کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره شانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16
[1396/05/28]

جلسه: 1 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنچشنبه 20 بهمن ماه 1328  

فهرست مطالب:

1 - نطق افتتاحیه آقاى رئیس‏

2 - اجراى مراسم تحلیف‏

3.- اقتراع شعب شش گانه‏

4 - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوى‏

هنگام گشایش مجلسین سنا و شوراى ملى (20 بهمن ماه 1328)

 

 

به یارى خداوند متعال و با کمال مسرت خاطر براى اولین بار در تاریخ مشروطیت ایران دوره اول سنا و شانزدهمین دوره مجلس شوراى ملى را افتتاح مى‌نماییم.

چنان که آقایان نمایندگان به خوبى واقف هستند جنگ جهانى و عوامل ناشیه از آن در این هشت سال اخیر ما را به مصائب بی‌شمارى مواجه نمود که هر یک از آنها ممکن بود کشور ما را به سخت‌ترین مهالک سوق دهد و در سنوات مذکور تمام مساعى و کوشش ما به مبازره با این مشکلات و دفع و رفع مخاطرات مصروف بوده است.

اضافه بر مصائب نام برده مشکل مهم دیگرى که چرخ‌هاى مملکت را از گردش باز مى‌‌داشت و مانع از این مى‌شد که در سایه حکومت مشروطه راه ترقى و تعالى را بپیماید نواقص موجوده در قانون اساسى ایران بود که به هیچ روى شباهتى با قوانین مشابه مشروطیت هاى سلطنتى دنیا نداشت که خوشبختانه مطابق مصلحت و به طریقى که در تمام ممالک مشروطه دنیا معمول و متداول است نواقص عمده آن نیز مرتفع گردید و اصل دیگر که محتاج به تجدیدنظر مى‌باشد رفع نواقص آنهارا مجلس مؤسسان به عهده مجلسین مقرر داشته که انتظار مى‌رود به بهترین وجه انجام پذیرد.

به تحقیق مى‌توان گفت این اقدامات بنیان مشروطیت ایران را مستحکم نموده و کشور را از خطر هرج و مرج داخلى و فرمانفرمایى طبقات ممتازه که عکس‌العمل طبعی آن سوق کشور به سوى حکومت مطلقه بود نجات بخشیده است و همچنین با تجدید نظر و تکمیل قانون انتخابات و تطبیق آن با اصول متداوله در سایه ممالک راقیه که مورد کمال توجه مى‌باشد یقیین داریم زمینه پیشرفت امور از هر حیث مهیا خواهد گردید حال که به یارى حضرت بارى تعالى این موانع برطرف شده و تازه فرصت به دست آمده است که به کارهاى اساسى کشور و درمان دردهاى اجتماعى خود بپردازیم باید با صرف همت و بذل مجاهدت خستگى ناپذیر در تمهید موجبات سعادت و رفاه ملت کوشید.

روش ما در سیاست خارجى تشبید و تحکیم روابط دوستانه بر اساس احترام متقابل با همسایگان و کلیه کشورهاى جهانى مى‌باشد و کما فى‌السابق کشور ما با اصول و مقررات منشور سازمان ملل متحد که آن را تنها ضامن و حافظ صلح جهانى می‌دانیم پایبند و علاقمند است.

در سیاست داخلى هر چند کراراً بیان کرده‌ایم ولى باز به طور اجمال و اختصار تذکر می‌دهم که دولت ما ساعى خواهد بود در مرحله اول اقدام مؤثر در استخراج منابع ثروت مملکت و توزیع آن به نحو عادلانه‌ترى با رعایت اصول هدایت اجتماعى فیما‌بین عموم مردم به عمل آورد و نسبت به رفاه طبقه کارگر و کشاورز توجه مخصوصى مبذول گردد تا به این ترتیب کشور ما در ردیف سایر ممالک مترقى قرار گیرد و منظور اساسى و نهایى ما که به کرات گوشزد کرده‌ایم و عبارت از تأمین پنج اصل خوراک و پوشاک و مسکن و بهداشت و فرهنگ است براى همه تحقق پذیرد. البته در اجراى این مرام و همچنین در پایین آوردن هزینه زندگانى دولت ما به موقع لوایح را به مجلسین پیشنهاد خواهد نمود. خوشبختانه فعلاً بهترین وسیله‌اى که براى درک این هدف در دسترس ما قرار گرفته همان اجراى برنامه هفت ساله مى‌باشد که به مطالعه و دقت بسیار به وسیله متخصصین تدوین و تنظیم یافته و ناگزیر این برنامه که شالوده اصلاحات کشور در کلیه شئون اجتماعى است باید حتماً عملى گردد.

کشور ما داراى تاریخى بس کهن مى‌باشد که در آن دوره‌هاى سختى و محنت فراوان دیده می‌شود که از جمله آن دوره هشت سال اخیر از شهریور 1320 تا این زمان است ولى حال مى‌توانیم عنوان کنیم که با تفضلات الهى و با شروع به اجراى این برنامه و اندکى صبر و بردبارى دوران رنج و محنت سپرى خواهد شد و بالاخره تمدن باستانى و حس وطن‌پرستى و شهامت ملت ما که همیشه بر مشکلات زمان فائق و غالب آمده در این راه نیز پیروز و سربلند خواهد گردید و ثمرات نجات‌بخش و آثار نیکوى آن حتى قبل از پایان هفت سال که در برابر تاریخ چندین هزار ساله ما در حکم قطره در مقابل دریاست به منصه ظهور و بروز خواهد رسید.

قسمت دیگر توجه دقیق ما معطوف به جهاد با اهریمن فساد و تامین و استقرار عدالت اجتماعى در کلیه شئون کشور خواهد بود و در این مبارزه خستگى‌ناپذیر دقیقه‌اى از پاى نخواهیم نشست تا این که تحول و قوه الهى ریشه فساد را از بیخ و بن بر کند و نهال صلاح و رفاه را به جاى آن در جامعه غرس نمائیم.

قسمت دیگر از هدفهاى دولت ما رعایت این اصل خواهد بود که کار مردم تا حدى که اساس مرکزیت را در کشور رخنه‌دار ننماید به خود آنها بیشتر سپرده شود تا موجبات عمران و آبادى استان‌ها بهتر فراهم گردد.

در قسمت قواى تأمینیه خوشبختانه باید بگوییم ارتش صلح‌خواه ما به نحو مرتب و مطمئنى رو به پیشرفت و تکامل مى‌رود و امنیت در کشور بهتر استقرار مى‌یابد و یقین داریم ملت عزیز ما براى قدرت و عظمت روزافزون این رشته که حافظ استقلال و تمامیت کشور است از بذل هیچگونه کمک مضایقه نخواهد داشت.

راجع به سازمان‌هاى خیریه بر شالوده استوار گام‌هاى مؤثرى برداشته شده که موجب خشنودى خاطر ما است و البته سعى خواهد شد این تشکیلات روز به روز وسیع‌تر و مفیدتر و داراى وصف ممتازترى گردد.

در کلیه مراحل مذکور دولت ما قدم‌هاى مثبت و مفید و جسورانه برخواهد داشت و در راه پیشرفت این مرام که بقین داریم مورد تصدیق و تایید آقایان نمایندگان نیز مى‌باشد بدیهى است مجلسین از توحید و مساعى با دولت مضائقه نخواهند نمود در خاتمه لازم می‌دانیم اوقات دقیق تاریخ جهان و کشور عزبز خودمان را به آقایان نمایندگان گوشزد نماییم و خاطرنشان کنیم که جز با اتفاق و وحدت کلمه و سعى و عمل طریق دیگرى براى نیل به ترقى و تعالى نخواهد بود.

از خداوند متعال مسئلت داریم که کشور ما را پیوسته در کنف حمایت خود مصون و آقایان نمایندگان را در انجام وظایف قانونى خود قرین موفقیت فرماید.

+++

 

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏16

 

 

جلسه: 1

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنچشنبه 20 بهمن ماه 1328

 

فهرست مطالب:

1 - نطق افتتاحیه آقاى رئیس‏

2 - اجراى مراسم تحلیف‏

3.- اقتراع شعب شش گانه‏

4 - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

 

مجلس یک‌ ساعت و پنچ دقیقه قبل از ظهر به ریاست سنى آقاى مخبر فرهمند و منشى‌گرى چهار نفر آقایان: ناصر صدرى - محمد‌على مسعودى - ناظر‌زاده کریمى- خسرو قشقایى تشکیل گردید.

1 - نطق افتتاحیه آقاى رئیس‏

رئیس - به نام خداوند بخشنده مهربان. افتتاح دوره شانزدهم مجلس شوراى ملى را به آقایان محترم که براى خدمتگزارى آماده‌اند تبریک گفته و امیدوارم با تفضل خداوند متعال بتوانیم وظیفه خود را انجام داده و نیات خیر خواهانه و اصلاح‌طلبانه پادشاه معظم را که در نطق افتتاحیه بیان فرموده‌اند پیروى نموده و توفیق‌انجام حاصل نماییم (نمایندگان - انشاء‌الله) سلامت و سعادت شاه ، وطن و ملت را از خدا خواهانیم و براى خود توفیق خدمت مى‌طلبیم (نمایندگان انشاء الله)

2 - اجراى مراسم تحلیف‏

رئیس - حالا اجازه بفرمایید شروع مى‌کنیم به اجراى مراسم تحلیف (صحیح است)

(در این موقع براى اجراى مراسم تحلیف پس از آوردن کلام‌الله مجید عموم حضار به احترام قیام نمودند) طبق ماده یازده آیین‌نامه بنده قسم‌نامه را قرائت مى‌کنم آقایان هم به‌طور عموم تکرار مى‌فرمایند (متن قسم‌نامه به وسیله آقاى رئیس جمله جمله قرائت شد و آقایان نمایندگان به همان ترتیب تکرار نمودند) ما اشخاصى که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت مى‌طلبیم و به قرآن قیم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عاذل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ایران.

رئیس - حالا آقایان تشریف مى‌آورند پشت تریبون و قسم‌نامه را امضا مى‌کنند. (آقاى محمد‌على مسعودى منشى اسامى آقایان را به ترتیب ذیل قرائت نموده و هر یک قسم‌نامه را امضا نمودند) آقاى حسین کوراغلى (گفته شد، نیستند) آقاى محمد گرگانى، آقاى مخبر فرهمند، آقاى دکتر هادى طاهرى، آقاى خسرو قشقایى، آقاى زین‌العابدین سالار‌بهزازدى، آقاى دکتر احمد نیوى، آقاى احمد ناظر‌زاده کرمانى، آقاى عباس اسلامى، آقاى محمد‌على مسعودى، آقاى ناصر صدرى، آقاى محمود محمودى (گفته شد، نیستند) آقاى دکتر مصباح‌زاده، آقاى محمد‌على منصف (گفته شد، نیستند) آقاى دکتر کیان، آقاى ابوالقاسم فقیه‌زاده، آقاى عسگر صاحب‌جمع، آقاى دکتر محمد هدایتى، آقاى عبدالحمید سنندجى، آقاى ناصر‌قلى اردلان، آقاى آصف، آقاى حسن نبوى، آقاى دکتر راجى ، آقاى دکتر عبدالوهاب اقبال ، آقاى یوسف شکرایى ، (گفته شد، نیستند) آقاى حسین خاکباز ، آقاى غلامرضا فولادوند، آقاى ابوالفضل تولیت، آقاى دکتر عبدالحسین طبا، آقاى محمد‌على نصرتیان (گفته شد، نیستند) ، آقاى عماد تربتى، آقاى على بزرگ‌نیا، آقاى ابوالقاسم امینى، آقاى حسن اکبر، آقاى سید‌‌مهدى پیراسته، آقاى شکرالله صفوى (گفته شد، نیستند) ، آقاى دکتر حسن علوى، آقاى حسن مکرم، آقاى رضا رفیع، آقاى سید محمد‌على شوشترى، آقاى عبدالحسن اورنک، آقاى محمد‌على صدر‌کشاورز، آقاى محمد‌على غضنفرى، آقاى على‌اکبر امامى‌اهرى، آقاى احمد دهقان، آقاى شهاب خسروانى، آقاى مهدى ارباب (گفته شد، نیستند) ، آقاى اسمعیل ظفرى، آقاى هاشم ملک‌مدنى، آقاى محمد هراتى، آقاى محمد عباسى، آقاى احمد بهادرى، آقاى ابوالفتح قهرمان، آقاى مجتبى دولت‌آبادى، آقاى تقى برومند، آقاى ابوالقاسم فولادوند (گفته شد نیستند)، آقاى سلطان العلما، آقاى ابوالفتح دولتشاهى،

+++

 آقاى عزیز‌اعظم زنگنه، آقاى هدایت‌الله پالیزى، آقاى عباس قبادیان، آقاى نصرت‌الله کاسمى، آقاى عبدالصاحب صفایى، آقاى جواد عامرى، آقاى قراگوزلو، آقاى محمد ابریشمکار، آقاى دکتر على جلالى، آقاى موسى گودرزى، آقاى احمد حمیدیه، آقاى فتحلى اقشار، آقاى مجید موقر، آقاى سلطانى، آقاى حسین فرهودى، آقاى مرتضى حکمت، آقاى عباسقلى عرب‌شیبانى، آقاى محسن گنابادى، آقاى نورالدین امامى، آقاى محمد موسوى، آقاى دکتر عبد‌الله معظمى، آقاى غلام‌حسین ابتهاج، آقاى عبدالرحمن فرامرزى (گفته شد مریض‌اند)، آقاى صمد سودآور، آقاى سعید مهدوى، آقاى محسن طاهرى، آقاى قرشى، آقاى منوچهر تیمورتاش، آقاى معدل (نیستند)، آقاى رضا حکمت، آقاى ابوالحسن رضوى، آقاى على‌محمد دهقان، آقاى مهدى صدرزاده، آقاى جواد گنجه اى، آقاى نصرت‌الله اسکندرى، آقاى حبیب پناهى، آقاى دکتر احمد سید‌امامى، آقاى عبدالحسین مجتهدى، آقاى دکتر یوسف مجتهدى، آقاى موسى تقه‌الاسلامى (گفته شد، نیستند)، آقاى سرتیپ‌زاده، آقاى آرام بوداغیان، آقاى کهبد، آقاى محمدرضا آشتیانى‌زاده، آقاى محسن افشار‌صادقى، آقاى ابوالفضل حاذقى.

رئیس- از آقایان کسى هست که قسم‌نامه را امضا نکرده باشند؟

بعضى از نمایندگان- آقاى حکیمى هستند ولى هنوز معرفى نشده‌اند.

محمد على مسعودى- آقا قسم خورده‌اند هیچ مانعى ندارد. اشکال قانونى هم ندارد امضایشان مطابق نظامنامه است.

رئیس- آقاى حکیمى بفرمایید (آقاى ابوالحسن حکیمى ورقه قسم‌نامه را امضا نمودند)

اقتراع شعب ششگانه‏

رئیس- شروع مى‌کنیم به اقتراع شعب عده حاضر در مرکز 94 نفر براى هر شعبه 10 نفر به حکم قرعه انتخاب مى‌شود و بعد یک نفر به هر یک از شعب به ترتیب اضافه خواهد شد.

( آقاى محمد‌على مسعودى منشى شروع به اقتراع شعب به ترتیب زیر نمودند)

شعبه اول - آقاى حسن نبوى، آقاى سید‌محمد‌على شوشترى، آقاى قبادیان، آقاى دکتر احمد نبوى، آقاى حسن مکرم، آقاى اردلان، آقاى اورنک، آقاى عبدالوهاب اقبال، آقاى میر‌مجید موسوى، آقاى محسن افشار‌صادقى، آقاى حبیب پناهى، آقاى فتحلى افشار، آقاى عماد تربتى، آقاى سعید مهدوى، آقاى دکتر حسن علوى.

شعبه دوم - آقاى ابوالفضل حاذقى، آقاى جواد گنجه اى، آقاى ابوالقاسم فقیه‌زاده، آقاى عبدالمجید سنندجى، ناصر صدرى، آقاى دکتر راجى، آقاى کشاورز‌صدر، آقاى حسین خاکباز، آقاى دکتر هادى طاهرى، آقاى محمد‌رضا آصف، آقاى قاسم فولادوند، آقاى سلطانى شیخ‌الاسلامى، آقاى صمد سوداور، آقاى محسن گنابادى، آقاى ملک‌مدنى.

شعبه سوم - آقاى غلامرضا فولادوند- آقاى سلطان‌العلما، آقاى دکتر غلام‌رضا کیان، آقاى محمد ابریشمکار، آقاى على‌محمد غضنفرى، آقاى نصرت‌الله اسکندرى، آقاى محمد‌على مسعودى، آقاى احمد ناظرزاده، آقاى دکتر مجتهدى، آقاى موسى گودرزى، آقاى بهادرى، آقاى دکتر على جلالى، آقاى امامى‌اهرى، آقاى ابوالفتح دولتشاهى، آقاى سرتیب‌زاده.

شعبه چهارم - آقاى منوچهر تیمورتاش، آقاى مجتبى دولت‌آبادى، آقاى دکتر مصباح‌زاده، آقاى دکتر طبا، آقاى جواد عامرى، آقاى هراتى، آقاى مهدى صدرزاده، آقاى صاحب‌جمع، آقاى عبدالصاحب صفایى، آقاى عبدالحسین مجتهدى، آقاى على بزرگ‌نیا، آقاى رضا حکمت، آقاى عزیز‌اعظم زنگنه، آقاى دکتر نصرت‌الله کاسمى،آقاى نورالدین امامى.

دکتر طاهرى- آقا طبق نظامنامه از اشخاص حاضر باید انتخاب شوند، چون آقایان طاهرى و قرشى غایب هستند.

محمد‌على مسعودى- اگر اشتباهى کردیم باید اصلاح شود بعضى از آقایان در مرکز هستند ولى مریض‌اند.

رئیس- آقایان حاضر در مرکز باید اقتراع بشوند.

شعبه پنجم- آقاى عباس اسلامى، آقاى عبدالرحمن فرامرزى، آقاى حسن اکبر، آقاى مجید موقر، آقاى غلامحسین ابتهاج، آقاى زین‌العابدین سالار‌بهزادى، آقاى ابوالقاسم امینى، آقاى سید‌مهدى پیراسته، آقاى غلامحسین قراگوزلو، آقاى رضا رفیع، آقاى دکتر محمد‌على هدایتى، آقاى شهاب خسروانى، آقاى احمد دهقان، آقاى یوسف شکرایى، آقاى ظفرى.

شعبه ششم- آقاى عرب‌شیبانى، آقاى مخبر فرهمند، آقاى پالیزى، آقاى عباسى، آقاى کهبد، آقاى دکتر معظمى، آقاى ابوالفتح قهرمان، آقاى حمیدیه، آقاى بوداغیان، آقاى محمد‌آخوند جرجانى، آقاى آشتیانى‌زاده، آقاى برومند، آقاى فرهودى، آقاى دکتر سید‌امامى، آقاى ابوالحسن حکیمى.

محمد على مسعودى- آقاى تولیت به شعبه اول اضافه مى‌شوند آقاى رضوى هم به شعبه دوم آقاى خسرو قشقایى به شعبه سوم، آقاى مرتضى حکمت به شعبه چهارم.

رئیس- تذکراً عرض مى‌کنم که طبق آیین‌نامه بایستى تعیین هیئت رئیسه شعب بشود و از هر شعبه‌اى هم سه نفر انتخاب بشوند براى کمیسیون تحقیق (صحیح است).

4 - موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- در جلسه آینده بایستى که انتخاب اعضای تحقیق و رؤساى شعب را به عرض مجلس برسانند جلسه آینده شنبه 29 بهمن ساعت 9 صبح دستور رسیدگى به اعتبارنامه‌ها

( مجلس یک ربع ساعت به ظهر ختم شد)

رئیس سناى مجلس شوراى ملى- مخبر فرهمند

+++

یادداشت ها
Parameter:294519!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)