کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/05/26]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هشتم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

421

اصول و تعالیم ارتدوکس

فرزانه شفیعی

دانشگاه ادیان و مذاهب

640000

422

تاملاتی در تاملاتی در تاریخ پژوهی

محمد مهرابی

دانشگاه ادیان و مذاهب

600000

423

تاملاتی در تاملاتی در تاریخ پژوهی

محمد مهرابی

دانشگاه ادیان و مذاهب

600000

424

تبلیغ در عرصه بین المللی

رسول خضرلو

دانشگاه ادیان و مذاهب

850000

425

تصرف بشر در خلقت پیامدهای کلامی

مهدی نکوئی سامانی

دانشگاه ادیان و مذاهب

530000

426

جنسیت و توسعه

خدیجه برزگر

دانشگاه ادیان و مذاهب

500000

427

چشمه جاویدان

غلامحسین رکوی

دانشگاه ادیان و مذاهب

180000

428

روحانیت در ادیان ابراهیمی

خدیجه مهدوی همپا

دانشگاه ادیان و مذاهب

650000

429

روحانیت در ادیان ابراهیمی

خدیجه مهدوی همپا

دانشگاه ادیان و مذاهب

650000

430

ریشه های تشیع شمال هند

مهرداد رمضان نیا

دانشگاه ادیان و مذاهب

810000

431

ریشه های تشیع شمال هند

مهرداد رمضان نیا

دانشگاه ادیان و مذاهب

810000

432

ظلمتی فراتر از نور

مریم السادات نوایی قمصری

دانشگاه ادیان و مذاهب

260000

433

عام گرایی توحید و حق انسان

عماد افروغ

دانشگاه ادیان و مذاهب

500000

434

فرجام شناسی فردی

زینب وثوق

دانشگاه ادیان و مذاهب

560000

435

فقه عبادی براساس نظر اهل سنت

د. محمد جمالی

دانشگاه ادیان و مذاهب

850000

436

ملا مهدی نراقی

مرتضی ضمیری

دانشگاه ادیان و مذاهب

450000

437

کلام و جامعه ج،1

فرزین بانکی

دانشگاه ادیان و مذاهب

580000

438

روان شناسی در قرآن

د. محمد کاویانی

حوزه و دانشگاه

210000

439

فراعصری بودن قرآن

د. محمد حاجی ابوالقاسم دولابی

حوزه و دانشگاه

200000

440

احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در حقوق ایران

مصطفی دانش پژوه

حوزه و دانشگاه

100000

441

دوئالیسم سینوی_ دکارتی ومونیسم صدرایی

مهدی همازاده ابیانه

حوزه و دانشگاه

105000

442

گادامر و علوم انسانی

د. مهدی معین زاده

حوزه و دانشگاه

190000

443

درآمدی بر پارادایم اجتهادی دانش عملی

سید حمیدرضا حسنی

حوزه و دانشگاه

160000

444

مدیریت دانش دین بنیان

حسنعلی نعمتی شمس آبادی

حوزه و دانشگاه

370000

445

قئاعد فقهی

د. ابوطالب خدمتی

حوزه و دانشگاه

160000

446

رهبری و تحول سازمانی در اسلام

د. عباس شفیعی

حوزه و دانشگاه

200000

447

جریان شناسی تفسیر سلفی

د. علی فتحی

حوزه و دانشگاه

210000

448

تعارض در قانون مدنی

سید مهدی دادمرزی

حوزه و دانشگاه

115000

449

عقود معین

سید احمد علی هاشمی

حوزه و دانشگاه

190000

450

معنا، واقع و صدق

د. محمد باقر سعیدی روشن

حوزه و دانشگاه

240000

451

روشن های تربیتی در قرآن ج،3

د. سید علی حسینی زاده

حوزه و دانشگاه

165000

452

هرمنوتیک معنا و زیان

د. محمد حسن مختاری

حوزه و دانشگاه

200000

453

زن در قران

حسین بستان

حوزه و دانشگاه

140000

454

سبک زندگی اجتماعی با تاکید بر آیات قرآن

د. مجید کافی

حوزه و دانشگاه

400000

455

مفردات قرآن

د. سید محمود طیب حسینی

حوزه و دانشگاه

180000

456

حقوق بشر در اسلام

حسین جوان آراسته

حوزه و دانشگاه

180000

457

تفسر ساختار قرآن کریم

د. محمد خامه گر

حوزه و دانشگاه

200000

458

نقش زن و مرد در خانواده با رویکرد اسلامی

علی احمد پناهی

حوزه و دانشگاه

250000

459

روان شناسی در قران و حدیث ج،1

محمد صادق شجاعی

حوزه و دانشگاه

165000

460

روان شناسی در قرآن و حدیث ج،2

محمد صادق شجاعی

حوزه و دانشگاه

180000

461

مشاوره پیش ار ازدواج

د. مسعود جان بزرگی

حوزه و دانشگاه

350000

462

شخصیت در بزرگسالی

د. مسعود جان بزرگی

حوزه و دانشگاه

255000

463

جرایم سازمان یافته

محمد ابراهیم شمس تاتری

حوزه و دانشگاه

350000

464

اثبات قطع هجوم

مهدی بوغیری

دلیل ما

800000

465

حدیث غربت

 

دلیل ما

250000

466

روش های تشخیص اعتبار احادیث بخار الانوار

سید احمد حسینی حنیف

دلیل ما

300000

467

المبادی التصئیقیه للاجتهاد و التقلید

سید مرتضی الحسینی الشیرازی

دلیل ما

120000

468

فقه مدرسه

وحید عابد

دلیل ما

500000

469

بخاری و ناصبی گری

حسن بلقان آبادی

دلیل ما

2200000

470

بخاری و ناصبی گری

حسن بلقان آبادی

دلیل ما

"

471

تابش حق

علی مهدوی دامغانی

دلیل ما

280000

472

التفکر فی القرآن سوره النساء

سید جعفر الحسینی الشیرازی

دلیل ما

300000

473

اختران فقاهت ج،4

ناصرالدین انصاری قمی

دلیل ما

650000

474

مباحث رجعت 3

ایت الله محمد سد

دلیل ما

120000

475

معارف فاطمی ج،1

عباس مفید

دلیل ما

300000

476

نگرشی بر فلسفه و عرفان

آ. صافی گلپایگانی

دلیل ما

125000

477

مبانی اصول طب اسلامی در آینه قرآن و روایات معصومین (ع)

سید محمد حسن آیت

دلیل ما

200000

478

نوبختیان در تاریخ تشیع

د. نعمیه ملکی

دلیل ما

800000

479

نوبختیان در تاریخ تشیع

د. نعمیه ملکی

دلیل ما

"

480

معارفه فاطمی ج،2

عباس مفید

دلیل ما

2800000

 

 

    بازدید:506
    یادداشت ها
    Parameter:304636!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار