کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/04]

جلسه: 1 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه 24 اسفند‌ماه 1311 (18 ذیقعده 1351(  

فهرست مذاکرات:

1- انتخاب رئیس‏

2- انتخاب دو نفر نائب ‌رئیس‏

3- اقتراع شعب‏

4- اقتراع براى شرفیابى در روز عید نوروز

5- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 1

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه 24 اسفند‌ماه 1311 (18 ذیقعده 1351(

فهرست مذاکرات:

1- انتخاب رئیس‏

2- انتخاب دو نفر نائب ‌رئیس‏

3- اقتراع شعب‏

4- اقتراع براى شرفیابى در روز عید نوروز

5- موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست ملی آقای حاج میرزا حسن خان اسفندیاری و منشی‌گری آقایان: یونس آقا وهاب‌زاده، منصف، طهران‌چی و اسدی تشکیل گردید).

رئیس ـ به فضل الهى و در سایه همایون اعلیحضرت شاهنشاهى دوره نهم مجلس افتتاح می‌شود. امیدوارم که انشاء‌الله آقایان نمایندگان با موفقیت کامل به اداى وظیفه خود موفق و همیشه اسباب افتخار خود و مملکت را فراهم نمایند (نمایندگان- انشاء‌الله) شروع میشود به انتخاب رئیس. قبل از انتخاب سه نفر براى نظارت به طور قرعه انتخاب خواهند شد. (اقتراع به عمل آمده و آقایان- مفتى، افشار و شنکائى معین شدند). (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقایان: مفتى، افشار، شنکائى تشریف بیاورند. (أخذ آراء به عمل آمده مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى تعداد و نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد.) مهره تفتیشیه 116 اوراق رأى 117.

یکى از نمایندگانـ یکى از مهره‌ها کم است.

افشارـ یکى از آقایان، آقاى نمازى مهره‌شان‌ را فراموش کرده‌اند و حالا دادند (صحیح است). (اوراق رأى قرائت و نتیجه این‌ طور حاصل شد) آقاى دادگر 81 رأى، آقاى حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى 29 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 7.

رئیس ـ عده رأى‌دهندگان 117 نفر آقاى دادگر به اکثریت هشتاد و یک رأى به ریاست مجلس شوراى ملى منتخب شدند (صحیح است) اگر تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود؟

دشتىـ تنفس لازم نیست دیگر. آقاى دادگر در صندلى ریاست مى‌نشینند و وظایف خود را انجام میدهند.

رئیس ـ تنفس بدهیم بعد نواب رئیس انتخاب شوند.

دادگرـ نواب رئیس موقت را هم خود آقا باید انتخاب بفرمایید (صحیح است).

عده‌ای از نمایندگانـ تنفس لازم نیست.

+++

رئیس- بسیار خوب شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نائب ‌رئیس موقت. (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقاى مفتى، افشار، شنکائى تشریف بیاورند. (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به این ترتیب حاصل شد.) مهره تفتیشیه 117 اوراق رأى 116.

آقاى افسر 55 رأى، آقاى طباطبائى دیبا 24 رأى، آقاى دادور 22 رأى، آقاى دکتر طاهرى 5 رأى، آقاى علیقلى‌خان هدایت 1 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 9.

افشارـ یک مهره زیادى بود.

رئیس ـ عده آراء مأخوذه 116 رأى و آقاى افسر 55 رأى دارند به اختلاف 54 و 55 (عده‌ای از نمایندگان- 55) به هر حال اکثریت نیست بنابراین تجدید انتخاب میشود.

عده‌ای از نمایندگانـ سایرین را هم بفرمایید.

رئیس ـ آقاى طباطبائى دیبا 24 رأى، آقاى دادور 22 رأى، آقاى طاهرى 5 رأى، آقاى هدایت 1 رأى، ورقه سفید 9. تجدید انتخاب به عمل میآید. (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقایان مستخرجین تشریف بیاورند. (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید.) مهره تفتیشیه 116 اوراق رأى 116.

آقاى افسر 67 رأى، آقاى طباطبائى دیبا 25 رأى، آقاى دادور 18 رأى، آقاى دکتر طاهرى 2 رأى، آقاى کفائى 1 رأى، آقاى نوبخت 1 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 2.

رئیس ـ عده آراء مأخوذه 116 آقاى افسر به اکثریت 68 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى منتخب شدند (صحیح است) آقاى رهنما فرمایشى داشتید؟

رهنماـ عرض کنم که بنده یک تذکرى دارم براى تسریع کارها و براى این که موفق شویم کارها را به سرعت انجام دهیم و وضعیت انتخابات طورى باشد که سابقاً هم بوده است یعنى همان اشخاصی که نظر هست به هیئت رئیسه انتخاب شوند عجالتاً در قسمت اول تشنجى اینجا پیدا شده و بنده اینجا خواستم به آقایان محترم تذکرى بدهم که کارهاى ما زودتر تمام شود و شعب را انتخاب کنند. عرض کنم که آقاى دادور نائب ‌رئیس دومند و بنابراین ممکن است در این قسمت تسریع کنیم که در کارهامان دچار تشنج نشویم و به کارهاى دیگرمان برسیم.

رئیس ـ آقاى عراقى.

عراقىـ بنده هم نظریه‌ام همین نظریه بود که آقاى رهنما فرمودند فقط چیزى که میخواستم عرض کنم این بود که ساعت ظهر است و شعب را باید انتخاب کنیم بعد هم شعب خودشان شاید بخواهند تعیین هیئت رئیسه و مخبر و این چیزهاشان‌ را بنمایند این است که من استدعا می‌کنم زودتر این کار را بکنند و این قدر دیگر تشنج نداشته باشد یک چیز موقتى است نواب رئیس هم که انتخاب می‌شوند موقتى هستند و بعد از یک ماه دیگر که مجلس رسمى شد آن وقت رئیس و نواب رئیس دائمى معین می‌شوند.

رئیس ـ آقاى ملک‌مدنى.

ملک‌مدنىـ عرض کنم که بنده در عین این که با نظر آقایان موافق هستم میخواستم یک چیزى را به آقایان تذکر بدهم و آن این است که به عقیده بنده و همه آقایان آراء و افکار همه آزاد است و بالاخره افکار همه را باید محترم شمرد. عقاید همه را باید محترم شمرد هر کس بالاخره هر عقیده دارد قلم برمیدارد و مینویسد اما این نظر را که بالاخره آقاى رهنما می‌فرمایند ما خیلى کار داریم باشد مجلس هم موقتاً تنفس میشود بعد از ظهر هم مى‌آییم کار میکنیم بالاخره از کار کردن هم هیچ کداممان سرپیچى نداریم و براى کار آماده هستیم و بنده هم نسبت به آقاى دادور نهایت علاقه را دارم و خودم هم از اشخاصى هستم که به ایشان رأى می‌دهم ولى عقیده ندارم که بالاخره وضعیت را یک طورى بکنیم که خوب هر کس در دادن رأیش بخواهد یک قدرى خوددارى کند هر کس هر رأیى دارد می‌دهد اکثریت هم بالاخره معلوم میشود و به عقیده بنده این هیچ عیبى ندارد که

+++

نسبت به نائب ‌رئیس بعدى هم این عمل بشود.

رئیس ـ آقاى دکتر طاهرى.‏

دکتر طاهرىـ در این قسمت عرض کنم که نسبت به آقایانى که نائب ‌رئیس بوده‌اند یا خواهند بود دوست بوده‌ام و هستم ولى چون امروز روز اول مجلس شوراى ملى است به عقیده بنده چنانچه در خارج هم یکى از آقایان تذکر داد یک مذاکراتى است که یک سابقه خواهد شد و به عقیده بنده نباید اینجا گفته شود و همین مذاکره هم که در جلسه خصوصى شد آن هم یک مذاکره بى‌سابقه بود به عقیده بنده و عقیده هم از اداست و نباید کسى را تحت تضییق قرار داد ما آمده‌ایم اینجا براى همین کار کارى دیگرى هم نداریم.

عده‌ای از نمایندگانـ مذاکرات کافى است.

رهنماـ بنده یک عرضى دارم سوء‌تفاهم شده است اجازه می‌فرمایید.

عده‌ای از نمایندگان ـ کافى است مذاکرات.

رئیس ـ می‌گویند کافى است. شروع میکنیم به انتخاب نائب ‌رئیس به انتخاب فردى. (اوراق رأى منتشرشد.)

رئیس ـ آقایان افشار، مفتى، شنکائى تشریف بیاورند. (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه این طور حاصل شد.) مهره تفتیشیه 106 اوراق رأى 106.

آقاى دادور 53 رأى، آقاى دکتر طاهرى 36 رأى، آقاى دیبا 10 رأى، آقاى مؤید احمدى 2 رأى، آقاى دبستانى 1 رأى، آقاى مفتى 1 رأى، آقاى فهیمى 1 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 6.

رئیس ـ عده آراء مأخوذه 106، آقاى دادور 53 رأى، آقاى طاهرى 36 رأى، آقاى دیبا 10 رأى، آقاى مؤید احمدى دو رأى، آقاى دبستانى یک رأى، آقاى فهیمى 1 رأى، آقاى مفتى 1 رأى، ورقه سفید شش چون اکثریت به دست تجدید انتخاب میشود. (اوراق رأى توزیع شد.)

رئیس ـ آقایان مستخرجین تشریف بیاورند. (أخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 105 اوراق رأى 105.

آقاى دادور 61 رأى، آقاى دکتر طاهرى 31 رأى، آقاى طباطبایى دیبا 5 رأى، آقاى دادگر 1 رأى، آقاى افسر 1 رأى، آقاى دبستانى 1 رأى، ورقه سفید علامت امتناع 5.

رئیس ـ آراء مأخوذه صد و پنج رأى آقاى دادور به اکثریت 61 رأى به نیابت ریاست دوم مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. براى این که وقت آقایان تضییع نشود و به تکالیف خود ادامه بدهیم خیال نمی‌کنم احتیاجى به تنفس باشد و بهتر این است که آقاى رئیس به مقام خودشان جلوس و به انتخاب شعب شروع فرمایند (صحیح است.)

دادگرـ چون فرمودید اطاعت می‌کنم. (آقاى دادگر به صندلى ریاست جلوس نمودند.)

رئیس ـ در مثل چنین روزى که بنده به سمت ریاست موقت از طرف آقایان در دوره قبل انتخاب شدم تشکر و خودم را به مضمونى گفتم که آن را امروز هم عاریه و تکرار می‌کنم و آن این بود که بهترین سپاس‌گزارى و امتنان در مقابل عطوفتى که از جماعتى به شخصى میشود این است که به آن منظورى که آن عطوفت را ایجاد کرده و سبب شده شخص صمیمى و وفادار باشد (صحیح است) امیدوارم که این حسن‌نیت آقایان سوء‌مصرف نشده باشد (صحیح است) شروع می‌کنیم به انتخاب شعب 123 نفر عده در مرکز داریم و به هر شعبه بیست نفر میرسد سه نفر باقى میماند که به شعبه یک و دو و سه افزوده میشود. (اقتراع به عمل آمده و نتیجه این طور حاصل شد.)

شعبه اولـ آقایان: فهیمى، دکتر امیر اعلم، میرزا سید احمد بهبهانى، بیات، میرزا احمدخان مؤید، معتصم سنک، علیخان اعظم زنگنه، هزارجریبى، میرزا معصوم‌خان حمزه‌تاش، دکتر طاهرى، فتوحى،

+++

غلام‌حسین‌خان کاشف، دکتر حسینقلی خان قزل‌ایاغ، بنکدار اورنگ، همراز، جمشیدى، حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى، احتشام‌زاده، طالش‌خان.

شعبه دوم ـ آقایان: حبیبى، کفائى، دادور، حاج میرزا حبیب‌الله امین‌، رهنما، ناصرى، آقا سید کاظم یزدى، میرزا حسن‌خان مرآت اسفندیارى. دکتر سنگ، على‌قلى‌خان هدایت، رضاقلی خان باستانى، مخبر فرهمند، امیرتیمور، اسکندرى، اعتبار، مرآت، امیر ابراهیمى، فرشى، ارباب کیخسرو، طهرانى.

شعبه سوم ـ آقایان: لطف‌على‌خان معدل. دکتر عطاء‌الله‌خان سمیعى، حاج غلام‌حسین ملک، حاج محمدرضا بهبهانى، آسف، قراگوزلو، مصدق جهانشاهى، میرزا علی‌محمد محلوجى، میرزا محمدتقى شنکائى، شریعت‌زاده، شریفى، میرزا سید محمد محیط، یونس آقاوهاب‌زاده، دبستانى کرمانى، مهدوى، جوادخان امامى‌ ارکانى، مردهى، دربانى، قوام.

شعبه چهارم ـ آقایان: دکتر لقمان، فتحعلی خان بختیار، ابوالحسن‌خان پیرنیا، دشتى، افسر، مسعودى، خراسانى، محمدعلی میرزا دولتشاهى، مولوى، خواجوى صفارى، دکتر ملک‌زاده، محمد آخوند، امیرحسین‌خان بختیارى، موقر، محسن آقا‌ مهدوى، سهراب‌خان ساگینیان، مقدم، میرزایى.

شعبه پنجم ـ آقایان: میرزا على‌خان وکیلى، میرزا باقرخان شاهرودى، سلطانى، لیقوانى، بیات ماکو، ملک‌مدنى، دکتر حسین‌خان ادهم، کازرونى، آقا سید ابوطالب کازرونى. میرزا حسین‌خان دادگر، میرزا على‌اکبر‌خان دبیرسهرابى. طباطبایی وکیلى، میرزا حسن‌خان کورس‌نوبخت، میرزا على‌خان اقبال، ثقةالاسلامى، مفتى، میرزا حسین‌خان افشار، اسدى، میرزا فتح‌الله‌خان فرونى.

شعبه ششم ـ آقایان: میرزا جعفرخان پناهى، ایزدى وهاب‌زاده، عبدالحسین‌خان نیک‌پور، منصف، روحى عراقى، مجد ضیایى، میرزا محمدحسن نواب، محمدتقى‌خان اسعد، میرزا محمدعلى‌خان تربیت، رهبرى، طباطبایى دیبا، مؤید احمدى، میرزا یانس، نمازى، ملک‌زاده آملى، افخمى، طهرانچى. حاج میرزا حسین‌خان فاطمى.

شعبه 1) آقاى دهستانى.

شعبه 2) آقاى میرزاعلى چایچى.

شعبه 3) آقاى لاریجانى‏

رئیس ـ روز سه‌شنبه آینده عید است (عید نوروز) که یکى از اعیاد بزرگ ملى است و ما تا آن روز هم دیگر جلسه نداریم در همین جلسه هیئتى را براى شرفیابى حضور اعلیحضرت همایونى اقتراع می‌کنیم که با هیئت رئیسه کنونى در آن روز براى عرض تبریک شرفیابى حاصل کنند. (اقتراع به عمل آمده آقایان ذیل به حکم قرعه تعیین گردیدند). امیرحسین بختیارى، طالش‌خان، حاج غلام‌حسین ملک، مولوى، میرزا جعفرخان پناهى، رهبرى، طباطبائى وکیلی، دکتر طاهرى، رضاقلیخان باستانى. حاج میرزا حسن‌خان اسفندیارى، میرزایى، على وکیلى.

رئیس ـ از آقایان براى خاطر این که تسریع کرده باشیم در کار تمنا می‌کنم که روز شنبه 27 سه ساعت قبل از ظهر تشریف بیاورند شعب را دایر کنند هیئت رئیسه‌شان را تعیین کنند و دوسیه‌هاى موجوده بین شعب به ترتیبى که معمول است تقسیم شود. جلسه آینده پنجشنبه 24 فروردین دو ساعت بعد از ظهر دستور اعتبارنامه‌ها.

عراقىـ بعد از ظهر فرمودید؟

رئیس ـ بلى بعد از ظهر دلیلش هم این است که زمان زیادترى لازم داریم براى گذراندن کارها.

(مجلس یک ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد.)

+++

یادداشت ها
Parameter:293364!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)