کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛
[1398/06/13]

تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دهم)  

 

ردیف

عنوان کتاب

نام مؤلف

انتشارات

قیمت

541

جامع شناسان زنان

شیوا شکاری

جامعه شناسان

702000

542

جامع شناسان زنان

شیوا شکاری

جامعه شناسان

"

543

معنای جامعه شناسی

محمود رضا دهدستی

جامعه شناسان

720000

544

معنای جامعه شناسی

محمود رضا دهدستی

جامعه شناسان

"

545

روش های سیاستگذاری فرهنگی در تغییر رفتار

میثم قمشیان

جامعه شناسان

450000

546

روش های سیاستگذاری فرهنگی در تغییر رفتار

میثم قمشیان

جامعه شناسان

"

547

آموزش گام به کام تسهیل گری

منیره مقصودی

جامعه شناسان

171000

548

آموزش گام به کام تسهیل گری

منیره مقصودی

جامعه شناسان

"

549

دلاری کردن فقر باز اندیشی در فقر

محسن نیازی

جامعه شناسان

432000

550

دلاری کردن فقر باز اندیشی در فقر

محسن نیازی

جامعه شناسان

"

551

راهنمای پژوهش روش های آمیخته و چند روشی

د. مرتضی اکبری

جامعه شناسان

2880000

552

راهنمای پژوهش روش های آمیخته و چند روشی

د. مرتضی اکبری

جامعه شناسان

"

553

تغیرات فرهنگی اجتماعی ایران

مهدی عابدینی

جامعه شناسان

540000

554

تغیرات فرهنگی اجتماعی ایران

مهدی عابدینی

جامعه شناسان

"

555

سبک زندگی پس از انقلاب اسلامی

د. هادی اسماعیلی

جامعه شناسان

756000

556

سبک زندگی پس از انقلاب اسلامی

د. هادی اسماعیلی

جامعه شناسان

"

557

سبک زندگی رسانه ای و شکل گرفتن خویشتن

زهرا طاهری

جامعه شناسان

504000

558

سبک زندگی رسانه ای و شکل گرفتن خویشتن

زهرا طاهری

جامعه شناسان

"

559

در آمدی بر نظریه های جامعه شناختی خانواده

ام البنین چابکی

جامعه شناسان

864000

560

در آمدی بر نظریه های جامعه شناختی خانواده

ام البنین چابکی

جامعه شناسان

"

561

جامعه شناسی امنیت عمومی شهری

بهرام بیات

جامعه شناسان

1260000

562

جامعه شناسی امنیت عمومی شهری

بهرام بیات

جامعه شناسان

"

563

مسائل اجتماعی در ایران

طاها عشایری

جامعه شناسان

1404000

564

مسائل اجتماعی در ایران

طاها عشایری

جامعه شناسان

"

565

نظریه های عمده نظریه پردازان کلاسیک اجتماعی

د. ثمبنه بهادری

جامعه شناسان

1494000

566

نظریه های عمده نظریه پردازان کلاسیک اجتماعی

د. ثمبنه بهادری

جامعه شناسان

"

567

جامعه شناسی احساس امنیت و ترس از جرم

علی باقری زاده

جامعه شناسان

1008000

568

جامعه شناسی احساس امنیت و ترس از جرم

علی باقری زاده

جامعه شناسان

"

569

دین در توسعه

نافع بابا صفری

جامعه شناسان

918000

570

دین در توسعه

نافع بابا صفری

جامعه شناسان

"

571

گام به گام با مردم نگاری

زهرا عابدی

جامعه شناسان

729000

572

گام به گام با مردم نگاری

زهرا عابدی

جامعه شناسان

"

573

مجموعه مقالاتی در باب زن در ادیان عرفان

الهه علیخانی

جامعه شناسان

468000

574

مجموعه مقالاتی در باب زن در ادیان عرفان

الهه علیخانی

جامعه شناسان

"

575

رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای

د. سهیلا بورقانی فراهانی

جامعه شناسان

378000

576

رفتار سازمانی در سازمان های رسانه ای

د. سهیلا بورقانی فراهانی

جامعه شناسان

"

577

خود کشی ترنس سکشوال های ایرانی

مریم غفاری برزگر

جامعه شناسان

387000

578

خود کشی ترنس سکشوال های ایرانی

مریم غفاری برزگر

جامعه شناسان

"

579

رابطه استرس شغلی و سلامتی روان

زهرا شمس علیزاده

جامعه شناسان

297000

580

جامعه شناسی ترس از جرم

محسن نیازی

جامعه شناسان

936000

581

جامعه شناسی ترس از جرم

محسن نیازی

جامعه شناسان

"

582

فقر اقتصادی و روابط عاطفی در خانواده

لیلا کوچکیان

جامعه شناسان

468000

583

فقر اقتصادی و روابط عاطفی در خانواده

لیلا کوچکیان

جامعه شناسان

"

584

انسان شناسی چرا اهمیت دارد ؟

سحر بابا صفری

جامعه شناسان

342000

585

انسان شناسی چرا اهمیت دارد ؟

سحر بابا صفری

جامعه شناسان

"

586

مسائل اجتماعی در ورزش

د. بهرام قدیمی

جامعه شناسان

1206000

587

مسائل اجتماعی در ورزش

د. بهرام قدیمی

جامعه شناسان

"

588

جرم شناسی اصلاح و درمان

د. محمد علی مهدوی ثابت

جامعه شناسان

2349000

589

جرم شناسی اصلاح و درمان

د. محمد علی مهدوی ثابت

جامعه شناسان

"

590

جامعه شناسی تاریخی شعر فارسی

الهام مظفری

جامعه شناسان

612000

591

جامعه شناسی تاریخی شعر فارسی

الهام مظفری

جامعه شناسان

"

592

شهرهای تغییر شکل یافته

د. فضل ا.. اسممعیلی

جامعه شناسان

1098000

593

شهرهای تغییر شکل یافته

د. فضل ا.. اسممعیلی

جامعه شناسان

"

594

تمرکز گرایی در مهاجرت

مهر امین تاج زاده

جامعه شناسان

648000

595

تمرکز گرایی در مهاجرت

مهر امین تاج زاده

جامعه شناسان

"

596

رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی

اعظم فرج پور

جامعه شناسان

468000

597

رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی

اعظم فرج پور

جامعه شناسان

"

598

اصالت سازمان اورگانیزاسیونیسم

د. فریدون کامران

جامعه شناسان

450000

599

اصالت سازمان اورگانیزاسیونیسم

د. فریدون کامران

جامعه شناسان

"

600

ماکس وبر و کارل ماکس

زهرا نعمت اللهی

جامعه شناسان

540000

601

ماکس وبر و کارل ماکس

زهرانعت اللهی

جامعه شناسان

"

602

ژرژ گورویچ

د. حمید صنعت جو

جامعه شناسان

288000

603

ژرژ گورویچ

د. حمید صنعت جو

جامعه شناسان

"

604

مفاهیم کلیدی در تحقیقات اجتماعی

د. ثمبنه بهادری

جامعه شناسان

1044000

605

مفاهیم کلیدی در تحقیقات اجتماعی

د.ثمینع بهادری

جامعه شناسان

"

606

انتخاب موضوع

میثم قمشیان

جامعه شناسان

540000

607

انتخاب موضوع

میثم قمشیان

جامعه شناسان

"

608

گذری بر جامعه شناسی اقتصادی ایران

ستار محمدی نلوار

جامعه شناسان

576000

609

گذری بر جامعه شناسی اقتصادی ایران

ستار محمدی نلوار

جامعه شناسان

"

610

جامعه شناسی تحلیلی ج، 1

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

198000

611

جامعه شناسی تحلیلی ج، 2

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

207000

612

جامعه شناسی تحلیلی ج، 3

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

225000

613

جامعه شناسی تحلیلی ج، 4

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

216000

614

جامعه شناسی تحلیلی ج، 5

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

189000

615

جامعه شناسی تحلیلی ج، 6

د. منیژه نویدینا

جامعه شناسان

216000

616

اسطوره کاوه  عشق در فرهنگ ایرانی

د. بهمن نامور مطق

سخن

562500

617

تاریخ بدن در ادبیات

سید مهدی زرقانی

سخن

562500

618

تذکره الاولیا ج،1

محمد رضا شفیعی کدکنی

سخن

2250000

619

تذکره الاولیا ج،2

محمد رضا شفیعی کدکنی

سخن

"

620

تلاش در انسان شناسی تطبیقی

حسین کرمی

سخن

562500

 
    بازدید:686
    یادداشت ها
    Parameter:304724!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار