کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18
[1396/05/30]

جلسه: 1 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 27 اسفند ماه 1332  

فهرست مطالب:

1- نطق افتتاحیه آقاى رئیس‏

2- اجراى مراسم تحلیف‏

3- اقتراع شعب شش گانه‏

4- توضیحات آقاى رئیس، تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

 

بیانات اعلیحضرت همایون محمدرضا شاهنشاه پهلوی هنگام گشایش هجدهمین دوره مجلس شورای ملی

«27 اسفند ماه 1332»

 

در سایه عنایت خداوند متعال دومین دوره مجلس سنا و هجدهمین دوره مجلس شورای ملی را افتتاح می‌نماییم. موجب کمال خوشوقتی ما است که علیرغم حوادث ناگوار و فترتی که واقع شد توانستیم همواره در حفظ قانون اساسی پایداری کنیم و به یاری پروردگار و همت و مردانگی ملت ایران نسبت به سوگندی که برای نگاهبانی اساس مشروطیت یاد کرده‌ایم وفادار بمانیم، با وجود مشکلاتی که در جهان و در امور کشور مشهود است ما به آینده درخشان ایران عزیز امیدواری کامل داریم، زیرا برهان قاطع بقای هر ملتی اراده آن ملت به حفظ استقلال و آزادی خویش است و ما به گواهی تاریخ می‌دانیم و به چشم خود دیده‌ایم که ملت ایران هر زمان که بقاء و حیثیت خود را در خطر ببیند به نیروی صفات و فضائل نژادی خود از بذل هیچ گونه فداکاری دریغ نمی‌کند. بر ما روشن است که امروز ملت ایران به هموار کردن دشواری‌های راه ترقی و تعالی و دریافتن فرصت‌های از دست رفته عزم راسخ دارد و پس از تجربه‌های تلخ و ناگوار به این حقیقت رسیده است که وصول بدین هدف مقدس جز به استظهار فضائل نژادی و سجایای کهن یعنی ایران‌پرستی و یگانگی و فداکاری میسر نخواهد بود. یقین داریم که نمایندگان دو مجلس در این طریق پیشقدم بوده برادران خود را با اتحاد و عمل و چشم پوشیدن از نظریات خصوصی رهنمون خواهند گشت و پیوسته با همکاری دولت راه موفقیت را خواهند پیمود.

سرلوحه اصلاحات اجتماعی ما ترویج شعائر دین مبین اسلام و تحکیم مبانی مذهبی است تا در ظل اوامر الهی از هر گونه لغزش و اشتباه در امور احتراز شود. انتظار داریم که در آینده نزدیک نیات ما صورت تحقق یافته خانواده‌ها همگی صاحبخانه و علاقه باشند و سطح زندگی عمومی به حد معمول ممالک ثروتمند برسد و در اجرای مراسم دادگستری نهایت مراقبت و سرعت مرعی بشود تا دست متعدیان و آشوبگران و استفاده جویان کوتاه گشته شخصیت و آسایش هر کس در هر نقطه از تعرض و دستبرد مصون بماند.

قوای انتظامی که حافظ مرز و بوم و استقلال کشور است و در استقرار امنیت خدمات مهمی را به عهده داشته باشد متناسب با شئون کشور تقویت گردد.

نظر ما این است که منابع ثروت کشور هر چه زودتر مورد استفاده قرار بگیرد و کارهای عمومی حتی‌الامکان به مردم واگذار شود. امیدواریم که به زودی مشکل نفت بر طبق قانون مصوبه به مرحله نهایی حل و تصفیه برسد.

و اما روش سیاسی کشور ما همواره تبعیت از منشور سازمان ملل متحد و حفظ مناسبات دوستانه با تمام کشورهای جهان براساس احترام متقابل خواهد بود.

می‌دانیم که وظیفه شما در این دوره بسیار سنگین و دشوار است و به همین جهت افتخار بیشتری در خدمتگذاری به ملت نصیب شما خواهد گردید. ما نیز برای خدمت به میهن عزیز از هیچ گونه فداکاری مضایقه نخواهیم داشت و همیشه برای پشتیبانی و معاضدت شما در خدمت به کشور و تأمین رفاه هم‌میهنان و فرزندان خود آماده خواهیم بود.

پیوسته از درگاه پروردگار مسئلت دارم که ایران عزیز را از گزند حوادث محفوظ داشته و شما را در انجام دادن خدمات ملی مؤید و موفق بدارد.

+++

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏18

 

 

جلسه: 1

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 27 اسفند ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- نطق افتتاحیه آقاى رئیس‏

2- اجراى مراسم تحلیف‏

3- اقتراع شعب شش گانه‏

4- توضیحات آقاى رئیس، تعیین موقع و دستور جلسه بعد، ختم جلسه

 

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست سنى آقاى اورنگ و منشی‌گرى آقایان: جلیلوند، کاشانى، محمود افشار، رضایى تشکیل گردید.

 1- نطق افتتاحیه، آقاى رئیس

رئیس- به درگاه خداوند قادر متعال سپاسگزاریم که هیجدهمین دورة قانون‌گذاری مجلس شوراى ملى از طرف قرین الشرف اعلیحضرت همایون شاهنشاهى گشایش یافت و امیدواریم عنایات الهى شامل حال گردد و عموم آقایان نمایندگان محترم موفق شوند تا بر نیات عالى شاهانه در تأمین رفاه و آسایش ایرانیان و حفظ مجد و عظمت و استقلال ایران عزیز و تحکیم مبانى مشروطیت و آزادى و صیانت قانون اساسى جامه عمل بپوشانند و این دوره را با سعادت و آبرومندى به پایان برسانیم (انشاءالله) زاید می‌دانم این تذکر را، لکن تذکر انسان در هر نعمتى سبب بقا آن نعمت است، اگر بیاد آقایان بیاید ایام گذشته و سوانح در ایام گذشته و شهامت‌هاى افراد در ایام گذشته مقابل سوانح و واردات همینکه بحمدالله تعالى از همه آن محنت‌ها و سوانح به سلامتى عبور کرده واین روز را با آرامش خاطر و خیال در این خانه ملت عزیز ایران جمع شده‌ایم حقیقتاً و از صمیم قلب به درگاه خدا شکرگذاریم (احسنت) از ملک آمین وز ماها دعاى فقط از خداوند توفیق خدمتگزارى میطلبم که حق تعالى به ما توفیق عنایت کند مردم (انشاء الله تعالى) اکنون اگر اجازه میفرمایید مقدم بر هر وظیفه‌اى تحلیف و قسمت است و در آن وظیفه با نهایت ایمان و اخلاص شروع کنیم و امیدواریم باز توفیق حق ما را ثابت نگاه بدارد (نمایندگان - انشاءالله) این توفیقش از حق است.

2- اجراى مراسم تحلیف.

رئیس- اکنون طبق آیین‌نامه باید مراسم تحلیف اجرا شود. کلام الله را بیاورید. (در این موقع کلام‌الله مجید را با احترامات لازمه به مجلس آورده و عموم حضار قیام نموده و متن قسم‌نامه به شرح ذیل بوسیلة آقاى رئیس جمله قرائت و آقایان نمایندگان به همان ترتیب تکرار نمودند). ما اشخاصی که در ذیل امضا کرده‌ایم خداوند را به شهادت مى‌طلبیم و به قرآن قسم یاد می‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهبا امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران. (بدواً آقاى رئیس قسم‌نامه را امضا نموده و بعداً آقایان نمایندگان به شرح ذیل به وسیلة ایشان اعلام و در محل نطق حاضر و امضا نمودند).

آقایان: محمود رضایی على اکبر جلیلوند، محمود افشار، حاج سید مصطفى کاشانى، حسین صدقى، دکتر سید جواد حمزوى، حاج سیدشمس‌الدین قنات آبادى (ضمن امضا قسم اظهار نمود خداوند به همه ما توفیق بدهد که به قسم خودمان وفادار بمانیم)، مهندس هرمز شاهرخ شاهی، یارافشار، کیقباد ظفره، غلامحسین بوربور، کاظم شیبانى صالح، سید مهدى پیراسته.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید این تذکر را عرض کرده باشم در موقعى که آقایان مشغولند قسم‌نامه را امضا می‌کنند و آقایان دیگر ناظر این منظره مقدس هستند اگر صحبت خارجى نکنیم بادت اولیتر است. (قنات آبادى- اگر کلمات مقدس گفته شود اشکالى ندارد). (مجدداً اسامى آقایان نمایندگان به قرار ذیل به وسیلة آقاى رئیس قرائت و در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را امضا نمودند).

آقایان: بزرگ‌نیا، داراب، مهندس کاظم جفرودى، عبدالله توماج، محمدرضاامید سالار، سید محمدعلى شوشترى، دکتر عیسى قلى امیر نیرومند، علی‌محمد غضنفرى، محمدعلى صفارى، سیداحمد صفایى، دکتر حسین پیرنیا، صراف‌زاده، مهدى لارى، محمدعلى مسعودى، محسن اسفندیارى، محسن‌اکبر، احمد فرامرزى، محمدباقر بوشهرى، حسین عاملى، فتح‌الله پورسرتیپ، (گفته شد مسافر هستند)، مرتضى حکمت، محسن افشار صادقى، احمد بیات‌ماکو، نورالدین امامى‌خوئى، عماد تربتى، حمیدیه (در موقع امضا اظهار نمود خداوند توفیق بدهد که مثل دوره گذشته عهد و پیمان و قسمى که خورده‌ایم نشکنیم)، (شوشترى- آن دوره قانونى نبود)، (میر اشرافى- دوره قانونى بود دولت قانونى نبود)، جهانگیر تفضلى، حیدر شفیعى، مهدى صدرزاده، غلامحسین صارمى، عبدالصاحب صفایى‌حائرى، اسمعیل قوامى، سیدضیاالدین نقابت، مهدى معین‌زاده، باقرى (گفته شد مسافر هستند)، سیداسدالله موسوى، عباس‌قلى عرب شیبانى، غلامحسین قراگزلو، صادق نراقى، سیدحسین خاکباز، محمدهاشم وکیل، عباس حشمتى، ابوالحسن عمیدى نورى، دکتر عبدالحمید مجیدى آهى، منوچهر تیمورتاش، محمد عباسى، دکتر سعید حکمت، ارسلان خلعت برى (گفته شد- نیستند)، مهدى مشایخى، مصطفى تجدد، علی‌محمد دهقان، محمدصادق بوشهرى، عبدالحمید بختیار، سیدمهدى میراشرافى، عبدالرحمن فرامرزى، امان‌الله اردلان، عنایت الله نصیرى، سیدمحمد قرشى، سعید مهدوى، عبدالله سعیدى، یار محمد شادلو (گفته شد- نیستند)، امیرحسین خزیمه علم، عبدالحمید سنندجى، رضا حکمت، محمدحسین استخر، محمود محمودى، امیر تیمور کلالى (اظهار شد- نیستند)، رضا کدیور، حسن مکرم، عبدالله ایلخانى‌زاده، محمود جلیلى، حسام‌الدین دولت آبادى،

+++

حیدرعلى برومند، زین العابین سالاربهزادى، دکتر عبدالحسین مشیرفاطمى، سلطان‌مراد، بختیار.

رئیس- آقایانی که اعتبارنامة آنها نرسیده یا دیر رسیده یعنى امروز رسیده که تشریفات آن انجام نشده یعنى سواد کردن و سایر کارهاى آن نشده است اسم‌شان در این لیست داخل نبود این تشریفات که انجام شد و اسم‌شان در این لیست داخل شد بنده آن آقایان را صدا می‌کنم امضا بفرمایند.

جلیلى- منافات ندارد حالا قسم بخورند بعد امضا کنند.

رئیس- آن قسمى را که بنده خودرم همه آقایان هم تکرار فرمودند فقط اسم آقایان در اینجا نوشته نیست که امضا بفرمایند.

3- اقتراع شعب شش گانه.

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید شعب شش گانه استقراع شود عده حاضر 84 نفر براى هر شعبه چهارده نفر معین می‌شود (یک نفر از نمایندگان- در تابلو 8 نفر است) آن اشتباه است عددى که عرض کردم تحقیقى است. آقایانی که بعد برسند به ترتیب به شعب یک یک اضافه می‌شوند. (اقتراع به وسیله آقایان کاشانى و افشار و رضایى به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول: آقایان: غلامحسین صارمى، بدرزاده، صفارى، عبدالصاحب صفایى، دکتر سعید حکمت، محمد‌على مسعودى، میراشرافى، شوشترى، دکتر جواد حمزوى، تفضلى، حیدر شفیعى، اسمعیل قوامى، منوچهر تیمورتاش، رضایى.

شعبه دوم: آقایان: عنایت‌الله نصیرى، سعید مهدوى، دکتر حسین پیرنیا، سیداحمد صفایى، محمود جلیلى، محسن افشار صادقى، احمد داراب، عبدالحمید سنندجى، پرویز یار افشار، سیدمهدى پیراسته، شاهرخ شاهى، حمیدیه، نورالدین امامى خویى، سید شمس الدین قنات آبادى.

شعبه سوم: آقایان: عبدالله سعیدى، عبدالحمید بختیار، اورنگ، خاکباز، حسین صدقى، قباد ظفر، عماد تربتى، امان الله اردلان، علی‌محمد دهقان، محمدصادق بوشهرى، مهدى مشایخى، محمدرضا امید سالار، عبدالله توماج، غلامحسین بوربور.

شعبه چهارم: آقایان: محسن اکبر، دکتر محمدهاشم وکیل، محمدباقر بوشهرى، سلطان‌مراد بختیار، رضا حکمت، سیداسدالله موسوى، محمد عباسى، محسن مرات اسفندیارى، دکتر عیسى‌قلى‌امیر نیرومند، عبدالله ایلخانى‌زاده، صادق نراقى، عباس حشمتى، مصطفى تجدد، محمد حسین استخر.

شعبه پنجم: آقایان: محمود محمودى، مرتضى حکمت، على‌اکبر جلیلوند رضایى، دکتر عبدالحمید مجیدى آهى، حسام‌الدین دولت آبادى، عبدالرحمن فرامرزى، حسن مکرم، مهندس جفرودى، غلام‌حسین قراگزلو، مصطفى کاشانى، احمد بیات ماکو، عباس‌قلى عرب شیبانى، کاظم شیبانى، عبدى نورى.

شعبه ششم: آقایان: رضا کدیور، دکتر مشیر فاطمى، احمد فرامرزى، على بزرگ‌نیا، خزیمه علم، زین‌العابدین سالار بهزادى، حیدرعلى برومند، رضا صراف‌زاده، حسین عاملى، محمود افشار، محمد قرشى، ضیاالدین نقابت، مهدى لارى، غضنفرى.

محمدعلى مسعودى- اسم بعضى از آقایان نمایندگان حاضر بیرون نیامد مثلاً آقایان ذوالفقارى‌ها.

رئیس- الان تذکر می‌دهم.

4- توضیحات آقاى رئیس- تعیین موقع و دستور جلسة بعد، ختم جلسه

رئیس- دو سه تذکر است که باید به عرض آقایان برسد، تذکر اول راجع به قسم بود که عرض کردم، راجع‌به شعب خیلى از اسامى هست که در استقراع شعب بیرون نیامده آنها به همان ترتیبى که عرض کردم بعد به شعبه‌ها اضافه می‌شود.

مطلب دیگر از فردا مجلس شوراى ملى به موجب آئین‌نامه تعطیل است تا روز پانزدهم (تا) چون هست مطلب قدرى نظرى می‌شود خود پانزدهم را هم شامل است صبح شانزدهم مجلس شوراى ملى باز و مشغول کار است و آقایان باید صبح شانزدهم به سلامتى تشریف بیاورند شعب خودشان را تشکیل بدهند هیئت رئیسه شعب یعنى رئیس و معاون و منشى و مخبر را انتخاب کنند و بعد از هر شعب سه نفر براى کمیسیون تحقیق باید انتخاب بشوند و براى هر شعبه بر حسب یک قاعده مرتب و معین و معمولى پرونده به آن شعبه فرستاده می‌شود شعبه‌ها آن پرونده‌ها را در مدت ده روز رسیدگى می‌کنند و اخبارش را حاضر می‌کنند و جلسه رسمى مجلس شوراى ملى روز پنجشنبه 26 فروردین ماه است دستور آن جلسه منحصراً رسیدگى یعنى تصویب اعتبارنامه‌ها است و اعتبارنامه‌ها مطرح است یعنى روز شانزدهم مجلس باز است و مشغول کار و روز بیست و ششم جلسه رسمى منعقد است پس صبح روز شانزدهم که روز دوشنبه می‌شود سه ساعت به ظهر مانده مقدم آقایان را در مجلس شوراى ملى همه انتظار دارند براى تشکیل شعب. مطلب دیگر که از بنده تقاضا شد به عرض آقایان برسانم آن است که روز یکشنبه روز عید نوروز است به سلامتى همه آقایان محترم و به سلامتى همه ایرانیان صبح یکشنبه را سه ساعت و نیم به ظهر مانده یعنى ساعت هشت و نیم در کاخ گلستان آقایان باید حاضر باشند که به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مشرف شویم یعنى سر ساعت هشت و نیم باید آنجا حاضر بود نه سر ساعت هشت و نیم از خانه حرکت کرد چون فرق بین این دو زیاد است و همچنان که خاطر آقایان مسبوق است وقت هم براى خاطر بساط سلطنت خیلى مقید و محدود است سه ساعت و نیم به ظهر مانده باید شرفیاب باشیم در حضور اعلیحضرت. یک مطلب دیگر که باز تذکرش لازم است بر حسب معمول سنواتى بعد از سلام اعلیحضرت و انقضاى آن مدت همه آقایان نمایندگان تشریف مى‌آورند به مجلس شوراى ملى و از آقایان سناتورهاى محترم هم دعوت کردیم که تشریف بیاورند و تشریف مى‌آورند (عبدالرحمن فرامرزى- و از رئیس عیدى می‌گیرند) از رئیس هم یک چیزى می‌گیرند (صفایى- اشرفى) عرض کردم یک چیزى می‌گیرند در این حرفى نیست. اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه 26 فروردین ماه دستور طرح اعتبارنامه‌ها. (مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى- اورنگ‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294826!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)