کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 100 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 20 شهریور‌ماه 1313 (اول جمادی‌الثانیه 1353)  

فهرست مذاکرات:

1‌ ـ‌ تصویب صورت‌مجلس

2‌ ـ تقدیم لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن

3‌ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4‌ ـ تصویب فوریت لایحه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات

5‌ ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اعتبار جهت ساختمان بنای نظمیه

6‌ ـ موقع و دستور جلسه بعد ‌ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 100

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 20 شهریور‌ماه 1313 (اول جمادی‌الثانیه 1353)

فهرست مذاکرات:

1‌ ـ‌ تصویب صورت‌مجلس

2‌ ـ تقدیم لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن

3‌ ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر مالیه

4‌ ـ تصویب فوریت لایحه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات

5‌ ـ شور و تصویب لایحه تقاضای اعتبار جهت ساختمان بنای نظمیه

6‌ ـ موقع و دستور جلسه بعد ‌ـ ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقای دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 13 شهریورماه را آقای مؤیداحمدی (منشی) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان : حیدری - ملک مدنی - افسر - نمازی - اسکندری - علوی سبزواری - فرشی - امیر ابراهیمی - شیرازی - دکتر طاهری - اسدی - مؤید قوامی - نواب یزدی - کازرونیان - عراقی - اعظم زنگنه - مجد ضیایی - امامی خویی - رهبری - اعتبار - دکتر ضیاء - امیر تیمور - فتوحی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - پناهی - کورس - همراز - معدل - پورسرتیپ - بیات ماکو.

دیرامدگان بی‌اجازه - آقایان : مرتضی‌قلی خان بیات - اسفندیاری - منصف - قراگزلو.

1ـ تصویب صورت ‌مجلس

رئیس ‌ـ در صورت‌مجلس نظری نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد. آقای وزیر مالیه.

2‌ـ تصویب لایحه اجازه طبع اسکناس و تصویب آن

وزیر مالیه (آقای داور)‌ ـ به طوری که قبلاً خاطر آقایان مستحضر شده است لایحه راجع به طبع اسکناس را با قید دو فوریت تقدیم می‌کنم.

(به شرح ذیل قرائت شد).

ساحت محترم مجلس شورای ملی

به موجب قانون 22 اسفندماه 1310 و قانون 11 مرداد 1311 اجازه طبع چهارصد و شصت و پنج میلیون ریال اسکناس داده شد که سیصد و چهل میلیون ریال آن برای انتشار در اختیار بانک ملی است و یکصد و بیست و پنج میلیون ریال دیگر را باید به طور ذخیره و برای تبدیل اسکناس‌هایی که پاره و مندرس و از جریان خارج می‌شود نگاه داشت.

بانک ملی از اول فروردین ماه 1311 شروع به انتشار اسکناس کرد‌ـ تاکنون سیصد و دو میلیون و ششصد و بیست و هشت هزار و چهارصد و پنجاه ریال اسکناس به جریان

+++

افتاده با آن که این میزان در حدود صد میلیون بیش از اسکناسهایى است که قبل از 1311 در جریان بوده معهذا کفاف احتیاجات عامه را نکرده و بانک که دیگر بیش از سى و هفت میلیون و کسرى ریال اسکناس در اختیار خود ندارد ناچار است در دادن اسکناس خوددارى نماید و ضمناً ضرورت طبع مجدد اسکناس را به دولت ذیل لازم می‌داند اجازه طبع ششصد و سى و پنج میلیون ریال اسکناس به بانک داده شود.

1ـ هیجده میلیون و دویست و پنجاه هزار قطعه از اسکناس‌هاى خرد فعلى که معادل دویست و ده میلیون ریال است به واسطه خوب نبودن جنس کاغذ به سرعت در استعمال غیر قابل استفاده می‌شود براى تبدیل این اسکناس‌ها و اسکناس‌هاى دیگرى که به طور عادى مندرس و از جریان خارج می‌گردد سیصد میلیون ریال اسکناس به طور ذخیره باید نگاه داشت.

2ـ مقدار اسکناس‌هایى که جدیداً سفارش داده می‌شود باید لااقل براى چند سال کافى باشد تا هم در مدت کمى باز محتاج به کسب اجازه طبع نشده و هم به واسطه زیادى سفارش خرج طبع ارزان‌تر تمام بشود.

3ـ دولت پنجاه و سه خروار و هشتاد و هشت من و چند سیر (15875396 گرم) طلاى خالص که بیش از دویست و هشتاد و نه میلیون ریال قیمت دارد از محل ذخیره مملکتى و سایر عواید خود خریدارى کرده و در نظر دارد این سرمایه را از حال رکود بیرون آورده و به ذخیره اسکناس انتقال بدهد. این طلاى دولت به علاوه موجودى فلزى بانک که بیش از چهار صد و بیست و سه میلیون ریال مسکوک و شمش نقره و طلا است و 37/100/000 ریال موجودى اسعارى بانک متجاوز از 739 میلیون ریال می‌شود ـ از مجموع اسکناس‌هاى جدید و اسکناس‌هاى که قبلاً طبع شده سیصد میلیون ریال به طور ذخیره و براى تبدیل اسکناس‌هایى که مندرس و از جریان خارج می‌شود نگاه داشته شده و بقیه که هشتصد میلیون ریال خواهد بود براى انتشار در اختیار بانک ملى گذاشته می‌شود در مقابل این هشتصد میلیون ریال ـ به طورى که فوقاً ذکر شد ـ بانک متجاوز از (739) میلیون ریال موجودى نقدى خواهد داشت یا به عباره اخرى ذخیره نقدى کل اسکناس‌هایى که منتشر می‌شود متجاوز از (92) درصد خواهد بود ولو این که در مقابل نشر اسکناس‌هاى جدید از هیچ طریق دیگر بر ذخیره فلزى بانک چیزى افزوده نشود ضمناً براى این که تا رسیدن اسکناس‌هاى تازه بانک و مردم در مضیقه کمى اسکناس نباشند مقتضى است از (125) میلیون ریال اسکناسى که به موجب قانون (11) مرداد 1311 به طور ذخیره طبع شده اجازه داده شود بانک ملى لدى‌الحاجه یا یکصد میلیون ریال اسکناس به جریان بیندازد متمنى است مواد ذیل را که با قید دو فوریت پیشنهاد می‌شود تصویب فرمایند.

ماده 1 ـ بانک ملى ایران مجاز است 635 میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناس‌هاى فعلى و اسکناس‌هایی که به موجب این قانون طبع می‌شود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت درصد کل اسکناس‌هایى که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره را که اسکناس نگاه دارد. بانک ملى ایران می‌تواند تا رسیدن اسکناس‌هاى جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایى که به موجب قانون (11) مرداد 1311 طبع شده به جریان بیندازد ـ کلیه اسکناس‌هاى فوق تابع مقررات قانون (22) اسفند ماه (1310) راجع ‌به نگاه‌دارى ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

ماده 2 ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایى که به موجب ماده (1) این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناس‌هاى فعلى و اسکناس‌هاى جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌دارى کرده و فقط آن را به جاى اسکناس‌هایى منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج می‌شود.

+++

ماده 3 ـ پنجاه و سه خروار و 88 من و بیست و دو سیر و 14 مثقال (15/875/396 گرم) طلایى که دولت از محل ذخیره مملکتى و سایر عواید خود خریدارى کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل می‌شود.

رئیس ـ فوریت مطرح است (مخالفى نیست) موافقین با فوریت اول قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد موافقین با فوریت ثانى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات است. آقاى موید احمدى.‏

موید احمدى ـ بنده کاملاً با این لایحه موافق هستم. لکن چند موضوع در نظر بنده بود که مى‌خواستم تذکر بدهم و آن این است که اولاً بر حسب قانونى که در یازدهم مرداد 311 از مجلس شوراى ملى گذشته فقط انتشار اسکناس را در حد معین به بانک داده بودند که عبارت از 340 میلیون باشد تا این حد حق دارند اسکناس منتشر کنند و معادل 125 میلیون هم طبع شده لکن در جریان نیست. مطابق آن قانون باید این اسکناس ذخیره باشد براى اسکناس‌هایى که مندرس و پاره می‌شود تبدیل کنند و معادل مبلغى که اسکناس منتشر شده دولت پول مسکوک و شمش طلا و نقره ذخیره دارد که همه ماهه تفتیش می‌شود و در ذخیره راکد بانک هست لکن بنده همیشه یک فکرى در نظرم بود که گاهى هم به هیئت دولت عرض می‌کردم و می‌گفتم که اگر دولت بنا باشد مثلاً فرض کنید صد هزار ریال یا صد میلیون ریال اسکناس طبع کند و معادلش پول بگذارد این کار از حیث اقتصادى نفعى در بانک ندارد البته براى تسهیل کار مردم خیلى خوب است لکن از نقطه‌نظر اقتصادى در صورتى نشر اسکناس مفید است که یک مقدار از آن ذخیره را به جریان بیندازند و از آن عوایدى حاصل شود و بانک استفاده کند و البته دولت هم همین موضوع را در نظر داشت و عجاله چون معادل مبلغى که قانوناً معین بوده است اسکناس انتشار داده شده و باز هم محل احتیاج است دولت در نظر گرفته‌اند که عجالتاً آن مقدارى که براى تبدیل اسکناس بوده عجالتاً به جریان بیدازند و بعد هم ششصد و چند میلیون ریال اسکناس جدید طبع کنند باز بنده فکر می‌کردم آن وقتى که دولت یک مقدار طلا در ایران خریدارى کرده یک مقدار هم از خارجه پنجاه و چند خروار هم طلا به عنوان امانت در ذخیره بانک بود یعنى آنها جزء ذخیره بانک نبود وجه ذخیره بانک موجود وجد است و این طلا به عنوان امانت در بانک ملى بود گاهى بنده فکر می‌کردم که این فایده‌اش چیست واقعاً این طلا را دولت براى چه ذخیره کرده است این چه فایده دارد لیکن امروز حقیقتاً باید تشکر کرد که دولت در نظر گرفته است که این مبلغ را به جریان بیندازد یعنى آن طلاى موجودى خودش را ذخیره اسکناس کند و اسکناس طبع کنند و به جریان بیندازند و پول زیاد شود این نظر بسیار عالى است لیکن بنده تذکرى به آقاى وزیر مالیه می‌خواستم عرض کنم که به بانک هم بفرمایند این است که عرض اعلیحضرت همایونى و هیئت دولت البته این است که این طلایى که در ذخیره گذاشته می‌شود معادل او یا صدى شصت آن به جریان می‌افتد پول می‌آید دست بانک و این را البته معامله کنند با مردم یعنى از این پول پنجاه و پنج خروار طلا که ذخیره گذارده می‌شود و ششصد میلیون اسکناس منتشر می‌شود این بیاید به دست اشخاصى که در امور اقتصادى مملکت یک کارهایى بکنند که هم مملکت آباد شود هم بانک استفاده کند هم مردم استفاده کنند و آن وقت مثل بانک فلاحتى نشود بانک فلاحتى با آن تشویقى که همه آقایان واقعاً داشتند در این موضوع و دولت هم نهایت کمک را می‌کرد و یک میلیون هم سرمایه داده شد شاید بیش از دویست هزار تومان ازش معامله نشده باشد و باقیش مانده است و شاید محل احتیاج مردم باشد این بود که متوجه شدند و در جلسه گذشته لایحه آقاى وزیر مالیه گذاردند که البته تسهیلاتى در کار مردم می‌کرد و بنده عقیده‌ام این است که با این ششصد میلیون حقیقتاً کارهاى بزرگى می‌شود در مملکت کرد از قبیل سد اهواز آب کوه رنگ یک کارهایى که مملکت را آباد کند هم مردم استفاده می‌کنند هم دولت و هم بانک از پولش استفاده می‌کند و هم مملکت آباد می‌شود این را می‌خواستم تذکر بدهم به دولت که در نظر بگیرند انشاءالله بلکه بتوانیم از این سرمایه که دولت آورده

+++

است و امروز به جریان می‌اندازد یک کارهاى اساسى براى مملکت و یک آبادی‌هاى بزرگى بشود و البته این بسته به نظریات دولت است که به چه ترتیب در نظر بگیرند که این پول به جریان افتاده و مملکت آباد شود. عرض بنده تذکر این قسمت بود.

وزیر مالیه ـ به طورى که نماینده محترم توضیح دادند با این لایحه موافق هستند و مقصودشان تذکر یک مسائلى بود نه مخالفتى که بنده محتاج به این باشم که جواب بدهم گمان می‌کنم خودشان البته در نظر گرفته‌اند و می‌دانند که اگر دولت چندین خروار طلاى خودش را منتقل مى‌کند به ذخیره از براى این است که سرمایه زیادى در بانک باشد و پول‌هایى که قابل استفاده باشد از براى مسائل اقتصادى پیدا شود و مسلم است کارهایى که مفید باشد و امورى که براى پیشرفت اقتصادیات مملکت مفید باشد در نظر گرفته خواهد شد و به طور کلى دولتى که در این موقع می‌آید و طلاهاى خودش را از حال رکورد بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتى که ایشان رکود بیرون می‌آورد البته با همان نظریاتى است که ایشان می‌گویند حالا بنده کار ندارم که سد اهواز ساخته شود یا سد دیگرى یا کار اقتصادى کلیه براى این است که یک کارهاى عام‌المنفعه در مملکت بشود که بالاخره معاملات بهتر به جریان بیفتد پول رایج بیشتر بشود پولى که در جریان خواهد بود بیشتر بشود و به اوضاع اقتصادى کمک‌هاى بیشترى بشود و حالا صرف‌نظر از این که این کارهایى که ایشان در نظر گرفته‌اند بکنند یا این که خیر وقتى مطالعه شد ببینند کارهاى دیگرى بهتر است ولى به طور کلى نظر بر این است که هر قدر ممکن است بیشتر پول به جریان بیفتد و اوضاع اقتصادى مملکت از آنچه هم که فعلاً هست بهتر بشود.

رئیس ـ آقایانى که به ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

ماده 1 ـ بانک ملى ایران مجاز است 653 میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده‌اند از مجموع اسکناس‌هاى فعلى و اسکناس‌هایى که به موجب این قانون طبع می‌شود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایی که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد بانک ملى ایران می‌تواند تا رسیدن اسکناس‌هاى جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایی که به موجب قانون 11 مرداد ماه 1311 طبع شده به جریان بیاندازد کلیه اسکناس‌هاى فوق تابع مقررات قانون 22 اسفند ماه 1310 راجع‌به نگاه‌دارى ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم.‏

ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایی که به موجب ماده یک این قانون طبع خواهد شد بانک مکلف است از مجموع اسکناس‌هاى فعلى و اسکناس‌هاى جدید سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌دارى کرده و فقط آن را به جاى اسکناس‌هایى منتشر نماید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج می‌شود.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم.‏

ماده 3 ـ 53 خروار و 88 من و 22 سر و 14 مثقال 15575396 گرم طلایى که دولت از محل ذخیره مملکت و سایر عوائد خود خریدارى کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل می‌شود.

رئیس ـ اشکالى ندارد؟ (خیر) آقایانى که ماده سوم را تصویب می‌کنند قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات آخر است (نمایندگان ـ مخالفى نیست) بنابراین موافقین ورقه سفید خواهند داد و (اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 88 ورقه سفید شماره شد).

+++

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 به اکثریت 8 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مرآت اسفندیاری - پارسا - فزونی - فرشی - وهاب‌زاده - دبستانی - دولتشاهی- روحی - دکتر سنگ - افخمی - صفاری - هدایت دربانی - اورنگ - لیقوانی - طهرانچی - دادور - رهنما - ناصری - آقا رضا مهدوی - هزار جریبی - حیدری - بهبهانی - مقدم - محیط - لاریجانی - محسن آقا مهدوی - کمالی - ایزدی- ارکانی - دکتر ادهم - دکتر بهرامی - ثقة‌الاسلامی -طباطبایی دیبا - مولوی - معتصم سنگ - سلطانی شیخ‌الاسلامی - بختیار - دکتر سمیعی - شریفی - نیک‌پور - ملک مدنی - فتوحی - گرگانی - اعتبار - احتشام‌زاده - دهستانی - ثابتی - دکتر امیر اعلم - دکتر احتشام - مسعودی خراسانی - میرزایی - کفایی - طهرانی - محمدتقی طباطبایی - نوبخت - افشار - مؤید احمدی - سید کاظم یزدی - بیات - منصف - همراز - سهراب خان ساگینیان - میرزا علی خان وکیلی - رهبری - دیبر سهرابی - کاشف - شاهرودی - ملک‌زاده آملی - حمزه تاش - دکتر ملک‌زاده - جمشیدی - حبیبی - دکتر لقمان - دکتر قزل ایاغ - بیات ماکو- میرزا موسی خان مرآت - دکتر شیخ - طالش خان - خواجوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری- مخبر فرهمند - حاج غلامحسین ملک - حاج میرزا حسین خان فاطمی - مژدهی - میرزا یانس - حاج محمدرضا بهبهانی - تربیت.

3ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه

وزیر مالیه ـ دو لایحه دیگر دارم که تقدیم مجلس کنم یکى با قید یک فوریت و چون مالى است در همین جلسه تصویب خواهد شد اعتبار اضافى است براى ساختن عمارت نظمیه. یک لایحه دیگر هم یک فورى است که با یک فوریت تقدیم مى‌کنم براى این که برود در کمیسیون و بعد در مجلس مطرح شود.

4ـ تصویب فوریت لایجه اجازه اصلاح مواد قانون دیوان محاسبات

رئیس ـ لایحه اجازه اصلاح قانون دیوان محاسبات قرائت می‌شود:

تجربه که از اول سال جارى تاکنون در نتیجه اجراى قانون دیوان محاسبات به دست آمده ثابت کرده است که قانون مذکور محتاج به بعضى اصلاحات است زیرا این قانون در موقعى تهیه گردیده که دیوان محاسبات وجود نداشته و هنوز براى دولت تجارب عملى حاصل نشده بود و مسلم است هیچ قانونى تا به معرض اجرا و آزمایش در نیاید نواقص آن معلوم نمی‌شود. علیهذا براى اصلاح قانون دیوان محاسبات و نظر به این که هنوز یک قسمت از مواد قانون مذکور کاملاً مورد عمل واقع نگردیده که نواقص آنها نیز معلوم شود دولت مقتضى می‌داند که از طرف مجلس شوراى ملى به وزیر مالیه اختیار داده شود اصلاحات لازمه را در قانون مذکور به عمل آورده و به معرض آزمایش بگذارد و پس از آزمایش و تنقیح براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم نماید. و چون بعضى از مواد قانون محاسبات عمومى نیز مربوط به قانون دیوان محاسبات و وظایف آن می‌شود لازم است اختیار مذکور شامل قانون محاسبات عمومى نیز باشد تا در ضمن عمل اشکالى فراهم نیاید. علی‌هذا ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنى می‌نماید:

ماده واحده ـ به وزیر مالیه اختیار داده می‌شود از تاریخ تصویب این قانون هر یک از مواد قانون دیوان محاسبات و قانون محاسبات عمومى را که محتاج به اصلاح بداند تغییر داده و مواد لازمه را تهیه نموده به جاى قوانین فعلى به موقع اجرا بگذارد این مواد پس از آزمایش یک سال در عمل به مجلس شوراى ملى پیشنهاد خواهد شد ولى مادام که تکلیف آن از طرف مجلس شوراى ملى معین نشود به قوت خود باقى خواهد بود.

رئیس ـ فوریت مطرح است. مخالفى نیست؟ (خیر) آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد.

5ـ شور و تصویب لایحه تقاضاى اضافه اعتبار جهه ساختمان بناى نظمیه

رئیس ـ لایحه تقاضاى اعتبار جهه ساختمان نظمیه قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى ـ چون یک میلیون ریال اعتبار که در بودجه 1313 کل مملکتى براى تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزى منظور شده کافى نیست و یک

+++

میلیون ریال دیگر مورد احتیاج است ماده واحده ذیل را پیشنهاد و تصویب آن را تمنى می‌نماید.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى مبلغ یک میلیون ریال براى اعتبارى که در جزء 9 از قسمت 17 بودجه 1313 مملکتى براى تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزى منظور شده است علاوه می‌نماید و در عوض معادل آن از اعتبارى که در جزء 16 از قمست 18 بودجه مذکور منظور شده است کسر مى‌شود.

رئیس ـ آقایانى که با فوریت این لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام فرمودند).

رئیس ـ تصویب شد ماده واحده مطرح است.(نمایندگان ـ مخالفى نیست) آقایانى که ماده واحده را تصویب می‌کنند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آرا به عمل آمده 74 ورقه سفید شماره شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 80 نفر به اکثریت 74 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دربانی - ناصری - افخمی - کفائی - مرآت اسفندیاری - طهرانچی - هدایت - دکتر شیخ - حاج میرزا آقا فرشی - فزونی - خواجوی دکتر قزل ایاغ - افشار - کاشف - مؤید احمدی - میرزایی - دادور - محیط - ثقة الاسلامی - ایزدی - کمالی - طهرانی - دکتر سنگ - سید کاظم یزدی - بختیار - معتصم سنگ - رهنما - سلطانی شیخ الاسلامی - نیک‌پور - دکتر بهرامی - مولوی - ملک مدنی - احتشام‌زاده - مقدم - هزار جریبی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - دهستانی - لاریجانی - مسعودی خراسانی - حیدری - دکتر احتشام - شریفی - گرگانی - دکتر سمیعی - بیات ماکو - فتوحی - مصدق جهانشاهی - طباطبایی دیبا - علوی سبزواری - اورنگ - میرزا یانس - طالش خان - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - وکیلی - ساگینیان - همراز - مژدهی - حبیبی - ملک‌زاده آملی - میرزا موسی خان مرآت - حمزه تاش - دبیر سهرابی - جمشیدی - پارسا - صفاری - شاهرودی - رهبری - محسن آقا مهدوی - دبستانی - حاج غلام‌حسین ملک - دکتر ملک‌زاده - مخبر فرهمند - دکتر لقمان - حاج میرزا حسین خان فاطمی .

6ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس‌ ـ اگر اجازه بفرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده سه شنبه 27 شهریور ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح وزارت داخله.‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

راجع ‌به طبع اسکناس‌هاى جدید

ماده اول ـ بانک ملى ایران مجاز است 635 میلیون ریال اسکناس جدید طبع نموده و از مجموع اسکناسهاى فعلى و اسکناس‌هایى که به موجب این قانون طبع می‌شود تا هشتصد میلیون ریال اسکناس در جریان داشته باشد مشروط به این که همیشه معادل لااقل شصت در صد کل اسکناس‌هایى که در جریان است مسکوک و شمش طلا و نقره به طور ذخیره راکد اسکناس نگاه دارد.

بانک ملى ایران می‌تواند تا رسیدن اسکناسهاى جدید و در صورت ضرورت معادل یکصد میلیون ریال از اسکناس‌هایى که به موجب قانون (11) مرداد (1311) طبع شده به جریان بیندازد کلیه اسکناس‌هاى فوق تابع مقررات قانون (22) اسفند ماه 1310 راجع‌به نگاه‌دارى ذخیره اسکناس و نظارت ذخیره مزبور و غیره خواهد بود.

ماده دوم ـ پس از رسیدن اسکناس‌هایى که به موجب ماده (1) این قانون طبع خواهد ش بانک مکلف است از مجموع اسکناس‌هاى فعلى و اسکناس‌هاى جدید معادل سیصد میلیون ریال به طور ذخیره نگاه‌دارى کرده و فقط آن را به جاى اسکناس‌هایى منتشر نباید که به واسطه‌اند رأس از جریان خارج می‌شود.

ماده سوم ـ 53 خروار و 88 من و 22 سیر و 14 مثقال (15875396 گرم) طلایى که دولت از محل ذخیره مملکتى و سایر عوائد خود خریدارى کرده به ذخیره راکد اسکناس منتقل می‌شود.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

یک میلیون ریال اعتبار اضافى براى تکمیل ساختمان عمارت نظمیه‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى مبلغ یک میلیون ریال بر اعتباری که در جزء 9 از قسمت 17 بودجه 1313 مملکتى براى تکمیل ساختمان عمارت نظمیه مرکزى منظور شده است علاوه می‌نماید و در عوض معادل آن از اعتباری که در جزء 16 از قسمت 18 بودجه مذکور منظور شده است کسر می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم شهریورماه یک‌هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293465!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)