کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 100 صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 25 امردادماه 1311(13 ربیع‌الثانى 1351)  

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب سه فقره مرخصی

3) طرح و تصویب لایحه اعتبار مبادله بعضی املاک به خالصه

4) شور و تصویب لایحه تمدید استخدام متخصصین چایکار

5) تصویب اعتبار بقیه مخارج طبع اسکناس و ضرب پول جدید

6) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 100

صورت مشروح مجلس روز سه‌شنبه 25 امردادماه 1311(13 ربیع‌الثانى 1351)

فهرست مذاکرات

1) تصویب صورت مجلس

2) تصویب سه فقره مرخصی

3) طرح و تصویب لایحه اعتبار مبادله بعضی املاک به خالصه

4) شور و تصویب لایحه تمدید استخدام متخصصین چایکار

5) تصویب اعتبار بقیه مخارج طبع اسکناس و ضرب پول جدید

6) موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه هیجدهم امرداد ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.اسامی غایبین که ضمن صورت مجلس خوانده شده است :

غایبین با اجازه - آقایان : امیر ابراهیمی - مجد ضیایی - فرشی - دکتر سنگ - فتوحی - روحی - حیدری - امیر تیمور.

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - فزونی - آشتیانی - اعظم زنگنه - ثقة­الاسلامی - میرزا اسدالله فقیه - احتشام زاده - ابوالحسن خان پیرنیا - همراز - افسر - دکتر ضیایی - اقبال - قوام .

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان : لیقوانی - چایچی .

-1]تصویب صورت مجلس[

رئیس- آقاى دبستانى‏

دبستانى- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(خیر) صورت مجلس تصویب شد.

-2]تصویب سه فقره مرخصى[

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می شود ولى با این که معهود بود که بیش از یک ماه داده نشود اینجا مراعات نشده.

-1خبر مرخصى راجع به آقاى افسر:

نماینده محترم آقاى افسر به واسطه کسالت مزاج و لزوم تغییر آب و هوا تقاضاى چهل روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى چهل روزه آقاى افسر موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

+++

رئیس- تصویب شد.

2 - خبر راجع به مرخصى آقاى کفایى:

نماینده محترم آقاى میرزا حسن خان کفایى به مناسبت پیش آمدى تقاضاى بیست و نه روز مرخصى نموده‌اند (از سى و یکم خرداد 1311 الى 28 تیر 1311) کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى کفایى موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

3 - خبر راجع به مرخصى آقاى مولوى:

نماینده محترم آقاى مولوى براى رسیدگى به امور حوزه انتخابیه تقاضاى پنجاه روز مرخصى نموده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى مولوى موافقت دارند قیام فرمایند(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

-3]طرح و تصویب لایحه اعتبار مبادله بعضى املاک به خالصه[

رئیس- در جلسه قبل از طرف آقاى معاون وزارت مالیه تقاضا شد که این لایحه با قید دو فوریت مطرح شود ولى یک فوریت کافى است(صحیح است) لایحه قرائت می‌شود:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏

به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است دولت از چندى قبل اقداماتى شروع کرده است که املاک و علاقه بعضى اشخاص را در بعضى از نقاط با املاک دولتى در نقاط دیگر معاوضه نماید و بدیهى است تهیه مقدمات و وسایل این کار و اعزام مأمورین براى تقویم املاک و سایر مخارج دیگرى که طبعاً در نتیجه اجراى این منظور پیش مى‌آید محتاج به اعتبار مخصوص است نظر به این که در بودجه هذه‌السنه اعتبارى براى این مخارج تخصیص داده نشده ماده واحده ذیل را به قید دو فوریت پیشنهاد و تصویب آن را تمنا می‌نماید.

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتبارى که ضمن بودجه هذه‌السنه مملکتى براى عمران و تخت قاپو کردن عشایر منظور شده است جهت مخارجى که براى تبدیل املاک و علاقه اشخاص به املاک دولتى یا در نتیجه اجراى این پیش مى‌آید اعم از اعزام مأمور و مخارج تقویم و ثبت هرگونه خرج‌هاى دیگرى که مربوط به این امر یا ناشى از این امر باشد به مصرف برساند.

معاون وزارت مالیه (آقاى سیاح)- در این لایحه بعد از عبارت این که نوشته شده است «املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتى بین‌الهلالین افتاده است و باید اضافه شود «با تصویب مجلس شوراى ملى انجام خواهد شد» و بعد هم «در نتیجه اجراى این» یک کلمه(عمل) باید اضافه شود که در لایحه افتاده است و باید مزید شود.

رئیس- آقاى دیبا

طباطبایى دیبا- بنده با اصلاحى که آقاى معاون وزارت مالیه فرمودند دیگر عرضى ندارم.

رئیس- فوریت مطرح است. آقاى اورنگ‏

اورنگ- در فوریت عرضى ندارم.

رئیس- آقایانى که با فوریت لایحه موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده با اصلاحى که شده است یک بار دیگر قرائت می‌شود آقاى معاون وزارت مالیه بفرمایید ماده را اصلاح کنید. دوباره ماده با اصلاح قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتبارى که ضمن بودجه هذه‌السنه مملکتى براى عمران و تخت قاپو کردن عشایر منظور شده است جهت مخارجى که براى تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتى و در نتیجه اجراى این عمل پیش می‌آید اعم از اعزام مأمور و مخارج تقویم و ثبت و هرگونه خرج‌هاى دیگرى که مربوط به این امر یا ناشى از این امر

+++

باشد به مصرف برساند.

معاون وزارت مالیه- عبارتى که افتاده است بین‌الهلالین باید گذاشت (که با تصویب مجلس شوراى ملى انجام خواهد شد)

رئیس- یک بار دیگر قرائت می‌شود:

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتبارى که ضمن بودجه هذه‌السنه مملکتى براى عمران و تخت قاپو کردن عشایر منظور شده است جهت مخارجى که براى تبدیل املاک و علاقه اشخاص یا املاک دولتى(که با تصویب مجلس شوراى ملى انجام خواهد شد) و در نتیجه اجراى این عمل پیش می‌آید اعم از اعزام مأمور و مخارج تقویم و ثبت و هرگونه خرج‌هاى دیگرى که مربوط به این امر یا ناشى از این امر باشد به مصرف برساند.

رئیس- یک نقص دیگرى هم دارد و آن عبارت از این است که چون قسمت تصویب شده هم موجود دارد(شده یا خواهد شد) باید باشد(خطاب به معاون وزارت مالیه) همین طور موافقت دارید آقا؟

معاون وزارت مالیه- بلى‏

رئیس- آقاى اورنگ‏

اورنگ- بنده فقط توضیحى مى‌خواهم و الا با اصل لایحه موافقم به جهت این که اصل لایحه مقدمه است براى یک منظورى که با آن منظور بنده کمال موافقت را دارم و امیدوارم و آن این است که درست است که املاک را در اینجا شرح نداده یا اشخاصى را که باید املاک‌شان تبدیل شود شرح نداده ولى به طوری که از خارج اطلاع حاصل است املاکى که منظور نظر است شاید مخارج ثبتیش با اعزام مأمورین براى تقویم بیش از این مبلغ می‌شود خیال می‌کنم. چون که اولاً لفظ ثبت که اینجا دارد اگر بخواهیم مخارج ثبت را منظور کنیم خیلى بیش از اینها حق‌الثبت لازم دارد و براى اعزام مأمور و تقویم و مقدماتى هم که براى انجام کار لازم است شاید زیادتر باشد می‌خواهم ببینم دولت در این قسمت اندازه‌اى را معین کرده یا باز یک لایحه دو دفعه براى این باید بیاورد خواستم یک توضیحى بدهند.

معاون وزارت مالیه- این اعتبار فقط براى فرستادن مقوم و مأمور است و قسمت ثبتش هم که نوشته شده است مخارج مقدماتى ثبت است و آن این قدر زیاد نخواهد شد براى این که املاک دولتى معاف است (اورنگ- پس لفظ ثبت شامل این موضوع نیست) این براى مخارج مقدماتى ثبت است.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى- عرض بنده این بود که عبارتى که خوانده شد براى تبدیل املاک و علاقه اشخاص (یا املاک دولتى)(با املاک دولتى باید باشد) به «یا» خوانده شد

رئیس- مقصود همان است صحیح است همین طور که مى‌فرمایند باید باشد. آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- عرضى ندارم.

رئیس- آقایانى که با ماده واحده به وصفى که اصلاح شده موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 74 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 89 نفر با اکثریت هفتاد و چهار رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : دبستانی کرمانی - طهرانی - مصدق جهانشاهی - مؤقر - طالش خان - مسعود ثابتی - میرزا محمدعلی خان تربیت - کفایی - یونس آقا وهاب‌زاده - احتشام زاده - علی خان اعظم زنگنه - دکتر سنگ - معتصم سنگ - دکتر ایر اعلم - باستانی - محیط - امیر دولتشاهی - مسعودی - بیات - اقبال - افشار - لیقوانی - ابوالحسن خان پیرنیا - مخبر فرهمند - مؤید احمدی - دبیر سهرابی - وهاب زاده - فتح­الله خان فزونی - میرزا اسدالله فقیه - حبیبی - علوی سبزواری - دکتر شیخ - سهراب خان ساکینیان - عراقی - محمد تقی خان اسعد - فتحعلی خان بختیار - مفتی - بیات - ماکو - حسنعلی میرزا دولتشاهی - مقدم - امیر عامری - معتضدی - طباطبایی وکیلی - شریفی - مژده­ای - دادور - محمد علی میرزا دولتشاهی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - خواجوی - صفاری - میرزا یانس - ملک زاده آملی - ملک مدنی - دربانی - حاج میرزا حسین خان فاطمی - آخوند یار علی - دکتر لقمان - روحی - میرزا محمد حسین نواب - دهستانی - بنکدار - دیبا - ایزدی - طباطبایی دیبا - اعتبار - مولوی - فهیمی - بوشهری - قراگوزلو - طهرانچی - لاریجانی - میرزا سید احمد بهبهانی - اورنگ - دکتر طاهری

+++

]4- شور و تصویب لایحه تجدید استخدام متخصصین چایکار[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به استخدام سه نفر متخصص چاى‌کار از اتباع دولت چین.

خبر کمیسیون‏

کمیسیون بودجه با حضور آقاى فرخ رئیس اداره کل فلاحت و صناعت لایحه نمره 1604 دولت راجع به تجدید کنترات سه نفر کارگر متخصص چینى براى عملیات چایکارى را مورد شور و مطالعه قرار داده با توضیحاتى که از طرف نماینده دولت داده شد کمیسیون با پیشنهاد دولت موافقت نموده و با جزئى اصلاحى که نموده است اینک راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید:

ماده اول- به اداره کل فلاحت اجازه داده می‌شود که خدمت سه نفر کارگر متخصص چینى را که اجازه استخدام آنها قبلاً نیز از تصویب مجلس گذشته است براى مدت یک سال شمسى دیگر از تاریخ اول فروردین ماه 1311 ادامه داده و کنترات آنها را تجدید نماید.

ماده دوم- اداره کل فلاحت مجاز است مبلغ 2260 ریال اجرت ماهیانه کارگران مزبور را به ترتیب ذیل تقسیم:

تنک خى شو امتحان کننده و مترجم مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

شوتنک چى کارگر متخصص مبلغ 900 ریال ماهیانه‏

ایپ موچون کارگر متخصص مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

و از محل بودجه مربوطه به مؤسسه چاى لاهیجان در وجه آنها بپردازد و نیز اجازه داده مى‌شود که حقوق مستخدمین مزبور را از تاریخ انقضاء قرارداد سابق(9 اسفند 1310) الى آخر اسفندماه 1310 که در بودجه سال گذشته اداره کل فلاحت منظور می‌باشند معادل میزانى که دریافت مى‌داشته‌اند تأمین و کارسازى دارد.

ماده سوم در صورتی که کنترات مستخدمین مذکور در انقضاى مدت تجدید نشود پرداخت مبلغ دو هزار و پانصد ریال براى خرج معاودت به هریک از آنها تصویب می‌شود.

ماده چهارم- سایر شرایط استخدام کارگران مزبور برطبق قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام اتباع خارجه تعیین و اداره کل فلاحت مجاز است کنترات آنها را امضا نماید.

رئیس- خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

خبر کمیسیون‏

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى رئیس کل فلاحت تشکیل و لایحه نمره 1604 دولت راجع به تجدید استخدام سه نفر کارگران چینى مطرح شده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام کارگران چینى موافقت حاصل شده اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس- مذاکرات در کلیات است. آقاى طباطبایى دیبا.

دیبا- بدیهى است چاى محصولى است که در مملکت حقیقتاً مبتلا به عموم است حتى متأسفانه قطع نظر از شهرها و قصبات و دهات و ایلات هم طرف ابتلا هستند و البته هرچه این محصول در مملکت بیشتر بشود که رفع احتیاجات از مردم بکند بهتر است و دولت هر اقدامى در این باب بکند البته صلاح است این سه نفر هم که تجدید کنترات‌شان در این لایحه تقاضا شده است از قرارى که شنیده‌ام خیلى خوب هستند و بنده از این جهت کمال موافقت را دارم ولى می‌خواستم آقاى رئیس کل فلاحت توضیحى بدهند ببینم وضعیت کشت و زرع چاى در اول چه بوده و حالا چه وضعیتى را خواهد داشت آیا ممکن است در آتیه نزدیکى رفع احتیاجات را در مملکت بکند. این نوع زراعت چاى خیلى خوب است ولى بنده خواستم که آقاى رئیس کل فلاحت در این باب یک توضیحى بدهند این وضعیت کشت و زرع چاى را چون حقیقتاً

+++

طرف ابتلا عموم است و لازم هست که سایر آقایان مسبوق شوند.

رئیس کل اداره صناعت و فلاحت (آقاى فرخ)- خاطر محترم آقایان مستحضر است که زراعت چاى یک زراعتى نیست که در ظرف یک سال یا دو سال نتیجه بدهد تقریباً شش هفت سال مدت لازم دارد تا این که بتوان نتیجه گرفت. البته زراعتى که تا حال شده است مقدارى نیست که احتیاجات مملکت را رفع کند ولیکن دولت در نظر دارد که براى آتیه این زراعت را به حد امکان توسعه بدهد به حدى که البته ما بتوانیم در آتیه احتیاجات‌مان را از محصول خارجه مرتفع کنیم چنان که یکى دو مؤسسه هم علاوه شده است. یک قسمت در مازندران و بعضى نقاط چایکارى شده است یک قسمت هم در آستارا شروع کرده‌اند ولى البته این مسأله مدت می‌خواهد و تا اندازه هم که ممکن بوده است می‌توان امیدوار شد که پیشرفت حاصل کرده و لیکن بنده توضیحات کامل‌تر و متسع‌تر را استجازه می‌کنم از آقایان که براى آتیه بگذارم زیرا مشغول یک مطالعاتى در این موضوع هستیم و پس از آن که مطالعاتم کامل‌تر شد در مجلس توضیحات مفصلى عرض خواهم نمود. مستخدمین چینى هم یک مستخدمینى هستند که وجودشان کاملاً طرف استفاده است(صحیح است) و تقریباً هم استفاده داده‌اند و حقوق قلیلى هم دارند و ما هم خیلى راضى هستیم و امیدواریم این یک سالى را هم که کنترات‌شان را تمدید کرده‌ایم از وجودشان بیشتر استفاده کنیم.

رئیس- آقاى روحى.

روحى- بنده خواستم از موقع استفاده کنم و در این موقع که آقاى رئیس کل فلاحت تشریف دارند و مسأله چایکارى در میان است یک اطلاعاتى کسب کنم و یک تذکراتى هم به ایشان عرض کنم. اولاً مصرف چاى در ایران خیلى زیاد است و ما هر قدر بخواهیم زراعت این محصول را توسعه بدهیم چیزى است که حقیقتاً براى ما سودمند است به جهت این که در سال یک ارقام خیلى زیادى رقم چاى است یعنى واردى چاى است در مملکت و به این ترتیبى هم که اداره کل فلاحت کار می‌کند چندان فکر نکنید که این قدر رضایت‌بخش باشد. مردم خودشان حس کردند که این محصول یک عایدى دارد و دارند تعقیب می‌کنند بنده خودم رشت بودم با چه زحمت و با چه سعى و عمل دارند کار مى‌کنند ولى اداره کل فلاحت چه اقدامى کرده و تا چه حد کمک کرده است و تا چه حد متخصص آورده است اقدامات سودمندى نموده است آن را البته باید توضیح بدهند و بنده با کمال بى‌صبرى انتظار فرمایشات ایشان را دارم. بنده می‌خواستم بدواً عرض کنم که از گیلان و بعضى نقاط دیگر گیلان در بعضى قسمت‌هاى جنوب و غرب هم هست که چایکارى خیلى خوب می‌شود و شاید از اینجاها هم بهتر است مانعى ندارد که در گیلان و سواحل مازندران هم بکارند در جیرفت کرمان هم بکارند زراعت که ندارد در نجف آباد اصفهان هم چاى عمل مى‌آید منطقه‌اش همان آب و هوا را دارد چرا در جاهاى دیگر تشویق نمى‌کنند وادار نمی‌کنند مؤسسه نمونه ایجاد نمی‌کنند یک کارهایى نمی‌کنند که ما لااقل از حیث واردات خارجى راحت باشیم عرض دیگرم این بود که آیا دولت در اینجا مزرعه نمونه و فرم مدل دارد یا نه؟ و آیا اینها براى مردم کار می‌کنند یا براى خودشان و در چند جا کار می‌کنند چطور کار می‌کنند حقوق‌شان را دولت می‌دهد توى قصبات و دهات و اراضى مردم هم اینها می‌روند و تعلیمات می‌دهند یا نه و آیا اگر این ترتیب است به طور عمومى و مساوى است یا این که براى هر کسى که میل دارد براى او مى‌فرستند. یا این که واقعاً دولت یک چند جریب زمین تهیه کرده و می‌خواهد براى نمونه این کار را بکند. خوب این هم البته خیلى خوب و به موقع است. بنده خواستم این چند دفعه که در مجلس صحبت چایکارى بود و لوایح آن به مجلس آمده بود این را عرض کنم بنده آنچه دیده و شنیده‌ام خیلى از اینها رضایت دارند و می‌گویند که خیلى خوب کار می‌کنند آیا اینها براى کى کار می‌کنند و چطور کار می‌کنند و نتیجه عمل اینها چه بوده است. اینها را بنده نمی‌دانم و خیلى خوب بود که خود دولت حالا که این کار را کرده است یک لایحه هم مى‌آوردند براى مزارع نمونه و

+++

فرم مدل و یک جایى را هم براى چایکارى نمونه قرار می‌دادند و به مردم مى‌آموختند و عمل می‌کردند کتابچه‌هایى براى تعلیم زراعت چاى طبع می‌کردند و به مردم می‌دادند و مردم هم تشویق می‌شدند حالا که گندم و جو و پنبه در مملکت خریدار ندارد لااقل چاى که مصرف دارد آن را بتوانیم ترویج کنیم که حقیقتاً از این واردات زیاد خارجى بى‌نیاز بشویم.

رئیس کل صناعت و فلاحت- فرمایشات آقاى نماینده محترم را بنده به دو قسمت تقسیم مى‌کنم یک قسمت البته کلیات است که ببینیم اداره فلاحت چه کرده است و آیا وظیفه‌اش را انجام داده یا نداده قسمت گذشته را که بنده محتاج نمی‌دانم توضیحى عرض کنم و خاطر نمایندگان محترم مستحضر است قسمت آینده را هم گمان نمی‌کنم که محتاج به توضیح باشد و بهتر آن است که صبر کنیم ببینیم اداره فلاحت وظایف خودش را انجام خواهد داد یا خیر؟ و البته آقایان محترم انتظار ندارند که در مدت قلیلى که بنده متصدى این کار هستم یک کارهاى خارق‌العاده با این وسایلى که هست بشود.

دشتى- قبل از شما چه کرده‌اند؟

رئیس اداره کل فلاحت- آنچه که قبلاً شده آن را هم آقایان بهتر می‌دانند و محتاج نیست بنده توضیح عرض کنم. اما راجع به توسعه زراعت چاى که فرمودند براى سایر نقاط مملکت البته شاید سایر نقاط مملکت هم مستعد براى زراعت چاى باشد ولى باید دید آیا وسایل ما امروزه این اجازه را می‌دهد یا خیر؟ البته جواب از سؤال مستتر را هم بنده باید عرض کنم و آن این است که خواهند فرمود وسایل را کى باید تهیه کند؟ وسایل را هم البته باید دولت تهیه کند. بنده حالا اطمینان می‌دهم که اداره کل فلاحت این قسمت را کاملاً مورد توجه و دقت گذاشته و در صدد است در سایر نقاط هم وسایل بیشترى تهیه کند که به وسایل مختلفه بتوانند استفاده کنند چنان که در ظرف همین مدت قلیلى که بنده بوده‌ام در خوزستان یک رعایایى خواسته براى یک قسمت از زراعت چاى که ما از سایر نقاط فرستاده‌ایم کنترات و استخدام کنیم براى آن قسمت می‌فرستیم که یک قسمت از زراعت‌ها را در خوزستان یاد بدهند و تربیت کنند. ولى تصدیق می‌فرمایید که عمل فلاحت عملى است که خیلى سریع نمی‌تواند پیش برود مثل کارخانه نیست مثلاً مثل کارخانه قند که آدم در یک سال برود کارخانه‌اش را از اروپا بخرد بیاورد و بعد قندش را هم تقدیم کند. این کار مدت می‌خواهد و به عقیده بنده آقایانى که در این باب اطلاع کامل دارند می‌دانند که اقلاً ده سال بیست سال عملیات مقدماتى دارد تا بشود نتیجه صحیح گرفت. اما در قسمت چایکارى این هم مربوط به بنده نیست قبل از بنده این قسمت شده است یک فرم مدلى هم در آستارا تهیه شده و یکى هم در مازندران و لاهیجان و البته آن قسمت مال دولت است ولى براى کسانى هم که ملک خصوصى دارند کمک مى‌کنند و یاد می‌دهند مخصوصاً همین مستخدمین چینى کمک می‌کنند و هر کسى که زراعت چاى داشته باشد طرز بو دادن و خشک کردن و اینها را یاد می‌دهند و البته با موافقتى که آقایان نمایندگان محترم دارند و نظارت خواهند فرمود امیدوارم که در آتیه قدرى قضایا سریع‌تر پیش برود.

رئیس- آقایانى که موافقت با ورود در مواد دارند قیام فرمایند.

(عده قیام نمودند)

رئیس- آقا تأمل بفرمایند. تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- به اداره کل فلاحت اجازه داده می‌شود که خدمت سه نفر کارگر متخصص چینى را که اجازه استخدام آنها قبلاً نیز از تصویب مجلس گذشته است براى مدت یک سال شمسى دیگر از تاریخ فروردین ماه 1311 ادامه داده و کنترات آنها را تجدید نمایند.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم- اداره کل فلاحت مجاز است مبلغ دو هزار و دویست و شصت ریال اجرت ماهیانه کارگران مزبور را به ترتیب ذیل تقسیم:

تنک خیشو امتحان کننده و مترجم مبلغ 900 ریال ماهیانه‏

شوتنک چى کارگر متخصص مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

ایپ موچون کارگر متخصص مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

و از محل بودجه مربوطه به مؤسسه چاى لاهیجان در وجه آنها بپردازد و نیز اجازه داده مى‌شود که حقوق مستخدمین مزبور را از تاریخ انقضاء قرارداد سابق(9 اسفند 1310) الى آخر اسفندماه 1310 که در بودجه سال گذشته اداره کل فلاحت منظور می‌باشد معادل میزانى که دریافت مى‌داشته‌اند تأمین و کارسازى دارد.

رئیس- آقایانى که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- در صورتی که کنترات مستخدمین مذکور در انقضاى مدت تجدید نشود پرداخت مبلغ دو هزار و پانصد ریال براى خرج معاونت به هریک از آنها تصویب می‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم- سایر شرایط استخدام کارگران مزبور برطبق قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام اتباع خارجه تعیین و اداره کل فلاحت مجاز است کنترات آنها را امضا نماید.

رئیس- آقایانى که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. در کلیات اشکالى نیست؟(نمایندگان خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و تعداد آراء به عمل آمده هشتاد و سه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 90 با اکثریت 83 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : حاج غلامحسین ملک - اسمعیل خان قشقایی - محمد ناصر خان قشقایی - مسعودی - مولوی - طالش خان - همراز - صادق خان اکبر - طهرانی - اکبر - روحی - تربیت - افخمی - دبستانی کرمانی - مصدق جهانشاهی - امیر حسین خان ایلخان - ناصری - اقبال - یونس آقا وهاب زاده - موقر - احتشام زاده - دهستانی - دکتر سنگ

- 5]تصویب اعتبار بقیه مخارج طبع اسکناس و ضرب پول جدید[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به اعتبارى که براى طبع اسکناس تقاضا شده مطرح است. قرائت میشود:

خبر کمیسیون‏

لایحه نمره 1351 دولت راجع به اعتبار بقیه مخارج مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید و غیره با حضور آقاى وزیر مالیه در کمیسیون بودجه مطرح بالاخره با جزئى اصلاحى ماده واحده پیشنهادى تصویب و علی‌هذا راپورت آن را تقدیم مجلس مقدس مى‌نماید:

ماده واحده- علاوه بر اعتبارى که به موجب قانون 27 بهمن 1309 براى مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول

+++

جدید و غیره تصویب شده مبلغ هشتاد هزار لیره دیگر از فرع ذخیره مملکتى در سال جارى و سال‌هاى بعد براى مخارج مذکوره در قانون مزبور و ماده 4 از متمم قانون بودجه سال 1311 و کلیه آنچه با ضرب مسکوک و مصارف و حوایج ضرابخانه(غیر از مخارج پرسنلى و ادارى) و یا با طبع و نشر اسکناس مربوط می‌باشد اعتبار داده می‌شود.

رئیس- ماده واحده مطرح است. نظرى نیست؟(اظهار شد- خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده شصت و سه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 88 با اکثریت 63 رأى تصویب شد. اسامی رأی دهندگان - آقایان : مسعودی - امیر حسین خان بختیاری - ناصری - علی خان اعظم زنگنه - تربیت - روحی - مسعود ثابتی - معتصم سنگ - مؤقر - اسدی - کفایی - طالش خان - احتشام‌زاده - اقبال - دکتر سنگ - فتح­الله خان فزونی - میر سید احمد بهبهانی - هزار جریبی - دکتر طاهری - لاریجانی - دشتی - مولوی - طهرانی - افخمی - مقدم - حاج میرزا حسین خان فاطمی - علوی سبزواری - حیدری - ابوالحسن خان پیرنیا - دکتر لقمان - دکتر شیخ - مژده­ای - خواجوی - میرزا یانس - آخوند یار علی - دهستانی - میرزا محمد حسین نواب - دیبا - ایزدی - وهاب‌زاده - بنکدار - فهیمی - محمدعلی میرزا دولتشاهی - امیر دولتشاهی - مفتی - دربانی- معتضدی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - دادور - شریفی - حاج محمد رضا بهبهانی - رهنما - مخبر فرهمند - دبیر سهرابی - مؤید احمدی - طباطبایی دیبا - حسنعلی میرزا دولتشاهی - اعتبار - بیات ماکو - طباطبایی وکیلی - حبیبی - سهراب خان ساکینیان .

-6]موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه[

رئیس- اظهار عقیده شده است که مجلس را ختم کنیم(صحیح است). جلسه آتیه روز سهشنبه اول شهریورماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

+++

قانون‏

یک صد و هشتاد هزار ریال اعتبار براى مخارج تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتى‏

ماده واحده- وزارت مالیه مجاز است تا میزان یک صد و هشتاد هزار ریال از اعتبارى که ضمن بودجه هذه‌السنه مملکتى براى عمران و تخت قاپو کردن عشایر منظور شده است جهت مخارجى که براى تبدیل املاک و علاقه اشخاص با املاک دولتى(که با تصویب مجلس شوراى ملى انجام شده یا خواهد شد) و در نتیجه اجراى این عمل پیش مى‌آید اعم از اعزام مأمور و مخارج تقویم و ثبت و هرگونه خرج‌هاى دیگرى که مربوط به این امر یا ناشى از این امر باشد به مصرف برساند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم امرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى دادگر

قانون‏

اجازه استخدام سه نفر کارگر متخصص چینى‏

ماده اول- به اداره کل فلاحت اجازه داده می‌شود که خدمت سه نفر کارگر متخصص چینى را که اجازه استخدام آنها قبلاً نیز از تصویب مجلس گذشته است براى مدت یک سال شمسى دیگر از تاریخ اول فروردین ماه 1311 ادامه داده و کنترات آنها را تجدید نماید.

ماده دوم- اداره کل فلاحت مجاز است مبلغ 2260 ریال اجرت ماهیانه کارگران مزبور را به ترتیب ذیل تقسیم:

تنک خى شو امتحان کننده و مترجم مبلغ 900 ریال ماهیانه‏

شوتنک چى کارگر متخصص مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

ایپ موچون کارگر متخصص مبلغ 680 ریال ماهیانه‏

و از محل بودجه مربوطه به مؤسسه چاى لاهیجان در وجه آنها بپردازد و نیز اجازه داده مى‌شود که حقوق مستخدمین مزبور را از تاریخ انقضاء قرارداد سابق(9 اسفند 1310) الى آخر اسفندماه 1310 که در بودجه سال گذشته اداره کل فلاحت منظور می‌باشند معادل میزانى که دریافت مى‌داشته‌اند تأمین و کارسازى دارد.

ماده سوم- در صورتی که کنترات مستخدمین مذکور در انقضاى مدت تجدید نشود پرداخت مبلغ دو هزار و پانصد ریال براى خرج معاودت به هریک از آنها تصویب می‌شود.

ماده چهارم- سایر شرایط استخدام کارگران مزبور برطبق قانون 23 عقرب 1301 راجع به استخدام اتباع خارجه تعیین و اداره کل فلاحت مجاز است کنترات آنها را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و پنجم امرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

قانون‏

هشتاد هزار لیره اعتبار اضافى براى مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید

ماده واحده- علاوه بر اعتبارى که به موجب قانون 27 بهمن 1309 براى مصارف مربوطه به طبع اسکناس و ضرب پول جدید و غیره تصویب شده مبلغ هشتاد هزار لیره دیگر از فرع ذخیره مملکتى در سال جارى و سال‌هاى بعد براى مخارج مذکوره در قانون مزبور و ماده 4 از متمم قانون بودجه 1311 و کلیه آنچه با ضرب مسکوک و مصارف و حوایج ضرابخانه (غیر از مخارج پرسنلى و ادارى) و یا با طبع و نشر اسکناس مربوط می‌باشد اعتبار داده می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و پنجم امرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293333!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)