کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره پانزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشرح مذاکرات مجلس ملی ، 15
[1396/05/24]

جلسه : 43 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 بهمن 1326  

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی چهار نفر از آقایان وزراء از طرف آقای حکیمی نخست‌وزیر

3 - مذاکره در لایحه اعتبار وزارت فرهنگ برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشرح مذاکرات مجلس ملی ، 15

 

 

جلسه : 43

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 15 بهمن 1326

 

فهرست مطالب :

1 - تصویب صورت مجلس

2 - معرفی چهار نفر از آقایان وزراء از طرف آقای حکیمی نخست‌وزیر

3 - مذاکره در لایحه اعتبار وزارت فرهنگ برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی

4 - موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت شش بعد از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس‏

صورت مجلس روز سه‌شنبه سیزدهم بهمن ماه را آقاى صدرزاده (منشى) قرائت نمودند.

ساعت شش و بیست دقیقه بعد از ظهر روز سه‌شنبه 13 بهمن مجلس به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل و صورت جلسات پیش که به تنفس ختم شده بود قرائت گردید.

اسامى غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غائبین با اجازه - آقایان : محمدحسین قشقایى- دادور - ابوالقاسم امینى - صاحب‌جمع - فولادوند - دکتر راجى - اورنگ - فرامرزى - بهادرى - ناصرالدین ناصرى - عباس اسکندرى - حاج امین - احمد دهقان.

غائبین بى‌اجازه - آقایان : اردشیر شاملو - حسن اکبر - دکتر اعتبار - دکتر فلسفى- کامل ماکویى - عباس مسعودى - محمدتقى بهار - شهاب خسروانى - قهرمان.

دیرآمدگان با اجازه - آقایان : دکتر بقایى - مهندس رضوى - عزیز زنگنه - سلطانى - محمد ذوالفقارى - موسوى - امیر تیمور - گنجه‌ای - یمین اسفندیارى - سالار بهزادى - محمد هراتى.

دیر آمدگان بى‌اجازه - آقایان : عامرى - آقا خان - سزاوار - شریعت‌زاده - نیک‌پور - گلبادى - خوئیلر - بوداغیان - تولیت - رستم گیو - صاحب دیوانى - باتمانقلیچ.

آقاى اقبال راجع به وقت جلسات و آقاى محمدعلى مسعودى با قرائت ماده 12 نظامنامه راجع به تشکیل کمیسیون عرایض و رسیدگى به اعلام جرم‌ها و آقاى اردلان راجع به طرحى که در جلسه یکشنبه مربوط به ارز تقدیم داشته‌اند تذکراتى دادند و صورت جلسات تصویب شد.

آقاى وزیر فرهنگ با اشاره به لایحه که جزء دستور است گفتند قانون آموزش و پرورش که در دوره سیزدهم تصویب شد تاکنون چنان که باید اجرا نشده اینک لایحه به قید یک فوریت براى تهیه وسایل اجراى آن تقدیم می‌شود.

آقاى رضوى با فوریت آن مخالف بودند و تذکر دادند که چهار سال و نیم است اجرا نشده و حال که لایحه وسایل اجراى آن تقدیم گردیده تقاضا می‌کنند اجراى آن از شهرستان‌ها آغاز شود آقاى نبوى موافق بودند که در کمیسیون مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و فوریت لایحه تصویب شد و سپس بنا به پیشنهادى که براى تجزیه ماده اول بودجه مجلس و اجزاء آن رسیده بود نخست به ماده اول به استثناء کمک حقوق نمایندگان اخذ رأى و تصویب شد و سپس کمک حقوق نیز تصویب گردید و بعد نه جزء ماده اول پس از قرائت هر یک جداگانه به تصویب رسید و به مجموع ماده و اجزاء آن اخذ رأى و تصویب و ماده دوم بودجه مجلس قرائت و مطرح گردید آقاى رئیس اعلام داشتند اضافه مقررى خود را به بهدارى لارستان اختصاص می‌دهند و آقاى دکتر

+++

امینى نیز از دریافت آن صرف‌نظر نمودند و آقاى صدرزاده در ماده دوم بودجه راجع به مراجعه کلیه اوراق بهادار دولت به چاپخانه مجلس با قرائت یکى از مواد قانون محاسبات عمومى مخالف بودند و اظهار داشتند آقایان نمایندگان هنگام تصویب قوانین بالاخص متوجه شهرستان‌ها نیز باید باشند که اسباب بیکارى و خسارت چاپخانه‌های دیگر نشود و تقاضا نمودند با حذف تبصره دو موافقت شود.

آقاى اردلان مخبر کمیسیون تذکر دادند که وسایل طبع اوراق بهادار در چاپخانه‌های شهرستان‌ها فراهم نیست.

آقاى دکتر معظمى راجع به چاپخانه مجلس گفتند وجود این چاپخانه براى مبارزه با چاپخانه‌های دیگر نیست و مخصوص کارهاى دولت است که درآمد آن هم عاید دولت می‌شود به ماده دوم و دو جزء آن اخذ رأى و تصویب شد.

آقاى نیک‌پى، صفا امامى، باتمانقلیچ و سالار بهزادى کمک حقوق خود را به مؤسسه شیر و خورشید سرخ حوزه‌های انتخابیه خود واگذار نمودند.

ماده سوم و جزء اول آن قرائت و مطرح گردید آقاى مسعود ثابتى به عنوان مخالف راجع به بودجه و وضع روزنامه رسمى و نواقص آن توضیحاتى دادند آقاى دکتر بقایى به عنوان موافق با قرائت چند جمله از صورت مشروح دوره دوم مجلس راجع به روزنامه رسمى توضیحى در فواید این روزنامه دادند و نسبت به اعلانات و انتشار مذاکرات دوره اول و تنوع مطالب آن بیاناتى نمودند.

آقاى نبوى پیشنهاد نمودند که قسمت رسمى روزنامه به وضع سابق به صورت مجله رسمى دادگسترى در آید و مذاکرات مجلس جداگانه طبع شود و معتقد بودند که اصولاً مجلس نباید به کارهاى دولت مداخله کند.

آقاى مهندس رضوى پیشنهاد نمودند کلیه آگهی‌های دولتى منحصراً در روزنامه رسمى طبع شود و توضیح دادند که نشر اعلانات به وسیله جراید آن هم با نظر دولت‌ها موجب فساد و ایجاد مشکلات در سیاست خارجى است.

آقاى حائرى‌زاده توضیح دادند که طبق قانون دادرسى مدنى باید به روزنامه‌های کثیر الانتشار هم داده شود و نمی‌توان محاکم را ممنوع و محدود کرد آقاى دکتر متین دفترى نیز تأیید نمودند.

آقاى رضوى پیشنهاد نمودند از اول اسفند 26 روزنامه رسمى مجلس به طور یومیه طبع شود و توضیح دادند که چون مجال براى طبع تمام مذاکرات مجلس در جراید نیست به این وسیله موجبات نشر افکار و روحیه نمایندگان مجلس سریع‌تر و بهتر فراهم شود آقاى مخبر کمیسیون نیز قبول نمودند.

آقاى آزاد پیشنهاد نمودند روزنامه رسمى از بودجه مجلس حذف شود و در اطراف آن با قرائت لیست‌های مربوطه کارمندان روزنامه رسمى تطبیق و وصف کلى آن با جراید دیگر گفتند روزنامه رسمى در دنیا ارگان رسمى و معنوى سیاست دولت است و مربوط به مجلس نیست و راجع به حصر اعلانات به روزنامه رسمى چون تأثیر آن کم است موجب ضرر مردم و سوء استفاده کارمندان نادرست دولت خواهد شد به اضافه این که اعلانات جراید کمک می‌کند و همین جراید آزادى و مشروطیت را حفظ کرده‌اند پیشنهاد آقاى مهندس رضوى اصلاح و قرائت شد به استثناء آگهی‌های ثبتى و دادگسترى و آقاى مخبر کمیسیون نیز قبول نمودند.

آقاى نبوى پیشنهاد تجزیه نمودند و به ماده سوم اخذ رأى و تصویب شد جزء اول و دوم و سوم نیز هر یک جداگانه قرائت و تصویب گردید و مجموع ماده سوم و سه جزء آن نیز به تصویب رسید ماده چهارم نیز قرائت و تصویب شد.

ماده پنجم قرائت و مطرح گردید و آقاى حائرى‌زاده راجع به عواید چاپخانه و موضوع خرید زمین و تفریغ بودجه‌ها از مخبر توضیحى خواستند و مخبر کمیسیون گفتند لایحه تفریغ بودجه 24 مجلس حاضر است تقدیم می‌شود و راجع به خرید زمین هم اضافه نمودند که طبق بودجه 23 عمل شده و از مازاد هفت میلیون ریال درآمد پیش‌بینی شده 240 هزار تومان صرف خرید زمین جهت کتابخانه شده و دویست هزار تومان موجود است آقاى دکتر معظمى هم در باب خرید زمین توضیحاتى دادند و ماده پنجم تصویب گردید و ماده ششم مطرح شد آقاى نبوى مخالف بوده گفتند چاپ فرهنگ دهخدا کار وزارت فرهنگ است.

آقاى ملک مدنى با تقدیر از زحمات دهخدا در تهیه این دایرةالمعارف طبع آن را به ترتیب مقرر لازم می‌دانستند.

آقاى دکتر معظمى نیز توضیحاتى داده گفتند چهار هزار جلد از کتاب دهخدا که اولین لغت‌نامه زبان فارسى است طبع و درآمد فروش آن نیز عاید خزانه کشور می‌شود.

آقاى کشاورز صدر پیشنهاد نمودند که هزینه طبع این کتاب از فروش کتاب‌های طبع شده پرداخت گردد.

آقاى نبوى پیشنهاد نمودند طبع کتاب آقاى دهخدا به وزارت فرهنگ واگذار شود و پیشنهاد تصویب نشد و نسبت به ماده ششم اخذ رأى به عمل آمد و تصویب گردید ماده هفتم نیز قرائت و تصویب شد.

آقایان : ملک مدنى - امیر تیمور - کفایى و ابوالقاس بهبهانى ماده الحاقیه پیشنهاد نمودند که مقصود از جزء نهم ماده اول این قانون مقاطعه‌کارى با اداره راه و معاملات قماش با بانک صنعتى و قند و شکر با وزارت دارایی است لاغیر و رأى به ماده الحاقیه به عنوان ماده هشتم اخذ و تصویب گردید و به مجموع هشت ماده و اجزاء آن با ورقه اخذ رأى به عمل آمد و از 87 نفر عده حاضر به اکثریت 68 رأى تصویب شد و ساعت نه و نیم بعد از ظهر جلسه ختم دستور جلسه آینده به روز پنجشنبه پانزدهم پنج و نیم بعد از ظهر نخست مراسم سوگند و سپس لایحه فرهنگ و انتخاب یک نفر کارپرداز مقرر گردید.

رئیس - اعتراضى به صورت مجلس نیست؟ آقاى مسعودى نسبت به صورت مجلس نظرى دارید؟

مسعودى - خیر قربان قبل از دستور.

رئیس - آقاى کشاورز صدر نسبت به صورت مجلس؟

کشاورز صدر - بنده عرضى ندارم.

رئیس - آقاى ملک مدنى نسبت به صورت مجلس فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

ملک مدنى - در جلسه قبل بنده راجع به اضافه حقوقى که براى نمایندگان تصویب شد شرحى به مقام ریاست عرض کرد که همان طورى که در جلسه ماقبل هم عرض شد بنده استفاده نمی‌کنم، چون در صورت جلسه قید نشده بود این است که حالا هم عرض می‌کنم که استفاده نخواهم کرد (احسنت)

رئیس - آقاى اخوان هم یک شرحى نوشته‌اند که ایشان هم واگذار کرده‌اند به بنگاه نیکوکارى دیگر نظرى نیست؟ آقاى اردلان بفرمایید.

اردلان - عرض کنم که در جلسه گذشته پیشنهاد تجزیه راجع به پیشنهادات شده بود ولى دو تا از پیشنهادات قرائت نشد بنده خواستم این را عرض کنم که یکى از این پیشنهادات پیشنهاد آقاى اقبال بود که ایشان پیشنهاد کرده بودند و بنده هم موافقت کردم که عضو مقدم کتابخانه از بودجه حذف بشود و بنده هم موافقت کردم ولى در صورت مجلس قرائت نشد، خواستم تذکر داده باشم که باید در صورت جلسه قید کرده باشند که همان طور که آقاى اقبال پیشنهاد کردند و بنده هم موافقت کردم ما این طور تلقى می‌کنیم که مجلس هم موافقت کرده و این عضو مقدم را از کتابخانه حذف می‌کنیم و این را در جزو پیشنهاد تجزیه قرائت نفرمودند، خواستم این موضوع تذکر داده بشود.

رئیس - این موضوع در جلسه قبل نبود.

اردلان - نخیر در همان جلسه بود چون جلسه به صورت تنفس بود.

رئیس – این موضوع در صورت مشروح و مفصل مجلس هست البته در اینجا به طور خلاصه نوشته شده است.

اردلان - و همین طور آقاى دکتر شفق یک پیشنهادى فرمودند و بنده هم آن را قبول کردم آن را هم باید اضافه بفرمایید.

رئیس - اصلاح می‌شود آقاى حاذقى.

حاذقى - به طورى که در صورت مجلس منعکس بود در جلسه پیش آقاى محمدعلى مسعودى راجع به کمیسیون عرایض و اعلام وظیفه این کمیسیون تذکرى دادند که من اجازه خواستم عرض کنم و آن موقع مقام ریاست جایز ندانستند که من صحبت کنم امروز کمیسیون عرایض تشکیل بود و من که مخبر کمیسیون هستم به من مأموریت دادند از طرف کمیسیون که به طور اختصار جریاناتى را که لازم است به عرض مجلس عرض کنم.

رئیس - این که مربوط به صورت جلسه نیست آقاى اقبال.

اقبال - قبل از دستور بنده عرض دارم.

رئیس - آقاى عامرى.

جواد عامرى - اینجا که نوشته شده بود دیرآمدگان بى‌اجازه از بنده نام برده شده بود در صورتى که بنده از اول جلسه تا آخر جلسه حاضر بودم و بی‌خود نوشته‌اند.

رئیس - اگر بودید که لابد ذکر می‌شد، صورت مجلس جلسه پیش تصویب شد یک عده از آقایان گویا اجازه خواسته‌اند براى نطق قبل از دستور. آقاى مسعودى - آقاى کشاورز صدر - آقاى رضوى - آقاى ارباب گیو - آقاى عامرى و چند نفر دیگر از آقایان.

+++

بعضى از نمایندگان - دستور.

رئیس - وارد در دستور می‌شویم، آقاى نخست وزیر فرمایشى دارید؟ بفرمایید.

2- معرفى چهار نفر از آقایان وزراء از طرف آقاى حکیمى نخست وزیر

نخست وزیر - این آقایان را براى هیئت دولت امروز به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم آقاى اردلان براى وزارت راه، آقاى باقر کاظمى براى وزارت خارجه، آقاى شاهرودى براى وزارت کشاورز صدر و آقاى دکتر زنگنه هم براى معاونت پارلمانى نخست وزیر (نمایندگان - مبارک است) اگر ممکن است لایحه وزارت فرهنگ را هم مطرح بفرمایید که امشب تمام بشود.

3 - مذاکره در لایحه اعتبار وزارت فرهنگ براى اجراى قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومى‏

رئیس - لایحه وزارت فرهنگ مطرح است. آقاى کشاورز صدر.

کشاورز صدر - لایحه را قرائت کنید، بنده اول مخالف هستم.

مهندس رضوى - لایحه اول باید قرائت بشود.

رئیس - لایحه قرائت می‌شود

 (به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شوراى ملى.

لایحه شماره 11851 دولت راجع به اجازه اعتبار مبلغ شصت و پنج میلیون ریال براى اجراى قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومى با حضور آقاى وزیر فرهنگ در کمیسیون فرهنگ مطرح با توضیحاتى که آقاى وزیر فرهنگ بیان نمودند کمیسیون با ماده واحده پیشنهادى به شرح زیر موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم به مجلس شوراى ملى می‌نماید :

ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ شصت و پنج میلیون ریال که شصت میلیون آن براى اجراى قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومى و پنج میلیون ریال براى تأمین کسر مواد مربوط به تعمیرات ابنیه و اثاثیه مدارس موجوده به میزان اعتبار پیش‌بینی شده سال 1326 وزارت فرهنگ علاوه نموده و از محل درآمد مزبور پرداخت نماید - اضافه اعتبار مزبور که به مأخذ احتیاجات سالیانه این منظور پیش‌بینی شده است مطابق صورت ریزى که وزارت فرهنگ تنظیم خواهد نمود پس از موافقت وزارت دارایی به مواد بودجه تفصیلى سال جارى وزارت فرهنگ علاوه خواهد گردید و نصف مبلغ مزبور از بابت ششماهه آخر سال جارى قابل استفاده بوده و در حدود وصولی‌های درآمد کشور پرداخت خواهد شد.

تبصره 1- فارغ‌التحصیل‌هاى دانشسراهاى مقدماتى و عالى به هیچ صورت و هیچ عنوانى از این تاریخ لااقل تا مدت 7 سال حق انتقال به سایر وزارت خانه‌ها و ادارات مستقل را نخواهند داشت.

تبصره 2- وزارت فرهنگ مکلف است فارغ التحصیلهاى دانشسراهاى عالى را در پنج سال اول خدمت براى دبیرى به شهرستان‌ها اعزام دارد و آنان نمی‌توانند در مدت مذکور در تهران و حومه به خدمت مشغول شوند.

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى.

کمیسیون بودجه لایحه شماره 11851 دولت راجع به اعتبار 65 میلیون ریال براى اجراى قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومى را با حضور آقاى وزیر فرهنگ مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى وزیر فرهنگ در لزوم تصویب این اعتبار دادند کمیسیون با ماده واحده گزراش کمیسیون فرهنگ موافقت نموده و اینک گزارش آن را تقدیم به مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - آقاى کشاورز صدر بفرمایید.

کشاورز صدر- بنده وقتى مخالف اسم نوشتم نسبت به این لایحه چون دولت سابق بود، که ما عده‌ای جزء مخالفین آن دولت بودیم اسم نویسى کردیم، حالا اسباب تعجب آقایان نشود که بنده از طرفدارن جدى این دولت هستم چرا با لایحه دولت مخالفت می‌کنم خواستم جهت آن را حالا خدمت آقایان عرض کرده باشم اینجا البته به طور کلى بنده یک اعتراض به این لایحه دارم و آن این است که ما همیشه اعتراض می‌کنیم در هر جلسه‌ای براى این که سعى بشود که از بودجه کل کشور کم بشود و هزینه دولت کسر بشود و در نتیجه بار سنگین مردم بدبخت تخفیف پیداکند و وقتى که سه دوازدهم بودجه کشور در اینجا مطرح بود ما گفتگو کردیم به این که این زیاد است و مردم تاب تجمل این هزینه به این سنگینى را که هشتصد میلیون تومان است ندارند و البته دولت فعلى از آن صرفه‌جویی کرده است و صرفه‌جویی هم خواهد کرد کمکى بکنند به اینک جبران بکنند این وضع ناگوار سابق را، بنده عقیده دارم به این که اگر دست ما برسد می‌بایستی که یک وعده غذا بخوریم و یک عده دیگر را بدهیم براى اصلاح وضع بهدارى و فرهنگ و با این عقیده که دارم با این حال مخالف این لایحه هستم زیرا معتقدم به این که خرابى کارها از جایى شروع می‌شود که می‌خواهیم یک لایحه‌ای یک وزیر می‌آورد و یک اعتبار دیگرى می‌خواهد و وزیر دیگر می‌آید یک لایحه دیگرى می‌آورد و یک اعتبار دیگرى می‌خواهد و این کم کم یک بودجه علی‌حده‌اى غیر از آن بودجه می‌شود، اگر آقاى وزیر فرهنگ در اینجا توضیح بفرمایند مطلب را به این که این یک اعتبار جداگانه‌ای نیست علاوه بر بودجه وزارت فرهنگ، بنده با تمام این تفصیلات مخالفت خودم را پس می‌گیرم و عرضى ندارم ولى اگر بنا باشد علاوه بر آن بودجه تفصیلى سه دوازدهم که به تصویب رسیده است وزارت فرهنگ هم سهم و حصه یا از او داشته حالا علاوه بر آن می‌خواهند یک هزینه دیگرى بر آن بیفزایند بنده مخالفم و بنده معتقدم که خود جناب آقاى نخست وزیر هم موافقت نخواهند فرمود که 6 میلیون، هفت میلیون، هشت میلیون تومان بر بودجه بیفزایند، بنده موافقم که این اعتبار به وزارت فرهنگ ولو علاون بر آن بودجه‌ای که گرفته‌اند و اعتبارى که دارند باشد داده بشود ولى از صرفه‌جویی بودجه کل کشور اما اگر بنا باشد که بخواهیم ما اینجا دو مرتبه شش میلیون دیگر اضافه بکنیم و دولت هم دراینجا تعهد نکند که از محل صرفه‌جویی بدهد بنده تصور می‌کنم که عموم آقایان مخالف باشند زیرا ولو براى فرهنگ که هیچ براى بهدارى، براى یک مریض مشرف به موت هم من معتقدم که مالیات جدید نباید وضع کرد و دیگر از مردم نباید به نام عوارض و مالیات چیزى گرفت یک اعتراض دیگر هم بنده دارم غیرمستقیم به این لایحه و آن این است که در زمان حکومت آقاى قوام‌السلطنه بنده از لرستان آمده بودم و با آقاى غضنفرى همکار محترم صحبت کردم و ایشان هم در لرستان بودند وضع را مطالعه کردیم دیدیم که براى لرستان بایستى فکرى کرد و دولت باید یک توجهى بکند که وضع عشایر آنجا از این صورت بهتر بشود و براى قدم اول آمدیم صحبت کردیم با آقایان با آقاى نخست وزیر ایشان هم شرحى به وزارت فرهنگ نوشتند آقاى دکتر شایگان وزیر فرهنگ بودند رفتیم در آنجا یک کمیسیونى تشکیل شد بعد از تذکرات زیاد قرار بر این شد که براى تعلیم و تربیت عشایر لرستان یک دارالتربیه صد نفرى در پیشکوه یعنی در خرم آباد مرکز آنجا و یک دارالتربیه 50 نفرى در ایلام مرکز پشتکوه لرستان تأسیس بکنند، آقاى وزیر فرهنگ به بنده گفتند که وزارت دارایی با ما موافقت نمی‌کند که از آن اعتبار خودمان براى این کار تخصیص بدهیم بنده متجاوز از پنجاه مرتبه باور بفرمایید از نخست وزیرى به وزارت فرهنگ و از وزارت فرهنگ به وزارت دارایی گفتم که یک دینار حاضر نیست موافقت بکنید استدلال کردم و توضیح دادم به ایشان یعنى وزارت دارایی، وزارت فرهنگ و نخست‌وزیرى را قانع کردم که این یک امر بسیار ضرورى است و لازم است زیرا اگر این اطفال عشایر را بیاوریم شبانه روز از آنها نگاهدارى کنیم و مخارج شب و روز آن‌ها را بدهیم تا یک تعلمیاتى به آن‌ها داده شود ولى نه از روزى این برنامه که الان داریم یعنى یک‏ برنامه تعلیمات کشاورزى حقیقى تا آن حدى که اقتضا دارد به آن‌ها بیاموزند و این شاگردان برگردند بروند توى محل خودشان با این ترتیب مسلماً به نفع مملکت تمام می‌شود زیرا آقاى غضنفرى اطلاع دارند و آقایان دیگر هم تصور می‌کنم آقایان وکلاى غرب مستحضر باشند که در هنگامى که ارتش به لرستان رفت در همان موقع تیمسار سپهبد امیر احمدى که به عقیده بنده و عموم لرستانی‌ها خدمات بزرگى به آنجا کرده است یکى از خدمات ایشان تأسیس یک دارالتربیه عشایرى بود که در آنجا اعتبارى که داشتند بیش از چهل نفر نمی‌توانستند در آن دارالتربیه نگهدارى کنند ولى از هما چهل نفر ما الان دکتر داریم لیسانسیه داریم تحصیل کرده داریم که یکى از آن آقایان من جمله پورسرتیپ است که در وزارت خارجه از بهترین اعضاى وزارت خارجه است و عضو کمیته حزب ایران است که آقاى دکتر زنگنه هم کاملاً آشنایى دارند با ایشان به عقیده بنده هیچ عیب ندارد اگر ما این اطفال باهوش عشایرى را بیاوریم و یک فرصتى پیدا کنیم این اطفال را تربیت بکنیم شاید این‌ها وجودشان براى مملکت خیلى مفید واقع شود (صحیح است) از این جهت بنده سعى کردم راجع به این موضوع که این دارالتربیه افتتاح بشود و خوشبختانه دولت هم موافقت کرد و دستور دادند و برای امسال خوب بود ما داشته باشیم و این کار را عملى بکنیم صد و پنجاه هزار تومان در سال براى هر نفر هزار تومان پیش‌بینی شده و تصویب کردند به امید این که در موقع خودش این دارالتربیه‌ها تشکیل بشود یک وقت

+++

 دیدم دو سه ما گذشت رفتم به وزارت فرهنگ گفتم آقا چه شد این دارالتربیه‌ها گفتند ما اعتبار این کار را دادیم به محلى که اکنون لایحه آن را آورده‌اند به مجلس گفتم که آقا تعلیمات اجبارى خودش محلى داشت اعتبار آن چطور شد گفتند اعتبار خودش را براى تأمین اضافه حقوق تصویب‌نامه استادان و دانشیاران پرداخت کردیم بنده صددرصد معتقدم که می‌باسیتى به استادان دانشگاه و به دبیرهاى دبیرستان‌ها هر چه می‌خواهند داده شود زیرا مقدم کسانى هستند که زحمت می‌کشند و تدریس می‌کنند (مکى - دانشگاه مستقل است بودجه معینى دارد) بلى به بنده این طور گفتند و اگر این کار را نکردند مجوزى ندارند که بودجه دارالتربیه را به آن‌ها بدهند به هر حال گفتند که ما این اعتبار را از محل اعتبارى که 6 میلیون تومان می‌باشد و لایحه آن در مجلس است خواسته‌ایم اگر آن را گرفتیم بعد درست می‌کنیم، بنده یک اعتراض دیگرى دارم و آن این است که در قوانین پیش‌بینی شده است و (جناب آقاى منصور‌السلطنه که استاد حقوق هستند تشریف دارند) حتى قدغن شده است که نمی‌بایستی اعتبار یک ماده را در ماده دیگر مصرف کنند اعتبار یک محلى را در محل دیگر به مصرف برسانند و حتى به قدرى تقبیح کرده‌اند که گاهى از اوقات تصرف غیر قانونى در حکم اختلاس می‌شود یعنى کسى که اعتبار این ماده و این محل را برداشته و به مصرف دیگر رسانیده است این شخص قابل تعقیب است و حالا بنده خواهش داشتم که جناب آقاى وزیر فرهنگ بفرمایند در ضمن توضیحى که در جواب بنده خواهند فرمود که علت این که اعتبار تأسیس دارالتربیه را برداشته‌اند و دادند به محل این لایحه‌ای که حالا می‌آورند این کار مجوزش چه بوده است و ضمناً می‌خواستم استدعا بکنم به این که دستور بفرمایند که هر چه زودتر این دارالتربیه‌ها تأسیس بشود در کرمانشاه هم پیش‌بینی کردیم، در کردستان هم پیش‌بینی کردیم ولى متأسفانه هنوز تأسیس نشده است و بنده قول می‌دهم اگر تشکیل بشود کمک بزرگى است که از هزار سر نیزه بهتر است براى تأمین امنیت محل‌های عشایرى (صحیح است) و باز در خاتمه عرایضم به عرض دولت می‌رسانم که اگر این اعتبارى را که خواسته‌اند در بودجه تصویب شده باشد بنده مخالفتى ندارم و اگر در بودجه تصویب نشده باشد بنده مخالفم.

دکتر مصباح‌زاده - اجازه بفرمایید یک توضیحى عرض کنم.

رئیس - آقاى مهندس رضوى.

حاذقى - اجازه بفرمایید بنده دفاع کنم از لایحه وزارت فرهنگ.

دکتر مصباح‌زاده - من از بودجه می‌خواهم دفاع کنم.

رئیس - بفرمایید آقاى حاذقى چون مخبر هستید می‌توانید دفاع کنید.

حاذقى - نماینده محترم نسبت به لایحه افزایش اعتبار فرهنگ به عنوان مخالف صحبت فرمودند ولى در آغاز صحبتشان فرمودند که براى رفع اشتباه آقایان نمایندگان علت مخالفت ایشان این بود که این لایحه‌های دولت سابق بوده است (کشاورز صدر- نخیر این طور عرض نکردم) من خواستم عرض کنم که این آمال و آرزوى همه ما هست که مقام اخلاق و فضیلت به حدى برسد که ایشان مصلحت مملکت و حق و واقع را مقدم بر این گونه مسایل قرار بدهند (صحیح است) موضوع افزایش اعتبار فرهنگ موضوعى است که متفق الیه و مورد اتفاق کلیه افراد این مملکت است، بارها آقایان نمایندگان محترم چه در کمیسیون و چه در مجلس شوراى ملى متن‌های علاقه خودشان را نسبت به تقویت و حمایت از فرهنگ کشور اینجا رسماً و علناً ابراز فرموده‌اند دادن اعتبار 65 میلیون ریال به فرهنگ کشور نه تنها مورد علاقه و موافقت مجلس شوراى ملى ایران است بلکه بیشتر از نمایندگان اظهار عقیده کردند که اصلاً بودجه وزارت فرهنگ کشور ایران به نسبت بودجه‌های سایر وزارتخانه‌ها بسیار اندک و ناچیز است (صحیح است) و بایستى مورد تجدید نظر واقع شود (کشاورز صدر - صحیح است من این را مخالفت نکردم) تا جایى که اکثر آقایان به عنوان طرحى که الان در کمیسیون مبتکرات هست اظهار موافقت فرمودند که حداقل پورسانتاژ و صددرصد بودجه مملکت که به فرهنگ داده می‌شود باید 14 یا 15 درصدبودجه تمام کشور باشد در صورتى که آقایان متوجه هستند که بودجه وزارت فرهنگ و دانشگاه توأماً که بین 65 یا 70 میلیون تومان است بیشتر از 8 یا 7 درصد بودجه مملکتى نیست و بنابراین جا دارد که ما این اقدام خودمان را دنبال بکنیم که بودجه فرهنگ به میزان 15 درصد بودجه کشور برسد. نماینده محترم تذکر فرموند که اگر این بودجه تصویب بشود اضافه هزینه‌ای بر دولت پیش آمده در حالى که من معتقد هستم که اگر دقت بفرمایند این اشتباه اصلاً براى ایشان پیش نمی‌آید زیرا اصلاً بودجه فعلى مملکتى این 65 میلیون ریال درش گنجانده شده است (یکى از نمایندگان - نخیر آقا) بلى آقا اجازه بفرمایید این لایحه در 8 ماه یا 10 ماه پیش تنظیم شده و در همان آغازى که مجلس باز شده این لایحه به مجلس شوراى ملى داد شده (مهندس رضوى - پس چرا حالا مطرح است) و در همان موقع هم وزیر دارایی وقت این لایحه را امضاء کرد و محل آن را بدون احتیاج به اجراى مالیات جدیدى تعهد و تأمین کرده است در کمیسیون بودجه هم ازآن دفاع کرده (کشاورز صدر- مقصود سه دوازدهم است) اجازه بفرمایید آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر کمیسیون بودجه تشریف دارند این لایحه مراحل قانونش طى شده دولت آمده وزیر دارایی وقت آمده محل آن را نشان داده به کمیسیون بودجه که بدون ضرورت وضع مالیات جدیدى این اعتبار از لحاظ دولت قابل پرداخت است و همچنین کمیسیون فرهنگ هم با مطالعه و دقت کامل و توجه به این که تصویب این لایحه کمال ضرورت را دارد این را تصویب کرده مضافاً به این که به موجب همین لایحه وزارت فرهنگ در اعتبار امسال در حدود 1500 کلاس اضافى در سراسر کشور در تمام استان‌ها و شهرستان‌ها دایر کرده آقایان معلمین که بایستى بعد از تصویب این لایحه حقوق بگیرند الان چهار ماه است که شاغل کار هستند و دینارى از این حیث حقوق به آن‌ها پرداخته نشده است بنابراین تصویب این لایحه تصور می‌کنم طورى مورد علاقه همه آقایان نمایندگان است که بحث زاید هم در اطراف آن ضرورت ندارد، من تقاضا می‌کنم که اگر آقایان دیگرى هم می‌خواهند به عنوان مخالف صحبت کنند اطمینان داشته باشند که یک عده معلم الان در همین محل حوزه آنها مشغول انجام وظیفه هستند و منتظر تصویب همین لایحه می‌باشند (صحیح است)

رئیس - آقاى مهندس رضوى موافقید؟

مهندس رضوى - بنده موافقم.

رئیس - بفرمایید صحبت کنید.

مهندس رضوى - خیلى مختصر عرض می‌کنم البته آقایان محترم می‌دانند که این قانون وقتى به مجلس آمد که دولت قبل کار می‌کرد البته نسبت به پاره‌ای از لوایح دولت قبل شاید بعضى از آقایان نظر مخالفتى داشتند ولى نسبت به این لایحه بنده همان موقع موافقت کردم امروز هم راجع به این لایحه نظر بنده همین است نه براى این دولت بنده به خصوص در آن موقع براى خودم وظیفه‌ای قایل شدم که از این لایحه دفاع کنم و مطلبى که براى بعضی از آقایان روشن نیست این است که وزیر مالیه قبل که البته درقسمت هوشمندى و ذکاوت و خدمات ایشان درباره این قسمت‌ها بنده هم علاقه‌مند هستم به ایشان بنده دیدم این کار را کردند که اول هزینه‌ای که جلوش را گرفتند و از مجلس پرسیدند این هزینه بود و اتفاقاً این هزینه سابقه قانونى هم داشت یعنى قانون تربیت معلم قانونى داشت در مجلس و مجوزى بود براى وزارت دارایی که این هزینه را بدون کسب نظر از مجلس می‌توانست بپردازد و در آن موقع این کار را نکرد بنده که شاید اول و بعد آقاى دکتر معظمى ایشان به تفصیل و بنده به اختصار در آن موقع تذکر دادیم که اصولاً هر گونه هزینه‌ای باید به اجازه مجلس شوراى ملى باشد و ما احساس کردیم که اگر اشکالى هم براى دولت جهت هزینه پیدا می‌شود از این قبیل است مثلاً براى پرداخت حقوق معلمین که بایستى در این کلاس‌ها تدریس کنند و یا خرید اثاثیه که براى تدریس تحصیل روستاییان و یا اهالى شهرستان‌ها

+++

 لازم خواهد بود بنابراین موافقت ما از این جهت است و اما راجع به بودجه باز یک نکته‌ای ‌است که بنده حس می‌کنم که آقاى حاذقى هم در این موضوع توجه نفرمودند و آقاى کشاورز صدر و یک نفر دیگر از آقایان تذکرى دادند بنده باید آقایان را توجه بدهم به این که بودجه‌ای که به مجلس پیشنهاد شده از طرف دولت سابق و سه دوازدهم آن هم تصویب شده و به او داده شده یک بودجه‌ای که بخواهد عواید معینى داشته باشد نیست، یک عوایدى براى مملکت پیش‌بینی کرده است و یک مخارج معینى را گذاشته، یک درآمدى براى مملکت پیش‌بینی کرده‌اند یک هزینه‌ای هم پیش‌بینی کرده‌اند و درحدود درآمد هم اجازه گرفته‌اند که هزینه بشود بنابراین به طور قطع هر گونه هزینه‌ای که در این مملکت می‌شود در حدود همان درآمدى است که برایشان پیش می‌آید و به طور کلى معنایش این است که از صرفه‌جویی باشد منتها از چه صرفه‌جویی باشد و از چه مواد صرفه‌جویی باشد این مربوط به دولت‌ها است و دولت‌هایى که علاقه‌مند به صرفه‌جویی بیشترى باشند البته رعایت حذف هزینه‌های تجملى را بیشتر می‌کنند اما نکته‌ای که بنده چون اینجا هستم خواستم عرض کنم و نظر جناب آقاى وزیر فرهنگ را جلب بکنم این است که وضع وزارت فرهنگ بسیار بد است با این که همه ما احترام داریم به فرهنگ و خود ما اساساً در نتیجه فرهنگ و وجود فرهنگ توانسته‌ایم به مملکت خدمت کنیم و امروز در این مکان مقدس اجازه صحبت داشته باشیم بنده در اینجا می‌خواهم این را به شما عرض کنم که اولاً از آنهایى که مدارس را در ایران ایجاد کردند و جماعتى از مردمان متوسط و کم بضاعت یا بى‌بضاعت راه یافتند به مدارس همیشه باید تقدیس کرد و من‌جمله از مطالبى که کمتر ذکر شده در این مجلس و آن این است که بنده می‌خواهم عرض کنم که از این خدمت اعلیحضرت فقید که جماعتى از محصلین را بدون توجه ثروت فقط از نظر استعداد به خارج فرستادند و بنده هم با وجود نداشتن استعداد این شانس را پیدا کردم بنده همیشه در ذهن خودم این قدر شناسى را دارم (صحیح است) و اما وضع وزارت فرهنگ بسیار بد است وعده زیادى از معلمین مملکت که باید در تعلیم و تربیت فرزندان این مملکت کوشا باشند چون وسایل تدریس آن‌ها در مدارس فراهم نشده در ادارات حوزه وزارت فرهنگ و اگرنتوانسته‌اند به ادارات سایر وزارتخانه‌ها پناهنده شده‌اند و اشخاصى که من می‌دانم اگر در سر کلاس باشند براى محصلین وجود آن‌ها مغتنم است امروز در پشت میز ادارات نشسته‌اند عده زیادى هم در ادارات وزارت فرهنگ و به خصوص در مرکز، بنده می‌خواستم‏ دو تذکر عرض بکنم و این دو تذکر را آقاى وزیر فرهنگ توجهى بفرمایند خیال می‌کنم که خدمتى از طرف بنده شده باشد در کمک کردن به همکاران فرهنگى خودم. اول این است که فرهنگى به نظر بنده محترمترش آن کسى است که در سر کلاس تدریس می‌کند (صحیح است) و البته این احترام نباید خشک و خالى باشد یعنى باید هم در شئون معنوى رعایت بشود و هم در شئون مادى یعنى اولاً باید از آن پشت در اطاق رئیس دفتر یا رئیس پرسنل یا معاون یا خود وزیر تا آن موقعى که باید حقوق و پاداش ببرد به نظر بنده حق تقدم را براى کسى قرار بدهند که مشغول تدریس است یعنى حقیقتاً یک خدمت فرهنگى را انجام می‌دهد یا این که لااقل اگر تدریس نیست یک خدمتى باشد که می‌شود گفت این خدمت فرهنگى حقیقى است چون این قسمت البته رعایت نشده بنده تذکر می‌دهم بنابراین تذکر اول بنده چنین بود که رعایت احترام معنوى و احترام مادى کسانى که در فرهنگ خدمت می‌کنند بشود نه این که صرفاً عضو وزارتخانه باشند به این طریق در داخل وزارتخانه تشویق می‌شود کسانى که تحصیل کرده‌اند و زحمت کشیده‌اند به این که پى خدمت فرهنگى بروند نه این که پى اسم و مقام و عنوان و این که در داخل وزارتخانه بنشینند و البته این نکته را بایدعرض کنم که وقتى این‌ها خواهند رفت که مطمئن باشند که کسانى که بر آنها حکومت می‌کنند در وزارتخانه از شنیدن حرف‌های آن‌ها که موجه است یعنى اصلاً کسانى هستند که سابقه تدریس بسیار زیادى دارند، یعنى کسانى هستند که تحصیلات حقیقتاً بالاترى دارند و الا اگر صرفاً قرار باشد که چند نفر ادارى بر معلمین حکومت کنند البته معلمین میل دارند بیایند بنشینند جاى آن اداری‌ها و معلمى را ول کنند و آن نتیجه‌اش این است که ما الان می‌بینیم و البته بنده همیشه احترام به همکاران ادارى دارم منظورم آنهایى بود که استعداد و لیاقتشان کمتر باشد قسمت دوم که براى مدارس بسیار اسباب زحمت شده و براى فرهنگ شهرستان‌ها همیشه هست مداخلاتى است که وزارت مالیه در کار وزارت فرهنگ می‌کند و منحصر به کار وزارت فرهنگ نیست بلکه به همه وزارت خانه‌ها است مثلاً بنده دیدم در مسافرت‌هایى که بودم اغلب تعمیرات مدارس و یا خرید اثاثیه به موقعى موکول می‌شد که یا فصل گذشته بود یا کلاس تمام شده بود که این کار انجام بشود البته بنده خیال می‌کنم که اگر این قدم را هم وزارت فرهنگ برندارد و تحصیل اجازه قانونى یا موافقت هیئت دولت کافى نباشد و کارها را طورى در یک جا تمرکز ندهند مثلاً در کرمان، رفسنجان یا زابل رئیسى و دستگاهى بخواهد و یک معلمى هم اعتبار داشت در تحت یک شرایطى نتوانند به موقع اعتبار خودشان را خرج کنند البته این هم بى‌فایده است یعنى اعتبارى است که هدر رفته است و چه بسیار اتفاق افتاده است براى این که یک اعتبارى که به موقع خرج نشد بعداً این مخارج چندین برابر شده است این را هم به آقایان عرض کنم که اشکال‌تراشى وزارت دارایی هم براى چیزهاى جزیى است ولى یک ساختمان ده میلیون تومانى خیلى کمتر اشکال دارد یعنى با دو سه تا مکاتبه اینها به آسانى ترتیب کار را می‌دهند و این است که البته مملکت به این ترتیب جلو نمی‌رود بنده خیال می‌کنم که یک ترتیب بسیار بدى پیش می‌آید اول اصلاحى که باید بشود نظارت مالى باشد بیشتر از نظر حفظ مقررات ولى تنها از نظر حفظ مقررات به موقع نه این که جلوگیرى از کار و اشکال‌تراشى، بنده در خاتمه عرایض خودم این را هم توجه می‌خواهم بدهم که وضع اوقاف هم فرهنگ را خراب کرده یعنى در ولایات وقت رؤساى فرهنگ بیشترش صرف اوقاف می‌شود (صحیح است) رئیس فرهنگ و اعضاى فرهنگ بیشتر از اوقاتشان راصرف اوقاف می‌کنند و توجهشان را به اوقاف بیشتر از قسمت فرهنگ می‌کنند و بنده می‌دانم گاهى از عناصر بسیار خوب و مفید مملکت که می‌توانند به ابزار نظر فرهنگى مورد اثر خیلى خوب باشند به واسطه تماسى که با قسمت‌های اوقافى پیدا می‌کنند وقتشان گرفته می‌شود و سلیقه‌شان عوض می‌شود بنده نظر به خصوصى الان ندارم ولى تصور می‌کنم اوقاف ایران در حدود 70 ، 80 میلیون تومان عوایدش هست و می‌توانند بهمان طریقى که واقفین هم دستور داده‌اند و البته باید نظر واقف تأمین بشود و به همان طریق خرج‏ بشود ولى با یک دستگاهى که آن دستگاه بافرهنگ هم اگر یک رابطه‌ای دارد رابطه‌اش باید معنوى باشد یعنى رابطه‌اش این باشد که عواید فرهنگ را به ادارات فرهنگ واگذار بکند ولى وقت آقایان معلمین و کارمندان فرهنگ را در شهرستان‌ها صرف اوقاف کردن کار خوبى نیست و دولت خوب است در این زمینه یک فکرى بکند که سرویس اوقاف در مملکت از کار فرهنگ خارج بشود.

رئیس - پیشنهادى از آقاى دکتر شفق براى کفایت مذاکرات رسیده ولى عده کافى براى رأى نیست حالا پیشنهاد قرائت می‌شود.

نمایندگان - مخالفى نیست.

رئیس - پس پیشنهاد قرائت می‌شود.

 (پیشنهاد آقاى دکتر متین دفترى به شرح زیر قرائت شد)

پیشنهاد می‌کنم گزارش این اضافه اعتبار وزارت فرهنگ به کمیسیون بودجه عودت داده شود تا معادل آن از اعتبارات بودجه سال 1326 کشور حذف وکسر کرده مجدداً به مجلس گزارش بفرستند.

رئیس- آقاى دکتر متین دفترى.

دکتر متین دفترى- بنده متأسفم که در موضوع فرهنگ مجبور شدم یک چنین پیشنهادى بکنم براى این که خود بنده از طرفداران فرهنگ بوده و هستم و خودم خادم فرهنگ می‌باشم و کمال علاقه را دارم که حتى‌المقدور

+++

 اعتباراتى براى کارهاى فرهنگ براى کمک به معلمین اینجا تصویب شد ولى از اصول مع‌هذا نمی‌توانم صرف‌نظر بکنم، بنده با این طرز گزارش کمیسیون بودجه مخالف هستم براى این که اینجا حواله کرده‌اند. این اضافه اعتبار را، که به مأخذ احتیاجات سالیانه به طوى که پیش‌بینی شده است مطابق صورت ریزى که به میزان اعتبار پیش‌بینى شده است در حدود وصولی‌های درآمد مزبور پرداخت نمایند خلاصه این اعتبار را کمیسیون بودجه تصویب کرده است که در واقع اضافه بر بودجه تقدیمى دولت تصویب شود بنده با این هم مخالف هستم آقایانى که در کار بودجه بصیرت و سابقه دارند می‌دانند که هر بودجه خودش باید یک صرفه‌جویی داشته باشد، براى این که یک اعتباراتى که در بودجه پیش‌بینی می‌شود خرجش هم مسلم است ولى قسمت درآمد همیشه مسلم نیست درآمد زحمت دارد، وصول نمی‌شود و اصلاً هر بودجه‌ای با صرفه‌جویی‌هایش تنظیم می‌شود، آقایانى که در کار مالیه بصیرت دارند می‌دانند که بنده چه می‌خواهم عرض بکنم اینجا یک بودجه را که کسر بزرگ و فاحشى داشته است مجلس شوراى ملى به شکل سه دوازدهم و اول هم به صورت دو دوازدهم تصویب کرد، براى این که فرصت مذاکره نمی‌شود و آقایان خواستند که به دولت مجال بدهند که کارش پیشرفت بکند و در عین حال بودجه سال آینده را هم زودتر تنظیم بکنند بدهند حالا ما یک اضافه اعتبار 65 میلیون ریالى هم بر بودجه اضافه بکنیم بنده نمی‌دانم که بودجه به موجب یک تبصره که کمیسیون بودجه حق دارد که مخارج زاید را که به نظرش می‌رسد حذف بکند با این اختیار که کمیسیون بودجه دارد اگر در اعتبارات سال 1326 یک مصارفى یک اعتباراتى هست که به نظرش زاید می‌رسد به عقیده بنده برود به کمیسیون بودجه و معادل این اعتبار کمیسیون بودجه حذف بکند و برگرداند که بیاید اینجا که این را اگر ما تصویب بکنیم از آن اعتبار بودجه تجاوز نکند و الا ملاحظه میفرمایید که همین طور حواله می‌شود به وزارت دارایی و وزارت دارایی فشار بیاورد بر مردم و مالیات‌ها را با اجحاف وصول بکند و الا وزارت دارایی که معجزه نمی‌کند یک قانونى است و مطابق آن قانون می‌توانند از مردم مالیات بگیرند و از آن میزان زیادتر که نمی‌شود از مردم مالیات گرفت و این نتیجه‌اش این است که از این حواله‌های بی‌مورد به وزارت دارایی بکنیم وزارت دارایی هم مجبور شود بر مردم فشار بیاورد و اجحاف بکند و مالیات‌های زیادى وصول بکند و با این ترتیب معمول می‌شود که هر وزارتخانه‌ای بیاید یک اعتبار اضافى براى خودش پیشنهاد بکند و لایحه‌ای بیاورد به مجلس و آن را تصویب بکند، حالا آقاى وزیر فرهنگ براى فرهنگ مطالبه می‌کنند فردا هم آقاى وزیر بهدارى براى بهدارى می‌خواهند بنده استدعا می‌کنم، آقایان درست توجه بفرمایند که این ترتیب اگر معمول بشود وضع بودجه به کلى مختل خواهد شد ما اقلاً این بودجه‌ای را که تصویب کردیم سعى بکنیم که از آن تجاوز نکند، اختیارى هم که کمیسیون بودجه دارد براى این است که این قبیل چیزها برود در آنجا رسیدگى بشود و معادل این اعتبار از اعتبارات زایده کسر بشود و دو مرتبه گزارش بدهند بنده از این پیشنهاد خودم می‌خواهم استفاده بکنم و به آقاى وزیر فرهنگ یک تذکرى بدهم اینجا البته ما تصدیق می‌کنیم که براى فرهنگ تمام این اعتبارات و هر چه بیش از این‌ها هم اعتبار داده بشود به نظر بنده کافى نیست ولى بایستى مردم را به خصوص مردم ولایات را کلیه مردم ایران بایستى به فرهنگ ذی‌علاقه کرد بنده اطلاعاتى دارم و اطمینان دارم که در شهرستان‌ها مردم کمال رغبت را به فرهنگ دارند و میل دارند که به فرهنگ همه جور کمک بکنند (صحیح است) خودشان نظارت داشته باشند خودشان دخالت داشته باشند علاقه‌مند بشوند وزارت فرهنگ به آنها معلم بدهد مردم حاضرند نان نخورند، از شکم خودشان ببرند و به فرهنگ کشور خدمت بکنند همین چند روز پیش که وزیر فرهنگ سابق از آذربایجان آمده بود همین دیشب براى بنده نقل می‌کرد می‌گفت من که به آذربایجان رفتم مردم آذربایجان یک احساسات فوق‌العاده نسبت به فرهنگ پیدا کرده‌اند و معتقد شده‌اند که راه نجات این مملکت فرهنگ است و باید از راه فرهنگ ملت و مملکت حفظ بشود و بهترین عقیده است استدعا می‌کنم از آقاى وزیر فرهنگ این نظر بنده را مورد مطالعه قرار بدهند یک مطالعه‌ای بفرمایند و یک ترتیبى بدهند یک کمیسیونى تشکیل بدهند در وزارت فرهنگ که مردم شهرستان‌ها را نسبت به فرهنگ ذى‌علاقه بکنند، خلاصه بنده راجع به پیشنهاد خودم خواهش می‌کنم آقایان توجه بفرمایند دراین کار عجله نکنند یک جلسه این کار عقب بیفتد و کمیسیون بودجه به موجب اختیاری که دارد از بودجه کسر بکند و دو مرتبه گزارش بدهد تا اصول در مجلس حفظ بشود.

رئیس - آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر کمیسیون بودجه هستند؟ بفرمایید.

دکتر مصباح‌زاده (مخبر کمیسیون بودجه) - بنده می‌خواستم عرض کنم که این اعتبارى که خواسته شده است اعتبار اضافى نیست، چن مطابق قانون محاسبات عمومى دولت مکلف است هر وقت یک اعتبار اضافى بخواهد محل خاص درآمد آن را هم پیش‌بینی بکند و وقتى که دولت سابق وزیر دارایی وقت این لایحه را به کمیسیون بودجه آورد ما همین سؤال را از آقاى وزیر دارایی کردیم گفتیم که شما چرا یک محل خاصى براى این اعتبار پیش‌بینی نکرده‌اید ایشان اظهار کردند که این یک اعتبار اضافى نبود که ما یک درآمد خاصى هم براى آن پیش‌بینی کنیم از طریق مالیات یا طریق دیگرى بلکه این یک قسمتى از خود بودجه کشور بوده چون دولت مکلف بود مطابق قانون تعلیمات اجبارى سه ساله یک مبلغى براى این تعلیمات اجبارى پیش‌بینی بکند چون سال فرهنگ سال مالى متفاوت بود و ما فکر کردیم که محل باز خواهد شد از این جهت ما این رقم را در بودجه نگذاشتیم و حالا آوردیم که مجلس تصویب بکند و لذا یک اعتبار اضافى نیست و این توضیح را آقاى وزیردارایی وقت در کمیسیون بودجه داد از لحاظ این که ممکن است نگرانى باشد که نشود این اعتبار را پرداخت کنند خواستم عرض کنم که اولاً این 6 میلیون تومان تمامش امسال قابل استفاده نیست فقط سه میلیون تومان آن قابل استفاده است و وزارت فرهنگ فقط سه میلیون تومان (حاذقى - سه میلیون و نیم) بلى سه میلیون و نیم تومان به وزارت فرهنگ پرداخت خواهد کرد و از طرفى هم با صرفه‌جویی‌هایى که می‌شود و دولت فعلى هم تعهد کرده که این رقم را پرداخت کند در این صورت جاى نگرانى نیست و بنده خواستم از جناب آقاى دکتر متین دفترى خواهش کنم که پیشنهادشان را پس بگیرند.

دکتر متین دفترى - بنده پیشنهاد را پس نمی‌گیرم سه میلیون و شش میلیون فرقى نمی‌کند بنده از نظر اصول عرض کردم.

رئیس - باید رأى گرفت.

دکتر معظمى - اجازه می‌فرمایید بنده عضو کمیسیون هستم حق دارم توضیح بدهم.

رئیس- با این پیشنهاد شما مخالفید؟

دکتر معظمى- بلى بنده با این پیشنهاد مخالفم عرض کنم این قسمتى که جناب آقاى دکتر متین دفترى فرمودند که از اصول نباید عدول کرد البته بنده با این فکر کاملاً موافقم و با کسر و صرفه‌جویی به طور کلى موافقت دارم ولى چون این قسمت در کمیسیون بودجه و کمیسیون فرهنگ هر و بحث شده است دلایلش را می‌خواهم عرض کنم که چرا مورد توجه قرار گرفت مطابق قانون بایستى که وزارت فرهنگ هر سال مدارس در ولایات تأسیس کند و با دولت هم مذاکره کرده بود، دولت هم وعده داده بود که این اعتبار را بدهد به وزارت فرهنگ در نتیجه عده‌ای آموزگار و دبیر استخدام کردند و مدارسى را تأسیس کردند و این لایحه مدت‌ها طول کشیده است و سه چهار ماه است در مجلس معطل مانده است و این اشخاص هم که عرض کردم نتوانسته‌اند حقوقشان را دریافت بکنند و در واقع تنها لایحه‌ای‌ است که بعد از افتتاح مجلس اصولش رعایت شده است (صحیح است) براى این که بعد از این که مجلس افتتاح شده بود دولت سابق خواستند اضافه اعتبارى که به موجب تصویب‌نامه‌ها تصویب شده بود آن اضافه اعتبار در موقع افتتاح

+++

 مجلس لازم بودکه از مجلس کسب اجازه کند لذا نخواستند که این قسمت را به موجب تصویب‌نامه‌ها در واقع صادر بکنند این بود که تقاضا کردند که مجلس تصویب بکند و بعد هم می‌خواستم عرض کنم که اختیار به کمیسیون بودجه داده شده است که نظر جنابعالى تأمین بشود. همان طور که آقاى دکتر مصباح‌زاده فرمودند کمیسیون بودجه مطابق اختیارى که قانون به آن داده بایستى که در بودجه هر وزارتخانه‌ای رسیدگى بکند و مخارج زیادى را خذف بکند و مخصوصاً در قسمت بودجه وزارت فرهنگ هم مزایاى بی‌خود زیاد است که پرداخت می‌شود (یک نفر از نمایندگان- انشاءالله حذف می‌کنیم) کافى نیست که کمیسیون بودجه دو هزار تومان پول چاى وزارتخانه‌ها را حذف بکند آقایان هر صرفه‌جویی‌هایى که می‌کنند گزارش آن‌ها را به مجلس شوراى ملى بدهند که مجلس اطلاع داشته باشد و الا مجلس قانع نخواهد شد و این باعث می‌شود که مجلس دیگر اختیارى به کمیسیون ندهد بنابراین می‌خواستم تقاضا بکنم که آقاى دکتر متین دفترى هم موافقت بفرمایند که این اعتبار فرهنگى تصویب بشود اینجا 6 میلیون تومان خواسته‌اند و دولت هم موافقت کرده است که بر پایه اصلى بودجه فرهنگ اضافه بشود منتهى سه میلیون و نیم در این سه ماه آخر سال خرج می‌کنند ولى در سال سال آتیه این 6 میلیون جزو بودجه وزارت فرهنگ خواهد بود و بعداً بایستى دقت کرد که این پول بد خرج نشود و الا در این که بودجه وزارت فرهنگ بایستى سال به سال اضافه بشود تردیدى نیست (صحیح است) ولى بایستى سعى کرد که به مصرف واقعش برسد (صحیح است) از این جهت می‌خواستم عرض بکنم که جناب آقاى دکتر متین دفترى هم پیشنهادشان را مسترد بفرمایند، راجع به فرهنگ آذربایجان که فرمودید البته هم کمیسیون فرهنگ حاضر است که نهایت مساعدت را بکند و هم سایر آقایان نمایندگان بنابراین تمنى می‌کنم که جنابعالى هم موافقت بفرمایید به شرط این که آقاى مخبر هم قول بدهند که صرفه‌جویی بکنند.

دکتر متین دفترى - اگر آقاى مخبر کمیسیون متعهد می‌شوند که معادل آن از اعتبارات بودجه 1326 حذف خواهند کرد بنده موافقم.

دکتر مصباح‌زاده (مخبر کمیسیون بودجه) - بنده نمی‌توانم یک چنین تعهدى را بکنم و بنده خیال می‌کنم که بدون این تعهد این کار انجام می‌شود و به اضافه می‌خواستم عرض کنم که کمیسیون بودجه البته تشکیل شده و مشغول رسیدگى هم هست براى حذف مخارج ولى البته آن طورى که ما انتظار داشته‌ایم هنوز نتوانستیم ما یک صرفه‌جویی‌هایى بکنیم و قرار است که از این هفته کمیسیون بودجه از صبح تا عصر تشکیل بشود، بلکه بتوانیم در هفته آتیه یک اقلام بزرگى را از بودجه کشور حذف بکنیم.

دکتر متین دفترى - رأى بگیرید آقا بنده پس نمی‌گیرم.

رئیس - عده براى رأى کافى نیست و بقیه‌اش می‌ماند براى جلسه بعد.

کشاورز صدر - مطابق ماده 109 یک توضیح مختصرى داشتم.

رئیس - توضیح در چه قسمت؟

کشاورز صدر - توضیح راجع به این که تحریف کردند اظهار بنده را و فرمودند آقاى حاذقى که بنده استدلال کردم که مخالفتم با این لایحه از این جهت بود که این لایحه را دولت سابق آورده بود و از این جهت بنده با آن مخالفت نمودم و حال این که بنده عرض کردم که وقتى دولتى که ما مخالف بودیم این لایحه را آورد، بنده مخالف بودم و حالا هم با این لایحه مخالفم از جهت این که اگر این جزء سه دوازدهم نیست، از صرفه‌جویی من نمی‌فهمم که از چه محلى است؟ و اگر جزو هیچ کدام این‌ها نیست، بنده مخالفم.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس - چند طرخ با قید دو فوریت رسیده است چون عده کافى نیست براى اول جلسه آینده طرح می‌شود.

اردلان - هستند آقا.

رئیس - عده به قدر رأى نیستند که بیایند، جلسه را ختم می‌کنم و جلسه آینده به روز یکشنبه چهار بعد از ظهردستور بقیه لایحه فرهنگ و دو لایحه از وزارت پیشه و هنر رسیده آن‌ها هم طرح می‌شود.

 (مجلس ساعت هشت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- رضا حکمت‏

اخبار مجلس

روز چهارشنبه 14 بهمن ماه 26 پنج بعد از ظهر کمیسیون بودجه با حضور آقای وزیر جنگ و معاون وزارت دارایی به ریاست آقای میر سید علی بهبهانی تشکیل بدواً لایحه وزارت جنگ راجع به خرید اسلحه از دول متحده آمریکا مطرح پس از مذاکرات مفصل و توضیحات آقای وزیر جنگ قرار شد فردا روز پنجشنبه عصر کمیسیون بودجه با مشارکت کمیسیون نظام و هیئت دولت تشکیل و لایحه مزبور مورد رسیدگی واقع شود .

سپس بر حسب پیشنهاد عده‌ای موضوع حق‌التدریس استادان و دانشیاران که عده‌ای شکایت نموده بودند پرداخت نمی‌شود مطرح و قرار شد شرحی به وزارت دارایی نوشته شود که عدم پرداخت مخالف آیین‌نامه مصوب کمیسیون بودجه دوره 13 بوده است.

به تاریخ پنجشنبه 15 بهمن 26 هفت ساعت و نیم بعد از ظهر کمیسیون نظام با حضور آقای وزیر جنگ به ریاست آقای قبادیان تشکیل لایحه دولت راجع به خرید ده میلیون دلار اسلحه و مهمات از دولت آمریکا مطرح با توضیحاتی که آقای وزیر جنگ دادند در کمیسیون به اتفاق آراء تصویب و قرار شد گزارش آن تهیه تا بعد از رسیدگی در کمیسیون بودجه تقدیم مجلس شورای ملی گردد. 

 

قوانین‏

شماره 22178                           13/ 11/ 26

وزارت دارایی‏

 

فرمان همایونى راجع به اجراى قانون پرداخت سه دوازدهم حقوق و هرینه سه ماهه آخر سال 1326 که در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده است به انضمام قانون مزبور ذیلاً ابلاغ می‌گردد.

با تأییدات خداوند متعال ما پهلوى شاهنشاه ایران‏

محل صحه مبارک‏

نظر به اصل بیست و هفتم متمم قانون اساسى مقرر می‌داریم :

ماده اول) قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه ماهه آخر سال 1326 که در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه 1326 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و منضم به این دستخط است به موقع اجرا گذاشته شود.

ماده دوم) هیئت دولت مأمور اجراى این قانون هستند. به تاریخ ششم بهمن ماه 1326

قانون اجازه پرداخت سه دوازدهم حقوق و هزینه سه ماهه آخر سال 1326

ماده واحده) به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود کلیه حقوق و کمک هزینه‌های وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاه‌های دولتى و سایر اعتبارات بودجه کل کشور را در هر یک از سه ماهه آخر سال 1326 در حدود اعتبارات مهر ماه 1326 با رعایت تبصره یک و سه ماده واحده مصوب آبان ماه 1324 و سایر قوانین و مقررات مالى پرداخت نماید.

تبصره 1) وزارت دارایی مکلف است که در ظرف این سه ماه از پرداخت هزینه‌های تجملى و غیر لازم از قبیل اتومبیل‌های غیر لازم و هزینه توقف اشخاص که بدون ضرورت به خارج رفته‌اند و مشاغلى که بدون ضرورت بعد از بهمن 1324 ایجاد شده خوددارى نماید.

تبصره 2) کمیسیون بودجه به رسیدگى خود به سیاهه جزء بودجه 1326 ادامه خواهد داد و آن چه زاید بداند حذف خواهد کرد.

تصمیمات کمیسیون مزبور از تاریخ ابلاغ اجرا خواهد شد و آن چه قبلا حذف می‌شود قابل پرداخت نخواهد بود.

تبصره 3) دولت مکلف است در ظرف یک ‌ماه از تاریخ تصویب این قانون در تصویب‌نامه‌های مالی دولت سابق تجدیدنظر نموده و هر کدام را لازم و مفید بداند لایحه آن را به مجلس تقدیم و آن چه را زاید می‌داند با اختیاری که دارد ملغی نماید.

تبصره 4) افسران جزیی که با تصویب وزارت جنگ به استناد قانون مورخ 27 آبان 1324 وارد خدمت شده‌اند و پیشینه خدمت زمان استعفا از لحاظ ترفیع درباره آنها محسوب و منظور خواهد گردید.

تبصره 5) استادان و دانشیاران می‌توانند به عضویت انجمن شهر انتخاب و تعیین شوند که افتخاراً انجام وظیفه نمایند.

تبصره 6) پرداخت‌هایی که مطابق این قانون به عمل خواهد آمد موید تصویب‌نامه‌های صادره در زمان فترت و تا این تاریخ نخواهد بود.

تبصره 7)‌ اقلام ریز بودجه باید هر چه زودتر طبع و در مدتی که بیش از یک ماه نباشد بین وکلا توزیع شود.

تبصره 8) دولت مکلف است از تاریخ اول فروردین 1327 تا مدت ده سال آن چه را که به عنوان حق‌الامتیاز و سود سهام و هر نوع عایدات دیگر از شرکت نفت ایران و انگلیس دریافت می‌دارد در حساب جداگانه به طریق ذیل نگهداری نماید:

سال اول چهل درصد کلیه عواید.

سال دوم - هفتاد درصد کلیه عواید.

سال‌های بعد - کلیه عواید.

وجوه حاصله از این منبع صرفاً برای کارهای تولیدی و عام‌المنفعه اختصاص داده خواهد شد.

استفاده از این محل برطبق برنامه معین و اجازه مخصوص مجلس شورای‌ ملی خواهد بود.

در مصرف وجوه نام‌ برده حتی‌الامکان اولویت و حق تقدم برای استان‌ها و شهرستان‌ها خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و 8 تبصره است در جلسه پنجشنبه اول بهمن ماه یک هزار و سیصد و بیست و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

 اصل فرمان همایونی و قانون در دفتر نخست وزیر است.

م - 6356                                    نخست وزیر

شماره 28227ر43823                      بخش‌نامه 4/11/26

به عموم آقایان وکلا دادگستری

در هر مورد که دادگاه‌ها جلسه را تجدید می‌نمایند و به نظر آقایان وکلای طرفین دعوی تجدید جلسه مورد نداشته است می‌بایست بلافاصله مراتب را با توضیح مشخصات پرونده و تاریخ جلسه به اداره نظارت اطلاع دهند تا مورد بررسی و اقدام قرار گیرد - هر یک از آقایان وکلا که در دادن گزارش مسامحه و تعلل و یا خودداری نمایند طبق مقررات مربوطه به تعقیب انتظامی وکلا درباره آنها اقدام خواهد شد.

م- 6357                         به جای وزیر دادگستری

 

شماره 1397-31928                                  5/11/26

آقای حبیب‌الله موسوی رشت آبادی

به موجب این حکم به سمت سردفتری اسناد رسمی درجه سوم دهستان طاهر گوراب منصوب می‌شوید طبق مقررات مشغول انجام وظیفه شوید.

وزیر دادگستری

 

شماره 5ر5313                             13/11/1326

شعبه مستقل بانک ملی در قاین

نمایندگی قاین این بانک که زیر نظر شعبه بیرجند اداره می‌شد از تاریخ 12 بهمن 1326 به شعبه مستقل تبدیل گردیده است.

بانک ملی ایران

+++

 

یادداشت ها
Parameter:294353!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)