کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه : 2 صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه 1331  

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان

3- قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق

4- طرح 73 فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب 50 فقره آن

5- بیانات آقای رئیس - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه : 2

صورت مشروح مذاکرات مجلس عصر روز پنجشنبه هیجدهم اردیبهشت ماه 1331

 

فهرست مطالب :

1- تصویب صورت مجلس

2- اجرای مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان

3- قرائت اسامی هیئت رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق

4- طرح 73 فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب 50 فقره آن

5- بیانات آقای رئیس - تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس ساعت پنج و ده دقیقه بعد از ظهر به ریاست سنى آقاى اورنگ تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت جلسه قبلى نظرى هست یا خیر؟ (گفته شد- خیر) صورت جلسه قبل تصویب شد.

2- اجراى مراسم تحلیف از طرف سه نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- مراسم تحلیف توسط آقایان امام‌جمعه، مکى، پورسرتیپ به عمل مى‌آید (در این موقع براى اجراى مراسم تحلیف پس از آوردن کلام‌الله مجید عموم حضار به احترام قیام نمودند و متن قسم‌نامه به وسیله آقاى دکتر حسن امامى (امام‌جمعه) به شرح زیر قرائت و آقایان مکى و پورسرتیپ تکرار نمودند)

ما اشخاصى که در ذیل امضا مى‌کنیم خداوند را به شهادت مى‌طلبیم و به قرآن قسم یاد مى‌کنیم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به ما رجوع شده است مهما‌امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام بدهیم و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خودمان صدیق و راستگو باشیم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننماییم و هیچ منظورى نداشته باشیم جز فواید و مصالح ملت ایران‏.

 (پس از امضای قسمنامه به وسیله آقایان دکتر امامى - مکى - پورسرتیپ کلام‌الله مجید به همان ترتیب از طالار برده شد)

3- قرائت اسامى هیئت رئیسه شعب شش‌گانه و کمیسیون تحقیق

رئیس- هیئت‌هاى رئیسه شعب و اسامى اعضاى کمیسیون تحقیق به عرض آقایان مى‌رسد (به شرح زیر قرائت شد)

مقام معظم ریاست مجلس شوراى ملى شعب شش‌گانه مجلس که طبق ماده آئین‌نامه داخلى در تاریخ 7/2/1331 انتخاب گردید بر طبق ماده مزبور و ماده 19 آئین‌نامه شعب مزبور در همان تاریخ تشکیل جلسه داده و بدواً هیئت رئیسه خودشان را از این قرار انتخاب نمودند:

شعبه اول : رئیس آقاى حاج آقا رضا رفیع. نائب رئیس آقاى حاج سیدجوادى. مخبر: آقاى شهاب خسروانى. منشى: آقایان میر محمد موسوى و امیر‌‌افشارى‏

شعبه دوم: رئیس آقاى دکتر شایگان - نائب رئیس آقاى امامى‌اهرى - مخبر آقاى شمس‌الدین قنات‌آبادى - منشى آقاى مدرس‏.

شعبه سوم: رئیس آقاى جواد گنجه - نائب رئیس آقاى فتحعلى افشار - مخبر آقاى حسین مکى (در تاریخ 17 اردیبهشت ماه 31 آقاى مکى مستعفى و به جاى ایشان آقاى حسن نبوى به سمت مخبر انتخاب شدند) منشى آقاى دکتر فاخر.

شعبه چهارم: رئیس آقاى ملک‌مدنى. نواب رئیس آقایان: ناظرزاده - دکتر فقیهى‌شیرازى. مخبر آقاى دکتر کیان. منشى آقایان: پارسا - مراد ریگى.‏

شعبه پنجم: رئیس آقاى میلانى. نائب رئیس آقاى نجفى. مخبر آقاى دکتر مصباح‌زاده. منشى آقایان: محمدحسین قشقایى - دادور.

شعبه ششم: رئیس آقاى دکتر سنجابى. نائب رئیس آقاى مهندس رضوى. مخبر آقاى دکتر فلسفى. منشى آقایان: نادعلى کریمى - وکیل‌پور.

ضمناً بر طبق ماده 21 آئین‌نامه از شعب شش‌گانه هر یک سه نفر براى عضویت کمیسیون تحقیق به شرح زیر انتخاب شدند:

از شعبه اول آقایان: محمد ذوالفقارى - صفایى - جلالى‏

از شعبه دوم آقایان: دکتر بقایى - خسرو قشقایى - عبدالرحمن فرامرزى‏

از شعبه سوم آقایان: بهادرى - مصدقى - دکتر ملکى‏

از شعبه چهارم آقایان: ناصر ذوالفقارى - خلخالى - میر‌اشرافى‏

از شعبه پنجم آقایان: دادور - تولیت - محمدحسین قشقایى‏

از شعبه ششم آقایان: مهندس غروى - معتمد‌دماوندى - فرزانه‏

و هیئت رئیسه کمیسیون تحقیق نیز به شرح زیر انتخاب گردید:

رئیس آقا: محمد ذوالفقارى‏

نواب رئیس آقایان: دکتر ملکى - دادور

مخبر: آقاى خسرو قشقایى‏

منشى: آقایان معتمد‌دماوندى - مهندس غروى‏

4- طرح 73 فقره گزارش شعب راجع به اعتبارنامه‌ها و تصویب پنجاه فقره آن

رئیس - اعتبارنامه‌ها مطرح است آقایان مخبرین شعب تشریف بیاورند جلو. آقاى شهاب خسروانى - آقاى قنات‌آبادى - آقای نبوى - آقاى دکتر کیان - آقاى دکتر مصباح‌زاده - آقاى دکتر فلسفى - آقاى شهاب خسروانى - مخبر شعبه اول‏.

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان آباده و نمایندگى آقاى محمد‌حسین قشقایى را به شرح زیر قرائت کردند)

+++

پرونده انتخاباتى آباده حاکى است که در تاریخ 28/11/30 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر از اعضاء اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و سپس اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى انتخابات شده است و در تاریخ 16 اسفند ماه 330 اخذ رأى پایان یافته و بلافاصله آراى مأخوذه استخراج و قرائت گردیده است در نتیجه آقاى محمدحسین قشقایى به اکثریت 7510 رأى از مجموع 10044 مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه آباده انتخاب شده‌اند.

و برابر ماده 41 قانون انتخابات مدت یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و در مدت مقرر شکایتى به انجمن نرسیده و انجمن در تاریخ 26 اسفند ماه 330 اعتبارنامه به نام آقاى محمدحسین قشقایى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و توجه به عدم وصول شکایت در مدت مقرر قانونى مجلس شوراى ملى شعبه اول صحت انتخابات شهرستان آباده و نمایندگى آقاى محمد‌حسین صولت قشقایى را تصویب و اینک گزارش آن را براى تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بجنورد و نمایندگى آقاى نصرالله شادلو را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتى بجنورد حاکى است که در تاریح 4 بهمن ماه 330 توسط فرماندار که 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر به قید قرعه اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب شده‌اند. سپس از تاریخ اول اسفند لغایت هشتم اسفند ماه 330 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین شده در پایان این مدت آراء استخراج و قرائت گردیده و در نتیجه آقاى نصرالله شادلو به اکثریت 11976 رأى از مجموع 16468 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب و برابر ماده 41 قانون انتخابات مدت یک هفته جهت وصول شکایات معین شده در مدت مقرر فقط دو فقره شکایت به دفتر انجمن واصل گردیده که انجمن آنها را غیر وارد تشخیص داده در تاریخ 18 اسفند ماه 330 اعتبارنامه به نام آقاى نصرالله شادلو صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به یک فقره شکایت واصله به شعبه که غیر مستند تشخیص داده شده صحت انتخابات بجنورد و نمایندگى آقاى نصرالله شادلو را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خرم‌آباد و نمایندگى آقاى دکتر فقیهى‌شیرازى را به شرح زیر قرائت کردند)

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى‏

براى انجام انتخابات دوره 17 مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و توابع به دستور وزارت کشور 8 اسفند 330 از 36 نفر از طبقات مختلف دعوت به عمل آمده در آن روز اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات تعیین شده پس از انتخاب هیئت رئیسه انجمن‌ها براى اطراف جمعاً 13 انجمن فرعى شعبه قائل شده پس از تکمیل آن انجمن‌ها و ارسال تعرفه و تعیین بازرسان و نمایندگان و تهیه مقدمات کار طبق آگهى منتشره از 22 تا 26 اسفند در مدت پنج روز اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى کرده‌اند جمعاً 25263 ورقه تعرفه منتشر و راى اخذ شده است سپس انجمن شروع به قرائت  آراء کرده بعد از خاتمه قرائت  آراء 2000 رأى صندوق سفید دشت را از این نظر که با تهدید و تطمیع توأم بوده ابطال نموده و نیز چون در بخش زاغه از رأى‌دهندگان شناسنامه مطالبه نشده و شماره شناسنامه آنها ثبت نشده است 3000 رأى آن صندوق را نیز باطل کردند در نتیجه آقاى دکتر سید عبدالکریم فقیهى شیرازى فرزند حاج سید اسمعیل 45 ساله به اکثریت 10212 رأى به نمایندگى دوره 17 از حوزه انتخابیه خرم‌آباد و توابع تعیین شده‌اند.

در مدت مقرر شکایاتى به انجمن واصل شده و انجمن یک یک آنها را مورد رسیدگى قرار داده و به شرح مذکور در صورت‌ مجلس‌ها آن شکایات را غیر وارد تشخیص داده است و اعتبارنامه به نام آقاى دکتر فقیهى در تاریخ 7/2/31 صادر کرده است پرونده امر به شعبه سوم ارجاع محتویات آن به دقت مورد رسیدگى کامل قرار گرفت پس از مداقه کامل شعبه سوم شکایات را غیر وارد تشخیص و نمایندگى آقاى دکتر فقیهى را تأیید و تصویب می‌نماید و اینک گزارش آن براى طرح در مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس- تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان سراب و نمایندگى آقاى دکتر حسین فاخر را به شرح زیر قرائت کردند)

به موجب محتویات پرونده انتخاباتى شهرستان سراب در تاریخ 29 آذر ماه 30 از طرف فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر از اعضا اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى شده و از تاریخ روز سه‌شنبه 10/17/30 تا آخر روز یکشنبه 10/21/1330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده و در نتیجه 21878 رأى اخذ ولى انجمن فرعى میانه با تأکیدات انجمن نظارت مرکز از قرائت 7417 رأى مأخوذه استنکاف و انجمن مرکز به علت تخلفات حوزه مذکور آن را باطل نموده است و از مجموع آرای مأخوذه آقاى دکترسید حسین فاخر داراى 14434 رأى بوده و با توجه به این که آرای باطل شده میانه در تعیین حایز اکثریت مؤثر نبوده است آقاى دکتر فاخر به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه سراب انتخاب و از تاریخ 23/10/30 تا 30/10/33 جهت وصول شکایات و رسیدگى به آن تعیین مى‌شود و در مدت مقرر چند فقره شکایت رسیده را غیر وارد تشخیص مى‌دهد در تاریخ 26 بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى دکتر حسین فاخر صادر و انحلال خود را اعلام می‌دارد.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده در مدت مقرر شعبه صحت انتخابات سراب و نمایندگى آقاى دکتر سید حسین فاخر را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس و شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس- تصویب شد. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏.

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنج گزارش انتخابات شهرستان قم و نمایندگى آقاى تولیت را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات قم حاکی است که در تاریخ 13/11/30 از طرف فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى پس از تعیین شعب فرعى و نشر آگهى چهار روز از پنجم 1330 تا هشتم همان ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین نمود و از تاریخ نهم اسفند 33 استخراج و قرائت  آراء به عمل آمده و در نتیجه آقاى ابوالفضل تولیت به اکثریت 19420 رأى از مجموع 21214 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه قم انتخاب شدند انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات تعیین نمود در مدت مقرر 27 برگ شکایت به دفترانجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد در تاریخ 25 اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى ابوالفضل تولیت صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده و تحقیق و تدقیق شعبه شکایات را مردود دانسته صحت انتخابات شهرستان قم و نمایندگى آقاى ابوالفضل تولیت را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید (آقایان: دکتر بقایی - مهندس حسیبى - زهرى اظهار مخالفت نمودند)

رئیس - به واسطه مخالفت آقایان: دکتر بقایى - حسیبى - زهرى به کمیسیون تحقیق مراجعه مى‌شود. آقاى دکتر فلسفى.

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان گلپایگان و نمایندگى آقاى دکتر معظمى را به شرح زیر قرائت کردند)

خلاصه جریان انتخابات گلپایگان و رسیدگى آن در شعبه ششم به شرح زیر مى‌باشد:

در تاریخ اول اسفند 1330 از طرف فرماندار 108 نفر از معتمدین و طبقات مختلف براى تشکیل انجمن نظارت مرکزى دعوت گردید که پس از استقراع 36 نفر تعیین و یک روز بعد 36 نفر نامبرده اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت گلپایگان را انتخاب نمودند.

در تاریخ چهارم اسفند 1330 اعضاى شعب فرعى تعیین و در روز هشتم اسفند 1330 آگهى انتخابات منتشر و از صبح روز چهاردهم اسفند 1330 تا آخر روز جمعه 16/12/30 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده است و از صبح شنبه 17 اسفند آرای مأخوذه استخراج و قرائت گردید و در نتیجه از مجموع 14726 رأى مأخوذه آقاى دکتر عبدالله معظمى با 12519 رأى حایز اکثریت شناخته و به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه گلپایگان انتخاب شده‌اند. انجمن نظارت از تاریخ 18 اسفند طبق قانون یک هفته جهت اخذ شکایت تعیین و در مدت مذکور دو فقره شکایت واصله را غیر وارد تشخیص داده است در تاریخ 14 فروردین ماه 1331 اعتبارنامه به نام آقاى دکتر عبدالله معظمى صادر و انحلال خود را اعلام نموده است.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى محتویات آن چون قبولى آقاى دکتر معظمى در پرونده موجود نبود مراتب ازایشان استعلام و مشارالیه موافقت خود را اعلام نمودند و در مدت مقرر قانونى دو فقره شکایت به مجلس شوراى ملى مورد رسیدگى قرار گرفت ولى چون

+++

قسمتى از شکایات غیر وارد و قسمتى دیگر مستند و قانع‌کننده نبود و شعبه شکایات را مردود تشخیص داده و صحت انتخابات شهرستان گلپایگان و خوانسار و نمایندگى آقاى دکتر عبدالله معظمى منتخب حوزه مذکور را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى شهاب خسروانى‏.

 (آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان اردبیل و نمایندگى آقاى فضلعلى هدى را به شرح زیر قرائت کردند)

به استناد محتویات پرونده انتخابات اردبیل در تاریخ 28 آذر ماه 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهى انتخابات و تعیین شعب فرعى شده و از تاریخ 8 بهمن 1330 تا 16 بهمن 1330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده در نتیجه 24493 رأى آقاى فضلعلى هدى به اکثریت 13635 رأى از مجموع آرای فوق‌الذکر به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب و برابرماده 41 قانون انتخابات از تاریخ 24/11/30 تا آخر روز 30/11/1330 جهت وصول شکایات تعیین و در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات واصله را غیر وارد تشخیص مى‌دهد در تاریخ سوم اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى فضلعلى هدى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و توجه به یک فقره شکایت وارده در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه شکایت وارده را غیر مستند تشخیص و صحت انتخابات اردبیل و نمایندگى آقاى فضلعلى هدى را از حوزه انتخابیه اردبیل تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏.

 (آقاى قنات‌آبادى مخبرشعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بوشهر و نمایندگى آقاى احمد اخگر را به شرح زیر قرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتى بوشهر حاکى است که در تاریخ 12 بهمن ماه 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر به قید قرعه اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و در تاریخ 21 بهمن 33 اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى انتخابات شده است و از یازدهم اسفند 330 لغایت 16 اسفند ماه 330 توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده و پس از استخراج و قرائت  آراء در نتیجه از مجموع 22227 رأى مأخوذه به استثناء 5720 رأى باطله صندوق‌هاى اهرم و کنگان که بنا به تصویب انجمن باطل گردیده و آرای مجهوله که در صندوق بلوک بوده و قرائت نشده آقایان به شرح زیر حایز اکثریت شده‌اند:

1- آقاى احمد اخگر 7089 رأى.

2- آقاى احمد فرامرزى 4141 رأى.

و از تاریخ 27/12/30 طبق ماده 41 قانون انتخابات مدت یک هفته جهت وصول شکایات تعیین گردیده که در طى مدت مذکور چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل مى‌گردد ولى انجمن شکایات واصله را در مورد ابطال صندوق‌هاى اهرم و کنگان غیر وارد تشخیص داده و سایر ایرادات نیز بدون دلایل مثبت و مسلم بوده لذا انجمن در تاریخ دهم فروردین ماه 1331 اعتبارنامه به نام آقاى احمد اخگر که در درجه اول به اکثریت 7089 رأى از مجموع 16507 رأى به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه بوشهر انتخاب شده بودند صادر وانحلال خود راعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و مطالعه محتویات آن و با توجه به شکایات واصله به شعبه نظر به این که شکایات مزبور غیر وارد و بدون دلایل کافى تشخیص داده شده شعبه دوم صحت انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى احمد اخگر را از حوزه انتخابیه بوشهر تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏

 (آقاى نبوى مخبرشعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خرم‌آباد و نمایندگى آقاى پورسرتیپ را به شرح زیر قرائت کردند)

مجلس شوراى ملى‏

بر اثر جریان انتخابات دوره 17 قانون‌گذارى در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و توابع به شرح گزارش شماره 1 نفر دوم آقاى فتح‌الله پورسرتیپ فرزند مرحوم شیر‌‌محمد 45 ساله به اکثریت 7503 رأى از مجموع 25263 رأى انتخاب شعبه سوم با رسیدگى نمایندگى ایشان را تأیید اینک گزارش آن را براى طرح در مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏.

 (آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان سمنان و نمایندگى آقاى جواد عامرى را به شرح زیر قرائت کردند)

به استناد پرونده انتخاباتى سمنان در تاریخ 30 آذر 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهى و تعیین حوزه‌هاى فرعى شده است و از تاریخ 17 بهمن تا آخر 19 بهمن جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و سپس  آراء استخراج و قرائت مى‌گردد. پس از قرائت آرای انجمن آرای صندوق سنگسر و شهمیرزاد و سرخه را به علت سوء‌نیت اعضاى انجمن و استفاده از شناسنامه‌هاى اموات و صغار و نسوان و تهدید و تطمیع از طرف بعضى از افراد و ایجاد وضع غیر ‌عادى در موقع اخذ رأى آرای دو حوزه مذکور را ابطال و همچنین انجمن فرعى دامغان به علت ایجاد وضع غیر عادى و محیط متشنج و اعمال ارعاب و تهدید از طرف طرفداران بعضى از کاندیدها مستقلاً آرای مأخوذه حوزه انجمن نامبرده را باطل و پس از بطلان آرای فوق‌الذکر از مجموع 12523 رأى آقاى جواد عامرى به اکثریت 5309 رأى از حوزه انتخابیه سمنان انتخاب و در مدت مقرر قانونى شکایاتى به انجمن واصل که چون انجمن آنها را غیر وارد تشخیص مى‌دهد در تاریخ پنجشنبه 22 اسفند ماه اعتبارنامه به نام آقاى جواد عامرى صادر مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه کافى کلیه شکایات رسیده براى رسیدگى بیشتر آقاى عامرى و آقاى آشتیانى کاندید دیگر حوزه انتخابیه سمنان به شعبه احضار و از آقایان نامبرده سؤالاتى شد و کلیه شکایات رسیده و اوراق پرونده در شعبه قرائت گردید و شعبه با توجه به این که انجمن مرکزى قانوناً حق ابطال آرایى را که مخدوش تشخیص داده است داشته صحت انتخابات سمنان و نمایندگى آقاى جواد عامرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

 (آقایان: حاج سید جوادى - صفایى‌جلالى - حسیبى - ناد‌على کریمى - زهرى - دکتر بقایى - زیرک‌زاده اظهار مخالفت کردند)

رئیس - به واسطه مخالفت آقایان: حاج سید جوادى - صفایى‌جلالى - حسیبى - کریمى - زهرى - بقایى - زیرک‌زاده به کمیسیون تحقیق فرستاده مى‌شود. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان شهرضا و نمایندگى آقاى دکتر کیان را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرضا حاکی است که در تاریخ 13/11/30 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى از میان آن عده انتخاب شدند انجمن نظارت مرکزى پس از تعیین شعبه فرعى و نشر آگهى انتخابات پنج روز از تاریخ 24 اسفند 330 تا 28/12/30 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین نمود و پس از استخراج و قرائت  آراء آقاى دکتر غلامرضا کیان به اکثریت 14888 رأى از مجموع 24042 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شهرضا انتخاب شدند. انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات تعیین نمود در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفتر انجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد در تاریخ هیجدهم فروردین ماه 1331 اعتبارنامه به نام آقاى دکتر غلامرضا کیان صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى محتویات آن و توجه به شکایات رسیده در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى چون شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات شهرضا و نمایندگى آقاى دکتر غلامرضا کیان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر فلسفى‏.

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان لاهیجان و نمایندگى آقاى مهندس غروى را به شرح زیر قرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتى لاهیجان حاکى است که در تاریخ 30/9/30 به وسیله فرماندار 108 نفر از طبقات مختلف و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى و پس از انتشار آگهى انتخابات و تعیین حوزه‌هاى فرعى از روز شنبه 26 بهمن 1330 الى روز سه‌شنبه 29 بهمن 1330 مدت چهار روز براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و در تاریخ 30/11/30 آراى مأخوذه استخراج و قرائت گردیده است و از مجموع 35165 رأی قرائت شده آقاى مهندس شمس‌الدین علمى‌غروى به اکثریت 14895 رأى به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى انتخاب شده‌اند.

انجمن نظارت از تاریخ هفتم اسفند ماه 30 لغایت 13 اسفند ماه جهت اخذ شکایت اعلام مى‌نماید در مدت مزبور 21 فقره شکایت واصل و چون انجمن بعضى از آنها را غیر وارد و بعضى دیگر را غیر مستند تشخیص می‌دهد در تاریخ شانزدهم اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى مهندس شمس‌الدین غروى صادر و سپس انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى محتویات آن و با توجه به شکایات واصله و تحقیق و رسیدگى کلى در اطراف آن و توضیحات حضورى

+++

آقاى مهندس غروى چون شکایات را غیر وارد و بدون مستند تشخیص داده‌اند صحت انتخابات لاهیجان و نمایندگى آقاى مهندس شمس‌الدین علمى‌غروى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى شهاب خسروانى‏

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان ارومیه (رضائیه) و نمایندگى آقاى محسن افشار‌صادقى را به شرح زیر قرائت کردند.)

پرونده انتخابات ارومیه (رضائیه) حاکى است که در تاریخ 1/10/30 توسط فرماندار جهت تشکیل انجمن نظارت مرکزى دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل اقدام به تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى شده است از تاریخ 2/11/30 به مدت پنج روز جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردید بلافاصله آراى مأخوذه استخراج و قرائت مى‌گردد در نتیجه آقاى محسن افشار‌صادقى به اکثریت 6273 رأى از مجموع 22411 رأى مأخوذه به نمایندگى حوزه انتخابیه ارومیه انتخاب شدند و طبق ماده 41 از طرف انجمن یک هفته جهت وصول شکایات اعلام گردید در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل ولى چون انجمن شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد در تاریخ 24 بهمن 1330 اعتبارنامه به نام آقاى محسن افشارصادقى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص و صحت انتخابات ارومیه (رضاییه) و نمایندگى آقاى محسن افشارصادقى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

 (آقاى حائرى‌زاده اظهار مخالفت کردند)

رئیس - آقاى حائرى‌زاده تکلیف را تصریح بفرمایید.

حائرى‌زاده - پرونده‌اى خواسته‌ایم از دادسرا باید رسیدگى بشود.

نبوى - اجازه بفرمایید در صورتى که مخالفت صریح بشود باید به کمیسیون تحقیق فرستاده شود جناب آقاى حائرى‌زاده تصریح نفرمودند استدعا مى‌کنم که نظرشان را پس بگیرند.

صفایى - پرونده انتخاباتى حاکى است که آقاى افشار‌صادقى یک پرونده‌اى در دادسرا دارند نامه‌اى نوشته شده و به وزارت کشور ارسال گردیده.

(زنگ رئیس)

حائرى‌زاده - اینجا یک قسمت استناد کرده بود به پرونده‌هایى که در دادسراى آنجا تشکیل شده است من گفتم که آن را بخواهیم یا بگویند که نیست و یا این که بفرستند که ما ببینم چیست اگر چیز مثبت آمد در کمیسیون تحقیق رسیدگى مى‌شود والا باید شعبه مجدداً تشکیل شود و جریان را رسیدگى کند.

رئیس - به کمیسیون تحقیق فرستاده مى‌شود. آقاى قنات‌آبادى‏.

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بوشهر و نمایندگى آقاى احمد فرامرزى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 2 راجع به انتخابات بوشهر و نمایندگى آقاى احمد اخگر آقاى فرامرزى در درجه دوم با اکثریت 4141 رأى از مجموع 16507 رأى از حوزه انتخابیه بوشهر به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینه انتخاب و شعبه دوم صحت انتخابات حوزه انتخابیه بوشهر و نمایندگى آقاى احمد فرامرزى را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خوى و نمایندگى آقاى میر مجید موسوى را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق دستور تلگرافى وزارت کشور براى شروع انتخابات دوره 17 مجلس شوراى ملى در حوزه خوى و توابع از طرف فرماندار روز 26/9/30 از طبقات مختلفه دعوت به عمل آمد پس از تعیین 36 نفر مذکور در قانون انتخابات اعضاى اصلى و على‌البدل انتخاب و شعب فرعى تعیین و مقدمات کار فراهم شد از 28 دى ماه 1330 تا آخر روز 4 بهمن ماه 1330 براى اخذ رأى ضمن آگهى در تمام شهر و شعب معین شده و در این مدت در انجمن شهر و شعب با رعایت مقررات اخذ رأى به عمل آمده است جمعاً در شهر و شعب 41036 رأى اخذ شده است از روز 6 بهمن ماه تا روز 12 ماه مزبور قرائت آراء ادامه داشت. در نتیجه آقاى میر مجید موسوى به اکثریت 22436 رأى به نمایندگى دوره 17 انتخاب شده‌اند در هفته اول بعد از ختم قرائت  آراء چند فقره شکایت از عملیات انجمن‌هاى فرعى رسیده که انجمن پس از رسیدگى آن شکایات را به کلى بی‌دلیل و غیر وارد دانسته است. در تاریخ 27 بهمن ماه اعتبارنامه به نام آقاى میر مجید موسوى صادر و در موعد قانونى انجمن منحل شده است.

پرونده انتخابات خوى به شعبه سوم ارجاع و در جلسات متعدد رسیدگى به عمل آمده چون شکایات مؤثرى نرسیده بود شعبه نمایندگى آقاى میر مجید موسوى را تأیید و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگى آقاى شمس قنات‌آبادى را به شرح زیر قرائت کردند)

محتویات پرونده انتخابات شاهرود حاکى است که در تاریخ 30 آذر ماه 330 از 108 نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل توسط فرماندار جهت تشخیص 36 نفر دعوت به عمل آمده و پس از تعیین عده مذکور اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و در تاریخ 11 دى ماه آگهى انتخابات منتشر و از روز 18 دی ماه تا عصر روز 21 دی ماه براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و مجموعاً 14105 رأى اخذ که در نتیجه آقاى شمس‌الدین قنات‌آبادى به اکثریت 12493 رأى از مجموع آراء به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه شاهرود انتخاب و از تاریخ 27 دی ماه تا سوم بهمن ماه مدت یک هفته براى وصول شکایات تعیین می‌گردد در مدت مذکوره چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل که چون انجمن آنها را غیر وارد تشخیص می‌دهد در تاریخ دهم بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى شمس‌الدین قنات‌آبادى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات واصله در مدت مقرره به مجلس شوراى ملى شعبه چهارم صحت انتخابات شهرستان شاهرود و نمایندگى آقاى سید شمس‌الدین قنات‌آبادى را تأیید و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات کردان و نمایندگى آقاى کهبد را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات کردان و ساوجبلاغ حاکی است که در تاریخ 5 دی ماه 1330 توسط بخشدارى از 66 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى انجمن مرکزى انتخاب شدند انجمن مرکزى پس از تعیین شعب فرعى و نشر آگهى انتخابات سه روز از تاریخ 28 دی ماه تا آخر روز 30 دی ماه 1330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین نمود در پایان این مدت آرای مأخوذه استخراج و قرائت گردید و در نتیجه آقاى بهاء‌الدین کهبد به اکثریت 6435 رأى از مجموع 14168 رأى مأخوذه به نمایندگى حوزه انتخابیه کردان انتخاب شدند.

انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و در مدت مقرر چهار فقره شکایت به دفتر انجمن واصل و چون انجمن شکایات رسیده را بى‌اساس تشخیص داد در تاریخ سیزدهم بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى بهاء‌الدین کهبد صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به دو فقره شکایت رسیده در مدت مقرر چون شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص داد صحت انتخابات کردان و ساوجبلاغ را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر فلسفى‏

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان محلات و نمایندگى آقاى شهاب خسروانى را به شرح زیر قرائت کردند)

جریان پرونده انتخابات محلات و رسیدگى آن در شعبه ششم به قرار ذیل است:

انتخابات محلات از تاریخ 11/12/30 شروع و در تاریخ 6 فروردین 1331 خاتمه پیدا کرده است و آقاى شهاب خسروانى با 12304 رأى از مجموع 12804 رأى مأخوذه حایز اکثریت شده‌اند و اعتبارنامه به نام ایشان صادر شده اما در طى این مدت منازعات و مبارزات شدیدى جریان داشته و از جانب طرفداران کاندیدها شکایات و تلگرافات زیادى که له و علیه به انجمن واصل گردیده است که در شعبه ششم پرونده آن مورد مطالعه و مباحثه قرار گرفت و مالاً منجر به رأى شد و ازعده 11 نفر حاضر 5 نفر موافق 4 نفر مخالف و دو نفر ممتنع بوده‌اند و چون مطابق ماده 66 نظامنامه آرای ممتنع محسوب نمی‌گردد و درآن جلسه بایستى رأى موافق یا مخالف لااقل 6 رأى باشد که بتوان تصویب یا رد اعتبارنامه را اعلام نمود از این جهت پرونده محلات بلا‌تکلیف مانده و مطابق ماده ششم آئین‌نامه چون بیش از ده روز نباید رسیدگى به اعتبارنامه بدون دلیل معطل شود از این نظر شعبه در تاریخ پنجشنبه 18/2/31 تشکیل و مجدداً پرونده مزبور را مطرح نموده و از 9 نفر حاضر به اکثریت مورد تصویب و تأیید قرار گرفت و اینک گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

 (آقاى نادعلى کریمى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - به واسطه مخالفت آقاى کریمى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود.

آقاى شهاب خسروانى

+++

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان گرگان و نمایندگى آقاى دکتر فلسفى را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتى گرگان در تاریخ 30 آذر ماه 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل (امامى‌اهرى - اهر مقدم بر گرگان است) (دکتر فلسفى - استرآباد است و (س) مقدم بر (ه) است) دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى اقدام به نشر آگهى و تعیین حوزه‌هاى فرعى نموده و از تاریخ شنبه چهاردهم دی ماه 1330 لغایت چهارشنبه 18 دی ماه 1330 به مدت پنج روز جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین شده است پس از استخراج و قرائت  آراء آقاى دکتر خلیل فلسفى به اکثریت 8652 رأى از مجموع 14481 رأى مأخوذه به نمایندگى حوزه انتخابیه گرگان انتخاب و طبق ماده 41 از تاریخ یکشنبه 22/10/330 به مدت یک هفته جهت وصول شکایات اعلام گردیده است در مدت مذکوره چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل که چون انجمن شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص می‌دهد در تاریخ سوم بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى دکتر خلیل فلسفى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و توجه به چند فقره شکایت رسیده چون شکایات مزبور غیر وارد تشخیص می‌گردد شعبه صحت انتخابات گرگان و نمایندگى آقاى دکتر خلیل فلسفى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بیجار (گروس) و نمایندگى آقاى اورنگ را به شرح زیر قرائت کردند)

محتویات پرونده انتخاباتى بیجار (گروس) حاکى است که در تاریخ 20/11/30 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده پس از تعیین 36 نفر به قید قرعه اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و در جلسه 6/12/30 اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى شده و از تاریخ 6/12/30 به مدت هفت روز توزیع تعرفه و اخذ رأى به عمل آمده در تاریخ 19/12/30  آراء استخراج و قرائت شده که در نتیجه آقاى عبدالحسین اورنگ به اکثریت 6368 رأى از مجموع 12566 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه بیجار (گروس) انتخاب می‌شوند و چون در ظرف مدت قانونى شکایتى نمی‌رسد در تاریخ چهارم فروردین ماه 1331 اعتبارنامه به نام آقاى عبدالحسین اورنگ صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات آن نظر به این که درمدت مقرر قانونى شکایت قابل توجهى نرسیده بود شعبه دوم صحت انتخابات بیجار و نمایندگى آقاى عبدالحسین اورنگ را از حوزه انتخابیه بیجار (گروس) تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان خوى و نمایندگى آقاى اصغر پارسا را به شرح زیر قرائت کردند)

در نتیجه انجام انتخابات در حوزه انتخابیه خوى و توابع به شرح گزارش شماره 3 آقاى اصغر پارسا به اکثریت 19233 رأى به نمایندگى آن حوزه تعیین و شعبه سوم صحت انتخابات و نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتى تهران در تاریخ 30 آذر ماه 1330 از 108 نفر از طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و اقدام به تعیین حوزه‌هاى فرعى و نشر آگهى انتخابات شده است و از روز اول بهمن تا آخر روز سوم بهمن 1330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و از روز چهارم بهمن آراء مأخوذه استخراج و قرائت می‌گردد در نتیجه از مجموع 142901 رأى مأخوذه آقایان به شرح زیر حایز اکثریت بوده‌اند.

1- آقاى سید حسین مکى به اکثریت 112279  رأى‏

2- آیت‌الله حاج سید ابوالقاسم کاشانى 110721‌رأى‏

3- آقاى دکتر سید على شایگان 107141        رأى‏

4- آقاى مهندس کاظم حسیبى 106338        رأى‏

5- آقاى سید ابوالحسن حائری‌زاده 104862    رأى‏

6- آقاى دکتر مظفر بقایى 99395                  رأى‏

7- آقاى سید محمود نریمان 96831               رأى‏

8- آقاى مهندس احمد زیرک‌زاده 95537         رأى‏

9- آقاى دکتر حسین فاطمى 87172             رأى‏

10- آقاى حسینعلى راشد 84589                رأى‏

11- آقاى یوسف مشار 61952                     رأى‏

12- آقاى على زهرى 55031                       رأى‏

و طبق ماده 41 قانون انتخابات از روز بیستم بهمن لغایت 27 بهمن جهت وصول شکایات اعلام می‌گردد پس از رسیدگى به شکایات چون انجمن شکایات را غیر وارد تشخیص مى‌دهد در تاریخ 28 بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى مفصله الاسامى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده در مدت مقرره به مجلس شوراى ملى شعبه صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى که به اکثریت 112279 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه اول انتخاب شده بودند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر مصباح‌زاده.

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنج گزارش انتخابات شهرستان کرمان و نمایندگى آقاى مهندس احمد رضوى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات کرمان حاکیست که پس از دعوت 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل و تعیین 36 نفر در تاریخ 15 بهمن 330 اعضای اصلى و على‌البدل انتخاب شدند و انجمن مرکزى پس از تعیین حوزه‌هاى فرعى و نشر آگهى مدت پنج روز ازتاریخ 8/12/330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى معین کرد و پس از استخراج و قرائت  آراء آقاى مهندس احمد رضوى به اکثریت 20969 رأى و آقاى دکتر مظفر بقایى‌کرمانى به اکثریت 19849 رأى از مجموع 24220 رأى به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه حایز اکثریت شدند.

انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات تعیین نمود در هفته مقرر دو فقره شکایت به دفتر انجمن رسید انجمن پس از رسیدگى شکایات را غیر وارد تشخیص داد و در تاریخ 21 اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقایان مهندس احمد رضوى و دکتر مظفر بقایی‌کرمانى صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده شعبه صحت انتخابات و نمایندگى آقاى مهندس سید احمد رضوى را به اکثریت 20969 رأى از مجموع 24220 رأى مأخوذه در درجه اول تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر فلسفى‏

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه 6 گزارش انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگى آقاى احمد حمیدیه را به شرح زیر قرائت کردند)

به طوری که پرونده انتخابات مراغه حاکى است در تاریخ 8/10/330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انتخاب و اقدام به نشر آگهى انتخابات و تعیین شعب فرعى گردیده است از تاریخ 10/11/30 تا آخر روز یکشنبه 13/11/30 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده است و از 15/11/30  آراء استخراج و قرائت و از مجموع 33371 رأى مأخوذه آقاى احمد حمیدیه در درجه اول با 21185 رأى حایز اکثریت شدند و طبق قانون یک هفته جهت اخذ شکایات تعیین گردیده در مدت مقرر چند فقره شکایات به دفترانجمن واصل و انجمن پس از رسیدگى شکایات واصله را مردود تشخیص داده است و در تاریخ 5 اسفند ماه 330 اعتبارنامه به نام ایشان صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات وارده نسبت به تشکیل انجمن از آقاى حمیدیه که یکى ازمنتخبین حوزه مراغه مى‌باشند درخواست شد در شعبه حضور یافته و براى روشن شدن ذهن اعضاى شعبه توضیحاتى بدهند و پس از اظهارات ایشان و تحقیق و مطالعه زیاد در پرونده بالاخره شعبه ششم صحت انتخابات مراغه را حاکى از انتخاب آقاى احمد حمیدیه که به اکثریت 21185 رأى انتخاب شده‌اند تصویب نموده و اینک گزارش آن را براى تصویب به مجلس شورای ملى تقدیم می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى شهاب خسروانى‏

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان بندر پهلوى و نمایندگى آقاى معتمد‌دماوندى را به شرح   زیر قرائت کردند)

به استناد پرونده انتخاباتى بندر پهلوى در تاریخ 29 آذر 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى شده است و روز 26 دى 1330 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده در نتیجه آقاى ابوالمکارم معتمد‌دماوندى به

+++

اکثریت 4635 رأى از مجموع 8673 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه بندر پهلوى انتخاب و برابرماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و در مدت مذکور چند فقره شکایت وارد و انجمن شکایات واصله را غیر وارد تشخیص داده در تاریخ 21 اسفند ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى ابوالمکارم معتمد‌دماوندى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن با توجه به شکایات واصله و مداقه کامل در اطراف آن شعبه صحت انتخابات بندر پهلوى و همچنین نمایندگى آقاى ابوالمکارم معتمد‌دماوندى را تأیید و اینک گزارش آن را جهت تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان بیرجند و نمایندگى آقاى منصف را به شرح زیر قرائت کردند)

در تاریخ 6/11/30 به موجب دعوت فرماندارى از بین 108 نفر طبقات شش‌گانه 36 نفربراى انتخابات دوره هفدهم بیرجند انتخاب و در همان تاریخ پس از حضور 29 نفر از 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن انتخابات بیرجند تعیین و در تاریخ 15/11/30 آگهى انتخابات در تمام حوزه‌ها به عمل آمده که از روز 23 بهمن ماه 30 براى مدت 3 روز اهالى آراى خودشان را به انجمن بدهند در تاریخ 22 بهمن به توزیع تعرفه و اخذ رأى خاتمه داده شده و پس از قرائت آرای کلیه حوزه‌ها به موجب صورت‌مجلس تنظیمى از مجموع 15542 رأى مأخوذه آقاى محمدعلى منصف با دارا بودن 9888 رأى حایز اکثریت شناخته شده و پس از آگهى نتیجه انتخابات و از تاریخ روز چهارشنبه 30/11/30 تا آخر ساعت ادارى 6/12/30 انجمن براى قبول شکایات آماده شد در مدت مزبور چند فقره شکایت به انجمن واصل گردید ولى انجمن شکایات را غیر وارد تشخیص و در تاریخ 12 اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى محمدعلى منصف صادر می‌نماید.

پرونده مزبور که به شعبه دوم ارجاع گردید پرونده مورد دقت و مطالعه واقع به جز یک فقره شکایت که از طرف آقاى مشکوه رسیده بود شکایت دیگرى واصل نشد و شعبه از آقاى سید محمد مشکوه که در شعبه 2 حضور پیدا نمود توضیحات لازم خواست و ایشان هم توضیحات خودشان را دادند ولى چون شکایت مزبور را شعبه موجه ندانست صحت انتخابات بیرجند و نمایندگى آقاى محمدعلى منصف مورد تصویب واقع و اینک گزارش آن دایر به نمایندگى آقاى محمدعلى منصف از بیرجند و قاینات براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌گردد.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى.‏

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان مشکین شهر و نمایندگى آقاى میر اشرافى را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق دستور وزارت کشور انتخابات دوره 17 مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه مشگین شهر پس از تعیین 36 نفر از طبقات مندرج در قانون به وسیله فرماندار و انتخاب 9 نفر اعضای اصلى و 9 نفر اعضای على‌البدل و تعیین شعب فرعى مدت اخذ  آراء را پنج روز از 24 دی ماه 1330 تعیین کرده‌اند چون وسایل کار در تمام شعب در آن روز فراهم نشده است مجدد روز 23 اسفند ماه 1330 در شعبى که انتخابات آن شعب خاتمه نیافته بوده است آگهى انتخابات منتشرشده و در تاریخ 24 اسفند خاتمه یافته و در شعب مرکزى و غیره جمعاً 7938 رأى اخذ گردیده و پس از قرائت  آراء آقاى سید مهدى میر اشرافى در درجه اول داراى 5100 رأى و آقاى بزرگ ابراهیمى 2532 رأى داشته و بقیه متفرقه بوده است پس از ختم قرائت  آراء و گذشتن هفته وصول شکایات چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل گردیده که انجمن آنها را رسیدگى و نسبت به هر یک اظهار‌نظر مفصل نموده و شکایات را وارد ندانسته و اعتبارنامه در تاریخ سوم فروردین 1331 به نام آقاى سید مهدى میر اشرافى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده امر به شعبه سوم و رسیدگى به شکایاتى که به مجلس شوراى ملى واصل گردیده شعبه صحت انتخابات و نمایندگى آقاى میر اشرافى را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید به مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

 (آقایان: مهندس حسیبى دکتر سنجابى دکتر بقایى مهندس زیرک‌زاده- زهرى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - آقاى دکتر شایگان شما هم مخالفید؟

دکتر شایگان - خیر

رئیس - به واسطه مخالفت آقایان:‌ مهندس حسیبى - دکتر سنجابى - دکتر بقایى - مهندس زیرک‌زاده - زهرى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگى آقاى آیت‌الله کاشانى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى به اکثریت 110721 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه دوم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه ازحوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى حاج سید ابوالقاسم کاشانى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمان و نمایندگى آقاى دکتر بقایى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 راجع به انتخابات کرمان و نمایندگى آقاى مهندس سید احمد رضوى آقاى دکتر مظفر بقایى‌کرمانى به اکثریت 19849 رأى از مجموع 24220 رأى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى شهرستان مزبور انتخاب و شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

(آقایان میر‌اشرافى و جواد عامرى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - به واسطه مخالفت آقایان میر اشرافى - عامرى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى دکتر فلسفى‏

 (آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان مراغه و نمایندگى آقاى فتحعلى افشار را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 3 از شعبه ششم راجع به انتخابات مراغه و نمایندگى آقاى احمد حمیدیه آقاى فتحعلى افشار به اکثریت 17723 رأى از مجموع 33371 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه مجلس شوراى ملى از شهرستان مراغه انتخاب و شعبه ششم نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقاى شهاب خسروانى.

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات شهرستان ارسباران (اهر) و نمایندگى آقاى امامى‌اهرى را به شرح زیر قرائت کردند)

به استناد پرونده انتخاباتى ارسباران (اهر) در تاریخ 4/10/30 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى انتخابات شده است و از تاریخ 6 اسفند ماه 1330 تا آخر نهم اسفند 1330 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین و بلافاصله  آراء استخراج و قرائت گردیده است در نتیجه آقاى على‌اکبر امامى‌اهرى به اکثریت 12328 رأى از 22524 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه ارسباران انتخاب گردیده و برابر ماده 41 قانون انتخابات مدت یک هفته جهت وصول شکایات اعلام گردیده در مدت مقرر چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل و چون انجمن شکایات را غیر وارد تشخیص می‌دهد در تاریخ 29 اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى على‌اکبر امامى‌اهرى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید پس از ارجاع پرونده به شعبه اول و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات رسیده شعبه صحت انتخابات ارسباران (اهر) و نمایندگى آقاى على‌اکبر امامى‌اهرى را تصویب و اینک گزارش آن را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى.

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات تبریز و نمایندگى آقاى میلانى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات تبریز حاکى است به منظور اجراى ماده 14 قانون انتخابات در تاریخ 30 آذر ماه 1330 از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل و اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى انتخابات از تاریخ 19 تا 23 بهمن به توزیع تعرفه و اخذ رأى شروع شده است پس از خاتمه اخذ  آراء آرای مأخوذه استخراج و قرائت می‌گردد طبق محتویات پرونده ارسالى از وزارت کشور جریان از این قرار است که 9 نفر آقایان زیر به اکثریت  آراء به سمت نمایندگى دوره هفدهم مجلس شوراى ملى به شرح زیر انتخاب می‌شوند:

آقایان سید ابراهیم میلانى - سید محمدعلى انگجى - سید مرتضى شبسترى - جواد گنجه - على‌اصغر مدرس - احمد بهادرى - سید جواد خلخالى - دکتر ابوالحسن ملکى - عبدالحسین مجتهدى‏

نظر به این که در پرونده ارسالى وزارت کشور نسبت به 8 نفر منتخبین اول به ترتیب فوق اشکال و اعتراضى نبود فقط نسبت به آقاى مجتهدى اعتراضى شده بود و نظر به این که ابطال انتخابات تبریز از طرف انجمن مورد توجه شعبه واقع گردید پس از بررسى دقیق و توجه به محتویات پرونده نظر به این که

+++

ابطال انتخابات را که در غیر موقع اعلام شده بود کان لم یکن فرض و اعتراض دیگرى که مدلل باشد در پرونده دیده نشد لذا نسبت به صحت انتخابات تبریز و نمایندگى 8 نفر آقایان که به ترتیب انتخاب شده بودند رأى گرفته تصویب و نسبت به آقاى مجتهدى نفر نهم هم چون در این پرونده دلیلى در اثبات شکایات شاکیان که دهمین نفراز حایزین اکثریت بوده وجود نداشت شعبه دوم به صحت نمایندگى آقاى مجتهدى هم رأى گرفته تصویب شد و اینک چون از مجموع آرای متخذه آقاى سید ابراهیم میلانى در درجه اول داراى 29000 رأى بوده‌اند و شعبه هم نمایندگى ایشان را تصویب نمود بنابراین گزارش آن را براى تأیید تقدیم مجلس شورای‌ ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان دماوند و نمایندگى آقاى جلالى را به شرح زیر قرائت کردند)

طبق دستور وزارت کشور انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى از روز 30 آذر ماه 1330 در حوزه دماوند و توابع شروع شده در آن روز از طبقات مختلف براى تعیین 36 نفر مذکوردر آئین‌نامه قانون انتخابات حوزه مذکور انتخاب و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخابات حوزه مذکور انتخاب و پس از تهیه مقدمات کار و تعیین شعب فرعى انجمن تصویب کرده است که در حوزه مرکزى دماوند 7 روز و در انجمن‌هاى فرعى فیروزکوه 6 روز و در شعب دیگر 4 روز اخذ رأى شود و روز 24 دی ماه 1330 مبادرت به انتشار آگهى شده است در روزهایى که انجمن تعیین کرده در حوزه مرکزى و شعب اخذ رأى به عمل آمده جمعاً 8833 رأى گرفته شده است از روز 6 بهمن قرائت  آراء شروع و در نتیجه آقاى سید باقر جلالى‌موسوى به اکثریت 5637 رأى به نمایندگى دوره 17 از آن حوزه تعیین شده‌اند. یک فقره شکایت در موعد مقرر قانونى به انجمن رسیده و انجمن رسیدگى به آن شکایت را وارد ندانسته است پرونده امر به شعبه 3 ارجاع و مورد رسیدگى و مداقه کامل واقع شد چون جریان انتخابات مطابق مقررات انجام یافته شعبه نمایندگى آقاى سید باقر جلالى‌موسوى را تأیید و تصویب و اینک خبر آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

(آقاى عامرى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - با مخالفت آقاى عامرى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر سید على شایگان را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى دکتر سید على شایگان به اکثریت 107141 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه سوم به نمایندگى هفدهمین دوره تفنینیه از حوزه انتخابیه طهران تعیین وشعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى دکتر سید على شایگان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ‌ملى می‌نماید.

(آقاى میر‌اشرافى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - به واسطه مخالفت آقاى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق فرستاده مى‌شود آقاى دکتر مصباح‌زاده‏.

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمانشاه و نمایندگى آقاى دکتر کریم سنجابى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات کرمانشاه حاکى است که پس از دعوت فرماندارى از 108 نفر معتمدین طبقات شش‌گانه و تعیین 36 نفر از میان این عده اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى از میان آن عده انتخاب شدند.

انجمن نظارت مرکزى پس از تعیین شعب فرعى و نشر آگهى سه روز از 21 اسفند تا 23 اسفند 1330 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین نمود. در روز 24 اسفند استخراج و قرائت  آراء به عمل آمده در نتیجه از مجموع 43830 رأى مأخوذه آقاى دکتر کریم سنجابى در درجه اول با 30957 رأى آقاى میر فخرالدین فرزانه با 21848 رأى در درجه دوم آقاى نادعلى کریمى با 18888 رأى در درجه سوم و آقاى محمدرضا اقبال با 18526 رأى در درجه چهارم حایز اکثریت شده‌اند.

انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات یک هفته جهت وصول شکایات تعیین نمود در مدت مقرر شکایاتى به دفتر انجمن واصل عمده شکایات این بود که چون آقاى محمدرضا اقبال رئیس اداره اوقاف حوزه انتخابیه بوده‌اند طبق ماده اول قانون مصوب 22 تیر ماه 306 از حق انتخاب شدن محروم می‌باشند. انجمن مرکزى پس از رسیدگى به استناد این که اوقاف اداره مستقلى نبوده و زیر‌نظر رئیس فرهنگ اداره می‌شود به اتفاق  آراء اعتراض مزبور را غیر وارد تشخیص و در تاریخ 14 فروردین ماه 331 اعتبارنامه به نام آقایان فوق‌الذکر صادرنمود. وانجمن انحلال خود را اعلام داشت.

پس از ارجاع پرونده کرمانشاهان به شعبه پنجم با توجه به کلیه جریان پرونده و شکایات واصله صحت انتخابات کرمانشاه و همچنین نمایندگى آقاى دکتر کریم سنجابى که در درجه اول داراى 30957 رأى از مجموع 43820 رأى مأخوذه بوده‌اند از حوزه انتخابیه کرمانشاهان را تأیید و اینک گزارش خود را جهت تأیید تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

(آقاى میر‌اشرافى اظهار مخالفت کردند.)

رئیس - به واسطه مخالفت آقاى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى دکتر فلسفى‏

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان نیشابور و نمایندگى آقاى نبوى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتى نیشابور حاکى است که در تاریخ 2/11/30 به وسیله فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت انتخاب واقدام به نشر آگهى و تعیین حوزه‌هاى فرعی شده است و از تاریخ شنبه 19/11/30 تا آخر روز سه‌شنبه 22/11/30 براى توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده است در نتیجه 9493 رأى اخذ و آقاى سید حسن نبوى با 8224 رأى از مجموع آراى مأخوذه حایز اکثریت شناخته شده‌اند و از طرف انجمن یک‌هفته جهت وصول شکایات تعیین در مدت مقرر شکایاتى به انجمن واصل چون شکایات را مستند و منطبق با قانون تشخیص نداده است در تاریخ 12/12/30 اعتبارنامه به نام آقاى سید حسن نبوى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات وارده و تحقیق و تدقیق کافى شعبه شکایات وارده را مستدل و مؤثر ندانسته انتخابات نیشابور و صحت نمایندگى آقاى سید حسن نبوى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد آقاى شهاب خسروانى‏

(آقاى شهاب خسروانى مخبر شعبه اول گزارش انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى را به شرح زیر قرائت کردند)

به استناد محتویات پرونده انتخاباتى ایوانکى در تاریخ 30 آذر ماه 1330 از طرف فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهى و تعیین حوزه‌هاى فرعى شده است و از تاریخ 22/11/30 تا آخر روز 24/11/30 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده است بلافاصله آراء استخراج و قرائت مى‌گردد در نتیجه از مجموع 15568 رأى مأخوذه آقاى عبدالرحمن فرامرزى به اکثریت 11070 رأى نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از طرف اهالى حوزه انتخابیه ایوانکى انتخاب شده‌اند و طبق قانون یک هفته براى وصول شکایات اعلام می‌گردد و در تاریخ سوم اسفند ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى عبدالرحمن فرامرزى صادر و انجمن انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه اول رسیدگى به محتویات آن با توجه به یک برگ شکایت رسیده و یک فقره تلگراف حاکى از آزادى انتخابات ایوانکى شعبه صحت انتخابات ایوانکى و نمایندگى آقاى عبدالرحمن فرامرزى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

 (آقاى حائرى‌زاده اظهار مخالفت کردند)

رئیس - به علت مخالفت آقاى حائرى‌زاده به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى قنات‌آبادى‏.

فرامرزى - یک هفته حقوق به ما ضرر زدى آقاى حائرى‌زاده‏.

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى انگجى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى سید محمدعلى انگجى داراى 26759 رأى بوده و در درجه دوم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان ملایر و نمایندگى آقاى مصدقى را به شرح زیر قرائت کردند)

ساحت مقدس مجلس شوراى ملى ایران‏

به دستور وزارت کشور و به منظور انجام انتخابات دوره هفده مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه شهرستان ملایر و نهاوند و تویسرکان و توابع در روز 17 اسفند 30 از 36 نفر مذکور در قانون انتخابات با رعایت مقررات در فرماندارى ملایر مرکز انتخابیه شهرستان‌هاى مرقوم دعوت به عمل آمده که پس از حضور اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت را انتخاب و پس از تعیین هیئت رئیسه دستور تشکیل انجمن فرعى نهاوند و تویسرکان را داده و براى توابع ملایر 12 صندوق قائل شده و شعب انجمن نظارت در آن نقاط نیز تشکیل شده بعد از تکمیل تشکیلات انجمن‌ها و تعیین بازرس‌ها و اعزام مأمور انجمن مرکزى و ارسال

+++

تعرفه و تهیه لوازم و مقدمات کار از روز 27 اسفند تا آخر روز 29 ماه مذکور را براى اخذ رأى و توزیع تعرفه تخصیص و در تمام آن حوزه‌ها آگهى شده است تا آخر روز مذکور جمعاً 45396 رأى اخذ شده سپس شروع به قرائت  آراء شده روز دوم فروردین استخراج  آراء خاتمه یافته از مجموع آرای مزبور آقاى هادى مصدقى فرزند مرحوم حاج میرزا مصدقى به اکثریت 36102 رأى به نمایندگى مجلس شوراى ملى تعیین شده‌اند پس از ختم قرائت  آراء در مدت مقرر و در جریان انتخابات شکایاتى به انجمن رسیده و انجمن در موعد رسیدگى کرده و به شرح مذکور در صورت مجلس‌ها ضمن 33 ماده نظریه خود راجع به آن شکایات اعلام و خلاصه شکایات را غیر وارد و بی‌دلیل تشخیص و اعتبارنامه به نام آقاى هادى مصدقى در تاریخ 14 فروردین 31 صادر شده است.

پرونده امر به شعبه سوم ارجاع و شعبه در جلسات متعدد با حضور کلیه اعضا به محتویات پرونده و شکایات واصله به انجمن و فرماندارى و به اوراق شکایاتى که بعد به مجلس رسیده رسیدگى و آن شکایات را مورد مداقه قرار داده چون در جریان انتخابات آن حوزه اشکال قانونى وارد به نظرنرسید و شکایات مزبور بلا‌دلیل و غیر وارد تشخیص شد نمایندگى آقاى مصدقى را تأیید و اینک گزارش آن را براى طرح در مجلس تقدیم مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات تهران و نمایندگى آقاى مهندس حسیبى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى - آقاى مهندس کاظم حسیبى به اکثریت 106338 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه چهارم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى مهندس کاظم حسیبى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

(آقایان میر‌اشرافى و عامرى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - با مخالفت آقایان عامرى و میر اشرافى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏.

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان کرمانشاه و نمایندگى آقاى فرزانه را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 دایر به جریان انتخابات و نمایندگى آقاى دکتر کریم سنجابى آقاى فخرالدین فرزانه در درجه دوم با 21848 رأى از 43820 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر فلسفى‏.

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان خلخال و نمایندگى آقاى دکتر ذکایى را به شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات هروآباد (خلخال) حاکى است که در تاریخ دهم دى ماه 1330 از طرف فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر طبقات مزبور و انتخاب اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و تعیین هیئت رئیسه اقدام به نشر آگهى انتخابات و تعیین حوزه‌هاى فرعى شده است از تاریخ 28 بهمن ماه 1330 تا آخر روز دوم اسفند جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى معین و در تاریخ سوم اسفند 1330 آرای مأخوذه استخراج و قرائت می‌گردد و از مجموع 8549 رأى مأخوذه آقاى سید حمدالله ذکایى به اکثریت 5984 رأى از حوزه انتخابیه هروآباد براى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب و از طرف انجمن یک هفته جهت وصول شکایات تعیین و در مدت مذکوره چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل که انجمن به واسطه غیر مستند بودن شکایات را وارد ندانسته و در تاریخ 15/12/1330 اعتبارنامه به نام آقاى سید حمدالله ذکایى صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه ششم شعبه در نهایت دقت و کمال بى‌نظرى به محتویات پرونده رسیدگى نموده است چون شکایات وارده مستند به دلیل و مدرکى نبوده شعبه ششم شکایات را غیر وارد تشخیص و صحت انتخابات شهرستان هروآباد (خلخال) و نمایندگى آقاى حمدالله ذکایى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى سید مرتضى شبسترى را به شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى سید مرتضى شبسترى داراى 25522 رأى بوده و در درجه سوم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان ملایر و نمایندگى آقاى ملک‌مدنى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

مجلس شورای ملى‏

بر اثر جریان انتخابات در حوزه انتخابیه ملایر و نهاوند و تویسرکان و توابع به ‌شرح مذکور در گزارش شماره 7 آقاى هاشم ملک‌مدنى فرزند مرحوم حاج آقا محسن به اکثریت 24853 رأى از مجموع 45396 رأى به نمایندگى دوره هفدهم مجلس شوراى ملى از حوزه مزبور تعیین و شعبه سوم با رسیدگى‌هاى دقیق نمایندگى ایشان را تأیید و تصویب اینک گزارش براى طرح در مجلس شورای ملى تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات راجع به نمایندگى آقاى حائرى‌زاده را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده به اکثریت 104862 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه پنجم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابات طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید ابوالحسن حائرى‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

(آقاى عبدالرحمن فرامرزى اظهار مخالفت کردند و گفتند برود پهلوى پرونده بنده) (خنده نمایندگان)

رئیس - با مخالفت آقاى عبدالرحمن فرامرزى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏.

(آقاى دکتر مصباح‌زاده گزارش انتخابات راجع به نمایندگى آقاى نادعلى کریمى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 دایر به جریان انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى دکتر سنجابى - آقاى ناد‌على کریمى در درجه سوم با 18888 رأى از 43820 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

(آقایان عامرى - شهاب خسروانى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - با مخالفت آقایان عامرى شهاب خسروانى به کمیسیون تحقیق فرستاده مى‌شود. آقاى دکتر فلسفى.‏

(آقاى دکتر فلسفى مخبر شعبه ششم گزارش انتخابات شهرستان مهاباد و نمایندگى آقاى دکتر حسن امامى (امام جمعه) را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات مهاباد در شعبه ششم مطرح و گزارش آن به قرار زیر است:

در تاریخ 30/9/30 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و سپس شعبه فرعى تعیین و اقدام به نشر آگهى شده و از روز 25/11/30 لغایت 3/12/30 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى معین و بلافاصله  آراء استخراج و قرائت گردیده در نتیجه آقاى دکتر سید حسن امامى به اکثریت 5265 رأى از مجموع 11608 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه مهاباد انتخاب و از طرف انجمن مدت یک هفته جهت وصول شکایات تعیین و در مدت مذکور 8 فقره شکایت به دفتر انجمن واصل و چون انجمن شکایات رسیده را مستند به دلیل ندانسته در تاریخ دوازده اردبیهشت 1331 اعتبارنامه به نام ایشان صادر نموده انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه 6 و رسیدگى به محتویات آن و توجه به یک فقره شکایتی که مستند به دلیل تشخیص داده نشد شعبه صحت انتخابات مهاباد و نمایندگى آقاى دکتر سید حسن امامى را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

(آقایان مهندس حسیبى - مهندس زیرک‌زاده - دکتر سنجابى اظهار مخالفت کردند)

رئیس - با مخالفت آقایان مهندس حسیبى - مهندس زیرک‌زاده - دکتر سنجابى به کمیسیون تحقیق فرستاده می‌شود

(در این موقع از طرف عده‌اى از تماشاچیان تظاهراتى له و علیه به عمل آمد)

(زنگ ممتد رئیس و دعوت به سکوت)

میر‌اشرافى - آقاى رئیس این طور که نمی‌شود یک مشت چاقوکش آورده‌اند به مجلس (خطاب به آقایان نمایندگان) پا شوید بروید بیرون یک مشت چاقوکش آمده‌اند به مجلس (زنگ ممتد رئیس) آقاى رئیس؛ نمى‌توانیم بنشینیم اینجا ما تأمین نداریم.

رئیس - من مجلس را ترک می‌کنم این وضع انتظام مجلس نمی‌شود. دستور داده شد کسانى که مخل نظم هستند توقیف شوند.

(در این موقع (7 بعد از ظهر) آقاى رئیس جلسه را ترک و مجدداً در ساعت 8 بعد از ظهر تشکیل گردید)

+++

رئیس - آقاى قنات‌آبادى.

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى جواد گنجه را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى جواد گنجه داراى 19643 رأى بوده و در درجه چهارم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏.

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

هفدهمین دوره انتخابات مجلس شوراى ملى در روز 27 آذر ماه 30 در شهرستان زنجان شروع شده در آن روز از طبقات شش‌گانه و غیره دعوت به عمل آمده پس از تعیین 36 نفر مذکور در قانون انتخابات و انتخاب 9 نفر اعضاى اصلى و 9 نفر اعضاى على‌البدل و انتخاب هیئت رئیسه انجمن و انتخاب و تعیین انجمن‌هاى فرعى و شعب از روز 15 دی ماه براى مدت 5 روز تا آخر روز 19 دی‌ ماه در شهر و اطراف مبادرت به اخذ رأى شده و جمعاً 28705 تعرفه توزیع و اخذ رأى به عمل آمد و در نتیجه آقاى محمد ذوالفقارى فرزند مرحوم علیقلى خان 49 ساله از آن حوزه به نمایندگى تعیین شده است پس از ختم قرائت  آراء چند فقره شکایت به انجمن واصل شده و انجمن در موعد مقرر به آن شکایات رسیدگى و هیچ یک را وارد ندانسته است و اقدام به صدور اعتبارنامه کرده است پرونده امر به شعبه سوم ارجاع در جلسات متعدد مندرجات آن قرائت و مورد مداقه و رسیدگى واقع شد چون جریان انتخابات طبق مقررات انجام یافته و شکایات وارده بلا‌دلیل بوده شعبه سوم نمایندگى آقاى محمد ذوالفقارى را تصویب و تأیید نموده اینک خبر آن براى طرح و تصویب در مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخاباتى شهرستان تهران و نمایندگى آقاى دکتر مظفر بقایى‌کرمانى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى دکتر مظفر بقایى به اکثریت 99395 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه ششم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه طهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر مظفر بقایی را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

ضمناً نظر به این که آقاى دکتر بقایى در این دوره از دو حوزه انتخابیه (تهران و کرمان) انتخاب شده‌اند در شعبه چهارم این طور اتخاذ نظر شده است که قبل از تصویب این گزارش در مجلس شوراى ملى آقاى دکتر بقایى باید تصمیم خود را نسبت به قبول نمایندگى یکى از دو حوزه مزبور اعلام دارند.

 (آقایان عامرى و میر اشرافى اظهار مخالفت کردند)

میر اشرافى - ایشان از دو جا وکیل شده‌اند باید معلوم شود.

رئیس - عرض کردم مخالفت بفرمایید بیانى نفرمایید. فرمایش‌تان را در کمیسیون بفرمایید.

میراشرافى - ایشان از دو جا وکیل شده‌اند.

رئیس - عرض کردم در کمیسیون بفرمایید. با مخالفت آقایان عامرى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود

دکتر بقایى - با قسمت اخیر گزارش خود بنده هم مخالف هستم.

رئیس - آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

پیرو گزارش شماره 6 دایر به جریان انتخابات کرمانشاه و نمایندگى آقاى ناد‌على کریمى آقاى محمدرضا اقبال در درجه چهارم با 18526 رأى از 43820 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

میر اشرافى - مخالفم‏.

رئیس - این گزارش مربوط به آقاى اقبال بود.

میر اشرافى - گفتم من مخالفم.

رئیس - تأمل کنید، این که قرائت شد مال آقاى کریمى است‏.

یکى از نمایندگان - آن که قبلاً قرائت شد و مخالفت شد.

رئیس - صحیح است این مال آقاى اقبال است‏.

میر اشرافى - من مخالفم.‏

رئیس - با مخالفت آقاى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى مدرس را به ‌شرح زیر قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى على‌اصغر مدرس داراى 19356 رأى بوده و در درجه پنجم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تصدیق و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏

(آقاى نبوى مخبر شعب سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگى آقاى ناصر‌‌قلى ذوالفقارى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

در نتیجه انتخابات دوره هفده مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه زنجان و توابع به ‌شرح گزارش شماره 9 آقاى ناصر ذوالفقارى 37 ساله به اکثریت 26150 رأى از مجموع 28705 رأى به نمایندگى دوره 17 از شهرستان زنجان تعیین شده‌اند و شعبه سوم پس از رسیدگى کامل انتخاب ایشان را تأیید و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى نریمان را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى سید محمود نریمان به اکثریت 96831 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه هفتم به نمایندگى هفدهمین دوره تقینینیه از حوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید محمود نریمان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید.

میر‌اشرافى - مخالفم پسر آقاى عون‌الملک است که توى رادیو خواندند چه کرده‏

(زنگ رئیس)

رئیس - آقا بس است اینها زیادى است شما مخالفت‌تان را بفرمایید با مخالفت آقاى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان گرگان‌رود و نمایندگى آقاى حاج آقا رضا رفیع را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرستان گرگان حاکى است که در تاریخ 29 دى ماه 330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى از میان این عده انتخاب شدند.

انجمن مزبور پس از تعیین شعب فرعى و انتشار آگهى مدت 6 روز از تاریخ 18/10/30 تا 23/10/30 جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین نموده پس از استخراج و قرائت  آراء و گذشتن هفته مقرر جهت وصول شکایات انجمن نظارت مرکزى انتخابات شکایات رسیده را مورد رسیدگى قرار داده و در نتیجه صندوق ماسوله و هشت پر را باطل نموده و نمایندگى آقاى حاج آقا رضا رفیع را به اکثریت 3463 رأى تأیید و اعتبارنامه به نام ایشان صادر نموده و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات واصله در مدت مقرر به مجلس شورای ‌ملى چون شعبه شکایت رسیده را غیر وارد تشخیص داده و عمل انجمن را قانونى دانست صحت انتخابات گرگان‌رود و نمایندگى آقاى حاج آقا رضا رفیع را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

مهندس حسیبى - بنده مخالفم‏

رئیس - کى مخالف است‏؟

مهندس حسیبى - با کمال تأسف بنده با اعتبارنامه آقاى رفیع مخالفم‏

دکتر بقایی - مخالفم‏

على زهرى - مخالفم‏

رئیس - با مخالفت آقایان مهندس حسیبى - دکتر بقایى و على زهرى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى احمد بهادرى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى احمد بهادرى داراى 18171 رأى بوده و در درجه ششم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان زنجان و نمایندگى آقاى محمد‌حسن امیر‌افشارى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

در نتیجه انجام انتخابات دوره 17 مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه زنجان و توابع به ‌شرح گزارش شماره 9 آقاى محمد‌حسن امیر‌افشارى فرزند مرحوم محمد‌على خان چهل و چهار ساله به اکثریت 26306 رأى از مجموع 28705 رأى به نمایندگى دوره 17 از شهرستان زنجان تعیین شده‌اند شعبه سوم پس از رسیدگى کامل نمایندگى و انتخاب ایشان را تأیید و اینک خبر آن را تقدیم مجلس می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى مهندس زیرک‌زاده را به ‌شرح ذیل قرائت کردند)

+++

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات طهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى مهندس احمد زیرک‌زاده به اکثریت 95537 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه هشتم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى مهندس احمد زیرک‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید.

عامرى - مخالفم‏

میر‌اشرافى - مخالفم.‏

عامرى - در شعبه هم رد شده بود.

دکتر کیان (مخبر شعبه چهارم) به اتفاق  آراء تصویب شده بود.

رئیس - با مخالفت آقایان عامرى و میر اشرافى به کمیسیون تحقیق مراجعه مى‌شود. آقاى دکتر مصباح‌زاده‏

(آقاى دکتر مصباح‌زاده مخبر شعبه پنجم گزارش انتخابات شهرستان جهرم و نمایندگى آقاى وکیل‌پور را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات شهرستان جهرم حاکى است که در تاریخ 23 بهمن 30 از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر از میان این عده اعضای اصلى و على‌البدل انجمن مرکزى پس از تعیین شعب فرعى از تاریخ 30 بهمن تا 4 اسفند اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى نموده در تاریخ پنجم اسفند 1330 آرای مأخوذه استخراج و قرائت گردیده و در نتیجه آقاى حسام‌الدین وکیل‌پور به اکثریت 3520 رأى از مجموع 6449 رأى مأخوذه به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شدند.

انجمن مرکزى طبق ماده 41 قانون انتخابات از تاریخ 6 اسفند ماه براى شکایات تعیین و مراتب را آگهى نمود در مدت مزبور چند فقره شکایت به دفترانجمن رسید انجمن پس از رسیدگى شکایات را بى‌اساس دانسته و در تاریخ هفدهم اسفند 330 اعتبارنامه به نام آقاى حسام‌الدین وکیل‌پور صادر و انحلال خود را اعلام نمود.

پس از ارجاع پرونده به شعبه پنجم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به چند فقره شکایت رسیده شعبه صحت انتخابات شهرستان جهرم و نمایندگى آقاى حسام‌الدین وکیل‌پوررا تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى سید جواد خلخالى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى سید جواد خلخالى دارا‌ى 14988 رأى بوده و در درجه هفتم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى نبوى‏

(آقاى نبوى مخبر شعبه سوم گزارش انتخابات شهرستان کاشمر و نمایندگى آقاى مهدى شوکتى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

به منظور انجام انتخابات دوره هفدهم مجلس شوراى ملى در حوزه انتخابیه کاشمر (سلطان‌آباد) پس از انتشار فرمان همایونى و وصول دستور وزارت کشور در روز 19 بهمن ماه 330 از طبقات مختلف دعوت به عمل آمده 36 نفر مذکور در قانون انتخابات تعیین 9 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انتخاب شده و هیئت رئیسه خود را نیز انتخاب کرده‌اند پس از تعیین انجمن‌هاى فرعى و شعب و ارسال تعرفه و اعزام بازرسان و نمایندگان بی‌طرف و تهیه مقدمات کار از روز 17 اسفند ماه براى مدت سه روز 19 ماه مزبور را براى اخذ رأى و توزیع تعرفه تعیین و ضمن آگهى‌ها به اطلاع عموم رسانده‌اند در روزهاى مذکور جمعاً 18376 رأى اخذ شده و پس از ختم رأى انجمن مبادرت به قرائت  آراء کرده در ضمن پنج نفر از اعضاى اصلى از کاشمر خارج شده و به مشهد عزیمت کرده‌اند فرماندار طبق ماده 19 از قانون انتخابات از اعضاى على‌البدل انجمن را تکمیل و قرائت  آراء را ادامه داده در نتیجه از مجموع آرای مستخرجه آقاى مهدى شوکتى فرزند مرحوم غلامرضا 41 ساله به اکثریت 10776 رأى به نمایندگى دوره هفدهم تعیین و به نام ایشان اعتبارنامه صادر شده است در موعد مقرر از طرف چند نفر و از طرف پنج نفر اعضاى سابق انجمن شکایاتى رسیده است خلاصه شکایات این است که فرماندار حق دعوت اعضاى على‌البدل را نداشته و پنج نفر سابق‌الذکر به عضویت انجمن باقى بوده و آن پنج نفر چند صندوق از  آراء را باطل تشخیص و پس از بطلان آن صندوق‌ها آقاى على اقبال را نماینده دوره هفدهم از آن محل دانسته‌اند انجمن به این اظهارا‌ت و شکایات رسیدگى کرده و در نتیجه این اعتراض را وارد ندانسته و نمایندگی آقای‌مهدی شوکتی را تأیید کرده است پرونده امر به شعبه سوم ارجاع و شعبه تمام اوراق پرونده و اظهارات و شکایات اشخاص را مورد مداقه و مطالعه قرار داده و از اشخاص توضیح خواسته شد پس از رسیدگی کامل نمایندگی آقای ‌مهدی شوکتی را تأیید و اینک خبر آن را برای طرح در مجلس شورای‌ ملی تقدیم می‌دارد.

رئ‍یس - تصویب شد.

میر‌اشرافی - بنده مخالفتم را با آقای اقبال پس گرفتم چون بنده اشتباه کردم.

رئیس - بعد رأى می‌گیریم.

بعضى از نمایندگان - رأى لازم نیست ایشان مخالفت‌شان را پس گرفتند.

رئیس - اعتبارنامه آقاى محمد‌رضا اقبال تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى دکتر حسین فاطمى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى دکتر حسین فاطمى به اکثریت 87172 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه نهم به نمایندگى هفدهمین دوره از حوزه انتخابیه تهران تعیین و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى دکتر حسین فاطمى را تأیید و گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى دکتر ابوالحسن ملکى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى دکتر ابوالحسن ملکى داراى 14548 رأى بوده و در درجه هشتم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى حسنعلى راشد به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى - آقاى حسینعلى راشد (رئیس - آقاى حسنعلى راشد نه حسینعلى) به اکثریت 84589 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه دهم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تهران انتخاب و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى حسنعلى راشد را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى قنات‌آبادى.

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان تبریز و نمایندگى آقاى عبدالحسین مجتهدى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 6 راجع به انتخابات تبریز در دوره هفدهم نظر به این که آقاى عبدالحسین مجتهدى داراى 14425 رأى بوده و در درجه نهم در تبریز اکثریت داشته‌اند شعبه دوم صحت نمایندگى ایشان را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

دکتر بقایى - مخالفم‏.

رئیس - با مخالفت آقاى دکتر بقایى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى دکتر کیان.‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى یوسف مشار را به ‌شرح زیر قرائت نمودند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى یوسف مشار به اکثریت 61952 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه یازدهم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه تهران انتخاب و شعبه چهارم صحت انتخابات تهران و نمایندگى آقاى یوسف مشار را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

میر‌اشرافى - مخالفم‏.

رئیس - با مخالفت آقاى میر اشرافى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى قنات‌آبادى‏

(آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات تون (فردوس) و نمایندگى آقا‌ى سید محمود نجفى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخابات تون (فردوس) حاکی است که در تاریخ 8 اسفند 1330 از طرف فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌ا‌لبدل انتخاب و در تاریخ 27/12/330 اقدام به انتشار آگهى و تعیین حوزه‌هاى فرعى شده است و از تاریخ پنجم فروردین 31 تا نهم فروردین 31 مدت پنج روزجهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین شده در نتیجه 18409 رأى اخذ و سپس  آراء استخراج و قرائت شده که در نتیجه آقاى سید محمود نجفى به اکثریت 9712 رأى از مجموع آرای فوق به نمایندگى حوزه انتخابیه تون (فردوس) انتخاب و طبق ماده 41 قانون انتخابات از تاریخ 14 فروردین 31 به مدت یک هفته جهت وصول شکایات و رسیدگى

+++

به آن اعلام مى‌گردد در مدت مذکوره شکایتى به انجمن نرسیده بود انجمن در تاریخ 27/1/1331 اعتبارنامه به نام آقاى سید محمود نجفى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به دو فقره شکایت که از ناحیه دو نفر بود و همچنین تلگرافات تبریک و رضایت از انتخابات تون و طبس شعبه صحت انتخابات و حوزه انتخابیه تون (فردوس) و نمایندگى آقاى سید محمود نجفى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان تهران و نمایندگى آقاى على زهرى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 4 از شعبه چهارم راجع به جریان انتخابات تهران و نمایندگى آقاى سید حسین مکى آقاى على زهرى به اکثریت 55031 رأى از مجموع 142901 رأى در درجه دوازدهم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه انتخابیه طهران و شعبه چهارم صحت انتخابات طهران و نمایندگى آقاى على زهرى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

عامرى - مخالفم‏.

میر‌اشرافى - مخالفم در شعبه هم رد شده.

بهادرى - مخالفم‏.

رئیس - با مخالفت آقایان میر اشرافى و بهادرى و عامرى به کمیسیون تحقیق مراجعه مى‌شود آقاى قنات‌آبادى مخبر شعبه دوم گزارش انتخابات شهرستان جیرفت و نمایندگى آقاى محمد ابراهیم شاپورى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پرونده انتخاباتى جیرفت حاکى است که فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و اقدام به تعیین شعب فرعى و نشر آگهى و از روز 17 اسفند لغایت پایان روز 19 اسفند 30 اقدام به توزیع تعرفه و اخذ رأى شده است در نتیجه آقاى محمد‌‌ابراهیم شاپورى به اکثریت 7301 رأى از 7863 رأى مأخوذه انتخاب و برابرماده 41 قانون یک هفته جهت وصول شکایات اعلام و چون هیچ‌ گونه شکایتى به دفتر انجمن نرسیده است انجمن در تاریخ چهارشنبه هشتم اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى محمد‌ابراهیم شاپورى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه دوم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به عدم وصول شکایت در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى شعبه صحت انتخابات جیرفت و نمایندگى آقاى محمد‌ابراهیم شاپورى را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى مى‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان عباسى و نمایندگى آقاى دکتر مصباح‌زاده را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده عباسى در تاریخ 16 بهمن 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضای اصلى و على‌ا‌لبدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب سپس اقدام به نشر آگهى و تعیین انجمن‌هاى فرعى شده است و از تاریخ دهم اسفند تا آخر روز 11 اسفند جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین در نتیجه 17559 رأى اخذ و پس از استخراج و قرائت آرای فوق‌الذکرآقاى مصطفى مصباح‌زاده به اکثریت 15906 رأى از حوزه انتخابیه عبا‌سى انتخاب و طبق ماده 41 قانون انتخابات از صبح یکشنبه 18 اسفند تا آخر روز شنبه 24 اسفند جهت وصول شکایات اعلام می‌گردد در مدت مذکور چند فقره شکایت به دفترانجمن واصل و پس از رسیدگى به شکایات رسیده چون انجمن شکایت را غیر مستند تشخیص داده در تاریخ ششم فروردین ماه 1331 اعتبارنامه به نام آقاى دکترمصطفى مصباح‌زاده صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات وارده در مدت مقرره به مجلس شورای ملى شعبه شکایات رسیده را غیر وارد تشخیص می‌دهد صحت انتخابات شهرستان عباسى و نمایندگى آقاى دکترمصطفى مصباح‌زاده را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان فومن و نمایندگى آقاى دادور را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخابات فومن در تاریخ اول دی ‌ماه 1330 از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر از 108 نفر اعضای اصلى و على‌ا‌لبدل انجمن نظارت مرکزى شهرستان فومن و تعیین هیئت رئیسه و انتشار آگهى انتخابات و تعیین حوزه‌هاى فرعى از تاریخ 30 دی ماه 330 تا آخر روز جمعه چهارم بهمن 1330 به  مدت 5 روز جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده و در نتیجه 19006 تعرفه توزیع و آقاى محمد‌على دادور به ‌اکثریت 17941 رأى از مجموع  آراء به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه از حوزه فومن انتخاب و در مدت مقرر شکایاتى به انجمن واصل ولى چون شکایات مزبور را انجمن مستند به دلیل ندانسته در تاریخ چهاردهم بهمن ماه 1330 اعتبارنامه به نام آقاى محمدعلى دادور صادر و انحلال خود را اعلام می‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم به محتویات پرونده با توجه به شکایات رسیده در مدت مقرر به مجلس شوراى ملى رسیدگى نموده و شکایات واصله را غیر وارد تشخیص داده بنابر‌این صحت انتخابات شهرستان فومن و ‌‌نمایندگى آقاى محمدعلى دادور را تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس - تصویب شد. (معتمد‌دماوندى- صحیح است) آقاى دکتر کیان‏

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگى آقاى سید احمد صفایى را به ‌شرح ذیل قرائت کردند)

طبق محتویات پرونده انتخاباتى قزوین در تاریخ سه‌شنبه 26 آذر ماه 1330 توسط فرماندار از 108 نفر طبقات شش‌گانه و معتمدین محل دعوت به عمل آمده و پس از تعیین 36 نفر اعضاى اصلى و على‌البدل انجمن نظارت مرکزى انتخاب و سپس اقدام به نشر آگهى و تعیین شعب فرعى شده و از 26 دى ماه 1330 تا سوم بهمن ماه جهت توزیع تعرفه و اخذ رأى تعیین گردیده و از روز چهارم بهمن  آراء استخراج و قرائت مى‌شود ولى آرای مأخوذه خرقان غربى که 3910 رأى بوده قبل از قرائت به علت ارعاب و تهدید و محیط غیر مساعد از طرف انجمن مرکزى ابطال و در نتیجه از مجموع 42357 رأى مأخوذه آقاى سید احمد صفایى داراى 15157 رأى در درجه اول به نمایندگى شهرستان قزوین انتخاب و در مدت هفته وصول شکایات چند فقره شکایت به انجمن واصل ولى انجمن شکایات رسیده را رسیدگى و غیر وارد تشخیص داده و در تاریخ دهم اسفند 1330 اعتبارنامه به نام آقاى سید احمد صفایى صادر و انحلال خود را اعلام مى‌نماید.

پس از ارجاع پرونده به شعبه چهارم و رسیدگى به محتویات آن و توجه به شکایات واصله و با توجه به این که انجمن مرکزى قانوناً حق ابطال آرایی را که مخدوش می‌دانسته داشته است شعبه صحت انتخابات شهرستان قزوین و نمایندگى آقاى سید احمد صفایى که داراى 15157 رأى از مجموع 42357 رأى بوده‌اند تأیید و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

عامرى - مخالفم‏.

رئیس - به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود. آقاى دکتر کیان.

(آقاى دکتر کیان مخبر شعبه چهارم گزارش انتخابات شهرستان قزوین به نمایندگى آقاى حاج سید جوادى را به ‌شرح زیر قرائت کردند)

پیرو گزارش شماره 17 از شعبه چهارم راجع به پرونده انتخابات قزوین و نمایندگى آقاى سید احمد صفایى - آقاى سید مهدى ضیا - حاج سید جوادى به اکثریت 13313 رأى از مجموع 42357 رأى مأخوذه در درجه دوم به نمایندگى هفدهمین دوره تقنینیه انتخاب شعبه چهارم صحت انتخابات و نمایندگى ایشان را تأیید می‌نماید.

عامرى - مخالفم‏.

رئیس - با مخالفت آقاى عامرى به کمیسیون تحقیق مراجعه می‌شود

5- بیانات آقاى رئیس تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس - مطالبى که لازم است به عرض آقایان برسد اولاً راجع به اتفاقاتى که مربوط به داخله مجلس نبود و راجع به حواشى مجلس شوراى ملى بود بی‌نهایت اظهار تأثر می‌کنم (صحیح است) چقدر خوب بود که افراد این کشور و مردم این کشور که به نجابت و به اصالت و خیلى از صفات عالیه و اخلاق فاضله متصف و موصوفند و تاریخ شاهد گویاى این معناست به وظیفه خود آشنا می‌شدند و وظیفه خود را در حفظ ملکات فاضله در هر مورد ابراز و اظهار مى‌کردند امیدوارم خداى توانا به تمام افراد این مملکت از کوچک و بزرگ زن و مرد سفید و سیاه این توفیق را عنایت کند که همه بر محنت عمومى این مملکت واقف شوند (نمایندگان- انشاء‌الله) و این محن و مصایبى که آسمان و زمین ما را احاطه کرده به قوت ملکات فاضله و به قدرت اتحاد و یگانگى از این مملکت رفع و دفع نماید (نمایندگان- انشاء‌الله)

 (از ملک آمین و ز بنده دعاى) خداوند به همه توفیق بدهد و بدانند که قلوب همه در قبضه اراده حق است و حق قلوب صافیه را به طرف خیر و صلاح هدایت مى‌کند (انشاءالله) و امیدواریم که بکند (انشاء‌الله) و اما راجع به تجافى یا تجاسر تا آن مقدار که آئین‌نامه مجلس شوراى ملى به این بنده خدمت‌گزار همه آقایان اجازه داده و می‌دهد قطع بدانید که به آخر درجه اهتمام سعى بلیغ می‌کنم که آئین‌نامه کاملاً رعایت شده و کاملاً رعایت بشود (احسنت) و باور بفرمایید ذره‌اى در خون من اغماض از حقوق ملت ایران متصور نیست چرا؟ براى این که مجلس شوراى ملى مظهر تمام ملت ایران است و جایى که محل ظهور قدرت ملت است از هر حیث رعایت او اولاً بر تمام ملت واجب است و بعد بر افرادى که در اینجا حضور دارند و براى صیانت حقوق ملت در اینجا حاضر شده‌اند واجب است و بعد از این در مرحله سوم به خدمت‌گزار همه این افراد که چند صباحى

+++

شاید این بنده باشم بر من متحتم است که من وظایف خود را ادا کرده باشم و امیدوارم که اگر لغزشى در من پیدا مى‌شود شمشیر کج شما مرا از لغزش باز‌بدارد و اما در داخله مجلس چونانکه امروز به عز عرض یکایک آقایان رساندم و رفیق عزیزم و یا اولاد مقام من آقاى دکتر بقایى در آنجا به طور قدرشناسى فرمودند در آن جلسه و از قبیل آن جلسه من بعد اگر مقدور شد آنچه را که در دل دارم و به خیرشماست به عرض شما می‌رسانم خدا را به شهادت مى‌طلبم که جز بر خیر شما ناظر بر چیزى نیستم که خیر شما خیر مملکت شماست و خیر شما و مملکت شما خیر دیانت شماست آبروى دین اسلام و ملت ایران است که نمایندگانش مهذب و مؤدب و مؤدب به جمیع آداب و مجتنب از تمام رذایل باشند و مقبل به سعادت و انشاء‌الله همین طور است اما براى خاطر این که عدد پرونده‌هایى که از طرف رفقا مخالفت شده زیاد شده است (بعضى از نمایندگان - الحمدالله) مع‌التأسف اینها باید به کمیسیون تحقیق مراجعه و کمیسیون تحقیق آخرین ایامى که باید رسیدگى بکند ظرف مدتش ده روز است و با این ترتیب قبل از آن خوراکى براى جلسه آتیه نیست از این جهت اعلام مى‌دارم که جلسه آینده یکشنبه پس فردا نباشد و یکشنبه 28 خواهد بود 3 ساعت به ظهر مانده و به اعتبارنامه‌ها رسیدگى خواهد شد و امیدوارم که همه به خیر باشند.

بعضى از نمایندگان - یکشنبه آینده خیلى دیر است‏.

رئیس - نه خیلى دیر نیست‏.

 (مجلس مقارن ساعت 9 بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - عبدالحسین اورنگ.

+++

یادداشت ها
Parameter:294740!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)