کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
انقلاب مشروطیت ایران به روایت تصویر
[1396/05/16]

تصاویری از نهضت مشروطه ایران/ احمد مظفر مقام  

عکس‌هایی از نهضت مشروطیت ایران به بهانه صدور فرمان مشروطیت، 14 مرداد ماه 1285ه.ش

نهضت مشروطیت ایران با مساعی علما، تجار، روشنفکران و برخی ناراضیان سیاسی و اجتماعی، توانست توده‌های عظیم مردم را به میدان منازعات سیاسی فرا خواند و سرانجام سلطنت استبداد قاجاریه را در 14 مرداد ماه 1285 شمسی به حکومت مشروطه و نظام پارلمانی مبدل گرداند.

لذا قانونمند شدن مناسبات سیاسی و مشروط شدن خواهش‌های بی حد و حصر شاه و هیئت حاکمه، توده‌های از بند رسته و سخت امیدوار به بهبود اوضاع جامعه را واداشت که برای اولین بار به خود جرأت و جسارت ابراز وجود داده و درصدد دادخواهی و عرض شکایت خود برآیند.

یکی از منابع مورد ارجاع در پژوهش‌های تاریخی اسناد تصویری هستند. چرا که اسناد تصویری بجا مانده از رویداد‌های تاریخی تبیین‌کننده رخدادها، معرف چهره‌ها، صنوف و طبقات اجتماعی هر دوره‌ای است و به دلیل محروم بودن پژوهشگران از درک عینی وقایع، اسناد تصویری می‌تواند در صورت تعمق در آن ما را به درک وقایع نزدیکتر نماید.

در ذیل تعدادی از تصاویر بجا مانده از وقایع مشروطیت که در واحد دیداری و شنیداری مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری می‌شود به نمایش گذاشته می‌شود تا زوایای پنهانی از تاریخ معاصر کشورمان را روشن نماید.

    بازدید:2143
    یادداشت ها
    Parameter:293979!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار