کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 101 صورت مشروح مجلس سه شنبه 27 شهریور‌ماه 1313 (8 جمادى‌الاخرى 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آنها

3ـ تصویب لایحه اختیار وزیر مالیه براى اصلاح قانون دیوان محاسبات

‏4ـ شور و تصویب لایحه اعتبار سدبندى تبریز

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 101

صورت مشروح مجلس سه شنبه 27 شهریور‌ماه 1313 (8 جمادى‌الاخرى 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

2ـ تقدیم دو فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آنها

3ـ تصویب لایحه اختیار وزیر مالیه براى اصلاح قانون دیوان محاسبات

‏4ـ شور و تصویب لایحه اعتبار سدبندى تبریز

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت ‌مجلس روز سه‌شنبه 20 شهریور ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : افسر - نمازی - اسکندری - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - امامی خویی - دکتر ضیاء - امیر تیمور - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - شریعت‌زاده - قراگزلو - کورس - معدل - پورسرتیپ.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : ملک مدنی- دکتر امیر اعلم - مرتضی‌قلی خان بیات - اسفندیاری - آصف - دکتر ادهم - نیک‌پور - دکتر بهرامی.

1ـ تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد ـ خیر) صورت‌مجلس تصویب شد. آقاى وزیر مالیه فرمایشى داشتید؟

2ـ تقدیم دو فقره لایحه فورى از طرف آقاى وزیر مالیه و تصویب آنها

وزیر مالیه ـ دو فقره لایحه است تقدیم مى‌کنم یکى راجع‌به پانصد هزار ریال اضافه اعتبار است از براى کمیسیون‌هاى سرحدى با قید یک فوریت براى این که در همین جلسه به تصویب برسد یک لایحه دیگر با قید دو فوریت تقدیم می‌شود و راجع‌به اجازه که هیئت دولت می‌خواهد از براى صدور شلتوک بگیرد به طوری که قبلاً هم در فراکسیون مذکره شده است و آقایان هم اطلاع دارند فعلاً برنج به شکل شلتوک یعنى پاک نکرده تا بیست درصد مجاز است که صادر شود حالا دولت اجازه می‌خواهد بر حسب یک لایحه مقدارى که مقتضى می‌داند در هر سال ولو بیش از بیست درصدى که الان هست باشد اجازه بدهد که صادر بشود البته اگر در نتیجه تجربه و آزمایش دیدم که این از نقطه‌نظر اقتصادى براى مملکت مفید‌تر است که در

+++

سال‌هاى بعد هم که این اجازه تکرار خواهد شد و به موجب همین قانون که دولت اجازه گرفته است از او استفاده خواهد کرد لایحه دوم را به قید دو فوریت تقدیم می‌کنم.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

به موجب تبصره ماده (3) تعرفه گمرکى (صادرات) صدور برنج در صورتی که بیش از صدى بیست آن شلتوک باشد منع شده است و حال آن که حفظ برنج به شکل شلتوک سهل‌تر از برنج پاک کرده است و مصلحت این است که بتواند بدون رعایت این تناسب اجازه صدور شلتوک داد بنابراین ماده واحده ذیل پیشنهاد و تمناى تصویب آن را دارد.

ماده واحده ـ هیئت دولت مجاز است در هر سال و به هر مقدار که مقتضى بداند اجازه خروج شلتوک بدهد.

رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانى مطرح است اشکالى نیست (خیر) موافقین با فوریت ثانى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است. (مخالفى نیست) آقایانی که با ماده واحده به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً برخاستند) تصویب شد. لایحه دوم مطرح است.

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

چون اعتباری که براى مخارج هذه‌السنه کمیسیون‌هاى سرحدى منظور شده کافى نیست و سیصد و پنجاه هزار ریال دیگر مورد احتیاج است ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنا می‌نماید.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى مبلغ پانصد هزار ریال اضافه اعتبار براى مخارج 1313 کمیسیون‌هاى سرحدى علاوه بر اعتباراتى که ضمن بودجه 1313 مملکتى و قانون مصوب 13 شهریورماه 1313 منظور شده است از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1313 مملکتى تصویب می‌نماید.

رئیس ـ فوریت مطرح است. (مخالفى نیست) آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است در آن هم اشکالى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر موقع اعلام رأى 92 نفر به اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : سلطانی - رهنما - بیات ماکو - مسعود ثابتی - دبستانی - دبیر سهرابی - طهرانی - شریفی - مسعودی خراسانی - دکتر سنگ - نوبخت - اعتبار - دولتشاهی - کمالی - دکتر ملک‌زاده - ارکانی - دربانی - احتشام‌زاده - طهرانچی - دکتر بهرامی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - ثقة‌الاسلامی - معتصم سنگ - وکیلی - مخبر فرهمند - محسن قراگزلو - حاج محمدرضا بهبهانی - محسن آقا مهدوی - میرزا یانس - طالش خان - افخمی - دکتر لقمان - ملک‌زاده آملی - حبیبی - فرشی - پارسا - جمشیدی - حمزه تاش - بنکدار - رهبری - صفاری - میرزایی - مجد ضیایی - هدایت - مؤید احمدی - افشار - مژدهی - تربیت - ساگینیان - دکتر قزل ایاغ - فتوحی - مقدم - شیرازی - اسکندری - دکتر احتشام - حاج میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - نواب یزدی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - سید کاظم یزدی - کاشف - میرزا موسی خان مرآت - امیر ابراهیمی - علوی سبزواری - روحی - دکتر امیر اعلم -

3ـ تصویب لایحه اختیار وزیر مالیه براى اصلاح قانون دیوان محاسبات

رئیس ـ خبر از کمیسیون قوانین مالیه راجع ‌به تغییر مواد قانون دیوان محاسبات:

کمیسیون قوانین مالیه در تاریخ (13/ 6/ 25) با حضور آقاى وزیر مالیه لایحه نمره 22425 دولت را مورد مطالعه و شور قرار داده و بالاخره با اصلاحى ماده واحده ذیل را تنظیم نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس تقدیم می‌نماید:

ماده واحده ـ به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى را که محتاج به اصلاح بداند

+++

تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى به جاى قوانین فعلى به موقع اجرا بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهند شد ولى مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشود به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ بنده خواستم از آقاى وزیر مالیه توضیح بخواهم که این موادى که تصور دارند در قانون تغییر بدهند کدام بوده است و به علاوه گمان می‌کنم مجلس هم حاضر است که هر نوع قانونى که باشد بگذارند و این از نظر تبادل فکرى هم مؤثر است مجلس هم که کارى ندارد تعطیل هم که نکرده است علت این که با این که مجلس حاضر است به خود مجلس شوراى ملى مراجعه نکرده‌اند اگر حاجتى هست و خواستن این اختیار براى آن کمیسیون چه ضرورت دارد با این ترتیب؟ بلى اگر ممکن بود در عمل اشکالى پیدا کند و فترتى پیدا شود ولى با بودن مجلس ممکن اس که مجلس اشکالات را رفع کند و در بودن مجلس هم بیش‌تر و هم بهتر می‌شود آزمایش کرد به عقیده بنده اگر باز یک اطلاعات بیش‌ترى دارند ممکن است بفرمایند والا که لازم نیست.

وزیر مالیه ـ عرض می‌شود که اشکالاتى که پیش آمده است و پیش مى‌آید بعضى‌هایش کوچک‌تر از آن است که بنده بخواهم در مجلس شرح و بسط بدهم و بعضى‌هایش ممکن است که در ضمن عمل پیش بیاید. اما چرا این را مجلس نمی‌آوریم بنده خیال مى‌کنم که مجلس باید وقتش صرف یک قوانین مهمى بشود اگر بنا باشد امروز یک تغییرى در فلان ماده قانون محاسبات یا امثال آن لازم و ضرورى دیده شد از براى هر ماده در هر موقع آمدن به مجلس شوراى ملى و در اینجا مذاکره کردن و مباحثه کردن به عقیده بنده خیلى مطابق با شئون مجلس است و نه خیلى متناسب با اصل موضوع است بنده اگر در خاطر داشته باشید در پیشنهاد اولیه‌ام این پیشنهاد را این اختیار را براى خود وزارت مالیه مى‌خواستم و بهتر هم بود براى این که از نقطه‌نظر این بود که هم زودتر و هم سریع‌تر از این کار انجام شود. تصدیق بفرمایید اگر امروز در وزارت مالیه خواستیم و دیدیم که یک ماده این طور مصلحت است و اقتضاء دارد که او را باید عوض کرد فوراً می‌توانستیم عوض کنیم اما اگر بنا باشد این را بیاوریم مجلس و برود به کمیسیون و دو سه روز در آنجا بماند و بعد بیاید اینجا و یک کار جزئى این قدر وقت مجلس را به خود بگیرد کار را هم از آن طرف معطل کند بنده خیال مى‌کنم گاهى مصداق خارجى پیدا مى‌کند که یکیش همین مورد است یعنى یک امرى که ممکن است در یک وقت کوتاه‌ترى انجام داده شود بدون هیچ دلیلى و منطقى در یک مدت بیش‌ترى انجام داده شود ولى در کمیسیون آقایان را دیدم که متمایل هستند بیش‌تر به این که با شور کمیسیون باشد دیدم خوب این یک حرف حسابى است و حد وسطى است نه به اندازه مجلس وقت گرفته خواهد شد و نه این هم که اگر وزارت مالیه هر چه به نظر خودش می‌رسد بخواهد تغییر بدهد بلکه یک مشورتى هم شده باشد عده اعضاى کمیسیون قوانین مالیه هیجده نفر است. البته به هیچ کدام از آقایانى که بنده این حرف را می‌زنم بر نخواهد خورد بنده با تجربیات چندین ساله که در جریان امور پارلمانى این مملکت دارم معتقد هستم که از نقطه‌نظر وضعیت فکرى کار در کمیسیون‌ها بهتر می‌گذرد و این اختصاص به مجلس ما هم ندارد این امرى است طبیعى وقتی که ده نفر پانزده نفر نشستند به طور خیلى ساده بدون این که جنبه رسمیتى در تمام کلمات‌شان داشته باشند و دقت کنند در مطالب بهتر کار می‌گذرد با سر فارغ‌ترى فرق هم نمى‌کند. در کمیسیون‌ها طرز عمل طوری است که بیش‌تر دقت می‌شود ممکن است در آنجا پیشنهادى را قبول کنند و رأى گرفته شود بعد در آخر جلسه مى‌فهمند خیر این پیشنهاد

+++

عیب دارد اصلاحش می‌کنند و هیچ هم مانعى ندارد ولى در مجلس نمی‌شود این کار را کرد به این مناسبت بنده خیال می‌کنم پس اولاً موضوع به اندازه مهم نیست که بیاید در مجلس و ثانیاً کمیسیون قوانین مالیه یک عده هجده نفرى هستند و عده کافى هستند از براى این که بتوانند در این مسئله رأى صحیحى داده باشند و خیال می‌کنم اگر آقاى روحى هم مثل این که اکثر آقایان با این موضوع موافق بودند ایشان هم موافقت بفرمایند به نظر بنده بهتر باشد.

روحى ـ بنده هم کاملاً موافقم.

رئیس ـ دیگر مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانی که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ما مقدارى کارهاى داخلى داریم که اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏

وزیر مالیه ـ اگر اجازه می‌فرمایید یک لایحه‌ای‌ست راجع‌به وزارت داخله و جزو دستور هم هست ممکن است آن لایحه چون آقای وزیر داخله هم الان می‌آیند و تا آمدن ایشان بنده هستم مطرح شود بعد جلسه ختم شود.

رئیس ـ بسیار خوب پس عجالتاً چند دقیقه تنفس داده می‌شود بعد هم اگر ضرور شد دوباره جلسه را تشکیل می‌دهیم.

در این موقع (یک ساعت قبل از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید).

4ـ شور و تصویب لایحه اعتبار سدبندى تبریز

وزیر داخله (آقاى جم) ـ لایحه‌ای‌ست راجع‌به استقراض از بانک ملى براى سدبندى تبریز چون فوریت دارد تقاضا می‌کنم مطرح شود.

رئیس ـ خطاب به آقاى وزیر داخله در همین لایحه فوریت خواسته‌اید؟

وزیر داخله ـ بلى اگر فوریت داشته باشد بهتر است.

رئیس ـ آقا دو تا کار دارید پهلوى بنده یکى قانون مربوط به انتخابات است که دو شورى است که اگر امروز بخواهید انجام کنید شور ثانیش براى روز دیگر حاضر می‌شود. و اگر این را بخواهید مطرح بفرمایید آن وقت او مى‌ماند.

وزیر داخله ـ استدعا مى‌کنم پس امروز این را بگذرانید و لایحه انتخابات بماند براى سه شنبه‏.

(لایحه مزبور به شرح ذیل قرائت شد).

ساحت محترم مجلس شوراى ملى براى ساختمان سیل‌بند شهر تبریز در نظر گرفته شده است که در حدود دو ملیون ریال به بلدیه تبریز اعتبار داده شود به این ترتیب که پانصد هزار ریال آن را خود بلدیه از اعتبارات 1314 خود تأمین و بقیه از بانک ملى استقراض و از اول 1314 در ظرف سه سال تسویه گردد و بنابراین ماده واحده ذیل را به قید فوریت پیشنهاد و استدعاى تصویب آن را دارد.

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است مبلغ یک ملیون و پانصد هزار ریال از بانک ملى جهت ساختمان سیل‌بند شهر تبریز قرض نموده و در ظرف سه سال با منافع از محل سهمى بلدیه از مالیات راه رد نماید.

رئیس ـ چون معهود این بوده است که این لایحه قبلاً در فراکسیون گذشته باشد البته آقایان اجازه می‌فرمایید که این لایحه قبل از این که در فراکسیون مطرح شده باشد فى‌المجلس مورد بحث واقع شود؟ (نمایندگان ـ البته البته) آقایانی که به فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده واحده مطرح است آقاى فرشى‏.

فرشى ـ بدبختى که به شهر تبریز وارد شده و دولت براى دستگیرى و اعمار بعضى نقاطى که مصیبت‌زده هستند این لایحه را آورده به مجلس البته آقایان مستحضر هستند که سیل‌زدگان دو قسم هستند یکى اشخاصى هستند که فعلاً فاقد همه چیز هستند آنها را بحمدالله با اقدامات دولت و با هیجان‌هاى ملى اعاناتى جمع می‌شود که از آنها پرستارى می‌شود و ساختمان‌هاى آنها را از وجوه خیریه مجاناً مى‌کنند در میان سیل‌زدگان بعضى‌ها هستند که مقتدرند ولى در

+++

مقابل این بلایى که پیش آمده است اقتدار ساختمان خانه و تعمیر خرابی‌ها را ندارند این است که این استقراض براى آنها یک کمکى خواهد بود اینها نمی‌خواهند اعانه بگیرند می‌خواهند یک قرضى بگیرند و بعد پس بدهند (چند نفر از نمایندگان ـ آقا اشتباه کردید این لایحه مربوط به اعتبار سدبندى است) این است که این هم یک راه فرجى براى آنها.

وزیر داخله ـ بنده تصور مى‌کنم که آقاى فرشى اشتباه کرده باشند این اعتبار که ملاحظه فرمودید براى ساختمان سد است براى کمک سیل‌زدگان نیست.‏

فرشى ـ ببخشید بنده تصور می‌کردم اعانه‌ای‌ست براى سیل‌زدگان چون در هیئت وزراء هم یک همچون مذاکره شده بود.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقاى طباطبایى دیبا.

دیبا ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى طهران‌چى.

طهران‌چى ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقاى شریعت‌زاده.‏

شریعت‌زاده ـ موافقم.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده مواحده موافقت دارند ورقه سفید خواهند.

(أخذ آراء به عمل آمده 88 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 90 نفر به اکثریت 88 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - شیرازی - حمزه تاش - هدایت - میرزا محمد خان وکیل - ملک مدنی - ناصری - دکتر لقمان - ثقة الاسلامی - کمالی - مسعود ثابتی - شاهرودی - ساگینیان - علوی سبزواری - نیک‌پور - حیدری - کفائی - طباطبایی دیبا - محیط - دبستانی - تربیت - کاشف - مسعودی خراسانی - امیر ابراهیمی - بهبهانی - سلطانی - دولتشاهی - بیات ماکو - حاج غلام‌حسین ملک - رهنما - دبستانی - دکتر شیخ - اسکندری - ایزدی - روحی - میرزایی - دکتر امیراعلم - شریفی - دادور - مقدم - طالش خان - افخمی - محسن خان قراگزلو - دکتر احتشام - آصف - حبیبی - محسن آقا مهدوی - مخبر فرهمند - دکتر ضیاء - اورنگ - دربانی - میرزا یانس - طباطبایی بروجردی - لاریجانی - احتشام‌زاده - فتوحی - دکتر بهرامی - ارگانی - نوبخت - معتصم سنگ - دکتر سنگ - گرگانی - حاج محمدرضا بهبهانی - مرآت اسفندیاری - طهرانچی - مؤید احمدی - سید کاظم یزدی - دکتر ملک‌زاده - نواب یزدی - شریعت‌زاده - میرزا موسی خان مرآت - همراز - مجد ضیائی - اعتبار - هزار جریبی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - خواجوی - دکتر قزل ایاغ - ملک‌زاده آملی - فرشی - رهبری - افشار - بنکدار - آقا رضا مهدوی - [صفری] - جمشیدی - پارسا .

5ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده سه شنبه سوم مهر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور بقیه لوایح وزارت داخله.‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

اجازه صدورى شلتوک‏

ماده واحده ـ هیئت دولت مجاز است در هر سال و به هر مقدار که مقتضى بداند اجازه خروج شلتوک بدهد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار وسصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

پانصد هزار ریال اضافه اعتبار براى مخارج کمیسیون‌هاى سرحدى‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى پانصد هزار ریال اضافه اعتبار براى مخارج 1313 کمیسیون‌هاى سرحدى علاوه بر اعتباراتى که ضمن بودجه 1313 مملکتى و قانون مصوب 13 شهریورماه 1313 منظور شده است از محل صرفه‌جویی‌هاى بودجه 1313 مملکتى تصویب مى‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه اجراى مواد اصلاح قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى پس از تصویب‏

کمیسیون قوانین مالیه

ماده واحده ـ به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده پس از تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شوراى ملى به جاى قوانین فعلى به موقع اجرا بگذارند ـ این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد ولى مادام که تکلیف آن از طرف مجلس معین نشود به قوت خود باقى خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه استقراض براى ساختمان سیل بند شهر تبریز

ماده واحده ـ وزارت داخله مجاز است مبلغ یک ملیون و پانصد هزار ریال از بانک ملى جهت ساختمان سیل‌بند شهر تبریز قرض نموده و در ظرف سه سال با منافع از مجل سهمى بلدیه‌ها از مالیات راه رد نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293466!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)