کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نوزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19
[1396/06/01]

جلسه : 174 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هشتم اسفندماه 1336  

فهرست مطالب:

1.تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم محمدعلی اقبال- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏19

 

 

جلسه : 174

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه هشتم اسفندماه 1336

 

فهرست مطالب:

1.تصویب صورت‌مجلس

2- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم محمدعلی اقبال- ختم جلسه

 

 

مجلس ساعت نه و بیست و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه: آقایان:

توماج- کاظم شیبانی- اسفندیاری- دکتر ضایی -  اقبال - خلعتبری - اعظم زنگنه - ارباب خزیمه علم - سعیدی - اورنگ - مهندس جفرودی - دکتر فریدون افشار - مشار - اخوان - دکتر آهی - محمودی - صراف‌زاده ـ ابتهاج - فولادوند - پردلی - کورس - تیمورتاش - صارمی - رامبد - ثقة‌الاسلامی.

غائبین بی‌اجازه- آقایان:

اریه - سنندجی - دکتر طاهری - کیکاوسی.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:

بزرگ‌نیا - معین‌زاده - دکتر جهان - شاهی - دهقان - مهدوی - دکتر پیرنیا - قنات‌آبادی - دکتر سعید حکمت.

رئیس - نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- بیانات آقای رئیس دایر به ابراز تأثر و تأسف از فوت مرحوم محمدعلی اقبال- ختم جلسه

رئیس - با کمال تأسف فوت ناگهان یو ناگوار آقای محمدعلی اقبال همکار عزیزمان را به اطلاع آقایان نمایندگان محترم می‌رسانم (مهران - اسباب کمال تأسف است) مرحوم مزبور از خانواده‌های محترم خراسان و از اشخاص نیک و دارای صفات حسنه بود (صحیح است) بنده از طرف خود و آقایان نمایندگان محترم مراتب تأثر و اندوه بی‌پایان خود را ابراز می‌دارم و به احترام آن مرحوم ختم جلسه را اعلام می‌کنم و از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم که روح تابناک آن مرحوم را غریق رحمت خود فرماید (نمایندگان - انشاءالله) و به بازماندگان صبر عنایت فرماید. جلسه ختم می‌شود، جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود البته آقایان اطلاع دارند که ساعت 10 صبح امروز هم تشییع جنازه آن مرحوم است

(مجلس ساعت نه و نیم ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت

+++

 

سؤالات نمایندگان

مقام ریاست محترم مجلس شورای ملى خواهشمند است مقرر فرمایند به جناب آقاى وزیر کشاورزى اعلام شود که براى پاسخ به سؤال زیر در مجلس حضور به هم رسانند. وزارت کشاورزى براى حفاظت محصول چاى شمال که علاوه بر فواید اقتصادى زندگانى عده کثیرى از زارعین را تأمین می‌نماید و یگانه ممر ارتزاق آنها محسوب می‌شود چه اقدامى‌نموده و چه نقشه‌اى تهیه کرده است؟ و آیا از طرف دولت در اجراى مفاد تبصره 23 قانون بودجه سال 1335 اقدامى به عمل آمده است یا خیر؟ صفارى مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى متمنى است مقرر فرمایند سؤال زیر را به وزارت راه ابلاغ نمایند که براى پاسخ در مجلس حضور بهم رسانند. 

1- اراضى که براى ایستگاه راه‌آهن مشهد تشخیص و به تصرف در آورده‌اند چند متر است آیا تمام این متراژ جهت مصرف و رفع نیازمندى احتیاجات ایستگاه می‌باشد یا قسمتى بعدا‌ً به عناوین مختلف به دستگاه‌هاى دولتى و بنگاه‌هاى ملى و اشخاص و غیره واگذار خواهد شد

2- قیمت اراضى را بر روى چه پایه و اساس و ملاکى تعیین فرموده و تا حال چه مبلغى پرداخت گردیده و براى پرداخت بقیه قیمت اراضى متصرفى چه تصمیمى اتخاذ فرموده‌اند.

3- ایستگاه مورد نظر چه موقع به اتمام خواهد رسید. با تقدیم احترام کدیور ریاست محترم مجلس شوراى ملى متمنى است مقرر فرمایید آقاى وزیر گمرکات و انحصارات در مجلس حضور بهم رسانده علت تسامحى که راجع‌به خرید غله در اکثر نقاط کشور می‌نماید بیان و طبق چه قانونى در مصاحبه خودشان مى‌گویند. «براى تنبیه مالکین دستور داده‌ام گندم آنها را خریدارى ننمایند». با تقدیم احترامات عزیز اعظم زنگنه مقام ریاست محترم مجلس شورای ملى مستدعى است مقرر فرمایند به آقاى وزیر گمرکات و انحصارات ابلاغ شود براى پاسخ به سؤالات ذیل در مجلس حضور بهم رسانند.

1- سیاست دولت در امر خرید غله چیست؟ آیا منظور رفع حوائج غله است یا کمک به ازدیاد تولید در کشور.

2- مقدار مصرف غله کشور در طى سال چقدر است؟

3- از این مقدار چقدر به وسیله دولت تهیه و توزیع می‌شود و چقدر آزادانه مصرف می‌گردد.

4- از مقدار مصرف به وسیله دولت در سال جارى چقدر از داخل کشور خریدارى شده چقدر از سابق ذخیره بوده چقدر از خارج کشور وارد شده است. تیمور تاش مقام ریاست معظم مجلس شورای ملى مستدعى است امر فرمایند دولت براى پاسخ سؤال زیر در مجلس شوراى ملى حاضر شود گرفتن عوارض از قرأ و دهات و قصباتى که کیلومترها با مرکز شهرستان فاصله و مسافت دارند و هیچ ارتباطى از لحاظ شهردارى با مرکز شهرستان ندارند قانونى می‌باشد یا خیر؟ اگر قانونى نیست چه مقامى از این عمل خلاف قانون باید جلوگیرى نماید و اگر این عمل خلاف قانون عمل شود مسئول کیست؟ با تقدیم احترام ابراهیم پردلى ریاست محترم مجلس شورای ملى محترماً خواهشمند است به جناب آقاى وزیر کشور اطلاع فرمایید که براى پاسخ به سؤالات زیر در مجلس شورای ملى حضور یابند.

1- علت آن که شهردارى تهران مقررات قانون هفت ساله دوم را نادیده انگاشته و در مورد سیصد میلیون ریال اسفالت شهر تهران از پنجاه درصد کمک سازمان برنامه استفاده نکرده و رأسا مبادرت به واگذارى اسفالت به یکى از مقاطله‌کاران نموده و با این عمل سیصد میلیون ریال به زیان شهر تهران اقدام کرده چه بوده است؟

2- گفته می‌شود که چند شرکت مقاطعه‌کارى درجه اول از جمله شرکت دارس پیشنهاد نموده‌اند که حاضرند انجام کار مورد مناقصه را با سیزده و نیم درصد تخفیف تقبل نموده به علاوه یک باب بیمارستان بلاعوض ساختمان و به شهر تهران هدیه نمایند لیکن شهردارى تهران این پیشنهادات را کان لم یکن فرض کرده و به این ترتیب بالغ بر پنجاه میلیون ریال به زیان شهردارى عمل نموده علت عدم توجه به پیشنهادات مذکور چه بوده است؟

3- شهردارى تهران قبل از انجام تشریفات مناقصه و پیش از آن که قراردادى منعقد نماید به مقاطعه کار مورد نظر دستور داده است که در بیست خیابان شروع به عملیات اسفالت‌کارى بنماید بچه علت شهردارى تهران مبادرت به صدور چنین دستور خلاف قانون نموده است؟

5- آیا وزارت کشور که قائم‌مقام قانونى انجمن شهر می‌باشد با این اقدامات موافق بوده و آن را تصویب نموده یا شهردارى خودسرانه مبادرت به این کار کرده است؟ محمدرضا خرازى مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى تقاضا دارم مقرر فرمایید سؤال براى جناب آقاى وزیر امور خارجه ارسال شود تا براى جواب آن در مجلس شوراى ملى حاضر شوند. چند روز قبل در جراید خوانده شد که آقاى سفیر کبیر ایران در امریکا نطقى ایراد نموده‌اند بدین مضمون که خاورمیانه بین کلیه کشورهاى این منطقه قسمت شود اولاً آیا این خبر صحیح است یا خیر؟ ثانیاً آیا با اطلاع دولت و وزارت امور خارجه بوده یا نه؟ ثالثاً در صورت صحت چه حکمتى براى ایجاد چنین نطقى است.

عمیدى نورى

+++

یادداشت ها
Parameter:295238!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)