کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 107 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 خرداد 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور و تصویب لایحه اعتبار سدسازى تبریز

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

4- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه‏

5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترجمه اسناد رسمى‏

6- تصویب لایحه راجع‌به الحاق دولت ایران به متحدالشکل کردن علامت‌گذارى دریایی‏

7- تصویب لایحه اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه‏

8- تصویب یک فقره مرخصى

9- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 107

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 20 خرداد 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

2- شور و تصویب لایحه اعتبار سدسازى تبریز

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

4- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه‏

5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترجمه اسناد رسمى‏

6- تصویب لایحه راجع‌به الحاق دولت ایران به متحدالشکل کردن علامت‌گذارى دریایی‏

7- تصویب لایحه اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه‏

8- تصویب یک فقره مرخصى

9- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر طاهرى (نایب‌رئیس) تشکیل گردید)

صورت‌مجلس شنبه 15 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت‌مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: عباس مسعودی - منصف - دکتر سمیعی - دولت‌شاهی - معتصم‌سنک - دهستانی - اورنگ.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: حاج ملک - توانا - دکتر ادهم - حاج مشیر - خواجوی - همراز - صدیق - ناصری.

دیرآمده بااجازه - آقای بیات‌ماکو

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: کاشف - وکیلی - موسی مرآت - لیقوانی - نقابت.

1- تصویب صورت مجلس‏

نایب‌رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ آقاى اورنگ فرمایشى داشتید؟

اورنگ- عرضى ندارم.

نایب‌رئیس- صورت‌مجلس تصویب شد.

2- شور و تصویب لایحه اعتبار سدسازى تبریز

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع‌به سدسازى تبریز مطرح است قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 13941 دولت راجع‌به مخارج تکمیل ساختمان سد تبریز و استقراض از بانک ملى براى این نظریه را مطرح و مورد مطالعه قرار داده نظر به لزوم تکمیل ساختمان مزبور با ماده‌واحده پیشنهادى موافقت و علی‌هذا خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

نایب‌رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- وزارت داخله مجاز است براى تکمیل ساختمان سد تبریز مبلغ دومیلیون ریال از بانک ملى

+++

ایران استقراض نماید که در ظرف سه سال قرضه مزبور را از محل درآمد شهردارى تبریز اصلاً و فرعاً در سه قسط متساوى تأدیه نماید.

نایب‌رئیس- در ماده واحده مخالفى نیست (گفته شد- خیر) رأى می‌گیریم آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده یکصد و سه ورقه سفید شماره شد)

نایب‌رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى یکصد و هفت نفر به اکثریت یکصد و سه رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ثقةالاسلامی - دربانی - زوّار - توانا - ایزدی - میرزایی - نیک‌پور - اقبال - بیات‌ماکو - سلطانی - شیرازی - انوشیروانی - دکتر سمیعی - مؤیدثابتی - نمازی - افخمی - رهبری - اعتصام‌زاده - سمیعی - ملایری - شاهرودی - خواجوی - دکتر لقمان - جلائی - دکتر غنی - صفاری - کازرونیان - دبستانی - نواب‌یزدی - آقاسیدکاظم - امیر ابراهیمی - دکتر نیرومند - فتوحی - مؤیدقوامی - ساگینیان - موسی مرآت - دکتر جوان - ملک‌زاده - آملی - حمزه‌تاش - پناهی - آصف - مجدضیائی - وکیلی - رفیعی - همراز - اورنگ - مهدوی - تربیت - معتضدی - نقابت - اسکندری - مصدق جهان‌شاهی - دکتر قزل‌ایاغ - فاطمی - وکیلی - ابراهیمی‌ریگی - اردبیلی - دکتر ضیاء - مقدم - معدل - پارسا - اهری - دکتر ملک‌زاده - مژدهی - اعظم‌زنگنه - کاشف - علوی‌سبزواری - مؤیداحمدی - طالش- خواجه‌نوری - مسعودی‌خراسانی - دادور - رضوی - صفوی - جرجانی - مرآت اسفندیاری - حیدری - لاریجانی - عراقی - آزادی - لیقوانی - هدایت - نائینی - پالیزی - دهستانی - وثوق - گودرزی - اعتبار - ملک‌مدنی - مولوی - علوی - دکتر سنک - معتصم‌سنک - طهران‌چی - نوبخت - روحی - کفائی - مرتضی امین - ارکانی - هزارجریبی - شجاع - کمالی - افشار.

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى معاون وزارت داخله‏

نایب‌رئیس- آقاى سیاح معاون وزارت داخله‏

معاون وزارت داخله- لایحه‌ای است راجع‌به اصلاح گذرنامه اتباع دولت ایران که در خارجه هستند و ماده 27 آن اصلاح می‌شود با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم.‏

4- شور و تصویب لایحه اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه‏

نایب‌رئیس- قرائت می‌شود.

مجلس شوراى ملى- بر طبق فقره اول ماده شش قانون گذرنامه 20 دی‌ماه 1311 گذرنامه را پس از انقضاى سال اول براى چهار سال دیگر می‌توان تمدید نمود و این تمدید مطابق ماده 23 قانون مزبور در خارجه مجانى است ولى به موجب ماده 27 راجع‌به جرایم چنانکه کسى در تجدید اعتبار گذرنامه خود مسامحه نماید مأخوذ به اداى جریمه معادل ده ریال طلا به اضافه قیمت یک گذرنامه خواهد بود نظر به این که جریمه مزبور سنگین است و موجب زحمت زیاد اتباع ایران در خارجه می‌شود و بالنتیجه اجراى آن به اشکال برمی‌خورد وزارت عدلیه داخله مقتضى می‌داند که براى غفلت در تمدید گذرنامه نسبت به هر سال فقط ده ریال طلا دریافت گردد بنابراین ماده اصلاحى ذیل را به جاى ماده 27 قانون 20 مهرماه 1311 پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده‌واحده- ماده 27 قانون گذرنامه مصوب 20 دى‌ماه 1311 لغو و ماده ذیل به جاى آن تصویب می‌گردد- مدلول ماده ذیل از اول آذرماه 1314 نسبت به کسانى که جریمه مقرر را تاکنون نپرداخته‌اند قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 - هر ایرانى که در خارجه گذرنامه خود را مطابق قانون تمدید یا تجدید نکند باید در صورت عدم تمدید براى هر سال ده ریال و در صورت عدم تجدید در آخر سال پنجم از تاریخ صدور گذرنامه علاوه بر قیمت گذرنامه معادل یک برابر آن نیز به عنوان جریمه تأدیه نماید.

نایب‌رئیس- فوریت مطرح است آقایانى که با فوریت این لایحه (یک فوریت چون مالى است) که الآن در مجلس مطرح بشود موافق هستند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- در مقدمه ماده‌واحده نوشته شده است ده ریال طلا ولى بنده ده ریال طلا را نفهمیدم در ماده‌واحده نوشته نشده است گرچه همین‌طور باشد بهتر است براى این که خود ریال طلا تهیه کردن خیلى کار مشکلى است خواستم توضیحى بدهند.

معاون وزارت داخله- پیشنهادى که شده است ریال است و مقصود هم تسهیل کار و تخفیف در جریمه بوده است (صحیح است)

+++

نایب‌رئیس- نظر دیگرى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایان موافقین برخیزند براى اینکه این لایحه را لایحه مالى تشخیص دادیم رأى با ورقه می‌گیریم آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نود ورقه سفید تعداد شد)

نایب‌رئیس- عده حضار موقع اعلام رأى 104 با اکثریت نود رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: کفائی - بیات‌ماکو - مهدوی - شیرازی - سلطانی - انوشیروانی - نمازی - مؤیدثابتی - آصف - افخمی - اعتبار - نقابت - مخبرفرهمند - نیک‌پور - مرتضی امین - توانا - کمالی - رفیعی - ناصری - اقبال - لیقوانی - شجاع - نائینی - علوی - افشار - دربانی - روحی - زوّار - نوبخت - وثوق - طهران‌چی - ثقةالاسلامی - مولوی - اعتصام‌زاده - ملک‌مدنی - گودرزی - حیدری - دهستانی - صفوی - جرجانی - لاریجانی - مرآت اسفندیاری - مسعودی‌خراسانی - دکتر سمیعی - رضوی - میرزایی - هدایت - دادور - خواجه‌نوری - طالش - پالیزی - مؤیداحمدی - آزادی - ابراهیم سمیعی - جلائی - علوی‌سبزواری - ملایری - مجدضیائی - معتضدی - صفاری - علی وکیلی - ساگینیان - آقا سیدکاظم رهبری - دکتر لقمان - همراز - اهری - پناهی - مقدم - پارسا - حمزه‌تاش - اعظم‌زنگنه - دکتر جوان - دکتر ضیاء - کازرونیان - دکتر غنی - کاشف - مؤیدقوامی - اردبیلی - اسکندری - ابراهیمی‌ریگی - دکتر ملک‌زاده - نواب‌یزدی - مژدهی - خواجوی - ملک‌زاده آملی - دکتر نیرومند - موسی مرآت - فتوحی.

5- شور و تصویب لایحه مربوط به ترجمه اسناد رسمى‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به شور دوم ترجمه اسناد و نوشته‌جات مطرح است‏.

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

لایحه نمره 2387 و 304 وزارت عدلیه راجع‌به ترجمه اسناد و نوشته‌جات براى شور ثانى در کمیسیون عدلیه مطرح در نتیجه مواد خبر شور اول به شرح ذیل تصویب و اینک راپرت آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

نایب‌رئیس- ماده اول مطرح است قرائت می‌شود.

ماده اول- هرگاه یکى از طرفین دعوى یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمى زبان فارسى را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند اظهارات آنها توسط مترجم رسمى ترجمه خواهد شد.

تبصره- در نقاطى که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمى براى هر یک از زبان‌‌های غیرفارسى تعیین نشده باشد ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمى مترجمى که طرف اعتماد باشد براى ترجمه تعیین می‌نماید.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده مخالفتى نداشتم فقط میل داشتم آقاى وزیر عدلیه یک توضیحى در این موضوع بدهند این که اینجا مى‌نویسد و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند خواستم ببینم اگر هر آینه مسئول دفتر زبان آنها را بداند رسمیت دارد فهم او مثل ترجمه مترجم رسمى است یا نه؟ و آیا باز هم باید مترجم رسمى حضور داشته باشد یا نه؟ این را خواستم آقاى وزیر عدلیه توضیح بدهند.

مخبر کمیسیون عدلیه (آقاى نقابت)- البته اینجا رعایت این نکته شده است در کمیسیون عدلیه در قسمت عمده از نقاط کشور مراجعین به دفاتر رسمى داراى زبان‌‌های مختلف هستند یعنى بالاخره زبان زبان فارسى است ولى اصطلاحات آنها برحسب معمول و عرف محل تغییر می‌کند و اگر براى هر قریه و هر ده بخواهند یک مترجم از وزارت عدلیه ببرند که بیاید ثبت فلان خانه یا ملک را تنظیم کند که نمی‌شود و اگر آشنا بودن صاحب دفتر در همان محل به همان زبان این اشکال را مرتفع می‌کند کافى و مشخص شده است آشنا بودن او ضمناً این نکته را هم می‌خواستم تذکر بدهم که در قسمت سطر دوم از تبصره که مى‌نویسد در نقاطى که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمى براى هر یک از زبان‌های غیرفارسى تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت اینجا در چاپ محاکم افتاده است و باید قبل از ادارات ثبت یک کلمه محاکم اضافه شود و جمله می‌شود محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمى‏

نایب‌رئیس- آقاى زوار.

زوار- عرضى ندارم‏.

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده.

+++

اعتصام‌زاده- البته مترجمینى را که وزارت عدلیه معین مى‌کند طرف اعتماد هستند ولى ممکن است خداى‌نخواسته یک خبط و خطایی بکنند یا خیانتى بکنند بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم چنانچه در بعضى از ممالک هم هست مترجمین قسم یاد کنند و این را به عنوان یک تبصره ضمیمه کنند.

مخبر- پیشنهادشان را قرائت کنید.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏.

عراقى- بنده عرض می‌کنم که فرمایش آقاى مخبر آن طوری که فرمودند مقنع نبود آقا فرمودند زبان‌های مملکت خودمان ممکن است مختلف باشد بنده نظرم این نبود نظرم این بود که یک کسى فرض کنیم زبانش غیرایرانى است و رئیس دفتر آن زبان را می‌داند آیا دانستن رئیس دفتر رسمیت دارد و ما باید به علم صاحب دفتر اعتماد داشته باشیم یا باید همان کسى که مترجم رسمى است باشد ما باید مترجم رسمى را تصدیق کنیم که باید همه‌جا به توسط مترجم رسمى باشد و دانستن صاحب دفتر که یک زبانى را بداند براى خودش خوب است یا این که خیر دانستن او رسمیت دارد و می‌تواند یک سندى را تنظیم کند که آن سند رسمیت داشته باشد.

مخبر- عرض می‌شود اگر مجموع مواد را مطالعه بفرمایند اشکال رفع می‌شود زیرا شرط اول این است که در همه‌جا وزارت عدلیه بر طبق نظامنامه و مقرراتى که در دست دارند مترجمین تعیین کنند که آن مترجمین رسمیت داشته باشند که در تمام دفاتر ثبت اسناد غیرفارسى را که بهش استدلال می‌شود ترجمه کنند این شرط اول است وقتى این را به صورت جمع گذاشتیم برخوردیم به اینکه یک مشکلاتى ممکن است در عمل پیدا شود فرض بفرمایید در صائین قلعه آذربایجان یک دفتر ازدواج و طلاق است و دو نفر می‌خواهند بروند آنجا و یک طلاق یا عقدى را واقع بسازند. حالا براى این شخص می‌خواهند یک مترجم رسمى از مرکز استینافى تبریز بخواهند که این کار را بکنند یک مشکلات عملى زیادى ایجاد می‌شود باز می‌شود اینجا فرض کرد که آن زبان محلى نباشد دو نفر فرانسوى و انگلیسى می‌خواهند یک معامله در یک محضرى واقع بسازند و صاحب دفتر آشنا به آن زبان باشد چون در قانون دفاتر اسناد رسمى ذکر شد که بایستى دیپلمه باشد چه باشد ممکن است صاحب دفتر آشنا باشد اگر در آن حوزه وزارت عدلیه تعیین مترجم کرده است و بر طبق نظامنامه‌هایی که در ماده 3 ذکر شده است و دستور داده‌اند که حتماً به وسیله آن مترجمین عمل می‌شود و علم صاحب دفتر کافى نیست و اگر تعیین هم نشده باز معامله تعطیل نمى‌شود خود صاحب دفتر با این که زبان را می‌داند مع ذلک از لحاظ بى‌طرفى خودش مى‌تواند مترجمى را انتخاب کند که این کار به وسیله او انجام یابد که اسباب اطمینانش بشود و در قانون ثبت هم هست که دو نفر معتمد که آشنا باشند مى‌آیند و او را تصدیق می‌کنند و آن قوانین هم لغو نشده و مجموع اینها را در نظر بگیریم گذاشتن صاحب دفتر براى زبان از نقطه‌نظر ضرورت و استیصال است که ذکر شده است ولى اینکه فرمودند که آیا رسمیت دارد یا نه عرض می‌کنم بله رسمیت دارد.

نایب‌رئیس- آقاى زوّار

زوّار- بنده موافقم بعد از یک مخالف عرض می‌کنم.‏

نایب‌رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده می‌خواستم این قسمت اینجا مذاکره شود که در صورت‌مجلس نوشته شود این لغت اخیر را دنبالش می‌گردیدم ایشان هی پیچاندند ولى بالاخره فرمودند که اطلاع صاحبان دفاتر اسناد رسمى در آنجاهایی که مترجم رسمى فرستاده نشده رسمیت دارد بنده هم موافقم‏.

نایب‌رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده خواستم عرض کنم که این نظر در کمیسیون عدلیه گرفته شد و مذاکره شد که در جاهایی که وزارت عدلیه مترجم رسمى داشته باشد معرفى می‌کند خیلى جاها هم هست که مترجم رسمى نیست براى این قبیل جاها این تسهیل شده است حالا که نظر آقاى عراقى هم تأمین شد.

نایب‌رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- به عقیده بنده این قانون براى جاهایی نیست

+++

که مترجم رسمى نباشد و براى همه‌جا است صاحبان محاضر صاحبان محاضرى که فرانسه یا آلمانى یا هر لسان اجنبى که باشد اگر آن زبان را بداند گفته شد که اینها هم کافى است و رسمیت دارد ولى این کار غلطى است چون مترجمین رسمى را که یک وزارتخانه تعیین می‌کند البته باید معلومات آنها را ببیند که تا چه اندازه است و تا چه درجه است و این لسان را تا چه اندازه بلد هستند و به طوری که آقاى اعتصام‌زاده فرمودند باید قسم بخورند و یک مجازات‌هایی هم براى آنها در صورت بروز خیانت باشد. خلاصه وقتى که از هر حیث براى آنها صلاحیت مترجم رسمى را قائل شدیم باید داراى یک مقرراتى باشند ولى اگر بنا باشد بنویسیم که همین‌قدر هر صاحب دفترى زبان را بداند کافى است. باید دانست که تا چه اندازه بداند ممکن است یک نفر فرانسه‌دان برود آنجا و صاحب دفتر اصلاً حرف این شخص را کاملاً نفهمد و منظور او را ملتفت نشود و یک سندى تنظیم کند و بگوید بیان اوان روز این بود و این به نظر بنده صلاح نیست و عجالتاً وزارت عدلیه بایستى مقرراتى را در نظر بگیرد که صاحبان محاضر رسمى تا چه اندازه باید بدانند که به آنها اجازه داده شود ولى اگر بنا باشد به همین نحو که فرمودند باشد صاحب دفتر فردا خواهد گفت من فهمیدم مقصودش این بود و من فهمیدم و استنباطم هم این بود در صورتی که ممکن است به اندازه کافى این زبان را ندانند و به عقیده بنده این کار غلطى است و نباید به طور مطلق این اجازه را داد مگر این که وزارت عدلیه پس از امتحان و سایر مقرراتى که به موجب آن مقررات به مترجمین رسمى حق می‌دهد به اینها هم حق بدهند که آنها هم جزء مترجمین رسمی باشند والا به طور مطلق بگوییم دانستن آنها کافى است بنده بى‌مورد می‌دانم.‏

نایب‌رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- اولاً لازم می‌دانم یک توضیحى را عرض کنم که این یک چیز تازه نیست در قانون ثبت عین این هست (طهران‌چى- اگر هم در قانون ثبت بوده آن هم بی‌مورد بوده است) اجازه بفرمایید بنده تا آخر عرایضم را بکنم بعد تشریف بیاورید پشت تریبون جواب بدهید عرض می‌کنم آقایان اینجا که نشسته‌اند مملکت را فراموش می‌کنند صحبت فرانسه و انگلیسى نیست این مملکت یک قسمتش ترکى حرف می‌زنند ما قصدمان البته این است که تمام مملکت فارسى زبان بشوند ولى نصف این مملکت ترکى حرف می‌زنند یک قسمت کردى حرف می‌زنند یک قسمت عربى حرف می‌زنند در قسمت خوزستان و یک قسمت هم فارسى حالا وزارت عدلیه بیاید براى تمام دهات آذربایجان مترجم ترکى معین کند البته صاحب دفتر آنجا که ترک است زبان طرفین را می‌فهمد سندشان را تنظیم می‌کند این دیگر محتاج به مترجم نیست. یا در بلوچستان زبان بلوچى حرف می‌زنند وقتى بخواهند معامله را حالى کند به زبان بلوچى البته حالى می‌کند دیگر وزارت عدلیه نمی‌تواند یک نفر مترجم بلوچى معین کند. این است وضعیت مملکت ما. البته دولت در نظر دارد که مدارس در تمام مملکت باز بشود و زبان همه فارسى شود و امیدواریم موفق شویم و بعد از این محتاج نباشیم ولى عجالتاً که نیست چه کنیم؟ براى تمام آنها مترجم معین کنیم اینکه امکان ندارد پیدا هم نمی‌شود. اما راجع‌به این عبارت در قانون ثبت هم عین این عبارت هست که اگر آن صاحب محضر زبان متعاملین را بداند دیگر مترجم لازم نیست اگر نمی‌داند البته مترجم می‌گذارند یک صاحب دفترى زبان عربى را می‌داند و یک سندى هم به عربى تنظیم شده دیگر محتاج به مترجم نیست و اگر ندانست البته رجوع می‌کنند به مترجم و اما این که فرمودید ملاحظه بفرمایید آقا که ما در قانون دفاتر اسناد رسمى چه اشخاصى را معین کردیم اولش لیسانسیه حقوق است که دو زبان را می‌داند یک زبان را که قطعاً می‌داند پس اغلب صاحبان محاضر ما داراى این زبان خواهند بود و با وجود این البته مترجمین براى زبان‌های خارجى است غرض بنده این است اما زبان‌های داخلى را هم در نظر بگیرید مترجم ترک و کرد هم معین کنند؟ این که ممکن نیست اگر زبان داخلى است ولى غیرفارسى است همین‌قدر که صاحب محضر دانست دیگر احتیاج به مترجم نیست ولى

+++

زبان خارجى که غیر از زبان مملکت ما است این مترجم خارجى براى آنها معین شده است که در جاهایی که طرف معامله خارجه‌ها هستند البته مترجمین اسنادشان را ترجمه می‌کنند، اظهارات‌شان را ترجمه می‌کنند.

وزیر عدلیه- قبلاً باید بنده توضیح بدهم که البته آقایان متوجه شده‌اید این جمله (و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند) در لایحه دولت نبوده ولى در قانون فعلى ثبت این جمله هست و به این مناسبت در کمیسیون استدلالاتى هم کردند که خلاصه‌اش اینجا بیان شد این جمله لازم است براى جاهایی که دور است و دسترس به مترجم ندارند ولى باید عرض کنم که به همین دلیل بوده است که در لایحه خودم نیاورده‌ام که اگر ما بخواهیم رعایت ده‌کوره را بکنیم در همین طهران که مترجمین رسمى هستند فراوان هم هستند و وزارت عدلیه هم با کمال دقت آنها را انتخاب می‌کند همان‌طور که آقاى طهران‌چى فرمودند من تصدیق می‌کنم که انصافاً یک کسى که صاحب دفتر است و یک مختصر زبان فرانسه می‌داند شاید کسى که فارسى نمی‌داند بهش مراجعه کند و بگوید من می‌خواهم یک اجاره‌نامه تنظیم کنم و صاحب دفتر آن قدر فرانسه‌اش خوب نبود که بفهمد او اجاره‌نامه می‌خواهد تنظیم کند یا ودیعه‌نامه در صورتى که بین آنها تفاوت زیاد است و البته این اشتباه پش می‌آید براى اینکه کسى که زبان خارجه را مختصرى بداند معلوم نیست که زبان حقوقى را هم بداند ممکن است زبان فرانسه را بداند حرف هم بزند اما اصطلاحات حقوقى را نداند بنده خودم به همین ملاحظات این جمله را در لایحه خودم پیشنهاد نکردم ولى به هر حال در این قسمت راجع‌به جمله (و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند) کاملاً موکول به نظر مجلس می‌کنم که حذف بفرمایند یا بگذارند ولى اینجا آقاى مؤیداحمدى یک نکته را در دفاع‌شان فرمودند که اگرچه نظر ایشان نبوده است ولى مى‌ترسم از طرز بیان‌شان یک سوءتفاهمى پیش‌ آید و آن این است که آقایان می‌دانند زبان رسمى در مملکت ما زبان فارسى است (صحیح است) در محاکم ما در دفاتر ما همه‌جا اسناد به زبان فارسى تنظیم می‌شود و مذاکرات‌مان فارسى است و هیچ زبانى را هم غیر از فارسى رسمیت نمی‌دهیم و اگر از بیان آقاى مؤیداحمدى چیز دیگرى برآید با این توضیح بنده رفع می‌شود.

نایب‌رئیس- آقاى طهران‌چى‏

طهران‌چى- بنده اولاً خواستم به نماینده محترم عرض کنم این که فرمودند مملکت‌شان را آقایان فراموش می‌کنند این طور نیست کسى مملکت را فراموش نمی‌کند ما هم خوب می‌دانیم و منظور هم از عرایض بنده لسان‌هایی که معمول محلى است و صحبت می‌کنند نبود همان طور که آقاى وزیر عدلیه توضیح فرمودند لسان ما فارسى است و فارسى هم رسمیت دارد و در تمام مملکت نوشتن و خواندن به فارسى است و منظور بنده از این عرایضى که کردم راجع‌به السنه خارجى بود و همان‌طور که آقاى وزیر محترم عدلیه فرمودند در مراکزى که اجنبى‌ها حاضر می‌شوند و به زبان فارسى آشنا نیستند بنده حالا بیش از این نمی‌خواهم عرض کنم ولى خودم بر خورده‌ام که محاضر اشتباه می‌کنند تقصیرى هم ندارند خیلى محاضر در طهران و ولایات هست مقدار کمى فرانسه می‌دانند و البته این کافى نیست که مقصود آن شخص را کاملاً بفهمند و بدانند که او چه سندى را مى‌خواهد تنظیم کند به این جهت بنده تصور می‌کنم این جمله (و مسئول دفتر نیز زبان آنها را نداند) برداشته شود یا یک ترتیبى بشود که وزارت عدلیه بتواند تصدیق مترجمى بدهد والا به مجرد اینکه چند کلمه بداند نمی‌شود حقوق اشخاص را از بین برد آن وقت بعد دچار اشکال شویم و محتاج به یک اصلاحات دیگرى بشویم والا این ترتیب اسباب دردسر و تضییع حقوق اکثر مردم خواهد شد بنده تصور می‌کنم بهنر این است که این با اجازه وزارت عدلیه باشد یعنى یک تصدیقى داشته باشد که بتواند این کار را بکند وزارت عدلیه آنها را امتحان کند و تصدیق مترجم رسمى بدهند آن منظورى هم که آقاى مؤیداحمدى فرمودند تأمین مى‌شود چون در همان قسمت‌ها هم ممکن است وزارت عدلیه اجازه بدهد،

نایب رئیس- آقاى مؤیداحمدى

+++

مؤیداحمدى- با اینکه بنده فارسى حرف زدم تصور نمی‌کنم عرایضى که بنده کردم سوءتفاهمى تولید کرده باشد بنده عرض کردم زبان رسمى مملکت ما فارسى است و تمام اسناد در این مملکت به فارسى نوشته مى‌شود البته شبهه هم ندارد سند غیرفارسى در محاضر و محاکم پذیرفته نمی‌شود زبان رسمى فارسى است و تمام مطالب و نوشته‌جات ما فارسى است ولى چون در یک قسمتى از نقاط مملکت ما مردم عامى هستند درس نخوانده‌اند ممکن است یک زبان‌های دیگرى صحبت کنند. وقتى مى‌رود در محضر رئیس محضر بخواهد کاغذ فارسى راحالیش کند اگر ترک است ترکى بهش حالى می‌کند وضرر به جایی نمی‌خورد قصد دیگرى من نداشتم البته زبان ما فارسى است محاکم ما فارسى است لکن هنوز بعضى عوام با زبان غیرفارسى تکلم می‌کنند و این آدم را صاحب محضر وقتى که مى‌خواهد سند را تنظیم کند باید حالیش کند. اما در قسمت فرمایش آقاى طهران‌چى که فرمودند که صاحب محضر را هم بهش اجازه بدهند که مترجم رسمى باشند بنده آنها را مخالف نیستم ممکن است هر طور که آقاى وزیر عدلیه صلاح بدانند هر جا که صاحب محضرش را مطمئن هستند که زبان خارجى می‌داند ممکن است اجازه بدهند و هر جا که نمى‌داند اجازه ندهند ولى به طور کلى نباید گفت که صاحب محضر در هر جا که یک زبانى را می‌داند محتاج به مترجم رسمى باشد.

نایب‌رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى اعتصام‌زاده‏

پیشنهاد می‌کنم عبارت ذیل به عنوان تبصره 2 به ماده 1 قانون مترجمین اسناد اضافه شود،

تبصره 2- مترجمین رسمى باید سوگند یاد نمایند که وظایف خود را با کمال دقت و صداقت انجام دهند اگر در نتیجه اشتباه یا خیانت یک مترجم حق یکى از طرفین دعوى تفویت شود مترجم مزبور عهده‌دار جبران خسارت وارده بوده و درصورت خیانت علاوه بر جبران خسارت بر طبق نظامنامه به مجازات خواهد رسید،

نایب‌رئیس- آقاى اعتصام‌زاده‏

اعتصام‌زاده- قبلاً توضیحات خودم را عرض کردم بعد پیشنهاد کردم و در قسمت سوگند هم که عرض کردم در اغلب ممالک معمول است‏.

وزیر عدلیه- نظریه آقاى اعتصام‌زاده در ماده 3 تأمین شده است و موکول شده است به این که یک نظامنامه وزارت عدلیه تهیه کند و البته آنچه لازم باشد وزارت عدلیه در نظامنامه محکم کارى خواهد کرد.

اعتصام‌زاده- اگر در نظامنامه هست مسترد می‌دارم‏.

پیشنهاد آقاى عراقى‏

بنده پیشنهاد می‌کنم جمله (مسئول دفتر اگر زبان آنها را نداند) حذف شود.

نایب‌رئیس- آقاى عراقى.‏

عراقى- عرض کنم همین‌طور که حالا دارم مى‌بینم آقایان هم حس کرده‌اند که این یک چیزى است که اسباب زحمت بیشترى می‌شود نظر بر این که ما همه را به گردن مترجم رسمى مى‌گذاریم پس لازم مى‌آید این جمله که اگر صاحب دفتر زبان آنها را نداند حذف شود هر جا هست مترجم رسمى مى‌آید و ترجمه می‌کند در ده‌کوره‌ها هم تصور نمی‌کنم معاملاتى واقع شود که احتیاج به مترجم رسمى باشد در شهرها هر جا که مترجم رسمى که محتاج‌الیه است می‌گذاریم و گمان می‌کنم احتیاج به این جمله نداریم و بهتر این است که آقاى وزیر عدلیه هم موافقت بفرمایند حذف شود.

وزیر عدلیه- بنده یک توضیحى عرض می‌کنم که آقایان اعضای کمیسیون هم که این نظر را داشتند قانع شوند (پشت تریبون آمدند) بنده با پیشنهاد آقاى عراقى موافقت دارم و توضیح هم عرض می‌کنم که آقایانى هم که طرفدار بقای این جمله هستند قانع شوند در قانون صاحبان دفاتر رسمى که اخیراً از مجلس گذشت منعى نیست براى یک نفر سردفتر که اگر مدعى است زبان خارجى می‌داند در ضمن یک امتحانى که براى مترجمین رسمى مقرر شده او هم بیاید هر زبانى را که مى‌داند امتحان بدهد و تصدیق مترجم رسمى بگیرد و تصدیق وقتى گرفت هم سردفتر رسمى است و هم مترجم رسمى.

+++

نایب‌رئیس- آقاى مخبر موافق هستید؟

مخبر- عرض کنم توضیحاتى که عرض شد به هیچ‌وجه منافاتى با نظر آقاى عراقى نداشت ولى چون حذف این جمله بیشتر منظورشان را تأمین مى‌کند بنده هم موافقت مى‌کنم.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده اول با اصلاحى که آقاى مخبر متذکر شدند و حذف جمله که آقاى عراقى پیشنهاد کردند موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمى یا مأمورین سیاسى و قونسولى تصدیق شده باشد.

الف- اسنادى که در یکى از کشور‌های بیگانه یا در ایران به یکى از زبان‌های غیرفارسى تنظیم شده و در یکى از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب- اسنادى که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکى از کشور‌های بیگانه مورد حاجت باشد.

نایب‌رئیس- در ماده دوم نظرى نیست (گفته شد- خیر) آقایان موافقین برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. ماده سوم.

ماده 3 - ترتیب تعیین مترجمین رسمى و تصدیق امضاى آنها و میزان حق‌الزحمه مترجمین و خرج تصدیق ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم مى‌شود خواهد بود.

نایب‌رئیس- آقاى میرزایی‏.

میرزایی- خواستم توضیح بفرمایند که این حق‌الزحمه را اشخاص خواهند پرداخت یا وزارت عدلیه.‏

نایب‌رئیس- آقاى روحى‏.

روحى- عرض کنم که مطابق نظامنامه که معین می‌شود متعاملین می‌دهند یعنى هر کس که می‌خواهد سندى را ترجمه کند باید خرج ترجمه آن را بدهد.

وزیر عدلیه- حق‌الزحمه خودش معنیش رویش است ولى البته در نظامنامه طورى در نظر گرفته شده و خواهد شد راجع‌به این حق‌الزحمه که آنها خودشان مستقیماً با صاحب کار و با متداعیین طرف نباشند و اجحافاتى نکنند یک مبلغى متصدیان اداره می‌گیرند و به آنها می‌دهند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به ماده سوم آقایانی که موافقت دارند برخیزند.

(اغلب قیام نمودند)

نایب‌رئیس- تصویب شد. شور در کلیات است- مخالفى نیست؟

مخبر- یک کلمه محاکم در ماده اول اضافه شد تمنّا می‌کنم آن را در نظر بگیرند.

نایب‌رئیس- رأى می‌گیریم به مجموع این لایحه مشتمل بر سه ماده با دو اصلاحى که شد آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

6- تصویب لایحه راجع‌به الحاق دولت ایران به متحدالشکل کردن علامت‌گذارى دریایی‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع‌به الحاق دولت شاهنشاهى ایران به قرار متحدالشکل کردن علامت‌گذارى دریایی.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 125/2906 دولت راجع‌به الحاق دولت شاهنشاهى ایران به قرارداد متحدالشکل کردن طرز علامت‌گذارى دریایی را براى شور دوم با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه تحت شور و مداقه قرار داده چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون امور خارجه خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید و اینک خبر آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى تصویب مى‌نماید که دولت شاهنشاهى به موافقت‌نامه راجع‌به متحدالشکل کردن

+++

طرز علامت‌گذارى دریایی مورخه 13 مه 1936 که مشتمل بر یازده ماده است ملحق شود.

نایب‌رئیس- در ماده واحده اعتراضى نرسیده است رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

7 - تصویب موافقت‌نامه اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه‏

نایب‌رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه براى شور دوم مطرح است.‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه لایحه نمره 1935/ 10849 دولت راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه را براى شور دوم با حضور جناب آقاى وزیر امور خارجه تحت مطالعه قرار داده چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده بود لذا کمیسیون امور خارجه خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده اینک خبر آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- ماده‌واحده پیشنهادى دولت قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى موافقت‌نامه راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه را که در تاریخ 5 خرداد 1316 مطابق 26 مه 1937 به امضا رسیده است تصویب می‌نماید.

نایب‌رئیس- در ماده 1 و 2 اعتراضى نرسیده است و نسبت به ماده واحده اعتراضى نرسیده است. رأى می‌گیریم به ماده واحده آقایان موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه- آخرین لایحه‌اى که در این دوره به تصویب آقایان رسید همین لایحه‌اى است که مربوط به اساس روابط دوستانه بین ایران و ترکیه می‌باشد (صحیح است) در این دو هفته اخیر لوایح زیادى براى تحکیم روابط بین دو کشور دوست تصویب گردیده و با اینکه همه مهم و حاوى مطالب قابل توجه و دقتى بود آقایان با سرعتى که مقتضاى مناسبات برادرانه ایران و ترکیه بود تصویب فرمودند (صحیح است) این خود دلیل این است که ملت ایران به دوستى ملت ترک علاقه دارند (صحیح است) و ارزش بسزایی می‌گذارند این است که می‌خواهم تشکر از اهتمام آقایان از تسریع تصویب این لایحه بنمایم. محتاج نیست از تاریخچه مناسبات ایران و ترک در اینجا صحبتى بکنم زیرا خود آقایان شاهد و ناظر آن بوده‌اند (صحیح است) تا دوازده سال قبل آثار آن را مشاهده می‌فرمودید (صحیح است) همین‌قدر عرض می‌کنم که در تاریخ دیپلماسى ایران هیچ عصرى درخشنده‌تر از عصر حاضر نبوده (همه نمایندگان - صحیح است) و این نیست مگر در سایه افکار دور بین شاهنشاه محبوب و معظم ما (صحیح است) قرن‌ها است این مصراع را می‌شنویم و می‌گوییم که این همه آوازه‌ها از شه بود ولى لذت ما از این شعر بیشتر مربوط به موازین عروض و استعاره‌هایی بود که گاه به گاه می‌کردیم (صحیح است) و مصداق و مفهوم مخصوصى براى آن نمى‌یافتیم اکنون جاى خوشبختى است که مصادیق زیاد پیدا کرده (صحیح است) و از مهمترین آنها رویه مناسبات ما است با دول دیگر. ایران و ترکیه همیشه روابط ادبى و تاریخى زیادى با هم داشته‌اند (صحیح است) و وضع جغرافیایی دو کشور هم ایجاب مى‌کرد که در عالم تجارت و اقتصاد نیز روابط نزدیکى داشته باشند اما متأسفانه عواملى بود که نمی‌گذاشت این مقصود حاصل آید (صحیح است) دست توانا و فکر حقیقت‌بین و دوراندیش اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و حضرت آتاتورک قائد و رئیس‌جمهورى ترکیه همسایه عزیز ما موانع را برانداخت و این دو ملت را برادرانه به هم نزدیک نمود (صحیح است) کمتر پیش مى‌آید که یک دوره به انجام این همه مسائل مربوط به تحکیم دوستى دو کشور همسایه موفق بشود (صحیح است) یقین دارم آقایان محترم از این نصیبى که برده‌اند خیلى مسرور و خوش‌وقت هستند (صحیح است) کمااینکه بنده هم در این موفقیت و مسرت شریک بوده و از اظهار آن مباهات می‌کنم (صحیح است)

+++

نایب‌رئیس- آقاى اورنگ‏.

اورنگ- آقاى وزیر امور خارجه مجالى براى بنده باقى نگذاشتند یعنى ناگفته نگذاشتند که بنده متمم بیانات ایشان را چیزى عرض کرده باشم آنچه گفتنى بود با بیان ملیح مخصوص به خودشان (اگر آقاى وکیل بگذارند) بیان فرمودند. فقط یک نکته را بنده خواستم عرض کنم که ایشان تذکر دادند (ولى همان طور که سبک مخصوص ایشان است که مطالب را اشاره می‌کنند و مى‌گذرند) پیشتر یک درس خارجى معمول بود در ایران مدرسین عالی‌مقام بودند متدرسین‌شان هم همین‌طور عالى‌رتبه بودند و اینها به طور اشاره مطالب را بیان می‌کردند و این اشاره را متدرس یا متعلم باید خودش بیابد ایشان هم در مطالب کلى همین رویه را دارند اشاره می‌کنند و می‌گذرند و فهمش را می‌گذارند به خود آقایان متدرسین فهیم که همین آقایان محترم باشید که همه از بنده بهتر درک مى‌کنید (صحیح است) و من براى خاطر این که خودم دو مرتبه بفهم براى خودم تذکر می‌دهم و القا به نفس خودم می‌کنم که خودم بیابم، ایشان در ضمن بیانات‌شان فرمودند که این نوع لوایح که در مجلس شوراى ملى نوعاً دقت زیادى لازم دارد با این وصف به سرعتى تمام مداقه و مطالعه و تصویب گردید با رعایت این دقت‌ها این جمله را ایشان مختصر ازش عبور فرمودند و بنده خواستم در اطرافش عرض بکنم و آن این است که در هر مسئله از مسائل دنیا فرق است که انسان هوس داشته باشد روى یک مطلبى حرف بزند یا آن کار را بکند این دو مطلب است: یک وقت این است که ما مى‌نشینیم و منظورى هم نداریم جز اینکه مثلاً من با یک کسى مشاعره بکنم ولى منظورى ندارم نه نانى نه آبى نه بناى عمارتى نه بستن پلى و نه سد جایی هیچ‌چیز از اینها منظور نیست فقط منظور ما این است که من حافظه‌ام را بسنجم و او هم حافظه خود را بسنجد و یا بگویم من بر تو غالب شدم آن وقت من یک شعر مى‌خوانم که آخرش میم است او می‌گوید بد شعر می‌خوانى و مى‌خندد این مطلب در کلیه کارها جارى و سارى است «رگ رگ است این آب شیرین و آب شور بر خلایق می‌رود تا نفخ صور» در هر بابى این عمل می‌شود یک وقت است مثلاً من مى‌خواهم عینک بخرم یک وقت هم مى‌خواهم با عینک‌چى حرف بزنم می‌گویم دسته‌اش طلا است یا چیز دیگر است ولى منظور خرید ندارم یک وقت هم هست می‌خواهم عینک بخرم ولى دو ساعت و سه ساعت حرف نمی‌زنم دو کلمه مى‌گویم و به چشم می‌گذارم چون واقعاً عینک مى‌خواهم بخرم و پولش را می‌دهم و می‌خرم همان‌طور که در اسلامبول نوشته بود (فیات مقطوع) و اینجا هم مى‌نویسد قیمت مقطوع و یک کلام درست شد؟ پس آنجایی که ما واقعاً مى‌خواهیم یک کارى بکنیم مختصر می‌گوییم و مى‌شنویم و عمل می‌کنیم حالا قبل از طلوع کوکب اعلیحضرت پهلوى مملکت ما بیشتر رفته بود روى حرف زدن و کار نکردن مثل این بود که ما مى‌خواستیم حرف‌ها را بزنیم اما میل نداشتیم کارها را بکنیم اگر هم این نیت را نداشتیم اعمال و افعال ما شبیه این بود چون می‌دیدیم راجع‌به یک موضوع مختصرى صد مجلس دویست مجلس صحبت می‌کردیم و نتیجه هم نمى‌گرفتیم ولى اعلیحضرت پهلوى که طلوع فرمودند در تمام شئون زندگانى اجتماعى مملکت اثر کرد یکى از امهات اصول زندگانى در این عالم براى مردمى که بخواهند زنده باشند این است که به قدرى که هر کارى حاجت دارد حرف همان مقدار بزنند و خودشان را معطل نکنند و در مرحله حرف بى‌حاجت و بى‌موجب تطویل نکرده باشند کلام بیهوده نگفته باشند و این معنى سرمشق داده شد بر ما مردم و همین‌طور که در سایر شئون اجتماعى این مرد بزرگ و نابغه شرق به ما مردم دستور داد و سرمشق شد افعال و اعمال براى ما در این مسئله هم براى ما اعمال و افعال او دستورى بود چنانچه شخص ایشان راجع‌به هر کارى به قدرى که آن کار حاجت دارد صحبت مى‌فرمایند و به قدرى که حاجت دارد خودشان توضیح اصغاء مى‌فرمایند و زائد بر اندازه حاجت نه یک کلمه می‌فرمایند نه یک کلمه مى‌شنوند و این معنى براى مجلس شوراى ملى هم سرمشق شد الآن مجلس شوراى ملى راجع‌به لوایح دولت‌ها در کمیسیون‌های تحقیق دقیق می‌کنند اما

+++

به اندازه‌ای که باید بکند در مجلس شوراى ملى هم مى‌آید و نمایندگان توضیح می‌طلبند اما به اندازه که باید توضیح بطلبند. وقت را معطل نمى‌کنند و از دست نمى‌دهند و در کارها آن مقدار دقت مى‌کنند که لازم است و عبور می‌کنند ما در تمام جزئیات و کلیات کارها که در این مملکت براى صرفه و صلاح مردم انجام می‌شود باید متوجه باشیم و ناظر باشیم به یک موجب که سبب همه این بساط‌ها است و آن شخص بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى (صحیح است) که در تمام جزئیات و کلیات اعمال و افعال و اقوال و اراده و نیات او براى ملت ایران سرمشق است (صحیح است) این تشکر را هم ما باید از ذات مقدس ایشان کرده باشیم قرارداد‌های ما این طور است و مناسبات ما با تمام دول همجوار این است و با هم مناسبات پاک داریم و پاکیزه است و تمام اینها اثر نیت و عمل ذات مقدس ایشان است (نمایندگان- صحیح است)

8 - تصویب یک فقره مرخصى‏

نایب‌رئیس- یک فقره خبر مرخصى راجع‌به آقاى سلطانى است قرائت می‌شود:

آقاى سلطانى از تاریخ چهارم اردیبهشت 1316 تا نهم خرداد مریض و از حضور در مجلس معذور بوده‌اند و تقاضاى سى و هفت روز مرخصى نموده کمیسیون عرایض با این تقاضا موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

نایب‌رئیس- رأى مى‌گیریم به مفاد این خبر آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9- موقع دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نایب‌رئیس- چون کار دیگرى در دستور نداریم به اجازه آقایان جلسه را ختم مى‌کنیم جلسه آتیه که آخرین جلسه است روز شنبه 22 خرداد و براى این که دو ساعت قبل از ظهر مجلس باید ختم شود تقاضا می‌شود که آقایان براى چهار ساعت قبل از ظهر تشریف بیاورند (صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب‌رئیس مجلس شوراى ملى- دکتر طاهرى

+++

قانون‏

اجازه استقراض دومیلیون ریال از بانک ملى براى تکمیل ساختمان سد تبریز

ماده‌واحده- وزارت داخله مجاز است براى تکمیل ساختمان سد تبریز مبلغ دومیلیون ریال از بانک ملى ایران استقراض نماید که در ظرف سه سال قرضه مزبور را از محل درآمد شهردارى تبریز اصلاً و فرعاً در سه قسط متساوى تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم خرداد یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

قانون‏

اصلاح ماده 27 قانون گذرنامه‏

ماده‌واحده- ماده 27 قانون گذرنامه مصوب بیستم دی‌ماه 1311 لغو و ماده ذیل به جاى آن تصویب می‌گردد مدلول ماده ذیل از اول آذرماه 1314 نسبت به کسانی که جریمه مقرره را تاکنون نپرداخته‌اند قابل اجرا خواهد بود.

ماده 27 - هر ایرانى که در خارجه گذرنامه خود را مطابق قانون تمدید یا تجدید نکند باید در صورت عدم تمدید براى هر سال ده ریال و در صورت عدم تجدید در آخر سال پنجم از تاریخ صدور گذرنامه علاوه بر قیمت گذرنامه معادل یک برابر آن نیز به عنوان جریمه تأدیه نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات - دکتر طاهرى‏

قانون‏

راجع‌به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمى‏

ماده 1- هرگاه یکى از طرفین دعوى یا شهود و اهل خبره در محاکم و ادارات - و طرفین معامله یا شهود در دفاتر اسناد رسمى زبان فارسى را ندانند اظهارات آنها توسط مترجم رسمى ترجمه خواهد شد.

تبصره- در نقاطى که از طرف وزارت عدلیه مترجمین رسمى براى هر یک از زبان‌های غیرفارسى تعیین نشده باشد محاکم و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمى مترجمی که طرف اعتماد باشد براى ترجمه تعیین می‌نماید.

ماده 2- ترجمه اسناد ذیل باید از طرف مترجمین رسمى یا مأمورین سیاسى و قنسولى تصدیق شده باشد.

الف- اسنادی که در یکى از کشور‌های بیگانه یا در ایران به یکى از زبان‌های غیرفارسى تنظیم شده و در یکى از محاکم و ادارات ایران مورد استفاده باشد.

ب- اسنادی که در ایران تنظیم شده و ترجمه آن به منظور استفاده در یکى از کشور‌های بیگانه مورد حاجت باشد.

ماده 3 - ترتیب تعیین مترجمین رسمى و تصدیق امضاى آنها و میزان حق‌الزحمه مترجمین و خرج تصدیق

+++

ترجمه مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

قانون‏

اجازه الحاق دولت شاهنشاهى به موافقت‌نامه مربوط به علائم دریایی‏

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى تصویب می‌نماید که دولت شاهنشاهى به موافقت‌نامه راجع‌به متحدالشکل کردن طرز علامت‌گذارى دریایی مورخه 13 مه 1936 که مشتمل بر یازده ماده است ملحق شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم خردادماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

قانون‏

تصویب موافقت‌نامه راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه‏

ماده‌واحده- مجلس شوراى ملى موافقت‌نامه راجع‌به اصلاح خط سرحدى بین ایران و ترکیه را که در تاریخ 5 خرداد 1316 مطابق 26 مه 1937 به امضا رسیده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن موافقت‌نامه است در جلسه هفتم خردادماه یکهزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

نواب ریاست مجلس شوراى ملى‏

مرتضى بیات- دکتر طاهرى‏

موافقت‌نامه راجع‌به اصلاح خط سرحدى‏

بین ایران و ترکیه‏

نظر به اینکه شرح خط سرحدى مقرره در موافقت‌نامه تعیین خط سرحدى ایران و ترکیه امضا شده در 23 ژانویه 1932 در طهران در ناحیه که نقاط الى و پاکى در آن واقع شده و در ناحیه ماربیشو با نقشه‌ای که براى تعیین خط مذکور به کار رفته است مطابقت نداشت لذا براى تصحیح اشتباه حاصله نمایندگان مختار طرفین‏

جناب آقاى سمیعى وزیر امور خارجه ایران‏

جناب آقاى انیس اکایگن سفیرکبیر ترکیه در طهران‏

که داراى اختیارنامه‌‌های صحیح در این باب بودند در مراتب ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده 1- بند هشتم ماده یک موافقت‌نامه سرحدى مورخ 23 ژانویه 1932 که به شرح ذیل است:

«خط سرحدى از کتول داغ در ارتفاع 2869 شروع شده و از خط رأس‌الجبال به طرف جنوب شرقى تا نقطه‌ای که در کنار رودخانه برادوست در 1600 مترى شرقى با جرگه واقع است ممتد شده و رأس‌الجبال را که دنباله ارتفاع 1890 به طرف جنوب می‌باشد در خاک ایران قرار می‌دهد (بنابراین خط سرحدى از دره عبور می‌کند) و از آنجا

+++

به طرف جنوب‌شرقى رفته و از تپه علائم سرحدى 148 و 147 گذشته و بعد به طرف مشرق جنوب‌شرقى تا رودخانه اکمالوک واقعه در 450 مترى تپه منحرف گردیده و دره اکمالوک را تا ارتفاع واقعه در 800 مترى جنوب تپه 2300 مترى بالا رفته و از آنجا خط رأس‌الجبال را تا تپه 2530 مترى تعقیب می‌نماید و بعد خط سرحدى رأس‌الجبال را در امتداد جنوب‌غربى تا 2500 متر طى می‌کند تا نقطه واقعه در 1500 مترى غربى الوزان و این نقطه در خاک ایران قرار می‌گیرد و از آنجا خط رأس‌الجبال را در امتداد جنوب تا خم رأس‌الجبال مذکور که تقریباً 2500 متر از آن فاصله دارد تعقیب نموده و بعد به طرف مشرق می‌پیچد و همواره رأس‌الجبال را متابعت نموده تا الادر داغ می‌رود و بعد خط سرحد از رأس‌الجبال به طرف جنوب‌شرقى می‌رود تا قله واقعه در 2400 مترى شمال ملتقاى نهر پاکى تا بر درش چاى و از آنجا به طرف جنوب تا ملتقاى مزبور پایین آمده و از تالوک بر درش چاى تا ملتقاى آن با نهرى که از 1000 مترى غربى قره‌شین داغ جارى می‌شود سیر می‌نماید خط سرحدى تالوک آب مزبور را به طرف جنوب 1600 متر سیر نموده و بعد به رأس‌الجبالى بالا می‌رود که به طرف جنوب شرقى تا قله غربى قره‌شین داغ ممتد می‌شود نقاط الى و پاکى در خاک ترکیه و ماربیشو در خاک ایران قرار می‌گیرد» به قرار ذیل تغییر می‌یابد.

خط سرحدى از کتول داغ در ارتفاع 2869 شروع شده و از خط رأس‌الجبال به طرف جنوب شرقى تا نقطه که در کنار رودخانه برادوست در 1600 مترى شرقى با جرگه واقع است ممتد شده و رأس‌الجبال را که دنباله ارتفاع 1890 به طرف جنوب می‌باشد در خاک ایران قرار می‌دهد (بنابراین خط سرحدى از دره عبور می‌کند) و از آنجا به طرف جنوب شرقى رفته و از تپه علائم سرحدى 148 و 147 گذشته و بعد به طرف مشرق جنوب شرقى تا رودخانه اکمالوک واقعه در 450 مترى تپه منحرف گردیده و دره اکمالوک را تا ارتفاع واقعه در 800 مترى جنوب تپه 2300 مترى بالا رفته و از آنجا خط رأس‌الجبال را تا تپه 2530 مترى تعقیب می‌نماید و بعد خط سرحدى رأس‌الجبال را در امتداد جنوب‌غربى 2500 مترى طى می‌کند تا نقطه واقعه در 1500 مترى غربى الوزان و این نقطه در خاک ایران قرار می‌گیرد و از آنجا خط رأس‌الجبال را در امتداد جنوب تاخم رأس الجبال مذکور که تقریباً 2500 متر از آن فاصله دارد تعقیب نموده و بعد به طرف مشرق می‌پیچد و همواره رأس‌الجبال را متابعت نموده تا الادر داغ می‌رود بعد خطر سرحد از رأس‌الجبال به طرف جنوب‌شرقى تا قله تپه‌خوشاب به ارتفاع 2800 متر که در آنجا علامت شماره 476 نصب گردیده است سرازیر شده و از تپه‌خوشاب به خط مستقیم تا رودى که از پاکى می‌آید پایین آمده و در نقطه (ط) که روى نقشه ضمیمه که طرفین آن را امضا کرده‌اند تعیین گردیده و تقریباً در 500 مترى شمال‌غربى ماربیشو واقع است به رود مزبور اتصال پیدا می‌کند و از این نقطه خط سرحد تالوک رود مزبور را تا ملتقاى آن با رود بر درش چاى تعقیب می‌کند بعد خط سرحدى تالوک بر درش چاى تا ملتقاى آن با نهرى که از هزار مترى غربى قره‌شین داغ جارى می‌شود سیر می‌نماید خط سرحدى تالوک آب مزبور را به طرف جنوب در یک مسافت 1600 مترى سیر نموده و بعد به رأس‌الجبالى بالا می‌رود که به طرف جنوب‌شرقى تا قله غربى قره‌شین داغ ممتد می‌شود نقاط الى و پاکى در خاک ترکیه و قسمت نقطه ماربیشو واقعه در مشرق رودى که از پاکى می‌آید در خاک ایران قرار می‌گیرد.

ماده 2 - این موافقت‌نامه که جزو لایتجزاى موافقت‌نامه راجع‌به تعیین خط سرحدى بین ایران و ترکیه که در طهران به تاریخ 23 ژانویه 1932 امضا شده است می‌باشد به تصویب رسیده و مبادله اسناد مصوبه آن در اسرع اوقات ممکنه در طهران به عمل خواهد آمد.

موافقت‌نامه مزبور فوراً بعد از مبادله اسناد تصویب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بنابراین نمایندگان مختار مزبور این موافقت‌نامه را امضا کردند.

در دو نسخه در طهران در ماه آوریل 1937 نگاشته شد.

+++

یادداشت ها
Parameter:293611!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)