کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
5.0 (1)
تازه‌های نشریات؛
[1398/11/19]

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس در سال 1398 (بخش دوازدهم)  

معرفی از: رضا زارعی قدیم (کارشناس مسئول بخش نشریات کتابخانه مجلس)

 

بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با نشریات ارزشمندی از دوره قاجار تا دوره کنونی، روزانه پذیرای محققان و پژوهشگران است. این بخش تلاش دارد جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، نشریات به‌روز و تازه خریداری شده خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه، معرفی نماید. در سال 1397، چهارده بخش از «تازه‌های نشریات» این کتابخانه معرفی شد. اکنون بخش دهم «تازه‌های نشریات» در سال 1398 ارائه می‌شود. بخش­‌ پیشین معرفی این نشریات را در بخش یازدهم بخوانید.

 

 1. تاریخ اندیش، شماره 5، تابستان و پائیز 1398 (فصلنامه اختصاصی تاریخ ایران)
 2. مهر و ناهید، شماره 28، بهار و تابستان 1398 (فصلنامه پژوهش‌های ایران‌شناسی)
 3. ره آورد نور، شماره 68، پائیز 1398 (فصلنامه اطلاع‌رسانی آموزشی و مطالعات رایانه‌ای علوم اسلامی)
 4. فیلم، شماره 566، بهمن 1398 (ماهنامه تخصصی سینمایی)
 5. جستاری در معارف اسلامی، شماره 13، پائیز و زمستان 1398 (دوفصلنامه پژوهشی تحلیلی)
 6. آینه پژوهش، شماره 179، آذر و دی 1398 (دوماهنامه نقد کتاب‌شناسی و اطلاع‌رسانی فرهنگ اسلامی)
 7. رود، شماره 3، پائیز و زمستان 1398 (فصلنامه فرهنگی هنری ویژه معرفی کتاب)
 8. جهان کتاب، شماره 367-368، آذر و دی 1398 (ماهنامه خبری آموزشی اطلاع‌رسانی کتاب)
 9. آزما، شماره 143، دی 1398 (ماهنامه فرهنگی اجتماعی ویژه هنر و ادبیات)
 10. اندیشه پویا، شماره 64، بهمن 1398 (ماهنامه سیاسی فرهنگی با رویکرد اطلاع‌رسانی تحلیلی و آموزشی)
 11. گیله وا، شماره 158، آذر و دی 1398 (دوماهنامه تخصصی فرهنگی هنر و پژوهشی گیلان شناسی)
 12. پیمان، شماره 87، بهار 1398 (فصلنامه فرهنگی ارمنیان)
 13. دیده‌بان امنیت ملی، شماره 93، دی 1398 (ماهنامه راهبردی امنیت ملی)
 14. دانش و مردم، شماره 19، پائیز 1398 (فصلنامه فرهنگی آموزشی معلومات عمومی)
 15. بخارا، شماره 134، آذر و دی 1398 (دوماهنامه ادبی و نقد کتاب)
 16. نقد و نظر، شماره 95، پائیز 1398 (فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و الهیات)
 17. حرفه: هنرمند، شماره 74، زمستان 1398 (فصلنامه هنرهای تصویری)
 18. صدا، شماره 28، 14دی 1398 (هفته نامه خبری تحلیلی)
 19. زن روز، شماره 2677، 5بهمن 1398 (هفته نامه ویژه زنان مؤسسه کیهان)
 20. کیهان ورزشی، شماره 3267، 5بهمن 1398 (هفته نامه ورزشی مؤسسه کیهان)

 

  بازدید:443
  یادداشت ها
  Parameter:305462!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار