کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/07/20]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هجدهم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

1061

کلمات انجمن ملا عبدالرسول مدنی کاشانی

سید محمود سادات بیدگلی

شیرازه

"

1062

انجمن های کارفرمایی اندازه بنگاه های و حکمرانی

حمیدرضا پیش بهار

شیرازه

850000

1063

پیوستاری در قرآن

محمود کریمی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

410000

1064

جهان خانگی

زهرا غزیان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

150000

1065

مدل های فرهنگی پیدایش روش های و آزمون

لیلا اردبیلی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

240000

1066

عراق جدید و امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

توحید محرمی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

125000

1067

پول ما را می سازد

شایسته مدنی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

140000

1068

یارگیری گروداران در حکمرانی فراگیر آب

حمید رضا دورودیان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

400000

1069

مفهوم و مصداق راچدیل پیشگامان نهضت

سید مهدی میرداماد

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

700000

1070

گروه شرکت های تعاونی موئدراگون

فیروزه معتمد

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

50000

1071

استاندارد سازی در یونسکو ج، 2

د. الهام امین زاده

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

300000

1072

استاندارد سازی در یونسکو ج، 2

د. الهام امین زاده

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

420000

1073

سیری در تذهب های قرآنی

صمد نجار پور جباری

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

70000

1074

ایدئو لوژی اونوپیا و سینما 

مهدی سبز

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

180000

1075

نگرشی منظومه ای و دیالکتیکی به سینما

عماد افروغ

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

150000

1076

مجموعه جستارهایی در ارزش ها و نگرش های ایرانیان

خیام عزیزی مهر

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

130000

1077

نکبت فلسطین سال 1948 و دعاوی حافظه

احمد سعدی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

740000

1078

نکبت فلسطین سال 1948 و دعاوی حافظه

احمد سعدی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1079

در خانه برادر پناهندگان افغانستان در ایران

آرش نصر اصفهانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

200000

1080

تحلیل شبکه ابر پیوند

حامد طالبیان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

140000

1081

مینا و فرجام اخلاق

زهرا سعیدی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

250000

1082

نایین نامه

عباسعلی امامی راندی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

60000

1083

اخلاق حرفه ای و کاربردی رسانه ها

د. حسن خجسته

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

200000

1084

چرا باور؟

شروین مقیمی زنجانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

100000

1085

آیین های تلویزیون و بازنمایی

علی جعفری

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

350000

1086

جامعه شناسی بنیادگرایی

احسان حمیدی زاده

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

200000

1087

زن و چالش های جامعه ی

امام موسی صدر

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

240000

1088

از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی ج،1

حسام الدین اآشنا

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

850000

1089

از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی ج،2

حسام الدین اآشنا

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1090

از سیاست گذاری تا سنجش فرهنگی ج،3

حسام الدین اآشنا

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1091

عاشورا و امروز ما

امین افخم

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

180000

1092

آخوند خراسانی و حکومت اسلامی

محسن آزموده

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

140000

1093

تمنای رفتن

مهرداد عربستانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

460000

1094

تمنای رفتن

مهرداد عربستانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1095

هزار و یک شب در سینمای قرن 21

اعظم حسن پور

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

140000

1096

رسانه و سیاست

محسن گودرزی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

160000

1097

جستاری در مواجهات معنایی روحانیت و سینمای اجتماعی ایران

مهدی منتظر قائم

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

160000

1098

روان شناسی سیاسی

محمد سعدی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

220000

1099

موسیقی  و مالکیبت فکری

بهروز وجئانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

250000

1100

زمان در اندیشه ملاصدرا و هایدگر

رضا دهقان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

330000

1101

پروبلماتیک هویت در مطالعات فرهنگی هویت و جهانی شدن

سیاوش قلی پور

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

180000

1102

کنش دینی و نوسازی عقب

طاها عبدالرحمان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

230000

1103

خصوصی گرایی و جهانی گرایی در اندیشه اسلامی معاصر

طاها عبدالرحمان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

270000

1104

پرسش از روش

طاها عبدالرحمان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

260000

1105

جامعه ایران در آینه سینما

اعظم راود راد

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

240000

1106

موسیقی بر ضرب آهنگ فقه و قانون

منصوره فصیح رامندی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

140000

1107

ایرانی ترین غیر ایرانی ها

محمد رضا جوادی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

440000

1108

ایرانی ترین غیر ایرانی ها

محمد رضا جوادی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1109

تحلیل فرهنگی

سجاد علیزاده

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

400000

1110

در آمدی بر جامعه شناسی مصرف

شایسته مدنی لواسانی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

290000

1111

نگاهی به آراء مالکوم ایکس

سید جواد میری

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

120000

1112

در آمدی بر مردم نگاری

 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

190000

1113

سنجش اخلاق شهروندی

احسان رحمانی خلیلی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

120000

1114

تاخدوند معراج ها

زهرا عبداله

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

260000

1115

دیالوگ در اماتیک در قرآن کریم

ساغر منشی

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

220000

1116

جنسیت و خیرگی مطالعه عصب شناختی سینما

احمد آذرسا

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

90000

1117

تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه

محسن صبوریان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

460000

1118

تکوین نهاد مرجعیت تقلید شیعه

محسن صبوریان

پژوهشگاه فرهنگ و هنر

"

1119

روش های مددکاری اجتماعی در ارتباط با افراد و خانواده ها

اسماعیل عباسی

احسان

660000

1120

اندرز نامه نویسی در ایران

نسرین اصلانی

احسان

690000

 

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پانزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهاردهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سیزدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش یازدهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نهم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هشتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفتم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش ششم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پنجم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهارم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوم)

  تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش اول)

  بازدید:476
  یادداشت ها
  Parameter:304914!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار