کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/06/04]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نهم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

481

فقه هسته ای

ابوالقاسم علیدوست

فرهنگ و اندیشه اسلامی

480000

482

سلوک اخلاق ج،1

امیر غنوی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

390000

483

سلوک اخلاق ج،2

امیر غنوی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

550000

484

آرای اخلاقی ملاصدرا

سیدعبدالرحیم حسینی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

590000

485

هگل و حکمت هنر اسلامی

محمد مهدی حکمت مهر

فرهنگ و اندیشه اسلامی

750000

486

طنز پر مغز

فاطمه جنتی راد

فرهنگ و اندیشه اسلامی

190000

487

اخلاق الاهی ج،17

آ. مجتبی تهرانی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

220000

488

اخلاق الاهی ج،9

آ. مجتبی تهرانی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

320000

489

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

مسعود عبدالحسین پور فرد

فرهنگ و اندیشه اسلامی

390000

490

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران

مسعود عبدالحسین پور فرد

فرهنگ و اندیشه اسلامی

390000

491

جایگاه زنان در پیشرفت جامعه

فاطمه محمدی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

350000

492

جایگاه زنان در پیشرفت جامعه

فاطمه محمدی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

350000

493

گفتمان امنیتی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدی راجی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

390000

494

گفتمان امنیتی آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران

محمد مهدی راجی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

390000

495

اندیشوران شیعی و عرفان ابن عربی

حسن شکر آبی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

450000

496

گام های پسین در فلسفه برین

حسین عشاقی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

590000

497

تجربه از منظر ابن سینا و فیلسوفان معاصر علم

قدرت الله قربانی

فرهنگ و اندیشه اسلامی

550000

498

امعان لطلتب بشرح ترتیب الشهاب ج، 1

د. محمد غازالحکمی

آوند  دانش

4320000

499

امعان لطلتب بشرح ترتیب الشهاب ج، 2

د. محمد غازالحکمی

آوند  دانش

"

500

امعان لطلتب بشرح ترتیب الشهاب ج، 3

د. محمد غازالحکمی

آوند  دانش

"

501

امعان لطلتب بشرح ترتیب الشهاب ج، 4

د. محمد غازالحکمی

آوند  دانش

"

502

القواعد الاصولیه  ج،1

د. جریدس محمد بن حسن البصایی

آوند  دانش

7776000

503

القواعد الاصولیه  ج،2

د. جریدس محمد بن حسن البصایی

آوند  دانش

"

504

القواعد الاصولیه  ج،3

د. جریدس محمد بن حسن البصایی

آوند  دانش

"

505

القواعد الاصولیه  ج،4

د. جریدس محمد بن حسن البصایی

آوند  دانش

"

506

القواعد الاصولیه  ج،5

د. جریدس محمد بن حسن البصایی

آوند  دانش

"

507

المسجد الحرام ج،1

ا.د. عبد الوهاب ابراهیم ابوساحیان

آوند  دانش

2448000

508

المسجد الحرام ج،2

ا.د. عبد الوهاب ابراهیم ابوساحیان

آوند  دانش

"

509

حقائق الواقع

د. یحیی ابراهیم احمی عیسی

آوند  دانش

1440000

510

عصر الصاحبه

عبدا لمنعم الهاشمی

آوند  دانش

1080000

511

الطیب صالح و الابداع الکتابی

حفناوی رشید بعلی

آوند  دانش

180000

512

الهویه و التاریخ

 

آوند  دانش

1728000

513

کتاب انکی ج،1

د. خزعل الماجدی

آوند  دانش

1800000

514

کتاب انکی ج،2

د. خزعل الماجدی

آوند  دانش

"

515

الاسلام و لقا الحضارات فی القروت الوسطی

د جان ماجد جبور

آوند  دانش

1440000

516

ظواهر اسلوبیه فی شعر

ممدوح عدوان

آوند  دانش

1440000

517

قبسات من الدرس النحوی و قمه اللغه و غیر هما

منا جمیل حداد

آوند  دانش

1620000

518

ابحار بلاشطان

هارورن هاشم رشید

آوند  دانش

1620000

519

العلاقات الترکیه - الاسرائیلیه

ا. عبدالکریم کاظم عجیل

آوند  دانش

1800000

520

تداخل الاجناس الادبیه

حسن علیان

آوند  دانش

3790000

521

سرصناعه الاعراب

فوزیه سریر عبدا. . .

آوند  دانش

2340000

522

کرامات الصوفیه ج،1

محمد بن سلمان

آوند  دانش

1728000

523

کرامات الصوفیه ج،2

محمد بن سلمان

آوند  دانش

"

524

شرح قانون اساسی فصل چهاردهم

مصطفی منصوریان

شورای نگهبان

34000

525

شرح قانون اساسی فصل چهاردهم

مصطفی منصوریان

شورای نگهبان

"

526

شرح قانون اساسی فصل نهم

عباس  علی کد خدایی

شورای نگهبان

46000

527

شرح قانون اساسی فصل نهم

عباس علی کد خدایی

شورای نگهبان

"

528

شرح قانون اساسی فصل اول

عباس علی کد خدایی

شورای نگهبان

27000

529

شرح قانون اساسی فصل اول

عباس علی کد خدایی

شورای نگهبان

"

530

نظرات شرعی فقهای شواری نگهبان

 

شورای نگهبان

66000

531

نظرات شرعی فقهای شواری نگهبان

 

شورای نگهبان

"

532

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات

 

شورای نگهبان

88000

533

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات

 

شورای نگهبان

"

534

جامه سناساسی مسائل اجتماعی معصر در ایران

محمود یعقوبی دویت

جامعه شناسان

440000

535

کنش گری در عرصه فرهنگ عمومی

د. میثم قمشیان

جامعه شناسان

360000

536

کنش گری در عرصه فرهنگ عمومی

د. میثم قمشیان

جامعه شناسان

"

537

جامعه شناسی تاریخی سلطه پذیری ایرانیان

کهیانی

جامعه شناسان

7560000

538

جامعه شناسی تاریخی سلطه پذیری ایرانیان

کهیانی

جامعه شناسان

"

539

روش تحقیق کاربردی

د. ذبیح ا.. صدفی

جامعه شناسان

1386000

540

روش تحقیق کاربردی

د. ذبیح ا.. صدفی

جامعه شناسان

"

 

 

    بازدید:506
    یادداشت ها
    Parameter:304679!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار