کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15
[1396/05/24]

جلسه: 1 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و شش 1326  

فهرست مطالب :

1) بیانات آقای رئیس سنی

2) انتخاب رئیس و دو نایب رئیس موقتی 

3) بیانات آقای رئیس موقتی

4) اقتراع شعب ششگانه

5) موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏15

 

 

جلسه: 1

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه بیست و پنجم تیرماه یک هزار و سیصد و بیست و شش 1326

 

فهرست مطالب :

1) بیانات آقای رئیس سنی

2) انتخاب رئیس و دو نایب رئیس موقتی 

3) بیانات آقای رئیس موقتی

4) اقتراع شعب ششگانه

5) موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه

 

مجلس ساعت نه و سه ربع به ریاست سنی آقای محمود محمود و منشی گری آقایان:

محمد علی مسعودی - ناصر ذوالفقاری - محمد حسین قشقایی - ابوالمکارم معتمد دماوندی  تشکیل گردید

1 - بیانات آقای رئیس سنی

رئیس - به مبارکی و میمنت و توفیق خداوند متعال در ظل توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی اولین جلسه پانزدهمین دوره قانون گذاری افتتاح می‌شود و امیدوارم انشاء‌الله عموم آقایان نمایندگان محترم با روح وحدت کامل در خدمات به ملت و مملکت و آسایش مردم توفیق خدمت حاصل نموده موجبات رضایت ملت ایران و موکلین محترم خودشان را فراهم نمایند (انشاءالله) حالا اگر آقایان تصویب می‌فرمایند طبق آیین نامه داخلی شروع کنیم به انتخاب یک نفر رئیس موقتی (صحیح است) البته بدواً سه نفر برای اخذ و استخراج آراء و نظارت در آن به حکم قرعه تعیین فرمایند و نتیجه را اطلاع دهند (صحیح است) آقای امیر تیمور کلالی اجازه می‌خواهند.

امیر تیمور - در این چند روزه که مذاکره انتخاب هیئت رئیسه بین آقایان رفقا و  نمایندگان محترم مجلس شورای ملی جریان داشت شنیدم اغلب از دوستان که اسم بنده را هم از راه لطف و محبت برده‌اند و شاید در نظر داشته‌اند که نسبت به بنده رای بدهند از نظر این که میل ندارم در اولین قدم تشتتی حاصل شود و انتظار دارم که از انتخاب بنده صرف نظر بفرمایند (صحیح است - احسنت)

2 - انتخاب رئیس و دو نایب رئیس

(اقتراع به عمل آمد آقایان سلطان‌العلماء محمد جرجانی - ‌هاشم ملک‌مدنی برای نظارت انتخاب شدند).

دکتر معظمی - سه نفر باید باشند

محمدعلی مسعودی - درست است 3 نفر است آقایان سلطان العلماء - محمد جرجانی –‌ هاشم ملک مدنی

رئیس - آقای ملک‌مدنی

ملک‌مدنی- از این که بعضی از آقایان نسبت به بنده اظهار اعتماد فرمودند با عرض سپاسگذاری از این حسن توجهی که رفقای قدیمی و جدیدی نسبت به بنده ابراز فرمودند برای ریاست موقت بنده کاندیدا نیستم و می‌خواستم به عرض مجلس برسانم.

رئیس - آقای اردلان نظری داشتید؟

اردلان - بنده عرضی ندارم

رئیس - آقای دهقان

دهقان - بنده می‌خواستم یادآوری بکنم که چند نفر از آقایان وزراء با این که سمت وزارت دارند این جا در صف آقایان نمایندگان نشسته‌اند و در کارهای مجلس مداخله می‌کنند یعنی از نظر سمت نمایندگی که دارند می‌خواستم به بینم آیا شرکت این آقایان قبل از استعفا در امور مجلس قانونی هست یا نیست.

حاذقی - مانعی ندارد

دهقان - برخلاف قانون است

رئیس - اجازه بدهید تا اعتبار نامه آنها نگذشته است می‌توانند در کار خود باقی بماند (صحیح است) همین قدر که اعتبار نامه آنها گذشت دیگر نمی‌توانند دخالت کنند.

+++

دهقان- خواهش می‌کنم بفرمایید به استناد چه ماد‌ه‌ای‌ است؟

رئیس- به استناد سابقه.

برزین- آقاى ملک‌الشعراء فرمایشى داشتند؟

ملک‌الشعراء بهار- بنده در این باب عرضى نداشتم راجع به قسمت ریاست موقت نسبت به بنده هم صحبتى کرده‌اند و در بعضى جراید نوشته‌اند می‌خواستم عرض کنم که من داوطلب نبوده‌ام و نیستم و رفقاى من رأیشان را به هر که میل دارند و آزادند (احسنت)

رئیس- خوب حالا شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر رئیس موقتى آقایان نظار تشریف بیاورند عده حاضر 105 نفر است. (اخذ و استخراج آراء به عمل آمد)

ملک‌مدنى- اجازه بفرمایید شماره کنم قبلاً ماده را به عرض می‌رسانم مهره تفتیشیه 104 عده اوراق 107

یک نفر از نمایندگان- مهرها که 104 بود.

ملک‌مدنى- (خطاب به آقای رئیس) عده حاضر را چقدر اعلام فرمودید؟

رئیس- 105

دکتر معظمى- بنده عرضى داشتم، آقایان منشی‌ها باید دقت کنند.

محمد‌على مسعودى- اشتباه رفع شد.

ملک‌مدنى- الان دو نفر از آقایان دو مهره دادند یکى که مال آقاى اقبال است این سه مهره که کسر داشتیم.

دکتر معظمى- براى این که در نتیجه آراء اشتباهى نشود بنده تمنا می‌کنم که آقاى رئیس ابتدا عده حضار را بفرمایند بعد عده مهره‌های تفتیشیه را بفرمایند و بعد هم عده آقایانى را که اضافه شده‌اند بفرمایند که به آنها اضافه شود تا بعداً اشتباهى نشود (صحیح است)

ابوالقاسم امینى- حالا هم همین طور شد.

محمد‌على مسعودى- آقاى دکتر اجازه بفرمایید، آقاى رئیس اعلام فرمودند 105 نفر عده حاضر دو نفر هم خارج آمدند 107 نفر شد مهره‌هایى هم که پیش آقایان بود دادند و حالا درست شد (صحیح است) ...

ملک‌مدنى- پس اجازه بفرمایید شروع کنید به استخراج آراء چون نتیجه کنترل درست است دیگر اشکالى ندارد صحیح است) براى این که مهره‌ها با عده آراء تطبیق می‌کند.

 (اخذ و استخراج آراء به عمل آمده و نتیجه به قرار زیر از طرف مقام ریاست اعلام شد)

رئیس- اجازه بفرمایید عده حاضر 107 نفر و اوراق رأى 107 عدد، آقاى حکمت 71 رأى آقاى تقى‌زاده 36 رأى پس آقاى حکمت با اکثریت 71 رأى به ریاست موقت مجلس انتخاب شدند

 (صحیح است مبارک است)

رئیس- حالا شروع می‌کنیم به انتخاب دو نفر نایب رئیس (همهمه نمایندگان)

یمین اسفندیارى- آقاى رئیس جایتان را به آقای رئیس موقت بدهید.

می‌خواهید عمر ریاست من به این کوتاهى باشد؟ تشریف بیاورید آقا.

نبوى- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- بفرمایید.

نبوى- آنچه از ماده 2 آئین نامه برمیآید این است که نایب رئیس را هم باید رئیس سنى انتخاب کند آن وقت رئیس موقتى به جاى او جلوس می‌کند اینک ماده 2 را قرائت می‌کنم.

ماده دوم- در ابتداى دوره تفتیشیه در همان جلسه اول فوراً پس از تعیین رئیس سنى در مجلس علنى به اکثریت تام یک رئیس و دو نایب رئیس که هر سه موقتى هستند متوالیاً به انتخاب فردى معین می‌شوند .. بعد در ماده سوم می‌گوید: رئیس موقتى فوراً به مقام خود جلوس نموده پس از آن (یک نفر از نمایندگان فوراً به مقام خود جلوس می‌کند) اجازه بفرمایید آقا بنده ماده را تا آخر قرائت کنم رئیس موقتى فوراً به مقام خود جلوس نموده پس از آن به حکم قرعه نمایندگان حاضر را به شش شعبه متساویه تقسیم می‌کنند (صحیح است صحیح است) پس انتخاب نواب رئیس با رئیس سنى است و رئیس موقتى 6 شعبه را انتخاب می‌کند.

رئیس- آقاى اقبال فرمایشى داشتند؟

اقبال- عرض کنم در مجلس شوراى ملى سابقه عمل خودش یکى از بزرگ‌ترین چیزهاست و در تمام ادوار مجلس سابقه عمل بر این بوده است که به محض این که رئیس سنى در مقام خودش جلوس می‌کرده است و رئیس موقتى انتخاب می‌شده مقام خودش را به رئیس موقتى می‌داده حالا به عقیده رئیس- بنده باید این سیره را محترم شمرد و آقاى سردار فاخر باید تشریف بیاورند.

رئیس- آقاى دکتر عبده.

دکتر عبده- عرض کنم اولاً بنده از سابقه خبرى ندارم ولى آئین‌نامه طورى است که آقاى نبوى فرمودند و ماده 2 هم صریح بر این معنا است. گذشته از آنچه آقاى نبوى متذکر شدند در این قسمت اخیر ماده 2 این عبارت مشهود است:

براى استخراج آراء سه نفر از اعضاء به حکم قرعه معین می‌شوند و پس از انجام عمل .. (عمل یعنى انتخاب رئیس دوم و دو نایب رئیس که در صدر ماده ذکر شده) رئیس سنى نتیجه را اعلام می‌کند پس معلوم می‌شود که نظر قانونگذار این بوده است که رئیس سنى باید نتیجه را اعلام بکند قانون این است، سابقه هم به طوری که آقاى اقبال گفتند آن است، ولى بنده خیال می‌کنم که صریح ماده بر سابقه رجحان داشته باشد.

رئیس- همان‌ها این طور به من گفته‌اند آنها گفتند که باید این طور بشود.

ملک‌مدنى- اجازه بفرمایید بنده هم می‌خواهم همین را تأیید کنم که سابقه همین بوده و مجلس قسمت مهم کارش روى همین سابقه است و در پارلمان‌های همه جاى دنیا معمول است که به سابقه احترام می‌گذارند بنابراین بایستى سابقه هر طور بوده است عمل بشود (صحیح است.)

رئیس- پس اجازه بفرمایید داخل عمل بشویم یعنى داخل بشویم در انتخاب دو نفر نایب رئیس (صحیح است.)

رضوى- اجازه بفرمایید بنده عرضى دارم.

رئیس- بفرمایید.

رضوى- عرضى دارم اجازه بفرمایید این موضوع وحدت و یگانگى است صحبت اختلاف و اینها که نیست خود جناب آقاى سردار فاخر که الان رئیس موقتى مجلس شوراى ملى هستند و انتخاب هم شده‌اند تأیید می‌کنند که آقاى محمود رئیس سنى عمل را انجام بدهند (صحیح است.)

رئیس- پس اجازه بفرمایید این عمل را بنده انجام بدهم یعنى انتخاب نایب رئیس و بعد نائب رئیس دیگر.

 (جمعى از نمایندگان- بفرمایید) آقایان نظار تشریف بیاورند عده حاضر 105 نفر است.

مهندس رضوى- موضوع قابل توجهى بود اجازه می‌فرمایید عرض کنم.

رئیس- اعلام رأ‌ى شده است آقاى مهندس رضوى.

ملک‌مدنى- ممکن است یکى از رأی‌ها کم بشود کم باشد اشکالى ندارد.

رئیس- خودشان می‌توانستند بفرمایند.

 (اخذ و استخراج آراء براى انتخاب نایب رئیس به عمل آمد و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

عده حاضر 105- مهره 105- او‌راق رأى 104، آقاى امیر‌حسین‌خان 65 رأى- آقاى مسعود 10 رأى- آقاى دکتر معظمى 1 رأى- آقاى امیر‌‌تیمور 1 رأى- آقاى اورنگ 1 رأى- آقاى تقى برزین 1 رأى- آقاى فاضلى 1 رأى- ورقه سفید 16 رأى.

ملک‌مدنى- ممکن است یکى از رأی‌ها کم بشود کم باشد اشکالى ندارد.

رئیس- اجازه بفرمایید آقایان عده حضار 105 نفر مهره تفتیشه 105- اوراق رأى 104 ا‌ز این اوراق آقاى امیر‌حسین ایلخان 65 رأى- آقاى ملک‌مدنى 10 رأى (جمعى از نمایندگان- 11 رأى) آقاى نبوى 7 رأى- ورقه سفید 17 پس آقاى امیر‌حسین ایلخان با 65 رأى براى نیابت ریاست موقت انتخاب شدند.

 (جمعى از نمایندگان- مبارک است) حالا شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر (تقى برزین- نایب رئیس دوم) به هر حال من بین آنها فرقى نمی‌گذارم فرقى هم ندارند.

ملک‌مدنى- نظر به این که راجع به نواب ر‌ئیس توافق شده بود شاید بعضى از آقایان مطلع نباشند عرض می‌کنم آقاى نبوى هستند خواستم به اطلاع آقایان برسانم.

رئیس- رأى می‌گیریم به انتخاب نایب رئیس

+++

 دیگر. عده حضار 97 نفر است (اخذ و استخراج آراء براى نایب رئیس دیگر به عمل آمد و نتیجه به قرار زیر حاصل شد).

عده حاضر 101- مهره 100- اوراق رأى 101- مشایخى 4 رأى- دکتر امینى 3 رأى- ورقه سفید 12

جمعى از نمایندگان- اکثریت نیست.

رئیس- آقا تذکر بدهید آقایان تشریف بیاورند.

جمعى دیگر از نمایندگان- اکثریت شد.

رئیس- عده کافى است 74 نفر.

ملک‌مدنى- 101 رأى است صد تا مهره بود بایستى یکى را برداریم برداشتیم.

رئیس- آقایان توجه بفرمایند وقتی که شروع کردیم به اخذ آراء عده حاضر 97 نفر بود بعد 3 نفر دیگر علاوه شد که صد نفر بعد به 101 نفر رسد در وقت رأى دادن مهره تفتیشینه هم 101 بود از این عده آقاى نبوى با 74 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند.

جمعى از نمایندگان- مبارک است.

رئیس- اینک جناب آقاى سردار فاخر باید تشریف بیاورند و جایشان را بگیرند بقیه دیگر با آقاى سردار فاخر است. (در این موقع سه ربع به ظهر آقاى محمود محمود رئیس سنى صندلى ریاست را ترک کردند و آقاى رضا حکمت رئیس موقتى به جاى ایشان قرار گرفتند) (کف زدن عده‌ای از نمیاندگان)

[3- بیانات آقاى رئیس]‏

رئیس- (آقاى رضا حکمت). بیان بنده از حسن ظن و اعتمادى که آقایان نمایندگان محترم نسبت به بنده ابراز فرموده‌اند براى عرض تشکر قاصر است صمیمانه شکر‌گذارى می‌کنم و از خداوند متعال استعانت می‌جویم که در این دوره موقت مرا یارى فرماید که در حفظ حیثیت مجلس شوراى ملى و اجرا کامل مقررات آئین‌نامه داخلى با کمال بیطرفى موفق گردم (جمعى از نمایندگان- انشاءالله) و براى نمایندگان ملت نیز توفیق می‌طلبم که در این موقع خطیر که دنیا دقایق سختى را می‌گذراند در راه عملى ساختن آمال ایران و اصلاحات کشور با حسن نیت و روح وحدت و وطن‌پرستى که در آقایان نمایندگان وجود دارد موفق مؤید گردند (جمعى از نمایندگان- انشاالله) جاى کمال اطمینان است که دولت نیز خواهد توانست با کمک و موافقت نمایندگان محترم خط‌مشى مفید مؤثرى اتخاذ نماید تا منافع مادى و معنوى و مصالح کشور و ملت ایران در تمام موارد مصون و محفوظ بماند (جمعى از نمایندگان- انشاءالله) چون انتظام مجلس بسته به اجرای کامل نظامنامه است از آقایان محترم تمنا داردم که در اجراى نظامنامه با بنده کمک و مساعدت فرمایند حالا شروع می‌کنیم به تقسیم عده نمایندگان حاضر در مرکز که 107 نفر هستند به حکم قرعه به شعب ششگانه عده نمایندگان حاضر در مرکز 107 شروع می‌شود از شعبه 1 هر شعبه 17 نفر تا آخر بعد اضافه آن هم به ترتیب به شعبات اضافه می‌شود.

[4-اقتراع شعب شش گانه‏]

شعبه یک 1- اقایان محمد‌على صدر کشاورز 2- دکتر جواد آشتیانى 3- یمین اسفندیارى 4- سلطانعلى شیخ‌الاسلام 5- دکتر على امینى 6- تقى برزین 7- محمد‌على منصف 8- امیر‌تیمور کلالى 9- محمد‌على داور 10- عباس اسکندرى 11- ابوالقاسم لیقوانى 12- حسین مکرم 13- عزت‌الله بیات 14- عزیز اعظم زنگنه 15- امیر‌حسین ظفر بختیار 16- ابوالقاسم بهبهانى 17- عباس نراقى.

شعبه دوم- آقایان: 1- دکتر خلیل فلسفى 2- عبدالرحمن فرامرزى 3- فرج الله آصف 4- نورالدین امامى 5- ابوالفتح قهرمان 6- اسمعیل ظفرى 7- علی‌محمد غضنفرى 8- محمد‌على قوامى 9- مسعود ثابتى 10- غلامرضا فولادوند 11- ارباب رستم گیو 12- رضا حکمت 13- مهندس رضوى 14- اسدالله ممقانى 15- حسین مکى 16- عباس اسلامى 17- عسگر صاحب جمع.

شعبه سوم- آقایان: 1- دکتر مصطفى مصباح‌زاده 2- نصرت‌الله اسکندرى 3- سید هاشم وکیل 4- عبدالقدیر آزاد 5- عمادالدین سزاوار 6- محمد هراتى 7- بهاء‌الدین کهبد 8- محمد على مسعودى 9- خسرو صولت قشقایى 10- حسن ارسنجانى 11- سید على بهبهانى 12- على اقبال 13- عباس فاضلى 14- عباس قبادیان 15- دکتر عبدالحسین اعتبار 16- سلمان اسدى 17- ابوالفضل تولیت.

شعبه چهارم- آقایان 1- رضا رفیع 2- محمود محمودى 3- ملک‌الشعراء بهار 4- ابوالقاسم امینى 5- سلیمان ضیاء ابراهیمى 6- دکتر عبدالله معظمى 7- آقا‌خان بختیار 8- ابوالحسن صادقى 9- احمد شریعت‌زاده 10- دکتر رضا‌زاده شفق 11- محمد آخوند جرجانى 12- مرتضى شریعت‌زاده 13- غلامحسین رحیمیان 14- ناصر ذوالفقارى 15- ناصر‌قلى اردلان 16- سید اسدالله موسوى 17- على‌اکبر ملکى.

شعبه پنجم- آقایان: 1- ناصرالدین ناصرى 2- دکتر جلال عبده 3- احمد بهادرى 4- احمد دهقان 5- مهدى صدر‌زاده 6- مهندس خسرو هدایت 7- عبدالحسین نیکپور 8- حسن نبوى 9- جواد عامرى 10- صفا امامى 11- ابراهیم افخمى 12- محمد سلطان‌العلماء 13- مهدى ارباب یزدى 14- احمد اخوان 15- هاشم ملک‌مدنى 16- محمد ذوالفقارى 17- حسن مرآت اسفندیارى 18- نواب یزدى‏

شعبه ششم- آقایان: 1- مهدى مشایخى 2- عباس مسعودى 3- آرام بوداغیان 4- دکتر عبدالحسین طبا 5- اردشیر شادلو 6- ابوالمکارم معتمد دماوندى 7- محمد‌رضا آشتیانى‌زاده 8- دکتر عبدالحسین راجى 9- جواد گنجه 10- محمد حسین صولت قشقایى 11- عبدالله وثوق 12- دکتر یوسف مجتهدى 13- ابوالفضل حاذقى 14- اعزاز نیک‌پى 15- سید ابوالحسن حائرى‌زاده یزدى 16- نصرالله لاهوتى 17- حبیب‌الله امین.

اضافه می‌شود:

شعبه اول- دکتر مظفر بقایى

شعبه دوم- ابوالحسن رضوى

شعبه سوم- عبدالحسین ازیک

شعبه چهارم- حسن اکبر

شعبه پنجم- محمد‌حسین نواب یزدى.

رئیس- تمنا دارم آقایان بعد از ختم جلسه شعبه را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه شعب را انتخاب کنند که در کارها وقفه حاصل نشود.

شریعت‌زاده- اجازه می‌فرمایید.

رئیس- فرمایشى دارید بفرمائید.

یک نفر از نمایندگان- آقاى کفایى اسمشان نبود.

اقبال- به شعبه ششم علاوه کنید.

رئیس- بسیار خوب به شعبه ششم علاوه می‌شوند آقاى معین‌زاده هم نبودند ایشان هم باز به شعبه یکم علاوه می‌شوند.

شریعت‌زاده- در موقعى که رئیس موقت انتخاب شد بعد از آن امروز مذاکراتى شد عده‌ای معتقد بودند که نظر به سابقه بایستى فوراً جناب آقاى رئیس موقت جلوس بکنند عده‌ای هم به استناد اصل نظامنامه گفتند که خیر بایستى رئیس انتخاب بشوند بنده لازم می‌دانم که یک توضیحى به عرض نمایندگان ملت برسانم زیرا که توضیح لازمى است هیچ گاه در مقابل نظامنامه که به تصویب مجلس رسیده و کامل است هیچ سابقه‌ای نمی‌تواند ناقص او باشد (صحیح است) و نظر به این که پیش‌آمد دیگرى هم در ضمن اخذ رأى نسبت به آقاى امیر‌‌حسین ایلخان شده است بنده لازم می‌دانم براى این که این هم تصور نشود سابقه‌ای است تذکر بدهم در آراء اکثریت همکاران ما نوشته شده آقاى امیر‌حسین‌ خان ولى نظر به این که طبق قانون مخصوص این قبیل عناوین ملغى است (صحیح است) البته هیچ گاه این مطالب هم سابقه نمی‌تواند بشود (صحیح است).

رئیس- آقاى دکتر اعتبار.

دکتر اعتبار- بنده عرضى نداشتم.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه]‏

رئیس- یک هفته مطابق قانون انتخابات براى رسیدگى و وصول به شکایات شعب تأمل می‌کنند و به پرونده‌ها رسیدگى می‌کنند به این جهت بنده روز چهارم مرداد یکشنبه را براى مجلس معین می‌کنم (جمعى از نمایندگان- چه ساعتى) بسته است به نظر آقایان مخالفى در این قسمت نیست روزش را عرض می‌کنم چون تصادف می‌کند با ماه مبارک رمضان آقایان موافقت بفرمایید ساعت 8 بعد از ظهر (بعضى از نمایندگان- 5/ 8 بعد از ظهر) صحیح است کسى مخالف نیست بسیار خو‌ب بنابراین روز یکشنبه 4 مرداد 5/ 8 بعد از ظهر آقایان حاضر بشوند جلسه تشکیل بدهیم جلسه را ختم می‌کنیم آقاى دکتر معظمى فرمایشى دارید:

دکتر معظمى- یک دقیقه.

رئیس- بفرمایید.

دکتر معظمى- حالا که نیم ساعت به ظهر است و همه آقایان حاضر هستند تمنا می‌کنم که در شعب حاضر بشوند هیئت رئیسه شعب را انتخاب کنند.

رئیس- بله آقایان شعب را تشکیل بدهند و هیئت رئیسه را انتخاب کنند.

 (در این موقع نیم ساعت به ظهر مجلس ختم شد)

رئیس سنى مجلس شورای ملى - محمود محمود

رئیس موقت شورای ملى - رضا حکمت

+++

صورت اسامى آقایان اعضاء شعب شش گانه مجلس مقترعه روز پنج شنبه 26/ 4/ 25 با تعیین هیئت رئیسه آنان و پرونده‌های حوزه انتخابیه که به ترتیب حروف تهجى بین شعب تقسیم شده و صورت اسامى اعضاء هیئت محترم رئیسه موقتى.

شعبه اول‏

آقایان:

1- محمد‌على کشاورز صدر 2- دکتر آشتیانى 3- یمین اسفندیارى (رئیس) 4- سلطانى شیخ‌الاسلامى 5- دکتر على امینى 6- تقى برزین 7- محمد‌على منصف (منشى) 8- امیر‌تیمور کلالى (مخبر) 9- محمد على دادور 10- عباس اسکندرى 11- ابوالقاسم لیقوانى 12- حسن مکرم 13- عزت‌الله بیات 14- عزیز اعظم زنگنه 15- امیر‌حسن ظفر بختیار 16- ابوالقاسم بهبهانى 17- عباس نراقى (منشى) 18- دکتر بقایى (نائب رئیس) 19- معین‌زاده.

شعبه دوم‏

آقایان:

1- دکتر فلسفى 2- عبدالرحمن فرمرزى (نایب رئیس) 3- فرج‌الله آصف 4- نورالدین امامى 5- ابوالفتح قهرمان 6- اسمعیل ظفرى 7- على محمد غضنفرى 8- محمد‌على قوامى 9- مسعود ثابتى 10- غلامرضا فولادوند (منشى) 11- ارباب رستم گیو 12- رضا حکمت 13- مهندس سید احمد رضوى 14- اسدالله مامقانى (رئیس) 15- حسین مکى (مخبر) 16- اسلامى (منشى) 17- عسگر صاحب‌جمع 18- رضوى (ابوالحسن) 19- ملک‌پور

شعبه سوم‏

آقایان:

1- دکتر مصباح‌زاده 2- نصرت‌الله اسکندرى 3- سید هاشم وکیل 4- عبدالقدیر آزاد 5- عماد‌الدین سزاوار 6- هراتى 7- کهبد (منشى) 8- محمد‌على مسعودى 9- خسرو قشقائى (منشى) 10- حسن ارسنجانى 11- سید على بهبهانى 12- على اقبال (رئیس) 13- فاضلى 14- قبادیان (نایب رئیس) 15- دکتر اعتبار (مخبر) 16- سلمان اسدى 17- اورنگ 18- تولیت‏

شعبه چهارم‏

آقایان:

1- رفیع (رئیس) 2- محمود محمود 3- ملک‌الشعراء 4- ابوالقاسم امینى (مخبر) 5- ضیاء ابراهیمى 6- دکتر معظمى 7- آقا‌خان بختیار (منشى) 8- صادقى 9- شریعت‌زاده 10- دکتر شفق 11- محمد آخوند 12- شریعت‌زاده 13- رحیمیان 14- ناصر ذوالفقارى (منشى) 15- ناصر‌قلى اردلان (نایب رئیس) 16- سید اسدالله موسوى 17- على‌اکبر ملکى 18- حسن اکبر.

شعبه پنجم‏

آقایان:

1- ناصرالدین ناصرى 2- دکتر عبده 3- بهادرى 4- احمد دهقان 5- مهدى صدرزاده (منشى) 6- خسرو هدایت 7- نیکپور 8- نبوى (مخبر) 9- جواد عامرى 10- صفا امامى 11- افخمى 12- سلطان‌العلماء 13- ارباب مهدى 14- احمد اخوان 15- ملک‌مدنى (رئیس) 16- محمد ذوالفقارى (منشى) 17- مرآت اسفندیارى (نایب رئیس) 18- نواب یزدى.

شبعه ششم‏

آقایان:

1- مشایخى 2- عباس مسعودى (مخبر) 3- آرام بوداغیان 4- دکتر طبا 5- اردشیر شادلو 6- معتمد دماوندى 7- آشتیانى‌زاده 8- دکتر راجى 9- جواد گنجه 10- محمد‌حسین قشقائى 11- عبدالله وثوق (نایب رئیس) 12- دکتر مجتهدى (منش) 13- حاذقى (منشى) 14- اعزاز نیکپى 15- حائرى‌زاده 16- لاهوتى 17- حبیب‌الله امین (رئیس) 18- جعفر کفایى.

پرونده‌های ارجاعى به شعبه اول در تاریخ 25/4/26

1- آباده 2- اصفهان 3- ایوانکى 4- بجنورد 5- بروجرد 6- بندر پهلوى 7- بهبهان 8- بیجار 9- بیرجند 10- تبریز 11- نائین 12- شیراز

پرونده‌های ارجاعى به شعبه دوم‏

1- تربت 2- جهرم 3- جیرفت 4- خرم آباد 5- خرمشهر 6- خوى 7- دره جز 8- دزفول 9- دشت میشان 10- دماوند 11- نیشابور

پرونده‌های ارجاعى به شعبه سوم‏

1-دولت آباد 2- رشت 3 رفسنجان 4- زابل 5- زردشتیان 6- زنجان 7- سارى 8- ساوه 9- سبزوار 10- سراب 11- هرآباد

پرونده‌های ارجاعى به شعبه چهارم‏

1- سلطان‌آباد 2- سمنان 3 سیرجان 4- شاهرود -5 شهرضا 6- شهررى 7- شهرکرد 8- شوشتر 9- طهران 10- عباسى 11- همدان‏

پرونده‌های ارجاعى به شعبه پنجم‏

1- فردوس 2- فهرج 3 فومن 4 فیروز آباد 5 قزوین 6- قم 7- قوچان 8- کاشان 9- کاشمر 10- کردان 11- یزد

پرونده‌های ارجاعى به شعبه ششم‏

1-کرمان 2- کرمانشاه 3 گرگان 4- گرگانرود- گلپایگان 6- گنبد‌کاوس 7- لار 8- لاهیجان 9- محلات 10- مشهد 11- بابل‏

تصویب‌نامه‌ها

وزارت کار و تبلیغات‏

هیئت وزیران به منظور باسواد کردن و تقویت قواى بدنى و تربیت اخلاقى و همچنین تعلیمات فنى کارگران در جلسه 22 تیر ماه 1326 بنا به پیشنهاد وزرات کار و تبلیغات آئین‌نامه آموزش و پرورش کارگران را در 20 ماده به شرح زیر تصویب نمودند تا به وسیله اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات به موقع اجرا گذارده شود:

آیین‌نامه آموزش و پرورش کارگران‏

فصل اول با سواد کردن کارگران‏

ماده 1- هر کارفرما موظف است محل مناسبى را در کارگاه با وسایل لازم براى با سواد نمودن کارگران بیسواد آن کارگاه اختصاص دهد وسعت محل و عده کلاس‌ها با رعایت عده کارگران بی‌سواد از طرف اد‌اره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات تعیین می‌شود.

ماده 2- آموز‌گاران او‌ل مرتبه از میان کارمندان صلاحیت‌دار کارگاه و در غیر این صورت از میان کسان دیگرى که صلاحیت آنها کافى شناخت شود انتخاب می‌کردند.

ماده 3- حق‌الزحمه آموزگاران بر روى مأخذى که از طرف وزارت کار و تبلیغات تعیین شود از طرف کارفرما پرداخت می‌گردد.

ماده 4- میزان تحصیلات تا حدود برنامه چهار ساله ابتدایى می‌باشد.

ماده 5- به کارگرانی که از عهده امتحانات چهار ساله ابتدایى برآیند گواهینامه از طرف وزارت کار و تبلیغات که به امضای وزارت فرهنگ نیز رسیده باشد اعطاء می‌شود.

ماده 6- کارگر با‌سواد بلافاصله پس از اعلام قبول او در امتحان از مزایا و دستمزد نسبت به کارگر باسواد طبق آئین‌نامه حداقل دستمزد استفاده خواهد نمود.

ماده 7- ادارات کاریابى و همچنین کارفرمایان در هنگام به کار گماشتن کارگران جدید براى با‌سوادان با تساوى شرایط حق تقدم قائل خواهند شد و مادامى که کارگر باسواد داوطلب کار است نباید کار به داوطلبان بى‌سواد رجوع نمایند.

ماده 8- هر کارگر بیسوادى که از حصور در کلاس‌ها خوددارى نماید در صورتی که غیبت ا‌و غیر‌موجه باشد در مقابل هر ساعت غیبت معادل دستمزد یک ساعت کار جریمه می‌شود.

فصل دوم آموزش فنى‏

ماده 9- اداره کل آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات در کارگاه‌هایی که بیش از یکصد و پنجاه نفر کارگر دارند به تدریج به تأسیس کلاس‌های فنى مبادرت خواند نمود.

ماده 10- میزان تعلیمات فنى تا حدودى است که از طرف اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات معین می‌گردد.

ماده 11- معلمین در درجه اول از بین مهندسین تکنسین‌ها و استادان کارگاه و در درجه دوم از اشخاص صلاحیت‌دار خارج کارگاه از طرف اداره مربوطه وزارت کار و تبلیغات انتخاب می‌شوند.

ماده 12- حق‌الزحمه معلمین بر روى مأخذى که از طرف وزارت کار و تبلیغات تعیین می‌شود از طرف کار‌فرما پرداخت می‌گردد.

ماده 13- به کسانی که در امتحانات کلاس‌های فنى موفقیت حاصل نمایند گواهینامه از طرف وزارت کار و تبلیغات اعطا خواهد شد.

ماده 14- وزارت کار و تبلیغات می‌تواند براى کارگران متفرق در شهرها که کار آن‌ها جنبه شخصى و فنی دارد مانند رانندگان اتومبیل معمارها- بناها- کارگران تعمیرخانها و تجارتخانها و غیره کالاسهاى فنى تأسیس نماید.

ماده 15- اداره کاریابى و همچنین کارفرمایان براى کارگرانی که داوطلب کار بوده و به شرح فوق تعلیمات فنى دیده‌اند با تساوى شرایط در موقع ارجاع شغل و ارتقاء به کار بالاتر حق تقدم قائل خواهند شد.

+++

ماده 16- وزارت کار و تبلیغات باید کتاب‌های مخصوص و فنى را که جهت تعلیمات تخصصى لازم است تألیف و به چاپ برساند.

ماده 17- به منظور تقویت قواى بدنى کارگران و ترتیب آنان در هر یک از کارگاه‌هایی که عده کارگرانش از یکصد و پنحاه نفر تجاوز نماید باشگاه ورزش باید دایر گردد.

ماده 18- تهیه زمین و وسایل دیگر ورزشى مناسب با تعداد کارگران ورزشکار به عهده کارگران عضو باشگاه خواهد بود.

ماده 19- اداره امور باشگاه به عهده انجمن ورزشى خواهد بود این انجمن از نماینده کارفرما و نماینده اداره آموزش و پرورش وزارت کار و تبلیغات و چند نفر از کارگران که در امور ورزشى بصیرت و اطلاع داشته و ذوق و قریحه مخصوص داشته باشند تشکیل می‌شود.

ماده 20- در مورد بنگاه راه‌آهن وزارت راه در حدود بودجه مصوبه 326 بنگاه مزبور وسایل اجرا‌ این تصویبنامه نباشد وزارت موظف است مقدمات اجراى آنرا در امسال فراهم و ضمن بودجه 1327 راه‌آهن اعتبار لازم را براى اجراى تام و تمام این تصویبنامه پیش‌بینى نماید.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است‏

م- 2054 از طرف نخست وزیر

شماره 6686         28/4/26

وزارت دارایى‏

هیئت وزیران در جلسه 22 تیر ماه 326 طبق پیشنهاد شماره 10842- 3178 وزارت کشور تصویب نمودن عوارض مشروحه زیر:

1- از مسافرینى که وسیله کشتى و یا با وسایل آبى مسافرت می‌نمایند درجه اول و دوم هر نفر 10 ریال‏

2- از مسافرینى که وسیله کشتى و یا با وسایل آبى مسافرت می‌نمایند درجه سوم و چهارم هر نفر 5 ریال.

3- از مسافرینى که با اتومبیل سوارى مسافرت می‌نمایند هر نفر ده ریال.

4- از مسافرینى که با اتوبوس سوارى مسافرت می‌نمایند هر نفر 5 ریال.

5- از مسافرینى که با هواپیما سوارى مسافرت می‌نمایند هر نفر 50 ریال.

به نفع شهردارى خرمشهر به وسیله بنگاه کشتیراننى و گاراژ‌دارها و عوارض هواپیما در موقع فروش بلیط اخذ شود.

تبصره- مسافرینى که بین آبادان خرمشهر مسافرت می‌نمایند از پرداخت عوارض معاف خواهند بود.

تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.

م- 2053 از طرف نخست وزیر

شماره 7612 1326/ 4/ 16

وزارت دادگسترى‏

پیشنهاد شماره 1536/ 3481 آن وزارت راجع بالغای آئین‌نامه تعدیل اجاره در جلسه دهم تیر ماه 1326 هیئت وزیران قرائت چون وضعیت موجرین و مستأجرین و روابط آنها با مقررات عمومى هنوز تطبیق نشده است مقرر گردید فرصتى که در آئین‌‌نامه به آن اشاره شده براى مدت دو ماه تمدید و دادگاه‌هاى مربوطه دیگر عرضحالى را قبول ننمایند.

م- 2008 از طرف نخست وزیر

اخبار رسمى تشکیل کمیسیون‌هاى سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى‏

کمیسیون تزید درآمد و تبلیغات سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى روز شنبه ساعت 12 هیئت مدیره روز یکشنبه ساعت 12 و کمیسیون فنى و بهداشتى روز دوشنبه ساعت 15 و کمیسیون روابط اجتماعى روز سه‌شنبه ساعت 12 در حضور والاحضرت شاهدخت اشرف پهلوى تشکیل و امور جارى مورد بررسى قرار گرفت.

کمیسیون تزیید درآمد سازمان‏

شاهنشاهى خدمات اجتماعى‏

سو کمیسیون تزید درآمد سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى روز سه شنبه ساعت 11 در انجمن روزنامه نگاران تشکیلی‌ات و پیشنهاددهاى شرکت سهامى فیلمبردارى میترا با حضور آقاى دکتر کوشان مدیر عامل شرکت مورد بررسى قرار گرف و گزارش آن براى کمیسیون تزید درآمد تهیه شد.

سو کمیسیون تبلیغات روز چهارشنبه ساعت 9 در انجمن روزنامه‌نگاران تشکیل یافت و راجع به پیشنهادهاى آقاى دکتر شفق و تهیه برنامه کلى تبلیغات براى سال جارى تصمیمات مفتضى گرفته شد.

مذاکرات در اطراف جمع‌آورى ولگردان و گدایان‏

سو کمیسیون جمع‌آورى گدایان و ولگردان به سازمان شاهنشاهى خدمات اجتماعى روز پنجشنبه ساعت شش و نیم بعد از ظهر در دفتر آقاى سرتیپ صفارى رئیس کل شهربانى تشکیل یافت و با حضور آقاى پیراسته دادستان تهران و آقاى حاجى علواقى کاشانى رابط سازمان و انجمن خیریه بازرگانان تهران در اطراف موضوع و یافت راه‌های عملى و ساده این امر مهم که مورد علاقه خاص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت اشرف پهلوى می‌باشد مذاکرات لازم به عمل آمد.

جناب آقاى محمد‌سلیم الراضى وزیر مختار جدید عراق برحسب وقتى که قبلاً معین شده بود ساعت ده و نیم صبح پنجشنبه 18 تیر ماه 1326 به اتفاق کارمندان رسمى سفارت در کاخ سفید سعدآباد به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهى شرفیاب شده و استوار‌نامه خود را تقدیم نمودند.

در موقع شرفیابى جناب آقاى همایون جاه وزیر مشاور و عهده‌دار امور وزارت امور خارجه و رؤساى درجه اول دربار شاهنشاهى و آقاى سمیعى رئیس تشریفات وزارت امور خارجه شرف حضور داشتند.

تعقیب رانندگان متخلف‏

به طوری که از شهربانى کل کشور اطلاع می‌دهند 64 نفر راننده و شاگرد راننده به واسطه تخلف از مقررات و آئین‌نامه‌های راهنمایى و رانندگى از طرف مأمورین مربوط و بازرسان مخصوص شهربانى به دادگاه اعزام تحت تعقیب قرار گرفته‌اند.

به علاوه تابلو سه اتوبوس شهرى و کارت و گواهینامه رانندگى 13 نفر رانندگان متخلف نیز اخذ و براى مدت معینى ضبط شده است.

سرقت‌های مکشوفه‏

به طوری که از شهربانى کل کشور اطلاع می‌دهند سرقت‌های مشروحه زیر به وسیله اداره آگاهى کشف شده است.

1- کشف سرقت معادل 6000 ریال وجه مسروقه از منزل سید حسین به ارتکاب بانو سیمین. قضیه در شعبه 3 تحت تعقیب است.

2- کشف سرقت معادل 4040 ریال وجه مسروقه از جیب اسمعیل چوبدار به ارتکاب سید ناصر وجه به صاحبش مسترد شد.

3- کشف سرقت معادل 140 ریال یک عدد دل طلا مسروقه از گردن طفل بانو حلمه به ارتکاب محمد جیب بر. به صاحبش مسترد شده.

4- کش سرقت معادل 3000 ریال یک عدد چراغ مسروقه از منزل خلیل سلطانى به ارتکاب صدیقه قضیه تحت تعقیب است.

5- کشف سرقت معادل 15200 ریال ملبوس مسروقه از منزل على اکبر پسر على به ارتکاب اسکندر به صاحبش مسترد شده است.

6- کشف سرقت 350 ریال نقره آلات مسروقه از دکان غفار زرکوب به ارتکاب محمود ابراهیم به صاحبش مسترد شده است.

7- کشف سرقت معادل 4250 ریال اشیاء مسروقه از منزل ستوان یکم محمد‌عباس یکى به ارتکاب نبى و حسین فعلاً یک زوج کفش از مسروقات به دست آمده فضیه تحت تعقیب است.

تعمیر ضریح حضرت معصومه‏

تولیت استانه قم براى تعمیر اساسى ضریح و مرقد حضرت معصومه از چندى پیش به اداره کل باستان‌شناسى مذاکریه نموده در نتیجه هفته گذشته به دستور وزارت فرهنگ آقاى مصطفوى رئیس اداره کل باستانشناسى به اتفاق آقاى دکتر بهرامى موزه دار قسمت آثار اسلامى موزه ایران باستان براى شروع به مقدمات این کار به قم عزیمت نمودند و صبح پنجشنبه 18 تیر ماه ترتیب باز نمودن در ضریح از طرف تولیت استانه داده شد و در هنگام باز کردن در ضریح آیت‌الله بروجردى و حضرت آقاى نجفى و آقاى فرماندار قم نیز تشریف حاصل نموده بودند آقاى سپهبدى مدیر موزه قم و کلیه کارکنان آستانه حضرت معصومه در این موقع مشر بودند.

تاریخ کاشی‌های آن 602 هجرى و سازنده آن‌ها محمد ابن ابى طاهر کاشانى که قدیمی‌ترین کاشى‌ساز معروف ایران شناخته شده است می‌باشد.

آقایان نامبرده به داخل ضریح رفته یادداشت‌های فراوان و عکس‌های متعدد توسط قد مطهر برداشتند.

+++

در نتیجه مشاهده وضع داخل ضریح و توجه لزوم پدیدار بودن مرقد مطهر که ا ز هر جهت نفیس و قابل توجه است قرار شد ضمن تعمیر ضریح ترتیبى داده شود مدخل ضریح کاشى که تنها در ورودى آن است براى همیشه باز گذارده شود و دهانه ضریح نقره در این قسمت تدیل بدر نقره مشبک مناسبى گردد و دیوارهاى داخل ضریح و کف آن نیز با سنگ‌های مرمر سفیدى که اخیراً نزدیک قم کشف نموده‌اند پوشیده گشته به وسیله نورافکن و پرتو برق مرقد مطهر توجه شایسته در معرض دیدار زایرین قرار گیرد.

آقاى مرتضى زرگر زیر دست اصفهان نیز نقشه و نمونه کوچک بسیار زیبا و ظریفى جهت ضریح مزبور تهیه کرده‌اند.

تولیت آستانه قم در اجراى این نظریات کمال اشتاق را داشته و هر چه زودتر به انجام آن اقدام خواهند نمود.

براى ماه مبارک رمضان‏

از طرف جناب اشرف آقاى قوام‌السلطنه نخست وزیر این بخشنامه به تمام وزارتخانه‌ها استانداری‌ها فرمانداری‌ها شهرداری‌ها تهران شهربانى کل کشور ژاندارمرى کل کشور ابلاغ شده است.

نظر به این که در ماه مبارکک رمضان رعایت حفظ و صیانت کامل شعائر مذهبى و فرایض دینى بر عموم افراد کشور فرض و واجب است و به خصوص کارمندان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتى از نظر احترام و اطاعت و اجراى دستورات مذهبى باید عملاً سر‌مشق سایر افراد باشند اکیداً مفرر می‌گردد اهالى کشور عموماً مأمورین دولت خصوصاً موظف می‌باشند از هر جهت در حفظ مراسم و تکالیف ماه صیام مراقبت کامل بنمایند. کوچک‌تر انحراف و تخلف و تظاهر که منافى و مضایر یا وظایف و تکالیف مربوط به ماه مبارک رمضان باشد از ناحیه هر کس بروز کند متخلف شدیداً مورد مواخذه و تنبیه قرار خواهد گرفت و کم‌ترین عفو و اغماض به عمل نخواهد آمد چنانچه مستحضر شوم در اجراى این دستور اندک تصامح و انحراف به شور اولیاء وزارتخانه‌ها از نظر مأمورین دولتى و رؤساى شهربانی‌ها از نظر افراد عمومى مسئول و مورد مؤاخذه واقع خواهد شد. آبدارخانه‌ها در تمام وزارتخانه‌ها تعطیل و کافه‌ها و رستوران‌ها باید از قبول مشترى خوددارى نمایند، اداره شهربانى و فرماندارى نظامى مأمور اجراى مقررات فوق هستند.

نخست وزیر احمد قوام‏

تغییر برنامه رادیو

به مناسبت ماه مبارک رمضان از فردا این تغییرات در برنامه رادیو تهران حاصل می‌شود:

1- برنامه بخش اول از ساعت پنج و نیم صبح آغاز می‌شود و در ساعت هفت پایان می‌یابد و بنابراین نیم ساعت صفحات موسیقى در آخر برنامه بخش اول حذف می‌شود.

4- در بخش سوم همه روزه در ساعت نوزده و ده دقیقه (هفت و ده دقیقه) بعد از ظهر اذان گفته می‌شود و ورزش باستانى طبق معمول همه ساله بجاى بخش اول در بخش سوم ساعت بیست و دو سى دقیقه (ده و نیم) بعد از ظهر اجرا می‌شود.

جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران‏ از قاطبه نوع‌پروران کشور براى کمک‏ به حریق‌زدگان اردبیل کمک می‌طلبد

به طوری که عموم هوطنان عزیز استحضار دارند حریق مدهشى در اردبیل واقع و خرابى و خسارات زیادى وارد و قالب برادران اردبیلى ما را‌ از هستى ساقط و فاقد وسائل زندگى نموده است و کمک‌های فورى عموم هموطنان را ایجاب می‌نماید.

در این موقع از طرف بندگان اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که همواره توجه مخصوصى در این قبیل موارد دارند اوامر و تأکیدتی لازم براى کمک‌های فورى نسبت به تهیه وسایل کمک به آسیب‌دیدگان صادر گریدیده و هیأتى تحت ریاست عالیه والاحضرت شاهدخت شمس پهلوى رئیس معظم جمعیت شیر و خورشید سرخ براى انجام کمک‌های فورى رسیدگى به وضعیت حریق زدگان به اردبیل عزیمت نمودند.

اینک لازم میدان توجه عمومى هموطنان محترم را به لزوم کمک و مساعدت به برادران و خواهران اردبیلى که چشم امید خود را به همت و فتوت خیرخواهانه و نوع‌پروران دوخته‌اند جلب نماید البته وظایف اخلاقى و ملى افراد مخصوصاً متمکنین ایجاب می‌نماید که در این موقع باریک هر قدر ممکن است نسبت به آسیب دیدگان مستمند حریق زده کمک و مساعدت نموده و این وظیفه دینى و وجدانى را به بهترین وجهى که شایسته است انجام دهند هموطنان محترم و ساکنین تهران و شهرستان‌ها که مایل به دادن اعانه باشند می‌توانند اعانات خود را به حساب مخصوصى که در بانک ملى ایران در مرکز به شماره 46941 باز شده پرداخت و رسید دریافت دارند این اعانات تحت نظر کمیسیون مخصوص مرکب از نمایندگان شیر و خورشید سرخ و معتمدین محل و رؤساى ادارات در شهرستان اردبیل به مصرف تأمین وسایل آسایش و جبران خسارات حریق زدگان خواهد رسید.

تجدید‌نظر در قانون و آئین‌نامه‌های شهرداری‌ها

به منظور تجدید‌نظر در قانون و آیین نامه‌های شهرداری‌ها از طرف مقام وزارت کشور هیئتى مرکب از آقایان درخشانى مدیر کل دفتر و دادور رئیس اداره ایلات و بازرس وزارتى و شبدیز و حشمتى بازرسان وزارتى پس از تشکیل جلسات و مطالعات کافى طرح لازم را تهیه و به مقام وزارت تقدیم نمودند تا پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس شوراى ملى تقدیم شود.

زمین لرزه‏

از اسفراین خبر می‌رسد که روز بیست و دوم تیر ماه زلزله شدیدى در آن شهر روى داده و تلفاتى وارد نشده است و نیز از شیروان اطلاع می‌دهند روز 21 تیر ماه زلزله شدیدى که به کلى به سابقه بوده است در آن شهر اتفاق افتاد ولى هیچ گونه خسارت جانى وارد نیامده است.

ستاره در قزوین‏

ساعت نه و ربع شب 26/ 4/ 28 ستاره‌ای در آسمان قزوین دیده شده است که جلوى آن نقره‌ای رنگ و عقب آن ذرات قرمز رنگى جدا می‌شد و پس از چند ثانیه خاموش گردید و عده‌ای از اهالى می‌گویند که در شب بیست و ششم تیر هم این ستاره را دیده‌اند.

دستگیرى سارق وجوه بانک ملى‏

از بندر پهلوى تلگرافى اطلاع می‌رسد که ساعت 12 روز 25 تیر ماه حسین امین صالحى که در سال قبل مبلغ یک میلیون و شصت هزار و صد و هفتاد و چهار ریال وجوه بانک ملى مرکز را سرقت نموده بود موقعى که مأمورین دارایى به معیت مأمورین شهربانى براى کشف قاچاق از منزل حسین ظروفچى مشغول بازرسى بودند و مشارالیه با لباس عمله‌گى در آنجا مشغول کار بوده شناخته شده و فوراً دستگیر و تحویل شهربانى می‌گردد وضمناً 23 لول تریاک هم از منزل حسین ظروفچى کشف شده است.

در وزارت بهدارى‏

به طوری که از وزارت بهدارى اطلاع می‌دهند آقاى دکتر محمد حافظى به سمت ریاست اداره روابط بهداشت بین‌المللى منصوب شدند.

به پرونده 18 نفر از محکومین رسیدگى شد

بامداد روز 26/ 4/ 28 کمیسیون تجدید‌نظر مرکب از آقایان سید محمد‌على شوشترى و حشمتى از نمایندگان وزارت کشور و آقایان ابوالحسن صادقیان و محمود کفایى نمایندگان وزارت دادگسترى و آقاى سرهنگ على‌اکبر آزاد نماینده شهربانى در وزارت کشور تشکیل و سپس به 18 پرونده محکومین کمیسیون‌های بدوى مرکز و شهرستان‌ها رسیدگى و رأى مقتضى صادر گردید.

ورود نماینده فارس‏

آقاى جواد ملک‌پور نماینده دوره پانزدهم مجلس شوراى ملی از شیراز به مرکز وارد شده‌اند.

نتیجه امتحانات تهران‏

از وزارت فرهنگ اطلاع می‌دهند امتحانات نهایى ابتدایى پسران و دختران تهران و حومه تحت نظارت آقاى مؤید ریاست هیئت ممتحنه خاتمه یافته و نتیجه به این شرح است.

از 6836 دختر و پسر 4531 نفر قبول و 1839 دانش‌آموز تجدیدى و 466 تن مردود شده‌اند.

در حوزه فرهنگى شماره 16

آقاى حاجى عندلیبان ساکن حوزه فرهنگى 16 مبلغ 2700 ریال به انجمن پرداخته‌اند وزارت فرهنگ از مساعدت ایشان امتنان دارد و منتظر است که ساکنین دیگر این حوزه هم هر یک به فراخور توانایى خود از بذل کمک و مساعدت دریغ نورزند آقایان نصرالله نراقى و حسین سجادى هم هر یک 50 ریال در همان حوزه پرداخته‌اند.

مساعى فرهنگ کاشان‏

در اثر اقداماتى که به منظور فراهم شدن مقدمات اجراى تعلیمات اجبارى تاکنون در کاشان به عمل آمده در این نقاط، ده وزان، ده اذان، ده ورکان، ده کلهرود، ده کهبان، ده لبرزرود، ده بارند محل دبستان ساخته و آماده شده که به تدریج ساختمان دبستان فراهم شود. وزارت فرهنگ از مساعى آقاى معارفى رئیس اداره فرهنگ کاشان در اجراى قانون مقدس تعلیمات اجبارى کمال رضایت دارد.

+++

                        

یادداشت ها
Parameter:294310!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)