کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 102 صورت مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هفتم آبان ماه 1321  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام استعفاى آقاى دکتر جوان از نمایندگى مجلس شوراى ملى

3- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به ‌آموزشگاه شهربانى

4- شور لایحه واگذاری پانصد میلیون ریال اعتبار به وزارت خواربار

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 102

صورت مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هفتم آبان ماه 1321

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- اعلام استعفاى آقاى دکتر جوان از نمایندگى مجلس شوراى ملى

3- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به ‌آموزشگاه شهربانى

4- شور لایحه واگذاری پانصد میلیون ریال اعتبار به وزارت خواربار

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز پنجم آبان ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایب با اجازه- آقای: فاطمی

غایبین بی­اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیا، نوبخت، ملک­مدنی، اورنگ، مشیردوانی، اکبر، امیر ابراهیمی، معتصم سنگ، اصفهانی، دکتر ادهم، معتضدی، دبستانی، بهبهانی، آصف، صادق وزیری، اعتبار، کامل ماکو، نصرتیان، همراز

دیرآمدگان بی­اجازه-آقایان: خسروشاهی، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ آقاى معدل فرمایشى داشتند راجع به صورت مجلس؟

معدل- کلمه مطلق ملکه اطلاق به علیاحضرت ملکه فوزیه می‌شود و اینجا به نظر بنده آقاى رئیس که ملکه فرمودند منظورشان ملکه نادرشاه بوده است (صحیح است) خوب است امر بفرمایید در صورت مجلس اصلاح شود.

طوسى- صحیح است. اصلاح می‌شود.

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- اعلام استعفاى آقاى دکتر جوان از نمایندگى مجلس شوراى ملى

رئیس- بر طبق ماده 148 نظامنامه داخلى مجلس استعفاى آقاى دکتر جوان را به اطلاع آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم.

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور.

رئیس- آقاى دکتر تاج‌بخش.

دکتر تاج‌بخش- بنده قبل از این که.

امیر تیمور- بنده در موضوعى که فرمودید عرض دارم.

طباطبایى- موضوع قابل مذاکره نیست آقا...

+++

عده‌ای از نمایندگان- دستور. دستور.

دکتر تاجبخش- بنده قبل از این که وارد بحث در مطلب بشوم که نشر اسکناس به صلاح کشور است یا نه می‌خواهم عرض کنم که آیا مناسبات ما با متفقین خصمانه است یا دوستانه؟ اگر خصمانه است.

همهمه نمایندگان....‏ زنگ رئیس.

جمعى از نمایندگان- این موضوع مطرح نیست آقا.

رئیس- آقاى دکتر این حرف‌ها مناسبت ندارد آقا.

دکتر تاجبخش- خواربار و جنس را دارند خارج می‌کنند... همهمه نمایندگان مطرح نیست آقا. مطرح نیست. زنگ رئیس.

عده‌ای نمایندگان- دستور. دستور.

رئیس- خارج از موضوع صحبت نکنید آقا. (صحیح است)

دکتر تاجبخش- اجازه مى‌فرمایید؟

رئیس- این حرف‌ها مناسبت ندارد آقا یعنى چه؟

دکتر تاجبخش- احتیاج کشور از حیث خواربار و وسایل نقلیه ..

همهمه نمایندگان- آقا مطرح نیست. دستور. دستور. زنگ رئیس.

رئیس- آقا راجع به خواربار مى‌خواهید صحبت کنید بکنید.

دکتر تاجبخش- مذاکرات قربان راجع به پیمان مى‌خواهم حرف بزنم.

رئیس- شما راجع به خواربار مى‌خواستید حرف بزنید.

دکتر تاجبخش- تذکر است قربان. پس از رفع احتیاج از مازاد...

همهمه نمایندگان- دستور. دستور. آقاى دکتر روز دیگر بفرمایید.

یکى از نمایندگان- جلسه دیگر بخوانید.

دکتر تا‌جبخش- اجازه مى‌فرمایید من چند جلسه است اجازه خواسته‌ام (همهمه نمایندگان بماند براى بعد. دستور.)

دکتر سنگ- بنده مخالف هستم دلیل هم دارم اگر اجازه مى‌فرمایید عرض کنم. دلیل مخالفت ورود در دستور را عرض کنم.

همهمه نمایندگان صداى زنگ رئیس.

رئیس- آقایان صبر کنید. (خطاب به دکتر سنگ)

مگر شما نمی‌شنوید. چرا بى‌اجازه حرف می‌زنید؟ (دکتر سنگ- بنده مخالفم) با چه مخالفید؟ مطلب را طورى باید برداشت کرد که متناسب مجلس باشد (صحیح است) یعنى چه مخالف با چه؟ شما هم (خطاب به آقاى دکتر تاجبخش) نطقتان را اصلاح کنید بعد صحبت کنید.

دکتر تاجبخش- پس در مسائل آزادانه نباید حرف زد.

طباطبایى- خلاصه‌اش را بفرمایید.

جمعى از نمایندگان- دستور. دستور.

3- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به ‌آموزشگاه شهربانى

رئیس- گزارش کمیسیون کشور راجع به آموزشگاه شهربانى مطرح است. شور اول. گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

کمیسیون کشور گزارش کمیسیون سابق راجع به آموزشگاه پایه‌ورى شهربانى را با حضور آقاى وزیر کشور مطرح نموده در نتیجه توضیحاتى که در اطراف مواد آن داده شد کمیسیون عین گزارش نامبرده را تأیید نموده و اینک گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

جمعى از نمایندگان- آقاى اعتبار مخبر هستند

انوار- لایحه را بخوانید آقا

رئیس- لایحه چاپ شده است توزیع شده است به نظرتان رسیده است باز هم بخوانند؟

انوار- بلى بلى بخوانند.

فرمانفرماییان- بنده در این موضوع عرضى نداشتم.

رئیس- آقاى نقابت در کلیات صحبت دارید؟

نقابت-بنده در لایحه عرض دارم ولى تقاضا دارم قرائت شود.

انوار- بلى ما هم گفتیم قرائت شود.

+++

رئیس- ماده به ماده خوانده می‌شود.

نراقى- توزیع نشده است آقا.

لاریجانى- توزیع شده است آقا.

نقابت- به ما که نرسیده‏

انوار- خوانده شود.

رئیس- بسیار خوب خوانده می‌شود.

طرح قانون راجع به تأسیس آموزشگاه شهربانى‏

ماده 1- وزارت کشور مجاز است براى تأمین نیازمندی‌هاى استخدامى اداره کل شهربانى آموزشگاهى تأسیس نماید.

ماده 2-در موقع تحصیل به هر یک از دانشچویان برابر اعتبار موجوده در بودجه تا میزان ماهیانه ششصد ریال به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. به علاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشگاه خواهد بود.

ماده 3- دانشجویانى که از عهده‌ امتحانات آموزشگاه نامبرده برآیند در صورتی که در بدو ورود داراى گواهینامه دوره کامل دبیرستان (اعم از شش یا پنج کلاسه) باشند با پایه 3 کشورى و در صورتی که داراى دانش‌نامه لیسانس باشند با پایه 4 به خدمت اداره کل شهربانى پذیرفته می‌شوند.

ماده 4-بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانى که براى خدمت در قسمت انتظاماتى در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه مربوط به درجه رسدبان دومى نیز نایل می‌شوند و آنان که داراى دانش‌نامه لیسانس هستند پس از یک سال خدمت با رعایت سایر مقررات به درجه رسد بان یکم ارتقا می‌یابند ترفیمات بعدى آنان از هر جهت مطابق مقررات عمومى خواهد بود.

ماده 5-داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل به پایه کشورى لااقل پنج سال در اداره کل شهربانى و دوایر تابعه آن خدمت نمایند و هرگاه از انجام این تعهد خوددارى نمایند باید همه وجوهى را که مطابق ماده دوم دریافت کرده به انضمام هزینه غذا و لباس نماینده و در هر حال کسانی که برخلاف تعهد خود رفتار نمایند به هیچ عنوان به سایر خدمات دولتى پذیرفته نخواهند شد.

ماده 6- برنامه آموزشگاه به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

ماده 7-ماده اول قانون مصوب دوازدهم بهمن 1310 و آن قسمت از مقررات قانون نامبرده که با این قانون مغایرت دارد ملغى است ولى استثناً نسبت به کسانی که در تاریخ تصویب این قانون در آموزشگاه پایه‌ورى شهربانى مشغول تحصیل هستند طبق قانون 1310 اقدام خواهد شد.

رئیس- کلیات مطرح است. آقاى بیات

بیات- بنده موافقم.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- عرض کنم این مطلب جاى تردید نیست که یکى از موجبات تأمین آسایش و امنیت در تمام شهرها شهربانى است که یکى از ادارات فوق‌العاده حساس و مهم است و عادت شده است از قدیم که کارهاى با اهمیتبه اینجا مراجعه می‌شود متأسفانه اداره شهربانى از اول باسابقه خوبى برجا گذاشته نشده و تأسیس آن طورى شده است که یک عده مستخدمین بى‌سواد و مستخدمین غیر علاقه‌مند از بدو تأسیس وارد شده بوده‌اند و غالباً اشخاصى بد سابقه را در بدو تأسیس وارد شده بوده‌اند و غالباً اشخاصى بد سابقه را در بدو شروع شهربه این می‌پذیرفتند و این سابقه باعث شد که نام شهربانى خراب شد در حالتی که مقدس‌ترین وظایف هر جامعه خدمات پلیسى است زیرا حفظ امنیت می‌کند و حفظ امنیت می‌کند و حفظ آسایش می‌کند و بالاخره در نتیجه حسن انجام خدمت افراد شهربانى است که مردم شب راحت در منزل خودشان می‌خوابند در این سنوات آخر هم شهربانى عامل اجراى افعال نامشروع واقع شده بود (صحیح است) و به همین جهت باز یک توجه دیگرى از ناحیه مردم به شهربانى شده که این اداره را یک اداره طرف بغض و عداوت تشخیص دادند ولى بنده خیال می‌کنم با توجهاتى که حالا هیئت دولت می‌فرمایند بلکه اداره شهربانى یکى از آن اداراتى بشود که طرف مقصود و آمال ما هست و یک اداره شهربانى یکى از آن اداراتى بشود که طرف مقصود و آمال ما هست و یک اداره به تمام معنى مجهز و مرکب باشد از افراد تحصیل کرده و دانشمند و علاقه‌مند به مملکت‌شان البته وقتى این اداره خوب می‌تواند تشکیل شود که داراى افرادى باشد که کاملاً خوش سابقه و تحصیل

+++

کرده باشند حقوق و زندگانى آنها تأمین بشود الان وضعیت بودجه شهربانى و وضعیت حقوق افراد خوب نیست و همه در زحمت هستند این اضافه حقوقى هم که تصویب شد به حال هیچ یک از مستخدمین به خصوص افراد شهربانى تأثیرى نکرد زیرا پایه خرج به قدرى بالا رفت که الان دعا می‌کنند کاش همان حقوق 18 تومان و 19 تومان به ما داده می‌شد در هر صورت بنده عقیده‌ام این است که هر قدر توجه کنیم نسبت به افراد شهربانى و هر قدر آنها را تشویق کنیم و هر قدر سعى کنیم که افراد محترم وارد دستگاه شهربانى شوند به همان مقدار به امنیت و آسایش عمومی کمک کرده‌ایم چیزى که هست اگر شهربانى ما قادر و توانا باشد ما دیگر حاجت نداریم که به قانون حکومت نظامی که فعلاً یک قسمت بلکه تمام وظیفه شهربانى را اصولاً به او سپرده‌ایم یک قانونى نیست که متناسب با حوایج امروز ما باشد یک قانونى بود که در یک مورد خاصی وضع شد و این قانون بارى این دوره قابل اعمال نیست و این هم یک مسئله‌ای است که بین حقوقین محرز است که به ترتیبى که بشر ترقى می‌کند به این معنى که سطح زندگى فعلى اشخاص بالا می‌رود بایستى قوانین هم تکمیل شود متأسفانه آن قانون حکومت نظامى را ما حالا هم محترم می‌شماریم و به موقع اجرا می‌گذاریم و باز هم به اندازه‌اى قدرت می‌دهیم که قسمت اعظم از قضاوت این کشور را به دست آن قانون حکومت نظامى و دادگاهى مربوطه به او سپرده‌ایم اگر آقایان فراموش نفرموده باشند روزى که لایحه با دو فوریت راجع به دادگاه‌هاى نظامى در اینجا مطرح شد همه آقایان را متشنج کردند و گفتند که توى خیابان آدم کشته‌اند و بایستى فوراً تصویب کرد از آن تاریخ که آن قانون را با دو فوریت تصویب کردند وقتى اجازه ندادند که مطالعه بشود حالا چند ماه می‌گذرد؟ آیا چه تأثیرى کرد؟ کدام محاکمه خاتمه پیدا کرد؟ کدام جریان تمام شد و کدام سرعت عمل ایجاد شد هیچ کدام اینها نیست مگر این که دستگاه قضایى را به هم زدند و متشنج کردند قضاوت ملازمه دارد با حوصله با فکر و مطالعه و با اعمال یک مقرراتى که بالاخره حق پایمال نشود یکى در بهترین نویسندگان است که می‌گوید خطر تبرئه کردن جانى براى جامعه کم‌تر است از خطر محکوم کردن بی‌گناه بنابراین بایستى بیشتر دقت کرد حالا به مناسبت ورود این لایحه بنده تذکر می‌دهم به آقاى وزیر کشور که وضیعت شهربانى را بالا ببرند و بودجه‌اش اضافه بشود افراد خوب در آنجا استخدام شوند یک بسط قدرتى به شهربانى بدهند اما شهربانى قانون شهربانى اجرا کننده قانون، و این دستگاه حکومت نظامى را هم جمع کنید که قضایا بر گردد به حال عادیش زیرا افراد این مملکت به قدرى نجابت و اصالت دارند که محتاج به این شدت‌ها نیستند در مملکت ما آن دسته‌جانى که محتاج به حکومت نظامى باشد وجود ندارد و بالاخره به تجربه ثابت شد نتیجه‌اى که ما این مدت از حکومت نظامی گرفتیم تقریباً صفر است پس می‌باید شهربانى تصویب شود و حکومت نظامى برداشته شود نکته‌اى که در اینجا بنده می‌خواستم تذکر بدهم این است که هفتاد میلیون تومان آقا بودجه وزارت جنگ است این هفتاد میلیون تومان. یک عده از افسران آکتیف افسرانى که دانشکده افسرى را تمام کرده‌اند افسرانى که تحصیلات عالیه کرده‌اند افسرانى که علاقه‌مند به وطن خودشان هستند آمدند خدمات فوق‌العاده کرده‌اند و اینها در نقاط صعب و سخت رنج بردند و استفاده هم نکردند جز آن دسته‌جات عالى بوده‌اند. این افسران را از خدمت بیرون کرده‌اند به عنوان این که افسر احتیاج نداریم به عنوان این که جا و محل نداریم اینها را بیرون کردند آن وقت از یک طرف دیگر به عنوان این که افسر کم داریم مشغول گرفتن جماعتى هستند به نام وظیفه و غیر ذلک در متمم بودجه یک ماده‌ای است که افسران می‌توانند به اداره امنیه و به اداره شهربانى منتقل شوند این افسرها به اداره شهربانى رجوع کردند اداره شهربانى گفت ما حاجت نداریم سلطان، یاور رفته‌اند مراجعه کرده‌اند اداره شهربانى گفته است که ما حاجت نداریم و محل نداریم براى خدمت شماها آن وقت تأسیس یک آموزشگاهى

+++

با یک بودجه زیادی می‌شود که اشخاصى تهیه شوند براى خدمت شهربانى در حالتى که ما یک عده افسر بی‌کار که دانشکده افسرى را تمام کرده‌اند داریم که اینها بیکارند قشون ولشان کرده است شهربانى هم ولشان کرده اگر نمی‌شناسید من صورتش را بعد تقدیم می‌کنم چون بنده نخواستم وارد شخصیات بشوم بنده مخالف با تحصیلات و تأسیس آموزشگاه و بسط علم و دانش نیستم و خیلى هم موافقم (افشار- قانون باید بدانند) قانون را هم بلد نیستند و تحصیلات آنها متناسب با این کار است. علاوه در اینجا قید می‌کنند اشخاصى که داراى دانش‌نامه لیسانس هستند وارد این آموزشگاه شوند چنین و چنان می‌شوند براى لیسانسیه‌ها که قانونى هستن علیحده چرا اینجا می‌برندش خواهند گفت که می‌بریم اینها تحصیلات نظامى را یاد بگیرند آن وقت یک اشخاصى هستند که هم تحصیل کرده‌اند در آنجا هم اشخاصى که وارد می‌شوند بایستى دیپلمه باشند اینها رفته‌اند چندین سال تحصیل کرده‌اند اینها را نمى‌پذیرند البته بنده تقاضا می‌کنم که صورت این اشخاص را از وزارت جنگ بخواهند و معلوم شود که آن اشخاص را که لازم ندارند و بیرون کرده‌اند چه اشخاصى هستند پس آنچه را که می‌توانید از آنها بپذیرید که مشغول تحصیل باشند تا این که هم صرفه‌جویى در بودجه شده باشد و هم یک عده که استحقاق به خدمت دارند به خدمت مشغول شوند.

رئیس- آقاى اوحدى شما مخبر کمیسیون هستید؟

امیر تیمور- بنده هستم اجازه می‌فرمایید.

آزادى- آقاى اوحدى امضا کرده است این گزارش را

امیر تیمور- صورت مجلس کمیسیون که اخیراً تجدید شده گویا از نظر مقام ریاست نگذشته در کمیسیون کشور خوشبختانه یا متأسفانه بنده مأمور دفاع این لایحه شدم و کمیسیون کشور هم در وحله آخر موافقت کرد که همان خبر اول تأیید شود که به امضاى آقاى اوحدى است و فعلاً دفاع از آن را به بنده واگذار می‌کنند این که گفته شد براى استحضار خاطر مقام ریاست بود بنده از اعضاى محترم کمیسیون هم خیلى استدعا کردم بنده را از این خدمت معاف بدارند ولى قبول نفرمودند در قسمت شهربانى که نماینده محترم آقاى نقابت فرمودند باید به عرض برسانم که نظریه ایشان فقط به وسیله این لایحه تأمین می‌شود و دولت براى تأمین منظور ما و براى پرورش این دانش آموزان آموزشگاهى تأسیس می‌کند که اینها تحصیل کرده و به وظایف خودشان عمل کند و مخصوصاً شهربانى کشور احتیاج کاملى بودجه افسران تحصیل کرده دارند. این لایحه را تنظیم کرده‌اند که مدرسه افسرى روى اصول صحیحى تشکیل بشود. اما در قسمت این که فرمودند یک عده از افسران وزارت جنگ هستند که تحصیل کرده هستند آنها را به خدمت شهربانى قبول کنند بنده تصور می‌کنم دولت با این نظر بتواند موافقت کند زیرا که تعلیم و تربیت نظامى غیر از تعلیم و تربیت شهربانى است یک تعلیمات مخصوصى دارند نظامى‌ها ولى افسران شهربانى باید معلومات دیگرى داشته باشند و پایه معلومات و اطلاعات اینها باید بیشتر از آنها باشد براى این که افسران شهربانى باید به یک مقدار از قوانین و نظامنامه‌هاى کشورى آگاه باشند که به هیچ وجه افسران وزارت جنگ و نظامى آن تعلیمات را ندارند خوب است موافقت بفرمایید این لایحه که منظور آقا را هم تأمین می‌کند مطرح شود و اگر نظریاتى هم باشد در ضمن شور پیشنهاد بفرمایید.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زداه

دکتر ملک‌زاده- بنده خواستم یک سؤالى بکنم و آن این بود که آیا این مدرسه شبانه‌روزى است یا فقط در روز حضور پیدا می‌کنند و تحصیلات می‌کنند و علت این که می‌خواستم این سؤال را بکنم (آقاى وزیر کشور خواهش می‌کنم که توجه بفرمایند) یک تحربه‌ای است که شخصاً در این موضوع دارم که می‌خواستم آن تجربه و آن اطلاع را به عرض برسانم در موقعى که صاحب‌منصبان سوئدى براى شهربانى و براى ژاندارمرى دعوت شدند اول اقدامى را که کردند همان اقدامى بود که امروزمی‌شود یعنى یک مدرسه در ژاندارمرى و یکى هم در شهربانى تأسیس کردند و معتقد

+++

بودند که ناموس و حیثیت یک ملتى بیشتر مربوط به تشکیلات شرافتمندانه ژاندارمرى (که در حقیقت عمل نظمیه را دارد در ولایات و قصباب) و نظمیه‌ها در شهرها است و براى رسیدن به این منظور و مقصود معتقد بودند که از بهترین عناصر وطن خواه شریف براى این خدمت ملى انتخاب شود و چون شخصاً بنده در آن موقع عهده‌دار اداره بهداشت ژاندارمرى بودم انتخاب را به عهده بنده گذاشتند و آقایان تصدیق دارند که ژاندارمرى یکى از قواى ملى و محل اعتبار ملت ایران بودند با این که عده کمى بودند حقیقتاً به موفقیت‌هایى هم نائل شدند و الان شاید بهترین صاحب‌منصبانى که ما داریم یک عده‌شان همان صاحب‌منصبان ژاندارمرى هستند که اینها با رتبه سرجوخگى وارد در خدمت شدند یکى اخوى آقاى دکتر است (اشاره به آقاى دکتر تاج‌بخش) که امروز به رتبه امیر لشکرى در نتیجه لیاقت نائل شده‌اند و یکى از نکاتى که آن آقایان متوجه شدند این بود که این مدارس را شبانه‌روزى بکنند که اگر شبانه‌روزى بشود و آن زندگى و آن ترتیب اضافه بر تعلیمات می‌شود بنده هم در سهم خودم خواستم تقاضا کنم اگر ممکن است براى رسیدن به این منظور این مدرسه را شبانه‌روزى بکنند.

مخبر- به طورى که از خود لایحه هم استنباط می‌شود این مدرسه شبانه‌روزى نیست فقط علاوه بر خرجى که دولت می‌دهد یک مقدارى هم براى لباس و غذا به آنها می‌دهد براى شبانه‌روزى شدن امیدوارم نظر نماینده محترم در بودجه‌هاى سال بعد تأمین بشود ولى فعلاً محلى براى این کار نیست دولت هم نمی‌تواند موافقت کند.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده موافقم (بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- آقاى معدل

معدل- بنده یک تذکر مختصرى دارم به آقاى وزیر کشور که به جا است این موضوع را یادآور شورم و براى این که می‌خواهم مختصر کنم عرضم را توجه می‌دهم به این که براى افسرها و مأمورین شهربانى شرط اول را خانواده و عفیف بودن باید قرار داد این افرادى را که امروز در این آموزشگاه‌ها قبول می‌کنند بایستى یکى از شرایطى را که در وحله اول به او توجه داشته باشند همین موضوع خانواده باید باشد باید این شخص از خانواده نجیب بیرون آمده باشد و نجیب فطرى باشد که فردا تحت تأثیر قرار نگیرد ولى اگر در این موضوع توجه خاصى نشود هر ساعت و هر روز با آن مشکلاتى که ما سابق مواجه بودیم مواجهه خواهیم شد اگر در این قانون هم جاى این کار نیست باید در نظامنامه و آیین‌نامه که در همه جا برخورد ما بیشتر با شهربانى است این منظور عمل شود بنده حتى در قسمت پاسبان‌ها هم این عقیده را دارم براى این که این بلیاتى که به سر ما آمده است این طور درست نمی‌شود مگر این که جان و حیثیت و مال مردم را به دست نجبا و به دست آنها بسپاریم و این نکته قابل توجهى است که می‌بایستى این را آقاى وزیر کشور نصب‌العین قرار دهند و تمام افسران شهربانى را از بین نجبا انتخاب بکند و بعد از این توجه کامل به این نکته بشود (نراقى- آقاى مختارى هم خودش نجیب‌زاده این کشور بوده است)

مخبر- نظر نماینده محترم به بهترین وجهى در خود این لایحه تأمین شده براى این که شرط قبول این دانش آموزان را که همه به مقام افسرى خواهند رسید فضیلت قرار داده‌اند البته شخصى که فضیلت داشته باشد واجد تمام معلومات و مزایایى است که نماینده محترم تذکر دادند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده موافقم (بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- از آقایان خواهش می‌شود چون دو سه رأى داریم رعایت اکثریت را بکند که این دو سه رأى معطل نماند و رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

ماده اول قرائت می‌شود

ماده 1- وزارت کشور مجاز است براى تأمین نیازمندی‌هاى

+++

استخدامى اداره کل شهربانى آموزشگاهى تأسیس نماید،

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- خواستم آقاى مخبر کمیسیون توضیح بدهند که دوره این آموزشگاه چند سال است در اینجا ذکر نشده است‏

مخبر- عرض کنم همین سؤال جنابعالى را آقاى صفوى نماینده محترم هم فرمودند دوره این آموزشگاه را شوراى عالى فرهنگ با شرایط دیگرى اگر لازم باشد تعیین خواهد کرد.

رئیس- ماده دوم‏

ماده دوم- در موقع تحصیل به هر یک از دانشجویان براى اعتبار موجود در بودجه تا میزان ماهیانه ششصد ریال به عنوان کمک هزینه شخصى پرداخت می‌شود. به علاوه هزینه غذا و لباس در مدت تحصیل با آموزشگاه خواهد بود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده از آمدن این لایحه در مجلس فوق‌العاده مسرور هستم براى این که یک مؤسسه را ما باید دست بگیریم و تقویتش کنیم و آن را داراى مرتبه کنیم که این تشنجى که این مدت پیش آمده است از بین ببریم. همه‌اش متوجه بودیم که این لایحه بیاید و بدانند که مجلس توجه دارد به این موضوع حقیقتاً این افراد خیلى خیلى خوب عمل می‌کنند از این جهت خواستم به عرض مجلس برسانم که ایرانی‌ها خیلى خوب از عهده کار برمى‌آیند و آقاى میرزا احمد‌خان فریدونى که اسبق‌الصالحا است نقل می‌کنند وقتى که شاه سابق خواست سوئدى‌ها را جواب بدهد و نظمیه را در دست صاحب‌منصبان ایرانى واگذار کند کمیسیونى قرارداد که از هر وزارتخانه یک نفر برود و رسیدگى کند عمل این سوئدى‌ها را در ظرف سه سال نه در ظرف تمام مدتش بعد از سه روز که رسیدگى معلوم شد چهل و هشت هزار تومان برداشت کرده بودند و هیچ محلى هم نداشت هشت هزار روپیه بدون تکلیف همین جور مانده بود ایران‌ها با آن مقام بزرگوارى که داشته‌اند گفتند آقا پول‌ها را بردار و برو به خدا به سلامت، عرضم این است که بعد از آن ایرانى‌ها کاملاً نظمیه را خوب اداره کردند تا اختیار از دست آنها گرفته نشده بود تا در تحت نظامنامه بودند کاملاً نظمیه را خوب اداره کرده بودن حتى این که یک راپورت‌هایى یک نفر اروپایى که آمده بود اینجا بعد از پاریس داده بود نوشته بود بهترین مؤسسه در ایران مؤسسه نظمیه است در تمام مؤسسات آن می‌شود انگشت کرد غیر از مؤسسه نظمیه این یک چیزى است که همه می‌دانند حالا این آخرى یک تبدلاتى یک دست‌هایى یک تشنجاتى واقع شد واقع شده باشد این تشنجات همیشه در زندگانى پیش می‌آید و نباید این تشنجات باعث شود که تصور بشود مجلس نسبت به نظمیه عنایت ندارد: خیر کاملاً عنایت داریم و کاملاً هم متوجه هستیم و عقیده بنده این است که در دست ایرانى‌ها باید باشد و ایرانی‌ها را تقویت بکنید و پشتیبانى بکنید و تقدیر بکنید از کار آنها ایرانى باید براى ایران کار بکند بنده همیشه گفته‌ام والله غیر از این چاره ندارد تا ببینیم دنیا به کجا می‌رسد این موضوعى است که خواستم به عرض مجلس برسانم و قدردانى از این دسته و از این مؤسسه کرده باشم که تصور نشود یک تشنجاتى که در این آخر واقع شد در مجلس یک روح بى‌محبتى نسبت به نظمیه باشد. چیزى را که می‌خواستم تذکر بدهم راجع به عبارت این ماده است می‌گوید: در موقع تحصیل به هر یک از دانشجویان برابر اعتبار موجود در بودجه تا میزان ماهیانه ششصد تومان به عنوان کمک هزینه تحصیل پرداخت می‌شود. اینجا دست وزارت را باز می‌کند که اعتبارش افزوده شود، چنان که در قانون متمم بودجه اعتبار بودجه نظمیه را که زیاد کردیم که پانصد نفر دیگر هم استخدام کنند، حالا اینجا خواستم ببینم در نظر گرفته‌اند که بنابر اعتبار بتوانند به آنها هم کمک بکنند؟ چون زندگانى خیلى سخت است بنده فوق‌العاده علاقه‌مندم که به اینها توجه بشود این را خواستم یک توضیحى بدهند که استفاده کنیم‏

وزیر کشور (آقاى عامرى)- بنده یک توضیح جزئى می‌دهم و گمان می‌کنم همه آقایان اگر مخالفت داشته باشند موافق بشوند. در سابق که پاسبان می‌گرفتند این پاسبان بدون سواد همینجور مراتب را مى‌پیمود تا می‌رسید به درجه افسرى، براى اول بار در اینجا در نظر گرفته شده است

+++

اشخاصى که بخواهند افسر بشوند باید داراى یک شرایط معینى باشند و لااقل تحصیلات متوسطه را داشته باشند لیسانس هم اگر داشته باشند که یک درجه بالاتر می‌روند. اما نسبت به بودجه منظور این است ما اعتبار اضافى نمی‌خواهیم از همین بودجه خود شهربانى به میزان ششصد ریال در ماه به آنها کمک می‌کنند. چون کى که الان لیسانسش را دارد می‌تواند در جاى دیگر استخدام پیدا بکند و وقتی که ما می‌گوییم اینجا وارد بشود و یک مدتى هم اینجا باید تعلیماتى بگیرد این البته موجب تشویق آنها است ولى نخواستیم که بودجه اضافى بگیریم و گفتیم که از همان محل اعتبار شهربانى در ماه تا ششصد ریال به آنها کمک خرج بدهیم و غذا و لباس هم به آنها بدهیم که تشویق بشوند و بیایند تحصیل کنند:

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- محترمانه سؤال می‌کنم سابقاً هم شهربانى آموزشگاه و دانشپایه‌هایى براى پایه‌ورى داشت در اواسط سال تحصیلى اخیر یک دفعه گویا منحل شد علت انحلال آن چه بود؟ ترتیب برنامه آن چه آن چه بود به علاوه یک عده دانش آموز در آنجا بودن که از ولایت آمده بودن و کمک هزینه خود را طلبکار بودن و می‌دیدیم که تا چندى این طرف و آن طرف می‌زدند تکلیف آنها چطور شد؟

وزیر کشور- آموزشگاهى را که سابق داشته‌اند از بین خود اداره شهربانى اعلان می‌کردند و می‌گرفتند یک موادى را در آنجا مى‌دیدند بعد می‌توانستند به درجه افسرى برسند ولى باز لازمه‌اش این نبود که سطح تحصیلاتى داشته باشند از خود افراد مشاغل می‌گرفتند اعلان می‌کردند از مرکز از ولایات آنهایى که سواد خواندن و نوشتن داشتند مى‌آمدند اسم می‌نوشتند وارد می‌شدند و در آنجا یک تحصیلاتى هم می‌کردند، ولى تصدیق بفرمایید که آن مقدمات کافى نبود و کسى که مى‌خواهد بیاید یک تحصیلاتى بکند چون تحصیلات ابتدایى حسابى ندارد بعد هم یک موادى بخواهند به او تعلیم کنند وقتى که مقدمات کافى نباشد جبرى یاد نمی‌گیرد اما اینجا تفاوتش با سابق این است که حتماً باید تحصیلات متوسطه را داشته باشد. اما نسبت به اشخاصى که سابقه دارند اینها بی‌کار نخواهند بود چون از خود دوایر شهربانى هستند اگر در آموزشگاه می‌روند و سال گذشته آنها را پذیرفته‌اند آنها از کار خارج نشده‌اند و سرکارشان هستند.

رئیس- ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده 3- دانشجویانى که از عهدهامتحانات آموزشگاه نامبرده برآیند در صورتى که در بدو ورود داراى گواهینامه دوره کامل دبیرستان (اعم از شش یا پنج کلاسه) باشند با پایه سه کشورى در صورتى که داراى دانش‌نامه لیسانس باشند با پایه چهار به خدمت اداره کل شهربانى پذیرفته می‌شوند

رئیس- آقاى تهرانچى‏

تهرانچى- عرض کنم در اینجا قسمت پایه را معین کرده است که اگر در بدو ورود داراى تصدیق کامل دبیرستان یا لیسانس باشد پایه سه و چهار داده می‌شود اگر نداشت این را نمی‌دهند پس از این عبارت معلوم می‌شود کسانى که دارى این شرایط نباشند به مدرسه می‌پذیرند منتها اگر داراى این تحصیلات و این گواهی‌نامه باشند پایه سه و چهار می‌دهند براى این که اگر مقید کرده بودند و رود را به داشتن گواهینامه دوره کامل متوسطه دیگر لازم نبود بنویسند در صورتی که دوره کامل متوسطه را داشته باشند اینطور بشود.

مخبر کمیسیون کشور (آقاى امیر تیمور)- عرض کنم نظر نماینده محترم صحى است و ورارد است و به عقیده بنده هم عبارت ماده خوب نیست و قدرى ابهام دارد. منظور این است که به شرطى دانش آموز پذیرفته خواهد شد که داراى تحصیلات کامل متوسطه باشد و غیر از این پذیرفته نخواهد شد این ابهام در کمیسیون درشور دوم اصلاح خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم از این جوابى که آقا دادند به نظر من معلوم می‌شود یکقدرى از عمل آموزشگاه شهربانى اطلاع

+++

ندارند. بنده اطلاع دارم یک عده از صاحب‌منصبان شهربانى آنهایى هستند که در شهربانى خدمت کرده‌اند اداره شهربانى اینها را فرستاده است به آموزشگاه و آن طور که فرمودید اگر منظورتان باشد نقض غرض است زیرا اولاً دست و بال شهربانى بسته خواهد شد و بعد هم یک عده سال‌ها در نظمیه خدمت کرده‌اند و حالا بعد از چندین سال خدمت حاضر شده‌اند بروند آنجا تحصیل بکنند منظور شهربانى این است که اولاً یک عده از صاحب‌منصبان کار کرده خودش بیایند به این آموزشگاه و علاوه بر این عده اگر جا بود و داوطلب داراى شرایط مقرره بود بپذیرند.

مخبر- همان طور که توضیح دادند منظور دولت این است که از این تاریخ بعد کسانى را که براى افسرى شهربانى می‌خواهند ترتیب بکنند از روز اولى که آنها را به آموزشگاه قبول می‌کند حداقل داراى گواهینامه دوره کامل متوسطه باشند براى این منظور دولت این لایحه را آورده و به این شکل می‌خواهد بگذراند و اگر آقا نظرى دارند پیشنهاد بدهند در کمیسیون مورد توجه خواهد شد.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- به عقیده بنده این ماده هیچ اشکال و هیچ ابهامى نداشت و ایرادى را که آقاى نماینده محترم بیان کردند و دفاعى را که آقاى مخبر جدید بیان کردند (خنده نمایندگان) هر دو به نظر بنده غیر وارد است زیرا این لایحه براى این آمده است که یک عده اشخاص که داراى یک معلومات متوسطه‌اى یا لیسانسى باشند در آن آموزشگاهى که اداره شهربانى براى پایه‌وران لازم دارد و تشکیل می‌شود وارد بشوند هیچ نظر به صاحب‌منصب و افسرى که فعلاً دارد ندارد آنها اگر در یک آموزشگاهى از سابق هستند مطابق ماده آخر این لایحه که استثنا می‌کند این مربوط به آن قسمت‌ها است مربوط به این عده پایه سه و چهارى نخواهد بود به این جهت معین کرده است که پس از طى دوره آموزشگاه که از طرف وزارت فرهنگ مدتش معلوم خواهد شد اشخاصى که امتحان می‌دهند اگر از طبقه‌اى هستند که داراى معلومات پنج و شش متوسطه هستند با پایه 3 و اگر داراى معلومات لیسانسى هستند با پایه چهار کشورى بیرون می‌آیند والسلام هیچ نظر دیگرى نیست ماده هم خیلى سلیس است احتیاجى هم به توضیح ندارد. (بعضى از نمایندگان- کافى است آقا)

رئیس- آقاى هاشمى

هاشمى- بنده عرض می‌کنم چه اشکالى دارد که شرط ورود به این آموزشگاه را دارا بودن گواهینامه سیکل اول متوسطه قرار بدهیم براى این که این آموزشگاه آموزشگاه فنى تعیین شده است مثل آموزشگاه راه و غیره من در موضوع پایه آن حرفى ندارم بدیهى است کسى که گواهى‌نامه شش متوسطه یا لیسانس داشته باشد فرق دارد ولى شرط ورود را داشتن گواهى‌نامه سیکل اول قرار بدهند چه اشکال دارد؟

مخبر- این آموزشگاه الان تشکیل شده و موجود است یک عده هم دانش آموز در حدود شصت نفر هستند که این عده را که آموزشگاه قبول کرده است واجد همین شرایط هستند بنابراین در صورتی که الان هم عملى شده است و دانش آموزان در آنجا مشغول شده‌اند حالا نباید اشکال کرد که برگردیم به عقب و بگوییم متوسطه کامل نباشد متوسطه ناقص باشد، سیکل اول باشد و الان کسانى که دارند تحصیل می‌کنند داراى این شرایط هستند موافقت بفرمایید همین جور بگذرد.

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهاد آقاى نقابت:

پیشنهاد می‌کنم در ماده سه عبارت «اعم از شش یا پنج کلاسه» حذف شود.

رئیس-به کمیسیون رجوع می‌شود.

نقابت- بنده اجازه خواسته‌ام.

رئیس- بفرمایید.

نقایت- عرض کنم اولاً این آموزشگاه مطابق اطلاعى که رسیده است شش ماه است که باز شده و مشغول کار هستد ثانیاً دروه این آموزشگاه یک سال معین شده است با رعایت این که دوره‌اش یک سال است این دیپلمه متوسطه

+++

را بعد از یک سال رتبه سه خواهند داد در حالى که براى کسى که دانشسراى عالى را تمام کرده و سه سال دوره آنجا است رتبه سه خواهند داد و این عدم تعادل ایجاد می‌کند، البته لیسانسیه یعنى کسى که داوطلب شده است در آنجا و داراى دیپلم لیسانس است اشکالى ندارد که یک سال آنجا بماند و رتبه چهار هم به او بدهند. این عیبى ندارد اما براى دیپلم متوسطه اشکال دارد. نکته دیگرى که باز قابل توجه است این است که این اشخاص که اینجا داوطلب می‌شوند می‌روند ممکن است که مشمول نظام وظیفه باشند آیا از رفتن به نظام وظیفه معاف خواهند بود یا نه؟ البته نباید به نظام وظیفه بروند چون دارند اینجا خدمت نظامى می‌کنند و چنانچه هم بایستى معاف باشند در این لایحه هیچ پیش‌بینى نشده است و در این لایحه یک مطالب بسیار مفید و مؤثرى باید ذکر شود که ذکر نشده است، بنده مقصودم این دو تذکر بود یک موضوع نظام وظیفه و یکى موضوع عدم استحقاق رتبه سه زیرا رتبه سه مخصوص دانشسراى عالى است ولى براى لیسانسیه اشکالى ندارد و خواهش می‌کنم آقاى وزیر کشور این مطالب را یادداشت بفرمایند که در شور دوم مورد توجه واقع شود.

رئیس- ماده چهار خوانده می‌شود.

ماده 4- بین فارغ‌التحصیلان آموزشگاه کسانى که براى خدمت در قسمت انتظاماتى در نظر گرفته شوند علاوه بر پایه مربوطه به درجه رسد به آن دومى نیز نائل می‌شوند و آنان که داراى دانشنامه لیسانس هستند پس از یک سال خدمت با رعایت سایر مقررات به درجه رسد به آن یکم ارتقا می‌یابند ترفیعات بعدى آنان از هر جهت مطابق مقررات عمومى خواهد بود.

رئیس- آقاى تهرانچى

تهرانچى- عرض کنم بنده خواستم آقا توضیح بدهند پایه رسدبانى که داده می‌شود به این فارغ‌التحصلان بین اشخاصى که براى قسمت انتظاماتى در نظر گرفته می‌شود پایه رسدبان دومى داده می‌شود و اگر لیسانسیه باشد رسدبان یکمى آیا حقوق او تطبیق شده که باز همان چهار می‌شود یا بیشتر است؟ اگر بیشتر است که هیچ اگر کمتر است آن وقت چه مزیتى خواهد داشت.

وزیر کشور- عرض کنم که اولاً در جواب آقاى نقابت بایستى یک توضیحى عرض کنم چون از بین اشخاصى که تحصیل کرده هستند کسى حاضر نمی‌شد بیاید به خدمت شهربانى و تا وقتى که درب ادارات دیگر باز است البته نمی‌آیند این بود که این طور در نظر گرفته شد که تشویق بشوند بیایند الان هم خوشبختانه شصت نفر پیدا شده است اما نسبت به موضوعى که آقاى تهرانچى فرمودند اینها که این آموزشگاه را مى‌بینند دو قسمت خواهند شد یک قسمت براى کارهاى دیگر شهربانى مثل ادارات آگاهى که تقریباً قسمت سیویل را تشکیل می‌دهند یک قسمت دیگر هم براى قسمت‌هاى انتظاماتى از آنها استفاده می‌کنیم که لباس می‌پوشند و البته پس از آن که داراى شرایط و تحصیلات متوسطه بودند وارد می‌شوند. سابقاً پاسبان می‌گرفتیم با طول مدت که اطلاعات در کار پیدا می‌کردند مى‌آمدند پایه‌ور می‌شدند و رفته رفته درجه پیدا می‌کردند تا به سرهنگى هم می‌رسیدند ولى حالا این طور نیست اول باید گواهی‌نامه شش متوسطه یا لیسانس را دارا باشند اگر شش متوسه را داشتند یا لیسانس وقتى آمدند بیرون رتبه‌شان تطبیق شده با رتبه‌هاى قانون استخدام کشورى ولى در عین حال که رتبه سه یا چهار دارند اگر آوردیم به پلیس اونیفرمه و خواستند لباس بپوشند می‌توانند با نایب دومى یا نایب اولى وارد بشوند.

تهرانچى- اینها تطبیق می‌کند با هم؟

وزیر کشور- بلى

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- بنده عرضى ندارم کافى است.

رئیس- آقاى طالش‌خان

طالش‌خان- خواستم سؤال کنم که این اشخاصى که وارد این مدرسه می‌شوند وقتى مدرسه را خاتمه می‌دهند آیا باز هم مشمول نظام وظیفه هستند یا نه؟

+++

وزیر کشور- عرض کنم اصولاً هیچ یک از اینها مانع انجام خدمت نظام وظیفه نیست اگر سنشان طورى باشد که مشمول باشند مطابق سایر شرایطى که در هر جا هست بایستى نظام وظیفه را بپیمایند و بیایند و اگر سنشان مشمول نباشد دروه مدرسه را مى پیماید بعد می‌رود به نظام وظیفه‏

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار قرائت می‌شود.

پیشنهاد می‌کنم در ماده چهار بعد از کلمه مربوط اضافه شود پس از امتحان در عمل در مدت یک سال.

انوار- اجازه می‌فرمایید؟ اینجا پیشنهاد کردم بعد از آن که اینها از مدرسه بیرون آمدند مدتى عمل بکنند آن وقت پیشنهاد کردم همین طورى که...

رئیس- آقاى انوار شور اول است پیشنهاد می‌رود به کمیسیون.

انوار- بنده اول تو اول توضیح می‌دهم بعد وزیر جواب نمی‌دهد می‌رود به کمیسیون.

(همهمه نمایندگان- این طور نیست)

انوار- نمی‌گذارید شما.

رئیس- مطابق نظامنامه عمل می‌کند من دو کلمه می‌گویم رسدبان یکم مطابق این لایحه تطبیق می‌کند با رتبه چهار اینها را باید در عمل یک سال امتحان بدهند بعد رتبه بدهند.

طباطبایى- آقا ماده نظامنامه را بخوانید.

انوار- من اگر قرآن را هم بیاورم شما قبول نمی‌کنید.

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- اینجا نوشته شده کسانی که دوره آموزشگاه را طى کرده باشند علاوه بر پایه مربوط تا آخر ماده. پایه‌شان معلوم شد سه و چهار. رسدبان دومى تطبیق می‌کند رد شهربانى با پایه سه ولى این علاوه‌اى که نوشته شده اینطور معلوم می‌شود که هم رتبه‌اش یکى است همان رسدبان دوم داراى رتبه شده است بنده خواستم این توضیح بشود یا عبارت اصلاح شود که رفع این ابهام بشود.

مخبر- پایه‌اى را که فرمودید از نظر حقوق است اما این از نظر درجه است که در قسمت‌هاى انتظاماتى کار می‌کند و از نظر حقوق همان است که در نظر گرفته شده است.

رئیس- ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده 5- داوطلبان آموزشگاه مزبور باید در موقع ورود به آموزشگاه تعهد نمایند که پس از نیل به پایه کشورى لااقل پنج سال در اداره کل شهربانى و دوایر تابعه آن خدمت نمایند و هر گاه از انجام این تعهد خوددارى نماید باید همه وجوهى را که مطابق ماده دوم دریافت کرده به انضمام هزینه غذا و لباس که در مدت تحصیل از طرف آموزشگاه شده است کارسازى نمایند و در هر حال کسانى که برخلاف تعهد خود رفتار نمایند به هیچ عنوان به سایر خدمات دولتى پذیرفته نخواهند شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم که اولاً اینجا مقتضى بود که دوره آموزشگاه در همین ماده در خود قانون تصریح می‌شد و حواله نمی‌کردیم برأى شوراى عالى فرهنگ که اصلاً مناسبت ندارد و در آموزشگاه شهربانى بیاید پرگرام درست بکند (یکى از نمایندگان- دارد) نه خیر ندارد آقا عرض بکنم که یک امر تخصص فنى است که در آنجا حتى یک نفرشان داراى معلومات نیستند و کسانى نیستند که اطلاع داشته باشند از عملیات شهربانى‏....

نبیل سمیعى- این برنامه در ماده شش است.

طباطبایى- بلى این قدر به اندازه شما آقاى سمیعى اطلاع دارم ولى عرض می‌کنم این فنى است...‏

نراقى- مدتش را هم شوراى عالى فرهنگ معین خواهد کرد.

طباطبایى- بلى من هم می‌دانم. ( (خطبا به آقاى نراقى) ولى شما مدتى پاى تخته ایستاده‌اید من نایستاده‌ام). آموزشگاه و مدرسه و تحصیلات غیر از یک امر تخصصى و فنى است. من اطلاع دارم که اداره شهربانى براى این که پلیس تربیت می‌کند که احتیاجات فنى خودش را تأمین بکند یک کلاسى در واقع درست می‌کند و این غیر از آن مدرسه نوعى عمومى است. صلاحیت در این کار این است که پرگرام آن مدرسه را هم

+++

خودش دخالت بکند و با نظر وزارت داخله تنظیم شود و چون این موضوع در ماده بعد است بعد عرض می‌کنم. خلاصه این ماده این است که حداقل خدمت یک نفر را که از مدرسه بیرون می‌آید پنج سال معین می‌کند در صورتی که دوره مدرسه هنوز معلوم نیست و بعد هم سانکسیونى که اینجا هست خیلى شدید است که اگر یک نفر قبل از پنج سال نخواست بیاید یا نتوانست بیاید عذر موجهى داشت هیچ راهى نیست باید تمام آن مخارجى که براى او شده است از حیث غذا و لباس پس بدهد به نظر من این ماده قابل اجرا نیست توجه بفرمایید یک نفر ممکن است از آموزشگاه بیرون بیاید ولى عذر موجه هم داشته باشد نتواند پنج سال خدمت کند باید پول را پس بدهد از کجا؟ (یک نفر از نمایندگان- بعد از پنجسال پیدا می‌کند) از کجا پیدا کند؟ یک نفر فرستادید به آموزشگاه اولاً که مجانى نیست (بنده اطلاع دارم) در همان موقع که دارند مدرسه می‌روند توى خیابان هم خدمت می‌کنند پول می‌گیرند خدمت می‌کنند، ماهى شصت تومان می‌دهند آن وقت تمام آن را یک جا آنچه از اول دوره مدرسه تا آخر مدرسه گرفته است پس بدهد و هیچ راهى هم نیست! تقاضا می‌کنم از آقاى وزیر کشور که در شور دوم در کمیسیون یک چیزى یک کلمه عذر موجهى در اینجا اضافه بکنند.

وزیر کشور- نظر نماینده محترم را پیشنهاد بفرمایید در کمیسیون مورد توجه می‌شود.

مخبر- ماده بعدش را بخوانید آقاى طوسى.

تهرانچى- بنده اجازه خواسته‌ام.

رئیس- بفرمایید.

تهرانچى- به عقیده بنده البته راجع به مجازات معکوس این که نماینده محترم فرمودند زیاد نیست البته اول باید تشویق بشود که وارد بشوند ولى چیزى که هست در این ماده اگر کسى وارد بشود و بعد عذر موجهى داشته باشد پیش‌بینى نشده این عذر موجه را هم اگر بخواهید بگذارید بنده مخالفتى ندارم که اگر در حین عمل خواست خارج بشود عذر موجهى داشت پیش‌بینى بکنند ولى اگر بخواهیم این باب را افتتاح کنیم البته عذر موجه وارد است ولى آن وقت ممکن است هر عذر کوچکى را هم موجه بدانند و اما عرضى که بنده داشتم این است که اینجا نوشته است تمام مخارجى که شده پس بگیرند مقصود بنده این است که آن پولى که آن وقت می‌گیرند با این تنزل پولى که روز به روز در مملکت ما هست جبران خسارت دولت نمی‌شود چون امروز مبلغى که خرج یک نفر می‌کنند بعد از پنج سال اگر بخواهند پس بگیرند پولى که فعلاً دولت داده است ممکن است ده برابریا پنج برابر زیادتر شده باشد این ضرر دولت چه می‌شود؟ این را خواستم عرض کنم که پیش‌بینى بکنند.

وزیر کشور- اینجا نظرى را که آقاى طباطبایى پیشنهاد کردن اگر اقدام کنند دیگر کسى براى شهربانى باقى نخواهد ماند و همه می‌روند و علتش این است که اشخاصى که آنجا تمرین می‌کنند و تربیت می‌شوند براى این کار بعد ممکن است براى‌شان کارهاى بهترى پیدا شود و بروند و آن وقت تمام این زحمات هدر می‌رود از آن گذشته این وقت هم تلف می‌شود و بنده خیال می‌کنم آن نظرى که آقاى تهرانچى فرمودند بسیار نظر صحیحى است باید علاوه بر آن وجوهى که خرج اینها شده است و حقاً باید رد کنند و از عهده برآیند یک وجه‌الضمانه دیگرى را هم در نظر گرفت و الّا با این مخارجى که امروز براى اینجا و مفت استفاده می‌کنند و فرا می‌گریند تعالیم را بعد بروند در یک وزارتخانه دیگرى و به استناد فارغ‌التحصیل بودن از اینجا براى خودشان یک کار بهتر با یک حقوق بیشترى در نظر بگیرند و آن وقت از سر نو شهربانى برود این کار را بکند و یک مدرسه باز کند و محصل بگیرد پس این کار چه فایده خواهد داشت؟ اینها را باید در نظر گرفت‏

جمعى از نمایندگان- کافى است مذاکرات‏

رئیس- آقاى سزاوار

سزاوار- بنده راجع به این قسمت یک تذکرى داشتم البته آوردن این لایحه به مجلس شوراى ملى براى این بوده

+++

است که شهربانى بتواند یک صاحب‌منصبان تحصیل کرده و لایقى که متناسب با شئون کشور ما باشد براى نظمیه کشور ترتیب کند آنچه که ما تابه حال سابقه داریم این شاگردانى که در مدارس فنى در هر قسمتى به خرج دولت تحصیل کرده‌اند هر وقت همین طور که آقاى معدل فرمودند یک کارهاى بهترى پیدا کردند به هر وسیله که هست متوسل می‌شوند و به آن کار می‌پردازند و آن کار اولى را ول می‌کنند و می‌روند پى کار دیگر در صورتی که منظور ما این نیست (صحیح است) و منظور ما این است که این دانشجویانى را که دولت براى آنها زحمت می‌کشد و خرج می‌کند و در اینجا صرف وقت می‌کنند براى این است که شهربانى بتواند از آنها استفاده کند بنابراین هزینه یک سال را گرفتن با آن حقوقى که دریافت کرده‌اند پس گرفتن این یک ساله‌اش می‌شود فرضاً هزار تومان و هزار تومان را هرکس مى تواند یک پست بهترى که تهیه کرد آن را بپردازد و برود بنابراین تازه می‌توانیم بگوییم شهربانى پس از این زحماتى که کشیده است کارش بدون نتیجه بوده است و تمام صاحب‌منصبانش هم گذاشته‌اند و رفته‌اند بند هم مقصودم این بود که بایستى این قضیه یک قدرى شدیدتر باشد و صرفاً با پرداخت هزینه نتوانند از اینجا بروند.

مخبر- نظر آقاى سزاوار به بهترین وجهى در خور ماده تأمین شده است زیرا اگر به آخر ماده توجه بفرمایید نوشته است: به هیچ عنوان به سایر خدمات دولت پذیرفته نخواهد شد بنابراین اشکالى نیست و نظرتان تأمین است.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- بنده توجه آقایان را به این نکته متوجه می‌کنم...‏

جمعى از نمایندگان- عده براى مذاکره کافى نیست‏

اوحدى- بسیار خوب.

(در این موقع عده براى مذاکره کافى شد)

اوحدى- که بنده هم با آقایانى که این درجه مجازات را در این ماده زائد می‌دانند موافقم و حق می‌دهم به آنها که انصاف نیست که یک نفر تحصیلات و گرفتن پایه اگر نخواست در خدمت شهربانى باقى باشد این شخص علاوه بر استرداد هزینه تحصیلى و نقدى از کلیه خدمات دولت هم براى ابد ممنوع باشد. این را بنده زائد می‌دانم و پیشنهادى هم تهیه کرده‌ام که سه سال بیشتر ممنوع نباشد از خدمات دولتى و پس از سه سال هم اگر خواست وارد خدمت بشود با یک پایه کمتر از آن پایه که در موقع امتناع از خدمت داشته است مجدداً به خدمت دولت پذیرفته شود روى این نظر هم پیشنهاد خودم را داده‌ام خدمت آقاى رئیس.

رئیس- ماده ششم.

ماده 6- برنامه آموزشگاه به تصویب شوراى عالى فرهنگ خواهد رسید.

رئیس- ماده هفتم:

ماده 7- ماده اول قانون مصوب دوازدهم بهمن ماه 1310 و آن قسمت از مقررات قانون نامبرده که با این قانون مغایرت دارد ملغى است ولى استثنائاً نسبت به کسانى که در تاریخ تصویب این قانون در آموزشگاه پایه‌ورى شهربانى مشغول تحصیل هستند طبق قانون 1310 اقدام خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- اجازه که بنده خواسته بودم راجع به ماده ششم بود و در این ماده اجازه نخواسته بودم و حالا اگر اجازه می‌فرمایید در این ماده راجع به ماده ششم حرف بزنم.

دشتى- نمی‌شود آقا. (صحیح است).

طباطبایى- بسیار خوب.

رئیس- آقاى انوار

انوار- عرض کنم این موضوع را که می‌خواهم عرض کنم هم بنده هم آقاى بیات تذکر دادیم مکرر و تأسف دارم که توجه نمی‌شود. قوانین را مى‌آورند بعد یک ماده درش ذکر می‌کند که فلان قانون یا فلان مقررات ملغى می‌شود به طور کلى این که نمی‌شود این قدر هم وقت ندارند که بنشینند و نگاه کنند و ببینند کدام یک از مواد مغایرت دارد که تصریح کنند؟ یک مرتبه لایحه مى‌آورند صد میلیون دویست میلیون این است که بنده مخالف با این ماده هستم و آقاى مخبر در نظر

+++

بگیرند و آقاى وزیر کشور هم در نظر بگیرند که در شور سوم (جمعى ازنمایندگان- شور دوم) معین کنند که کدام ماده است که مخالف با این قانون است و آن را تصریح کنند.

وزیر کشور- بنده کاملاً با نظر آقاى انوار موافقم و همیشه هم نظر خود من همین بوده است و آن ترتیبى که سابقاً معمول بوده است که می‌گفتند فلان قانون و سایر قوانین مربوطه ملغى است این رویه بسیار بدى بوده است حالا هم اگر آقایان پیشنهاد کنند در کمیسیون اصلاح می‌کنیم. (صحیح است)

وزیر خواربار (آقاى فرخ)- البته آقایان نمایندگان عموماً توجه دارند که کار ما دچار تأخیر شده است و با توجهى که عموم نمایندگان محترم نسبت به امر خواربار دارند ما کارمان دچار تأخیر شده است و تقاضا می‌کنم لایحه راجع به اعتبار وزارت خواربار امروز مطرح شود که کار به تأخیر نیفتند

مخبر- اجازه بفرمایید به این لایحه رأى گرفته شود آن وقت آن لایحه جزو دستور بشود (صحیح است)

رئیس- همین طور هم می‌شود دیگر تذکر ندارد. رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم این لایحه. آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رئیس- گزارش کمیسیون بودجه راجع به اعتبار وزارت خواربار مطرح است. خوانده می‌شود.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر خواربار لایحه شماره 9556 دولت راجع به پانصد میلیون ریال وام از بانک ملى را براى خرید اجناس مورد احتیاج عمومى مطرح نموده در نتیجه ماده واحده با اصلاحات لازمه و اضافه یک تبصره تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید

ماده واحده- به وزارت دارایى اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد میلیون ریال به نام وزارت خواربار از بانک ملى ایران براى خرید گندم و برنج و سایر مواد غذایى و مایحتاج عمومى وام گرفته به مصرف مزبور برساند.

مبلغ مورد اعتبار از محل فروش اجناس پس از انقضاى یک سال مسترد خواهد شد.

تبصره- براى بودجه مؤسسات جدید وزارت خواربار مجلس شوراى ملى تا یک میلیون و پانصد هزار ریال اعتبار می‌دهد که از محل فوق به مصرف ادارى برساند مبلغ مزبور را در بودجه خود منظور و به مجلس پیشنهاد نماید.

رئیس- ماده واحده مطرح است. آقاى مسعودى.

مسعودى- بنده با اساس این موضوع البته مخالفتى ندارم زیرا این مبلغ اعتبار صرف یک موضوعى می‌شود که همه موافقت دارند و بنده نظرى ندارم به نظر بنده راجع به آن کارهایى است که در خلال این کار باید انجام شود و هزینه‌هایى است که از این بابت می‌بایستى خرج شود. یکى از آنها که به نظر بنده وزارت خواربار در درجه اول به آن توجه دارد موضوع نرخ گندم است راجع به گندم در این اواخر یک تصمیمى از طرف وزارت خواربار گرفته شد که این تصمیم البته براى این بود که دولت بتواند تأمین کند آنچه احتیاجات دارد ولى این عمل باعث شد که زندگى مردم دچار یک زحمت فوق‌العاده دیگرى شد و هزینه زندگى باز هم بالاتر رفت خیلى بالاتر رفت در این تصمیمی که گرفته شده دولت نظرش این بود که آنهایی که تعهدات را انجام داده‌اند و آنهایى که انجام نداده‌اند همه به نرخ جدید که تنى 350 تومان باشد احتساب کنند و این عمل به نظر بنده زیانش این است که نرخ گندم آزاد را هم به همان نسبت بالا برده است فرض بفرمایید اگر در موقعى که نرخ دولت در هر تن 120 یا 130 تومان بود نرخ آزاد بیش از 150 تومان نبود و این عمل نه فقط نرخ گندم آزاد را برد بالا زندگانى مردم را هم به طور کلى مشکل‌تر کرد. چه چیز اخیراً عامل ترقى زندگانى شد که یکى از آنها همین بالا بردن نرخ گندم بود و یکى از آنها همین بالا بردن نرخ گندم بود و یکى هم اجازه انتشار پنجاه میلیون تومان اسکناس که تصویب شد. هر دو این موضوع تأثیر فوق‌العاده کرد تأثیر خیلى فورى و آنى در ترقى هزینه زندگانى نمود چنانچه اگر آقایان توجه فرموده باشند در ظرف این دو سه هفته بیشتر از صدى بیست سى زندگانى بالاتر رفت و این به واسطه این دو عامل بود از آن طرف هم افزایش قیمت گندم خیلى و فوق‌العاده مؤثر شد.

+++

در صورتی که دولت نرخى را قبلاً معلوم گرده بود و عده هم آمدند و آن نرخ را در نظر گرفتند و تعهدات‌شان را مقابل همان نرخ انجام دادند و آنهایى هم که تعهدات‌شان را انجام نداده‌اند دولت باید با فشار از آنها بگیرد و این اضافه نرخ تأثیرى ندارد و حالا هم همان طور است آنهایى که نداده‌اند در آن موقع هم ندادند حالا هم نمی‌دهند پس این عمل از نظر انجام تعهدت انجام نشده هم تأثیر نداشتن و دولت ممکن بود تعهدات را بدون این که نرخ را بالا ببرد و قسمت آزاد را خودش به طور محرمانه از بازارى که دارند و به طور آزاد می‌فروشند بخرد حالا در هر حال این کار انجام شده است. منظور دیگرى که از تذکر دارم این موضوع است که دولت هر تصمیمی که می‌گیرد مستقیماً در سایر مسائل تأثیر می‌کند و سایر چیزها را هم بالا می‌برد از این نقطه‌نظر یکى از عرایض بنده در همین موضوع است که آن اشخاص که تعهداتشان را انجام داده‌اند و می‌خواهند مبلغى هم به آنها بدهند خود این موضوع مورد اشکال فوق‌العاده شده است به این ترتیب که یک عده از مالکین دهات که‌ املاک خودشان را به اجاره واگذار کرده‌اند به یک مبلغ معینى و حالا این پولى که الان دولت می‌خواهد به آنها اضافه بدهد مورد اختلاف شده است بین مالکین و مستأجرین و مباشرین مالکین. مالکین می‌گویند این پول را به ما بدهید مباشرین می‌گویند این پول باید به رعایا و زارعین داده شود که براى تقویت زراعت برسد. اگر منظور دولت براى تقویت زراعت است. این هم یک موضوعى است که دولت باید حل کند و مازاد را بهتر است که به مصرف هر محل می‌رسانند. صرف تقویت همان محل وزراعت آنجا بشود البته تحت نظر مالک و این اختلاف را هم البته باید دولت حل بکند. موضوع دوم عرض بنده راجع به نرخ نان و قیمت نان بود. اگر آقایان در نظرداشته باشند یکى از نظریات مجلس راجع به طرح این لایحه بود که اگر دولت از بابت نان ضررى مى‌بینید حقیقت آن را از این محل جبران کند و نان را به یک قیمت ثابت و پایینى نگاه بدارد که از این راه یک کمکى به ضعفا و اشخاص ناتوان شده باشد این اصل نظر دولت بود مجلس هم همین نظر را داشت که از این راه یک کمکى بشود ولى اخیراً دولت آمد و نرخ نان را بالا برد و فلسفه این بالا بردن هم این بود که هم ضرر می‌کرد براى دولت و هم این که یک ضررهایى براى نانواها داشت و می‌خواستند جبران نمایند این ضررى را که دولت می‌دهد این بود که آمدند و نرخ را بالا بردند. خوب حالا که خواستند یک قدرى از ضرر جلوگیرى کنند حالا که این نظر بود خوب بود که دو قسم نان تهیه می‌کردند به دو نرخ یک نرخ براى طبقه پایین و ضعفا و ناتوان و یک نرخ هم براى آنهایى که توانایى دارند.

البته اجراى این کار خیلى مشکل است ولى اجراى آن تا موقعى که ترتیب جیره‌بندى و کوپن میسر بشود به عقیده بنده ممکن بود و دولت می‌توانست این کار را بکند و نرخ نان را بالا نبرد چون همین بالا بردن نرخ نان در سایر چیزهاى ما هم تأثیر دارد و خیلى فرق کرده است این است که بنده راجع به این مسئله هم تذکر می‌دهم که دولت توجه بکند زیرا با بالا بردن این قسمت سایر قسمت‌ها هم (در تمام شئون زندگى) هزینه‌اش بالا می‌رود و همه چیز را به وضع وحشت‌آورى تکان می‌دهد و زندگانى را مشکل می‌کند و وضعیت براى مردم خیلى مشکل‌تر و سخت‌تر خواهد شد عرض دیگر بنده راجع به تهیه یک نقشه اقتصادى بود ما اساساً نقشه اقتصادى نداریم و با این وضعیت که الان داریم و هیچ حد و حصرى هم ندارد معلوم نیست که این به کجا خواهد کشید و به کجا دارد می‌رود و تهیه نقشه اقتصادى نهایت لزوم را براى کشور دارد این فکرى که الان هست بنده خاطرم می‌آید در دو سه ماه پیش راجع به همین مسائل دولت به مجلس مراجعه کرد که ما استفاده بکنیم از نظر متخصصین آمریکایى و مستشاران آمریکایى که از آمریکا جلب شوند و در رأس امور مالى قرار بگیریند براى کارهاى مالى و اقتصادى کشور. مجلس هم نظر مساعدى داد و حتى در آنجا مذاکره بشد به این که دکتر میلسپو که سابقاً هم در ایران بوده است و تخصص دارد بهتر این است که از او استفاده شود به عنوان میسیون مالى و

+++

اقتصادى که بیاید و نتیجه مطالعات سابقشان را امروز به کار بیندازد بعد از آن هم بنده شنیدم که دولت وارد مذاکره شده است و اتفاقاً دکتر میلسپو هم حاضر شده است که به ایران بیاید براى ریاست میسیون مالى و اقتصادى بنده می‌خواستم در ایران ضمن از موقع استفاده کنم و بپرسم که چرا این کار را تا به حال به تأخیر انداخته‌اند اگر معتقد هستند به این که از مطالعات مستشاران آمریکایى و متخصصین آنها استفاده کنیم پس براى کى گذاشته‌اند و زودتر این تصمیم را بگیرید و وقتى که این تصمیم گرفته شد تا یک هفته ممکن است دکتر میلسپو و آن میسیون مالى از آمریکا به ایران بیایند و کارها را در دست بگیرند. البته بنده تصدیق می‌کنم که ما در مملکت خودمان جوانان تحصیل کرده داریم که در امور مالى و اقتصادى تخصص دارند ولى متأسفانه از وجود آنها استفاده نشده. ما الان عده زیادى متخصص داریم که سابق در دوره گذشته تحصیلات عالیه کرده‌اند زحمت کشیده‌اند و تخصص پیدا کرده‌اند و از اروپا برگشته‌اند ولى عرض کردم متأسفانه از وجود آنها استفاده نشده است یا نتوانسته‌اند استفاده بکنند على اى حال این کار نشده بنابراین ما هم حالا نقشه اقتصادى در کار نداریم ولى این طور که هست رشته زندگانى مان دارد پراکنده و پاره می‌شود به این جهت خواستن مستشار از آمریکا مناسب است که شاید به آن وسیله از این جوانان و متخصصین خودمان هم استفاده کنیم و این جوان‌ها هم به کار بیفتند و مورد استفاده قرار گیرند و این موضوع نهایت درجه لازم است و بنده خواهش می‌کنم از دولت که اگر واقعاً بایستى این میسیون بیایند تسریع بکنند که زودتر این کار عملى شود این بود عرایض بنده.

وزیر خواربار- فرمایشات آقاى نماینده محترم اگر چه راجع به اساس لایحه مطروحه نبود ولى براى استحضار آقایان معروض می‌دارم این که نرخ جنس را آقا ما بالا بردیم بدون مطالعه و بدون دقت نبود جنس در بازار آزاد خروارى 120 تومان 13 تومان به فروش می‌رفت (صحیح است) دولت مالک را مجبور می‌کرد که خروارى چهل تومان بدهد (صحیح است) و این به وسایل مختلف متوسل و متشبث می‌شد و نمی‌داد و مخفى می‌کرد و از نقاط مختلفه سرحدى کشور قاچاق می‌شد و می‌رفت (صحیح است) این بود که ما آمدیم و قیمتى عادلانه معین کردیم (صحیح است) و این که فرمودید الان هم نمی‌دهند این طور نیست (صحیح است) خیر می‌دهند ما در عمل الان مى‌بینیم که وضعیت جمع­آورى‌مان بهتر شده است (صحیح است) اگر یک کسى پیدا شود و بخواهد باز هم از تنى 350 تومان قیمت که معین شده تخلف بکند آن وقت دولت به همچو کسى اجازه نخواهد داد قوانین هم مجازات همچو شخصى را حتى تا اعدام هم معین کرده است (صحیح است) البته وزارت خواربار هم از اختیاراتى که قانون به او داه است استفاده خواهد کرد و اقدام خواهد نمود یک نکته دیگر را هم به حضور آقا تذکر می‌دهم و آن این است که کسانى که امر دولت را اطاعت کرده‌اند و در اول خرمن تعهدات‌شان را پرداخته‌اند ما بگوییم او خروارى چهل تومان بیشتر نگیرد و کسى که بیشتر از دو ماه کار ما را به تعویق انداخته حالا که قیمت معین شده است تنى 350 تومان به او بدهیم؟ من یقین دارم هیچ کس از آقایان با این ترتیب و با این تبعیض موافقت ندارند (صحیح است) زیرا حق و عدالت اجازه می‌دهد به آن کسى که اطاعت امر دولت را کرده است نه این که حق او را کسر کرده باشیم بلکه به او بیشتر هم بدهیم (صحیح است) اما راجع به نرخ آزاد که فرمودند من یقین دارم که خود آقایان هم موافق هستند که دولت نباید هیچ وقت به اصطلاح اروپایى‌ها بورس سیاه را تولید بکند (صحیح است) بلکه باید نرخ یکى باشد (صحیح است) و گندم هم چون انحصارى است هر کس در هر جا بدون جواز وزارتخانه اگر داشته باشد مسئول است و ضبط می‌شود و قاچاقچى و محتکر شناخته خواهد شد نرخ گندم هم در تمام مملکت بر طبق تصمیم دولت باید یکى باشد و به یک روال فروخته شود (صحیح است) در موضوع عمل مؤجر و مستأجر که فرمودند وزارت خواربار در موضوع اسناد رسمى حق ندارد داخل بشود آقایانى هم که به بنده مراجعه فرمودند عرض کردم خدمت­شان که این قضیه باید

+++

در وزارت دادگسترى مطالعه بشود یا این که در کمسیون دادگسترى و کمیسییون خواربار مجلس ملى در نظر بگیرد و هر تصمیمی که قوانین و وظایف قضایى اجرا کند و البته اجرا هم خواهد کرد. در موضوع نان که فرمودید نان که فرمودید قیمت نان را بالا بردند این هم یک موضوعى است که لازم است آقایان توجه بفرمایید ما آرد را می‌دادیم به نانوا خروارى چهل تومان نانوا صد و پنجاه من نان می‌فروخت از قرار هر یک من سه قران (یکى از نمایندگان- سه قران و سه عباسى) این پنجاه و چهار تومان می‌شد از این پنجاه و چهار تومان که عاید نانوا می‌شد هشتاد و دو تومان ضرر می‌داد چه می‌کرد؟ می‌کشید روى نان و نان را به عنوان نان دو آتشه می‌روخت یک من هشت قران نه قران (صحیح است)

افشار- آردش را هم می‌دزدید.

وزیر خواربار- آقایان همه مستحضرند نانى که عاید افراد می‌شد اگر می‌کشیدید هر یک من نه قران بود (صحیح است)

هاشمى- دوزاده قران‏

وزیر خواربار- ما آمدیم و این را دقت کردیم حساب نانوا را هم معلوم کردیم آن وقت شش ریال قیمت معین کردیم و حالا نان با وزن هر سه کیلو شش ریال فروخته می‌شود بنده عرض نمی‌کنم که ممکن است در تمام شهر تهران یک نانوا هم نباشد که کم ممکن است در تمام شهر تهران یک نانوا هم نباشد که کم نفروشد و تقلب نکند. البته تنبیه خواهد شد. مجازات خواهد شد در هر حال تصدیق بفرمایید که نان الان ارزانتر است از آن روزى که سه قران و سه عباسى بود و نمی‌کشیدند (صحیح است) از آن طرف یک نکته دیگری هم هست و آن این است که باید همیشه حرف حق اشخاص را شنید و آن را رعایت کرد و اگر خلاف کرد تنبیه کرد (صحیح است) نانوایی که ضرر می‌دهد وزارت خواربار نمی‌تواند به او بگوید دزدى نکن ولى وقتى جلوى ضرر او گرفته شد اگر بازى دزدى کرد شدیداً بر طبق قانون تنبیهش می‌کنیم (صحیح است) راجع به قسمت جیره‌بندى که آقا فرمودند ما مطالعا‌تمان تمام شده است و الان هم کوپن‌ها در مطبعه مجلس است و الان مخصوصاً از رئیس مباشرت مجلس تمنا می‌کنم که در طبع آنها تسریع کنند که به زودى منظور آقایان تأمین شود (صحیح است) اما راجع به موضوع نقشه اقتصادى و مالى که فرمودند از نقطه‌نظر مسئولیت مشترک عرض می‌کنم که دولت در این باب بى‌فکر نیست و اقداماتى هم کرده است تلگرافاتى هم به واشنگتن کرده است و یک قسمت از متخصصین ما وارد شده‌اند و بعضى‌ها هم قریباً وارد خواهند شد و البته تصدیق مى‌فرمایید که این یک موضوعى نیست که خیلى سریع و با عجله انجام شود باید درش مطالعاتى کرد و اقدام کرد در هر حال اقداماتى شده است در این موضوع‏

رئیس- آقاى انوار

انوار- اینجا در ماده نوشته شده است مبلغ مورد اعتبار از محل فروش اجناس پس از انقضاى یک سال مسترد خواهد شد مى‌خواستم اگر موافقت بفرمایند متدرجاً تا یک سال مسترد بشود. متدرجاً تا یک سال مسترد بشود. متدرجاً تا یک سال را اگر موافقت بفرمایند بهتر است به نظر بنده‏

وزیر خواربار- این فرمایش آقاى انوار ما را دچار یک زحمتى خواهد کرد در کمیسیون هم این قسمت مطرح شد زیرا اعتبارى که ما لازم داریم شاید در حدود پنج میلیارد بشود و این پانصد میلیون اگر تصویب بشود این به حساب جارى ما خواهد بود و به طور گردش خواهد بود و در آخر سال صورت می‌دهند و مسترد می‌شود و الّا ما در حدود 350 هزار تن گندم باید بخریم 350 هزار 350 تومان را حساب کنید ببینید چقدر می‌شود پس خودتان تصدیق خواهید فرمود که این متدرجاً نمی‌شود و باید پس از انقضاى یکسال مسترد شود

رئیس- آقاى مخبر فرهمند

مخبر فرهمند- چون لایحه اعتبار وزارت خواربار مطرح است اگر تذکراتى راجع به امر خواربار بدهم مخصوصاً

+++

موقعى که این لایحه مطرح است بى‌مورد نیست. چون این لایحه اعتبارى است که داده می‌شود و هر چه هست اینجا است به علاوه این که اگر این طور تعبیر کنیم که وزارت خواربار یعنى وزارت خوردن و بردن یعنى با یک اعتبار زیاد و مقررات کم و وزارتخانه جدید‌التأسیس و اضطراب و نگرانى هم که هست ممکن است کمتر دقتى در اطراف خرید و فروش و نقل و انتقال‌ها بشود ممکن است که گفت در اینجا است که خوردن و بردن مصداق پیدا می‌کند این است که خواستم عرایض عرض کنم. البته آقاى وزیر خواربار آن دقت خودشان را کرده‌اند و بایستى بیشتر دقت بفرمایند در انتخاب اشخاص و مأمورین و سلیقه اشخاص و طرز عمل اشخاص هم در ابتداى کارشان همان حسن انتخاب یا سوء انتخابشان است یعنى اگر اشخاصى پیدا شدند که حسن انتخاب داشتند مأمورین و کارکنانى که باید با آنها کار کنند خوب بودند انتخاب خوب بود البته موفقیت پیدا می‌کنند ولى اگر خداى نکرده سوء انتخابى شد طبیعى است که از عمل نتیجه خوبى گرفته نخواهد شد (صحیح است) بنابراین بنده می‌خواستم توجه آقا را به این مطلب جلب کنم که موضوع خیلى موضوع مهمى است و شما در این خرید و فروش‌هاى خودتان تقریباً عمل مزایده و مناقصه کمتر دارید و احتیاج پیدا می‌کنید اختیارى بدهید به یک نفر مأمور که برود یک میلیون تومان دویست هزار تومان سیصد هزار تومان دو میلیون تومان خرید بکند اختیار هم به او می‌دهید اینجا صرفاً باید اطمینان و اعتماد کامل شما این اختیار را به او بدهد پس اگر آن حسن انتخاب نباشد بالاخره به نتیجه نخواهد رسید و این را هم تصدیق بفرمایید که یک اشخاصى هستند که مستقیم و غیرمستقیم مزاحم آقا هستند براى این که خودشان را بیندازند توى این کار و هر روز از بساطى که پهن شده است و تقریبآً یک بساط رنگینى است مى‌خواهند استفاده بکنند وخودى بیندازند به این وزارتخانه و استفاده بکنند که کم‌تر هم ممکن است مورد ایراد و اشکال واقع شوند یک اختیارى است داده می‌شود او هم می‌رود می‌گوید این قدر بود و من رفتم این قدر خریدم و دادم و آوردم یک صورت حسابى هم به آقا می‌دهد. پس باید در انتخاب مأمور دقت کامل بشود مخصوصاً در مورد اشخاصى که مأمور خرید جنس هستند.

موضوع دیگرى را که مى‌خواستم عرض کنم راجع به اضافه قسمت نان است.

وزیر خواربار- این را که جواب دادم آقا.

مخبر فرهمند- اینجا اگر در مجلس یک مذاکره شد متأسفانه هر وقت در اینجا یک وکیلى یک نظرى بدهد که تا اندازه متناسب با وضعیت زندگانى اشخاص نباشد آن نظر زود گرفته می‌شود و قبول می‌شود. اینجا گفته شد نرخ نان را بالا ببرید فورى این عمل انجام شد و حالا آن که به طوری که اینجا هم گفته شد نرخ باید دو نرخ باشد شما وقتى که به یک کسى مى‌آیید و قیمت نانش را صد در صد علاوه می‌کنید این کسى که قوه خریدش سه قران هم نیست یک مرتبه شش قرانش می‌کنید این نتیجه‌اش چه خواهد شد؟ البته این شخص زندگانیش معطل و مختل خواهد شد مجبور است یا نخورد یا کم بخورد پس شما باید نرخ بیشترى هم هشت قران نه قران هفت قران تعیین می‌کردید براى آن کسى که توانایى دارد یعنى قوه خرید دارد (صحیح است) که برود در بازار آزاد دکان آزاد نان یک من هشت قران هفت قران بخرد و الا همه را بردن و صد در صد علاوه کردن خطا است آن بیچاره که توانایى و قوه ندارد او مى‌افتند به مضیقه (صحیح است) صد در صد. آن وقت این اضافه قیمت نان بر تمام اجناس و مواد دیگر هم تأثیر کرده است (صحیح است) در گوشت در برنج در روغن در دغال و در سایر چیزهاى دیگر (صحیح است) در همه چیز تأثیر کرده است به عقیده بنده بایستى در بالا بردن قیمت همیشه یک مطالعات بیشترى بشود نه این که یک مرتبه همین طور چوب اندازه بالا ببرند و زندگانى مردم در مضیقه و فشار بیفتد و نتیجه‌اش این می‌شود که یا همین طور مردم مضیقه و فشار و سختى را با شدت و عدم توانایى تحمل کنند و ناچار می‌شوید یا بعد بیایید و آن را اصلاح کنید یا این که مردم در فشار بمانند و نتوانند زندگانى خودشان

+++

را ادامه بدهند (صحیح است)

یک قسمت دیگرى بود راجع به نرخ گندم که بنده هم مى‌خواستم اینجا عرض کنم راجع به آن قسمت مازادى که بنا است داده شود به اشخاص. بنده مخالف نیستم که به اشخاص یک مازادى هم داده شود ولى اگر این مازدا را خود آن گیرنده‌ها یا دهنده که دولت باشد توافق بکنند که این را به مصرف تهیه نان براى بینوایان برسانند به عقیده بنده این هم به مصلحت گیرنده است و هم به مصلحت دهنده چرا؟ چون این آقایانى که این جنس را فروخته‌اند ضرر که نکرده‌اند اگر ضررى کرده باشند و دولت بخواهد جبران آن ضرر و خسارت را بکند البته حق این است که باید جبران شود و مراعات حال اشخاص را بکند ولى اینجا ضرر از نفع است.

هاشمى- عدم‌النفع.

مخبر فرهمند- بلى ضرر از نفع است و این ضرر از نفع را به نظر بنده اگر وزارت خواربار مساعدت بکند و صحبت بکند با آقایان و موافقت بکنند براى تهیه خواربار براى اشخاص بینوا و کسانى که نان یک من سه قران را به طبقه فقرا و ضعفا بدهند بهتر است (صحیح است)

وزیر خواربار- یک موضوعى که به عقیده بنده براى نماینده محترم مورد اشتباه واقع شده است باید عرض کرد که وزارت خواربار وزارت جدید‌التأسیس نیست وزارت خواربار یک اداراتى بود به اسم ادارات اقتصادى در وزارت دارایى که به اینجا منتقل شده است و اسمش را گذاشته‌اند وزارت خواربار پس این یک وزارتخانه جدید‌التأسیس نیست یک وزارتخانه نیست که با یک سرو صدا با یک اعضاى جدیدى آمده باشد و تأسیس شده باشد خیر این ادارات بود البته برحسب مقتضیات و احتیاجات و موقعیت ممکن است یک اداره‌اش کسر بشود یکى کوچک بشود یکى بزرگ‌تر بشود ولى اعضا و بودجه همان بوده است و ما فعلاً تشکیلات آن را داریم تهیه می‌کنیم و صورت آن را هم تا آخر آذر ماه آخر آذر هم تقدیم مجلس شوراى ملى خواهد شد اگر تصویب فرمودید به موقع اجرا می‌گذاریم اگر تصویب نفرمودید هر چه گفتید خواهیم کرد. اما موضوع خوردند و بردن را با این که چهل و یک سال است که آقا سابقه به اخلاق بنده دارند انتظار نداشتم آقا این مطلب را بفرمایند من در هر جایى که هستم یا باید آدم بسیار نالایقى باشم که حقیقتاً نتوانم زیر دست‌هاى خودم را اداره کنم اگر این صفت را دارم پس چرا باید یک پست مهم و بزرگ مملکت را اشغال کنم ولى اگر این لیاقت را دارم از در شق خارج نیست یا این که بایستى دزد باشم و شریک باشم با اشخاصى که دزدى می‌کنند یا این که یک آدم مجنونى باشم که دیگران زرش را ببرند و بنده مظلمه‌اش را به گردن بگیرم چنین چیزى هم علت ندارد (صحیح است) اما راجع به انتخاب اشخاصى که فرمودند حسن انتخاب باید به عمل بیاید یک نکته‌اى باسلق مختلف تغییر می‌کند سلیقه اشخاص در این قسمت فرق دارد یک کسى را ممکن است من خوب تشخیص بدهم و آقا بد تشخیص بدهند یک کسى را من بد تشخیص بدهم و آقا بد تشخیص بدهند به نظر من سابقه عمل اشخاص مشخص اشخاص باید دید این آدم عملش در سابق چه بوده و نباید صرفاً به اظهار اشخاص قانع شد و به عقیده بنده اگر آقایان تصدیق بفرمایند باید به سابقه اشخاص رسیدگى کرد و نباید به اظهار قانع شد اگر می‌گویند که فرخ فلان قدر دزدى کرده است باید واقعاً رسیدگى کرد معلوم کرد بعد هم داد به محکمه بعد که معلوم شد حبس کرد و بعد هم اعدامش کرد و الا به صرف اتهام نمی‌شود و در این قلیلى که بنده متصدى این کار هستم تصور نمی‌کنم سوء انتخابى شده باشد (صحیح است) و اگر هم کسى را بدانم و بفهمم که در عمل کوچک‌ترین قدم خلافى را برداشته است تنبیه خواهم نمود و شدید مجازات خواهد شد و عمل هم در آتیه نشان خواهد داد و در این چند روزه هم شاید عده از آقایان نماینده مستحضرند که عمل کرده‌ام و در این مدت قسمت احتیاج به توضیح بیشترى نمى‌بینم. راجع به قسمت نان هم انتظار داشتم یا توضیحاتى که قبلاً عرض کردم آقا قانع

+++

شده باشند زیرا نان قبل از این در حقیقت هر یک من آن نه قران بود (عده‌ای از نمایندگان- بیشتر دوازده قران) اگر می‌خواهیم خودمان را گول بزنیم آن یک موضوعى است علیحده ولى به نظر بنده همیشه باید حقیقت را گفت و باید روى حقیقت رفت تا بتوان به مقصود رسید. اما راجع به دو قسم نان از آنجایى که غالباً آقاى انوار می‌فرمایند بده هم عرض می‌کنم اثبات شیئى نفى ما عدا نمی‌کند اگر ما نان را شش قران کردیم این دلیل نمی‌شود که نان دوازده قرانى درست نشود آن هم ممکن است بعداً ترتیبش به عرض آقا برسد راجع به ترتیب خرج و پرداخت تفاوت گندم مازاد آن را هم یقین دارم خود آقا همان وقت که پشت کرسى خطابه می‌فرمودند همان وقت می‌دانستند و ایمان داشتند که عملى نیست (صحیح است)

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است بعضى از نمایندگان کافى نیست.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

پیشنهاد آقاى طباطبایى:

پیشنهاد می‌کنم عبارت (و هزینه‌هایى که از هر قبیل‏ تا جمله کالاهاى مزبور لازم باشد) از آخر ماده واحده حذف شود

وزیر خواربار- این قسمت حذف شده است.

رئیس-می‌گویند حذف شده است پس مقصود حاصل است. آقاى طباطبایى.

طباطبایى- بنده که لایحه دادم لایحه دولت است و حالا که این پیشنهاد را کردم مقصودم این است که این مبلغ صرفاً براى خرید مواد غذایى صرف شود چون مجلس شوراى ملى پنجاه میلیون تومان اعتبار مى‌دهد به وزارت خواربار که این مبلغ را از بانک قرض کند فقط براى خرید اجناس و مواد غذایى بنده خواستم از موقع استفاده کنم که آقاى وزیر خواربار یک توضیح بیشترى بدهند که این مواد را که مى‌خواهند تهیه کنند از خارج تهیه می‌کنند یا از داخل البته به طور کلى معلوم است که یک چنین فکرى هست ولى چه جور می‌خواهید بخرید از داخله یا خارجه توضیح بفرمایید.

وزیر خواربار- مواد خواربار را در درجه اول ما از داخله مملکت خریدارى می‌کنیم از قبیل گندم جو برنج ارزن، ذرت، خرما، سیب‌زمینى، حبوبات و هرچه لازم است از داخله کشور می‌خریم و مایحتاج کشور را هم وزارت خوار موظف است معین بکند و موجودیش را هم البته معلوم می‌کند وقتی که کسر داشتیم از خارجه تهیه خواهیم کرد

طباطبایى- پیشنهاد بنده تأمین شده است پس می‌گیریم‏

رئیس- پیشنهاد آقاى نراقى:

پیشنهاد می‌نمایم به قسمت اخیر ماده واحده این جمله افزوده شود: کلیه خرید و فروش‌هایى که به موجب این قانون می‌شود با تصدیق و تصویب مستشار وزارت خواربار خواهد بود.

رئیس- آقاى نراقى

نراقى- عرض کنم این پانصد میلیون ریالى که اسکناس اضافى منتشر شده است این برحسب ظاهر بانک یک اسکناس اضافى منتشر کرده است و به موجب این لایحه اجازه می‌خواهند که آن را بدهند به وزارت خواربار و این ماده صورت ظاهرش این است که ما را دعوت کردند که برویم اسکناس‌ها را از خزانه بانک برداریم و بدهیم به وزارت خواربار ولى باطنش این است که این اسکناس اضافى تحمیل می‌شود به تمام قسمت‌هاى این کشور و این خون دل مردم است که به وزارت خواربار الان داده می‌شود براى این که میزان هزینه که الان آن قدر بالا رفته است براى همین است در صورتی که اگر حساب کنیم این پنجاه میلیون تومان یک هفتم کل اسکناس است که در جریان است و باید یک هفتم هم هزینه ترقى کند و اجناس بالا برود ولى براى وجود این پنجاه میلیون بیش از پنجاه درصد نرخ اجناس ترقى کرده است و زندگانى را بر مردم سخت کرده است آقاى فرخ البته مرد درستى است و کسى هم تردید ندارد اما کى تأمین می‌کند که تا بیست روز یک ماه، دو ماه دیگر ایشان در مسندشان جلوس کرده باشند ایشان مى‌روند و دیگرى می‌آید و یک وقت ملتفت می‌شویم که این پولى که

+++

با این خون دل تهیه شده به مصارف بیهوده رسیده و خوردند و برده‌اند و بى‌جا خرج کرده‌اند ولى اگر خرج این اعتبار با نظر مستشار باشد ایشان همیشه هست و صالح‌تر است این است که بنده پیشنهاد کردم که کلیه خرید و فروش‌ها با نظر او باشد.

بعضى از نمایندگان- لایحه استخدام مستشار خواربار هنوز در مجلس تصویب نشده‏

وزیر خواربار- در مقابل مجلس شوراى ملى وزیر مسئول است دلیل هم دارد و البته آقاى نراقى خودشان هم تصدیق دارند ایرانى هم معلوم نیست صحت عملش کم‌تر از دیگران باشد (صحیح است) تا ساعتى که بنده هستم در مقابل ملت و مجلس شوراى ملى مسئول هستم و البته هر خلافى که شد باید بنده را به محکمه تسلیم کرد و شدیدترین مجازات را هم کرد و بعد از این هم رأى اعتمادى که آقایان لطف می‌کنند به شخص درست و صحیح‌العملى باشد (صحیح است).

نراقى- نظر بنده تأمین شد پس می‌گیرم.

رئیس- پیشنهاد آقاى منشور.

بنده پیشنهاد می‌کنم که از بابت این وام بانک هزینه از قبیل کارمزد و غیره احتساب ننماید و هزینه ادارى بیش صد دو وجوهى که براى خرید خواربار مصرف می‌شود تجاوز نکنند.

رئیس- آقاى منشور

منشور- عرض کنم چون سرمایه بانک اساساً معلوم است از محل اسکناسى است که منتشر می‌شود این قرضى که داده می‌شود در واقع از محل این اسکناسى است که منتشر شده است چون اسم وام هست بهترین این است که از این بابت چون براى مصارف عمومى و عام‌المنفعه است بانک تنزیل حساب نکند مخصوصاً این تنزیلى را هم که حساب می‌کنند با یک کارمزدى است که جمعاً در حدود صد دوازده می‌شود درصورتی که مطابق نظامنامه بانک صدى شش بیشتر حق ندارد تحمیل کند در قسمت دیگر هم که مربوط به مخارج ادارى است چون آقایان دیگر هم صحبت کردند که خرج ادارى زیاد نشود اگر در قسمت ادارى معین شود که به چه تناسب مخارج ادارى باید بشود نظر بنده آقایان تأمین خواهد شد که تمام آن خرج اداره و مخارج ایاب و ذهاب نشود و حدى داشته باشد. ضمناً یک نکته دیگرى را بنده می‌خواستم عرض کنم (رئیس- ماده 63 را رعایت کنید) پس عرضى ندارم و پیشنهاد خودم را پس می‌گیرم.

دکتر سنگ- غالب پیشنهاداتى که می‌شود مربوط به موضوع این لایحه نیست و آقایان پیشنهاداتى که می‌دهند براى این است که یک تذکراتى بدهند آقاى منشور هم می‌خواستند یک تذکرى بدهند و پس گرفتند.

رئیس- پیشنهاد آقاى امیر تیمور

بنده پیشنهاد می‌کنم رقم یک میلیون و پانصد هزار ریال از ماده حذف شود.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- بنده در کمیسیون بودجه هم همین نظر را داشتم و آنجا هم به عرض کمیسیون رساندم و به آقاى وزیر خواربار هم تذکر دادم در صورتی که مجلس شوراى ملى این پنجاه میلیون تومان را براى خرید خواربارمی‌خواهد اختصاص بدهد این پول اختصاصاً به مصرف خرید خواربار برسد و از این محل مصرف حقوق و چیزهایى که مربوط به خواربار نیست نرسد خاصه این که در هفته گذشته که لایحه تأسیس وزارت خواربار در مجلس تصویب کردیم در آنجا براى محل پرداخت مخارج ادارى وزارت خواربار مصرحاً تکلیف معلوم شد که بودجه وزارت خواربار از محل بودجه ادارات اقتصادى وزارت دارایى تأمین شود و تا اول آذر هم وزارت خواربار بودجه خودش را تنظیم و براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم خواهد کرد بنابراین از نظر بودجه ادارى به نظر بنده هیچ گونه احتیاجى به این پول نیست و نباید از این پول که باید به مصرف خواربار برسد اجازه بدهیم که به مصارف دیگر و حقوق ادارى برسد و این عمل برخلاف آن نظرى است که داریم در آنجا به بنده فرمودند که عده زیادى مترجم می‌خواهیم دارالانشاء دارالترجمه باید تشکیل شود بنده مخصوصاً با تشکیل این دارالانشا و

+++

دارالترجمه که آقاى وزیر خواربار اظهار کردند مخالف هستم بر فرض شما یک نفر مستخدم خارجى داشته باشید براى کارهاى او سه نفر یا چهار نفر مترجم کافى است و بیش از این شما که وزیر خواربار هستید نباید اجازه بدهید خرج شود و به عنوان دارالانشاء و دارالترجمه نباید بگذارید یک مخارج فوق‌العاده بشود و به علاوه اگر می‌خواهید براى این قسمت هم یک بودجه بگذارید خودتان که تعهد کرده‌اید بودجه را تا اول آذر به مجلس بیاورید در آنجا در نظر بگیرید در کمیسیون بودجه روى آن بحث می‌کنیم یا آقا بنده را متقاعد می‌کنید یا بنده آقا را متقاعد می‌کنم ولى فعلاً این پنجاه میلیون تومانى که اعتبار می‌خواهید بگذارید اختصاصاً به مصرف خواربار برسد

وزیر خواربار- با این که در کمیسیون بودجه در این باب مذاکره کافى شد خیلى متأسفم که بنده عاجز شدم آقاى امیر تیمور را قانع کنم. عرض کنم این اداراتى که منتقل شده است به وزارت خواربار یک اداراتى که منتقل شده است به وزارت خواربار یک اداراتى که منتقل شده است به وزارت خواربار یک اداراتى بوده است در وزارت دارایى با یک بودجه معینى و عیناً منتقل شده است به وزارت خواربار این وزارتخانه دفتر نداشته است به اصطلاح سابق کابینه نداشته است این وزارتخانه یک مستشارى آورده است که از یک هزار و ششصد نمره کاغذى که در روز باید در اینجا به جریان بیفتد اقلاً چهارصد نمره‌اش باید به نظر ایشان برسد ناچار باید به زبان او ترجمه شود به علاوه یک اداره تأسیس شده است راجع به خواربار که سابقه نداشته است ما سابقاً یک اداره غله داشتیم یک اداره قند و شکر و یک اداره برنج فعلاً ما یک اداره داریم وظیفه‌اش خرید ذرت و ارزن و خرما و سایر چیزها است اگر بنا باشد که ما سه ماه حقوق ندهیم به عضو آیا ممکن است در یک چنین محیط امروز عضو بتواند خدمت کند؟ خود آقاى امیر تیمور هم تصدیق می‌فرمایند که عملى نیست به علاوه ما یک وجه قلیلى را پیشنهاد کردیم و بعد هم بودجه وزارتخانه را به کمیسیون بودجه تقدیم می‌کنیم و مورد دقت و رسیدگى واقع می‌شود در آنجا ملاحظه می‌فرمایید اگر ما زیاد گرفته بودیم یا زیاد نوشته بودیم البته آنها را قلم خواهید کشید و منظور نخواهید کرد یک نکته دیگرى را هم آقاى نماینده محترم باید متوجه باشند که وزارت خواربار هیچ وقت محتاج به کاغذ بازى نیست ولى امور تا دقت نشود و مورد مطالعه متخصصین قرار نگیرد قابل اجرا نیست و بالاخره تصدیق بفرمایید که مخارجى که ضرورى است اگر نشود موجب فلج شدن کارما خواهد شد رعایت کنید

بعضى از نمایندگان- پس می‌گیرند.

امیر تیمور- بنده مسترد نمی‌کنم رأى گرفته شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى امیر تیمور موافقین برخیزند (چند نفر قیام نمودند) رد شد. پیشنهاد آقاى افشار:

تبصره 2- وزارت خواربار موظف است قیمت مازاد خواربار را در شهرها و ولایات متحد‌الشکل نماید.

رئیس- آقاى افشار

افشار- عرض کنم بنده در ورقه اجازه خواسته بودم که یک نکاتى را اینجا عرض کنم و دومى هم بودم ولى متأسفانه نمی‌دانم چطور شد که به بنده اجازه ندادند این بود که خواستم به صورت پیشنهاد یک قسمت از نظریات خودم را عرض کنم (نبیل سمیعى- با رعایت اختصار و رعایت ماده 63)یکى از اندیشه‌هایى که براى اشخاصى که در اندیشه مملکت هستند حاصل شده قضیه تقلیل نفوس دهات و ازدیاد نفوس شهرها است و این قضیه از نقطه‌نظر کشاورزى زیانی‌هاى زیادى دارد که با این کمى وقت مجال نیست و نمی‌شود بعض رساند و از نقطه‌نظر تهران بنده می‌خواهم عرض کنم که این شهر که در پانزده سال قبل دویست هزار نفر نفوس داشت الان نفوس آن به هفتصد و پنجاه هزار نفر رسیده است اگر درست توجه بشود اینها اشخاصى هستند که از ولایات و دهات روز به روز مهاجرت می‌کنند و مى‌آیند به این شهر زیرا قیمت نان این شهر نسبت به دهات و قصبات ثلث قیمتى است که در آنجاها هست و از اول هذه‌السنه بنده و اشخاصى که اطلاع فلاحتى دارند به وزراى مالیه وقت در کمیسیون‌ها و جلسات خصوصى تذکر دادیم که شما قیمت را در دهات طورى قرار بدهید که قاچاق نشود و الّا مالک و رعیت جنس خودشان را بالضروره به دیگران به قیمت زیادتر

+++

می‌فروشند متأسفانه عرایض ما را مورد توجه قرار ندادند و یک قسمت از اجناس مملکت ما رفت به خارج و همچنین ما تقاضا کردیم که بین افراد ملت ایران فرقى قائل نشوید از نقطه‌نظر ایرانیت فلان دهاتى که در ورامین نشسته است یا فلان رعیت که در عراق سکونت دارد با آن عمله که در تهران کار می‌کند فرقى ندارد هر دو ایرانى هستند و وجود هر دو آنها براى این مملکت بالسویه لازم است علت ندارد فلان رعیتى که در فلان ده ورامین یا غار فشافویه یا در زنجان است گندم را از قرار منى هجده قران می‌خرد و آن عمله که در شهر تهران عملگى می‌کند یا آن آقایى که اینجا مبالغ زیادى حقوق دارد نان را از قرار منى شش قران می‌خرد و این کار از نقطه‌نظر انصاف و عدالت صلاح نیست و از نقطه‌نظر این دهاتی‌ها را جلب به تهران بکند و دولت را به زحمت می‌اندازد خطرناک است (نقابت- چرا؟) براى این که نفوس شهر را زیاد می‌کند و این زیادى نفوس شهر اسباب زحمت دولت و مملکت است پس از این نقطه بنده عقیده‌ام این است که قیمت را براى تمام ایرانی‌ها می‌کنند که فلان دهاتى به هر قیمتى که نان و سایر چیزها را می‌خرد شهری‌ها هم به همان قیمت بخرند و اگر به این ترتیب فعلى باشد از نظر هجوم دهاتی‌ها به شهر و تعطیل کار کشاورزى مملکت را در مضیقه خواهد انداخت و دولت و آقاى وزیر خواربار دچار زحمت می‌شوند. پیشنهاد بنده از این نظر است.

وزیر خواربار- نظرى که آقا دارند به یک دلیل عملى نیست اولاً رعیت و زارع براى احتیاج خودش دارد و ما هم به حق زارع دخالت نمی‌کنیم و اگر یک عده عمله کارگر هم هستند آنها هم به مراکزى می‌روند که دولت نانوایى دارد و محتاج به اینچیزها نیست و این هم که فرمودند نرخ اجناس را در همه جا به یک حال نگاه داریم این هم در تمام مملکت غیر ممکن است هر محلى و هر منطقه‌اى یک مقتضیاتى دارد که باید آن مقتضیات را در نظر گرفت.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى افشار موافقین برخیزند (چند نفرى برخاستند) قابل توجه نشد.

پیشنهاد آقاى هاشمى:

بنده پیشنهاد می‌کنم ضمن تبصره ذکر شود که دولت پس از مطالعه تا یک سال براى هر جا قیمت نان و سایر مواد خواربار ثابت نگاه خواهد داشت.

رئیس- آقاى هاشمى‏

هاشمى- بنده هم قسم معتقدم که باید دست وزارت خواربار را در این موقع باز گذاشت تا تشویق بشود و کارهاى اساسى براى خواربار این کشور بشود ولى خیلى میل دارم که وزارت خواربار در گران کردن اجناس شریک و سهیم سایر وزارتخانه‌هاى دیگر نشود چندى است بعضى از وزارتخانه‌هاى دیگر هم که اجناس انحصارى داشتند عوض این که با داشتن آن اجناس مبارزه بسیار شدید بر علیه گران فروشى و مسببین گران‌فروش و محتکرین بکنند پس از چندى خودشان هم شرکت می‌کردند بنده نظر ندارم که این قسمتى که پیشنهاد شده است فوراً عملى شود ولى براى هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها بالاخره مطالعه‌اى بشود پس از آن که مطالعات­شان را کردند و تشکیلاتشان را دادند نرخ نان را در همه جا ثابت نگاه دارند یا هر یک از مواد خواربار را که می‌خرند نرخ آن را تا یک سال به طور ثابت نگاه دارند که سایر چیزها هم به تناسب قیمت نان بالا نرود و دولت خودش باید حفظ سیاست و نگاهدارى اسکناس خودش را بیش از دیگران بکند ولى متأسفانه وقتى که خودش را بیش از دیگران بکند ولى متأسفانه وقتى که خودش اقدام به گرانى می‌کند از دیگران چه موقعى خواهیم داشت.

رئیس- رأى گرفته می‌شود آقاى هاشمى موافقین برخیزند (چند نفر قیام نمودند) قابل توجه نشد پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده‏

تبصره ذیل را به ماده پیشنهاد می‌کنم:

به کار بردن مواد خوراکى از قبیل جو کشمش خرما براى ساختمان مشروبات الکلى و غیره جلوگیرى شود و مواد مذکور براى خواربار ذخیره شود.

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده

دکتر ملک‌زاده- با تمام اقداماتى که دولت براى تأمین

+++

خواربار عمومى می‌کند به عقیده بنده باز کاملاً نگرانى قحطى در کار است و به عقیده بنده همین سالى که درش هستیم یک سال وحشتناکى است البته هر راهى که در نظر گرفته شود براى تأمین این منظور و به عقیده بنده باید دولت مساعى ممکنه را به کار ببرند حتى در ممالک دیگر از بسیارى از مصالح و منافع صرف‌نظر می‌کنند براى تأمین یک موضوع حیاتى و چه ضرر دارد که ضرر هم دارد براى زندگانى و حیات یک عده زیادى از مدرم ما صرف‌نظر کنیم.

بر طبق حسابى که شده است این موادى که براى تهیه مشروبات به کار بده می‌شود از قبیل تهیه آبجو عرض شراب شاید می‌شود با این مواد به اندازه ارزاقى که براى تأمین زندگانى پانصد هزار نفر جمعیت لازم است ذخیره کرد و به دست آورد لذا از این نظر بنده این تبصره را ضمیمه کردم و تقاضا می‌کنم دولت از این سه ماده از جو که براى ساختن آبجو به کار می‌رود و همچنین از خرما و کشمش که براى تهیه مواد غذایى ممکن است استفاده کند جلوگیرى کند که به مصرف تهیه مواد الکلى نرسد (صحیح است)

دکتر سنک- به عقیده بنده این پیشنهادى که آقاى دکتر راجع به جلوگیرى از استعمال این مواد براى مصرف تهیه مواد الکلى فرمودند چندین بار هم راجع به استعمال الکل و مشروب و این چیزها صحبت کردند و حقیقت هم مضر است و تصور هم نمی‌کنم کسى در مجلس باشد که با این منظور مخالف باشد و بگوید استعمال الکل خوب است و همه آن را مضر می‌دانند و بیشتر نظرشان این است که مواد الکلى از این مواد خواربار کشمش و خرما کشیده نشود ولى حالا هم دولت می‌تواند از این چیزها جلوگیرى می‌کن ولى اگر آقاى دکتر ملک‌زاده بخواهند منع کامل از استعمال الکل بشود خوب است که یک طرحى براى این موضوع پیشنهاد کنند و همه آقایان هم موافقت خواهند کرد فعلاً راجع به این پیشنهاد بسته است به نظر مجلس.

وزیر خواربار- موادى که براى خواربار استعمال می‌شود مثل جو از روزى که بنده آمده‌ام یک من هم براى این کار اجازه نداده‌ام و بعد هم اجازه نخواهم داد حتى هفتصد خروار دیروز در قزوین یک نفر براى این کار تهیه کرده بود جلوگیرى شد اما آن منظورى که آقا دارید با این ترتیب هم عملى نمی‌شود بالاخره از ملاس چغندر می‌گیرند حالا خودتان می‌دانید.

دکتر ملک‌زاده- شما ندهید آنها بروند از چغندر بگیرند

رئیس- رأى گرفته می‌شود به پیشنهاد آقاى دکتر ملک‌زاده آقایان موافقین برخیزند (عده بیشترى برخاستند) قابل توجه شد بعضى از نمایندگان- قبول شد بعضى دیگر از نمایندگان خیر رد شد عده براى قبول کافى نبود

هاشمى- دفعه اول که شماره شد چهل رأى بود دفعه دوم پنجاه و یک رأى بود و قبول شد.

طوسى- در موقع شماره رأى بعضى از آقایان نشسته بودند و همین طور که شماره می‌شد عده از آقایان هم ایستادند و دنباله شماره قطع نشد و همین طور شماره شد و پنجاه و یک نفر رأى دادند و تصویب شد (صحیح است)

وزیرخواربار- چون تصویب این تبصره موجب می‌شود که این لایحه به کمیسیون برود و بالاخره موجب تعویق کار می‌شود بنده قبول می‌کنم.

رئیس- پیشنهاد آقاى مجد ضیایى

پیشنهاد می‌کنم کلمه براى این منظور حذف شود.

رئیس- آقاى مجد ضیایى

مجد ضیایى- در این لایحه نوشته شده است (براى این منظور) بنده پیشنهاد کردم این جمله حذف شود.

بعضى از نمایندگان- پس می‌گیرند.

مجد ضیایى- مسترد می‌دارم.

رئیس- پیشنهاد آقاى انوار.

پیشنهاد می‌کنم عوض کلمه ادارى نوشته شود (لازم).

رئیس- آقاى انوار

انوار- یک موضوعى را آقاى وزیر خواربار فرمودند که بنده خیلى تعجب می‌کنم گفتند که روزى هزار و ششصد کاغذ می‌رسد و روزى چهارصد تا کاغذ را باید ترجمه کنند این

+++

خیلى خوب بنده هم موافقت می‌کنم که رسیدگى شود آنچه را که وزارت خواربار لازم دارد بدهند از دفتر و مترجم و غیره ولى اداراتى که از وزارت مالیه آمده است تمام آنها بودجه دارند و در قانون تشکیلات و تأسیس وزارت خواربار هم نوشته شد که بودجه آنها هم ضمیمه وزارت خواربار می‌شود این بود که بنده پیشنهاد کردم از محل این صدو پنجاه هزار تومان بارى کارهاى لازم استفاده کنند نه صرفاً براى ادارات و تشکیل دادن اداره.

وزیر خواربار- در تبصره پیشنهادى آقاى دکتر ملک‌زاده یک سوء‌تفاهمى ایجاد شده است در این تبصره سه چیز را معین کرده‌اند که وزارت خواربار براى تهیه مواد الکلى جلوگیرى کند یکى جو و دیگرى خرما و دیگرى کشمش جو و خرما در اختیار وزارت خواربار است ولى جمع‌آورى کشمش جز وظایف وزارت خواربار نیست و به علاوه این موضع نسبت به عایدات دولت یک صدمه شدیدى خواهد زد این است که موضوع با این که فوریت دارد بنده موافقت می‌کنم که به کمیسیون برود و جلسه بعد مطرح شود (صحیح است)

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 10 آبان ماه سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293971!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)