کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/17]

جلسه : 169 صورت مشروح مجلس روز سه شنبه 17خرداد ماه 1322  

صورت مشروح مجلس در مورخه مذکور موجود نبود.
یادداشت ها
Parameter:294042!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)