کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 107 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم مهر ماه 1311(3 جمادى‌الثانیه 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

4) تصویب قانون راجع به بقیه قیمت کشتی‌های ابتیاعی و سایر مخارج مربوطه

5) تصویب قانون امتداد تونل‌های معدن شمشک

6) تصویب لایحه معافیت بعضی از وسایط نقلیه از حق‌الثبت

7) شور اول لایحه امتیاز انتیمون

8) تصویب لایحه اعتبار تخت قاپو کردن عشایر

9) تصویب دو فقره مرخصی

10) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 107

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه دوازدهم مهر ماه 1311(3 جمادى‌الثانیه 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب یک فقره مرخصی

3) تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس کل صناعت و فلاحت

4) تصویب قانون راجع به بقیه قیمت کشتی‌های ابتیاعی و سایر مخارج مربوطه

5) تصویب قانون امتداد تونل‌های معدن شمشک

6) تصویب لایحه معافیت بعضی از وسایط نقلیه از حق‌الثبت

7) شور اول لایحه امتیاز انتیمون

8) تصویب لایحه اعتبار تخت قاپو کردن عشایر

9) تصویب دو فقره مرخصی

10) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه پنجم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین بی­اجازه - آقایان : تیمورتاش - دکتر امیر اعلم - امیر ابراهیمی - میرزا صادق خان اکبر - طالش خان - دکتر شیخ - صفاری - معتصم سنگ - دکتر سنگ - ملک‌زاده آملی - فقیه - امیر تیمور - دکتر سمیعی - قوام .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - حاج حسین آقا مهدوی .

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد خیر)

صورت مجلس تصویب شد.

(2- تصویب یک فقره مرخصى‏)

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع به مرخصى آقاى بیات ماکو

خبر مرخصى آقاى بیات ماکو

نماینده محترم آقاى حمدالله خان بیات ماکو براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى چهل روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اند. کمیسیون با یک ماه از مدت مورد تقاضا موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- اشکالى نیست موافقین با مرخصى آقاى بیات ماکو قیام فرمایند(اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى رئیس صناعت و فلاحت‏

(3 - تقدیم یک فقره لایحه از طرف رئیس اداره کل صناعت و فلاحت)‏

رئیس کل صناعت و فلاحت(آقاى فرخ)- اداره فلاحت چهار نفر از مستخدمین چینى در قسمت چای‌کارى

+++

مستخدم دارد که سه نفر از آنها به تصویب مجلس رسید و کنترات یک نفر دیگر که بامبوساز است براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

(4 - تصویب قانون راجع به بقیه قیمت کشتى‌هاى ابتیاعى و سایر مخارجه مربوطه‏)

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به بقیه قیمت کشتی‌ها

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 24659 دولت راجع به اعتبار مبلغى براى پرداخت بقیه قیمت کشتى‌هاى ابتیاعى در کمیسیون بودجه مطرح شده نظر به توضیحاتى که آقاى معاون وزارت مالیه بیان نمودند کمیسیون با پرداخت مبلغ مزبور موافقت نموده و اینک خبر آن را که عین ماده واحده پیشنهادى است تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى.

ماده واحده- علاوه بر مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار پهلوى که به موجب قانون‌هاى 25 مهر و 28 بهمن 1310 تصویب شده مبلغ یک صد و سى و پنج هزار پهلوى دیگر از محل ذخیره مملکتى به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود که هر دو اعتبار که جمعاً ششصد هزار پهلوى می‌شود به مصرف قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى ابتیاعى و تجهیزات آنها و سایر مخارج مذکور در قانون 25 مهر 1310 و همچنین خرید قایق و تعمیرات جهازات دولتى و سایر مخارج مربوطه به بحریه برسد.

رئیس- اشکالى نیست (گفته شد خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 نفر با اکثریت 83 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : مجد ضیایی - رهنما - عراقی - دکتر شیخ - اسدی- فزونی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - دبیر سهرابی - شریعت زاده - سید مرتضی وثوق - مفتی - قراگوزلو - معتضدی - ابوالحسن خان پیرنیا - فتحعلی خان بختیار - محمدتقی خان اسعد - رضا قلی خان باستانی - میرزا صادق خان اکبر - فتوحی - فرشی - اسکندری - دبستانی کرمانی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - حیدری - ساکینیان - رهبری - مقدم - مژده­ای - تربیت - علوی سبزواری - دکتر لقمان - صفاری - بیات ماکو - ملک مدنی - مسعودی خراسانی - دربانی - امیر دولتشاهی - میرزا یانس - ملک‌زاده آملی - هزار جریبی - علی خان اعظم زنگنه - جمشیدی - طباطبایی دیبا - دکتر احتشام - مولوی - دهستانی - معتصم سنک - سید محمد محیط - اعتبار - طهرانی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - دکتر طاهری - حاج محمد رضا بهبهانی - سید کاظم یزدی - میرزا محمد حسین نواب - کازرونی - دادور - لیقوانی - دشتی - اقبال - آخوند یار علی - بوشهری - لاریجانی - فهیمی - احتشام زاده - میر سید احمد بهبهانی - حاج غلامحسین ملک - بنکدار - موقر - میرزا حسین خان افشار - مهدوی - میرزا محمد تقی طباطبایی - دکتر ضیایی - خواجوی - حبیبی - کفایی - طباطبایی وکیلی - محمد علی میرزا دولتشاهی - ارکانی - دکتر امیر اعلم - افسر - طهرانچی .

(5 - تصویب قانون امتداد تونل‌هاى معدن شمشک)‏

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به تونل‌هاى معدن شمشک‏

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه در جلسه اخیر خود با حضور آقاى فرخ رئیس کل اداره فلاحت و صناعت لایحه پیشنهادى دولت تحت نمره 9707 مربوط به امتداد تونل‌هاى معدن شمشک را مطرح و تحت مطالعه قرار داده بالاخره با مخارج پیشنهادى موافقت و علی‌هذا ماده واحده تقدیمى دولت را عیناً براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که از محل یک میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار خریدارى ماشین‌آلات معدن شمشک که در فصل 14 ماده 3 بودجه کل مملکتى پیش‌بینى شده است یک صد و پنجاه هزار ریال براى امتداد دادن تونل‌هاى معدن ذغال سنگ شمشک در بودجه اداره کل صناعت بپردازد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- بنده اساساً با این لایحه موافق هستم و اقدامات اداره صناعت هم در جاى خودش قابل تقدیر است چیزى که بنده اینجا می‌خواستم به عرض آقاى رئیس

+++

کل صناعت برسانم موضوعى بود که تقریباً طرف توجه و مبتلا به همه است موضوع قیمت ذغال سنگ در این یک ساله تقریباً دو برابر شده است الان ذغال سنگ را خروارى ده تومان و نیم یازده تومان دوازده تومان در خارج دارند می‌فروشند و این یک چیزى است که محل احتیاج عمومى است و بنده نمی‌دانم علت ترقى قیمت ذغال سنگ چیست سال گذشته همه ما خریده‌ایم پنج تومان و پنج تومان نیم و شش تومان آن اوایلش حالا در زمستان یک ترقى فوق‌العاده کرد آن به واسطه بسته شدن راه‌ها بود و سرماى فوق‌العاده این دیگر موضوعى نیست که مربوط باشد به اسعار خارجه و علل خارجى پیدا کرده باشد عموماً مردم به موضوع سوخت و ذغال احتیاج دارند بنده خیال می‌کنم اگر این قضیه مورد توجه اداره صناعت و همین طور اداره بلدیه واقع نشود این مردم که هیچ مراعات انصاف را نمی‌کنند اساساً قیمت را یک ماه دیگر دو ماه دیگر ممکن است به پانزده تومان برسانند و این یک ترقى بی‌قاعده است و یک استفاده‌هاى غیر مشروعى به عقیده بنده اشخاصی که متصدى هستند می‌کنند مخصوصاً وقتی که اداره صناعت خودش متصدى این کار است و یک مقدارى از معدن شمشک تحت نظر خودش است باید یک نظرى بگیرد به طور کلى یک تعدیلى در قیمت شده باشد و الا همین طوری که در یکى از جلسات فرمودند دو برابر سال گذشته اینجا استخراج شده است این صحیح است اعتبار هم براى خرید ماشین گرفته شده و اقدامات فنى هم شده است ولى نتیجه و ماحصل چیست نتیجه و ماحصل این است که سابق که این جریانات نبود ذغال پنج تومان و شش تومان بود حالا شده ده تومان و یازده تومان ممکن است دو ماه سه ماه دیگر بشود پانزده تومان و به عقیده بنده دولت مکلف است در این مسائلى که جنبه عمومى دارد و طرف احتیاج عامه است یک دقت بیشترى کرده باشد اگر واقعاً اشخاصى که استخراج معادن ذغال سنگ می‌کنند آنها در فروش بى‌اعتدالى می‌کنند باید جلوشان را گرفت و اگر خیر حقیقتاً یک رسیدگى‌هایى شد معلوم شد باید به این قیمت بفروشند خوب علتش را توضیح بدهند ببینیم علت چه بوده که سال گذشته همه آقایان خریدارى کردند پنج تومان و شش تومان حالا شده ده تومان و دوازده تومان روى این ادّله اوّل زمستان می‌شود پانزده تومان این دیگر لیره و اسعار خارجه نیست که هر کاسب یا تاجر یا مغازه‌چى آدم مراجعه کند بگوید این به واسطه این که لیره شش تومان بوده حالا شده دوازده تومان گران شده ولى این یک چیزى است که در داخله استخراج می‌شود و باید قیمتش هم به عقیده بنده تنزل کند زیرا همان طوری که فرمودند اداره صناعت پس از مداخله که کرده است استخراجش دو برابر شده از نقطه‌نظر این که استخراجش دو برابر شده باید قیمتش ارزان‌تر بشود.

رئیس کل صناعت و فلاحت- براى اطلاع آقایان لازم می‌دانم که به طور اختصار کلیه استاتیستیک موضوع ذغال را به عرض آقایان برسانم کلیةتاً در اطراف طهران در سنه ماضیه چهل و دو معدن عمل شده است از این چهل و دو معدن یک معدن را دولت عمل کرده است که مال دولت است و بقیه چهل و یک معدن متعلق است به اشخاص. اشخاص البته اجاره داده‌اند به معدنچى‌ها و اینها هم بر طبق اصول سابق نه بر طبق اصول علمى عمل کرده اند و استخراج کرده‌اند فقط معدنى که بر طبق اصول علمى عمل کرده است معدن شمشک است و شاید یک معدن هم مال شاهزاده مسعود بوده است مقدار ذغال استخراجى در سال 1310 چهل و دو هزار و هفتصد خروار بوده است ولیکن نکته که براى گرانى ذغال هست این است که اگر به استاتیستیک احتیاجات شهر طهران رجوع کنیم از سال 1310 از هفده هزار خروار رسیده است به چهل و دو هزار خروار السّاعة که من در حضور آقا عرض می‌کنم امساله احتیاجات طهران هفتاد هزار خروار است و یازده هزار خروار یک قلم احتیاجات کارخانه کرج و کهریزک بوده است که بنده تا این تاریخ تأمین

+++

کرده‌ام و زغال را ریخته‌ام. و همین طور سایر احتیاجات. براى این که زندگانى مردم تغییر کرده است. حالا شاید یک قسمت از احتیاجات مردم ذغال سنگ رفع می‌شود ولى علت اصلى گرانى قیمت ذغال دو چیز است: یکى گرانى قیمت عمله است. زیرا عمله که در معدن کار می‌کند مزدش تفاوت دارد با عمله که در سایر کارها کار می‌کند. مزد او تقریباً دو برابر سه برابر مزد معمولى است زیرا کار کردن در معدن قدرى مشکل‌تر است و مخاطراتى هم دارد. علت دوم هم قضیه حمل و نقل است به واسطه گرانى حمل و نقل که موادش از خارج می‌رسد از قبیل رزین اتوموبیل و سایر لوازم آن از این جهت کرایه گران‌تر است مخصوصاً در بعضى قسمت‌ها که باید یک قسمت از راه را با چارپا بیاورند بعد با اتوموبیل حمل کنند ولى در عین حال باید تصدیق کرد که شاید یک قدرى هم رعایت اعتدال را فروشندگان ذغال نمى‌کنند و همین طور که نماینده محترم متذکر شدند. این قسمت از وظایف بنده نیست و البته به همکارهاى خودم تذکر خواهم داد. و اصل اصلاح این قضیه دو چیز است: یکى آوردن ماشین است براى معدن که براى سرعت حمل و استخراج کمک کند و یکى هم وسایل حمل و نقل را باید اصلاح کرد. براى این قسمت به طورى که در همین لایحه ذکر است امسال یک مبلغى براى خریدارى ماشین آلات معدن شمشک منظور شده و ماشین آلات هم خریده شده است و حالا هم براى استخراج و نصب در بناهاى شمشک یک کمیسیونى به شمشک رفته است و عنقریب شروع خواهد کرد. براى سنه آتیه امیدواریم با این ماشین‌ها ذغال استخراج کنیم. براى حمل و نقل هم قسمت راه شمشک که امسال در اثر سیل خراب شده مشغولند و اگر چه امسال شاید تمام راه اصلاح نشود ولى به زودى اصلاح خواهد شد و در آتیه شما بشود قدرى ذغال سنگ را ارزان‌تر فروخت.

رهنما- راجع به مال‌ها بفرمایید.

رئیس اداره کل صناعت- بنده اطلاعى ندارم.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- این اعتبار یک ملیون و پانصد هزار ریال براى خرید ماشین‌آلات که مصرف مى‌شود اگرچه آقاى رئیس کل صناعت یک توضیحى دادند ولى بنده می‌خواهم توضیح کامل بدهند که این ماشین آلات که سفارش داده‌اند آیا این مبلغ کافى است براى آن. یعنى این یک میلیون و خورده کافى است براى این که این ماشین آلات را وارد کنند یا نه؟ خوب است در این باب توضیحى بدهند.

رئیس اداره کل صناعت و فلاحت- براى شمشک ماشین‌هایى که احتیاج داشته‌ایم که تقریباً شش تونل را مى‌تواند اداره کند به قدر احتیاج سفارش داده‌ایم. شمشک فعلاً سه تونل است که یکى از آنها بهره‌بردارى می‌دهد ذغالى که فروخته مى‌شود مال همان تونل است ولى براى سنه آتیه که احتیاجات بیشتر است سه تونل شروع کرده‌ایم که همین اعتبار براى پیشرفت همین کارها است و این ماشین‌هایى که مى‌آید براى این معدن و احتیاجات فعلى معدن کافى است ولى البته بنده در نظر دارم در آتیه ماشین‌هاى دیگرى وارد کنیم.

رئیس- آقاى طهرانى.

طهرانى- عرض کنم این قسمتى را که آقاى رئیس صناعت فرمودند راجع به ازدیاد احتیاجات ذغال این محل تصدیق همه است. که احتیاجات مردم به ذغال زیاد شده است مخصوصاً کارخانه کرج و کهریزک که کار می‌کند البته مصرف ذغال دارد ولى این بالاخره تأمین نمی‌کند احتیاجات مردم را و قیمت ذغال که به این گرانى شده با این که محل احتیاج عامه است بنده تصور می‌کنم چون سال گذشته این را من تحقیق کرده‌ام اداره کل صناعت و آقاى رئیس کل صناعت که شروع کردند و لایحه گذراندند خودشان در شمشک کار می‌کنند اگر نظرشان را متوجه این می‌کردند که این ذغالى که از شمشک استخراج مى‌شود به معرض احتیاجات عامه بگذارند و به ادارات دولتى پیش فروش نمی‌کردند گمان می‌کنم قیمت ذغال این قدر ترقى نمى‌کرد و اسباب زحمت نمى‌شد چنانچه آقا می‌دانند وزارت جنگ خیلى مصرف ذغال دارد و با آن معادن دیگر کنترات کرده و از آنها ذغال می‌گرفتند و همچنین وزات مالیه و وزارتخان‌هاى دیگر ممکن است

+++

با معادن دیگر کنترات کنند می‌فرمایند چهل و دو معدن است که کار می‌کند تمام آنها ذغال می‌فروشند به وزارتخانه‌ها و پول هم پیش می‌گیرند و به موقع خودشان هم ذغال می‌رسانند خرواری هفت تومان هشت تومان چنانچه پارسال به وزارت جنگ خرواری هفت تومان هشت تومان فروختند درست خاطرم نیست علت گرانی را من تحقیق کردم و جهت گرانی ذغال این است که ذغالی که سال گذشته از شمشک استخراج شد غالباً به ادارات فروخته شد و آن صاحبان معادن کنترات‌هاشان همه زمین خورد و امسال با دولت و وزارتخانه‌ها کنترات‌هایی نکردند و آن‌ها کم عمل کردند در قسمت استخراج ذغال و حالا اگر حضرتعالی نظر داشته باشید (و بایستی هم این نظر را داشته باشید) که برای رفاهیت مردم یک فکری شده باشد باید خودداری کنید از این که این ذغالی که استخراج می‌شود به وزارتخانه‌ها بدهند وزارت مالیه سابقه دارد سال‌های قبل کنترات می‌کرده و ارزان هم تهیه می‌کرده و مناقصه می‌گذاشته همین طور سایر وزارتخانه‌ها وزارت جنگ و وزارت معارف و وزارتخانه‌های دیگر که قسمت اعظم ذغال را در طهران وزارتخانه‌ها مصرف می‌کنند اگر این کار را بکنند بنده تصور می‌کنم که ذغال یک قیمت عادله به خود می‌گیرد و مردم از این حیث راحت می‌شوند راجع به کرایه هم که فرمودید کرایه هم چندان فرقی نکرده بلکه بنده تصور می‌کنم با آن مسائلی که فرمودید گرانی قیمت رزین و چه و چه کرایه الان ارزان‌تر از سابق است برای این که سابق شما مجبور بودید ذغال را با چهارپا تا طهران بیاورید ولی حالا یک مبلغی از راه را کامیون می‌آورد شاید یکی دو فرسخ را محتاج باشند که با چهارپا بیاورند بنابراین وسایل رساندنش به طهران سهل تر است و تصور می‌کنیم ارزان‌تر هم تمام می‌شود و راستی این را در نظر بگیرد که ذغال خرواری دوازده تومان سیزده تومان با این که خودتان می‌فرمایید احتیاجات مردم زیادتر شده است این یک کار خیلی مشکلی است این را باید یک فکری برایش کرد که مردم حقیقتاً از عهده برآیند و آن مقدار ذغالی را که احتیاج دارند بتوانند بخرند والا با این ترتیب خیلی مشکل است

رئیس کل صناعات و فلاحت - در سنه ماضیه بنده تصدیق دارم که شاید اداره صناعات به واسطه این که تجربه کامل در موضوع عمل ذغال نداشت خیلی از روی تجربه و سابقه عمل نکرده است ولی یک امری بود که اداره صناعات باید آن را رعایت کند و آن این بود که در امسال دولت البته دولتت حق تقدم داشت وزارت مالیه پارسال احتیاج به ذغال داشت و در موقعی که زمستان هم نزدیک بود و ذغال هم نداشتند و پنج هزار خروار ذغال به وزارت مالیه از قرار خرواری پنج تومان و دو ریال داد و همین فرمایش نماینده محترم را بنده امسال متذکر شدم و به وزارت مالیه هم اطلاع دادم که شمشک امسال به شما ذغال نخواهد داد و امسال شمشک کاری که کرده است مقداری ذغال به کارخانه‌هایش داده است و مقداری که اقلاً شاید ده هزار خروار باشد می‌توانیم برای فروش به عامه بگذاریم و الان شاید قریب سه هزار خروار در انبار موجود است که فروخته می‌شود به قیمت هفت تومان هشت تومان اما راجع به قیمت البته در سنوات آتیه اساساً باید ذغال سنگ در طهران سه تومان فروخته شود ولی آن ذغال سنگی که با ماشین آلات استخراج شود و با سیم نقاله و دکاویل بیاید به شهر. در قسمت حمل و نقل هم که نماینده محترم فرمودند چون بنده بیشتر وارد قضیه هستم این طور نیست یک قدری کرایه گران است زیرا همان چهارپایی که در چند سال پیش ذغال می‌آوردند خرواری دو تومان حالا خرواری پنج تومان کمتر نمی‌آورند برای این که همان چهارپا دار هم مخارجش سه برابر شده است و یک قسمت دیگر هم عوض کنم که کلیه اندوستری امروز وسایل امروزی را می‌خواهد قسمت ذغال سنگی که برای کارخانه سیمان سازی پنجاه هزار خروار لازم است این پنجاه هزار خروار ذغال را با الاغ نمی‌شود آورد این سیم نقاله و دکاویل می‌خواهد یا اقلاً اتومبیل‌های پنج تونی شش تونی

+++

می‌خواهد و البته اینها را هم تصدیق می‌فرمایید که باید به مرور تهیه شود چنانچه دولت در این قسمت آوردن این ماشین‌آلات امسال اقدام کرده است و در قسمت راه هم اقدام شده است و در آتیه البته شاید وسایلى تهیه کنیم که بتوانیم حمل و نقل را هم سهل‌تر کنیم ولى من جمیع‌الجهات آن منظور اصلى آقا تأمین شده است و امسال شمشک ذغالش را به دولت فروخته است و براى فروش به عامه در معرض بیع گذارده است.

رئیس- آقاى دهستانى فرمایشى دارید؟

دهستانى- خیر، موافقم.

بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- اشکال دیگرى نیست. آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هفتاد و یک ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- موقع اعلام رأى عده حاضر 93 با اکثریت هشتاد و یک رأى تصویب شد.اسامی رأی دهندگان - آقایان : دبیر سهرابی - فتح­الله خان فزونی - حبیبی - خواجوی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - معتضدی - اسدی - کفایی - دکتر اعلم - مسعود ثابتی - رهبری - افخمی - مجد ضیایی - طباطبایی وکیلی - فتحعلی خان بختیار - شریعت زاده - دکتر شیخ - مقدم - فرشی - محمد علی میرزا دولتشاهی - محمد تقی خان اسعد - مفتی - اسکندری - مرتضی قلی خان بیات - مصدق جهانشاهی - ثقة­الاسلامی - رضا قلی خان باستانی - عراقی - فتوحی - ملک زاده آملی - مؤید احمدی - علوی سبزواری - دبستانی کرمانی - سهراب خان ساکینیان - میرزا محمد علی خان تربیت - حیدری - میرزا محمد خان وکیل - ایوالحسن خان پیرنیا - مژده­ای - دربانی - ملک مدنی - علی خان اعظم زنگنه - بیات ماکو - میرزا یانس - آخوند یار علی - حاج غلامحسین ملک - دکتر لقمان - هزار جریبی - میرزا محمد حسین نواب - اعتبار - دهستانی - آقا سید محمد محیط - حاج محمد رضا بهبهانی - موقر - دادور- احتشام زاده - لیقوانی - مسعودی خراسانی - امیر دولتشاهی - سید مرتضی وثوق - دکتر عطاءالله خان سمیعی - بنکدار - مهدوی - میرزا احمد خان صفاری - بوشهری - طالش خان - دکتر احتشام - ارکانی - مخبر فرهمند - اقبال - افسر - معتصم سنک - طهرانی - مولوی - آقا میرزا احمد بهبهانی - طهرانی - دکتر طاهری - ناصری - لاریجانی - فهیمی - دکتر ضیایی .

(6- شور ثانى و تصویب لایحه معافیت بعضى از وسایط نقلیه از حق‌الثبت‏)

رئیس- خبر بین‌الشورین کمیسیون قوانین مالیه مربوط به معافیت دستگاه‌هاى آب پاش بلدى مطرح است. قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره 23161 دولت را راجع به معافیت وسایط نقلیه بلدیه از تأدیه مالیات حق‌الثبت براى شور ثانى مطرح نموده و در نتیجه عین خبر تقدیمى شور اول را تصویب نموده و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید.

رئیس- آقاى دکتر سنگ که مریض هستند و حضور ندارند پیشنهاد کرده بودند که اتومبیل‌هاى متعلق به مریضخانه‌ها و شیر و خورشید سرخ هم از مالیات معاف باشد چون نماینده دولت نبود از دستور خارج شد و براى یک چنین روزى ماند. نظر آقاى معاون وزارت مالیه چیست؟

معاون وزارت مالیه- پیشنهادتان را بخوانید

رهنما- قبول کنید چیزى نیست ده تومان است.

پیشنهاد آقاى دکتر سنگ‏

بنده پیشنهاد می‌کنم اتومبیل متعلق به مریضخانه‌ها و اتوبوس متعلق به شیر و خورشید سرخ از تأدیه مالیات حق‌الثبت معاف باشد.

معاون وزارت مالیه- بایستى مطالعه کنیم ببینیم چقدر دارند در چه جاها دارند چون ممکن است بعد اسباب زحمت شود.

دشتى- اگر هر دو را اتوبوس بکنند به عقیده بنده اشکالى ندارد

رئیس- مخبر کمیسیون قوانین مالیه آقاى فهیمى هستند؟

بیات- نخیر

رئیس- عقیده آقا چیست؟

بیات- این طور که آقا اظهار کردند نسبت به اتوبوس‌ها بنده موافق هستم.

+++

معاون وزارت مالیه- براى حمل و نقل مریض‌ها باشد.

رئیس- این طور معهود است در مریضخانه‌ها. آقایانی که با افزایش این جمله که معافیت اتوبوس‌هاى مریضخانه‌ها و شیر و خورشید سرخ باشد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

معاون وزارت مالیه- تصریح شود که براى حمل و نقل مریض باشد چون ممکن است اتوبوس‌هایى هم داشته باشند که براى حمل جنس و اینها باشد.

رئیس- بسیار خوب تصریح می‌شود

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 95 نفر با اکثریت 81 رأى تصویب شد.اسامی رأی دهندگان - آقایان : افخمی - صفاری - علی خان اعظم زنگنه - لیقوانی - مؤید احمدی - مخبر فرهمند - تربیت - مسعودی خراسانی - رهبری - شریعت زاده - وهاب‌زاده - علوی سبزواری - امیر دولتشاهی - ساکینیان - ملک زاده آملی - همراز - دکتر ملک زاده - مژده­ای - طباطبایی وکیلی - محمد علی میرزا دولتشاهی - میرزا صادق خان اکبر - آخوند یار علی - مقدم - خواجوی - ثقة­الاسلامی - اسدی - فرشی - فتوحی - معتضدی - دکتر ضیایی - فزونی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - حاج حسین آقا مهدوی - حسنعلی میرزا دولتشاهی - اسکندری - حبیبی - دکتر امیر اعلم - مصدق جهانشاهی - میرزا یانس - قراگوزلو - محمد تقی خان اسعد - حاج محمد رضا بهبهانی - طالش خان - آصف - جمشیدی - احتشام زاده - کازرونی - دکتر لقمان - دکتر شیخ - دبستانی کرمانی - ابوالحسن خان پیرنیا - سید مرتضی وثوق - میرزا محمد خان وکیل - هزار جریبی - حاج غلامحسین ملک - مفتی - دربانی - اعتبار - دهستانی - فتحعلی خان بختیار - بنکدار - میرزا محمد تقی طباطبایی - میرزا محمد حسین نواب - عراقی - حیدری - میر سید احمد بهبهانی - دادور - مولوی - طباطبایی دیبا - ناصری - موقر - دکتر عطاءالله خان سمیعی - دکتر احتشام - مهدوی - بوشهری - بیات - رهنما - لاریجانی - ارکانی - طهرانچی - دبیر سهرابی - فهیمی - مجد ضیایی - یونس آقا وهاب زاده - اقبال - افسر - دکتر طاهری .

(7- شور اول لایحه امتیاز استخراج انتیمون‏)

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به امتیاز استخراج انتیمون شور اول و مذاکره در کلیات است اشکالى نیست؟(خیر) آقایانى که با ورود در مواد موافقت عقیده دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- مجلس شوراى ملى به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد امتیاز انحصارى استخراج انتیمون را در خاک انارک واقعه در نائین از تاریخ تصویب این قانون به مدت بیست و پنج سال به شرکت مختلط سهامى تجارتى و مهندس شونمان و شرکا اصفهان مطابق مواد ذیل واگذار نماید.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) ماده دو قرائت می‌شود:

ماده دوم- شرکت صاحب امتیاز مکلف است در ظرف هیجده ماه نقشه حوزه امتیاز را برداشته نقاط مورد استفاده و استخراج را تعیین و به اداره کل صناعت تقدیم دارد هر گاه در حوزه امتیاز (خاک انارک) سواى نقاط معینه در نقشه مزبور در آتیه کشف انتیمون شود این نقاط معدنى از مورد امتیاز خارج است و مواد معدنى دیگرى نیز که ممکن است در ضمن استخراج انتیمون در حوزه امتیاز به دست بیاید جزو این امتیاز نیست.

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده عقیده‌ام این است که بعد از این کلمه در ظرف 18 ماه نوشته شود بعد از تصویب این قانون در ظرف 18 ماه بعد از تصویب این قانون نقشه آن را.

رئیس- شور اول است ممکن است پیشنهاد کنید

طباطبایى دیبا- بلى.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- صاحب امتیاز مکلف است از تاریخ شروع به استخراج سالى دو تن انتیمون فلزى صنعتى در طهران به دولت تحویل دهد علاوه بر مقادیر مزبوره صدى پنج از کل مواد مسخرجه متعلق به دولت است که صاحب امتیاز در سر معدن جنساً و یا قیمتاً به انتخاب دولت هر ساله تحویل خواهد داد.

(معارضى نبود)

رئیس- ماده چهارم قرائت می‌شود:

+++

ماده چهارم - از کلیه ماشین‌آلات مربوطه این امتیاز فقط عوارضی اخذ خواهد شد که در تاریخ تصویب این قانون معمول است و اخذ می‌شود.

(مخالفی نبود)

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم - صاحب امتیاز برای احتیاجات خود راجع به این امتیاز می‌تواند ابنیه لازمه در محل ساخته و ماشین‌ها نصب کند و دکوویل و راه شوسه فرعی جهت حمل مواد مستخرجه دایر نماید ولی در اراضی اشخاص مکلف است رضایت صاحبان اراضی را جلب کند پس از انقضای مدت بیست و پنج سال تمام ماشین‌آلات و دکوویل و راه و سایر دارایی غیر منقول صاحب امتیاز که مربوط به استخراج است مجاناً متعلق به دولت خواهد شد.

(معارضی نبود)

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم - پس از انقضای مدت امتیاز اگر دولت خواست استخراج معادن مورد امتیاز را به کسی واگذار نماید در صورت تمایل دولت و تساوی شروط صاحب امتیاز حق تقدم خواهد داشت.

(در این ماده معارضی نبود)

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود:

ماده هفتم - هرگاه صاحب امتیاز در ظرف دو سال و نیم از تاریخ تصویب این قانون انتیمون استخراج ننماید و یا در طول مدت امتیاز بر خلاف هر یک از مقررات این قانون عمل نماید دولت می‌تواند این امتیاز را ملغی سازد

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود:

ماده هشتم - دولت در پیشرفت کار صاحب امتیاز در حدود قوانین مملکتی مساعدت‌های ممکنه را به عمل خواهد آورد.

رئیس - آقای طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - نظرم می‌آید این ماده در سایر لوایح امتیازی هم هیچ وقت نبوده است بیم آن می‌رود که اگر این ماده با این امتیاز تصویب شود یک موجبات بهانه برای صاحب امتیاز پیدا شود. در هر موقع ممکن است صاحب امتیاز عنوان کند که دولت مکلف بوده مساعدت‌های لازمه در حدود قانون برای او بکند و نکرده بدیهی است و احتیاجی هم ندارد هر وقت دولت بخواهد مساعدت‌های لازمه را می‌تواند بکند و این لزومی‌ندارد به عقیده بنده خوب است این ماده حذف شود.

رئیس - آقای طهرانی مخالفید؟

طهرانی - خیر

رئیس - آقای فهیمی‌

فهیمی - عرضی ندارم

مخبر کمیسیون اقتصاد ملی (طهرانچی) - همان طور که خودشان فرمودند این مطلب بدیهی است چه در اینجا باشد چه نباشد به علاوه بودنش در این امتیاز به خصوص مستلزم این نخواهد بود که تمام صاحب امتیازهای دیگر هم این ماده را مطالبه کنند (دیبا - بنده این را عرض نکردم) ثانیاً گذشته از این در تمام امتیازات موادی دیگری هست که در اینجا نیست پس بودن این ماده در این امتیاز مستلزم این نیست که باید در سایر جاها باشد.

رئیس - آقای طهرانی بفرمایید

طهرانی - عرضی ندارم

رئیس- ماده نهم قرائت می‌شود:

ماده نهم - صاحب امتیاز موظف است در ظرف دو سال از تاریخ تصویب این قانون کوره‌های کوچ برای ذوب آهن و تفکیک مواد انتیمون در محل نصب نماید در صورتی که از تأسس کوره‌های ذوب آهن منصرف شوند این امتیاز ملغی و کلیه ماشین آلات و تأسیساتی که تا آن تاریخ نموده‌اند مجاناً به دولت تعلق خواهد داشت

رئیس - اشکالی نیست؟ (خیر) ماده دهم قرائت می‌شود:

ماده دهم - صاحب امتیاز نمی‌تواند مذکور را به دیگری انتقال دهد.

رئیس - آقای طباطبایی دیبا

طباطبایی دیبا - اینجا کلمه رهن ذکر نشده است بنده عقیده‌ام این است که صاحب امتیاز بتواند به عنوان انتقال یا رهن به دیگری واگذار نماید

+++

رئیس کل صناعت- این مسأله در قسمت اخیر ماده ذکر شده است.

طباطبایى دیبا- پس اینجا باید نوشت‏

رئیس کل صناعت- چه فرق می‌کند.

رئیس- ولى گمان می‌کنم کلمه انتقال وسیع است و رهن را هم شامل مى‌شود. آقاى وثوق‏

وثوق- بنده عرضى ندارم البته چون رضایت صاحب امتیاز بوده است و با دولت موافقت حاصل شده صحبت کردن ما نتیجه ندارد فقط بنده روى این اصلى که البته دولت باید یک تسهیلاتى براى اشخاصى که می‌خواهند معادن را استخراج کنند بکند عرض می‌کنم چرا حق ندارند به دیگرى واگذار کنند اگر مقصود اتباع خارجه است که کاپیتولاسیون ملغى شده است و یک همچو چیزى موضوع ندارد اگر اتباع داخله است که البته ممکن است امتیازش را به اتباع داخله واگذار کند یا شرکت کند مانعى ندارد و در هر صورت این را براى تسهیل عرض کردم ولى حالا در این موضوع چون با رضایت صاحب امتیاز است مانعى ندارد.

رئیس کل صناعت- معادن اصولاً بر چند قسم است یعنى موادى است که دولت نظر به احتیاجاتى که خودش دارد لازم می‌داند نظارت‌هاى بیشترى بکند انتیمون هم از آن جمله است که دولت لازم می‌داند در آن نظارت داشته باشد به این جهت انتقال آن را به دیگرى به صاحب امتیاز اجاره نداده است و آقایان هم اگر تصدیق بفرمایید این قسمت در آن قسمت‌هاى آتیه هم آنچه دولت در نظر دارد رعایت شود اولى و انسب خواهد بود.

رئیس- اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانی که به ورود در شور ثانى موافقت عقیده دارند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

(8 - تصویب لایحه اعتبار تخت قاپو کردن عشایر)

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبار براى تخت قاپو کردن عشایر قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون:

لایحه نمره 25265 دولت راجع به اعتبار مبلغى براى تخت قاپو کردن عشایر با حضور آقاى معاون وزارت مالیه در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره با ماده واحد پیشنهادى موافقت شده اینک عین ماده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال براى مخارج عمران و تحت قاپو کردن عشایر علاوه بر اعتبارى که در بودجه هذه السنه مملکتى منظور است از محل ذخیره مملکتى به ریال به مصرف برساند.

رئیس- آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى- بنده یک اشکال عبارتى دارم البته آقاى مخبر کمیسیون متوجه هستند (براى مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر) عمران عشایر معنى ندارد.

وزیر مالیه- منظور از کلمه عمران چون مکرر استعمال شده آقاى مؤید احمدى حق دارند و عبارت این قدر طولانى است وقتى در بودجه 1309 بنده دیدم مى‌نویسند مخارج عمران و به همه خرجى مى‌زنند در 1310 نوشتند مخارج عمران و اعتبار خوزستان و کردستان و کرمانشاهان و فلان و فلان خیلى دو سطر نوشته بود. معذلک شاید یک چیزى باشد که همه را وافى نباشد ولى به مرور زمان این اصطلاح شده در وزارتخانه می‌گویند و مخصوصاً اطلاق مى‌شود به مخارجى که عشایر را می‌خواهند تخت قاپو بکنند آباد کنند و قلعه بسازند گاو و بذر بدهند قنات دربیاورند به تمام اینها شامل مى‌شود این است که عمران را به آن معنى بودجه استعمال کرده‌اند و اگر بخواهیم مشروح بگوییم بسیار مطول مى‌شود و تخت قاپو کردن عشایر مخصوصاً در این مورد که این اعتبار خواسته شده براى همین است و مقصود براى همان چیزهایى است که همیشه لایحه‌اش به مجلس آمده است.

رئیس- آقایانی که با ماده واحده موافقت عقیده دارند ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و تعداد آراء شده 81 ورقه سفید شماره شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 89 نفر با اکثریت 81 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر احتشام - یونس آقا وهاب‌زاده - دکتر ملک‌زاده - طاهری - ملک‌زاده آملی - میرزا ابراهیم خان قوام - حیدری - امیر عامری - مولوی - طهرانچی - آقا سید احمد بهبهانی - ثقة­الاسلامی - علی خان اعظم زنگنه - دکتر امیر اعلم - مجد ضیایی - مرتضی قلی خان بیات - علوی سبزواری - مؤید احمدی - شریعت زاده - میر سید محمد محیط - مخبر فرهمند - عراقی - دکتر شیخ - فتحعلی خان بختیار - میرزا محمد خان وکیل - ابوالحسن خان پیرنیا - طباطبایی وکیلی - مفتی - آصف - رهبری - اسکندری - خواجوی - دربانی - سهراب خان ساکینیان - همراز - باستانی - فتح­الله خان فزونی - محمد علی میرزا دولتشاهی - مقدم - دکتر ضیایی - دکتر سمیعی - میرزا محمد علی خان تربیت - حسنعلی میرزا دولتشاهی - معتضدی - امیر دولتشاهی - فتوحی - دبستانی کرمانی - لیقوانی - ارکانی - لاریجانی - ناصری - محمد تقی خان اسعد - کفایی - رهنما - وهاب زاده - صفاری - حبیبی - میرزا صادق خان اکبر- دهستانی - احتشام زاده - اقبال - موقر - هزار جریبی - میرزا یانس - بنکدار- دبیر سهرابی - سید مرتضی وثوق - آخوند یار علی - مهدوی - معتصم سنک - دادور - طباطبایی دیبا - فهیمی - میرزا محمد حسین نواب - اعتبار - دکتر لقمان - مسعودی خراسانی - کازرونی - ملک مدنی - طالش خان - مژده­ای .

(9- تصویب دو فقره مرخصى‏)

رئیس- تصور می‌کنم که دولت دیگر کارى که لازم باشد و ضرور باشد نداشته باشد دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى داریم می‌خوانیم و رأى مى‌گیریم و جلسه را ختم می‌کنیم. خبر مرخصى آقاى قراگوزلو قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏

نماینده محترم آقاى محسن خان قراگوزلو تقاضاى یک ماه مرخصى براى رسیدگى به امور محلى از تاریخ پنجم شهریور ماه 1311 نموده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانى که به مرخصى آقاى قراگوزلو موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى حاج غلامحسین ملک‏

خبر کمیسیون‏

نماینده محترم آقاى حاج غلامحسین ملک براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى دو ماه مرخصى از تاریخ 25 مهر ماه 1311 نموده و مقررى این مدت را هم یک ماه به مصرف شیر و خورشید سرخ شیراز و یک ماه به صرفه‌جویى بودجه مجلس مقدس اختصاص داده‌اند. کمیسیون با تقاضاى ایشان و با این که یک ماه مقررى اختصاص به صرفه‌جویى بودجه مجلس مقدس اختصاص و تغییر یابد موافق و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقاى ارگانى لایحه طورى تنظیم شده مثل این است که آن قسمت اختصاص به صرفه‌جویى را قبول دارید و آن قسمت شیر و خورشید سرخ را قبول ندارید.

ارگانى- خیر هر دو را قبول دارم‏

رئیس- آقایانى که با این مرخصى موافقت دارند(نمایندگان با اصلاح) قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. با اصلاح‏

(10 - موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)‏

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده پنجشنبه پس فردا چهاردهم مهر ماه دستور انتخاب هیئت رئیسه‏

] مجلس مقارن ظهر ختم شد [

رئیس مجلس شوراى ملی- دادگر

+++

قانون‏

یک صد و پنجاه و پنج هزار پهلوى اعتبار اضافى براى مخارج مربوطه به بحریه‏

ماده واحده- علاوه بر مبلغ چهارصد و شصت و پنج هزار پهلوى که به موجب قانون‌هاى 25 مهر و 28 بهمن 1310 تصویب شده مبلغ یک صد و سى و پنج هزار پهلوى دیگر از محل ذخیره مملکتى به وزارت مالیه اعتبار داده مى‌شود که هر دو اعتبار که جمعاً ششصد هزار پهلوى مى‌شود به مصرف قیمت و مخارج حمل کشتى‌هاى ابتیاعى و تجهیزات آنها و سایر مخارج مذکور در قانون 25 مهر 1310 و همچنین خرید قایق و تعمیرات جهازات دولتى و سایر مخارج مربوطه به بحریه برسد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

یک صد و پنجاه هزار ریال اعتبار براى امتداد تونل‌هاى معدن شمشک‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است که از محل یک میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار خریدارى ماشین‌آلات معدن شمشک که در فصل 14 ماده 3 بودجه کلى مملکتى پیش‌بینى شده است یک صد و پنجاه هزار ریال براى امتداد دادن تونل‌هاى معدن ذغال سنگ شمشک در وجه اداره کل صناعت بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

معافیت قسمتى از وسایط نقلیه بلدى و مریضخانه‌ها و شیر و خورشید سرخ از تأدیه حق‌الثبت‏

ماده واحده- ماشین‌هاى آب پاشى و اطفائیه و جاده کوب و سنگ شکن و آسفالت ریزى و حماله مخصوص ساختمان خیابان‌ها خریدارى بلدیه و همچنین ارابه‌هاى بلدى که زباله مى‌برند و همچنین اتوبوس‌هاى متعلق به مریضخانه‌ها و مؤسسه شیر و خورشید سرخ که مخصوص حمل و نقل مریض است مطابق تشخیص وزارت مالیه از تاریخ اول فروردین 1310 از تأدیه مالیات حق‌الثبت معاف خواهند بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اعتبار اضافى براى مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است مبلغ یک صد و پنجاه هزار ریال براى مخارج عمران و تخت قاپو کردن عشایر بر اعتبارى که در بودجه هذه‌السنه مملکتى منظور است از محل ذخیره مملکتى به ریال به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم مهر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293340!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)