کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 1 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 خردادماه 1314 (4 ربیع‌الاول 1354)  

فهرست مطالب:

1 - انتخاب رئیس موقتی‏

2 - انتخاب نواب‌رئیس‏

3 - اقتراع شعب شش‌گانه‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 1

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 خردادماه 1314 (4 ربیع‌الاول 1354)

فهرست مطالب:

1 - انتخاب رئیس موقتی‏

2 - انتخاب نواب‌رئیس‏

3 - اقتراع شعب شش‌گانه‏

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت قبل به ریاست سنى آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى و منشى‌گرى آقایان: مسعودى -منصف- اسدى- نقابت تشکیل گردید)

1 - انتخاب رئیس‏

رئیس- با استعانت و استمداد از تفضلات و توفیقات خداوندى در تحت توجهات و عواطف همایونى دوره دهم تقنینیه مجلس شوراى ملى شروع و افتتاح می‌شود.

امیدوارم همان‌طور که عدد ده مکمل آحاد ماقبل است این دوره دهم هم در سایه همایون شاهنشاهى که هم عالیه‌شان همیشه مصروف ترقى و تعالى این مملکت و ارشاد و هدایت به راه سعادت و ارتفاع است طورى باشد که در آتیه اسباب افتخار و کمال و عظمت و رفعت این مملکت بوده و خدمات مجلس شوراى ملى و نمایندگان محترم براى مصالح ملت و دولت انشاالله در آتیه به جایى برسد که ضرب‌المثل مجالس آتیه و دوره‌هاى بعد باشد. (نمایندگان- صحیح است، انشاالله)

حال اگر تصویب می‌فرمایید شروع کنیم با انتخاب یک رئیس و دو نایب‌رئیس موقتى (صحیح است)

قبل از شروع به انتخاب سه نفر به قرعه باید براى نظارت و استخراج آرا معین شوند. آقاى منصف بفرمایید.

(آقاى منصف اقتراع نمودند و آقایان: بیات- ایزدى- دکتر ادهم معین شدند)

رئیس - شروع می‌شود به انتخاب یک نفر رئیس موقتى آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به ترتیب ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 121 اوراق 121

(نتیجه قرائت آرا به ترتیب ذیل بود)

آقاى حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى 116 رأى‏

آقاى دیبا 2 رأى‏

آقاى بیات 1 رأى‏

ورقه سفید 2 رأى‏

رئیس - عده رأى‌دهندگان 121 نفر. اسفندیارى 116 رأى، آقاى بیات 1 رأى و ورقه سفید

+++

2 اسفندیارى با 116 رأى به ریاست مجلس شوراى ملى موقته انتخاب شد (صحیح است- مبارک است انشاالله) بنده البته نمی‌توانم اظهارتشکر خودم را از این حسن لطف و توجهى که آقایان مبذول فرموده‌اند اظهار بدارم فقط سعادت و توفیق همگى و خودم را براى خدمت به این آب و خاک از خداوند مسئلت می‌کنم (نمایندگان- انشاالله)

2 - انتخاب دو نفر نایب رئیس‏

رئیس - حال شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر نایب‌رئیس آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این‌طور حاصل شد)

مهره تفتیشیه 121 اوراق رأى 121

آقاى دادور 60 رأى‏

آقاى بیات 31 رأى‏

آقاى دیبا 22 رأى‏

آقاى دکتر طاهرى 2 رأى‏

آقاى دکتر سنک 1 رأى‏

آقاى احتشام‌زاده 1 رأى‏

ورقه سفید 4

رئیس - عده رأى‌دهندگان 121 نفر- به ‏آقاى دادور 60 رأى- آقاى بیات 31 رأى- آقاى دیبا 22 رأى- آقاى دکتر طاهرى 2 رأى- آقاى دکتر سنک یک رأى- آقاى احتشام‌زاده یک رأى ورقه سفید 4 چون نتیجه حاصل نشد تجدید انتخاب می‌شود.

مؤیداحمدى - اجازه می‌فرمایید؟ عقیده بنده این است که یک ربع ساعت تنفس داده شود تا در فراکسیون تصمیم اتخاذ شود.

عده‌ای از نمایندگان- نمی‌شود اعلام رأى شده است.

رئیس - آقایان بیات- ایزدى و دکتر ادهم تشریف بیاورند. قبلأ خواستم یک تذکرى به عرض آقایان برسانم و آن این است که در بعضى از رأی‌ها نوشته‌اند نایب‌رئیس اول و این مفهومش این است که نایب‌رئیس دوم هم خواهدبود. این البته در نظامنامه و این‌ها نیست که اول و دوم (صحیح نیست) همیشه دو نایب‌رئیس انتخاب می‌شوند با انتخاب فردى (صحیح است) و تصور می‌کنم چون این انتخاب موقتى است خوب است آقایان مساعدت فرموده و زودتر معین فرمایید این آقایان را که به کار انتخاب شعب بپردازیم براى انجام سایر امور. (صحیح است)

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمد نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره نفتیشیه 121 اوراق رأى 121

آقاى دادور 77 رأى‏

آقاى بیات 22 رأى‏

آقاى دیبا 15 رأى‏

آقاى دبستانى 1 رأى‏

آقاى اسفندیارى 1 رأى‏

ورقه سفید 1

رئیس - آقاى دادور 77 رأى- آقاى بیات 22 رأى- آقاى دبستانى یک رأى- ورقه سفید 6- آقاى دادور با اکثریت 77 رأى از 121 نفر نایب‌رئیس دیگر به انتخاب فردى موقتاً انتخاب می‌شود.

آقایان نظار تشریف بیاورند آقاى دکتر ادهم، آقاى بیات، آقاى ایزدى.

(اخذ استخراج آراء شده نتیجه این قسم حاصل شد).

مهره تفتیشیه 113 اوراق رأى 113

آقاى دکتر طاهرى 56 رأى‏

آقاى بیات 28 رأى‏

آقاى دیبا 20 رأى‏

آقاى مرادخان 1 رأى‏

ورقه سفید 8

رئیس - عده رأى‌دهندگان 113. آقاى دکتر طاهرى 56 رأى- آقاى بیات 28 رأى- آقاى دیبا 20 رأى و آقاى

+++

مرادخان یک رأى ورقه سفید 8. چون اکثریت نشد تجدید انتخاب می‌شود. آقایان بیات- ایزدى- دکتر ادهم بفرمایید.

بیات - اجازه می‌فرمایید؟

رئیس - بفرمایید.

مرتضى‌خان بیات - چون آن مرتبه هم بیرون بودم وقتى آمدم شروع به انتخاب شده خواستم عرض کنم که آقایان بنده را ننویسند و به جاى بنده یک نفر دیگر را مرقوم فرمایند که اکثریت زودتر حاصل بشود از آقایان هم خیلى تشکر می‌کنم ولیکن استدعا دارم بنده را ننویسند و دیگرى را بنویسند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل بود)

مهره تفتیشیه 116 اوراق رأى 116

آقاى دکتر طاهرى 73 رأى‏

آقاى دیبا 26 رأى‏

آقاى بیات 8 رأى‏

آقاى مؤیداحمدى 1 رأى‏

ورقه سفید 8 رأی‏

رئیس - عده رأى‌دهندگان 116 آقاى دکتر طاهرى 73 رأى، آقاى دیبا 25 یا 26 رأى، آقاى بیات 8 رأى، آقاى مؤیداحمدى 1 رأى و ورقه سفید 8. آقاى دکتر طاهرى با 73 رأى به نیابت ریاست موقتى مجلس شوراى ملى انتخاب شدند (صحیح است)

3 - اقتراع شعب شش‌گانه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید شروع شود به اقتراع شعب (صحیح است) آقاى منصف بفرمایید. عده نمایندگان حاضر در مرکز 128 نفر به هر شعبه 21 نفر می‌رسد و 2 نفر دیگر را به ترتیب به شعبه‌هاى اول و دوم علاوه مى‌کنند بعد هم اگر کسى وارد شود از همین قرار عمل می‌شود. (صحیح است)

(آقاى منصف اقتراع نمودند و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول- آقایان: دبستانى- سیدمرتضى‌خان وثوق- دکتر احتشام- رهبرى- اسدى- منصف- تربیت- اسکندرى- معتضدى- معصوم‌خانى- دربانى- دولت‌شاهى- کازرونیان- ثقة‌الاسلامى‏-امیر ابراهیمى- میرزا ابراهیم‌خان سمیعى- دکتر امیر نیرومند- جرجانى- پارسا- حاج غلام‏‌حسین ملک- مولوى.

شعبه دوم آقایان: عراقى- صفوى- حمزه‌تاش- مقدم- حاج‌على‌اکبر صدیق- ارکانى- مجدضیائى- طباطبائى‌دیبا- افشار- نوبخت- بهبهانى- اعظم‌زنگنه- ارباب کیخسرو شاهرخ‏-مژدهى- حیدرى- مرآت اسفندیارى- لاریجانى- دادور- پالیزى- طالش‌خان- کاشف.

شعبه سوم- آقایان: میرزایى- کفائى- حاج محمدرضا اردبیلى- مختارخان مشیرى- مسعودى- افخمى- ملایرى- همراز- وکیلى- مؤیداحمدى- جمشیدى- میرزاموسى‌خان مرآت- حبیبى- ملک‌زاده آملى- پناهى- فتح‌الله‌خان گودرزى- قادرخان انوشیروانى- هزارجریبى- اعتبار- ناصرى- طهران‌چى.

شعبه چهارم- آقایان: سیدعلی‌خان مؤید- طباطبائى‌بروجردى- ساگینیان- دکتر جوان- سلطانى شیخ‌الااسلامى- دکتر سنک- دکتر لقمان- صادقى- صفارى- مهدوى- حاج میرزاحسن‌خان اسفندیارى- مرادخان- اورنگ- زوار- حاج سیدمحمد علوى- احتشام‌زاده- ایزدى- بیات- علوى‌سبزوارى- وکیل- معتصم‌سنک.

شعبه پنجم- آقایان: دبیرسهرابى- مخبرفرهمند- کمالى- حاج محمدرضا بهبهانى- نقابت- جوادخان آزادى- نیک‌پور- دکتر سمیعى- نصرالله‌خان هدایت- مسعودى‌خراسانى- شجاع چاغروند- شاهرودى- دکتر ملک‌زاده- دکتر ابوالقاسم‌خان اهرى- حاجى میرزاحسین‌خان فاطمى- نواب‌یزدى- دهستانى- دکتر قزل‌ایاغ- ملک‌مدنى- دکتر طاهرى- لیقوانى.

شعبه ششم- آقایان: دکتر ادهم- مرتضى‌خان امین-

+++

محیط- خواجوى- روحى- رضوى- حاج محمدآقا نراقى- جعفرخان خواجه‌نورى- مصدق ‌جهان‌شاهى- جلائى- مؤیدقوامى- دکتر ضیاء- شباهنگ- میرزا یانس- مصباح‌فاطمى- رفیعى- بیات‌ماکو- سیدکاظم یزدى- آصف- دکتر غنى- فتوحی.

به شعبه اول اضافه می‌شود: آقاى حسن آقاقزوینى.

به شعبه دوم اضافه می‌شود: آقاى اعتصام‌زاده.

رئیس - آقاى وثوق.

آقاسیدمرتضى وثوق - بنده عقیده دارم اگر آقایان موافقند چهار بعدازظهر تشریف بیاورند براى تعیین هیئت‌رئیسه شعب.

اورنگ- نه آقا همین الآن دو دقیقه انتخاب می‌شود.

رئیس - آقاى عراقى‏

عراقى - بنده گمان می‌کنم که کار خیلى مهمى نیست انتخاب هیئت‌رئیسه شعب حالا هم یک ساعت از ظهر گذشته است. اگر اجازه می‌فرمایند آقایان صبح شنبه تشریف بیاورند.

بلافاصله در ظرف نیم ساعت هیئت‌رئیسه خودشان انتخاب و شروع به کار کنند. (صحیح است) حالا یک ساعت بعدازظهر است و گرم است روز شنبه صبح بهتر است.

اورنگ- صحیح است. این طور بهتر است.

وثوق - بنده هم موافقت می‌کنم.

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- بسیار خوب با وقت کمى که داریم انشاالله همین‌طورى که معین و مقرر داشتید و تصویب فرمودید روز شنبه صبح آقایان لطف مى‌فرمایند و شعب خودشان را تشکیل مى‌دهند و هیئت‌رئیسه خودشان را انتخاب مى‌کنند. که اعتبارنامه‌ها و ضمائم آن‌ها از نظر شعب بگذرد و براى جلسه آتیه مجلس حاضر باشد این هم باز به نظر آقایان است که روز پنجشنبه جلسه باشد یا روز شنبه. اگر موافقید روز پنجشنبه (صحیح است) حالا که تصویب فرمودید جلسه آتیه روز پنجشنبه بیست و دوم خرداد سه ساعت به ظهر انشاالله تشکیل خواهد شد (صحیح است)

(مجلس یک ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورى ملى حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293503!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)