کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های نشریات؛
[1397/12/15]

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس (بخش سیزدهم)  

(معرفی از: رضا زارعی قدیم؛ کارشناس مسئول بخش نشریات کتابخانه مجلس)

 

بخش نشریات کتابخانه مجلس شورای اسلامی، با نشریات ارزشمندی از دوره قاجار تا دوره کنونی، روزانه پذیرای محققان و پژوهشگران است.

این بخش تلاش دارد جهت اطلاع و دستیابی محققان و پژوهشگران محترم، نشریات به‌روز و تازه خریداری شده خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی کتابخانه، معرفی نماید. هم‌اکنون بخش سیزدهم «تازه‌های نشریات» در سال 1397 معرفی می‌شود. بخش­‌ پیشین معرفی این نشریات را در بخش دوازدهم بخوانید.

 

1. زنده رود، شماره 67 پائیز 1397

فصلنامه فرهنگ، ادب و تاریخ

2. بخارا،‌ شماره 128 آذر و دی 1397

دوماهنامه فرهنگی و هنری

3. دانش بنیان، شماره 29 بهمن 1397

ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانش بنیان

4. فرهنگ زیارت، شماره 35 تابستان 1397

فصلنامه اجتماعی سیاسی و تاریخی

5. میقات حج، شماره 104 تابستان 1397

فصلنامه علمی ترویجی پژوهشکده حج و زیارت

6. پژوهشنامه حج و زیارت،‌ شماره 4 پائیز و زمستان 1397

دوفصلنامه علمی تخصصی پژوهشکده حج و زیارت

7. حقوقی مجد، شماره 53 آبان 1397

ماهنامه اطلاع رسانی و خبری تحلیلی آموزشی و پژوهشی

8. صدا، شماره 15   21بهمن 1397

هفته نامه خبری تحلیلی

9. میراث علمی اسلام و ایران، شماره 13 بهار و تابستان 1397

دوفصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی

10. انشا و نویسندگی، شماره 99 دی 1397

ماهنامه آموزشی پژوهشی خبری اطلاع رسانی و تحلیلی

11. دیلمان، شماره 9 بهمن و اسفند 1397

مجله فرهنگ و اجتماعی دیلمان

12. تاریخ اندیش، شماره 2 پائیز 1397

فصلنامه اختصاصی تاریخ

13. مطالعات تاریخ اسلام، شماره 38 پائیز 1397

فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشکده تاریخ اسلام

14. حریم امام، شماره 355  11بهمن 1397

هفته نامه آستان مقدس امام خمینی

15. بورس، شماره 160 آبان 1397

ماهنامه تخصصی بورس اوراق بهاردار تهران

16. همشهری جوان، شماره 687   13بهمن 1397

هفته نامه فرهنگی اجتماعی جوانان موسسه همشهری

17. همشهری سرنخ، شماره 345 نیمه اول بهمن 1397

دوهفته نامه حوادث و شگفتی‌ها موسسه همشهری

18. همشهری دانستنیها، شماره 221 نیمه اول بهمن 1397

مجله دایره المعارفی وتمام رنگی ایران موسسه همشهری

19. فقه و حقوق خانواده، شماره 69 پائیز و زمستان 1397

دوفصلنامه علمی ترویجی دانشگاه امام صادق (ع)

20. علوم تربیتی از دیدگاه اسلام، شماره 11 پائیز و زمستان 1397

دوفصلنامه علمی ترویجی دانشگاه امام صادق (ع)

21. ویژه نامه کیهان، بهمن 1397

ضمیمه روزنامه کیهان ویژه چهلمین سال انقلاب اسلامی

 

    بازدید:1150
    یادداشت ها
    Parameter:303915!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار