند بعد صورت ریز آن را بدهد همچنین توضیحاتى در قبال پیشنهاد و مذاکرات آقاى رحیمیان دادند و پیشنهاد آقاى رحیمیان تصویب نشد.

آقاى امینى پیشنهاد نمودند مبلغ پانصد میلیون ریال از بودجه عمرانى سال 27 موضوع اقلام 3 و 4 و 6

+++

بندب هزینه بودجه به نسبت جمعیت به کلیه شهرستان‌ها با تطبیق به برنامه عمرانى کشور تقسم گردد و در این باره توضیح دادند که مقصود تسجیل این موضوع است که پانصد میلیون به مصارف عمرانى شهرستان‌ها برسد.

آقاى وکیلى مخالف بوده گفتند به این طریق 50 میلیون تومان بدون نتیجه مصرف می‌شود باید خرج را براى تحصیل عواید کرد و آقاین وزیر دارایی و مخبر کمیسیون بودجه با پیشنهاد آقاى امینى موافقت کردند.

آقاى تقى‌زاده پیشنهاد کردند مبلغ یک میلیون تومان از رقم شش مخارج یعنى مصرف اداره تبلیغات کسر شود و در این باره توضیح دادند که قسمت اعظم مخارج این اداره بى‌‌لزوم و لغو و باطل است هیچ تبلیغى در این مملکت بهتر از نشر عدالت نیست مخارج مدح و ثناى حکومت وقت باید از کیسه خود آن‌ها داده شود.

آقاى صادقى گفتند بیانات آقاى تقى‌زاده را تأیید می‌کنند و هر کس صورت ریز مخارج اداره تبلیغات را ملاحظه کند با پیشنهاد ایشان موافقت خواهد کرد و همین 3 میلیون ریال کافى است و پیشنهاد آقاى تقى‌زاده تصویب گردید.

آقاى فولادوند پیشنهاد نمودند اداره تبلیغات باید مطالب مجلس را مستقیماً از اداره‌ تندنویسى بگیرد و در غیر این صورت متصدیان پخش اخبار باید از خدمت دولت معاف شوند زیرا در نشر مطالب مخالف و موافق تحریف می‌شود.

آقاى مخبر کمیسیون گفتند باید وسایلى فراهم کرد که بعد از ختم هر جلسه مذاکرات مجلس براى نشر در مطبوعات و اداره‌ تندنویسى داده شود و آقاى فولادوند با توضیح دیگر پیشنهاد خود را مسترد داشتند.

آقاى اسلامى گفتند به موجب ماده 63 باید ماده اول و تمام بودجه به کمیسیون اعاده شود و ماده 63 قرائت شد.

آقاى تقى‌زاده پیشنهاد نمودند مبلغ یک میلیون و پانصدهزار تومان از رقم راجع به قلم پنج فهرست مخارج مملکتى مربوط به وزارت کار حذف شود و ضمن توضیحات مفصلى گفتند نسبت به وزارت کار همان عقیده را دارند که نسبت به اداره تبلیغات.

آقاى دکتر راجى گفتند تا وقتی که قانون وزارت کار تصویب نشده البته بی‌موضوع است و برای سیصد هزار نفر کارگر ایجاد یک وزارتخانه مصلحت نیست ولى وسائل بهبود کارگردان و کشاورزان را باید فراهم ساخت.

آقاى ملک مدنى نیز اظهار نمودند که قانون وزارت کار از مجلس نگذشته و تصویب این رقم در بودجه بی‌مورد است.

آقاى دکتر شفق با وزارت کار موافق بوده گفتند در تبذیر و اسراف و سوءاستفاده‌ها موافق نیستند.

یک ربع بعد از ظهر تنفس داده شد و جلسه دیگر تشکیل نگردید و به صبح روز چهارشنبه موکول شد یک ساعت و نیم به ظهر روز چهارشنبه هفتم مهر مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

غایبین روز چهارشنبه 7 مهر 27

غایبین بااجازه - آقایان محمد‌حسین صولت قشقایی - بیات - حسن اکبر - دادور - نورالدین امامى - اورنگ - اخوان - ظفر بختیارى - ناصر ذوالفقارى - نراقى دکتر طبا - اقبال - نبوى - رضوى - آصف - بهادرى - مسعودى - بهار - دکتر مجتهدى - قهرمان - نواب - افشار - نیک‌پى - حاج امین.

غایبین بى‌‌اجازه - آقایان: حاذقى - شادلو - ضیاء ابراهیمى - قبادیان - زنگنه - تولیت - رضا رفیع - کامل ماکویی - آقاخان بختیار - ابوالقاسم - بهبهانى - امیرتیمور - دکتر عبده - حسین وکیل - مسعود ثابتى - یمین اسفندیارى - گلبادى - خوئی‌لر - دکتر ملک - فاضلى - صفا امامى - دکتر متین دفترى‏

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: مهندس رضوى - دکتر راجى - ملک‌پور - شریعت‌زاده.

دیرآمدگان بى‌‌اجازه - آقایان: دکتر اعتبار محمد ذوالفقارى - محمد مسعودى - دهقان - صادقى شهاب - خسروانى - نیک‌پور - دکتر امینى - مشایخى - اسدى - هراتى.

آقاى رئیس بیان داشتند که در مورد پیشنهاد آقاى تقى‌زاده نسبت به کسر یک میلیون و نیم تومان بودجه وزارت کار در جلسه گذشته اعلام رأى شده بود فعلاً هم عده کافى نیست بنابراین جلسه ختم به صبح فردا سه ساعت و نیم به ظهر موکول می‌شود.

رئیس - آقاى عباس اسکندرى نسبت به صورت مجلس اعتراضى دارید؟

عباس اسکندرى - خیر عرض نداشتم‏

رئیس - آقاى معتمد دماوندى نسبت به صورت جلسه؟ ...

معتمددماوندى - خیر عرض نداشتم‏

رئیس - آقاى سزاوار بفرمایید

سزاوار - بنده را جلسه گذشته جزو غایبین بدون اجازه نوشته بودند و بنده کسالت داشتم‏

رئیس - بسیارخوب اصلاح می‌شود

اردلان - آقاى رئیس اجازه بفرمایید بنده قبل از دستور عرضى دارم‏

رئیس - بلى بگذارید عده کافى بشود بعد آقاى دکتر راجى نستب به صورت مجلس اعتراضى دارید؟ ...

دکتر راجى - بله در اظهاراتى که بنده در جلسه گذشته کردم نه راجع به طرز مقررات کار و نه راجع به اجحافاتی که کارفرماهاى خارجى یا داخلى می‌کنند اظهاراتى نکردم و اگر در جراید چیزى نوشته شده با صورت جلسه تطبیق نمی‌کند (صحیح است)

رئیس - صورت جلسه سه‌شنبه و چهارشنبه و پنجشنبه تصویب شد در جلسه قبل چون عده براى رأى کافى نبود و می‌خواستم اعلام رأى کنیم میسر نشد حالا عده کافیست آقاى نخست وزیر

اردلان - بنده با ورود در دستور مخالفم آقاى رئیس اجازه نفرمایید عرض بکنم‏

نخست وزیر - تبصره را اجازه بفرمایید قرائت کنند

اردلان - آقاباشد به بنده اجزه بفرمایید

رئیس - بله سه چهار نفر از آقایان اجازه نطق قبل از دستور خواسته‌اند آقاى اردلان آقاى صدر‌زاده و یکى دو نفر دیگر از آقایان‏

نمایندگان - دستور دستور

اردلان - بنده به عنوان مخالفت با ورود در دستور یک کلمه عرض می‌کنم عرض کنم یک هفته است بنده هر روز صبح زود خدا شاهد است ساعت 7 و نیم آمده‌ام اینجا منتظر شده‌ام که در این تابلو نطق قبل از دستور اسم خودم را بنویسم براى این که یک مطلبى بود جناب آقاى نخست وزیر فرمودند و خودشان هم تشریف دارند اجازه بفرمایید به بنده دو کلمه عرض خودم را بکنم شما باید به یک وکیل اجازه بدهید حرفش را بزند (صحیح است) این که مانعى ندارد سه چهار دقیقه عرض دارم اجازه بدهید بنده ممنون می‌شوم اجازه هم ندهید بنده که زودى ندارم فقط تقاضا می‌کنم‏

2. بقیه مذاکراه در بودجه کل کشور

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در دستور آقایانى که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادى آقاى تقى‌زاده قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم یک میلیون و نیم تومان از رقم راجع به قلم 5 فهرست مخارج مملکتى یعنى مصارف وزارت کار کسر شود

رئیس - آقاى نخست وزیر

اقبال - توضیح داده‌اند در ای ناب؟

رئیس - آقاى نخست وزیر توضیحى دارند می‌دهند بعد رأى می‌گیریم‏

اردلان - آقا اعلام رأى فرمودید؟

رئیس - عده براى رأى کافى نبود

نخست وزیر - بند چون در جلسه گذشته حاضر نبودم وقتى که مطلع شدم از جریان مذاکرات و پیشنهادات لازم دانستم توضیح مختصرى خدمت آقایان نمایندگان محترم در باب پیشنهادات مختلفه‌اى که راجع به ارقام بودجه می‌شود عرض کنم بودجه‌ای که تقدیم مجلس شد و در کمیسیون مورد رسیدگى رسیده داراى کسرى است البته این کسر در موقع مقایسه اقلام بودجه 1326 و 25 هم بود (صفوى - اساسش از آن موقع است) علت این کسر باید حضور آقایان عرض کنم رویه‌ای بود که در دوره چهاردهم مجلس اخذ شد دو سال مجلس چهاردهم تشکیل بود بیست و سه تا یک‌دوازدهم تصویب کردند یعنى آن ماه بیست و چهارم هم حتى به یک‌دوازدهم نرسید بعد هم یک مخارج فورى و فوتى پیدا شد که ناچار دولت کرد و بعد هم نتیجه ارقام به عرض مجلس شوراى ملى در سال گذشته رسیده بودجه مملکتى ناچار بایستى داراى اقام مخارجى باشد که متناسب باشد با وضع مملکت و با وضع دنیا یک مقدار مخارج از آن صرفنظر کرد موقعى هم اگر عایدى جارى مملکت براى جبران و پرداخت آن مخارج کافى نباشد در همه جاى دنیا به استقراض متوسل شده‌اند و یا وسایل دیگر اتخاذ شده که آن موقع فوت می‌شود ولى بنده خودم تصدیق دارم و مکرر به عرض آقایان رساندم چون در دوره 13 هم این مطلب مطرح بود

+++

که بودجه مملکت ایران در نتیجه حوادث مختلفه‌اى که بر آن گذشته است نه از حیث عمران و تولید متناسب با وضع مملکت است و نه از حیث مخارج پرسنلى متناسب با وضعى است که معیشت مردم و مستخدمین و خارج استخدام دولت را بتواند تأمین کند در این که تجدید نظر قطعى به تشکیلات ادارى مملکت بایستى بشود هیچ تردیدى نیست و در این که یک قسمت از مستخدمین مملکت زاید هستند در این هم تردیدى نیست ولى امروز نه در ایران، هر جاى دنیا را هم اگر بخواهیم مقیاس و سر مشق کار خودمان قرار بدهیم بناى آن‌ها بر این قرار گرفته است که دولت‌ها مکلف هستند براى مردم مملکت‌شان فکر بکنند این ممکن نیست که دولت بگوید من نمی‌خواهم خودم را مسئول معاش شما بدانم (صحیح است) و بروید هر کارى می‌خواهید بکنید. این از محالات است به خصوص با وضعى که مملکت ما امروز پیدا کرده است که دسته‌جات مختلف مردم جمع می‌شوند و اقدام خودشان را به صورت میتینگ و نطق روزانه به عرض مردم می‌رسانند و همیشه اوقات هم البته هیئت حاکمه مکلف است که فکرى براى عرایض و شکایات مردم بکند بودجه مملکتى ایران که در حدود هشتصد و خرده‌ای میلیون تومان مخارجش پیش‌بینى شده است و در حدود 700 و خرده‌ای عوایدش پیش‌بینى گردیده یعنى بدون تناسب صرف پرداخت حقوق اعضا و مصارف و مخلفات مستخدمین می‌شود براى این کار باید فکرى کرد ولى این فرصت می‌خواهد، مقاومت می‌خواهد تقویت از دولت از می‌خواهد که آنچه را به دستش می‌دهید اجرا بکند و الا گفتن به دولت که بروید یک عده‌ای را بیرون بریزید این معنی‌اش این است که ما می‌خواهیم در این مملکت این معنی‌اش این است که ما می‌خواهیم در این مملکت انقلاب برپا کنیم و یا این است که ما گفته باشیم و حرفى زده باشیم و خودمان هم به آن معتقد نیستیم ما می‌گوییم که گفته باشیم شما به آن رأى ندهید (صحیح است) یکى از این دو تا است زاید بر این چیز دیگرى نیست (صحیح است) کسر بودجه رادیو و تبلیغات در جلسه گذشته پیشنهاد شده بود و پیشنهاد قابل توجه شد به این صورت که یک میلیون تومان از آن کسر شود بودجه این اداره در ساله گذشته یک میلیون و ششصد هزار تومان بود امسال یک میلیون و سیصد هزار تومان به مجلس شوراى ملى تقدیم شد اگر بنا باشد این پیشنهادى که قابل توجه شده و مجلس رأى داده تصویب شود بنده الان نمی‌دانم درجریان امسال چه باید کرد؟ ... به جهت این که در جریان امسال که یک‌دوازدهم آقایان پرداخته‌اند یعنى 6 تا یک‌دوازدهم که تصویب شده و پرداخته‌اند (مهندس رضوى - آن که مال گذاشته است) این نصف بودجه سال گذشته است یعنى هشتصد هزار تومان این تصویب شده و پرداخت شده است حالا آیا باید برگردانند یعنى حساب بکنند و از هشتصد هزار تومان 650 هزار تومانش را برگردانند این که عملى نیست (یکى از نمایندگان - آقا این مال بعد است) تأمل بفرمایید پس این به این صورت که 650 هزار تومانش را برگردانیم عملى نیست - یا این که 150 هزار تومان از این به بعدش بشود و آنچه را که تصویب فرموده‌اید اجرا بشود الان بودجه خود آذربایجان سیصد هزار تومان است در سال بنابراین باید که ما دیگر در تهران رادیو و تبلیغات نمی‌خواهیم و فقط در آذربایجان‏ می‌خواهیم یا این که همه را کسر بکنیم - حالا بکنیم چطور کسر بکنیم - این یکى را باید خودم تصدیق بکنم که درمورد رادیو و تبلیغات شاید یک صرفه‌‌جویی‌هاى از حیث پرسنل می‌شود کرد به این عنوان که به یک عده‌اى علاوه بر اشخاص که اینجا هستند مبالغى پرداخت می‌شود به عنوان گفتار یا چیزهاى دیگر این را می‌شود حک و اصلاح کرد اما این که حقوق اعضا و افراد هست مثلاً در وزارت کارحالا بیاییم یک مبلغى از آن بکاهیم نتیجه چه خواهد شد؟ کمیسیون بودجه نشست و وارد کسر اقلام بودجه شد من‌جمله یک عده‌ای را از بودجه نخست وزیرى حذف کردند البته اگر کسى در آنجا اتومبیل سوار می‌شد آن را حذف کردند جایی را کرایه کرده باشند حذف می‌شود اما آقایان قسمت اعظم بودجه خرج مملکتى صرف حقوق و کمک هزینه جنگى این آقایان است، خوب، این اینجا نباشد جاى دیگرى می‌گیرد، جاى دیگرى نباشد از جاى دیگر که صرفه‌جویی نشده می‌گیرد این که صرفه‌جویی نمی‌شود ما اگر بخواهیم خودمان را گول بزنیم یعنى بگوییم اعضایی را که در یک اداره‌ای نشسته‌اند بیرون بریزند این‌ها را بیرون نمی‌ریزند و می‌روند از جاى دیگر حقوق می‌گیرند (کشاورز صدر - می‌روند بازرسى نخست وزیرى) بنابراین مجلس شوراى ملى در هر تصمیمى که اتخاذ می‌فرمایند ناچار زیر و روى کار را ملاحظه می‌فرمایند و تصمیم را اتخاذ می‌کنند براى ما هم مطاع است و متبع ولى بنده منظورم این است که قبل از اتخاذ تصمیم ببینیم چه می‌کنیم و کجا می‌رویم البته اگر بنابراین شد که از بودجه مملکتى کسر شود این کسر را باید از یک جایی جبران کرد جبران هم جز حذف مخارج نخواهد بود صورت مخارج را هم یکى یکى شروع می‌کنیم این قدر از اینجا، این قدر از آنجا، این قدر از آنجا - اگر جمعش به یک مبلغ کافى و واقعى براى جبران کسر بالغ شد آن منظور تأمین است یعنى کسر بودجه رفع شده اما یک مشکل دیگرى را براى مملکت ایجاد کرده‌ایم که دیگر من نمی‌دانم آن مشکل را با چه می‌شود رفع کرد یک زحمات و خسارات طاقت‌فرسایی به مملکت رو می‌کند که دیگر آن را با این حرف‌ها شاید با ده برابر این خرج‌هایی که ما کسر می‌کنیم نتوان جلویش را گرفت پیش‌بینى فکر این چیزها را بفرمایید (صحیح است) و مملکت را دچار یک همچون مضیقه نکنیم که بعد تأسف بر گشته ثمر ندارد و اگر بنا شد یکى دو تا سه تا قلم کسر کردیم خوب ممکن است بگوییم ضرر را از هر کجا که بگیریم نفع است ولى این تصمیماتى که اینجا اتخاذ می‌شود براى این است که بتوان 180 میلیون تومان کسر بودجه را جبران کرد این 5 میلیون و ده میلیون که کسر بودجه را جبران نخواهد کرد شرط اصلى که دولت اینجا گذارده و بنایش بود که از آن تخلف نکند دلیل و شاهد این هم که از این عمل تخلف نکرده است دو سال گذشته و در هر دو سال هم کسر بودجه داشته و قرضى نکرده و در حدود 20 میلیون تومان هم قرضى که در سنوات گذشته دولت از بانک ملى کرده بود پس داده امسال هم همین طور خواهد بود یعنى عجالتاً اجازه بدهید که بودجه‌ای که هست به این صورتى که برخلاف میل دولت‌ها و در نتیجه اجبار روز و زمان اقتضاى وقت عملى انجام گرفته بگذرد و این یک مشکل به خصوصی براى دولت ایجاد نشود تا با مشاوره آقایان و با نظر خود آقایان نقشه اساسى طرح شود و بتوانیم این کار را اجرا بکنیم و به طوری که اطلاع دارید برحسب نظر خود آقایان نمایندگان چند روز است نشسته‌ایم و مشغول مشاوره هستیم که راه عملى با یک تدبیر اساسى به دست بیاوریم که انشاء‌الله با تقویت عملى آقایان این نقشه اساسى ریخته شود و یک خدمت اساسى در کار مملکت از حیث عمران و آبادى و بیرون ریختن کارمندان ناباب به عمل بیاید.

اما بنده این را من باب عقیده قطعى دولت فعلى حضور آقایان عرض می‌کنم، مادامى که یک مستخدمى که تقصیرى نداشته است سر یک کارى گذاشته‌اند یک مراحلى را پیموده یک حقوقى برایش مسلم شده، مادامى که براى فرد فرد آن‌ها دولت به امر مجلس تکلیفى معین نکند معاش‌شان را تأمین نکند راهى براى زندگی‌شان پیشنهاد نکند بنده موافق هستم و نه هم عملى را انجام می‌دهم که یک عده زیادى را از ادارات بیرون بریزیم، این تصمیم قطعى دولت است و هر طورى هست اصرار خواهد کرد، (آزاد - پس چرا روزنامه‌نویس‌ها را بیرون کردند؟) آقا راجع به روزنامه‌ها استیضاح کردید در موقع خودش جواب می‌دهم. حالا موقع آن موضوع نیست، عرض کنم اما در باب این مطالب اگر نقشه اساسى را که نمایندگان فراکسیون‌ها مشغول تدوینش هستند به عرض آقایان رسید و تصویب فرمودند اجرا خواهد شد. اساس آن نقشه بر این است که به تدریجی که براى مستخدمین یک کارى پیدا شود از خدمت ارج شوند و تکلیف ادارات از حیث سبک کردن بارشان معلوم شود به این جهت می‌خواستم از آقایان استدعا کنم که آقایان این پیشنهادات دانه دانه را که ممکن است در صورت انطباق به آن حکم کلى که بودجه نباید کسر داشته باشد ضرورت پیدا کند و به نظر آقایان مفید برسد. کنار بگذارید که ما بتوانیم تصمیم قطعى بگیریم و نتیجه حسابى براى مملکت حاصل بکنیم و الا صد تا پیشنهاد را جدا جدا کردن و یکى یکى کسر کردن مستلزم صرفه‌جویی واقعى که نیست هیچ کافى براى جبران کردن 182 میلیون تومان بودجه نیست که هیچ یک مشکل بزرگ اجتماعى براى مملکت حاصل می‌کند که بنده اطمینان دارم اکثریت نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى به هیچ وجه موافق با این که این مشکل را هم امروز بروى مشکلات دیگر بیفزاییم نیستند (صحیح است)

امینى - پس موافقت بفرمایید بودجه دو روز معطل بماند.

رئیس - آقاى تقى‌زاده فرمایشى دارید یا استرداد می‌خواهید بفرمایید؟

تقى‌زاده - بنده در مقابل این استدلالات می‌خواستم جواب عرض بکنم.

مهندس رضوى - آقا باید توضیحات‌شان را بفرمایند.

+++

مکى - سفسطه شده است‏

رئیس - باز اگر یک وزیرى بیاید اینجا باز دو مرتبه ایشان باید جواب بدهند؟

مهندس رضوى - چند دفعه دو مجلس سابقه دارد چون در ثانی مطرح شده ایشان باید دوباره توضیح بدهند باید قضاوت بشود

رئیس - مطابق نظامنامه نیست بسته به نظر آقایان است اگر توضیحاتى دارید بفرمایید

سزاوار - این سابقه ندارد ولى آقاى تقى‌زاده مستثنى هستند

تقى‌زاده - بنده خودم متوجه این نکته هستم اگر آقایان صلاح عرضى نمی‌کنم‏

اما رأیی که می‌دهند چون یک عرایضى بنده کردم و یک صحبت‌هایی هم که بعد از آن‌ها و در جواب آن‌ها بود شد براى این که بتوانند آقایان رأى بدهند بنده خواستم رفع بعضى شبهه‌ها را بکنم (صحیح است) بنده در این پشنهادها هم که می‌دهم تعصبى ندارم و غرض هم ندارم اما آن هم منظور اساسى بنده نیست از خیلى چیزها باید کسر شود خیلى چیزها زیاد است واساس بودجه خراب است و لغو است بنده مقصودم توازن بودجه نبود اگر امروز بودجه را موازنه بکنند باز هم دو تلثش زیاد است و آن وقت هم توازن نتیجه‌اش این می‌شود که اشخاصى که آنجا به درد می‌خورند آن‌ها را بیرون می‌کنند اگر حامى نداشته باشند و آن حامى‌دارها را نگاه می‌دارند (صحیح است) (کشاورز صدر - فکر این کار را هم کرده‌اند) و این تعبیراتی هم که می‌کنند و این صحبت‌هایی که براى مردم می‌کنند که در ممالک خارجه به وسیله آوردن مردم بی‌جهت به ادارات دولتى براى مردم کار درست می‌کنند این صحیح نیست در هیچ یک از ممالک خارجه براى این که مردم بیکار هستند نمی‌آوردند توى اداره بلکه براى آن‌ها کار خارجى پیدا می‌کنند رأى بدهید یا ندهید عرض بنده سوءتعبیر نشود بنده هیچ حرفى ندارم از روز اول در این مجلس گفتم اگر یک دولتى یک حکومتى پیدا شود که مثل مورچه راه برود و ماهى یک سانتیمتر جلوتر برود بنده موافقم ولى به شرط این که به قهقرا نرود ما متصل زیاد کردیم. البته تقلیل مستخدمین نقشه می‌خواهد کدام است آن نقشه؟ این نقشه اولش باید این باشد این است که جلو را بگیریم. شما در یکى از مواد بودجه گذاشته‌اید که بعد از این استخدام جدید بر طبق فلان مبنى خواهد بود آقا این مملکت استخدام جدید نمی‌خواهد و لو اشخاص قابل باشند و وقتى که جلو اینجا را گرفتید باید فکر بکنید به تدریج و به چه نحوى تقلیل کنید بنده موافقم باید فکرى بکنید اگر طریقه‌ای قبول بکنید بنده موافقم که کمتر بکند اما این که آن وقت هم که کسر می‌کنید آدم داراى خدمت بیست ساله را 15 ساله را ممکن است یک مکافاتى بدهند و می‌گویند برو بنشین خانه‌ات نه به آنها که پیرارسال پارسال مثل سیل آورده‌اند به عناوین مختلف آوردند به ادارات شما می‌خواهید هر کسى را که یک ماه پیش آورده‌اید امروز می‌خواهید هر کسى را که یک ماه پیش آورده‌اید امروز می‌خواهید بگویید این بدبختى‌ها بی‌نان می‌مانند بنده نمی‌خواهم هیچکس بی‌نان بماند اما نه این طریق این تبلیغات همه‌اش عمل لغو است از سر تا پا جایز نیست یک شاهى هم جایز نیست بلکه حرام است منتهى بنده به یک مقدارى اکتفا کردم ایشان می‌گویند که حالا این را کجا صرف بکنیم به تبریز بکنیم یا به تهران تبریز رادیو می‌خواهد چه کند؟ اگر این رادیو باید آنجا باشد برای این که یک نفر مفسد اینجا یک رادیو برپا کرده بود، شیراز هم رادیو نداشته باشد. همان حکایت رادیو است امروز امروز رادیو یک پول سیاه ارزش ندارد.

ناصرى - آذربایجان رادیو لازم دارد آقا لازم دارد چرا لازم ندارد؟

مهندس رضوى - لازم ندارد؟

رئیس - آقایان ساکت باشید

مهندس رضوى - اگر لازم دارید مخارج آن را بپردازید

تقى‌زاده - بنده که نمی‌شنوم شما چه می‌گویید

مکى - لازم دارد که ایشان که میلیادرند آقازاده‌شان ماهى هفتصد تومان از وزارت کار حقوق بگیرد.

تقى‌زاده - این عمل لغو و باطل است چرا شیراز نباید داشته باشد چرا اصفهان نباید داشته باشد کم کم مؤسساتى که در پایتخت باشد به ولایات تصمیم پیدا می‌کند و هر وکیلى می‌خواهد خود یک رادیو یک دانشگاه شاید عاقبت یک محکمه تمیز هم تأسیس شود و ما بالاخره دانشگاه ساوه و زرند را خواهیم دید و این آقا خودش را می‌کشد که آذربایجان رادیو لازم دارد ما هم آذربایجانى هستیم بنده آخر عرض کنم 10 بنا باشد در تهران یک چیزى را به غلط و خبط بخورند حتماً باید یک قسمتى از این را به آذربایجان هم بدهند اگر انجا شربت به مردم تشنه سبیل شود اگر چه باطل است و لغو است ولى اگر حتماً عمل شد من تجویز و بلکه اصرار می‌کنم که یک قسمتش را هم در تبریز بدهند چرا همه را به تهران بدهند اما اگر ندهند بنده می‌خواهم که در تبریز هم ندهند.

رئیس - پیشنهاد دربازه وزارت کاراست لان رأى می‌گیریم‏

یک نفر از نمایندگان - بخوانید پیشنهاد را یک دفعه‏

 (به شرح سابق قرائت شد)

رئیس - رأى گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند (عده کمى برخاستند) تصویب نشد 81 نفر حاضرند باید 42 نفر رأى داده باشند پیشنهاد دیگرى قرائت می‌شود.

 (به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شوراى ملى نظر به این که نظر فراکسیون‌های مجلس نسبت به بودجه هنوز قطعیت پیدا نکرده پیشنهاد می‌کنم تا پیدا شدن راه‌حل لایحه بودجه مسکوت بماند و مجلس شوراى ملى به کارهاى دیگرى که دارد بپردازد دکتر اعتبار

رئیس - آقاى دکتر اعتبار

دکتر اعتبار - عرض شود که بنده نظرم از پیشنهاد موافقت یا مخالفت با دولت به هیچ وجه نیست ولى خود آقاى نخست وزیر هم در اینجا تذکر دادند که موضوع بودجه الان چند روز است که در جلسه فراکسیون‌های مجلس مطرح است و آنجا همه سعى می‌کنند که راه‌حلى پیدا کنند که واقعاً بشود درمجلس به آن رأى داد به این دلیل خیال می‌کنم طرز پیشنهادات در اینجا الان و بحث و صحبت کردن و مذاکره کردن به جز اتلاف وقت نتیحه دیگرى نداشته باشد این است که بنده از خود آقاى نخست وزیر تقاضا می‌کنم که با پیشنهاد بنده موافقت بکنند که این چند روزه این کار مسکوت بماند (صحیح است) کارهاى دیگرى هم که در مجلس هست آن‌ها را ما پیش بیندازیم هر وقت این کار تمام شد و جد و جهد هم بکنیم که این کار هر چه زودتر تمام بشود و بعد آن لایحه‌ای که با موافقت فراکسیون‌ها تنظیم شده بیاورند

رئیس - آقاى دکتر معظمى مخالفید؟ بفرمایید

دکتر معظمى - منظور از مخالفت بنده نظر اصولى است که بودجه پس از مدت‌ها وقت در کمیسیون بودجه مطرح شد و بدون این که رقمى هم کم و زیاد بکنند آمد در مجلس علنى و حالا هم می‌ترسم تمام فراکسیون‌ها برود و در یک جایی که تا آخر سال ماهى یک‌دوازدهم تصویب بکنیم و این قسمت بودجه تصویب می‌شود و باز بود 1328 از بین برود (صحیح است) بنابراین بنده معتقدم که اجازه داده شود که همین طور پیشنهادات چندان تأثیرى نخواهد داشت چون یک عده از آقایان هستند که منفرد هستند و تابع در فراکسیون هستند یک پیشنهادات اصولى کرده‌اند که از این قسمت صرف‌نظر نخواهند کرد بنده معبقدم در عین حالی که آقاى نخست وزیر با آقایان نمایندگان فراکسیون‌ها مشغول مذاکره هستند مجلس اجازه بدهد که این پیشنهادات قرائت بشود نظر مجلس روشن بشود چون ملاحظه می‌فرمایید یک نظرهای کلى هست که در اینجا پیشنهاد را هم آقایان نمایندگان رأى می‌دهند. به عقیده بنده عیبى ندارد براى این که این پیشنهاد می‌رود به کمیسیون و مطالعه می‌کنند مطالب دولت را می‌شنوند و نظر پیشنهاد دهنده را هم می‌شنود و بعد رأى می‌دهد و به طور صحیح برمی‌گردد همین طور این پیشنهادى هم که شده و قبول شده حالا می‌رود به کمیسیون واقعاً اگر دیدند با این مبلغ نمی‌شود اداره کرد کمیسیون کم و زیاد می‌کند بنابراین بنده چون از نظر این که این بودجه پایه بودجه 1328 است و باید حلاجی شود که معتقد به این هستم که آقاى دکتر اعتبار هم که اول گفتند نظر مخالفت یا موافقت به دولت ندارند خواستم تمنا بکنم اجازه بدهند که این کار ادامه پیدا بکند که نظر آقایان نمایندگان روشن بشود. بعضى از قسمت‌ها هست که حتماً باید حذف بشود از این بودجه بعضى از مواد هست که اصلاً ضرورت ندارد در این بودجه باشد این است که خواستم تمنا بکنم خود آقاى دکتر اعتبار موافقت بفرمایند و این پیشنهاد را پس بگیرند

دکتر اعتبار - اگر جناب آقاى رئیس دولت با نظر بنده موافقت نکنند بنده پیشنهام را پس می‌گیرم این چیزى که بنده عرض کردم هم به نفع دولت است و هم به نفع مجلس.

نخست وزیر - بنده به این مناسبت ناچارم یک توضیحى را که روز دیگر خدمت آقایان عرض کردم تکرار کنم مجلس شورای ملى خودشان متوجه مشکلى که در صورت عدم تصویب بودجه براى دولتى ایجاد می‌شود هستند و به همین دلیل مرتباً در

+++

آخر ماه یک‌دوازدهم را قبل از این که دولت‌ها بیایند و تقاضا بکنند خودشان متوجه شدگان طرح دادند و تصویب کردند

بنابراین می‌خواهم این را عرض کنم اگر بنده یا هر کى دیگرى از دولت اصرارى داشته باشند و الحاح بکنند که آقایان هر چه زودتر تکلیف بودجه را معین بفرمایند از این جهت نیست که خواسته باشم زحمت دولت را کم کنیم چون تصویب شدن یک‌دوازدهم در آخر هر ماه مستلزم هیچ گونه دغدغه خاطرى براى دولت‌هایی که صرفاً می‌خواهند سر کار بمانند و امرار وقت بکنند نیست مادامی که بودجه‌ای به دست دولت داده نشده است هر فردى از اشخاص خارج یا هر کدام از آقایان نمایندگان مخترم رجوع بفرمایند که چرا افلان کار را اجرا نمی‌کنی جواب دولت این است که بودجه نداریم که بکنیم یک‌دوازدهم اسفند گذشته را به من دادید به همین جهت خوب من ناچارم یک‌دوازدهم هم اسفند گذشته را عمل کنم پس درجریان ماه دولت‌هایی که فقط می‌خواهند امرار وقت بکنند کارشان آسان است به آخر ماه هم که رسیدیم حمدالله خود آقایان بهتر محیط به مشکلات رفع نمی‌شود بنابراین می‌خواهم عرض کنم هر وقت اصرارى که بنده کردم در مقابل آقایان براى این بوده است که می‌خواهم مسئولیتى را که دولت در مقابل مملکت و در مقابل مجلس شورای ملى دارد که اصلاحات اساسى برطبق بودجه‌ای که تصویب می‌کنید و به دستش می‌دهید او را از عهده بربیاید حالا هم مدتی است اینجا مانده امیدوار هستم که با این مذاکراتى که در خارج شده است بشود یک توافق نظرى حاصل کرد ولى بنده از این می‌ترسم که چون یک جلسه دیگرى باقى نیست در این یک جلسه هم اگر تکلیف کار مذاکره خارج انجام نشود بعد هم می‌افتد به انتخابات هیئت رئیسه که آن هم نمی‌دانم چقدر طول خواهد کشید بعد نمی‌دانم چطور می‌شود (سزاوار - انتخابات هئیت رئیسه یک روز بیشتر طول نخواهد کشید) بنده مخالفتى با این مطلب ندارم به هر حال بنده می‌خواستم عرض کنم که نه بنده مخالفتى با پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار دارم نه این که ضمناً می‌خواهم موافقتى بکنم مجلس شورای ملى این نظر را باید بدهند هر کار می‌خواهند بکنند اگر صلاح بر این است که مدام عقب بیفتد بدون این که بدانیم که کى شروع می‌شود البته صلاح است (دکتر اعتبار - بفرمایید که موافقید یا مخالف؟) بنده آنچه که باید عرض کنم عرض کردم رأى بگیرید.

رئیس - پس می‌گیرید یا نه؟

دکتر اعتبار - بنده که نفهمیدم چه گفتند رأى بگیرید

دهقان - اخطار نظامنامه‌ای دارم نسبت به خرج بودجه از دستور یک دفعه دیگر رأى گرفته شده و رد شده است‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر اعتبار آقایانى که موافقند قیام کنند (عده کمى برخاستند) تصویب می‌شود پیشنهاد دیگرى قرائت بشود

پیشنهاد آقاى تقى‌زاده‏:

ریاست محترم مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌کنم مبلغ یک هزار تومان از رقم هفت مخارج یعنى یک صد و هفتاد و دو میلیون تومان وزارت جنگ کسر شود

رئیس - آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده - بنده پنج تا پیشنهاد داده بودم و تمنا کرده بودم که بودم که این پیشنهاد بکنم صد تومان از بودجه وزارت جنگ کم بشود براى این که راجع به محبوسین یک چیزهایی بگویم ولى چون این کار در این بین گویا دارد اصلاح می‌شود بنده این را استرداد می‌کنم.

رئیس - پیشنهاددیگرى قرائت بشود

پیشنهاد آقاى تقى‌زاده‏:

ریاست محترم مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌کنم قلم 23 از اقلام مخارج یعنى (دانشجویان اعزامى به خارجه) به جاى دویست و پنجاه هزار تومان فقط بیست و پنج هزار تومان درج شود

رئیس - آقاى تقى‌زاده‏

تقى‌زاده - بنده دو تا پیشنهاد دیگر باقى داشتم یکى راجع به وزارت امور خارجه و یکى راجع به محصلین اعزامى و برای هر کدام از آن‌ها فکر کرده بودم چیزى عرض بکنم یک یادداشتى هم کرده‌ام ولى بعد خیال کردم که این‌ها چه مزیتى بر همدیگر دارند غالب این اقلام معنى ندارد و مفهوم او معلوم نیست چیست بنده مقصودم این است اگر اجازه بفرمایید من توضیح هر دو پیشنهاد را می‌دهم یکى راجع به وزارت امور خارجه بود که گفتم فلان قدر کسر بشود یکى راجع به محصلین هر چه در این بابت می‌گویم عیناً مثل آن مطالبى است که راجع به رادیو و تبلیغات یا کار گفتم چون که هیچ ادنى اطلاعى و چیزى از ریز بودجه در دست نیست و جواب این سؤال که چرا فلان وزارتخانه کسر کنید و این حساب کسر مبتنى بر چه حسابى است جوابش این است که گفته شود همه چرا یعنى اول شما بگویید که رقم فلان هفت میلیون و نهصد هزار تومان وزارت امور خارجه با 250 هزار تومان محصلین بر چه اساسى است و از روى چه حسابى است بنده که نمی‌دانم نود نفر از آقایان دیگر هم نمی‌دانند تا بگوییم کدامیک از اقلام این را کم کنید حذف کنید تا مبلغ پیشنهاد کسر که کرده‌ام‏ پر شود ولى در حالت حالیه این ورقه‌ای که به دست ما داده‌اند ورقه بی‌سر و ته سیاه مشقى است که به دست ما داده‌اند و در واقع تمسخرى است از نود نفر از وکلاى ملت که براى رسیدگى به حساب مملکت و تصویب آن اینجا فرستاده شده و دو سال تمام مشغول همه نوع کارها هستند الا رسیدگى به خرج که غاته اصلى وکیل ملت است (صحیح است) سابقاً اوراق و اسناد بى‌‌اثر و مهمل را گاهى دعاى شیر گاو می‌گفتند که براى خندیدن به ریش مدعى به دست او داده و راهش مى انداختند حالا هم باید گفت این نوع ورقه فهرست اسامى که به غلط اسم شریف بودجه به آن داده شده و محض دلخوش کنى ارقامى هم در مقابل اسامى ادارات چاپ کرده‌اند این اشبه اشیا است به صورت ناظر سفره مظفر‌الدین شاه که فقط صورتى بود از سبزى هفتصد و بیست و یک تومان و گوشت هزار و صد و پازده تومان و دو قران و سه عباسى ذغال چهارصد و سى و هفت تومان و هشت قران اصلاً معلوم نبود کدام سبزى کدام گوشت کدام یک از انواع سبزى و چند من و در کدام روز خرج شده است. این کلمات هم که به دست ما داده‌اند همان حکم را دارد لهذا توضیح زیادى ندارم و برای ماها که نمی‌دانیم تکرار کردیم تا ریز بودجه به دست ما نیاید ما هر خرجى که تصویب می‌کنیم هم خلاف وجدان است در حق خودم عرض کنم هم خلاف انصاف است هم ظلم به حقوق ملت است و هم عدم ایفاى تکلیفى است که ما را براى آن اینجا فرستاده‌اند براى این که نمی‌دانیم به چه رأى می‌دهیم آنچه که بنده می‌بینم در این جلسه در مقابل این عبارت دو کلمه‌اى یعنى وزارت کشور هفت میلیون و سیصد هزار تومان نوشته شده این جمله فقط می‌تواند این معنى را داشته باشد که هر حرفى از حروف نه‌گانه آن یعنى و، زالف و غیره 811111 تومان ارزش دارد اما وزارت امور خارجه که همان حروف را دارد هر حرفش یک قیمت دیگر دارد خلاصه بنده مطلب خودم را عرض نمی‌کنم و آقایان را دردسر نمی‌دهم و خیلى هم مطلب داشتم که عرض بکنم با یکى از آقایان را گفته‌اند براى مردم می‌گویند بسا می‌گویند که اشکال براى دولت پیدا می‌شود وقتی که این طور گفته شده باشد می‌گویم این طور نیست این مملکت صد میلیون تومان بیشتر خرج ندارد (صحیح است) بنده اینجا می‌گویم و این حرف‌ها را هر چند بخواهند هزار تا هم طعن و لعنى به بنده بکنند من تکلیف وجدان و ملى خودم را به عمل می‌آورم این که بعضى مخارجى هست که چه وقت صرف‌نظرناپذیر است و هیچ وقت صرفه‌جویی نمی‌شود کرد این‌ها همه حرف است بنده پیشنهاد نکردم که همه را حذف بکنند بنده می‌گویم که این بودجه زوایدش را حذف بکنند بودجه وزارت امور خارجه چرا سنگین شده براى این که در برزیل و آرژانتین که هیچ چیز لازم نیست یک پول سیاه فایده ندارد شما سفارت می‌گذارید لهستان و یوگسلاوى سفارت می‌گذارید لازم نیست در آن سفارتخانه‌ای که دارید آدم زیاد می‌گذارید براى این که بسته فلان آدم است و دستش را به یک کارى می‌گذارید که در ضمن آنجا درس بخواند براى محصلین اعزامى خیلى تردید کردم بنده خیلى دلایل دارم که این قلم را باید بزنند اگر بگویم که واجب نبود در بیرون می‌گویند می‌خواهد محصل هم نباشد ولى حالا تردید دارم اصلاً این را هم استرداد می‌کنم براى این که می‌دانم که اگر این تصویب شد آنهایی که هیچ محق نیستند آن‌ها خواهند ماند و آن مستحقین می‌آیند

مخبر - جناب آقاى رئیس بنده عرضى دارم‏

رئیس - استرداد کردند

مخبر - در حال اگر مجلس لازم بداند بنده حاضرم راجع به این قسمت محصلین اعزامى توضیحات لازم بدهم و ثابت می‌کنم که این خرج لازم است‏

رئیس - پس گرفتند.

فولادوند - چرا پس گرفتند؟

یکى از نمایندگان - خوب کارى کردند

فولادوند - بنده قبول می‌کنم اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم‏

رئیس - توضیحى دارید؟ بفرمایید

فولادوند - بنده معتقدم آنچه ما مقدورمان باشد که از این بودجه کسر بکنیم و به اشخاص فقیر و مملکت ضرر وارد نشود خود و خدا بایستى کسر

+++

بشود این مملکت ما دانشکده حقوق دارد، دانشکده طب دراد، دانشکده‌های دیگر هم دارد اشخاص بى‌‌بضاعت در این مملکت چون ارباب‌هایشان گیوه می‌پوشند گیوه‌هایشان هم پاره است تا این جا کافى است براى ایشان آنهایی هم که خودشان ثروت دارند خودشان با پول خودشان بروند تحصیل کنند این را بنده به این جهت عرض می‌کنم که ما فقیر هستیم یک ملت فقیر حق ندارد این جور خرج کند بنده اگر خواستم پسرم را می‌فرستم اروپا خودم می‌فرستم چشمم کور شود کتم را بفروشم - ملکم را می‌فروشم آن هم که ندارد باید به همین میزان تحصیل قناعت کند.

رئیس - آقاى مخبر

مخبر - آقایان به خاطر دارند که در 1307 قانونى از مجلس گذشت که به موجب آن همه ساله صد نفر به طریق مسابقه انتخاب می‌شدند و براى فرا گرفتن معلومات به اروپا می‌رفتند (یکی از نمایندگان - چند سال است این تعطیل شده) و مدت 5 سال مرتباً سالى صد نفر به این ترتیب به خارجه فرستاده شده و این قانون هم به قوت خودش باقى است این قانون لغو نشده آقایان مراجعه بفرمایند ملاحظه خواهند کرد که دولت مکلف است همه ساله یک مبلغى در بودجه وزارت فرهنگ پیش‌بینى کند براى فرستادن محصل به اروپا و این عمل تا قبل از جنگ ادامه داشته یعنى 5 سال هر سالى صد نفر فرستاده شده از سال 1316 هم به این طرف همه ساله بیست نفر و سى نفر از خود محصلین که در اروپا تحصیل کرده‌اند انتخاب می‌شدند و به خرج دولت تحصیل می‌کردند

(در این موقع مجلس از اکثریت افتاد و پس از یک دقیقه‌ای مجدداً اکثریت حاصل شد)

این مبلغ دویست و پنجاه هزار تومانى که در بودجه پیش‌بینى شده است خرج تحصیل 33 نفر محصل ایرانى است که در قسمت‌های مختلف، طب، مهندسى، ادبیات، فیزیک، شیمى، طبیعیات معمارى و غیره تحصیل می‌کنند (بعضى از نمایندگان - اسامی‌شان را بخوانید) اسامی‌شان را هم بنده یک یک براى آقایان می‌خوانم که ملاحظه بفرمایید. آقاى احمد بنایی در فرانسه تحصیل می‌کند در دانشکده ادبیات همه این اشخاص اولاً عرض کنم از طریق مسابقه انتخاب شده‌اند.

(دکتر طبا - چه سالى رفته‌اند) این آقایان در سال 1324 در زمان وزارت آقاى دکتر شایگان انتخاب شده‌اند (مهندس رضوى - آن عده‌ای که کمک هزینه می‌گیرند آن‌ها را هم بفرمایید) اجازه بفرمایید این صورت مربوط به آن‌ها نیست (فولادوند - سرپرست‌هایش را هم بفرمایید) احمد مطلق در فرانسه دانشکده علوم رشته فیزیک تحصیل می‌کند. (اردلان - چقدر به آنها پول می‌دهند) بنده آن را عرض می‌کنم. رحمت‌الله نامدار ایرانى در فرانسه دانشکده علوم رشته ریاضى قاسم خدادادى در فرانسه تحصیل می‌کند دانشکده علوم رشته فیزیک. هادى هدایتى در فرانسه تحصیل می‌کند دانشکده ادبیات رشته جغرافیا، نور‌على نورى در فرانسه تحصیل می‌کند دانشکده علوم رشته شیمی. محمد باهرى در فرانسه تحصیل می‌کند دانشکده علوم رشته شیمى. محمد‌رضا صفار در فرانسه تحصیل می‌کند دانشکده علوم رشته شیمى. آوانسیان در فرانسه دانشکده علوم رشته ریاضى، سلطان على نجم‌آبادى دانشکده علوم رشته طبیعى در فرانسه. بیژن جلالى در فرانسه دانشکده علوم رشته طبیعى. هوشنگ جلیلى وارسته در فرانسه دانشکده علوم رشته طبیعى، منوچهر فرتاش در فرانسه رشته فلسفه در دانشکده ادبیات، محسن قریب در فرانسه دانشکده ادبیات رشته جغرافى، پرویز پریان در فرانسه دانشکده علوم رشته فیزیک، دوشیزه مهین تاج کاتبى در لندن دانشکده علوم رشته طبیعى (دکتر بقایی - اسامى آن‌ها را بخوانید کافى است) عباس سلامیان، منوچهر ثباتیان، هارطون، آقاجانیان، محمد‌حسین سالمى، مصطفى مزینى، پرویز مرات، ناصر سبکبار، حسین‌على کاظمى، هوشنگ صفارى، امیر حسین کیوان، بهبهانى، خسرو صدیق، پرویز سرورى، جمشید دفترى این عده 33 نفر اولاً از طریق مسابقه انتخاب شده‌اند ثانیاً تعهد سپرده‌اند که پس از مراجعت و ختم تحصیل دو برابر مدتى که به خرج دولت تحصیل کرده‌اند در دانشکده یا دبیرستان خدمت کنند (مهندس رضوى - به آنها ایرادى نیست) اجازه بفرمایید این رقم دویست و پنجاه هزار تومان خرج این‌ها می‌شود به این ترتیب که در حدود 50 هزار توان خرج ادارى و پرسنلى می‌شود (بعضى از نمایندگان - زیاد است) دویست هزار توان خرج تحصیل می‌شود و اقلام ریزش هم تمام اینجا هست (یک نفر از نمایندگان - چند تا سرپرست دارند) یک سرپرست بیشتر نیست و یک ماشین‌نویس و یک بایگان، از این 250 هزار تومان مطابق این صورتى که بنده در دست دارم که 50 هزار تومان خرج پرسنلى می‌شود و دویست هزار تومان هم خرج تحصیل این عده 33 نفرى می‌شود علاوه بر این 33 نفر وزارت فرهنگ دو دسته محصل در اروپا دارد، یک دسته آنهایی هستند که ده سال، 15 سال در ایران معلمى کرده‌اند و در زمان وزارت آقاى دکتر شایگان 24 نفر از این اشخاص را که سوابق ده ساله در تعلیم و تربیت داشته‌اند انتخاب کرده‌اند که براى یکى دو سال بروند در رشته‌هایی که خودشان تدریس می‌کردند مطالعه کنند و این اشخاص غیر از این عده هستند و این عمل دولت هم عمل بسیار خوبى بود - (صحیح است) و خدمت آقایان عرض کنم متأسفانه وقتى که دولت یک تصمیمى می‌گیرد یک تصمیم سختى می‌گیرد مثلاً برگرداندن این اشخاص که براى مطالعه به عناوین مختلف رفته‌اند به خارجه اول پرش به این‌ها گرفت یعنى اول دسته شروع کردند به برگشتن بدون این که کارشان را تمام کنند همین معلمین بودند که ده سال پانزده سال مرارت کشیده بودند زحمت کشیده بودند به اندازه‌ای نسبت به آنها سخت گرفته شد که این‌ها نصف بیشترشان مراجعه کردند و بقیه‌شان هم خواهند آمد، یک دسته دیگرى بودند در وزارت فرهنگ که به آنها کمک خرج می‌دهند خودم هم یکى از آن‌ها هستم که به این قسمت اعتراض دارم یعنى به یک اشخاصى وزارت فرهنگ کمک خرج می‌دهد بدون این که رعایت هر گونه تشریفاتى بشود، بدون این که آیین‌نامه در کار باشد (صحیح است) در آن دو قسمت که عرض کردم هر دو مطابق قانون و از روى مسابقه کار انجام می‌شود و بسیار کار خوبى است ولى در این قسمت باید وزارت فرهنگ براى کمک خرج به آنها آیین‌نامه‌ای تنظیم کند یا اصلاً این قلم را حذف بکند براى این که بنده که خودم دیدم به اشخاصی که از این راه کمک می‌شود که استحقاق آن را ندارند (صحیح است) ولى در اصل این موضوع می‌خواستم یک مطلبى را خدمت آقایان عرض کنم و آن این است که به عقیده بنده یکى از کارهاى برجسته و خوبى که که در گذشته شد اعزام این طبقه محصلین به اروپا بود (صحیح است) امروز در حدود هفتصد هشتصد نفر از این تحصیلکرده‌ها در قسمت‌های مختلف تخصص پیدا کرده‌اند و دانشگاه‏، در ادارت یا در کارخانه‌جات، در تمام قسمت‌ها آن اشخاص فعالیت می‌کنند و من بسیار متأسفم که آن طورى شایسته بود از بعضى از این اشخاص قدردانى نشده است و در کارهایی که شایستگى داشته‌اند گمارده نشده‌اند بنده نه تنها مخالف حذف این قلم از بودجه نیستم بلکه بنده عقیده‌ام این است که ما باید باز هم با در نظر گرفتن مقتضیات کنونى همه ساله عده‌ای براى تحصیل به خارج بفرستیم و تصور می‌کنم که کمیسیون فرهنگ هم در لایحه تعلیمات عمومى که تصویب کرده است این موضوع را در نظر گرفته باشد و امیدوارم که روزی لایحه آن به مجلس بیاید و ما هم عرضى نمی‌کنیم که به همان ترتیبى که در سابق عمل می‌شد ولى با در نظر گرفتن وضع فعلى و احتیاجاتى که داریم به عقیده بنده اگر باز هم این کار را بکنیم ضرر نکرده‌ایم براى این که این آقایان هشتصد نفر یا بلکه بیشتر با خرج دو سه میلیون تومانى تحصیل کردند یعنى این مبلغ خرج شد و هشتصد نفر، هزار نفر تحصیل کردند براى این مملکت درست شد که هر یک از آن‌ها در هر گوشه‌ای که هستند همه ساله صد نفر، دویست نفر، سیصد نفر اولاد ما را تربیت می‌کنند و به جامعه تحویل می‌دهند ما باید اگر بخواهیم کارهاى ما درست شود اصلاحات شروع بشود اول باید از فرهنگ شروع کنیم (صحیح است) و باید از معلم اعم از دبیر آموزگار و استاد مقامى براى آن‌ها قبول کنیم سطح مقام آن‌ها را در جامعه بالا بیاوریم که آن‌ها وظیفه مملکتى و کشورى که دارند انجام بدهند براى این که به عقیده من مهم‌ترین وظیفه را در یک مملکت معلم انجام می‌دهد اگر معلم را تشویق کردیم، ترغیب کردیم وسایل زندگى او را فراهم کردیم ما می‌توانیم مطمئن باشیم که نسل معاصر و نسل آینده ما داراى یک تربیتى هستند که ما آرزو می‌کنیم این است که بنده استدعا می‌کنم آقایان نسبت به این دویست و پنجاه هزار تومان و با میل به آن رأى بدهند براى این که به عقیده بنده یک خدمت بزرگى است به کشور.

رئیس - آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟ بفرمایید

نخست وزیر - در باب این رقم توضیحاتى که لازم بود آقاى مخبر دادند بنده به این مناسبت عرضى ندارم عرض بنده راجع به یک امر کلى بود که چند بار در مجلس شوراى ملى مطرح شده است و خواستم یک توضیحى بدهم از ترس این که سکوتش موجب بقاى یک امری در ذهن آقایان نمایندگان محترم بشود اینجا مکرر ذکر شده است که به این بودجه نمی‌توانیم رأى بدهیم براى خاطر این که ریز ندارد و بنده خواستم خدمت آقایان عرض کنم که این چیز تازه‌اى براى مجلس شوراى ملى نیست از دوره اولى که دکتر میلسپو به ایران آمد این رویه معمول شد که یک صورت جمع

+++

و خرج کلى در بدو امر به مجلس شوراى ملى می‌داند و می‌گفتند که اگر این دو امر را تثبیت بکنید یعنى تصویب بکنید که مالیات‌ها و عواید و عوارض وصولى مملکت چه مقدار باید باشد و اگر تصویب می‌کنید که مخارج کلى مملکت را چه اقلامى باید تشکیل بدهد و اگر در موقع مقایسه این دو رقم جمع و خرج اگر دیدید که کسر دارد چه جور کسرش را باید حبران کرد و اگر اضافه‌ای دارد آن را به چه نحو به مصرف برسانیم ما می‌رویم و زیر آن را می‌نویسیم و برای شما می‌آوریم این بنایی بود که در باب کار بودجه مملکت در زمان دکتر میلسپو در آنجا گذاشته شد اسمش را هم گذشته بودجه چهار دیوارى یعنى آن بودجه مملکتی ریز براى هر دستگاهى هر وزارتخانه‌اى تنظیم می‌کند این اساسى بود که تا حالا و حتى در دوره چند سالى که خود آقاى تقى‌زاده وزیر دادایی بودند عین این عمل می‌شد منتها با این تفاوت که در آن روز کار بودجه را در اواخر اسفند می‌دادند و قبل از اسفند بر‌می‌گشت و امروز شش ماه و کسرى از سال گذشته و هنوز مملکت بودجه چهار دیوارش هم معلوم نیست حالا اگر می‌فرمایید مذاکرات شش ماه و چند روز مجلس شوراى ملى که در باب بودجه چهار دیوارى شده است و به جایی نرسیده ما برویم خروارها بودجه بیاوریم بسیار خوب الان از اینجا تلفن می‌کنم بیاورند آن را رسیدگى بفرمایید به چه می‌خواهید رسیدگى بفرمایید تا بنده تحت اختیار آقایان بگذارم این رویه اگر درست نیست بنده عرضى ندارم مقرر بفرمایید اجرا می‌شود ولى بنده نمی‌دانم چه جور بوده که در ظرف بیست و چند سال این کار قابل اجرا بوده ولى بنده که آمدم تمام ایراداتی که از آدم تا حالا بود بر من وارد است آن هم راجع به بودجه‌اى که تقصیر من این بود که بودجه را که یکى دیگر داده است قبول کردم و حالا این طوق لعنت نمی‌دانم تا کى به گردن بنده خواهد بود و تا کجاى دنیا باید بروم یک کسى دیگر این بودجه را داده بنده فقط تقصیرم این بوده که بگفتم این را قبول ندارم! دکتر میلسپو آمد به ایران از ایران رفت دفعه دوم آمد دوباره رفت جریاناتى شد تغییراتى شد که حالا تمام گناهان کبیره و صغیره تمام دولت‌ها را بنده باید جواب بدهم این هم یک سرنوشتى است! از این بودجه این را می‌خواهند که: این قدر دخل این قدر خرج دخل مرکب از این اقلام خرج مرکب از این اقلام این قدر از مالیات بر درآمد وصول می‌شود که اگرآقایان می‌خواهند بفرمایند مالیات بر درآمد نصف یا دو برابر این قدر از مالیات غیرمستقیم. این قدر از این محل این قدر از آن محل این عواید هم که جمع شد این قدر می‌شود. آن وقت این قدر می‌خواهیم به این وزارتخانه بدهیم این قدر هم به آن وزارتخانه حالا اگر این تصویب شد و بیرون رفت معنی‌اش این نیست که آقایان سفارت برزیل را تصویب فرموده‌اید. اگر شما یک رقمى براى وزارت امور خارجه تصویب فرمودید و رفت بیرون این که لازمه‌اش این نیست که تمام تشکیلات وزارت امور خارجه به همین صورت خواهد ماند اگر ضرورت دارد که بودجه ریزش را بدهیم خدمت آقایان ما مى‌دهیم در آن موقع چون کار زیاد بود می‌گفتند در مجلس رسیدگى نکنید در کمیسیون رسیدگى بشود امسال تصویب می‌فرمایید مقرر می‌فرمایید که صورت ریز بودجه را هم می‌خواهد خود مجلس شورای ملى رأى بدهد وقتى سفارت برزیل آمد حذفش بفرمایید ما که اصرارى راجع به یک رقم بخصوصی نداریم محصلین که رسیدند حذفش بکنید اکابر جایش بگذارید ما که منظور خاصى نداریم این مشکل ما را حل بفرمایید اگر این رویه‌ای که بیست و چند سال بوده باید حالا هم اجرا بشود خوب اجرا بفرمایید اجازه بفرمایید که طور دیگر باشد جور دیگر بکنید اصلاً این بودجه ریز ندارد تا بنده بیاورم این بودجه آنچه‌اش که مربوط است به سال 1326 ریز موجود مکمل دارد و الان هست آن اضافه اعتباراتى که نسبت به سال 1326 منظور شده است نه دینارى تا به حال پرداخته‌اند و نه صورت ریز دارد که بنده بیاورم. صورت ریز چه بیاوریم؟ بنده که نمی‌توانم اضافات را که تصویب نفرموده‌اید صورت ریز براى آن بیاورم صورت ریز بودجه 26 را می‌فرمایید بنده الایم می‌گویم بیاورند حضور آقایان اینجا تقدیم بشود طبع و توزیع بشود می‌خواهید مطالعه بفرمایید خوب بفرمایید کمیسیون بودجه می‌فرمایید رسیدگى بفرمایند بفرمایند این بسته به نظر آقایان است ولى بودجه چهار دیوارى 1327 هنوز ریز ندارد تا بنده بدهم مال سال 26 را می‌خواهید بیاورم این رویه را می‌خواهید به هم بزنید بنده عرضى ندایم خلاصه بیش از این مطلب را استدعا می‌کنم آقایان تکرار نفرمایند چون بنده همان طور که عرض کردم مرقومات آقاى تقى‌زاده را نخوانده زیرش امضا می‌کنم این‌ها یکى از آن‌ها است رویه‌ای است که بیست و چند سال است عمل می‌شده و آقاى تقى‌زاده هم که سه سال وزیر مالیه بودند بنده زیر دست‌شان بوده‌ام و تربیت شده‌ام.

رئیس - آقاى بقایی مخالفید؟ بفرمایید

دکتر بقایی - بنده اگر در ضمن عرایضم یک حرف‌هایی متناقض به نظر آقایان رسید خواهش می‌کنم خرده نگیرند

یک نفر از نمایندگان - اکثریت نیست‏.

رئیس - آقاى دکتر چند لحظه تأمل بفرمایید (بعد از چند لحظه‌ای عده کافى شد) بفرمایید.

دکتر بقایی - .... عرض می‌کردم اگر عرایض بنده یک قدرى متناقض به نظر آقایان می‌رسد خواهش می‌کنم خرده نگرند چون فکر من الان در یک حالت تناقضى این است که وقتى جناب آقاى فولادوند پیشنهاد را قبول کردند بنده اجازه خواستم که براى مخالفت با این تبصره پیشنهادى بیایم صحبت بکنم یک قسمت از عرایضى را که بنده می‌خواستم بکنم آقاى دکتر مصباح‌زاده با یک بیان رساتر و بهترى فرمودند و من هم آن قسمتش را تصدیق می‌کنم و تأیید می‌کنم اما یک قسمت دیگر پیش آمد که گفتم در همین جاست و الان راجع به آن صورتى است که اینجا خواندند بنده البته چون خودم از محصلینى هستم که به خرج دولت رفتم اروپا و تحصیل کردم و منافع این وسیله‌ای را که در اختیار طبقه بى‌‌بضاعت مملکت گذاشته شده بود می‌دانم که تنها وسیله‌ای که موجود است براى این که یک عده امثال بنده برویم در اروپا و تحصیل بکنیم و البته زاید می‌دانم که در تعریف این قسمت صحبتى بکنم اما یک تاریخچه دارد این موضوع در کمیسیون بودجه وقتی که مطرح بود قرار بود صورت ریز این محصلینى که در اروپا کمک خرج می‌گیرند بیاورند به کمیسیون (این صورت را در نیاورید آقاى دکتر چون بنده قبل از شما دیدم شما آمریکا تشریف داشتید حالا خدمت‌تان عرض می‌کنم) این صورت را آوردند چون ما می‌دانستیم که این صورت غلط است گرفتیم آقا این را مطرح نکنید اسباب آبرویزى است و به همین مناسبت قرار شد که این موضوع در بودجه گذاشته نشود تا صورت اصلش بیاید این صورتى که شما خواندید این‌ها را من می‌دانم ولى یک مشت آقا‌زاده، خان‌زاده، میلیونر‌زاده و وزیرزاده هستند که با ثروت میلیون پدرشان در کلاس‌هاى ابتدایی در کلاس‌هاى متوسطه هستند و کمک خرج می‌گیرند و در اروپا و آمریکا تحصیل می‌کنند ولى این صورت را وزارت فرهنگ به کمیسیون بودجه نیاورد و به ما هم نداده‌اند دیگر هم نمی‌آورند ریز بودجه هم عیب کارش این است که این صورت‌ها از تویش درمى‌آیند این که بنده عرض کردم متناقض است بنده موافقم با این که هر کسى برود اروپا و تحصیل بکند و درس بخواند ولى وقتى که به فلان خان‌زاده یک کمک خرجى دادند آن فقیر بیچاره که استعداد دارد و می‌تواند برود درس بخواند این دیگر نمی‌تواند برود درس بخواند چون کمک را دادها‌ند به آن آقا و به آن کسى که پدرش میلیونر است و متفنذ است و این صورت را هم نمی‌آورند آنجا و عیب کار این است که ما از یک طرف باید طرفدار این باشیم که کمک بکنند یک عده‌اى بروند درس بخوانند بسیار چیز سودمندى است ولى از یک طرف هم وقتى که به اینجا می‌رسیم گیر می‌کنیم براى این که این‌ها یک اشخاص متنفذى هستند اسم‌شان هم پشت تریبون خوانده نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان - چرا نمی‌شود؟) نمی‌شود هر که می‌گوید می‌شود برود تحقیق بکند بعد بیاید بگوید براى این که پدرش فلان وزیر یا متنفذ است و یا پدرش رفیق بنده است یا رفیق جنابعالى یا وکیل مجلس است یا وزیر بوده است یا رفیق جنابعالى یا وکیل مجلس است یا وزیر بوده است وزیرتراش است یا متولى بوده با هر چه بوده این‌ها کمک خرج را می‌گیرند و به وضعیت محصلین هم از این لحاظ لطمه می‌خورد به آنهایی که نمی‌توانند بروند تحصیل بکنند به این جهت بنده معذلک از آقاى فولادوند خواهش می‌کنم که این کسرى را که پیشنهاد کرده‌اند مسترد بفرمایند و ضمناً یک کارى بکنیم که به این اشخاصى که استحقاق ندارند داده نشود و الا اگر آمدیم کسر کردیم همان طور که جناب آقاى تقى‌زاده فرمودند آن دو نفر پسر پینه‌دوزى که ممکن است یک تحصیلات خوبى بکنند یک استفاده‌ای بکنند فوراً آن‌ها حذف می‌شوند (صحیح است) و مى‌آیند اینجا و آن اشخاصى که تحصیل نمی‌کنند خواهند بود. نظیر این کار را در مأمورینى که احضار شده‌اند ما داریم و می‌دانیم که مأمورینى

+++

که آنجا می‌توانستند خدمت بکنند و خدمتگذار بودند و از هر حیث شایستگى داشتند آن‌ها را فوراً احضار کردند در صورتی که خرج زیادى هم نداشتند ....

یکى از نمایندگان - اکثریت نیست‏ (پس از چند لحظه عده کافى شد)

رئیس - بفرمایید آقاى دکتر بقایی.

دکتر بقایی - .... خلاصه عرض بنده این بود که در این جور کسرها و صرفه‌جویی‌ها همیشه آن قسمت نافع حذف می‌شود و آن قسمت‌های مضر باقى می‌ماند. اگر مجلس یا دولت تصمیم بگیرد و یک عده مأمور را از اروپا می‌خواهد آن مأمورینى که خدمتگذارند .... (البته این مربوط به دولت فعلى نیست آقاى هژیر) مأمورینى که خدمتگذارند و در آنجا کارى از آن‌ها ساخته است فوراً احضار می‌کنند و خرج سفر هم به او نمی‌دهند ولى آن مأمورى که مضر است دزد است قاچاق می‌کند در سر جایش می‌ماند ده برابر هم حقوق می‌گیرد - به این جهت بنده با هر نوع حذفى موافق هستم با این حذف به خصوص مخالفت می‌کنم براى این که بنده امیدوارى دارم که توى این اشخاص چند نفرى هم پیدا می‌شود که درس بخوانند و خدمت بکنند.

مخبر - اجازه می‌فرمایید که بنده یک توضیحى عرض کنم؟

فولاد وند - بنده اگر پس بگیرم چطور است چقدر باید وقت مجلس براى این کار گرفته شود، دیگر توضیح‌تان براى چیست یک ساعت و نیم شما حرف زدید اگر می‌خواهید وقت مجلس را این قدر بگیرید من پس می‌گیرم. پس گرفتم محض رضاى خدا (خنده نمایندگان)

3. موقع و دستور بعد - ختم جلسه‏

رئیس - پیشنهادى رسیده که تنفس داده شود بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم.

عبدالقدیر آزاد - آقاى رئیس نتیجه استیضاح معلوم نشد؟

رئیس - روز شانزدهم روز استیضاح است چون موعد قانونی‌اش می‌رسد حالا جلسه را ختم می‌کنیم جلسه پس‌فردا سه‌شنبه است.

(نیم ساعت بعد از ظهر مجلس ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

 

تصویب‌نامه‌ها

شماره 5522                    1 - 6 - 327

وزارت کشور:

هئیت وزیران در جلسه 30 مرداد 1327 برحسب پیشنهاد شماره 254 - م - 3019 وزارت کشور و برطبق مقررات ماده 7 آیین‌نامه قانون بلدیه 9 نفر از 45 نفر آقایان برگزیدگان دوره هشتم انجمن شهردارى کرمانشاهان را به ترتیب زیر:

آقاى حاجى آقا برار رشیدى              فرج‌الله کاویانى

علامه وحیدى                               حاجى نور‌محمد رزاز

احمد رشیدى                               عبدالحسین توکلى

حشمت‌الله دولتشاهى                    عباس سالارى

سید احمد میر عبدالباقى

به سمت کارمند انجمن شهر تعیین و تصویب نمودند.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م - 3245                        نخست وزیر

شماره 12788                  10 - 7 - 327

وزارت کشور:

هیئت وزیران در جلسه 7 مهر ماه 1327 طبق پیشنهاد شماره 29464 - 52526 وزارت کشور تصویب نمودند که از تاریخ صدور این تصویب‌نامه عوارض مشروحه زیر:

1. طبق تشخیص انجمن شهردارى از منازل مسکونى 3 طبقه درجه 1 ماهانه 10 ریال درجه 2 ماهانه 5 ریال.

تبصره - خانه‌های درجه 3 از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

2. از کلیه کالاهاى ورودى مصرفى شهر که با بارنامه به شهر وارد می‌شود عدلى 2 ریال وسیله بنگاه مربوط.

3. از هر کیلو قند و شکر اچى آزاد وارد مصرفى به شهر 15 دینار.

4. از کلیه معاملات اوقافى حوزه بخش که از راه مزایده کتبى یا شفاهى به وسیله اوقاف محل به اجاره داده می‌شود 5% از کل مبلغ اجاره از مستأجر، به نفع شهردارى قائن دریافت گردد.

تصویب‌نامه در دفتر نخست وزیر است.

م 3999                          از طرف نخست وزیر

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294417!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)