کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/07/16]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1001

شصت سال ایستادگی و خدمت خاطرات دکتر ابراهیم یزدی  ج،3

ابراهیم یزدی

کویر

2300000

1002

شصت سال ایستادگی و خدمت خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ج،3

ابراهیم یزدی

کویر

"

1003

سواربر ابدیت

سعید اسدی

شفیعی

300000

1004

تاریخ تمدن کرد ج، 2

کامل رشادی

شفیعی

900000

1005

تاریخ تمدن کرد ج، 2

کامل رشادی

شفیعی

"

1006

مکتب شیخی

فریدون بهمنیار

شفیعی

960000

1007

مکتب شیخی

فریدون بهمنیار

شفیعی

"

1008

نوشتارهای دوران ینا

زیبا جبلی

شفیعی

450000

1009

با ابوالعلاء در زندانش

طه حسین

شفیعی

450000

1010

درباره هستی شناسی وجود اجتماعی

زیبا جبلی

شفیعی

750000

1011

ابوالعلاء معری و عمر خیام و هفت مقاله دیگر

حسین خدیوجم

شفیعی

240000

1012

راپورت ها

حسین ثقفی اعزاز

شفیعی

1500000

1013

راپورت ها

حسین ثقفی اعزاز

شفیعی

"

1014

افسانه حلقت در آثار مانوی و یازده مقاله دیگر

احسان یار شاطر

شفیعی

400000

1015

حجاج بن یوسف جرجی زیدان

محمد رمضانی

شفیعی

400000

1016

کتابشناسی توصیفی آثار منتخب جشنواره های کتاب ایران 1397

علی علی محمدی

خانه کتاب

500000

1017

چهل سال نشر کتاب در ایران

مجتبی تبریزیان

خانه کتاب

1200000

1018

اسناد مطبوعات ئ کتاب

سعید فرید قاسمی

خانه کتاب

600000

1019

جست و نوشت

سعید فرید قاسمی

خانه کتاب

950000

1020

مشاهیر وقف کتاب در ایران سید محمدمشکوه

سید صادق سجادی

خانه کتاب

200000

1021

مشاهیر وقف کتاب در ایران سید محمدمشکوه

سید صادق سجادی

خانه کتاب

"

1022

مشاهیر وقف کتاب در ایران سید احمد اخوان دستمالچی

حسین مسرت

خانه کتاب

200000

1023

مشاهیر وقف کتاب در ایران سید احمد اخوان دستمالچی

حسین مسرت

خانه کتاب

"

1024

مشاهیر وقف کتاب در ایران احمد منزوی

علی صادق زاده وایقان

خانه کتاب

200000

1025

مشاهیر وقف کتاب در ایران احمد منزوی

علی صادق زاده وایقان

خانه کتاب

"

1026

امانت کتاب الکترونیکی

د. مهدی علیپور حافظی

خانه کتاب

200000

1027

آینه دوران ج،1

 

خانه کتاب

1500000

1028

آینه دوران ج،2

 

خانه کتاب

"

1029

ویرایش گفت و گوبا ویراستاران

محمد هاشم اکبر یانی

خانه کتاب

900000

1030

ویرایش گفت و گوبا ویراستاران

محمد هاشم اکبر یانی

خانه کتاب

"

1031

بخوان یادنامه ی عطا طاهری بویر احمدی

امر اله  نصیر اللهی

خانه کتاب

800000

1032

بخوان یادنامه ی عطا طاهری بویر احمدی

امر اله نصیر اللهی

خانه کتاب

"

1033

کاریکتاب

 

خانه کتاب

850000

1034

نشر کتاب در کشاکش با مانع ها و جالش ها

عبدالحسین آذرنگ

خانه کتاب

300000

1035

برگ نامه

 

خانه کتاب

500000

1036

روابط عمومی نوشتاری و فنون رسانه ای

لارنس نولت

کارگزار روابط عمومی

350000

1037

رویکرد های نوین کاربردی خلاقبت در روابط عمومی

حسین بشیر

کارگزار روابط عمومی

350000

1038

مدیریت پاسخگویی

مهدی باقریان

کارگزار روابط عمومی

400000

1039

ارتباطات و روابط عمومی

د. حسن بشیر

کارگزار روابط عمومی

500000

1040

روابط عمومی دانش محور و مدیریت محتوا

حسین بشیر

کارگزار روابط عمومی

180000

1041

روزنامه نگاری پهپادی

مهدی باقریان

کارگزار روابط عمومی

170000

1042

استانداردهای روابط عمومی ج، 3

مهدی باقریان

کارگزار روابط عمومی

500000

1043

سناریو نگاری در روابط عمومی

 

کارگزار روابط عمومی

200000

1044

مقدمه ای بر انتخاب عمومی

اباذر کریمی

امیر کبیر

153000

1045

بوطیقای عربی

حسین ابویسائی

امیر کبیر

255000

1046

بوطیقای عربی

حسین ابویسائی

امیر کبیر

"

1047

کارکردهای توحید محوری در ارکان و روابط خانواده

علیرضا پیروزمند

امیر کبیر

178500

1048

ژئوپلیتیک مداخله

محسن اسلامی

امیر کبیر

501500

1049

ژئوپلیتیک مداخله

محسن اسلامی

امیر کبیر

"

1050

نه طبقه - نه متوسط

مراد ثقفی

شیرازه

500000

1051

گروه های قومی و مرزها

محمد رضا فدایی

شیرازه

250000

1052

فیلسوف و فقرایش

آرام قریب

شیرازه

500000

1053

شکست اردوی آهنین

سیروان خسرو زاده

شیرازه

200000

1054

سردار سواد کوهی

مصطفی نوری

شیرازه

700000

1055

راه بی سرانجام

سیروان خسرو زاده

شیرازه

300000

1056

خشونت و نظام های اجتماعی

بهنام ذوقی رودسری

شیرازه

400000

1057

چند سالاری مشارکت و مخالفت

ابراهیم اسکافی

شیرازه

400000

1058

اقتصاد سیاسی اشتغال زنان

مهشید کریمایی

شیرازه

500000

1059

وقایع غرب ایران در جنگ اول جهانی

سیروس سعدوندیان

شیرازه

500000

1060

کلمات انجمن ملا عبدالرسول مدنی کاشانی

سید محمود سادات بیدگلی

شیرازه

440000

 

 

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهاردهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سیزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش یازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هشتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش ششم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پنجم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهارم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش اول)

  بازدید:505
  یادداشت ها
  Parameter:304903!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار