کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/05/08]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهارم)  

 

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

181

علوم فضایی در گفتمان اهل بیت

د. مازن مومن

سفیر اردهال

700000

182

کفش هایم کو ؟ چه کسی بود صدا زد سهراب

د. محمد باقر نجف زاده

سفیر اردهال

400000

183

چشمه مهر

سید فرزاد ذولنوری

سفیر اردهال

700000

184

چشمه مهر

سید فرزاد ذولنوری

سفیر اردهال

700000

185

جامعه شناسی اعتیاد

عباس محمدی

سفیر اردهال

120000

186

میقات عشق

غلامعلی رجائی

سفیر اردهال

250000

187

خلاصه الاشعار و زبده الافکار

سید فرمانی

سفیر اردهال

180000

188

نگین اردهال

محسن حافظی کاشانی

سفیر اردهال

500000

189

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،1

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

14400000

190

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،2

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

191

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،3

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

192

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،4

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

193

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،5

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

194

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،6

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

195

ترجمه انگلیسی قانون در طب ج،7

شیخ الرئیس ابوعلی سینا

سفیر اردهال

"

196

مولفان رازی ج،1

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

7840000

197

مولفان رازی ج،2

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

198

مولفان رازی ج،3

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

199

مولفان رازی ج،4

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

200

مولفان رازی ج،5

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

201

مولفان رازی ج،6

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

202

مولفان رازی ج،7

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

203

مولفان رازی ج،8

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

204

مولفان رازی ج،9

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

205

مولفان رازی ج،10

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

206

مولفان رازی ج،11

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

207

مولفان رازی ج،12

د. احسان مقدس

سفیر اردهال

"

208

نقد لوایح جنجالی پیوستن ایران بهFATF

د. اسدالله افشار

سفیر اردهال

592000

209

نقد لوایح جنجالی پیوستن ایران بهFATF

د.اسدا... افشار

سفیر اردهال

"

210

مقدمه ای بر جغرافیای خلیج فارس

سیروس فخری

د. افسری امام علی (ع)

300000

211

مقدمه ای بر جغرافیای خلیج فارس

سیروس فخری

د. افسری امام علی (ع)

300000

212

بادارندگی در سیستم های پیچشده و آشوبی مدلی برای ایران

ایرج اسماعیلی فرزین

د. افسری امام علی (ع)

420000

213

گنجینه اقوام ایران

محسن رستمی

د. افسری امام علی (ع)

240000

214

نقش دیپلماسی و راهبرد امنیت انرژی روسیه

 

د. افسری امام علی (ع)

320000

215

مرزهای ساسی سواحل جهان

زهرا پیشگاهی فرد

د. افسری امام علی (ع)

2500000

216

مجموعه مطالعات سایری ایالات متحده

محمد کربلایی

د. افسری امام علی (ع)

3000000

217

راهبردهای پدافندغیر عامل

د. محمد معمار افتخاری

د. افسری امام علی (ع)

260000

218

مدیریت سازمانی کارآفرینی و نو آوری

د. اسماعیل لشکری

د. افسری امام علی (ع)

200000

219

مجموعه مطالعات رسانه فضای مجازی و آموزشی

د. مریم حق شناس

د. افسری امام علی (ع)

3000000

220

آمادگی در برابر مخاطرات

د. بهنام سعیدی

د. افسری امام علی (ع)

400000

221

ریسک کاهی امنیت سایبری

افسانه ابراهیمی

د. افسری امام علی (ع)

200000

222

گزارش جامعه اطلاعاتی آمریکا درباره ارزیابی تهدیدات جهانی

سید ابوالفضل خاتمی

د. افسری امام علی (ع)

240000

223

مدیریت زمان

سید ابوالفضل خاتمی

د. افسری امام علی (ع)

140000

224

قانون کار

جواد جوادی زاده

د. افسری امام علی (ع)

360000

225

بال های تمنا

منصوره کردی

د. افسری امام علی (ع)

1000000

226

قانون مدنی

جواد جوادی زاده

د. افسری امام علی (ع)

240000

227

اطلاعات بحران و امنیت

مصطفی ساوه درودی

د. افسری امام علی (ع)

420000

228

تفکر انتقادی در جهان چند رسانه ای

سجاد خسروانیان

د. افسری امام علی (ع)

250000

229

فضای مجازی و سواد رسانه ای

معصومه نصیری

د. افسری امام علی (ع)

260000

230

اثر بخشی سیستم های اطلاعاتی حسابداری

د. سید محمد علی نبی زاده

د. افسری امام علی (ع)

160000

231

ایمنی و پیشگیری

د. عباس فلاح

د. افسری امام علی (ع)

770000

232

ماهیت نبرد سایبری

سید محمد میر سمیعی

د. افسری امام علی (ع)

280000

233

حق الزحمه حسابرسی

مهدی ایرانی

د. افسری امام علی (ع)

160000

234

شبکه های اجتماعی در دانشگاههای عصر جدید

د. مریم حق شناس

د. افسری امام علی (ع)

260000

235

مطالعات رسانه در نظام یادگیری

د. مریم حق شناس

د. افسری امام علی (ع)

260000

236

آن آن (حج)

د. علی برادران راد

د. افسری امام علی (ع)

300000

237

قدرت سایبری و ایالات متحده آمریکا

د. فریدون محمد علی پور

د. افسری امام علی (ع)

260000

238

دپارتمان مقابله با تهدیدات سایبری ایالات متحده

محمد رضا نایبی پور

د. افسری امام علی (ع)

180000

239

عملیات روانی

یعقوب یوسف وند

د. افسری امام علی (ع)

300000

240

کردستان و ادب حماسی

د. هادی یوسفی

آراس

450000

 

 

    بازدید:648
    یادداشت ها
    Parameter:304559!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار