کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/05/02]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوم)  

 

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

61

حریم وحرم رضوی پیشینه هنر و معماری

گروه نویسندگان

آستان قدس رضوی

350000

62

المنهج الموضوعی  ج،4

د. محمد رضا بهادری

آستان قدس رضوی

570000

63

امام علی بن موسی الرضا (ع)

حسین لطیفی

آستان قدس رضوی

460000

64

فرهنگ زندگی نامه مدرسان آستان قدس رضوی

علی درویشانی

آستان قدس رضوی

390000

65

تزیینات معماری بارگاه حضرت رضا (ع)

د. میثم جلالی

آستان قدس رضوی

800000

66

المعجم فی فقه لغه القرآن و سربلاغته ج، 36

محمد واعظ زاده الخراسانی

آستان قدس رضوی

750000

67

المعجم فی فقه لغه القرآن و سربلاغته ج،37

محمد واعظ زاده الخراسانی

آستان قدس رضوی

750000

68

ادیان خراسان در عصر امام رضا

د. محسن شرفایی

آستان قدس رضوی

160000

69

بر آستان عاشورا ج،2

آ. محمد مهدی آصف

آستان قدس رضوی

370000

70

قواعد فقه( بخش عبادی )

سید ابراهیم رئیسی

آستان قدس رضوی

230000

71

قواعد  فقه (بخش اقتصادی)

سید ابراهیم رئیسی

آستان قدس رضوی

260000

72

اسلام در قبرس

د. آمنه باقری

آستان قدس رضوی

300000

73

آستان قدس رضوی متولیان و نایب التولیه ها

رضا نقدی

آستان قدس رضوی

470000

74

آستان قدس رضوی متولیان و نایب التولیه ها

رضا نقدی

آستان قدس رضوی

470000

75

فرمان های آستان قدس رضوی در دوره صفویه

حمیده شهیدی

آستان قدس رضوی

490000

76

فرمان های آستان قدس رضوی در دوره صفویه

حمیده شهیدی

آستان قدس رضوی

490000

77

پرتوی از هدایت قرآن ج،6

حمید رضا آژیر

آستان قدس رضوی

550000

78

پرتوی از هدایت قرآن ج،7

حمید رضا آژیر

آستان قدس رضوی

180000

79

عجائب البلدان

محمد تقدمی صابری

آستان قدس رضوی

110000

80

منابع علم امام

د. رضا نیرومند

آستان قدس رضوی

300000

81

سید بغداد

علی کورانی

آستان قدس رضوی

250000

82

آمارها و شاخص های کیفیت در آرشیو وب

فرزانه شادان پور

کتابخانه ملی

150000

83

آمارها و شاخص های کیفیت در آرشیو وب

فرزانه شادان پور

کتابخانه ملی

150000

84

افسانه پیروز مصاحبه تاریخ شفاهی با توران میر هادی

حجت الحق حسینی

کتابخانه ملی

200000

85

افسانه پیروز مصاحبه تاریخ شفاهی با توران میر هادی

حجت الحق حسینی

کتابخانه ملی

200000

86

تحولات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهر دزفول در دوره پهلوی 1304 تا 1357

غلامرضا درکتانیان

کتابخانه ملی

300000

87

تحولات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی شهر دزفول در دوره پهلوی 1304 تا 1358

غلامرضا درکتانیان

کتابخانه ملی

300000

88

ستاره فروزان مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری

پیمانه صالحی

کتابخانه ملی

220000

89

ستاره فروزان مصاحبه تاریخ شفاهی با نوش آفرین انصاری

پیمانه صالحی

کتابخانه ملی

220000

90

یادداشت های صدیق الملک میرزا محمد خان رئیس نوری

هومن یوسفدهی

کتابخانه ملی

180000

91

یادداشت های صدیق الملک میرزا محمد خان رئیس نوری

هومن یوسفدهی

کتابخانه ملی

180000

92

فانوس تابان مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه

پیمانه صالحی

کتابخانه ملی

150000

93

فانوس تابان مصاحبه تاریخ شفاهی با ژاله آموزگار یگانه

پیمانه صالحی

کتابخانه ملی

150000

94

سرعنوان های موضوعی فارسی ج، 4

پوری سلطانی

کتابخانه ملی

1000000

95

سرعنوان های موضوعی فارسی ج، 2

پوری سلطانی

کتابخانه ملی

1000000

96

سرعنوان های موضوعی فارسی ج، 1

پوری سلطانی

کتابخانه ملی

1000000

97

سرعنوان های موضوعی فارسی ج، 3

پوری سلطانی

کتابخانه ملی

1000000

98

سرعنوان های موضوعی فارسی ج، 5

پوری سلطانی

کتابخانه ملی

1000000

99

دستنامه مستند موضوع بر اساس مارک ایران

نرگس خاتون عزیزیان

کتابخانه ملی

130000

100

دستنامه مستند موضوع بر اساس مارک ایران

نرگس خاتون عزیزیان

کتابخانه ملی

130000

101

فهرست نسخ خطی ج، 37

زهره معیری

کتابخانه ملی

420000

102

فهرست نسخ خطی ج، 37

زهره معیری

کتابخانه ملی

420000

103

فهرست نسخ خطی ج، 37

زهره معیری

کتابخانه ملی

420000

104

فهرست نسخ خطی ج، 46

جعفر طباطبایی یزدی

کتابخانه ملی

600000

105

فهرست نسخ خطی ج، 46

جعفر طباطبایی یزدی

کتابخانه ملی

600000

106

فهرست نسخ خطی ج، 46

جعفر طباطبایی یزدی

کتابخانه ملی

600000

107

فهرست نسخ خطی ج، 29

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

370000

108

فهرست نسخ خطی ج، 29

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

370000

109

فهرست نسخ خطی ج، 29

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

370000

110

فهرست نسخ خطی ج، 67

سید علی معظمی کندی

کتابخانه ملی

600000

111

فهرست نسخ خطی ج، 67

سید علی معظمی کندی

کتابخانه ملی

600000

112

فهرست نسخ خطی ج، 67

سید علی معظمی کندی

کتابخانه ملی

600000

113

فهرست نسخ خطی ج، 54

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

540000

114

فهرست نسخ خطی ج، 54

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

540000

115

فهرست نسخ خطی ج، 54

ناهید باقری خرمدشتی

کتابخانه ملی

540000

116

تاریخ ادبیات فرانسه در قرن 19

د. محمد رضا ابراهیمی

آردن

180000

117

پدافند غیر عامل ایران تاثیر قدرت سایبری آمریکا  سال های 1395 - 1385

د. حیدر بابانسب

آردن

150000

118

نگاره های پند آموز

د. مینا صدری

آردن

450000

119

شاهنامه نگاری

د. ابراهیم ضرغام

آردن

290000

120

شاهنامه نگاری

د. ابراهیم ضرغام

آردن

290000

 
    بازدید:584
    یادداشت ها
    Parameter:304526!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار