کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 1 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سوم آبان ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. نطق افتتاحیه آقاى رئیس

2. انتخاب هیئت رئیسه موقنى

3. اقتراع شعب شش‌گانه

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی هنگام گشایش دوازدهمین دوره قانونگذاری

با نهایت خرسندی دوازدهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی را می‌گشاییم.

دوره یازدهم چنانکه انتظار می‌رفت با موفقیت و حسن نتایج به پایان رسید. اصلاحاتی که به عمل آمده اثرات نیکویی در پیشرفت اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد. در سیاست خارجی روابط ما با تمام دول و خصوصاً به همسایگان بر پایه دوستی و احترام متقابل استوار می‌باشد. به واسطه منقضی شدن مدت قرارداد بازرگانی ما با دولت شوروی از نقطه‌نظر تجارت وقفه پیدا شده است که امید می‌رود در نتیجه مذاکرات مستقیم و حسن‌نیت طرفین با رعایت اصول قوانین کشور جریان عادی خود را بیابد.

چیزی که باعث تأسف خاطر است وقوع جنگ در اروپا است اگر چه در این قسمت هم سیاست دولت ما بی‌طرفی کامل است ولی چون دوام جنگ از لحاظ مادی و اقتصادی موجب زیان همه ملل و تهدید تمدن جهان خواهد بود آرزومندیم هر چه زودتر صلح برقرار گردد.

در امور داخلی سیاست دولت تعقیب و انجام اصلاحاتی است که پایه آن گذاشته شده و خوشبختانه روز به روز اهل کشور روح این سیاست را بهتر درک نموده در پیشرفت اصلاحات می‌کوشند و در امر آموزش و پرورش اهتمام بیشتری نشان می‌دهند ما هم از این که مخصوصاً جوانان در اقسام ورزش جسمانی ذوق و علاقه پیدا کرده‌اند کمال خوشوقتی را داریم البته وظیفه هیئت دولت و نمایندگان مجلس و همه علاقمندان به سعادت کشور اهتمام در ترقیات است تا نتیجه مطلوب چنانکه منظور نظر است به دست آید و اهالی از نعمت تمدن و تعالی بهتر کامیاب و بهره‌مند شوند.

از خداوند متعال توفیق خدمتگزاران کشور را خواستاریم.

+++

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 1

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه سوم آبان ماه 1318

فهرست مطالب:

1. نطق افتتاحیه آقاى رئیس

2. انتخاب هیئت رئیسه موقنى

3. اقتراع شعب شش‌گانه

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست سنى آقاى اسفندیارى و منشى‌گرى آقایان: نقابت - تولیت - آزادی و مشار تشکیل گردید)

1. نطق افتتاحیه آقاى رئیس

رئیس - بیارى خدواند متعال و در سایه همایون اعلیحضرت همایون شاهنشاه عظیم‌الشأن ما دوره تقینیه یازدم به انتها رسید و دوره دوازدهم به تشریف همایونى افتتاح شد در اینجا بایستى کمال افتخار و تشکر را داشت که ذات همایون شاهنشاهى از طرز اقدامات مجلس و به پایان رسیدن آن مطابق رضاى خاطر مبارک اظهار رضایت و مرحمت فرمودند (صحیح است) همانطوری که آقایان می‌دانند عدد دوازده عدد سعید و میمونى است امیدوارم که مجلس شوراى ملى و آقایان نمایندگان تا آخر دوره با سعادت و میمنت دوره را به انتها برسانند (انشاء‌‌الله) همگى از خداوند متعال می‌خواهیم که در سایه مبارک همایونى اقدامات مجلس و خدمات نسبت به دولت و ملت که از طرف نمایندگان انتظار می‌رود طورى اسباب افتخار و سر بلندى همه شود که این دوره رشک دوره‌هاى آینده باشد (انشاء‌‌الله)

2. انتخاب هیئت رئیسه موقنى

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید شروع کنیم به انتخاب یک رئیس و دو نائب رئیس موقتى (صحیح است) بدواً براى یک استخراج آرا سه نفر به قرعه معین می‌شوند.

(آقاى آزادى اقتراع نموند و آقایان ملک‌زاده آملى پناهى - ملایرى انتخاب شدند)

رئیس - شروع مى‌کنیم به انتخاب رئیس.

(اوراق رأى توزیع شد)

+++

رئیس - آقایان. ملایرى - ملک‌زاده آملى - پناهى تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

اوراق رأى 112 - همراه تفتیشیه 112 آقاى حسن اسفندیارى 112 رأى.

رئیس - با لطفى که همیشه از طرف آقایان همکاران محترم نسبت به بنده مبذول شده است حسن اسفندیارى به اتفاق‏

آرا انتخاب شد (نمایندگان - مبارک است انشاء‌الله) شروع می‌شود به انتخاب یک نایب رئیس موقتى:

(اوراق رأى توزیع شد)

رئیس - آقایان مستخر جین آراء تشریف بیاورند:

(اخذ و استخراج آرا شده نتیجه این طور بود)

اوراق رأى 107 مهره تفتیشیه 107

آقاى بیات 67 رأى‏

آقاى دادور 17 رأى‏

آقاى دکتر طاهرى 4 رأى‏

آقاى حیدرى 3 رأى‏

آقایان: رضا رفیع - ارکانى - مؤید احمدى هر یک دو رأى‏

آقایان: نراقى - فروهر - صدر - دکتر سمیعى هر یک یک رأى‏

ورقه سفید - 6

رئیس - عده آرا 107 آقاى بیات با 67 رأى انتخاب شدند (مبارک است)

آقاى دادور 17 رأى و آقاى دکتر طاهرى 4 رأى آقاى حیدرى 3 رأى‏

آقایان رفیع و ارکانى و مؤید احمدى هر کدام دو رأى - آقایان فروهر و نراقى و دکتر سمیعى و صدر هر یک یک رأى

ورقه سفید شش‏

اکنون شروع می‌کنیم به انتخاب نایب رئیس دیگر (اوراق رأى پراکنده شده)

رئیس - آقایان مستخرجین تشریف بیاورند

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده نتیجه چنین بود:)

اوراق رأى 105 - مهره تفتیشیه 105

آقاى دکتر طاهرى 66 رأى‏

آقایان: بوداغیان - ارکانى - دکتر قزل ایاغ هر یک یک رأى‏

ورقه سفید - 5

رئیس - عده آرا 105 آقاى دکتر طاهرى با 66 رأى انتخاب شدند (مبارک است)

آقاى دادور 31 رأى دارند آقایان: ارکانى - دکتر قزل ایاغ و بوداغیان هر کدام یک رأى دارند

ورقه سفید 5

3. اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس - شروع می‌کنیم به اقتراع شعب شش‌گانه: عده حاضر یکصد و سى و سه نفر شش شعب که انتخاب می‌شود به هر شعبه 22 نفر می‌رسد بعد به شعبه اول یک نفر اضافه می‌شود.

(آقاى آزادى اقتراع نمودند نتیجه به قرار ذیل حاصل گردید)

شعبه اول - آقایان: ناصرى - طوسى - على مؤید - خلیل حریرى - جلالى - دادور - محمد‌تقى شیرازى - ملک مدنى - شباهنگ – معتضدی - هدایت - ابراهیم سمیعى - موسى مرآت - دکتر سمیعى - ایزدى - اهر ى - صفارى - علوى سبزوارى - عیسى مشار - نقابت - مسعودى - مستشار.

شعبه دوم - آقایان: اوحدى - مقدم - جرجانى - تهرانچى - آزادى - روحى - فروهر - اعتبار - اعظم زنگنه ذوالقدر - دکتر لقمان - شجاع - فرشى - اردبیلى - گودرزى - دکتر طاهرى - پالیزى - اقبال - مؤید قوامى - لیقوانى - طالش - شاهرودى.

شعبه سوم - آقایان: مشیرى - نمازى - محسن صدر - رفیعى - امامى - معینى - اصفهانیان - امیر ابراهیمى - صادق وزیرى - شاهرخ - دولتشاهى - هاشمى - رضوى - مکرم - افشار - ناهید - فرخ - چایچى - مهذب - یاراحمدى - کازرونیان - پارسا - معدل.

شعبه چهارم - آقایان: مخبر فرهمند - کامل ماکویى -

+++

سزاوار - دکتر ضیاء - نواب یزدى - بوداغیان - افخمى - ثقةالاسلامى - منصف - هدایت‌الله پالیزى - مولوى - خواجه نورى - رفیع - دبستانى - فتوحى - عزیزى - مسعودى - خراسانى - حسن اسفندیارى - محمد‌تقى اسفندیارى - محسن مهدوى - دکتر ادهم - ابراهیمى ریگى.

شعبه پنجم - آقایان: رهبرى - مجد ضیایى - مرآت - اسفندیارى - افشار - على وکیلى - آصف - سید کاظم یزدى - دکتر تاج‌بخش - محمد وکیل - حیدرى - دهستانى - نیکپور - جعفر اصفهانى - صفوى - ملک‌زاده آملى - ملایرى - نایینى ارکانى - دکتر قزل ایاغ - لاریجانى - تولیت - امیر تیمور

شعبه ششم - آقایان: پناهى - سلطانى - همراز - موقر - دکتر غنى - معتصم سنگ - مؤید احمدى - دکتر ملک‌زاده - شهدوست - مصدق جهانشاهى - دکتر سنگ - دکتر جوان - ساکینیان - محیط - حمزه تاش - نراقى - فیاض - نوبخت - تربیت - حسین فاطمى - بهبهانى - محمد طباطبایى‏

به شعبه اول اضافه می‌شود. آقاى بیات‏

رئیس - از آقایان محترم تقاضا می‌شود که هر چه زودتر جلسات شعب خودشان را تشکیل و هیئت رئیسه‌شان را تعیین کنند که چون پرونده‌هاى شهرستان‌ها عموماً رسیده است براى رسیدگى زودتر رسیدگى شود و گزارش دهند تا براى جلسه آینده مجلس حاضر باشد براى دستور.

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز چهارشنبه نهم آبان ماه دو ساعت بعد از ظهر دستور هم رسیدگى به اعتبارنامه‌ها و گزارش شعب (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293727!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)