کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 103 صورت مشروح مجلس روز یک شنبه 4 شهریور ماه 1318  

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونی راجع به جشن مشروطیت

3-تقدیم لایحه دو فوری اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین و تصویب آن

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه‌آهن

5- تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانی جهت دانشکده فنی

6- تقدیم لایحه قانونی مجازات عمومی از طرف آقای وزیر دادگستری

7- بقیه شور لایحه محاکمات مدنی و تصویب مواد 400 تا 450

8- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 103

صورت مشروح مجلس روز یک شنبه 4 شهریور ماه 1318

فهرست مطالب:

1-تصویب صورت مجلس

2- قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونی راجع به جشن مشروطیت

3-تقدیم لایحه دو فوری اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین و تصویب آن

4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه‌آهن

5- تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانی جهت دانشکده فنی

6- تقدیم لایحه قانونی مجازات عمومی از طرف آقای وزیر دادگستری

7- بقیه شور لایحه محاکمات مدنی و تصویب مواد 400 تا 450

8- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

مجلس یک ساعت و چهل دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس پنجشنبه 11 امرداد ماه را آقای موید احمدی (منشی) قرائت نمودند

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه آقایان: جمیلی- میرزایی- ناصری- دکتر ادهم – مسعودی خراسانی – اورنگ – نواب یزدی- صدر

غائبین بی‌اجازه آقایان: مکرم افشار- اردبیلی – فرشی- ثقة‌الاسلامی- تولیت- دکتر اهری- دکتر ضیاء- دبیرسهرابی- فاطمی- معدل- فتوحی- افخمی- دهستانی- نمازی- حاج ملک- ذوالقدر- هدایت- مشار- شهدوست

دیرآمدگان بی‌اجازه آقایان:

موقر- قراگوزلو- دکتر جوان

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- قرائت جواب تلگراف مجلس به پیشگاه همایونى راجع به جشن مشروطیت‏]

رئیس- البته خاطر آقایان مسبوق است که در روز جشن مشروطیت همیشه مقرر بود که هیئتى از آقایان نمایندگان براى عرض تبریک به پیشگاه شاهنشاهى مشرف مى‌شدند امسال به مناسبت مسافرتى که اعلیحضرت همایونى به مازندران فرموده بودند این سعادت براى آقایان حاصل نشد ولیکن به طورى که مقرر بود عرایض تبریکات و تعظیمات مجلس را به وسیله تلگراف به پیشگاه همایونى عرض کردیم و جوابى هم صادر و دستور فرموده‌اند که مراحمشان را به آقایان ابلاغ کنیم که به اطلاع آقایان می‌رسد:

جناب آقاى اسفندیارى رئیس مجلس شوراى ملى.

تلگراف جنابعالى مبنى بر تبریک و ابراز احساسات به مناسبت جشن مشروطیت به عرض پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى رسید و خاطر مبارک شاهانه قرین مسرت گردید مراتب خشنودى و رضامندى ذات مقدس را به آقایان نمایندگان ابلاغ فرمایند.

+++

[3- تقدیم لایحه (دو فورى) قانون‏ اصلاح مالیات نفت و بنزین و تصویب آن‏]

رئیس- آقاى وزیر دارایى.

(آقاى بدر) وزیر دارایى عرض کنم لایحه است براى افزودن به مالیات نفت و بنزین که به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم اگر چه در خود مقدمه لایحه که به عرض مجلس می‌رسد نوشته شده است ولى لازم است چند کلمه هم عرض کنم چون هر سال مطابق قرار‌دادى که ما با شرکت نفت انگلیس و ایران داریم قیمت نفت و بنزین را طبق یک ماده از مواد آن قرار داد معین مى کنیم و آن نازلترین قیمتى است که در بازار دنیا است و آن قیمت رمانى و خلیج مکزیک است به علاوه یک تخفیفاتى که براى عامه و براى دولت هر کدام منشور می‌نمایند البته شرکت همیشه ساعى است و ما هم همیشه او را تشویق می‌کنیم که هزینه این کار را کمتر بکند قیمت که به دست آنها نیست و به دست ما هم نیست ولى هزینه توزیع و اینها و سایر هزینه‌هایى که بایستى اضافه شود بر قیمت البته آن به دست خود شرکت است و شرکت هر سال سعى می‌کند مقدراى کم بکند خوب این مقدارى که شرکت از این قیمت‌ها کم می‌کند ما هم همیشه استفاده می‌کنیم و این مبلغ را بر مالیات‏ مى‌افزاییم به طوری که خیلى محسوس نمی‌شود این اضافه مالیات بر عامه ولى براى بودجه کشور یک درآمد نسبتاً معتنابهى حاصل می‌شود پارسال هم عیناً همین کار را کردیم و تصویب هم شد در مجلس و امسال هم این اضافه تقاضا می‌شود.

رئیس- قرائت می‌شود:

مجلس شوراى ملى- چون طبق پیمان امتیازى شرکت نفت ایران و انگلیس مصوب هفتم خرداد 312 بهاى مواد نفتى در داخله کشور به تناسب ترقى یا تنزل بهاى آن در بازار عمده‌فروشى جهان متغیر و این تغییر بها توأم با نظرى که دولت از لحاظ مقتضیات براى ثابت نگاهداشتن بهاى فروش داخلى دارد اتفاقاً موقع مساعدى جهت دولت فراهم نموده که در حدود تنزل بهاى مواد نفتى کمکى به بودجه درآمد کشور شود بنابر‌این در اصلاح قانون اصلاح مالیات نفت و بنزین مصوب شانزدهم مرداد 1317 ماده واحده ذیل پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را با قید دو فوریت می‌نماید:

ماده واحده- از تاریخ اجراى این قانون مالیات نفت لامپا و بنزین و مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتور‌هاى احتراق داخلى می‌رسد به مأخذ پایین گرفته خواهد شد.

از هر لیتر بنزین و نفت لامپا پنجاه دینار و از سایر مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتورهاى احتراق داخلى میرسد مانند نفت دیزل و نفت گاز هر لیتر بیست دینار.

کلیه مواد نفتى موجود در دست تولیدکنندگان و واردکنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ اجراء این قانون مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از اینکه نسبت به آنها معادله قبلى شده یا نشده باشد.

مقررات این قانون نسبت به موجودى 13 مرداد ماه 1318 به بعد مواد نامبرده نفتى نیز قابل اجرا‌ بوده و معاملاتى که قبل از آن تاریخ بین تولیدکنندگان مواد نفتى و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولى جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتى باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیات‌هاى مقرر را طبق این قانون به فروشنده بپردازد.

رئیس- چون دو فوریت تقاضى شده است رأى می‌گیریم بدواً به فوریت اول این لایحه آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقایانى که با فوریت این لایحه موافقند برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

وزیر دارایى- اجازه می‌فرمایید؟ یک اشتباه مختصرى در این جا شده است نوشته شده از تاریخ تصویب این قانون در صورتی که باید اصلاح شود نوشته شود از تاریخ 13 امرداد.

رئیس- اصلاح می‌شود و نوشته می‌شود از تاریخ 13 امرداد 1318. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- به نظر بنده تصویب این لایحه هیچ مانعى ندارد خوب قانونى هم هست زیرا در قیمت تغییرى نخواهد داد دولت هم استفاده می‌کند براى خزانه مملکت. مخالفى آقا نیست و بسیار خوب است و همه هم موافقند.

+++

رئیس- آقاى کیخسرو شاهرخ.

کیخسرو شاهرخ- با این اصلاحى که اخیراً آقاى وزیر دارایى فرمودند که از 13 امرداد تاریخ اجراى این قانون است این جا یک اصلاح انشایى لازم دارد چون نوشته شده است گرفته خواهد شد در صورتی که امروز تصویب می‌شود و حال آن که از 13 امرداد اجرا شده است به عقیده بنده اگر یک اصلاح انشایى بفرمایید که اصطکاکى پیدا نکند بهتر است.

موید‌احمدى- می‌شود می‌کنیم درست می‌شود

وزیر دارایى- بلى می‌شود نوشته شود اصلاح می‌شود

رئیس- رأى می‌گیریم به ماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و 88 ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 94 نفر به اکثریت 88 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مشار - عبدالله ناهید - دکتر تاج­بخش - اعتبار - کاشف - افخمی - کازرونیان - طهرانچی - نیک­پور - ناصری - ملک مدنی - ذوالقدر - توانا - دکتر اسمعیل سنگ - دکتر طاهری - موفر - دکتر سمیعی - معتصم سنگ - دکتر لقمان - دولتشاهی - منصف - مولوی - قراگزلو - دادور - رضوی - مسعودی خراسانی - حریری طلوع - مرآت اسفندیاری - نمازی - دهستانی - خلیل حریری - جعفر خواجه نوری - کیخسرو شاهرخ - عزیزی - بیات - صفوی - مهدوی - لاریجانی - ملک­زاده آملی - فرج­الله آصف - جلایی - آزادی - صادق خواجو ی- اوحدی - عطاءالله پالیزی - مشیر دوانی - دکتر قزل ایاغ - بوداغیان - حمزه تاش - بیات ماکو - محمدتقی شیرازی - علی وکیلی - عباس مسعودی - هدایت­الله پالیزی - اسمعیل ملایری - پارسا - رفیعی - مقدم - اعظم زنگنه - تربیت - مژده­ای - همراز - لیقوانی - نوبخت - طباطبایی - روحی - میرزایی - نقابت - جرجانی - نائینی - دکتر ادهم - نراقی - مکرم افشار - جعفر اصفهانی - ابراهیمی ریگی - دکتر ملک­زاده - کاظم حبیبی - موسی مرآت - ابراهیم سمیعی - مؤید احمدی - پناهی - صفاری - ساکینیان - معتضدی - محیط - مجد ضیایی - طالش سمیعی - مخبر فرهمند .

[4- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت راه راجع به استخدام مهندسین راه‌آهن‏]

رئیس- آقاى کفیل وزارت راه‏

کفیل وزارت راه (آقاى دکتر سجادى)- یک لایحه ایست راجع به استخدام چند نفر مهندس براى نظارت ساختمان راه‌آهن که براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود. آقاى کفیل وزارت فرهنگ.

[5- تقدیم لایحه استخدام استاد آلمانى جهت دانشکده فنى‏]

کفیل وزارت فرهنگ (آقاى مرآت)- بنده هم یک لایحه تقدیم می‌کنم راجع به استخدام یک نفر استاد آلمانى براى دانشکده فنّى که قسمت معدن‌شناسى را تدریس خواهد کرد.

رئیس- به کمیسیون رجوع می‌شود. اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود براى مطلبى که باید مذاکره شود

(نمایندگان- صحیح است)

(در این موقع (یک ساعت و ربع پیش از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و پس از یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

[6- تقدیم لایحه قانونى مجازات عمومى از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏]

وزیر‌ دادگسترى- لایحه قانون مجازات جدید را که چندى است در وزارت دادگسترى تحت شور و بررسى بوده اخیراً به اتمام رسیده است تقدیم مى‌کنم و براى توضیح مزایا و اهمیت این لایحه باید مقدمه مختصرى عرض کنم. البته آقایان می‌دانند که براى حفظ حقوق در مقابل تجاوزات در هر تمدّ‌نى حربه تعبیه شده است که آن را مجارات می‌گویند این حربه تا قرن نوزدهم بیشتر متوجه حفظ حقوق افراد بود و بعدها که جامعه تدریجاً در مقابل افراد شخصیّت مستقلى احراز کرد و داراى حقوق مخصوصى گردید این فکر پیدا شد که باید حقوق جامعه هم در مقابل تجاوز افراد به وسیله مجازات حفظ شود و در قوانین مجازات ملل در مقابل جرایم بر ضد افراد جرایم بر ضد جامعه عنوان پیدا کرد در قرن بیستم بر اثر حیثیت و اعتبارات که دولت در جامعه تحصیل کرد این فکر بیشتر قوت گرفت و جرایم بر ضد مصالح عمومى رفته رفته جرایم بر ضد افراد را تحت‌الشعاع قرار داد و قوانین جزایى اکثر ملل راقیه سیر تکامل خود را از این نظر در سال‌هاى اخیر شروع و طى کرده‌اند.

قانون مجازات فعلى عمومى ما هم گر چه متضمن هر دو عنوان جرایم بر ضد افراد و جرایم بر ضد مصالح عمومى

+++

می‌باشد و گرچه بیش از چهارده سال از عمر آن نمی‌گذرد ولیکن اقتباس از یک رشته اصول جزایى شده است که تا قرن نوزدهم رونق داشته و با تکامل علوم جزایى در قرن حاضر و نهضت فکرى که در ساختمان دولت‌ها از نظر حقوقى پیش آمده بخصوص با ترقیاتى که در کلیه شئون اجتماعى این کشور و تغییرات اساسى که در زندگانى مدنى ما حاصل شده دیگر مأموریت مهم اجتماعى خود را نمی‌تواند کاملاً انجام بدهد.

مصالح ارتش شاهنشاهى- منافع خزانه عمومى، حمایت از بنگاه‌هاى مالى و صنعتى از قبیل راه‌آهن و بانکها و کارخانجات که در اثر نهضت اقتصادى کشور به وجود آمده دیسیپلین و انتظامات سختى که در گردش کارهاى عمومى ما بر‌قرار شده تدابیر بهداشت که براى حفظ و ازدیاد نسل اتخاذ گردیده اینها اموری است که بعد از وضع قانون مجازات فعلى کسب اهمیت خاصى نموده و قانون مجازات جامع‌ترى لازم است که بتواند این احساس نوین را در مقابل تجاوزات بزهکاران حفظ نماید (نمایندگان- صحیح است) به علاوه در قسمت جرایم بر ضد افراد هم قانون مجازات فعلى نواقص مهمى از قبیل حفظ جهات معنوى و شرافت افراد و ترویج اخلاق حسنه دارد که باید رفع شود (صحیح است- صحیح است) قطع نظر از این نواقص که بشرح مذکور در حقوق جزایى اختصاصى ما مشهود است قواعد عمومى جزایى ما هم که موضوع باب کلیات است از حیث ترتیب اعمال قانون مجازات و موضوع مسئولیت و توجه تقصیر و تعدد جرم و میزان مجازات و تکرار جرم و غیره محتاج به اصلاحات اساسى است.

وزارت دادگسترى به امتثال اوامر مطاعه که از پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در تکمیل اساس دادگسترى و وضع قوانین جامع و روشن- شرف صدور یافته مدتى است اصلاح قانون مجازات را مورد بررسى کامل قرار داده و این لایحه را که متضمن 584 ماده است تنظیم کرد.

در این لایحه در درجه اول اهمیت مخصوصى داده شده است به جرایم بر ضد شخصیت بین‌المللى و داخلى دولت و مقدسات ملى و جرایم بر ضد اقتدارات و حاکمیت و حیثیات دولت و مأمورین آن و بنگاه‌هایی که مظهر نیروى دولت هستند و همچنین به عملیاتی که ایرانى بر‌خلاف مصالح میهن چه در داخله و چه در خارجه مرتکب شود و دسایسى که بر علیه اساس حکومت و استقلال کشور و در زمینه تخریب اقتصاد کشور و تزلزل اعتبارات مالى آن به عمل آید و به طور خلاصه به کلیه جرایمى که مضر به نظام عمومى جامعه باشد.

در قسمت مجازات‌ها در لایحه جدید سعى شده است که مبارزه بر علیه بزهکاران نیرومند‌تر و مؤثر‌تر باشد دامنه مجازات‌ها از حیث اقل و اکثر وسیع‌تر مقرر گردید- قاعده جمع مجازات‌ها با یک حدودى جانشین ادغام آن شده. به مجازات‌هاى نقدى و به طور کلى به محکومیت‌هاى مالى مجرمین توجه بیشترى شده که با وضعیت مالى بزهکاران متناسب‌تر و از این حیث مؤثر‌تر باشد انتشار احکام جزایى در بعضى موارد تجویز شده است که هم موجب عبرت باشد و هم ضرر معنوى متضررین از جرم را جبران کند.

در این لایحه در نظر گرفته شده است که براى مبارزه بر علیه بزهکاران مجازات کافى نیست حربه دیگرى لازم است که از وقوع جرم نیز جلوگیرى نماید این حربه عبارت از اقدامات تأمینى است که در بعضى موارد سالب آزادى و در موارد دیگر جنبه تضمینات مالى را دارد. دادرس در اعمال اقدامات تأمین مخیر است که آن رادر ضمت حکم محکومیت یا تبرئه یا بعد از حکم هر طور مقتضى بداند مقرر بدارد این تدبیر در مورد عناصرى اتخاذ می‌شود که به حال جامعه مضر و خطرناک تشخیص شود و بخصوص در مورد اشخاص غیر مسئول یعنى خردسالان و مجانین بسیار سودمند و مؤثر است این تدبیر از ابداعات اخیر علوم جزایى است که در کنگره‌هاى بین‌المللى مورد تصدیق واقع شده و در قوانین جزایى جدید بعضى از ملل قبول شده و در بهبودى اخلاق بزهکاران بسیار مؤثر است. در لایحه جدید به حفظ نسل و بهداشت و تندرستى عمومى توجه خاصى مبذول گردیده و مقرراتى در

+++

آن مندرج است که در حقوق جزایى ما تازگى دارد و براى کسانی که موجب انتشار امراض یا سرایت بیماری‌هاى واگیردار و عرضه کردن مواد غذایى غیر اصل و دواهاى تقلبى و همچنین در مقام حفظ نفوس براى کسانی که به خودکشى اشخاص کمک بکنند مجازات مقرر گردیده در کلیات این لایحه موضوع فعل و فاعل در جرایم کاملاً از یکدیگر متمایز و رابطه بین آن دو که عبارت از سببیت است مورد دقت مخصوصى واقع شده نسبت به تأثیر قوه فهم و اراده که شرط اساس توجه تقصیر است و درجات آنها که در شدت و ضعف مسئولیت مؤثر است دقت بیشترى شده است.

به علاوه قواعدى وضع گردیده که دادرس در عین این که تا یک میزان در تعیین مجازات اختیار دارد در هر مورد براى افزودن یا کاستن مجازات تابع حدود معینى باشد و به عبارت اخرى مجازات در هر مورد با نظر گرفتن تمام خصوصیات آن مورد از حیث کیفیت فعلى و فاعلى تعیین شود یعنى براى تنبه و بهبودى هر یک از افراد بزهکاران به فراخور و شایستگى خو او تدبیر جوئى اتخاذ شود از نظر کیفیات شخص بزهکاران راجع بدو طبقه مقررات مخصوصى وضع شده یک طبقه کسانى هستند که در بزهکارى بدرجه تکرار جرم رسیده و از بین آنها یکدسته مجرمین به عادت موسوم شده اند این گروه از بزهکاران از بزهکاران دیگر جدا شده و در باره آنها مبارزه شدید باید بعمل آید و اعمال اقدامات تامینى اجبارى است طبقه دیگر خردسالان هستند که در مورد آنها تدابیر اصلاحى و تربیتى در نظر گرفته شده است‏

چون در مجازات دو منظور مهم تعقیب میشود یکى حفظ جامعه از خطر تکرار جرم و دیگر اصلاح و تربیت بزهکار در این لایحه لازم شمرده شد که دادگاه بعد از حکم بمجازات خود را فارغ ندانسته و در نتایج حکم خود و بهبودى اخلاق بزهکاران نظر داشته باشند باین لحاظ دادرس ناظر اجرا پیش بینى شده است که مأموریت دارد در وضعیت زندانیان نظر کرده آنهائى را که مستحق آزادى مشروط یا لایق کار کردن خارج از محوطه زندان و مساعدت‌هاى دیگر می‌دانند تشخیص بدهد

نکته دیکر قبل ذکر این استه در این لایحه به جهات اخلاقى و مسائل ناموس و شرفى اهمیت خاصى داده شده کیفیات مخففه و مشدده عمومى که در این لایحه شماره شده بیشتر مبتنى بر جهات اخلاقى است در قسمت حقوق خصوصى افراد از حیث تجاوز به حقوق مالکیت و منافیات عصمت و توهین اشخاص مقررات این لایحه مال و شرف و ناموس مردم را تضمین می‌کند.

همین طور براى حفظ جهات عمومى از قبیل تخلف از قرار‌داد‌هایى که با دولت بسته می‌شود و حفظ خزانه عمومى از هر گونه دستبرد خصوصاً نسبت به تبانى‌ها و تقلباتى که در مزایده‌ها و مناقصه‌هاى دولتى پیش بیاید و حفظ منافع اقتصادى عمومى و خصوصى و حمایت از منابع و وسایل تولید ثروت و حمایت از بازرگانى و پیشه و هنر و وسایل باربرى عمومى (حفظ کارخانه‌جات و راه‌آهن از خطر حوادث و تخریب) مقررات اطمینان بخش در بر‌دارد (نمایندگان- بسیار خوب صحیح است)

رئیس- به کمیسیون مراجعه می‌شود

[7- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى و تصویب مواد 400 تا 450]

رئیس- بقیه شور لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده چهار‌صد قرائت می‌شود.

ماده 400- اگر آوردن برگ‌هاى مذکور به محل تطبیق ممکن نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگرى اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند قرار دهد در محلى که نوشته‌جات و برگ‌هاى مذکور در آنجا واقع است تطبیق به عمل آید.

رئیس- موافقین با ماده چهار‌صد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 401:

ماده 401- تدقیق در سند و تطبیق خط و امضاء یا مهر سند را در صورت ضرورت به یک یا چند نفر به عده طاق از کا‌رشناسان که به تراضى طرفین یا در صورت عدم تراضى به قرعه معین شده‌اند دادگاه ارجاع می‌نماید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود....

موید‌احمدى- عده براى رأى کافى نیست.

+++

(در این موقع عده از آقایان وارد شده و عده کافى شد)

رئیس- با این که مرخصى ممتدى داده شد که آقایان براى روز کار حاضر شوند متأسفانه عده زیادى حاضر نشده و می‌گویند ما ناخوش هستیم ولى قبول کنند که این ناخوشى‌شان قبول نخواهد شد. با این عده کم هم هر ساعت می‌روند بیرون و مجلس را از اکثریت مى‌اندازند و کار معطل می‌ماند این کار خودتان است باید مراقبت کنید که انجام شود و قبل از انقضاى مجلس این زحمتى که آقاى وزیر دادگسترى کشیده‌اند و این قانون را آورده‌اند تمام شده باشد. موافقین با ماده 401 قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 402.

ماده 402- هر گاه تراشیدگى و امثال آن در سند باشد درصورت جلسه تحقیقات قید و به امضاء طرفین می‌رسد.

رئیس- موافقین قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 403

ماده 403- در صورتى که اجراى تحقیقات راجع‌ به سند از طرف دادگاه به یکى از کارمندان اصلى یا على‌البدل دادگاه رجوع شده باشد پس از ختم تحقیقات مأمور دادگاه گزارشى متضمّن مراتب رسیدگى و اطلاعات کارشناس به دادگاه تقدیم می‌دارد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 404.

ماده 404- گزارش مذکور در ماده فوق و همچنین صورت تحقیقات در صورتى که تحقیقات به عمل آمده باشد در جلسه دادرسى خوانده شده و پس از مذاکرات طرفین دادگاه قرارى در خصوص اعتبار سند متنازع فیه یا عدم اعتبار آن می‌دهد.

رئیس- موافقین با ماده 404 برخیزند (عده زیادى بر خاستند) تصویب شد. ماده 405:

ماده 405- در مورد انکار دادگاه در ضمن قرار صحت سند انکار کننده را به تأدیه جریمه که کمتر از پنجاه ریال و بیش از پانصد ریال نباشد محکوم می‌نماید و در مورد ادعاى جعل اعم از این که جاعل معین شده یا نشده باشد هر گاه مدعى جعل نتوانست مجعولیت سند را ثابت نماید بتأدیه جریمه که کمتر از صد ریال و بیش از هزار ریال نباشد محکوم می‌شود جریمه پس از قطعى شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمى که در اصل دعوى صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوى جعل است به توسط دادگاهى که حکم به تأدیه جریمه داده وصول خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- مختصر عرض بنده در اطراف این ماده راجع است به حکمى که از دادگاه بر علیه منکر و یا مدعى جعل که نتوانسته است جعلیت را ثابت کند صادر می‌شود تذکراً عرض می‌کنم که آقاى وزیر دادگسترى توجهى راجع به اجمال این ماده که به نظر بنده می‌رسد فرموده باشند. آیا این حکمى که به عنوان جریمه براى منکر یا مدعى جعل صادر می‌شود به یک جریمه نقدى این حکم قابل استیناف و تمیز هست یا به عبارت و اصطلاح جدید قابل پژوهش و فرجام هست یا نه؟ ثانیاً لایحه قانون مجازاتى که امروز آقاى وزیر دادگسترى تقدیم مجلس شوراى ملى فرمودند و من اطلاع ندارم که ببینم مجازات نقدى را نسبت به افراد چه قسم در نظر گرفته‌اند آیا با این کیفیتى که در این ماده است موافقت دارد یا خیر. البته توضیحاتى را که می‌فرمایند این دو قسمت اجمال رفع می‌شود

نقابت (مخبر کمیسیون)- دو سئوال آقاى اوحدى طرح فرمودند اول این که حکم جریمه که طبق ماده 405 براى منکر صحت سند یا مدعى جعلیت سند صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام هست یا خیر. اول این ماده مطلب را حل کرده زیرا می‌نویسد: جریمه پس از قطع شدن و گذشتن مدت فرجام یا ابرام حکمى که در اصل دعوى صادر و مستند به سند مورد انکار یا دعوى جعل است به توسط دادگاهى که حکم بتأدیه جریمه داده وصول خواهد شد. از این فهمیده می‌شود که حکم به صحت سند یا حکم بر عدم جعلیت که مستلزم صدور حکم جزاى نقدى است قابل

+++

پژوهش و فرجام هست زیرا حکم در اصل دعوى نمی‌شود مگر این که رأى به صحت سند صادر شده باشد یا رأى به عدم جعلیت صادر شده باشد پس وقتى که دادگاه پژوهش نسبت به اساس دعوى رسیدگى می‌کند ملازمه دارد این رسیدگى با رسیدگى مجدد به اعتبار سند یا جعلیت سند. هر گاه دادگاه پژوهش رأى داد بر این که سند مجعول است و اعلام جعلیت از طرف مدعى جعلیت صحیح است نتیجه این می‌شود که حکم جزای نقدى هم منسوخ می‌شود زیرا این جزا براى عدم اثبات این ادعا بود همین طور در دیوان تمیز که وقتى برمی‌گردد و یک جنبه دیگرى پیدا می‌کند پس نمی‌شود گفت که این حکم مستقلاً قابل پژوهش و فرجام است بلکه به تبع آن قرار و اظهار عقیده دادگاه قابل پژوهش و فرجام خواهد بود اما این که فرمودند قانون مجازات فعلى که امروز تقدیم شده است معارضه با این جریمه که اینجا ذکر شده است دارد یا خیر البته این قانون هنوز طرح نشده و تشریفات خودش را طى نکرده و یکى از مصادیق عمده که در این قانون بود راجع به حیثیت اشخاص بود که احترام گذاشته شود بنا‌بر‌این کسى که براى معطل کردن مدعى جعلیت سند می‌شود و حیثیت مدعى یا مدعى‌علیه را جریحه‌دار می‌کند در اینجا طبعاً یک نقره داغى براى او معین می‌شود و شاید در این قانون جزایم سخت‌ترى هم معین شده باشد و این مانعةالجمع نخواهد بود البته در موقع طرحش این توضیحات داده خواهد شد.

وزیر دادگسترى- اجازه فرمایید یک توضیحى هم بنده بدهم. در اینجا که تعبیر کردیم به کلمه جریمه و مجازات نقدى این جریمه یک جریمه انتظامى است و جنبه جزایى نخواهد داشت.

رئیس- موافقین ماده 405 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب بشد. ماده چهار صد و ششم:

مبحث چهارم- در گواهى‏

ماده 406- در مواردى که مطابق قانون مدنى گواهى مثبت دعوى یا مؤثر در اثبات دعوى است مطابق مواد زیر رفتار می‌شود:

رئیس- موافقینن برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 407

ماده 407- هر یک از طرفین دعوى که متمسک به گواهى گواه شده‌اند باید گواه‌هاى خود را در موقعى که دادگاه معین کرده حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوى یا یکى از آنها احضار مى‌کند.

رئیس- موافقین ماده 407 برخیزند. (اکثر نمایندگان برخاستند) تصویب شد ماده 408:

ماده 408- در ابلاغ احضاریه مقرراتى که براى ابلاغ دادخواست معین است رعایت خواهد شد احضاریه باید لااقل یک روز قبل از روز جلسه و با رعایت مدت مسافت به گواه‌ها ابلاغ گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 409:

ماده 409- هر گواهى که مطابق قانون احضار شده ولى در روز جلسه حاضر نشود مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید دادگاه می‌تواند او را جلب نماید.

رئیس- آقاى اوحدى.

اوحدى- البته جناب آقاى وزیر دادگسترى فرمایشاتى را که در جلسه قبل در مقابل توضیحات بنده راجع به تأمین دلیل فرمودند فراموش نکرده‌اند که در آنجا فرمودند تأمین دلیل اجبارى نیست و آزاد است و هر کس باید خودش دلیل خودش را حاضر کند با قوه قهریه نباید دلیلى را حفظ کند شهادت هم یکى از دلایل است فرق نمی‌کند براى اثباب یک ادعایى که یک نفر متوسل به شاهد می‌شود این قسمت جلب با آن آزادى به نظر بنده یک تباینى دارد اگر تباینى ندارد توضیحاً بیان فرمایند بنده هم عرضى ندارم.

وزیر دادگسترى- هیچ تباین ندارد فقط چیزى که هست باید فهمید که شهادت چه جور تکلیفى است یک تکلیف خصوصى است

+++

یا یک تکلیف عمومى اما این که در قوانین به بعضى تکالیف که تصور می‌شود خصوصى است جنبه عمومى دادیم یعنى این کسى که به شهادت می‌طلبند او را او باید خودش رادر مقابل جامعه مکلف بداند و براى کشف حقیقت اداى شهادت نماید البته او را مجبور نمی‌کنند که یک بیاناتى بکند. وقتى او را در دادگاه احضار می‌کنند باید حضور پیدا کند اگر گفت من اطلاعى ندارم دادگاه مجبورش نخواهد کرد که حکماً اطلاعاتى بدهد یا اطلاعاتى جعل کند اگر بخواهد امتناع کند می‌تواند بگوید من اطلاع ندارم ولى حضور در دادگاه مقابل قوه قضائیه اجبارى است و تکلیف هر فردى است که وقتى که قوه قضایى او را مى‌طلبد از براى کشف حقیقت در مقابل قوه قضائیه باید تمکین و اطاعت کند این از حقوق فردى نیست که به اختیار اشخاص باشد بلکه از حقوق جمعى و نوعى است.

رئیس- آقایان موافقین با ماده 409 برخیزند. (اکثر برخاستند) تصویب. ماده 410 قرائت می‌شود:

ماده 410- در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضى بداند می‌تواند گواهى گواه را در منزل یا محل کار او و یا در محل نزاع به توسط یکى از کارمندان خود استماع کند

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 411:

ماده 411- در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگرى اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهى او را استماع کند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 412:

ماده 412- گواهى استماع نمی‌شود مگر از اشخاصی که مطابق قانون مدنى اهلیت اداء گواهى باشند.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 413.

ماده 413- در موارد زیر نیز اصحاب دعوى می‌توانند گواه‌ها را جرح نمایند:

1- در صورتی که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى قرابت نسبى یا سببى تا درجه سوم از طبقه دوم باشد.

2- در صورتی که بین گواه و یکى از اصحاب دعوى سمت خادم و مخدومى باشد.

3- در صورتی که بین گواه و کسی که گواهى بر ضرر او داده می‌شود دعوى حقوقى یا جزایى فعلاً مطرح باشد و یا دعوى جزایى سابقاً مطرح بوده و هنوز پنج سال در صورت جنایى و دو سال در صورت جنحه از صدور حکم قطعى نگذشته است.

رئیس- موافقین با ماده 413 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 414 خوانده می‌شود:

ماده 414- طرفى که می‌خواهد گواهى را جرح نماید باید آن را قبل از اداء گواهى اظهار دارد مگر این که ثابت نماید که از علت جرح بعداً مسبوق شده است.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 415:

ماده 415- در صورتی که علت جرح مورد تصدیق گواه یا کسى که به نفع او گواهى داده می‌شود واقع شود یا بر دادگاه معلوم گردد گواه ملزم به گواهى نخواهد شد و هر گاه براى اظهار اطلاع حاضر شود بدون احتیاج به سوگند فقط براى مزید اطلاع اظهارات او استماع می‌گردد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 416:

ماده 416- اگر نسبت به قانونى بودن علت جرح گواهى اعتراض شود گواهى آن گواه با قید سوگند استماع می‌شود لیکن دادگاه بایددر حکمى که راجع به اصل دعوى می‌دهد تصمیم خود را برد یا قبول جرح اظهار نماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 417:

ماده 417- دادگاه گواهى هر گواه را بدون حضور گواه‌هایى که گواهى نداده‌اند استماع می‌کند و بعد از اداء گواهى می‌تواند از گواه‌ها مجتمعاً تحقیق نماید.

+++

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 418:

ماده 418- گواه‌ها قبل از اداء گواهى نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزى نگویند و هر گاه گواه‌ها قرابت نسبى یا سببى با یکى از اصحاب دعوى داشته باشند نیز اظهار داشته و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکى از اصحاب دعوى باشند اعلام می‌دارند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد ماده 419:

ماده 419- دادرس دادگاه قبل از اداء گواهى مجازاتى که براى گواه کاذب مقرر است به گواه خاطر نشان می‌نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 420:

ماده 420- دادگاه می‌تواند در موقع اداء گواهى یکى از گواه‌ها باصحاب دعوى یا یکى از آنها امر بکند که از دادگاه خارج شود براى این که آزادى گواه بهتر تأمین شود در این صورت بعد از اداء گواهى دادگاه شخص یا اشخاص خارج شده را بر‌گردانده و از گواهى که در غیاب آنها اداره شده آگاه می‌سازد.

مخبر- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 421:

ماده 421- هیچ یک از اصحاب دعوى نباید اظهارات گواه را قطع کنند و پس از اداء گواهى می‌توانند سؤالاتى توسط دادگاه از گواه بنمایند و دادرس نیز می‌تواند هر سؤالى را که براى کشف حقیقت و مبانى گواه لازم بداند از گواه ها بنماید.

مخبر- در سطر آخر این ماده مبانى گواه اشتباه و مبانى گواهى صحیح است و این طور اصلاح می‌شود.

رئیس- موافقین با این ماده با اصلاحى که شد قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 422:

ماده 422- اگر یکى از اصحاب دعوى از گواه سؤالى نماید که مربوط به دعوى نباشد دادگاه از آن جلوگیرى خواهد نمود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 423:

ماده 423- بیانات گواه باید عیناً در صورت مجلس قید و به امضاء او برسد و اگر گواه نخواهد و یا نتواند امضاء کند مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 425:

ماده 425- هر گاه گواه براى حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصله از آن را بنماید دادگاه میزان آن را مطابق تعرفه وزارت دادگسترى معین و استناد کننده را به تأدیه آن ملزم می‌نماید.

گواه در صورت ضرورت می‌تواند درخواست پرداخت مساعده هزینه مسافرت خود را بنماید.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 426:

مبحث پنجم- تحقیق محلى‏

ماده 426- در مواردی که مطابق قانون به گواهى گواه‌ها می‌توان استناد نمود هر گاه یک طرف یا طرفین به اطلاع اهل محل متمسک شوند اگر چه به طور کلى ذکر کنند و اسامى مطلعین را نبرند دادگاه تحقیق محلى می‌نماید.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 427:

ماده 427- هر گاه قرار تحقیق محلى به درخواست یکى از طرفین صادر گردد طرف دیگر نیز می‌تواند در موقع تحقیقات مطلعین خود را در محل حاضر نماید در این صورت دادگاه یا کارمندى که مأمور اجراى تحقیقات است اطلاع مطلعین او را نیز استماع خواهد کرد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 428:

+++

ماده 428- اجراى تحقیق ممکن است توسط دارس دادگاه یا یکى از کارمندان اصلى یا على‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه مى‌تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجراى تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 429:

ماده 429- دادگاهى که تحقیقات را اجرا می‌کند باید وقت ومحل تحقیقات را معین کرده و قبلاً به طرفین اطلاع دهد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 430:

ماده 430- متصدى اجراى تحقیقات محلى به استماع اطلاع مطلعین که طرفین یا یکى از آنان حاضر می‌نماید اقدام می‌کند هر یک از طرفین حق دارد مطلعین طرف دیگر را مطابق مقرراتی که براى جرح گواه معین است رد نماید.

رئیس- موافقین با ماده 430 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 431:

ماده 431- ترتیب استعلام و اجراى تحقیقات از اشخاص مذکور در ماده قبل و سوگند به طورى است که براى گواه‌ها مقرر است.

رئیس- موافقین با ماده 431 قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 432:

ماده 432- طرفین در محل می‌توانند اشخاصى را براى کسب اطلاع از آنها معین و به گواهى آنان تراضى نمایند متصدى تحقیقات صورت اشخاصى را که اصحاب دعوى انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضاى طرفین می‌رساند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 433.

ماده 433- عدم حضور یکى از اصحاب دعوى مانع از اجراى تحقیقات نخواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 434:

ماده 434- تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلى منوط به نظر دادگاه است مگر در مواردی که طرفین تراضى در انتخاب اشخاص نموده و رفع اختلاف را فقط به تصدیق آنها واگذار کرده‌اند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 435:

ماده 435- هزینه تحقیقات محلى به عهده طرفى است که آن را خواستار شده و اگر تحقیقات نام برده را طرفین خواسته باشند هزینه آن به عهده طرفین خواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 436:

مبحث ششم- معاینه محل‏

ماده 436- دادگاه می‌تواند به نظر خود یا به درخواست یکى از اصحاب دعوى قرار معاینه محل را بدهد- در قرار دادگاه موضوع و وقت معاینه معین خواهد شد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 437:

ماده 437- قرار معاینه به توسط دادرس دادگاه یا کارمند على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهى باشد که رسیدگى به دعوى مى‌نماید اجراء قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود در این صورت تعیین وقت اجراى قرار با مأمور اجراى قرار خواهد بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 438:

ماده 438- پس از معاینه محل صورتى از آن نوشته شده و به امضاى کسى که از طرف دادگاه معاینه نموده و اصحاب دعوى می‌رسد- نقشه محل در صورت لزوم به صورت معاینه پیوست خواهد شد.

رئیس- موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 439:

ماده 439- صورت معاینه محل در جلسه دادرسى خوانده

+++

می‌شود و طرفین حق دارند نسبت به معاینه توضیحات شفاهى بدهند لکى نمی‌توانند بر‌خلاف آنچه معاینه شده اعتراضى کنند که در موقع ترتیب صورت معاینه حاضر بوده و آن اعتراض را نکرده‌اند.

رئیس- موافقین با ماده 346 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 440:

ماده 440- صورت معاینه محل را نمی‌توان به وسیله گواهى اشخاصى که در حین معاینه حاضر نبوده‌اند و یا حاضر بوده و اعتراضات خود را در موقع ترتیب صورت مجلس قید نکرده‌اند تکذیب کرد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 441:

ماده 441- هر گاه معاینه محل را یک طرف خواستار شده هزینه آن بر عهده اوست و اگر طرفین درخواست کرده‌اند یا به نظر دادگاه بوده است بالمناصفه به عهده طرفین است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 442:

ماده 442- دادگاه ممکن است مقرر دارد که براى روشن کردن مسائلى که محتاج به اطلاعات فنى است کارشناس همراه مأمور اجراء قرار معاینه محل برود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 443:

ماده 443- هر‌گاه در موردى تحقیق محلى و معاینه محل هر دو مقتضى شود دادگاه می‌تواند قرار آن را توأماً صادر کند در این صورت قرار توسط دادرس دادگاه یا کارمند على‌البدل اجرا می‌شود و در صورتی که محل تحقیق و معاینه خارج از مقر دادگاهى باشد که رسیدگى به دعوى می‌نماید اجراء قرار را ممکن است به داد‌رس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محل محول نمود- مأمور اجراء قرار صورت مجلسى از تحقیق و معاینه برداشته به دادگاه صادر کننده تقدیم مى‌کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 444:

مبحث هفتم- در رجوع به کار‌شناس‏

ماده 444- در مواردی که رجووع به کار‌شناس لازم باشد دادگاه می‌تواند به نظر خود و یا به درخواست اصحاب دعوى و یا یکى از آنها قرار رجوع به کار شناس بدهد در قرار دادگاه باید موضوعى که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتى که کارشناس باید اظهار عقیده کند معین شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 445:

ماده 445- کارشناسان را باید طرفین به تراضى معین کنند و هرگاه تراضى نشد خود دادگاه به قرعه معین می‌نماید- ممکن است کارشناس یک نفر یا بیشتر معین شود ولیکن عده منتخبین باید طاق باشد.

در حوزه‌هایى که قانون راجع به کارشناسان رسمى اجرا نشده باشد ترتیب انتخاب کارشناس به قرعه در دادگاه به موجب آئین‌نامه وزارت دادگسترى به عمل خواهد آمد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 446:

ماده 446- فقط اشخاصى باید به کارشناسى معین شوند که به مناسبت علم یا شغل یا کسب داراى معلوماتى که لازم است باشند.

کارشناسان می‌توانند استعفا نموده و یا رد شوند جهات رد کارشناسان علاوه بر عدم کارشناسى همان جهات رد دادرسان است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستن د) تصویب شد. ماده 447:

ماده 447- در صورتی که کارشناسان به تراضى طرفین معین شده باشند رد یا تغییر آنها باید به تراضى باشد مگر این که علت رد بعداً حادث شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 448.

ماده 448- هر‌گاه در تعیین کارشناسان تراضى نشود رد آنان در مدت سه روز از تاریخ اعلام تعیین کارشناس

+++

از طرف دادگاه به اصحاب دعوى باید اظهار شود مگر این که جهت رد بعداً معلوم و یا حادث گردد در این صورت رد کارشناس و یا کارشناسى که معین شده‌اند تا قبل از صدور رأى جایز است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 449 قرائت می‌شود:

ماده 449- وقت و محل رسیدگى را در صورتی که از طرف دادگاه معین نشده باشد کارشناس معین کرده و به دادگاه اطلاع می‌دهد مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز طرفین دعوى را از محل و وقتى که معین شده است مطلع نماید که اگر بخواهند حاضر شوند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 450 قرائت می‌شود:

ماده 450- دادگاه می‌تواند در صورت لزوم کارمند على‌البدل یا مدیر دفتر خود را براى نظارت در تحقیقات مأمور کند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

[8- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏]

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه هشتم شهریور ماه سه ساعت به ظهر مانده دستور هم بقیه لایحه اصول محاکمات حقوقى. از آقایان خواهش می‌شود که قدرى زودتر تشریف بیاورند تا جلسه را تشکیل بدهیم و این لایحه قانونى که جزء دستور است زودتر بگذرد و خاطر آقاى وزیر دادگسترى نگران نباشد (نمایندگان- صحیح است)

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اصلاح قانون مالیات نفت و بنزین‏

ماده واحده از تاریخ 13 مرداد ماه 1318 مالیات نفط لامپا و بنزین و مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتورهاى احتراق داخلى می‌رسد به مأخذ پائین گرفته می‌شود.

از هر لیتر بنزین و نفت لامپا پنجاه دینار (50%) و از سایر مواد مشابهى که به مصرف سوخت موتورهاى احتراق داخلى می‌رسد مانند نفت دیزل و نفط گاز هر لیتر بیست دینار.

کلیه مواد نفتى موجود در دست تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان و نمایندگان آنها از تاریخ 13 مرداد 1318 مشمول مالیات مقرر در فوق است اعم از این که نسبت به آنها معامله قبلى شده یا نشده باشد.

مقررات این قانون نسبت به موجودى 13 مرداد ماه 1318 به بعد مواد نفتى نامبرده نیز قابل اجرا بوده و معاملاتى که قبل از آن تاریخ بین تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان مواد نفتى و یا نمایندگان آنها و مصرف‌کنندگان واقع شده ولى جنس آن تا تاریخ نامبرده تحویل نگردیده مشمول مالیات جدید بوده و فقط در صورتى باید قابل اجرا شناخته شود که خریدار مالیات‌هاى مقرر را طبق این قانون بفروشند بپردازد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهارم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293719!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)