کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
5.0 (1)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس؛
[1398/10/24]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سی‌ام)  

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

2050

لباب المنطق

فلاح العابدی

دار زین العابدین

1080000

2051

مجموعه مقالات مختارمن الموتر العالمی لمحبی اهل بیت ج،1

 

دار زین العابدین

450000

2052

مجموعه مقالات مختارمن الموتر العالمی لمحبی اهل بیت ج،2

 

دار زین العابدین

0

2053

اجلاس جهانی محبان اهل بیت ج،1

 

دار زین العابدین

450000

2054

اجلاس جهانی محبان اهل بیت ج،2

 

دار زین العابدین

0

2055

محاسن الاعتقاد للمعارف الخمس

العلامه البحرانی

دار زین العابدین

675000

2056

مستمسک العروه الوثق ج،9

السید محمد قاضی

دار زین العابدین

1360000

2057

مستمسک العروه الوثق ج،10

السید محمد قاضی

دار زین العابدین

0

2058

مستمسک العروه الوثق ج،11

السید محمد قاضی

دار زین العابدین

0

2059

مستمسک العروه الوثق ج،12

السید محمد قاضی

دار زین العابدین

0

2060

ملخص المقالات الموتمر العالمی حول آراء علماء الاسلام

 

دار زین العابدین

108000

2061

شرح القصیده الطنطرانیه

د. علی اکبر ضیائی

دار زین العابدین

225000

2062

میزان الفکر

الشیخ دکتر فلاح العابدی

دار زین العابدین

630000

2063

نظام العلماء‌الی خاتم الانبیاء

د. علی اکبر ضیائی

دار زین العابدین

90000

2064

نقد الاتجاهات الاخلاقیه فی ضوء القانون العقلی للسلوک

محمد ناصر

دار زین العابدین

630000

2065

نوادر المخطوطات العربیه البوسنویه

د. علی اکبر ضیائی

دار زین العابدین

225000

2066

هدایه القلوب و الحواس فی احکام الزکاه و الاخماس

 

دار زین العابدین

360000

2067

کفاء ه الفقه السیاسی وجدارته

السید مهدی فقیهی

دار زین العابدین

360000

2068

کلمات توضیحیه

الشیخ باقر الایروان

دار زین العابدین

540000

2069

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 1

حسن قاسم

دار ناصیف

27000000

2070

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 2

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2071

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 3

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2072

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 4

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2073

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 5

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2074

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 6

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2075

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 7

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2076

المزارات الاسلامیه و الآثار العربیه فی مصر و القاهره المغریه ج، 8

حسن قاسم

دار ناصیف

0

2077

مجمع علماء الازهر

د. عبدالجواد صابر اسماعیل

دار ناصیف

2250000

2078

موسوعه السیاسه الشرعیه ج، 1

ا.د. محمد کمال امام

دار ناصیف

9000000

2079

موسوعه السیاسه الشرعیه ج، 2

ا.د. محمد کمال امام

دار ناصیف

0

2080

موسوعه السیاسه الشرعیه ج، 3

ا.د. محمد کمال امام

دار ناصیف

0

2081

موسوعه السیاسه الشرعیه ج، 4

ا.د. محمد کمال امام

دار ناصیف

0

2082

متن المظفر الاسنفراری فی علمی الاثقال و الحیک

محمد ابطوی و سلیم الحسینی

دار ناصیف

4050000

2083

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،1

اسامه الازهر

دار ناصیف

31500000

2084

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،2

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2085

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،3

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2086

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،4

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2087

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،5

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2088

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،6

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2089

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،7

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2090

جمهره اعلام الازهر الشریف ج،8

اسامه الازهر

دار ناصیف

0

2091

نقوس العمائر الملوکیه

د. مصطفی الفقی

دار ناصیف

13500000

2092

الاثار العربیه ج،1

د. جواد علی

دار ناصیف

6750000

2093

الاثار العربیه ج،2

د. جواد علی

دار ناصیف

0

2094

حکایته وثیقه

د. ایمن احمد محمود

دار ناصیف

2250000

2095

الردعلی المعطله

ابین بشیر

دار ناصیف

1350000

2096

اخبار البلدان ج،1

د. سهیر یوسف اخداد

دار ناصیف

3150000

2097

اخبار البلدان ج،2

د. سهیر یوسف اخداد

دار ناصیف

0

2098

عیون الاقاویل

د. عبدالرحمن نصر احمد نصار

دار ناصیف

2250000

2099

تعارض السنن القوالیته ج،1

عبدالله اله الزبیر عبد الرحمن

دار ناصیف

5400000

2100

تعارض السنن القوالیته ج،2

عبدالله اله الزبیر عبد الرحمن

دار ناصیف

0

2101

تاریخ سیاسی چیست

حسنی فر

پژوهشگاه علوم انسانی

140000

2102

تاریخنگاری نقد وبرسی

علی سالاری

پژوهشگاه علوم انسانی

240000

2103

ظهور دیالکتیک آلمانی

زهره معماری

پژوهشگاه علوم انسانی

270000

2104

عقلانیت نوین در چین

حسین قریب

پژوهشگاه علوم انسانی

250000

2105

عقلانیت نوین در چین

حسین قریب

پژوهشگاه علوم انسانی

250000

2106

ترجمه قطر الندی

یدالله رفیعی

پژوهشگاه علوم انسانی

400000

2107

ما و لیبرالسیم

حسنی فر

پژوهشگاه علوم انسانی

120000

2108

نقش همسری در زندگی مشترک

بیوک محمدی

پژوهشگاه علوم انسانی

120000

2109

گویش تودشک

همایون همادخت

پژوهشگاه علوم انسانی

210000

2110

سرنوشت پول های جهانی پس از بحران

علی حبیبی

روزبهان

300000

2111

فراسوی کاپیتالیسم

وحید شربتی

روزبهان

400000

2112

جستاری بنیادی در باب اقتصاد

مریم ذوالفقار

روزبهان

400000

2113

کارل مارکس در ترازو

باورک بوم

روزبهان

250000

2114

اصول فقه پیشرفته

احسان علی اکبری

مجد

680000

2115

حقوق مدنی 6

رسول ملکوتی

مجد

460000

2116

قانون صدور چک

محمد هادی

مجد

150000

2117

تحلیل مقررات ناظر بر قصاص

امین خسروپور

مجد

220000

2118

بررسی تطبیقی نقش رئیس جمهور در قوانین

شیوا امیریان

مجد

170000

2119

نظریه حکومت در قلمرو حقوق

علی اکبر رنجبران

مجد

390000

2120

ساز و کارهای رسیدگی به جبران خسارت

احسان نژاد

مجد

140000

2121

تعهد به پرداخت مهریه

مظاهر نامداری

مجد

140000

2122

قواعد فقه

روشنعلی شکاری

مجد

190000

2123

مجموعه قوانین تحصیل دانشجو

توکل

مجد

330000

2124

حقوق کیفری عمومی مواد مخدر

بهنام اکبری

مجد

180000

2125

اخلاق عمومی در حقوق

زهره الماسی

مجد

210000

2126

نظریه عمومی انفساخ

محمد رضوی

مجد

350000

2127

پیکار با تروریسم

والی اله صادقی

مجد

450000

2128

حقوق تجارت 1

رسول ملکوتی

مجد

260000

2129

جرم حکومتی

نبی غلامی

مجد

510000

2130

رویکرد های نوین در جرم شناسی

رحیمی نژاد

مجد

260000

2131

حقوق کیفری مالیاتی

ملک زاده

مجد

240000

2132

مبانی فقهی فرزند آوری

داود بصارتی

مجد

210000

2133

حمایت حقوقی از گیاهان دارویی

محسن صادقی

مجد

330000

2134

شرح حقوق مدنی

ستوده جهرمی

مجد

1050000

2135

آموزه های اقتصادی

جهانگیر آموزگار

پردیس دانش

500000

2136

احزاب سیاسی

هوفمایستر

نگاه معاصر

140000

2137

المحنه سیر جدالی دینداری

فهمی جدعان

سهامی انتشار

625000

2138

باغ دانش

حامد زارع

دانشگاه تهران

400000

2139

پروندهی خطرناک ترامپ

فاطمه نوروزی

نقش و نگار

500000

2140

تحلیل ساختاری فعل در زبان سغدی

قریب بدر الزمان

مرکز دائره المعارف

450000

2141

مفاتیح الغیب ترجمه

محمد خواجوی

مولی

1600000

2142

توصیف فلسفی علم

مقدم حیدری

نشر نی

280000

2143

جهان شایگان

داریوش شایگان

رازگو

220000

2144

در باب تاریخ الحاد در اسلام

عبدالرحمن بدوی

نگاه معاصر

320000

2145

سیاست خارجی چین

شامیری

جوینده

390000

2146

شباهتهای دو جنس

بادنتر

اختران

360000

2147

مثنوی شهر آشوب

رسول جعفریان

مورخ

450000

2148

مضامین اصلی قرآن

فاطمه علاقه بندی

کرگدن

350000

2149

مقایسه آداب تشکیل خانواده

مریم ازغدی

زوار

350000

2150

میتوان دموکراسی را نجات داد

دوناتلا

ثالث

400000

 
    بازدید:352
    یادداشت ها
    Parameter:305323!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار